-Mevzuat

2018 Yılı Bağlama Kütüğü – Tekne Vergileri Harcı

{loadposition adsenseposition2} Türk Bayraklı Teknelerin 2018 Yılı Bağlama Kütüğü  Harcı Belli Oldu Türk Bayraklı özel teknelerinde yıllık vergisi, 2018 yılında da, teknelerin tam boyu üzerinden alınmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda, motorlu taşıtlar vergisinde olduğu gibi motor gücü üzerinden bağlama kütüğü harcı ücretlendirilirdi. 2018 yılı fiyatlarına ulaşmak için tıklayınız.  .

By |2019-02-13T18:06:36+00:00Ocak 7th, 2018|Categories: Mevzuat|Yorum yok

AIS Otomatik Tanımlama Sistemi Tebliğ

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 1 – 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 6 – (1) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz

By |2019-02-11T12:44:00+00:00Kasım 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Sefer Bölgeleri Yönetmeliği

SEFER BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemi ve su araçlarının sefer bölgelerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri gemi ve su araçlarına uygulanır. (2) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi

By |2019-02-11T12:41:53+00:00Kasım 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Çevre Kanunu

  ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası :2872 Kabul Tarihi :9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/8/1983 Sayı: 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 499 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1233 Amaç, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, bütün vatandaşların ortak

By |2019-02-08T12:08:00+00:00Temmuz 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Türk Boğazları Trafik Düzeni

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Kabul Tarihi : 06.11.1998, Yayımlandığı R.Gazetenin No : 23515 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Tüzük, Türk Boğazlan'nda seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla deniz trafik düzenlemesini gerçekleştirmek için hazırlanmış olup Türk Boğazlan'nda seyir yapacak tüm gemileri kapsar. - Bu

By |2019-02-08T12:11:19+00:00Temmuz 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Su Ürünleri Kanunu

{loadposition adsenseposition2} 4717 SU ÜRÜNLERİ KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandğı R. Gazete : Tarih : 4/4/1971  Sayı : 13799 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10  Sayfa : 2056 Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt : 2       Sayfa :

By |2019-02-08T12:09:57+00:00Temmuz 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Kabotaj Kanunu

{loadposition adsenseposition2} TÜRKİYE SAHİLLERİNDE NAKLİYATI BAHRİYE (KABOTAJ) VE LİMANLARLA KARA SULARI DAHİLİNDE İCRAYI SAN'AT VE TİCARET HAKKINDA KANUN Kanun Numarası Kabul Tarihi Yayımlandığı R.Gazete Yayımlandığı Düstur   : 815 : 19/4/1926 : Tarih : 29/4/1926 Sayı : 359 : Tertip : 3  Cilt : 7  Sayfa : 759   Madde 1 – Türkiye sahillerinin bir

By |2019-02-02T22:19:28+00:00Temmuz 1st, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Yat Turizmi Yönetmeliği

{loadposition adsenseposition2} Yat Turizmi Yönetmeliği * 24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 60 ıncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 4/8/1983 Resmi Gazete Sayısı: 18125 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç: Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin

By |2019-02-08T12:11:40+00:00Haziran 30th, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Özel Tekne Emniyet Teçhizatı

ÖZEL TEKNELERİN KAYDI, BELGELENDİRİLMESİ VE TEÇHİZAT DONATIMINA İLİŞKİN TEBLİĞ EK-4 Özel Teknede Bulundurulması Zorunlu Asgari Emniyet Teçhizatı ÖZEL TEKNEDE BULUNDURULMASI ZORUNLU ASGARİ EMNİYET TEÇHİZATI Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan kişi sayısı kadar (balıkadam elbisesi giymiş kişiler için gerekmez) bulunacaktır. Çocuk Can Yeleği, her teknede seyirde teknede bulunan çocuk sayısı kadar bulunacaktır. Can simidi,

By |2019-02-11T12:45:33+00:00Haziran 30th, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Gemi Adamları Yönetmeliği

{loadposition adsenseposition2} GEMİADAMLARI YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, gemilerin yola elverişlilik bakımından donatılmalarında, gemiadamları ile ilgili gerekleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2- (Değişik:RG-7/9/2016-29824) Bu Yönetmelik; Türk ve yabancı bayraklı gemilerde çalışan ve çalışacak olan gemiadamlarını ve bunların yeterlikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, kütükleme işlemleri, vardiya

By |2019-02-08T12:09:35+00:00Haziran 30th, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü

2617 DENİZDE ÇATIŞMAYI ÖNLEME TÜZÜĞÜ (1)   Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.12.1977, No: 7/14561   Dayandığı Kanunun Tarihi Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 10.6.1946,No: 4922 : 29.4.1978,No: 16273 : 5, Cildi: 17, S. 105   BÖLÜM A - GENEL KURAL: 1 Uygulama Bu kurallar, açık denizlerde ve açık denizlerle bağlantılı olan

By |2019-02-08T12:08:47+00:00Haziran 30th, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Özel Tekne Yönetmeliği

ÖZEL TEKNELERİN DONATIMI VE KULLANACAK KİŞİLERİN YETERLİKLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; özel teknelerin donatımı ile bu tekneleri kullanacak kişilerin yeterlikleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları ve kayıtlarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (Değişik:RG-13/9/2009-27348) (1) Bu Yönetmelik, özel

By |2019-02-11T12:44:34+00:00Haziran 30th, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Denizde Can ve Mal Koruma Kanun

{loadposition adsenseposition2} 1995 DENİZDE CAN VE MAL KORUMA HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4922 Kabul Tarihi : 10/6/1946 Yayımlandığı R. Gazete :Tarih : 14/6/1946 Sayı : 6333 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 27 Sayfa : 1258 * * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre düzenlenen nümerik

By |2019-02-02T22:17:49+00:00Haziran 30th, 2017|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Türk Bayrağı Taşıma

  Denizde Türk Bayrağı Taşıma  Teknelerde Türk Bayrağı taşıma, bulundurma hakkındaki mevzuatın durumunu hatırlamak için yazıyı okuyabilirsiniz.  .               * Seyir halinde bulunan tekneler Bayraklarını gece çekili bırakabilirler.   *  Karaya çekilmiş teknelere Bayrak çekilmez. * Askeri gemiler hariç, bütün tekneler sadece bir adet Türk Bayrağı taşırlar. Askeri olmayan

By |2019-02-02T22:10:38+00:00Kasım 18th, 2014|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Yatlarda Transit Log Belgesi

  Transit Log Belgesi Hakkında Merak Ettikleriniz  Özellikle yabancı bayraklı tekneleri yakından ilgilendiren Türk karasularında yat kayıt belgesi olarak da bilinen transit log belgesi hakkında merak ettiklerinizi yazıya döktük.  .         Transit log nedir? Transit log olarak bilinen diğer adıyla ‘’Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi’’ Türk sularında seyir yapan tüm yerli ve

By |2019-02-02T22:09:17+00:00Kasım 17th, 2014|Categories: Mevzuat|Yorum yok

Teknelerde Bayrak Taşıma

 Teknelerde Bayrak Taşıma      Tekneler hangi ülkeye kayıtlıysa, o ülkeye bayrak devleti denir. Bayrak devletlerinin bayrakları, teknelerin sancak kıç omuzluklarında gönderde bulunmalıdır. Yandaki teknenin bayrak devleti Türkiye'dir.     Bayrak devletlerini taşıyan tekneler başka bir ülke sularında seyrederken veya limanlarında konaklarken saygı bakımından o ülkenin bayrağını taşımalıdırlar. Misafir olunan ülkeye liman devleti denir. elkenlilerde

By |2019-02-04T15:03:59+00:00Şubat 1st, 2012|Categories: Mevzuat|Yorum yok