Yarış Terimleri

Sancak kontra: Rüzgâr sancaktan geliyor, yelkenler iskelede

İskele kontra: Rüzgâr iskeleden geliyor, yelkenler sancakta

Rüzgarüstü: Rüzgârın geldiği yön / yerde, yönde

Rüzgaraltı: Rüzgârın gittiği yön / yerde, yönde

Tramola: Rüzgâr üstüne dönerek kontra değiştirmek

Kavanca: Rüzgâr altına dönerek kontra değiştirmek

Neta: İlişkisiz, düzgün, sorunsuz (geriden, ileriden neta)

Kapatma: Aynı kontrada, ilişkili teknelerin gövde sınırlarının örtüşmesi

Erteleme: İlan edilen zamanda startı duyuru ile ötelenen, daha sonra startı verilen veya abandone edilen yarıştır.

Abandone: yarış kurulu veya protesto kurulu tarafından geçersiz sayılan ancak tekrarlanabilen yarış.

Esas rota: Bir teknenin mümkün olabilen en kısa zamanda finiş yapması için, diğer teknelerin yokluğunda ve kurallara uygun olarak seyredeceği bir rotadır. (Şamandıraları rota yönünde çevreleyerek kapattığı varsayılan ip)

Şamandıra: Yarış talimatında bir teknenin, şartlı tarafından geçilmesi istenen yüzer cisim veya start finiş hatlarının her iki ucunu belirleyen cisimler.

Engel: Bir teknenin doğrudan rotası üzerinde bulunan ve ondan bir tekne boyu mesafede iken rotasını büyük ölçüde değiştirmeden geçemeyeceği bir nesnedir. Sadece bir tarafından güvenle geçilebilen ve yarış talimatları tarafından bu şekilde belirtilen bir bölgede engeldir.

Yer: Bir teknenin mevcut şartlarda manevrasını denizciliğe yakışır bir şekilde ve hemen yapabilmesine yeteli olacak boş alandır.

İki – Boy Bölgesi: Bir şamandıra veya engel etrafındaki, ona en yakın olan teknenin iki tekne boyu uzunluğundaki alan ( bu alan kısaca “alan”, “alanda” olarak adlandırılır ve kullanılır.)

Protesto: Bir teknenin veya yarış kurulunun veya protesto kurulunun bir teknenin kural hatası yaptığı iddiasıdır.

By |2019-01-25T12:40:04+00:00Ocak 27th, 2012|Categories: Yarışçılık|Yorum yok

Siz de fikrinizi belirtin