Ataturk

 • Facebook
 • Twitter
 • instagram
 • instagram
 • instagram
 

 DENİZDE CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİ

 SOLAS

 

(SAFETY OF LIFE AT SEA)

 

OCAK VE TEMMUZ 2002 TARİHİNDE

 

YÜRÜRLÜĞE GİREN DEĞİŞİKLİKLER DAHİL

 

 

SUNUŞ

 

 

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, SOLAS (Safety Of Life At Sea); gemilerin dizayn kriterlerinden muhabere cihazlarının özellikleri ile muhabere usullerine kadar tüm konulan can ve mal emniyeti açısından inceleyerek kurallar koyan, dünya denizlerinde seyreden gemilerde can ve mal emniyetinin sağlanması için alınması gereken tedbirlerle, uyulması gereken hukuk kurallarını belirleyen uluslararası bir sözleşmedir.

 

SOLAS, gemilerin inşaa aşamasından başlamak üzere can ve mal emniyeti için; makine, elektrik ve donanımların dizaynlarını, yangın emniyet tedbirlerini, can kurtarma araçlarının özelliklerini, telsiz haberleşmesini, seyir güvenliğini, tehlikeli yüklerin taşınma prensiplerini, gemilerde bulunması gereken belge ve dökümanların isim ve kapsamını açıklayan ve kuralların uygulanması konusunda kontrol metodlarını belirleyen, IMO üyesi ülkeler tarafından imza altına alınan, yasal bir dökümandır.

 

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS), Uluslararası Denizcilik Örgütü

 

(IMO)'nun 1 Kasım 1974 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilmiş olup 25 Mayıs 1980 tarihinde

 

yürürlüğe girmiştir. 1974 SOLAS sözleşmesinin birleştirilmiş metni, 1978 ve 1988 yıllarında

 

yapılmış olan değişme/düzeltmeler ile çeşitli IMO kararları ile yapılmış olan değişme/düzeltmeleri

 

içermektedir.

 

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı SOLAS'a tabi gemilerde bulundurulması ve uygulanması gereken SOLAS kitabının 2001 DEĞİŞİKLİKLERİNİ ve OCAK,TEMMUZ 2002 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN DEĞİŞİKLERİ içeren birleştirilmiş baskısını hazırlayarak Türk Denizcilerinin hizmetine sunmuştur. Kitap, IMO yayını olan orjinal SOLAS kitaplarının ve tercümeleri, kullanışlı olması amacıyla orjinal İngilizce metni ile birlikte basılmıştır. Yasal yönden herlangi bir şekilde ihtilafa düşülmesi durumunda her zaman İngilizce metnin esas alınacağı hatırda bulundurulmalıdır.

 

Tüm denizcilere güvenli, sakin ve kazasız seyirler dileriz.

 

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı


 

İÇİNDEKİLER

 

Sayfa No

 

Önsöz ..................................................................

1

1974 Denizde Can Emniyeti Konferansı Nihai Kararı ........................................

5

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesinin Maddeleri .............................

9

Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi Konulu Uluslararası Konferans'ın Nihai Kararı........

15

1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine dair 1988 Protokol Maddeleri

.. 19

1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi ve bununla ilgili 1988 Protokolü eklerinin

 

birleştirilmiş metni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Bölüm I

Genel Hükümler........................................................

25

Bölüm II-1

İnşaat bölmeleme, stabilite, makine ve elektrik donanımları .......................

39

Bölüm II-2

İnşaat Yangından korunma, yangın ihbar ve söndürme ...........................

123

Bölüm III

Can kurtarma araçları ve donanımları ........................................

241

Bölüm IV

Telsiz haberleşmesi ......................................................

277

Bölüm V

Seyir Güvenliği........................................................

297

Bölüm VI

Yüklerin Taşıması .......................................................

329

Bölüm VII

Tehlikeli yüklerin taşınması ...............................................

337

Bölüm VIII

Nükleer gemiler ........................................................

349

Bölüm IX

Gemilerin Güvenli Yönetimi ...............................................

355

Bölüm X

Yüksek Süratli Teknelerin Güvenlik Önlemleri .................................

359

Bölüm XI

Genişletilmiş Deniz Güvenliği Özel Önlemleri .................................

363

Bölüm XII

Dökme Yük Taşıyıcıların ilave güvenlik önlemleri ..............................

367

Belgeler .................

,.............................................

373

 

 

 

EKLER

 

Ek 1

KararA.883 (21) Harmonize Sörvey ve Belgelendirilme Sisteminin (HSSC) Global ve

 

Uniform Uygulanması...................................................

425

Ek 2

Gemilerde bulundurulması gereken belgeler ve dökümanlar .......................

428

Ek 3

SOLAS Konferanslarında Kabul Edilen Kararların Listesi  ........................

439

 

 

 

 

 

 

-III-

 

 

Önsöz

 

 

Giriş

 

 • Halen yürürlükte bulunan Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) 1974, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 1 Kasım 1974 tarihinde düzenlenen Uluslararası Konferansta kabul edilmiş ve 25 Mayıs 1980 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren günümüze kadar SOLAS 1974 sözleşmesine aşağıda belirtildiği şekilde iki defa değişiklik yapılmıştır.

 

.1 17 Şubat 1978 tarihinde düzenlenen Tanker Güvenliği ve Kirliliği Önleme konusundaki Uluslararası Konferansda kabul edilen Protokol vasıtası ile (1978 SOLAS protokolü) yapılan değişiklik 1 Mayıs 1981'de yürürlüğe girmiştir.

 

.2 11 Kasım 1988 tarihinde Harmonize Survey sistemleri ve Belgelendirilmesi konusundaki Uluslararası konferans ile kabul edilen protokol. Bu protokol 1978 tarihli SOLAS Protokolünü iptal ederek onun yerini almış ve 3 Şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 • 1974 SOLAS Sözleşmesi, gerek Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Deniz Güvenliği Komitesi tarafından (MSC), gerekse SOLAS Konferanslarına katılan taraf devletlerce, SOLAS'ın VIII maddesi gereğince genişletilmiş ve aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

.1 1981 değişmeleri MSC.1 (45) ile, kabul edilen karar 1 Eylül 1984 'de yürürlüğe girmiştir.

 

.2 1983 değişmeleri MSC.6 (48) ile, kabul edilen karar 1 Temmuz 1986'da yürürlüğe girıniştir.

 

.3 Nisan 1988 değişmeleri MSC.11 (55) ile, kabul edilen karar 22 Ekim 1989'da yürürlüğe girmiştir.

 

.4 Ekim 1988 değişmeleri MSC.12 (56) ile, kabul edilen karar 29 Nisan 1990'da yürürlüğe girmiştir.

 

.5 Küresel Denizde'Tehlike ve Güvenlik Sistemleri hakkındaki 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesine Taraf Hükümetlerin katıldığı Konferansın 1 nolu kararıyla kabul edilen Kasım 1988 değişimleri 1 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

.6 1989 değişmeleri MSC.13 (57) ile, kabul edilen karar 1 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir;

 

.7 1990 değişmeleri MSC.19 (58) ile, kabul edilen karar 1 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe girnıiştir;

 

.8 1991 değişmeleri MSC.22 (59) ile, kabul edilen karar 1 Ocak 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir;

 

.9 Nisan 1992 değişmeleri MSC.24 (60) ve MSC.26 (60) ile, kabul edilen kararlar 1 Ekim 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir;

 

.10 Aralık 1992 değişmeleri MSC.27 (61) ile, kabul edilen karar 1 Ekim 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

.11    Mayıs 1994 değişmeleri MSC.31 (63) ile, kabul edilen karar

 

.1 Tankerler'in acil durum ve yedekleme düzenlemeleri gemilerin rapor sistemleri 1 Ocak 1996 'da

 

.2 Köprüüstü görüş mesafesi ve yakıt borularının korunması hakkındaki değişmeler, 1 Temmuz 1998'de yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

-1-

 

 

.12 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesine katılan Taraf Devletlerin katılmış olduğu Konferansın 1 nolu kararıyla kabul edilen Mayıs 1994 değişmeleri :

.1 Yüksek Süratli Tekneler için Güvenlik Ölçümleri, yeni bölüm X diğer yeni bir bölüm olan XI Denizde Güvenliği Arttırıcı Özel Ölçümlerin yer aldığı değişmeler 1 Ocak 1996'da

 

.2 Gemilerdeki Güvenli Operasyon Yönetiminin yer aldığı yeni bölüm IX daki değişmeler 1 Temmuz 1998'de yürürlüğe girmiştir.

.13 Aralık 1994 değişmeleri MSC.42 (64) ile, kabul edilen karar 1 Temmuz 1996'da yürürlüğe girmiştir;

 

.14 Mayıs 1995 değişmeleri MSC.46 (65) ile, kabul edilen karar 1 Ocak 1997'de yürürlüğe girmiştir;

.15 1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesine Taraf Devletlerin katılmış olduğu Konferansın 1 nolu kararıyla kabul edilen Kasım 1995 değişmeleri 1 Temmuz 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

.16 Haziran 1996 değişmeleri MSC.47 (66) ile, kabul edilen karar 1 Temmuz 1998'de yürürlüğe girmiştir.

.17 Aralık 1996 değişmeleri MSC.57 (67) ile, kabul edilen karar 1 Temmuz 1998 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

.18      Temmuz 1997 değişmeleri MSC.65 (68) ile, kabul edilen karar 1 Temmuz

 

1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

.19 1974 SOLAS Konferansına taraf devletlerce 1 nolu karar ile kabul edilen Kasım 1997 değişmeleri 1 Temmuz 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

.20     Mayıs 1998 değişmeleri MSC.69 (69) ile kabul edilen kararının 1 Temmuz

 

2002 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

.21 Mayıs 1999 değişmeleri MSC.87 (71) ile kabul edilen karar 1 Haziran 2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

.22      Mayıs 2000 değişmeleri MSC.91 (72) ile kabul edilen kararlarının 1 Ocak

 

2002 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

3          1998 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi protokolü Mayıs 2000

 

değişiklikleri, MSC.92 (72) kararıyla 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

 

Birleştirilmiş Metnin İçeriği

 

 • Bu yayın, henüz yürürlüğe girmemiş Mayıs 1998 değişmeleri dışında 1974 SOLAS Konvansiyonu, 1988 SOLAS Protokolünü ve şu ana kadar ki tüm yapılmış olan ekleriyle beraber Mayıs 1999 değişmelerini de kapsamaktadır. Metnin son şekli 1 Ocak 2001 uygulanabilen SOLAS gerekleri itibarı ile, kolay bir referans teşkil etmesi amacıyla IMO Sekreteryası tarafından derlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

 

 

 • Bu yayın iki bölüm şeklinde düzenlenmiştir.

 

.1Birinci bölüm 1974 SOLAS sözleşmesi 1988 SOLAS protokol maddelerinin

 

gereklerini ve belgelerini içerir.

 

.2 İkinci bölüm, Harmonize Sörvey Sistemlerinin Global ve Uniform uygulama kararları ve sertifikasına (HSSC) ait A.883 (21) kuralını, gemide bulundurulacak belge ile dökümanların bir listesini* ve taraf devletlerin SOLAS konferansında mütabakata vardıkları kararların bir listesini içermektedir.

 

 • Gemilerin inşa ve teçhizatlandırılması sırasında uyulması gereken kurallar, inşa tarihinden önce veya inşa tarihinde yürürlükte olan kurallar iken, bu birleştirilmiş metinde bulunan harekât ihtiyaçları tüm gemilerin uyması gereken kurallardır. 2001 yılından önce inşa edilmiş gemilerin inşa ve uygulanan malzemelerin şartlarını belirlemek için, 1974 SOLAS sözleşmesinin metinleri ve 1988 SOLAS Protokol ve sözleşme gereklerine başvurulmalıdır. Örneğin; Mevcut yolcu gemileri için özel şartlar ne 1981 gerekleri kısım II-2'de ne de bu metinde yer almaktadır. Bu şartlar sadece orjinal 1974 SOLAS konvansiyonu kısım II-2 F'de yer almaktadır.

 

 • 1988 Protokoluyla değiştirilmiş 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği

 

Sözleşmesinin eklerine ilişkin kaynaklar ve bölüm 1 şartları P88 harfiyle gösterilmiştir. 1978

 

SOLAS Protokollarıyla güncellenen 1974 SOLAS Sözleşmesi için buna benzer semboller

 

kullanılmamıştır. Çünkü sözleşmenin birinci bölümüne bağlı olarak şartlar 1988 SOLAS protokolü

 

ile değiştirilmiştir. Anlaşmanın diğer bölümleri SOLAS değişmeleri ile yer değiştirmiştir.

 

8          Genel olarak, bu yayın 1974 SOLAS sözleşmesi ve 1988 SOLAS protokolu

 

değişimlerini içerir. Ayrıca, ilaveten Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesine yapılmış

 

çeşitli ilaveler, ile 1988 Denizde Can Güvenliği Protokolü ve 1974 Denizde Can Güvenliği

 

Sözleşmesi metinleri arasında bir tutarlık derecesi sağlama amacını taşır ve özünü değiştirmeksizin

 

küçük basım değişikliklerini içerir.

 

.1 1981, 1983, 1988 ve 1991 değişmeleriyle tamamen yeniden yazılan II-l, II-2, III, IV, VI ve VII Bölümlere ait kuralların paragraf ve alt paragrafları için ondalık numaralama sistemi kullanılmışken, asıl numaralama sistemi I. V ve VIII Bölümlerde işleme tabi olacaktır.

 

.2 (Bu kuralların (a) paragrafı, bu bölümün 5 nolu kararı gibi) düzeltilmemiş kurallardaki asıl referans sistemi işleme tabi ise, (Kural II-/55.5) 1981 de kabul edilen metinlerdeki kurallara, paragraflar ve bölümlere ait referanslar ve bu zamana kadar ki değişmeler kısaltılmış bir şekilde yer alırlar.

 

.3 1969 Tonaj Sözleşmesinde tayin edilen gross tonaj ifadesiyle Uluslararası Denizcilik Teşkilatı araçlarında kullanılan gross tonaj ifadesinin aynı anlam taşıdığı düşünülerek alınan kongre kararı (Karar A, 493 (XII) ve 1969 Tonaj Sözleşmesinin 18 Temmuz 1994 tarihi itibarıyla tam teşekküllü bir şekilde yürürlüğe girmiş olması ile gross tonları ifadesi gross tonaj şeklinde değiştirilmiştir; ve

 

.4         A 351. (IX) kararı gereğince SI sisteminin metrik değerler kullanılır.

 

 

 

 • Geminin limandaki basit operasyonları ve Liman Devlet Kontrolü için gerekli olan belgeler ve dökümanlarının karada çalışan personel, görevliler ve kaptanlar tarafından değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla, belgelerin burada tanımlanmış olan tüm belge ve dökümanların kısa tanımlarını içerecektir.

 

-3-

 

 

 

 

 

Dipnotların işlevi

 

 • Bu takviye metninde verilmiş dipnotlar MSC tarafından önemsendiği gibi sözleşmenin kısmını oluşturmaz fakat yapılan atıfın anlaşırlılığını sağlamak amacıyla ilave edilmiştir. Yayınlandığı zamandaki Sekreterya tarafından güncelleştirilmiş ve belli bir metinle ilgili olan önerileri, kararları ve tüzükleri açıklamaktadır. Buna ilaveten belirli, açıklayıcı dipnotlar, ilgili metinlere esas olan kodlar, yol gösterici yöntemler, öneriler ve MSC'nin diğer kararlarını açıklamak üzere yer almaktadır. Tüm durumlarda, okuyucu bu çeşit metinlerin yeniden gözden geçirilmiş ve güncelleştirilmiş olan haliyle değiştirilmiş olabileceğini aklında tutarak 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin bu takviye metninin değiştirilmiş yayında olduğu gibi referanslı metnin en son yayınlanan baskısını kullanmak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-4-

 

 

Milletlerarası Sözleşme

 

Karar Sayısı : 8/522

 

 • Kasım 1965 tarihli ve 6/5520 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin yerine kaim olmak üzere, IMCO (Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkilâtı) nın 21 Ekim - 1 Kasım 1974 tarihleri arasında Londra’da düzenlediği Konferansta kabul edilen ekli "Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi" nin 25 Mayıs 1980 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/2/1980 tarihli ve ÇSİG/DHD : 752.400/5.374 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 6/3/80 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1974, ULUSLARARASI DENİZDE CAN EMNİYETİ KONFERANSININ

 

NİHAİ KARARI

 

 • Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütü Genel Kurulu 17 Haziran 1960 tarihinde Londra’da imzalanan Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin yerini almak üzere yeni bir konferans akdedilmesini 23/11/1973 tarihinde A 304 (VIII) sayılı kararı altına almıştı.

 

 • Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütünün çağnsı üzerine bu konferans 21 Ekim'den 1 Kasım 1974 tarihine kadar Londrâ da toplandı. Aşağıda yazılı devletler Konferasta delegelerle temsil edildi.

 

Cezayir                                                          Arjantin

 

Avustralya                                                     Belçika

 

Brezilya                                                         Bulgaristan

 

Burma                                                            Belarussia Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

 

Kanada                                                          Şili

 

Çin                                                                 Kongo

 

Küba                                                              Kıbns

 

Çekoslovakya                                               Demokratik Yemen

 

Danimarka                                                    Mısır

 

Finlandiya                                                     Fransa

 

Gabon                                                            Demokratik Alman Cumhuriyeti

 

Federal Alman Cumhuriyeti                      Gana

 

Yunanistan                                                   Macaristan

 

İzlanda                                                           Hindistan

 

Endonezya                                                   İran

 

İrlanda                                                           İsrail

 

İtalya                                                              Jamaika

 

Japonya                                                        Kuveyt

 

Liberya                                                           Libya Arap Cumhuriyeti

 

Madagaskar                                                  Meksiko

 

Monako                                                         Hollanda

 

Yeni Zelanda                                               Nijerya

 

Norveç                                                           Pakistan

 

Panama                                                         Peru

 

Polonya                                                         Portekiz

 

Kore Cumhuriyeti                                        Vietnam

 

-5-

 

 

Senegal                                                         Singapor

 

İspanya                                                          Sri Lanka

 

İsveç                                                               İsviçre

 

Türkiye                                                           Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti

 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği   Büyük Britanya ve Kzy İrlanda Birleşik Kraliyeti

 

Tanzania Birleşik Cumhuriyeti                 Birleşik Amerika Devletleri

 

Uruguay                                                        Venezuella

 

Yugoslavya

 

 • Konferansta Avusturya’yı bir gözlemci temsil etmiştir.

 

 • Örgütün bir ortak üyesi olan Hong Kong Konferansa bir gözlemci göndermiştir.

 

 • Örgütün çağnsına uyarak Birleşmiş Milletler sisteminde bulunan aşağıda yazılı örgütler de Konferansa gözlemci göndermişlerdir.

 

Uluslar Arası İşçi Örgütü (ILO)

 

Uluslar Arası Telekominikasyon Birliği (ITU)

 

 • Aşağıda isimleri yazılı Hükümet olmayan örgütler de Konferansa gözlemci göndermişlerdir.

 

Uluslar Arası Deniz Nakliyeciliği Odası (ICS) Uluslar Arası Elektroteknik Komisyonu (IEC)

Uluslar Arası Serbest Ticaret Birliği Konfederasyonu (ICFTU) Uluslar Arası Deniz Fenerleri İdaresi Birliği (IALA)

 

Uluslar Aradası Deniz Radyo Komitesi (CIRM) Uluslar Arası Klaslama Müesseseleri Birliği (JACS) Uluslar Arası Petrol Şirketleri Deniz Forumu (OCIMF) Uluslar Arası Pilotlar Birliği (IMPA)

 

Okyanus Kaynakları Mühendislik Komitesi (ECOR) Uluslar Arası Hava Nakliye Birliği (IATA)

 

 • Birleşik Amerika Devletleri delegelerinden Tuğamiral R. Y Edwards Konferansa Başkan olarak seçildi. Aşağıda yazılı olanlar da başkan yardımcılığına seçildiler :

 

 1. E. Dr. M. de Anchorena (Arjantin)

 

 

Mr. M. A. El-Sammak (Mısır)

 

Dr. H. Rentner (Demokratik Alman Cumhuriyeti)

 

Captain S. Tardana (İndonezya)

 

Mr. J. G. Senghor (Senegal)

 

8

Konferansa aşağıda yazılı idareciler atandı :

 

Genel Sekreter

Mr. C. P Strivastava

 

 

Örgütün Genel Sekreteri

 

Genel Sekreter Muavini

Mr. J. Queginer

 

 

Örgütün Genel Sekreter Yardımcısı

 

İcra Sekreteri

Kaptan A. Saveliev

 

 

Deniz Emniyet Komitesi Sekreteri

 

İcra Sekreteri Yardımcısı

Kaptan Z. N. Sdougos

 

 

Deniz Emniyet Bölümü Direktörü

 

 

 

 

 

 

-6-

 

 

9          Konferans aşağıda yazılı komiteleri tesis etmiştir.

 

Yönetim Komitesi Başkanı : Tuğamiral R. Y Edwards (Amerika Birleşik

 

Devletleri) Konferans Başkanı

 

Komite I

 

Başkanı : Mr. G. A. E. Longe (Nijerya)

 

Başkan Vekili : Albay Mitropoulos (Yunanistan)

 

Komite II

 

Başkan : Mr. P. Eriksson (İsveç)

 

Başkan Vekili : Kaptan M. A. Ghaffar (Pakistan)

 

Belgeler Komitesi :

 

Başkan : Mr. A. Rozental (Meksiko)

 

Yazı Komitesi :

 

Başkan : Mr. G. Unkles (Avustralya)

 

10 Konferansın önünde tartışmalara temel olarak aşağıdaki konuları ele aldı :

 

 • 1960, Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi

 

 • Sözleşmeyi takiben 1966, 1967, 1968, 1969, 1971 ve 1973 yıllarında Teşkilât Umumi Hey'eti tarafından kabul edilen bu sözleşmenin tadilleri,

 

 • Örgütün Deniz Emniyet Komitesi tarafından hazırlanan 1960 sözleşmesinin bazı maddelerine ait değişim tasarıları,

 

 • Belirli kurallara yapılacak önemli ve yazı tadilleri,

 

 • İlgili hükümetler ve örgütler tarafından Konferansa sunulan maddeler ve kurallara dair öneri ve mütalâalar,

 

11 Değişik komitelerin ve Umumi Hey'et oturumlarının raporlarına kaydolunan tartışmalar sonucunda Konferans, bu nihai kararın 1 sayılı eki olan, 1974 ULUSLARARASI DENİZDE CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİNİ kabul etmiştir.

 

12 Konferans, metinleri bu nihai kararın 2 sayılı eki olan birçok sayıda kararları da kabul etmiştir.

 

13 Konferans, metinleri bu nihai kararın 3 üncü eki olan, 1974 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesine dahil kuralların nükleer gemilere uygulanmasında hükümetlere rehber olmak ve bu gemilerin hali hazırda içinde bulundukları teknik oluşma safhasındaki ana sorunlarda dikkat çekilmesi gereken hususlarda birçok sayıda öneri kabul etmiştir.

 

14 Ekleri dahil olduğu halde, işbu nihai kararın metni Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütü Genel Sekreterine teslim edilmiştir. Tek, orjinal metin olarak Çin, İngiliz, Fransız, Rus ve İspanyol dillerinde düzenlenmiştir. Sözleşmenin Arapça, Almanca ve İtalyanca’ya yapılacak resmi tercümeleri hazırlanacak ve bu nihai kararla birlikte teslim edilecektir.

 

15 Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütü Genel Sekreteri, Konferans kararları ile beraber bu nihai kararın tasdikli suretlerini, sözleşmenin asıl metninin tasdikli suretlerini ve hazırlandığı zaman sözleşmenin resmî tercümelerini, isteklerine uyarak, Konferansta temsil edilmek üzere davet edilen devletlerin Hükümetlerine gönderecektir.

 

Bu yazılanları tasdik etmek üzere, aşağıdaki imzaları bulunanlar bu nihai karar altına imzalarını koymuşlardır.

 

Bin dokuz yüz yetmiş dört senesi Kasım ayının birinci gününde Londra'da yapılmıştır.

 

-7-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974, ULUSLARARASI CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİ


 

1974, ULUSLARARASI DENİZDE CAN EMNİYETİ SÖZLEŞMESİ

 

Umumun mutabakatı ile, yeknesak prensipler ve kurallar tesis ederek denizde can emniyeti sağlamak isteyen,

 

O tarihten beri oluşan gelişmeleri hesaba katarak bu isteklerin, 1960 Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesinin yerini alacak bir sözleşme meydana getirilmesi ile, en iyi şekilde, gerçekleşeceğini göz önünde tutan,

 

Bağlantıtı Devletler,

 

Aşağıda yazılı olan hususlarda mutabakata varmışlardır :

 

MADDE I

 

Sözleşmenin Genel Yükümlülükleri

 

 • Bağlantılı hükümetler işbu sözleşme ve bunun ayrılmaz birer parçası olan zeyilnameler hükümlerini tam olarak uygulamakla yükümlü olduklarını kabul ederler. İşbu sözleşmeye yapılacak her değinme, aynı zamanda, zeyilnamelere de yapılmış sayılacaktır.

 

 • Bağlantılı hükümetler, bir geminin can emniyeti bakımından, atandığı hizmeti yapmağa uygun bir halde olmasını sağlamak üzere işbu sözleşmenin tam etkili bir halde tutulması için gerekli kanun ve tüzükteri yapmak, emir ve nizamları çıkarmak ile de yükümlüdürler.

 

MADDE II

 

Uygulama

 

İşbu sözleşme, hükümetleri bu sözleşmeyi onaylamış olan devletlerin bayrağını taşıma hakkına sahip olan gemilere uygulanacaktır.

 

MADDE III

 

Kanunlar ve Tüzükler

 

Bağlantılı hükümetler (bundan böyle metin içinde "örgüt" olarak adlandırılacak olan) Hükümetler Arası Deniz Danışma Örgütünün Sekreterliğine temas ederek;

 

 • Bağlantılı hükümetler yetkili makamlarına tamim edilmek üzere, denizde can emniyeti konularında kendi namlarına hareket etme yetkisi verdikleri, hükümete ait olmayan kuruluşların bir listesini;

 

 • Bu sözleşme kapsamına giren çeşitli konularda tertip edilen kanun, nizam, emir ve tüzüklerin metinlerini;

 

 • Bağlantılı hükümetler yetkili makamlarının bilgi edinmeleri için tamim edilmek üzere işbu sözleşme hükümleri altında tanzim ettikleri belgelerden yeterli bir miktar örneğin, gönderilmesini sağlama yükümlülüğünü almışlardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-9-

 

 

MADDE IV

 

Mücbir Sebepler Hali

 

 • Sefere çıktığı sırada işbu sözleşme hükümlerine tabi olmayan bir gemi hava zorlaması veya herhangi bir başka mücbir sebep dolayısıyla niyet ettiği seferden ayrıldığı takdirde yine bu sözleşme hükümlerine tabi olmayacaktır.

 

 • Bir mücbir sebep veya kaptanını kazazedeler veya diğer kimseleri gemiye almak yükümlülüğü yüzünden gemide bulunan şahıslar, işbu sözleşme hükümlerinin bir gemiye uygulanması maksadı için hesaba katılmayacaktır.

 

MADDE V

 

(Fevkalâde) Emercensi Hallerde İnsan Taşınması

 

 • Can emniyetleri tehdit altında bulunan kimselerin içinde bulundukları bölgeleri boşaltmak maksadı ile sözleşme ile bağlantılı bir hükümet, gemilerinde, işbu sözleşmenin taşınmasına müsaade ettiği miktardan daha fazla bir sayıda adam taşınmasına müsaade edebilir.

 

 • Böyle bir müsaadenin verilmiş olması, diğer bağlantılı bir hükümetin kendi limanlarına gelen böyle bir gemiyi, işbu sözleşme hükümlerine göre kontrol etme yetkisinden yoksun bırakmaz.

 

 • Böyle bir müsaadeyi veren bağlantılı bir hükümet, hangi şartlar altında müsaadenin verildiği de beyan ederek, müsaade verdiğini Örgüt Genel Sekreterine bildirecektir.

 

MADDE VI

 

Bundan Önceki Muahedeler ve Sözleşmeler

 

 • İşbu sözleşme bağlantılı hükümetler arasında 17 Haziran 1960'da imzalanan Uluslararası, Denizde Can Emniyeti sözleşmesini yürürlükten kaldırmakta ve o sözleşmenin yerini almaktadır.

 

 • İşbu sözleşmeye bağlı hükümetler arasında mevcut Denizde Can Emniyeti veya buna dair olan bütün diğer muahede, sözleşme ve anlaşmalar :

 

 • İşbu sözleşmenin uygulanmayacağı gemiler; ve

 

 • İşbu sözleşmeye tabi olacaklarına dair kesin hüküm bulunmayan gemiler, için içlerinde yazılı müddetler zarfında, tam etkili ve mükemmel bir halde kalacaklardır.

 

 • Bu tip muahedeler, sözleşmeler veya anlaşmalar işbu sözleşme hükümleri ile

 

çelişkili bir halde olduğu zaman, bu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.

 

 • Bu sözleşmede haklarında kesin hüküm bulunmayan hususların tümüne bağlantılı devletlerin mevzuatı uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

-10-

 

 

MADDE VII

 

Bağlantılı hükümetlerin tümü veya bazıları arasında işbu sözleşmeye uygun olarak özel kurallar yapılırsa, diğer bütün bağlantılı devletlere bildirmek üzere bu özel kurallar Örgüte bildirilecektir.

 

MADDE VIII

 

Tadiller

 

 • İşbu sözleşme aşağıdaki paragraflarda belirlenen yöntemlere uyularak tadil edilebilir.

 

 • Örgüt içinde incelemeden sonraki tadiller :

 

 • Bir bağlantılı hükümetin önereceği herhangi bir tadil örgüt Genel Sekreterine gönderilecek, Genel Sekreter de bunu, kendi incelemesinden en az 6 ay önce, bağlantılı hükümetlerin tümüne tamim edecektir.

 

 • Yukarıda yazılı olduğu gibi önerilen ve tamim edilen herhangi bir tadil, incelenmek üzere, örgütün Deniz Emniyet Komitesine havale edilecektir.

 

 • Gerek örgüte üye olan ve gerekse olmayan devletlerin bağlantılı hükümetlerinin, tadilin incelenmesi ve kabulü işlemleri yapılırken, Deniz Emniyet Komitesi çalışmalarına katılma hakkı olacaktır.

 

 • Bağlantılı hükümetler üçte birinin oylama zamanında mevcut olması şartı ile bu paragrafın (iii) sayılı tali paragrafı hükümlerine göre genişletilen ve (bundan böyle metin içinde "genişletilmiş Deniz Emniyet Komitesi" diye adlandırılacak olan) Deniz Emniyet Komitesinde mevcut ve oy veren bağlantılı hükümetlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edilen tadiller;

 

 • Bu paragrafın (iv) sayılı tali paragrafına uygun olarak kabul edilen tadiller Örgüt Genel Sekreteri tarafından kabul edilmek üzere bağlantılı hükümetlere gönderilecektir.

 

 • (1) Sözleşmenin bir maddesine veya Ek'in 1 sayılı bölümüne yapılan bir tadil, bağlantılı hükümetlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabul edildiği tarihte kabul edilmiş sayılacaktır.

 

 1. bölümü dışında Ek'e yapılacak bir tadil :

 

 • Kabul edilmek üzere bağlantılı hükümetlere gönderildiği tarihten sonra geçecek 2 yılın bitiminde; veya

 

 • Genişletilmiş Deniz Emniyet Komitesinde mevcut oy veren bağlantılı hükümetlerin üçte iki çoğunluğu tarafından kabulü sırasında, bir yıldan az olmamak üzere, başka kabul tarihi saptandı ise, o tarihte kabul edilmiş sayılacaktır.

 

Bütün bunlara ragmen, ya bağlantılı hükümetlerin üçte biri veya Birleşik Deniz Ticaret Filoları toplam gros tonu dünya deniz ticaret filosu toplam gros tonunun yarısından az olmayan bağlantılı hükümetler, belirlenen zaman süresinde, tadile karşı olduklarını bildirirlerse, bu tadil, kabul edilmemiş sayılacaktır.

 

 

 

 

-11-

 

 

 • (1) 5özleşmenin bir maddesi veya Ek'in 1. bölümüne yapılan bir tadil, kabul eden bağlantılı hükümetler için, kabul edilmiş sayılacağı tarihten 6 ay sonra ve o tarihten sonra kabul eden her bağlantılı hükümet için de kabul edişi tarihinden sonra geçecek 6 ayın bitiminde, yürürlüğe girecektir.

 

 • Sözleşmenin I. bölüm dışında kalan bir maddesine yapılan tadil, bu paragrafın (vi) (2) sayılı tali paragrafına uyarak karşı olduğunu bildirenler ve bu bildirilerini geri çekmeyenler hariç, bağlantılı hükümetlerin tümü için, kabul edilmiş sayılacağı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Mamafih, yürürlüğe giriş için tesbit olunan tarihten önce herhangi bir bağlantılı hükümet Örgütünün Genel Sekreterine bu tadili yürürlüğe girişinden bir yıldan daha uzun olmayan veya tadilin kabul edildiği zamanda genişlemiş Deniz Emniyet Komitesinde mevcut, oy veren bağlantılı hükümetler üçte iki çoğunluğunca saptanacak daha uzun olan bir süreden önce yürürlüğe koyma yükümlülüğünden kendisinin istisna edilmesini isteyebilir.

 

 • Bir konferans tarafından tadil :

 

 • Bağlantılı hükümetlerin en azından üçte birinin katıldığı bir öneri vererek

 

bağlantılı bir hükümet, örgütten işbu sözleşmeye yapılacak tadilleri incelemek üzere bir konferans tertip etmesini rica edebilir.

 

 • Bu neviden bir konferansta mevcut ve oy veren bağlantılı hükümetler üçte iki çoğunluğunca onayları kabul edilen her tadili Örgüt Genel Sekreteri, kabul için bağlantılı hükümetlerin tümüne gönderecektir.

 

 • Konferansta hilafına bir karar alınmadığı durumda, her tadil, bu maddenin (b)

 

 • ve (b) (vii) sayılı tali paragrafları hükümlerinde belirlenen usule uygun olarak kabul edilecek ve yürürlüğe girecektir.Bu tali paragraflarda genişletilmiş Deniz Emniyet Komitesine değinilen belirlemeler konferans için de geçerli olacaktır.

 

 • (i) Ek'e yapılan ve yürürlüğe giren bir tadili kabul eden bir bağlantılı hükümet, bu maddenin (b) (vi) (2) sayılı tali paragrafı hükümlerine uyarak tadile karşı çıkan ve karşı çıkışını da geri almayan bir bağlantılı hükümetin bağlı olduğu devletin bayrağını taşıyan bir gemiye, tadilin kapsamı içinde tanzim olunan belgeler konusunda, bu sözleşme hükümlerinden yararlanma hakkı vermekle yükümlü tutulmayacaktır.

 

 • Ek'e yapılan ve yürürlüğe giren bir tadili kabul eden bir bağlantılı hükümet, bu maddenin (b) (vii) (2) sayılı tali paragrafı hükümlerine uyarak Örgüt Genel Sekreterine tadilin uygulanması hususunda kendisinin istisna edilmesini bildiren diğer bir bağlantılı hükümetin bağlı olduğu devletin bayrağını taşıyan bir gemiye, bu sözleşme hükümlerinden yararlanma hakkı vermekle yükümlü olmayacaktır.

 

 • Aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça, bu sözleşmenin gemi bünyesi ile ilgili bir hükmünün tadili, sadece omurgası bu tadilin yürürlüğe girişi tarihinde veya bundan sonra atılan veya bu tarihte veya bu tarihten sonra inşa durumu bu halde olan bir gemiye uygulanacaktır.

 

 • Bu maddenin (b) (vii) (2) sayılı tali paragrafı uyarınca bir tadile ilişkin herhangi bir kabul veya karşı çıkma beyanı yazılı olarak Örgüt Genel Sekreterine sunulacak Genel Sekreterde böyle bir belge verildiğini, alınış tarihi ile birlikte, bağlantılı hükümetlerin tümüne bildirilecektir.

 

 • Örgüt Genel Sekreteri bu madde hükümlerine uygun olarak yürürlüğe giren her tadili, giriş tarihi ile birlikte, bağlantılı hükümetlerin tümüne bildirecektir.

 

-12-

 

 

MADDE IX

 

İmza, Tasdik, Kabul, Onaylama ve Katılma

 

 • İşbu sözleşme 1/11/1974'den 1/7/1975 tarihine kadar Örgüt Genel Merkezinde imzaya açık bir halde bulundurulacak, bu tarihten sonra da katılmaya açık bir halde kalacaktır. Devletler, aşağıda yazılı işlemleri yaparak bu sözleşmeye taraf olabilirler :

 

 • Şartsız olarak kabul etme, tasdik ve onaylama belirleyen imza.

 

 • Tasdik, kabul veya onaylama şartının koşulmasını takiben tasdik, kabul veya onaylama; mahiyetinde imza veya,

 

 • Katılma

 

 • Tasdik, kabul, onaylama veya katılma Örgüt Genel Sekreterine bu konuda teslim edilecek bir belge ile yapılacaktır.

 

 • Örgüt Genel Sekreteri işbu sözleşmeyi imza eden veya bu sözleşmeye katılan her devletin hükümetlerini herhangi bir imzalama veya tasdik, kabul, onaylama veya katılma belgesinden haberdar edecektir.

 

MADDE X

 

Yürürlüğe Giriş

 

 • Bu sözleşme, toplu olarak sahip oldukları ticaret filosu gros tonajı dünya deniz ticaret filosunun yüzde ellisinden az, sayıları da 25'den aşağı olmayan devletlerin IX uncu madde hükümlerine göre sözleşmeye taraf olacakları tarihten 12 ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

 • Bu sözleşmenin yürürlüğe girişinden sonra verilecek herhangi bir tasdik, kabul onaylama veya katılma belgesi verileceği tarihten üç ay sonra etkili olacaktır.

 

 • Herhangi bir tadilin Madde VIII hükümlerine göre kabul edilmiş sayılacağı tarihten sonra verilecek olan tasdik, kabul, onaylama veya katılma belgesi sözleşmenin tadil edilen şekline uygulanacaktır.

 

MADDE XI

 

Fesih

 

 • Bu sözleşme herhangi bir bağlantılı hükümet tarafından, sözleşmenin bu hükümet için yürürlüğe girişi tarihinden sonra geçecek 5 yılın bitiminde feshedilebilir.

 

 • Fesih, Örgüt Genel Sekreterine fesih belgesi verilmesi ile etkili olacak, Genel Sekreter de diğer bağlantılı hükümetler tümüne fesih belgesi aldığını, alınış tarihini ve feshin geçerli olacağı tarihi bildirecektir.

 

 • Fesih, Örgüt Genel Sekreteri tarafından fesih belgesinin alınacağı tarihten bir yıl sonra veya fesih belgesinde daha uzun bir müddet bildirilmiş ise, o müddetin bitiminde geçerli olacaktır.

 

 

 

 

-13-

 

 

MADDE XII

 

Teslim ve Tescil

 

 • Bu sözleşme Örgüt Genel Sekreterine teslim edilecek, Genel Sekreter de bunun tasdikli doğru suretlerini bu sözleşmeyi imza eden veya buna katılan devletlerin hükümetlerine gönderecektir.

 

 • Bu sözleşme yürürlüğe girer girmez metni Birleşmiş Milletler çarterinin 102 nci maddesi gereğince tescil ve neşir edilmek üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.

 

MADDE XIII

 

Diller

 

İşbu Sözleşme, her metin eşit değerde muteber olmak üzere, Çin, İngiliz, Fransız, Rus ve İspanyol dillerinde tek kopya halinde derlenmiştir. Arap, Alman ve İtalyan dillerine resmî tercümeleri yapılacak ve imzalı orjinali ile beraber teslim edilecektir.

 

Her biri, bu maksat için, bağlı bulundukları hükümetler tarafından yetkilendirilmiş kişiler bu sözleşmeyi muvacehede imza etmişlerdir.

 

Bindokuzyüz yetmiş dört senesi Kasım ayının birinci günü Londra’da yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-14-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • HARMONİZE SÖRVEY VE SERTİFİKASYON SİSTEMİ KONULU ULUSLARARASI KONFERANSIN NİHAİ SENEDİ

 

 

 

 

 • 1974, ULUSLARARASI DENİZDE CAN GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ 1988 PROTOKOLÜ


 

Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi Konulu

 

Uluslararası Konferans'ın Nihai Kararı

 

 • Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Kurulu'nun 15.nci, Denizcilik Güvenlik Komitesi'nin 55.nci toplantılarında alınmış olan kararları müteakip, Örgüt; Harmonize Sörvey ve Sertifikasyon Sistemi konusunda bir uluslararası konferans tertip etmiştir. Bu konferansın amacı, 1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi ile ilgili 1988 Protokolü ve 1966 Yük Hatları Uluslararası Sözleşmesi ile ilgili 1988 Protokolü taslaklarını müzakere ederek karara bağlamak, harmonize bir sörvey ve sertifıkasyon sistemini tesis etmek ve diğer konuları müzakere ederek karara bağlamaktı.

 

 • Konferans; 31 Ekim ile 11 Kasım 1988 tarihleri arasında Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Londra'daki Karargahında yapılmıştır.
 • Aşağıda belirtilen 72 Ülke'nin temsilcileri Konferansa katılmışlardır:

 

Cezayir                                              Demokratik Yemen

 

Arjantin                                              Danimarka

 

Avusturalya                                      Ekvator

 

Bahama Adaları                               Mısır

 

Bengaldeş                                        Finlandiya

 

Belçika                                              Fransa

 

Brezilya                                             Almanya Demokratik Cumhuriyeti

 

Brunei Darüssalam                         Alman Federal Cumhuriyeti

 

Bulgaristan                                       Gana

 

Kanada                                             Yunanistan

 

Şili                                                      Macaristan

 

Çin                                                     İzlanda

 

Kolombiya                                         Hindistan

 

Kongo                                                Endonezya

 

Fildişi Sahili                                     Irak

 

Küba                                                  İrlanda

 

Kıbns                                                 İsrail

 

Çekoslovakya                                  İtalya

 

Kore Demokratik Cumhuriyeti       Japonya

 

Kenya                                                Kuveyt

 

Liberya                                              Seyşel Adaları

 

Malezya                                             Singapur

 

Malta                                                  İspanya

 

Meksika                                             İsveç

 

Fas                                                     İsviçre

 

Hollanda                                           Türkiye

 

Yeni Zelanda                                   Ukrayna Sov. Sos. Cum.

 

Nijerya                                               S. S. C. B.

 

Norveç                                               Birleşik Arap Emirlikleri

 

Panama                                            İng. Bir. Krallığı ve Kuzey İrlanda

 

Peru                                                   A. B. D.

 

Filipinler                                            Uruguay

 

Polonya                                             Venezuela

 

Portekiz                                             Yugoslavya

 

Katar                                                  Zaire

 

Kore                                                   Romanya

 

-15-

 

 

 • Aşağıda belirtilen Ülkeler Konferansa gözlemci göndermişlerdir: İran

Suudi Arabistan Senegal

 

 • Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Misafir Üyesi olan Hong Kong, Konferansa gözlemci göndermiştir.

 

 • Birleşmiş Milletler'in aşağıda belirtilen kuruluşları Konferansta temsil edilmişlerdir: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)

 

Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO)

 

 • Aşağıda belirtilen Hükümetlerarası organizasyonlar Konferansa gözlemci göndermişlerdir:

 

Uluslararası Hidrografı Organizasyonu (IHO)

 

Petrolden Kaynaklanan Çevre Kirliliğini Karşılama Uluslararası Fonu (IOPC)

 

 • Aşağıda belirtilen Sivil Toplum Kuruluşları Konferansa gözlemci göndermişlerdir: Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)

 

Uluslararası Denizcilik Federasyonu (ISF)

 

Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu (ICFTU) Uluslararası Denizcilik-Radyo Komitesi (CIRM)

 

Uluslararası Limanlar Birliği (IAPH) Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (IACS) Latin Amerika Armatörler Birliği (LASA)

Petrol Şirketleri Uluslararası Denizcilik Forumu (OCIMF) Uluslararası Navigasyon Enstitüleri Birliği (IAIN)

Uluslararası Bağımsız Tanker Sahipleri Birliği (INTERTANKO)

 

 • Konferans, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri Mr. C. P Srivastava tarafından açılmıştır.

 

 • Konferans, Demokratik Yemen Delegasyonu'nun Başkanı Kaptan Saeed Abdullah Hussain Yafai'yi Konferans Başkanlığı'na seçmiştir.

 

 • Konferans, Konferans Başkan Yardımcılığı'na; Bakan L. Baqueriza (Arjantin)

Kaptan A. Kaloudis (Yunanistan) Mr. S. D. Batra (Hindistan)

Mr. K. Toda (Japonya), ve;

 

Kaptan B. A. Anyaeji (Nijerya)'yı seçmiştir.

 

 • Konferans sekreteryası aşağıdaki görevlilerden teşekkül etmiştir:

 

Genel Sekreter:                    Mr. C. P Srivastava

 

Örgüt Genel Sekreteri

 

İcra Sekreteri:                       Mr. Y Sasamura

 

Genel Sekreter Yardımcısı

 

Denizcilik Güvenlik Bölümü Direktörü

 

İcra Sekreteri Yardımcısı:   Mr. R Plaza

 

Denizcilik Güvenlik Bölümü

 

Kıdemli Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

 

-16-

 

 

 • Konferans, aşağıda belirtilen Komiteleri seçerek, karşılarında yer alan Komite görevlilerini görevlendirmiştir:

 

Tüm Komiteler Sorumluluğu

 

Başkan:                     Mr. R. van der Poel (Hollanda)

 

Başkan Yardımcısı: Kaptan Shi Zhuanghuai (Çin)

 

Mr. H. Pinon (Fransa)

 

Draft Komitesi

 

Başkan:                     Mr. J. J. Hole (İngiltere)

 

Başkan Yardımcısı: Mr. B. E. Stenmark (İsveç)

 

Referanslar Komitesi

 

Başkan:                     Mr. H. van Loocke (Belçika)

 

 • Konferans, çalışmalarında; Örgüt'ün Denizcilik Güvenlik Komitesi tarafından hazırlanmış bulunan aşağıdaki dökümanları baz olarak almıştır.

 

 • 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği (SOLAS) Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolu taslağı;

 

 • 1966 Uluslararası Yük Çizgileri Sözleşmesi ile ilgili 1988 Protokolü taslağı;

 

 • Yolcu Gemisi Güvenlik Sertifikası, Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası, Yük Gemisi Telsiz Emniyet Sertifikası ve Yük Gemisi Güvenlik Sertifikası'nın Ek'leri olarak kullanılmak üzere hazırlanan Teçhizat Listesi Kayıtları karar taslağı;

 

 • Sertifikaların tanınmasına ilişkin Karar taslakları.

 

 • Konferans, ayrıca; muhtelif Hükümetler ve ilgili kuruluşlar tarafından, yukarda belirtilen taslaklar ile ilgili olarak Konferansa sunulmuş bulunan öneri ve görüşleri de müzakere etmiştir.

 

 • Genel kurul toplantıları sonuç raporlarında da yer almış bulunan müzakereler sonucunda, Konferans; aşağıdaki belgeleri kabul etmiştir:

 

 • 1974 Denizde Can Güvenliği Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolu,

 

 • 1966 Yük Hatları Uluslararası Sözleşmesi ile ilgili 1988 Protokolü

 

 • Konferans, ayrıca; bu Konferans Nihai Senedine Ek olarak konulmuş bulunan Karar'ları (Karar 1'den 5'e kadar) da onaylamıştır.

 

 • Bu Nihai Senet, Ek'i ile birlikte; Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde bir tek metin halinde hazırlanmıştır. Orijinal metinlerin, Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreterliği nezdinde muhafaza edilmeleri öngörülmüştür.

 

 

 

 

 

-17-

 

 

 • Konferans, 1966 Yük Hatları Uluslararası Sözleşmesi'nin Arapça ve Çince resmi tercümelerinin zaman içinde Genel Sekreterlik tarafından hazırlanmasını talep etmiştir.

 

 • Konferans, 1966 Yük Hatları Uluslararası Sözleşmesi'nin ilgili Hükümetlerin tetkikini müteakip Sözleşme'nin mevcut resmi İspanyolca tercümesininin yerini almak üzere İspanyolca revize resmi tercümesinin Genel Sekreterlik tarafından hazırlanmasını talep etmiştir.

 

 • Genel Sekreterlik; katılan Ülkelerin isteği doğrultusunda; Konferansın bu Nihai Senedini ve Kararların onaylı kopyalarını, ve; yukardaki 16.ncı paragrafta bahse konu Protokolların onaylı kopyalarını Konferansa katılmak üzere davet edilmiş bulunan ülkelere gönderecektir.

 

Aşağıda imzaları olan bizler*, bu Nihai Senedin doğruluğunu ONAYLARIZ.

 

Bin dokuz yüz seksen sekiz yılı Kasım ayı'nın onbirinci günü LONDRA'da yazılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)İmzalar basılmamıştır.

 

 

 

 

 

 

-18-

 

 

1974, Uluslararası Denizde Can Güvenliği ile ilgili

 

1988 Protokol Maddeleri

 

BU PROTOKOL'UN TARAFLARI,

 

Londra'da 1 Kasım 1974 tarihinde imzalanmış olan Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'nin TARAFLARI OLARAK,

 

Bu gereksinimlere ilaveten, yukarda konu edilen Sözleşme'ye, diğer uluslararası düzenlemelerdeki kurallarla harmonize edilme ihtiyacının karşılanması maksadıyla ilave sörvey ve sertifikasyon kurallarının ithal edilmesi gerekliliğini de KABUL EDEREK,

 

Bu gerekliliklerin en uygun şekilde karşılanmasının, 1974, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'ne ilişkin bir Protokol'ün aktedilmesi suretiyle sağlanabileceği SONUCUNA VARMIŞ OLARAK,

 

Aşağıdaki hususlarda MUTABAKATA VARMIŞLARDIR:

 

MADDE I

 

Genel Yükümlülükler

 

 • Bu Protokol'un Tarafları, bu Protokol'da ve onun ayrılmaz bir parçasını teşkil etmekte olan Ek'inde yer alan hususlara tam olarak riayet edeceklerini beyan ederler. Bu Protokol'a yapılmış olan herhangi bir gönderıne, aynı zamanda onun Ek'ine de yapılmış addedilecektir.

 

 • Bu Protokol'un tarafları açısından, 1974, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi (bundan sonra sadece "Sözleşme" olarak bahsedilecektir), bu Protokol'de yer alan değişiklikler ve ilavelerle birlikte yürürlükte olacaktır.

 

 • Sözleşme veya bu Protokol'e taraf olmayan bir ülkenin bayrağını taşımak hakkına sahip olan gemiler hakkında, bu Protokol'ün Tarafları, Sözleşmeye ve bu Protokol'e taraf ülke gemilerinden daha müsamahakar koşulların yaratılmamasını temin etmek amacıyla Sözleşmeye ve bu Protokol'e taraf olmayan ülkelerin gemilerine, Sözleşme'nin ve bu Protokol'ün duruma uyan hükümlerini aynen uygulayacaklardır.

 

MADDE II

 

Önceki anlaşmalar

 

 • Bu Protokol'un Tarafları açısından, bu Protokol; Sözleşme ile ilgili 1978 Protokolu'nu iptal eder ve onun yerini alır.

 

 • Bu Protokol'ün diğer kurallarından bağımsız olarak, bu Protokol'un; tanzim eden Taraf ülke açısından yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Sözleşme ile ilgili 1978 Protokolu'nun o anda yürürlükte bulunan kurallarına uygun olarak ve o çerçevede tanzim edilmiş bulunan sertifikalar ile, bu sertifikalara; aynı Protokol'un o anda yürürlükte bulunan kurallarına uygun olarak ve o çerçevede tanzim edilmiş bulunan ekler, Sözleşme'nin veya Sözleşme ile ilgili Protokol'ün sözkonusu sertifika veya ekine dayanak teşkil eden kuralı açısından geçerliliklerinin sona ereceği tarihe kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 • Bu Protokol'un Tarafları, 1974, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi'nin 1 Kasım 1974 tarihinde onaylanmış bulunan metninde öngörülen ve şartları açıklanan sertifikaları vermemeyi kabul etmiştir.

 

-19-

 

 

MADDE III

 

Bilgilerin İletişimi

 

Bu Protokol'un Tarafları:

 

 • Bu Protokol çerçevesindeki çeşitli konularda yayınlayacakları yasa, kararname, emir, yönetmelik ve diğer uygulama enstrümanlarının metinlerini;

 

 • Diğer taraf ülkeler tarafından kendi yetkililerine dağıtım yapılmak üzere; yük çizgileri konularında İdare adına işlem yapabilmek konusunda yetkili kılınmış tescilli sörveyör ve yetkili kuruluşlarının listesini ve bu tescilli sörveyör ve yetkili kuruluşlara devredilen yetkilerin koşullarını; ve,

 

 • Bu Protokol kuralları çerçevesinde tanzim etmekte oldukları sertifikaların yeterli sayıda örneklerini,

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (bundan sonra sadece "Örgüt" olarak bahsedilecektir)' nün Genel Sekreterliği'ne iletmeyi ve orada depozit ve idame ettirmeyi kabul ederler.

 

MADDE IV

 

Parafe, imzalama, kabul, onay ve katılma

 

 • Bu Protokol Örgüt'ün Genel Merkezinde, 1 Mart 1989 tarihinden 28 Şubat 1990 tarihine kadar parafe için açık bulundurulacak, bu tarihten sonra ise, katılım için açık olacaktır. Bu Maddenin 3.ncü paragrafında yer alan hükümler çerçevesinde, Devletler;

 

 • İmza, kabul veya onay konusunda herhangi bir rezervasyon belirtmeksizin parafe etmek suretiyle,

 

 • İmza, kabul veya onay işleminin daha sonra tamamlanacağına dair bir

 

rezervasyon koymak, bilahare imza, kabul veya onay işlemini tamamlamak suretiyle,

 

 • Katılma suretiyle bu protokole taraf olabilirler.

 

 • İmza, kabul, onay veya katılma işlemleri, bu işlemi öngören bir enstrümanın Örgüt'ün Genel Sekreteri nezdinde depozit edilmesi suretiyle olur.

 

 • Bu Protokol'ün rezervasyonsuz parafe edilmesi, imzalanması, kabul edilmesi, onaylanması veya katılınması, sadece Sözleşmeyi rezervasyonsuz parafe etmiş, imzalamış, kabul etmiş, onaylamış veya katılmış olan ülkeler için mümkündür.

 

MADDE V

 

Yürürlüğe girme

 

 • Bu Protokol, aşağıdaki koşullardan her ikisinin de gerçekleştiği tarihten oniki ay sonraki tarihte yürürlüğe girecektir:

 

 • Toplam kayıtlı ulusal tonajlarının kümülatif toplamı, tüm kayıtlı dünya ticaret gemilerinin toplam gros tonajının yüzde ellisinden az olmayan en az onbeş ülkenin, bu Protokol'un Madde IV'ünde açıklandığı şekilde taraf olması, ve;

 

 • Uluslararası Yükleme Sözleşmesi 1966'ya ilişkin 1988 Protokolu'nun yürürlüğe girmesi ile ilgili şartların yerine gelmiş olması.

 

şu şartla ki; bu Protokol 1 Şubat 1992 tarihinden önce hiçbir şekilde yürürlüğe girmiş kabul edilemez.

 

-20-

 

 

 • Yürürlüğe girmesine ilişkin şartların yerine geldiği bir tarihten sonra fakat henüz yürürlüğe girmemiş olduğu bir tarihte imzalama, kabul, onay veya katılıma ilişkin bir enstrümanı depozit etmiş ülkeler açısından bu Protokol'le ilişkili imzalama, kabul, onay veya katılım işleminin geçerlilik tarihi; Protokol'ün yürürlüğe giriş tarihi veya enstrümanın depozit edilmesini takip eden üç ay sonraki tarihten hangisi daha sonra ise o tarih olacaktır.

 

 • Bu Protokol'un yürürlüğe girişini müteakip depozit edilecek herhangi bir imzalama, kabul, onay veya katılıma ilişkin enstrüman, depozit edildiği tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

 

 • Bu Protokol'de, Sözleşme'nin Madde VI'sı gereğince herhangibir değişikliğin

 

yapılması durumunda, o tarihe kadar uygulanmış olan; imzalama, kabul, onaylama veya katılma enstrümanlarının tamamı, Protokol'ün değiştirilmiş versiyonu için de aynen geçerli olacaktır.

 

MADDE VI

 

İlaveler

 

Sözleşme'nin Madde VIII'inde ilavelerle ilgili olarak yer alan prosedürler, aşağıdaki koşullarla, bu Protokol'e yapılacak ilaveler için de geçerlidir:

 

 • Sözkonusu Madde'de Sözleşme ve Taraf Ülke'ler konusunda yapılmış olan göndermeler, aynı şekilde, bu Protokol'a ve bu Protokol'un taraflarına yapılmış kabul edilecek,

 

 • Bu Protocol ve Ek’ine yapılacak ilavelerin kabul edilmeleri ve yürürlüğe konulmaları, Sözleşme'nin Maddelerinde değişiklik yapılmasında uygulanması öngörülen ve Sözleşme Ek'inin I. Bölümü'ndeki prosedürlere uygun olacaktır.

 

 • Bu Protokol'un Ek'inin Lahika'sına yapılacak ilavelerin kabul edilmeleri ve yürürlüğe konulmaları, Sözleşme Ek'inin I. Bölümü dışındaki bölümleri için uygulanması öngörülen prosedüre uygun olacaktır.

 

MADDE VII

 

Çekilme

 

 • Bu Protokol'ün kendisi açısından yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıl geçmesini müteakip, herhangi bir taraf ülkenin bu Protokol'den çekilmesi mümkündür.

 

 • Çekilme, bir çekilme enstrümanının Örgüt'ün Genel Sekreteri nezdinde kayda geçirilmesi suretiyle olabilir.

 

 • Herhangi bir çekilme işlemi, buna dair bildirimin Örgüt Genel Sekreterliğince

 

alınmasından itibaren bir senelik bir süre veya, çekilme enstrümanında belirtilmiş ise daha uzun bir süre için olabilir.

 

 • Bir Akit Tarafın Sözleşmeden çekilmesi, bu Taraf açısından, Protokol'den de çekilme anlamına gelecektir. Bu Protokol'den böyle bir çekilme, Sözleşme'nin Madde XI Paragraf (c)'sinde açıklanan şekilde geçerlilik kazandığı aynı tarihte geçerli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

-21-

 

 

MADDE VIII

 

Depoziter

 

 • Bu Protokol, Örgüt Genel Sekreteri nezdinde muhafaza edilecektir (Protokol'de bundan sonra "Depoziter" olarak bahsedilecektir).

 

Depoziter;

 

 • Bu Protokol'ü imzalamış veya katılmış bulunan tüm Tarafları:

 

 • Her yeni parafe veya kabul, onaylama veya katılma enstrümanının alınması durumundan, (bu yeni insiyatifin geçerlilik tarihi ile birlikte)

 

 • Bu Protokol'ün yürürlüğe giriş tarihinden,

 

 • Bu Protokol'den çekilme konusunda alınmış olan bir çekilme enstrümanının alınmasından, (Enstrümanın alındığı ve çekilme işleminin yürürlüğe gireceği tarihle birlikte) haberdar edecek,

 

 • Bu Protokol'ün onaylanmış gerçek kopyalarını, bu Protokol'ü imzalamış veya ona katılmış bulunan bütün Devletlere gönderecektir.

 

 • Bu Protokol yürürlüğe girer girmez, onaylanmış bir gerçek kopyası, Depoziter tarafından, Birleşmiş Milletler Anayasası Madde 102 gereğince kayda alınmak ve yayınlanmak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne gönderilecektir.

 

MADDE IX

 

Lisanlar

 

Bu Protokol, herbir metin aynı derecede geçerli olmak üzere; Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde birer nüsha olarak hazırlanmıştır. İtalyanca dilindeki resmi tercümesi hazırlanarak, orijinal metinle birlikte depozit edilecektir.

 

LONDRA'da bin dokuz yüz seksen sekiz yılı Kasım ayının onbirinci günü yapılmıştır.

 

Aşağıda imzalan bulunan ve herbirimiz kendi ülkelerimizce bu amaçla ve gerekli şekilde yetkilendirilmiş olan bizler*, bu Protokolü imzaladığımızı BEYAN EDERİZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • İmzalar konmamıştır.

 

 

 

-22-

 

 

1974, Uluslararası Denizde Can Emniyeti

 

Sözleşmesi ve bununla ilgili 1988 Protokolü ekleri ve Birleştirilmiş Metni

 

 

 

.........................................................................................  7Yolcu gemilerinin sörveyi28...............................................................................  8Yük gemilerinin can kurtarma araçlari veya diğer teçhizatın sörveyi29............  9Yük gemilerinde telsiz cihazlarının sörveyi30...................................................  10Yük gemilerinin tekne, makine ve teçhizatının sörveyleri31..............................  11Sörveyi Müteakip Standartlarının muhafazası32...............................................  12Belgelerin verilmesi veya kaydedilmesi32.........................................................  13Belgelerin bir diğer ülke tarafından verilmesi veya işlenmesi33........................  14Belgelerin süreleri ve geçerlilikleri34................................................................  15Belgelerin formlan ve teçhizat listesi36..............................................................  16Sertifikaların hazır bulundurulması36................................................................ 17Belgelerin kabulü............................................................................................36............................................................................................................. 20Özel koşullar....................................................................................................38

 

 

 

 

BÖLÜM I

 

 

 

 

 

Genel Hükümler

 

Kısım A -

Uygulama, tanımlar vs.

Sayfa No

1

 

 

Uygulama.........................................................................................................

25

2

 

 

Tanımlar ..........................................................................................................

25

3

 

 

İstisnalar...........................................................................................................

26

4

 

 

Muafiyetler.......................................................................................................

26

5

 

 

Eşdeğerler.........................................................................................................

27

Kısım B -

Sörveyler ve belgeler

 

 

 

 

6

Denetim ve Sörvey

27

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

P88

 

 

 

 

18

Belgelerin yeterliliği ......................................................................................

37

 

 

 

19

Kontrol

37

 

P88

 

 

 

Kısım C -  Uygulama, tanımlar; vs.

 

 

 

21Kazalar................................................................................................................

38

 

 

 

 

-23-

 

 

BÖLÜM I

 

GENEL HÜKÜMLER

 

KISIM A

 

Uygulama, tanımlama ve benzerleri

 

Kural 1

 

Uygulama

 

 • Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu kurallar sadece uluslararası seferlere bağlı gemilere uygulanacaktır.

 

 • Her ayrımın uygulanacağı gemi sınıfları daha fazla o bölümde tanımlanmış ve uygulama kapsamı her bölümde gösterilmiştir.

 

Kural 2

 

Tanımlar

 

Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu kuralların amacı için;

 

 • "Kurallar" bu sözleşme ek'inde bulunan kurallardır.

 

 • "İdare" geminin bayrağını taşıma hakkına sahip olan Devletin Hükümetidir.

 

 • "Onaylanmış" İdare tarafmdan onaylanmış anlamına gelecektir.

 

 • "Uluslararası sefer" bu Sözleşmenin uygulandığı bir ülke dışına olan bir bölgeye veya bunun tersine yapılan bir seferdir.

 

 • Aşağıda belirtilenlerin dışındakiler "yolcu"dur :

 

 • Kaptan ve gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan çalışan veya gemide bulunan diğer kişiler; ve

 

 • Bir yaşından küçük çocuklar.

 

 • Bir "Yolcu Gemisi" 12'den fazla yolcu taşıyan gemidir.

 

 • Bir "Yük Gemisi" yolcu gemisi olmayan bir gemidir.

 

 • Bir "Tanker" parlayıcı* nitelikteki sıvı yükleri dökme halde taşımak için yapılan veya bu duruma getirilen yük gemisidir.

 

 • Bir "Balıkçı Gemisi" balık, balina, ayıbalığı veya diğer canlı deniz kaynaklarını yakalamakta kullanılan gemidir.

 

 • Bir "Nükleer Gemi" nükleer güç kaynağı bulunan gemidir.

 

P88

(k)

Yeni gemi, omurgası kızağa konulan veya 25 Mayıs 1980 tarihinde veya daha sonra

 

benzer inşa durumunda olan gemidir.

 

 

 

 • inflammable/Parlayıcı, flammable/parlayıcı ile aynı anlamdadır.

 

 

-25-

 

 

 • "Mevcut Gemi" yeni olmayan bir gemi anlamına gelir.

 

 • Bir mil 1852 metre veya 6080 kademdir.

 

P88

(n)

"Yıldönümü tarihi, sözkonusu sertifikanın geçerliliğinin sona erdiği ay ve günün, her

 

yıllık takvimde oluşturduğu tarihlerdir."

 

Kural 3

 

İstisnalar

 

 • Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Kurallar aşağıdaki gemilere uygulanmaz :

 

 • Harp gemileri ve asker taşıyan gemiler.

 

 • 500 gros ton'dan küçük yük gemileri.

 

 • Makine ile yürütülmeyen gemiler.

 

 • İlkel şekilde yapılan ağaç gemiler.

 

 • Ticari işlerde kullanılmayan gezi yatları.

 

 • Balıkçı gemileri.

 

 • Bölüm V'deki açık hüküm dışında, burada bulunan hükümlerin hiçbiri sadece Kuzey Amerikânın Büyük Göllerinde ve Cap des Rosiers'den Anicosti adasındaki West Point'e çizilen düz çizgiye ve Anticosti adasının kuzey tarafında 63'ncü meridyene kadar olmak üzere St. Lawrence nehrinde seyir yapan gemilere uygulanmayacaktır.

 

Kural 4

 

Muafıyetler*

 

 • Normalde uluslararası sefer yapmayan fakat özel koşullarda tek uluslararası sefer yapması istenen, bir gemiyi, İdare, geminin yapacağı sefer için mevcut güvenlik gereklerini uygun olduğu kanısında ise, bu Kurallar gereklerinin herhangi birinden muaf tutulabilir.

 

 • Uygulamanın, yeni tip gemi özellikleri konusunda yapılan araştırmaları ve bu

 

araştırmaların uluslararası seferlerde çalışan gemilerle birleştirilmesini ciddi şekilde aksatacağı durumda, İdare, yeni bir gemi tipi özelliklerini taşıyan bir gemiyi bu Kuralların Bölüm II-I, II-2, III ve IV hükümlerinin uygulanmasından muaf tutulabilir. Bununla beraber, böyle bir gemi İdarenin düşüncesine göre, vermesi öngörülen hizmet için yeterli olan, geminin genel güvenliğini sağlayan ve gemi tarafından ziyaret edilecek Devletlerin Hükümetlerince kabul edilebilir güvenlik geleneklerine uyacaktır. Böyle bir muafiyeti kabul eden İdare, Teşkilata muaf tutmanın sebep ve ayrıntılarını bildirecek ve Teşkilat bu bilgileri Hükümetlere yayınlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 • 1974 Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi ve değişikliklerinde yer alan belgelendirme muafiyeti konusundaki SLS. 14/Genelge. 115'e bakınız.

 

 

-26-

 

 

Kural 5

 

Eşdeğerler

 

 • Bu Kurallarda özel bir tesis, vasıta veya cihaz veyahut da bunların benzerleri ile bir geminin donatılacağı veya bunların bir gemide bulundurulacağı veya herhangi bir özel tertibatla yer değiştireceği şart koşulduğu durumda, İdare bunların yerini almak üzere herhangi bir başka tesisin, ekipman veya cihazın, yahut bunların benzerlerinin veya herhangi diğer bir tertibatın konulmasını uygun görürse, yerine konacak tertibat, tesisat veya cihazların en az bu Kurallarda belirlenenler kadar etkili olduğunun İdarece onaylanması şarttır.

 

 • Herhangi bir İdare bir teçhizat, malzeme, alet veya cihazın yerine başkalarının konulmasına veya gemide bulundurulmasına müsaade ettiği durumda, yapılan deneylere ait raporlarla birlikte, bunların ayrıntılarını, diğer Taraf Hükümetler yetkililerinin bilgi edinmelerini sağlamak amacı ile, uzlaşmak üzere Teşkilata gönderecektir.

 

KISIM B

 

Sörveyler ve Belgeler

 

Kural 6 P88

 

Denetim ve Sörvey

 

"(a) Bu Kurallar gereği uygulanması zonınluluğu bulunan yaptırımlar ve muafiyetlerin tesbitine ilişkin denetim ve sörveyler, İdare'nin görev ve yetkilendirdiği memurlar tarafından yapılacaktır. Bununla birlikte İdare; denetim ve sörvey yetkisini, bu amaçla tayin edilmiş sörveyörlere veya İdare tarafından tescil edilmiş kuruluşlara'da devredebilir.

 

 • Denetim ve sörveylerin uygulanması bakımından, bu Kural'ın paragraf (a)'sında açıklanan şekilde sörveyör tescili ve kuruluş yetkilendirmesi yapan bir İdare, tescilli sörveyör ve yetkili kuruluşların asgari olarak;

 

 • bir geminin gerekli onanmlara tabi tutulacağına karar verebilmesi,

 

 • bir Liman Devleti'nin bu konudaki yetkililerince talep edilmesi halinde gemilerde de denetim ve sörvey yapabilmesi, konularında yetkilendirmelidir.

 

İdare, tescilli sörveyör ve yetkili kuruluşların belirlenmiş sorumluluklarının çerçevesi ve yetkilerinin koşulları konusunda Örgüt'e bildirimde bulunacaktır.

 

 • Tescilli bir sörveyör veya yetkili kuruluş tarafından, bir geminin kendisinin veya teçhizatının, sertifıkasında açıklanan niteliklerle önemli derecede uyumsuzluk gösterdiği, veya; mevcut durumuyla geminin denize çıkmasının gerek kendisi gerekse de içindekiler açısından uygun olmadığı kanaatine varılması durumunda, sözkonusu tescilli sörveyör veya yetkili kuruluş, tesbit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmasını derhal sağlayacak, aynca İdare'yi de durumla ilgili olarak bilgilendirecektir. Eksikliklerin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınmaması durumunda, söz konusu eksikliğe ilişkin sertifika iptal edilecek, İdare konuyla ilgili olarak derhal bilgilendirilecek, ve; sözkonusu geminin bir diğer Taraf ülkenin limanında bulunması halinde ise, ayrıca; Liman Devleti'nin uygun yetkilileri de derhal bilgilendirilecektir. İdare'nin bir görevlisi, veya tescilli bir sörveyör veya yetkili bir kuruluş tarafından, Liman Devletinin uygun yetkililerinin bu şekilde bilgilendirilmesi durumunda; ilgili görevli, sörveyör veya kuruluşa bu Kural çerçevesinde uygulamak durumunda bulunduğu işlemler ve tedbirler hususunda, söz konusu Liman Devleti'nin Hükümeti tarafından gerekli destek ve yardım yapılacaktır. Uygulanabilen durumlarda, geminin kendisi veya içindekiler yönünden güvenli ve denize elverişli duruma getirilmeden seyre çıkması, veya; uygun bir onarım tersanesine gitmek amacıyla limanı terketmesine mani olunması yönünden sözkonusu Liman Devleti'nin Hükümeti de gerekli tedbirleri alacaktır.

 

 • Her durumda İdare, denetim ve sörveyin eksiksiz ve etkin olarak yapılmasını tam olarak temin edecek, ve; bu sorumluluğunun tatminkar bir seviyede yerine getirilmesi için gerekli düzenlemeleri de yapmış olacaktır."

 

-27-

 

 

Kural 7

 

Yolcu Gemilerinin Sörveyi

 

"(a)      Bir yolcu gemisi aşağıda açıklanan sörveylere tabi tutulacaktır:

 

 • Geminin hizmete girmesinden önce, bir ilk sörvey;

 

 • Kural 14(b), (e), (f) ve (g)'nin uygulanabildiği durumların haricinde, 12 aylık periyotlarda yapılan bir tazeleme sörveyi;

 

 • İhtiyaç görüldüğünde yapılacak ek sörveyler.

 

 • Yukarda belirtilen sörveyler, aşağıda açıklanan şekillerde uygulanacaktır:

 

 • İlk sörvey, karinanın hariçten muayenesi ve kazanlarının harici ve dahili denetimi de dahil olmak üzere, geminin tekne, makine ve teçhizatının tam bir denetimini kapsayacaktır. Bu sörvey, tekne aranjmanlarının ve bağlantılarının, kazanlar, diğer basınçlı cihazlar ve iştiraklerinin, ana ve yardımcı makinelerin, elektrik tesisatın, can kurtarma araçlarındakiler de dahil olmak üzere radyo teçhizatının, yangın savunma, yangın söndürme sistemleri ve teçhizatı, can kurtarma teçhizatı ve düzenlemelerinin, gemide monteli seyrüsefer teçhizatı ve notik neşriyatın, pilotların alınmasına mahsus donanımların ve diğer teçhizatın, mevcut sözleşmelere ve; İdare tarafından, geminin kullanımına tahsis edilmiş olduğu hizmette kullanılan gemiler için bu sözleşmeler gereğince yayınlanmış olan yasa, kararname, emir ve yönergelere tamamiyle uygun olup olmadığının tesbitine imkan verecek şekilde yapılacaktır. Bu sörveyler, ayrıca; geminin her tarafının ve her teçhizatının inşa ve imalat yönünden tatminkar olduğunun, mevcut kurallar ve Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü gereğince bulundurulması öngörülen seyir fenerleri, alametler ile ses ve tehlike işaretlerinin verilmesinde kullanılan avadanlıkların mevcut olduklarının da tesbitine imkan verecek şekilde uygulanacaktır;

 

 • Tazeleme sörveyi, karinanın hariçten muayanesi ve kazanlarının ve diğer

 

basınçlı cihazların denetimi de dahil olmak üzere, geminin tekne, makine ve teçhizatının bir

 

denetimini kapsayacaktır. Bu sörveyler, geminin; tekne, kazanlar, diğer basınçlı cihazlar ve

 

iştiraklerinin, ana ve yardımcı makinelerinin, elektrik enstelasyonlarının, can kurtarma

 

araçlarındakiler de dahil olmak üzere radyo teçhizatının, yangın savunma, yangın söndürme

 

sistemleri ve teçhizatının, can kurtarma teçhizatı ve düzenlemelerinin, gemide monteli seyrüsefer

 

teçhizatı ve notik neşriyatın, pilotların alınmasına mahsus donanımlar ve diğer teçhizatın tatminkar

 

durumlarda bulunması açısından yeterli olduğunu, geminin bu açılardan kullanımına tahsis edilmiş

 

olduğu hizmetin gereksinimlerine cevap verebilecek durumda bulunduğunu, ayrıca; mevcut

 

sözleşmelere ve, İdare tarafından, geminin tahsis edilmiş olduğu hizmette kullanılan gemiler için bu

 

sözleşmeler gereğince yayınlanmış olan yasa, kararname, emir ve yönergelere tamamiyle uygun

 

olduğunun tesbit ve teyidine imkan verecek şekilde yapılacaktır. Seyir fenerleri, alametler ile ses ve

 

tehlike işaretlerinin verilmesinde kullanılan avadanlıkların, mevcut kurallar ve Uluslararası Denizde

 

Çatışmayı Önleme Tüzüğü ile öngörülen yeterliliklerde olduklarının teyidi de bu sörveyler

 

kapsamında yapılacaktır;

 

 

 

 

 

 

-28-

 

 

 • Kural 11'de açıklanan durumlarda, veya, önemli bir onarım veya

 

yenileştirmenin yapılmasını müteakip, duruma göre; genel veya kısmi bir ek sörvey yapılacaktır. Bu kısmi sörveyler, geminin tabi tutulduğu onarım veya yenileştirmenin etkili bir şekilde yapılmış olduğunu, bu onarım veya yenileştirmede kullanılan malzeme ve işçiliğin her bakımdan tatminkar bulunduğu ve; geminin, Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü ile bu Tüzük gereğince İdarece yayınlanmış olan yasa, kararname, emir ve yönergelere tamamiyle uygun olduğunun tesbit ve teyidine imkan verecek şekilde yapılacaktır;P88

 

 • (i) Bu Kuralın paragraf (b)'sinde belirtilen yasa, kararname, emir ve kurallar, geminin; can güvenliği açısından, tahsis edilmiş olduğu hizmet için yeterliliğinin teyidine her açıdan imkan verebilecek şekilde olacaktır.

 

 • Söz konusu yasal ve idari düzenlemelerin, diğer uygulama yöntemleri ve kuralları meyanında; ana ve yardımcı kazanlar ile iştiraklerinin, stim devrelerinin, içten yanmalı makinelerin yüksek basınç kompresörlerinin ve yakıt tanklarının tabi tutulacakları ilk kabul testleri, diğer periyodik testlerinin ne şekilde yapılmalarının gerektiğini, bu testlerin prosedürleri ve iki test arasında geçecek süreler de dahil olmak üzere açıklayan bir içeriğe de sahip olmaları gereklidir.

 

Kural 8

 

Yük gemilerinin can kurtarma araçları veya diğer teçhizatın sörveyi

 

 • Paragraf (b)(i)'de belirtilen şekilde, 500 gros ton ve yukarısındaki bir yük gemisinin can kurtarma teçhizatı ve diğer ekipmanları aşağıda açıklanan sörveylere tabi tutulacaktır:

 

 • Geminin hizmete girmesinden önce, bir ilk sörvey;

 

 • Kural 14(b), (e), (f) ve (g)'nin uygulanabildiği durumların haricinde, aralığı idarece belirlenen bir yineleme sörveyi ama 5 yılı geçmeyecek şekilde;

 

 • Yük Gemisi Güvenlik Teçhizatı Sertifikasının ikinci yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasındaki bir tarihte, veya; üçüncü yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasındaki bir tarihte yapılacak, ve; paragraf (a)(iv)'de açıklanan yıllık sörveylerden birinin yerini alacak olan bir periyodik sörvey;

 

 • Yük Gemisi Güvenlik Teçhizatı Sertifikasının her yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasındaki bir tarihte yapılacak olan bir yıllık sörvey;

 

 • Yolcu gemileri için Kura17 (b)(üi)'de açıklandığı şekilde bir ek sörvey.

 

 • Paragraf (a)'da belirtilen sörveyler, aşağıdaki şekilde uygulanacaklardır:

 

 • Bir başlangıç sörveyi; yangın söndürme sistemleri ve teçhizatı, radyo montesi ile ilişkili hususlar hariç can kurtarma teçhizatı ve düzenlemelerinin, gemide monteli seyrüsefer teç-hizatı ve notik neşriyatın, pilotların alınmasına mahsus donanımların ve diğer teçhizat ile, Bölüm II-1, II-2, III ve V'de atıfta bulunulan diğer teçhizatın; mevcut sözleşmelerde yer alan gereksinimlere uygunluklarının, tatminkar durumlarda bulunduklarının ve, geminin kullanımına tahsis edilmiş olduğu hizmet açısından uygunluklarının tesbitine imkan verecek şekilde denetlenmelerini kapsayacaktır. Yangın kontrol planları, seyir yayınları, seyir fenerleri, alametler ile ses ve tehlike

 

-29-

 

 

işaretlerinin verilmesinde kullanılan avadanlıkların, mevcut kurallar ve Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün uygulanabilen kuralları ile öngörülen yeterliliklerde olduklarının teyidi de bu sörveyler kapsamında yapılacaktır;

 

Tazeleme sörveyleri ve periyodik sörveyler, paragraf (b)(i)'de açıklanan ekipmanların da; mevcut kurallar ve Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü'nün kuralları açısından uygunluklarını ve geminin tahsis edilmiş olduğu hizmet için yeterliliklerinin teyidine imkan verebilecek bir denetimi de içereceklerdir.

 

 • Yıllık sörveyler, paragraf (b)(i)'de açıklanan ekipmanların; Kural 11(a)'da belirtilen gereksinimleri karşılamak açısından uygunluklarının ve geminin tahsis edilmiş olduğu hizmet için yeterliliklerinin teyidine imkan verebilecek genel bir denetimi de içerecektir.

 

 • Paragraf (a)(üi) ve (a)(iv)'te yer alan periyodik ve yıllık sörveyler, geminin Yük Gemisi Güvenlik Teçhizatı Sertifıkası'na kaydedilecektir.

 

Kural 9

 

"Yük gemilerindeki telsiz cihazlarının sörveyi"

 

"(a) Bölüm III ve IV'te açıklanan can kurtarma teçhizatında bulunanlar da dahil olmak üzere, Yük gemilerinin radyo tesisleri; aşağıda belirtilen sörveylere tabi tutulacaklardır:

 

 • Geminin hizmete girmesinden önce, bir ilk sörvey;

 

 • Kural 14 (b), (e), (f) ve (g)'nin uygulanabildiği durumların haricinde, İdare tarafından tesbit edilecek olan, ancak beş yılı geçmeyen periyotlarda yapılan bir tazeleme sörveyi;

 

 • Yük Gemisi Güvenlik Teçhizatı Sertifikasının her yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasındaki bir tarihte yapılacak olan bir periyodik sörvey;

 

 • Kura17 (b)(iii)'de Yolcu gemileri için açıklandığı şekilde bir ek sörvey.

 

 • Paragraf (a)'da belirtilen sörveyler, aşağıdaki şekilde uygulanacaklardır:

 

ilk sörveyler, can kurtarma araçlarındakiler de dahil olmak üzere yük gemilerinin radyo teçhizatının mevcut kurallara uygunluklarının teyidi bakımından tam bir denetimini kapsayacaktır;

 

Tazeleme sörveyleri ve periyodik sörveyler, can kurtarma araçlarındakiler de dahil olmak üzere yük gemilerinin radyo teçhizatının mevcut kurallara uygunluklarının teyidine imkan verebilecek bir denetimi de içereceklerdir.

 

 • Paragraf (a) (iii)'de yer alan periyodik sörveyler, geminin Yük Gemisi Güvenlik Teçhizatı Sertifikası'na kaydedilecektir.

 

 

 

 

 

 

-30-

 

 

Kural 10 P88

 

Yük gemilerinin tekne, makine ve teçhizatının sörveyleri

 

"Yük gemilerinin yapı, makine ve teçhizatının sörveyleri"

 

"(a) Paragraf (b) (i)'de konu edilen bir yük gemisinin tekne, makine ve ekipmanları (Yük Gemisi Güvenlik Teçhizatı Sertifikası ve Yük Gemisi Güvenlik Radyo Sertifikası tanzim edilen ekipmanlar hariç) aşağıda belirtilen sörveylere tabi tutulacaklardır:

 

 • Geminin hizmete girmesinden önce, karinanın hariçten bir kontrolunu da

 

içeren bir ilk sörvey;

 

 • Kural 14 (b), (e), (f) ve (g)'nin uygulanabildiği durumların haricinde, İdare tarafindan tesbit edilecek olan, ancak beş yılı geçmeyen periyotlarda yapılan bir tazeleme sörveyi;

 

 • Yük Gemisi Güvenlik İnşa Sertifikasının ikinci yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasındaki bir tarihte, veya; üçüncü yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasındaki bir tarihte yapılacak, ve; paragraf (a) (iv)'de açıklanan yıllık sörveylerden birinin yerini alacak olan bir dönem ortası sörvey;

 

 • Yük Gemisi Güvenlik İnşa Sertifikasının her yıldönümü tarihinin üç ay öncesi ile üç ay sonrası arasmdaki bir tarihte yapılacak olan bir yıllık sörvey;

 

 • Kural 14 (e) veya (f)'nin uygulanabildiği durumların haricinde, herhangibir beş yıllık sürede en az iki kere olmak üzere, geminin karinasının hariçten denetlenmesi. Kural 14(e) veya (f)'nin uygulanabildiği durumlarda, bu beş yıllık süre, sertifikanın geçerlilik süresinin uzatıldığı tarih ile çakışacak şekilde uzatılabilir. Bütün olasılıklarda, bu iki denetim arasındaki süre, 36 aylık bir süreyi geçmeyecektir.

 

 • Kura17 (b) (iii)'de Yolcu gemileri için açıklandığı şekilde bir ek sörvey.

 

 • Paragraf (a)'da belirtilen sörvey ve denetimler,aşağıdaki şekilde uygulanacaklardır:

 

 • Başlangıç sörveyi, geminin tekne, makine ve teçhizatının tam bir denetimini kapsayacaktır. Bu sörveyler, tekne aranjmanlarının, malzemelerinin, bağlantılarını ve işçiliklerinin, kazanlar, diğer basınçlı cihazlar ve iştiraklerinin, dümen donanımı ve ilgili kontrol sistemleri dahil ana ve yardımcı makinelerin, elektrik enstelasyonlarının ve diğer teçhizatın mevcut sözleşmelerde öngörülen niteliklerde olduğunun, geminin kullanımına tahsis edilmiş olduğu hizmet açısından uygun ve tatminkar olduğunun teyidi ile, geminin stabilitesi ile ilgili bilgi ve belgelerin mevcut ve geçerli olduğunun da tesbitine imkan verecek şekilde uygulanacaktır. Tankerlerle ilgili olarak, bu sörveyler; tulumba dairelerinin, kargo, bunker ve havalandırma devrelerinin ve bunlarla ilişkili güvenlik teçhizatının denetimini de içerecektir;

 

 • Tazeleme sörveyleri, geminin; paragraf (b) (i)'de açıklanan tekne, makine ve teçhizatının mevcut sözleşmelerde öngörülen niteliklerde ve; geminin kullanımına tahsis edilmiş olduğu hizmet açısından uygun ve tatminkar olduğunun teyidine imkan verecek bir denetimi ihtiva edecektir.

 

 • Dönem ortası sörveyleri, geminin teknesinin, kazanlarının ve diğer basınçlı cihazlarının, makine ve teçhizatının, dümen donanımı ve ilgili kontrol sistemlerinin ve elektrik enstelasyonlarının, geminin kullanımına tahsis edilmiş olduğu hizmetin gereksinimlerine cevap verebilecek durumda bulunduğunu olmak üzere bir denetimini kapsayacaktır. Tankerlerle ilgili olarak, bu sörveyler; tulumba dairelerinin, kargo, bunker ve havalandırma devrelerinin ve bunlarla ilişkili güvenlik teçhizatının denetimini ve tehlikeli bölmelerdeki elektrik izolasyonlarının

 

rezistanslarının kontrol edilmesini de içerecektir;

-31-

 

 

 • Yıllık sörveyler, paragraf (b) (i)'de açıklanan ekipmanların; Kural 11(a)'da belirtilen gereksinimleri karşılamak açısından uygunluklarını ve geminin tahsis edilmiş olduğu hizmet için yeterliliklerinin teyidine imkan verebilecek genel bir denetimi de içerecektir.

 

 • Gemi karinasının hariçten kontrolu ve onunla ilişkili olarak eşzamanlı olarak uygulanan denetimler, sözkonusu tekne bölümlerinin; geminin kullanımına tahsis edilmiş olduğu hizmet açısından tatminkar durumda idame ettirilmekte olduklarının teyidine imkan verecek şekilde yapılacaktır.

 

 • Paragraf (a) (iii), (a) (iv) ve (a) (v)'de belirtilen dönem ortası ve yıllık sörveyler ile gemi karinasının hariçten kontrolları, Yük Gemisi Güvenlik İnşa Sertifikası'na kaydedilecektir.

 

Kural 11

 

Sörveyi müteakip Standartların muhafazası

 

"(a)      Geminin ve teçhizatının standartları, gerek kendisi, gerekse de içindekiler açısından

 

emniyetle denize açılabilmesini her bakımdan temin etmek üzere, mevcut kuralların öngördüğü kriterlere uygun olarak idame ettirilecektir.

 

 • Kural 7, 8, 9 ve 10'u gereğince uygulanan herhangi bir sörveyin tamamlanmasından sonra, geminin yapısal aranjmanlarında, makinelerinde, teçhizatında veya sörvey kapsamına giren diğer kısımlarında İdare'nin müsaadesi alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır.

 

 • Geminin, bir kazaya uğraması, veya, geminin güvenliğini veya can kurtarma teçhizatı veya diğer avadanlıklarının bütünlük ve etkinliğini menfi yönde etkileyen bir hatanın tesbit edilmesi durumlarında, geminin kaptanı veya donatanı, durumu; Kura1 7, 8, 9 veya 10'u çerçevesinde bir sörveyin gerekli olup olmadığına karar verilebilmesi amacıyla araştırmaları başlatmak durumunda bulunan İdareye, tescilli sörveyöre veya yetkili kuruluşa ilk fırsatta rapor edecektir. Söz konusu tesbit anında geminin, bir diğer Taraf ülke limanında bulunuyor olması halinde, kaptan veya donatan, durumdan Liman Devleti'nin uygun yetkililerine de derhal rapor edecek, tescilli sörveyör veya yetkili kuruluş da bu şekilde bir raporun ilgili Liman Devleti makamlarına verilmiş olduğundan emin olacaktır."

 

Kural 12 P88

 

"Sertifıkaların verilmesi veya kaydedilmesi"

 

“(a) (i) Uygulanan bir ilk sörvey veya tazeleme sörveyini müteakip, Bölüm II-1, II-2, III, IV ve V'te belirtilen gereksinimlere ve mevcut kuralların uygulanabilir durumdaki diğer gereksinimlerine uyan bir yolcu gemisine, Yolcu Gemisi Güvenlik Sertifikası olarak adlandırılan bir sertifıka verilir;

 

 • Uygulanan bir ilk sörvey veya tazeleme sörveyini müteakip, Bölüm II-1 ve II-2'de (yangın savunma sistemleri ve teçhizatı ile yangın söndürme planları hariç) belirtilen gereksinimlere ve mevcut kuralların uygulanabilir durumdaki diğer gereksinimlerine uyan bir yük gemisine, Yük Gemisi İnşa Emniyet Sertifıkası olarak adlandırılan bir sertifika verilir;

 

 

 

 

 

-32-

 

 

 • Uygulanan bir ilk sörvey veya tazeleme sörveyini müteakip, Bölüm II-1, II-2, III ve IV'de belirtilen gereksinimlere ve mevcut kuralların uygulanabilir durumdaki diğer gereksinimlerine uyan bir yük gemisine, Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası olarak adlandırılan bir sertifika verilir;

 

 • Uygulanan bir ilk sörvey veya tazeleme sörveyini müteakip, Bölüm IV'te belirtilen gereksinimlere ve mevcut kuralların uygulanabilir durumdaki diğer gereksinimlerine uyan bir yük gemisine, Yük Gemisi Telsiz Emniyet Radyo Sertifıkası olarak adlandırılan bir sertifika verilir;

 

 • (1) Uygulanan bir ilk sörvey veya tazeleme sörveyini müteakip, Bölüm II-1, II-2, III, IV ve V'de belirtilen gereksinimlere ve mevcut kuralların uygulanabilir durumdaki diğer gereksinimlerine uyan bir yük gemisine, yukandaki (a)(ii), (a)(iii) ve (a)(iv)'te belirtilen sertifikalara bir alternatif olarak, Yük Gemisi Emniyet Sertifikası olarak adlandırılan bir sertifika da verilebilir;

 

 • Bu bölümde Yük Gemisi İnşa Emniyet Sertifikası, Yük Gemisi Teçhizat Güvenlik Sertifikası ve Yük Gemisi Telsiz Emniyet Sertifikası'na yapılmış olan göndermeler, onlara bir alternatif olarak kullanılması halinde, aynı zamanda Yük Gemisi Emniyet Sertifikası'na da yapılmış sayılacaktır;
 • Bu Bölüm'ün paragraf (i), (iii), (iv) ve (v)'inde; Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası, Yük Gemisi Emniyet Sertifikası, Yük Gemisi Teçhizat Emniyet Sertifikası ve Yük Gemisi Telsiz Emniyet Sertifikası ile ilgili olarak belirtilen işlemlerde, sözkonusu sertifikalara; birer Cihazlar Listesi iliştirilecektir;

 

 • Bir geminin, bu kurallarda belirtilen gereksinimlerin bir kısmından istisna edilmesinin uygun bulunması durumunda, bu gemiye; Muafiyet Sertifikası olarak adlandırılan bir sertifika verilir.
 • Bu Kural'da belirtilen sertifikalar, İdare"ce veya İdare tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kurumlarca verilir. Veriliş tarzı ne olursa olsun, sertifikalarla ilgili tüm sorumluluk İdare'ye aittir.

 

 • Bu Protokol'un Tarafları, bu Sözleşme'nin kendisi açısından yürürlüğe gireceği tarihten itibaren, Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi'nin 1960, 1948 veya 1929 tarihli metinlerinde öngörülen ve şartları açıklanan sertifikaları vermemeyi kabul etmiştir."

 

Kura1 13

 

"Belgelerin bir diğer ülke tarafından verilmesi veya işlenmesi"

 

"Bir Akit Taraf ülkesi, diğer bir Akit Taraf ülkesinin isteği üzerine, bir gemiyi sörveye tabi tutabilir, sörvey sonucunda; mevcut Sözleşme hükümlerinin sözkonusu gemideki uygulanmasını tatminkar bulması durumunda Sözleşmeye uygun Sertifika tanzim ederek gemiye verebilir veya verilmesi hususunda yetkili kuruluşları görevlendirebilir, veya; mevcut Sözleşme çerçevesinde, geminin sertifikasına gerekli kayıtları düşebilir veya gerekli kayıtların düşülmesi konusunda yetkili kuruluşları görevlendirebilir. Bu şekilde tanzim edilmiş sertifikalara; sözkonusu geminin bayrağını taşımaya yetkili olduğu ülkenin talebi üzerine tanzim edilmiş olduğuna, Kural 12'de belirtilen serti-fikalar ile aynı derecede geçerli olduğuna ve onlarla aynı işlemlere tabi tutulacağına dair bir kayıt konulacaktır."

 

-33-

 

 

Kural 14

 

"Belgelerin süreleri ve geçerlilikleri"

 

"(a) Yolcu Gemisi Güvenlik Sertifikaları, 12 ayı geçmiyen bir süre için tanzim edilecektir. Yük Gemisi Emniyet Sertifikaları, Yük Gemisi Teçhizatı Emniyet Sertifikaları ve Yük Gemisi Telsiz Emniyet Sertifıkaları İdare tarafından tesbit edilecek ve beş yılı geçmeyen süreler için tanzim edileceklerdir. Muafiyet Sertifikaları, ait oldukları sertifikanın geçerlilik süresinden daha uzun bir süre için geçerli olacak şekilde tanzim edilemezler.

 

 • (i) Paragraf (a)'nın öngördüğü esaslardan bağımsız olarak, mevcut bir sertifikanın geçerlilik süresinin bitimine üç ay veya daha az bir zaman kala tamamlanan bir tazeleme sörveyini müteakip tanzim edilecek yeni sertifika, tazeleme sörveyinin tamamlandığı tarihten itibaren:

 

 • Yolcu gemileri için mevcut sertifikanın geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren 12 aylık bir süreden daha fazla olmayan,

 

 • Yük gemileri için mevcut sertifikanın geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden daha fazla olmayan,bir süre için geçerli olacaktır.

 

 • Mevcut sertifikanın geçerlilik süresinin sona erdiği tarihten sonra tamamlanan tazeleme sörveyini müteakip tanzim edilecek yeni sertifika, tazeleme sörveyinin tamamlandığı tarihten itibaren:

 

 • Yolcu gemileri için mevcut sertifikanın geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren 12 aylık bir süreden daha fazla olmayan,

 

 • Yük gemileri için mevcut sertifıkanın geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden daha fazla olmayan, bir süre için geçerli olacaktır.

 

 • Mevcut bir sertifikanın geçerlilik süresinin bitimine üç ay veya daha fazla bir zaman kala tamamlanan bir tazeleme sörveyini müteakip tanzim edilecek yeni sertifika, tazeleme sörveyinin tamamlandığı tarihten itibaren:

 

.1 yolcu gemileri için tazeleme sörveyinin sona erdiği tarihten itibaren 12 aylık bir süreden daha fazla olmayan,

 

.2 yük gemileri için tazeleme sörveyinin sona erdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden daha fazla olmayan,bir süre için geçerli olacaktır.

 

 • Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikaları dışında kalan bir sertifikanın beş yıllık bir süreden daha kısa süreli olarak tanzim edilmiş olduğu durumlarda, İdare; mevcut sertifikanın beş yıllık tanzim edilmiş olması varsayımında, Kura18, 9 ve 10 gereğince yapılmış olması gereken sörveylerin de yapılmış olmaları şartıyla, sözkonusu sertifikanın geçerlilik süresini, tanzim edilmiş olduğu tarihten itibaren , yukarda (a) paragrafında o sertifika ile ilgili olarak belirtilen azami sürenin tamamlanması için geri kalan süreye kadar uzatabilir.

 

 

 

 

 

 

-34-

 

 

 • Tazeleme sörveyinin tamamlanmış olmasına rağmen mevcut sertifikanın geçerlilik süresinin sona ermesinden önce yeni sertifikanın tanzimine veya gemiye teslimine imkan bulunamamış olduğu durumlarda, İdarece yetkili kılınmış kişi veya kuruluş, mevcut sertifikaya bu yönde bir kayıt koyabilir. Bu şekilde kayıt konulan bir sertifika; geçerlilik süresinin sona ermesinden itibaren 5 ayı geçmeyen bir süre için geçerli olarak kabul edilecektir.

 

 • Bir geminin, sertifikasının geçerlilik süresinin sona erdiği tarihte sörveye tabi tutulacağı limanda bulunmaması durumunda İdare, sertifikanın geçerlilik süresini uzatabilir, ancak; bu uzatma, sadece, sözkonusu geminin sörveye tabi tutulacağı limana kadar olan yolculuğunu tamamlaması maksadıyla, ve ancak, böyle bir uzatmanın makul ve gerekli görüldüğü durumlarda uygulanacaktır. Hiçbir sertifika, üç aydan daha fazla bir süre için uzatılmayacak, bu şekilde bir süre uzatımı uygulanmış hiçbir geminin, sörveye tabi tutulacağı limana varışını müteakip, yeni bir sertifika almamış ise, sadece bu uzatımdan yararlanarak limandan ayrılmasına müsaade edilmeye-cektir. Tazeleme sörveyinin tamamlanmasını müteakip, tanzim edilecek yeni sertifıka:

 

 • Yolcu gemileri için mevcut sertifikanın süre uzatımı uygulanmadan önceki geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren 12 aylık bir süreden daha fazla olmayan,

 

 • Yük gemileri için mevcut sertifıkanın süre uzatımı uygulanmadan önceki geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden daha fazla olmayan,bir süre için geçerli olacaktır.

 

 • Kısa süreli yolculuklar yapan bir geminin, bu Kural'ın önceki paragraflarında öngörüldüğü şekilde süre uzatımı uygulanmamış sertifıkası ile ilgili olarak, sertifikada belirtilen sona eriş tarihinden itibaren bir aylık süreyi geçmemek üzere, İdare tarafından, resen ve takdiren uzatma uygulanabilir. Tazeleme sörveyinin tamamlanmasını müteakip, tanzim edilecek yeni sertifika:

 

 • Yolcu gemileri için mevcut sertifikanın süre uzatımı uygulanmadan önceki geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren 12 aylık bir süreden daha fazla olmayan,

 

 • Yük gemileri için mevcut sertifikanın süre uzatımı uygulanmadan önceki geçerlilik süresinin sona ereceği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden daha fazla olmayan,bir süre için geçerli olacaktır.

 

 • İdare tarafından öngörülecek özel durumlarda yeni sertifikanın geçerlilik süresinin, Paragraf (b) (ii), (e) veya (f)'de öngörülen şekilde mevcut sertifikanm bitim tarihinden itibaren başlatılmasına gerek yoktur. Bu özel durumlarda, yeni sertifıka:

 

 • Yolcu gemileri için tazeleme sörveyinin sona erdiği tarihten itibaren 12 aylık bir süreden daha fazla olmayan,

 

 • Yük gemileri için tazeleme sörveyinin sona erdiği tarihten itibaren beş yıllık bir süreden daha fazla olmayan,bir süre için geçerli olacaktır.

 

 • Bir yıllık, ara veya periyodik sörveyin ilgili Kural'larda açıklanan sürelerden önce tamamlanması durumunda:

 

 • İlişkili olduğu sertifikanın yıldönümü tarihi, sörveyin tamamlandığı tarihten itibaren 3 aylık bir süreden fazla olmamak üzere tesbit edilen bir tarih olarak değiştirilerek sertifikaya bu şekilde kaydedilecek,

 

-35-

 

 

 • İlgili Kurallar gereğince yapılması gereken müteakip yıllık, dönem ortası ve periyodik sörveyler, yeni yıldönümü tarihine göre tesbit edilecek periyotların tamamlandığı tarihlerde yapılacak;

 

 • Yıllık, dönem ortası veya periyodik sörveylerden bir veya daha fazlasının ilgili Kural'ında öngörülen azami sürelerin tamamlanmasından önce yaptırılmış olması halinde, geçerlilik süresi değiştirilmeden bırakılabilecektir.

 

 • Kural 12 veya 13 çerçevesinde verilmiş olan bir sertifika, aşağıdaki hallerden birinde geçersiz kalacaktır:

 

 • Kural 7(a), 8(a), 9(a) ve 10(a)'da öngörülen sörvey ve denetimlerin belirtilen süreler içinde yaptırılmamış olması;

 

 • Sertifıka'nın mevcut kurallar'da açıklandığı üzere, bir süre uzatımı kaydı ile kayıt edilmemiş olması;

 

 • Geminin, bir diğer ülkenin bayrağı altına geçirilmiş olması. Bu durumlarda, yeni bir sertifika; ancak, yeni ülkenin Kural 11(a) ve (b)'nin sözkonusu gemide uygulandığından tam olarak emin olması durumunda verilecektir. İki Taraf Ülke arasında bir transferin sözkonusu olması durumunda, ve; bayrak değişikliğinin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunulması halinde, geminin daha önce taşımak hakkına sahip olduğu Ülke hükümeti, İdare'ye; geminin transferden önce sahip bulunduğu sertifikaların ve mevcutsa sörvey raporlarının kopyalarını en kısa süre içinde gönderecektir."

 

Kural 15

 

"Belgelerin formları ve teçhizat listesi"

 

"Sertifikalar ve teçhizat listeleri, herbir tip için bu Sözleşme'nin Ek'inin Lahikâ sında

 

verilmiş bulunan formlarda tanzim edileceklerdir. Sertifikanın tanziminde kullanılan lisanın

 

İngilizce veya Fransızca olmaması durumunda, bu dillerden birinde yapılmış tercümesinin metni de

 

sertifikaya eklenecektir."

 

Kural 16

 

"Belgelerin hazır bulundurulması"

 

"Kural 12 ve 13 çerçevesinde tanzim edilmiş bulunan sertifikalar, her zaman incelenebilecek şekilde gemide bulundurulacaklardır."

 

Kural 17

 

"Belgelerin Kabulü"

 

"Bu sözleşmenin kapsamına giren tüm amaçları için Taraf bir Hükümetin yetkisi altında verilen belgeler, diğer Taraf Hükümetler tarafından kabul edilecektir. Bu belgeler, diğer Hükümetlerce verilmiş olanlarla aynı değerde sayılacaktır.

 

 

 

-36-

 

 

Kural 18

 

"Belgelerin Yeterliği"

 

 • Bir geminin özel bir seferi sırasında gemide, Yolcu Gemisi Emniyet Belgesinde belirtilen toplam sayıdan daha az sayıda insan varsa, bu Kurallar hükümlerine göre ve hesabıyla, belgesinde belirtilenden daha az sayıda can filikaları ve başka can kurtarma araçları taşıyabileceğini gösteren bu bölüm 12 veya 13 Kuralında değinilen, Hükümet, kişi veya kuruluş tarafından bir ek verilebilir.

 

 • Bu ek, içinde bulunulan koşullar altında bu Kurallar hükümlerinin ihlal edilmediğini belirtecektir. Bu ek, belgeye eklenecek ve can kurtarma araçlarının belgesi yerine geçecek, yalnız verildiği özel sefer için geçerli olacaktır.

 

Kural 19 P88

 

"Kontrol"

 

"(a) Diğer bir Taraf Ülke'nin limanında bulunan her gemi, Kural 12 veya Kural 13 çerçevesinde tanzim edilmiş bulunan sertifikaların geçerliliklerine yönelik olması koşuluyla, Liman Ülkesi'nin tam yetkili görevlileri tarafından kontrole tabi tutulacaktır.

 

 • Geminin veya teçhizatının; herhangibir sertifikanın işaret ettiği özelliklerle uyumlu bulunmadığına, veya; geminin, Kural 11(a) ve (b)'de öngörülen gereksinimlere uygun olmadığına inanmak için belirgin emarelerin bulunmaması durumlarında mevcut sertifikalar geçerli kabul edilecektir.

 

 • Yukarda (b) paragrafında açıklanan durumların mevcut olması, veya; sertifikanın süresini geçirmiş veya geçerliliğini kaybetmiş olması durumlarında, gemi veya içindekiler açısından herhangibir tehlikenin ortaya çıkmayacağını sağlayacak önlemlerin alınmasına kadar sözkonusu geminin denize açılmaması veya uygun bir onarım tersanesine gitmek amacıyla limanı terketmemesini sağlayacak tedbirler, kontrolu yapan yetkili tarafından alınacaktır.

 

 • Bu Kural'da yer alan kontrolların, gemiyle ilgili herhangibir müdahaleyi haklı ve gerekli çıkarması durumlarında, kontrolu yapan yetkili, geminin bayrağını taşımaya yetkili olduğu ülkenin Konsolosluğunu veya, yokluğunda en yakın diplomatik temsilciliğini, müdahaleyi gerekli kılan tüm nedenleri açıklayan yazılı bir raporla bilgilendirecektir.Ayrıca,belgerin düzenlenmesinden sorumlu tescilli sörveyörler veya yetkili kuruşlarda bilgilendirilecektir. Gerekli görülen böyle bir müdahale konusunda ayrıca Örgüt de bilgilendirilecektir.

 

 • Bu Kural'ın paragraf (c) ve (d)'sinde belirtilen önlemlerin alınabilmesi imkanının herhangi bir nedenle bulunamaması, veya; geminin müteakip uğrak limanına kadar seyrine müsaade edilmesi durumlarında, Söz konusu Liman Devleti'nin yetkilileri; gemi ile ilgili gerekli tüm bilgileri, bu Kural'ın paragraf (d)'sinde açıklanan makamlara ilave olarak, geminin müteakip uğrak limanının yetkililerine de göndereceklerdir.

 

 • Bu Kural çerçevesinde yapılan bir kontrol esnasında, geminin gereksiz yere geciktirilmemesi veya alıkonulmamasını sağlayıcı her türlü gayret sarfedilecektir. Bu kontrollar vesilesiyle, haksız ve gereksiz yere geciktirilmesi veya alıkonulması durumunda, gemi; maruz kaldığı zarar ve ziyanın karşılanmasını talep etmek hakkına sahip olacaktır.

 

-37-

 

 

Kura1 20

 

“Özel Koşullar”

 

Uygun ve geçerli belgelere sahip olmadıkça herhangi bir gemi bu Sözleşmenin özel koşullarından yararlanma talebinde bulunamaz.

 

Kısım C

 

Kazalar

 

Kural 21

 

“Kazalar”

 

 • Her İdare bu Sözleşme hükümlerine tabi olan gemilerden herhangi birinin

 

uğrayacağı kaza hakkında soruşturma yapma yükümlülüğünü, böyle bir soruşturmanın yapma yükümlülüğünü, böyle bir soruşturmanın sonuçlarının bu Sözleşme'de yapılması arzu edilen değişmelerin tespit edilmesinde yardımcı olabileceği görüşü ile, kabul eder.*

 

 • Her Taraf Hükümet bu tür soruşturmaların sonuçları ile ilgili uygun bilgiyi Teşkilata bilditmek yükümlülüğünü kabul eder. Böyle bir bilgiye dayanan Teşkilatın hiçbir rapor veya önerisinde ilgili gemilerin kimliği ve milliyeti açıklanmayacak veya herhangi bir zan altında bırakmayacak, gemi veya şahsın sorumluluğunu ima etmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Teşkilat tarafından değiştirilen aşağıdaki kararlara bakınız :

 

 • 173 (ES.IV) nolu karar : Deniz kazaları hakkında resmi sonışturmaya katılım
 • 203 (VII) nolu karar : Yabancı kurtarma ekiplerinin kıta sahanlığı içinde konuşlandırılması ve Devletlerarası düzenlemelerde uzlaşma sonucu hakkındaki tavsiyeler.
 • 322 (IX) nolu karar : Kazalar için açılmış soruşturmanın yürütülmesi.
 • 440 (XI) nolu karar : Deniz kazaları hakkında soruşturmalarda bilgi alışverişi.
 • 442 (XI) nolu karar : Kaza soruşturmaları ve sözleşme ihlalleri için Teşkilatın Personel ve Materyal ihtiyacı
 • 637 (16) nolu karar : Deniz Kazaları soruşturmalan konusunda işbirliği

Buna ilaveten :

MSC/Genelge. 70/Rew.l : Deniz Tehlike Sistemleri hakkında sormaca (anket)

MSC/Genelge. 224: Başlangıç dengesi kaza kayıtları ve kaza raporlarının sunumu.

MSC/Genelge. 388 : Yangın kazalan kayıtları

MSC/Genelge. 433 : Ciddi nitelikdeki kazalar hakkında açılmış soruşturma kayıtları.

MSC/Genelge. 539/İlave 2 : Balıkçı gemileri ve denizdeki balıkçılar üzerine istatiksel kaza raporları.

MSC/Genelge. 559 : Gemilerde ve Liman bölgelerinde paketlenmiş halde bulunan denizi kirletebilecek tehlikeli eşyalarla ilgili olayların Teşkilata rapor edilmesini sağlayan tüzükler.

MSC/Genelge. 621 : İş yorgunluğunun sebep olabildiği kazaların sorıışturmasıyla ilgili tüzükler.

 

 

 

-38-

 

 

BÖLÜM II-1

 

İnşaat, bölmeleme ve Stabilite, makine ve elektrik donanımları

 

Kısım A -

Genel

Sayfa No

1

Uygulama

..............................................................

 

43

2

Tanımlar ...............................................................

 

44

3

C,D, ve E kısımlarına ait tanımlar ............................................

 

45

Kısım A1 -

Gemilerin İnşası

 

 

3-1

Gemilerin inşa, mekaniki ve elektriki ihtiyaçları .................................

 

48

3-2

Deniz suyu balast sarnıçlarını korozyondan koruma ............................

 

48

3-3

Tankerin pruvasına emniyetli bir şekilde erişim .................................

 

48

3-4

Tankerlerde emercensi yedekleme donanımları ..................................

 

48

3-5

Asbestos içeren malzemelerin bundan sonra kullanılması ....................

 

49

Kısım B -

Bölmeleme ve Stabilite

 

 

4

Yolcu gemilerinde su basma boyu ............................................

 

50

5

Yolcu gemilerinde su geçirgenliği ............................................

 

50

6

Yolcu gemilerinde kompartmanlar için izin verilen boylar ................................

 

52

7

Yolcu gemileri bölmelemesinde özel gerekler ...................................

 

56

8

Hasarlı durumlarda yolcu gemilerinin dengesi ..................................

 

57

8-1

Hasarlı durumlarda ro-ro yolcu gemilerinin dengesi ..............................

 

61

8-2

400 yada üzeri yolcu taşıma kapasiteli ro-ro gemilerinin özel gerekleri……………….

61

8-3

400 yada üzeri yolcu taşıyan, ro-ro gemileri haricindeki yolcu gemileri için özel gerekler

62

9

Yolcu gemilerinin balastlanması .............................................

 

62

10

Yolcu gemilerinde pikler, makine mahalli perdeleri, şaft tünelleri ve benzerleri ……….  62

11

Yük gemilerinde pikler, makine mahalli perdeleri ve stern tüpleri ....................

 

63

12

Yolcu gemilerinde dabıl batımlar ............................................

 

64

12-1 Tankerler haricinde yük gemilerindeki dabıl batımlar .............................

 

65

12-2 Petrol tankerlerinin yük alanındaki bölümlere giriş ...............................

 

66

13

Yolcu gemileri için bölme yükleme hattının tayini, markalaması ve tescili ..........

 

66

14

Yük gemileri ve yolcu gemilerinde su geçirmez perdeler ve benzerlerinin testi ve

 

 

 

bunların yapısı ..........................................................

 

67

15

Yolcu gemilerinde su geçirmez perdelerdeki menfezler ............................

 

67

16

Ağır Vasıta ve Personelini taşıyan yolcu gemileri ................................

 

73

17

Yolcu gemilerinin fribord güvertesinin alt kısmındaki kaportalar ve lumbuzlar ...

 

73

17-1 Yolcu gemilerinin ana güvertesi altındaki ve yük gemilerinin fribord güvertesi

 

 

 

altındaki bordadaki kaportalar ve lumbuzlar ....................................

 

75

18

Yolcu ve Yük gemilerinde su geçirmez perdelerin lumbuzların ve benzerlerinin

 

 

 

yapımı ve ilk denenmeleri .......................................................

 

75

19

Yolcu ve yük gemilerinde su geçirmez güverteler ve benzerlerinin yapımı ve ilk

 

 

 

denenmeleri ............................................................

 

75

20

Marjin hattının üstünde yolcu gemilerinin su geçirmezlik bütünlüğü ......................

 

76

20-1 Kargo yükleme kapılarının kapanması ........................................

 

77

20-2 Ro-ro Güvertesinden (güverte perdesi) alt bölümlere su geçirmezlik bütünlüğü……..

77

         

 

 

 

 

 

-39-

 

 

20-3

Ro-ro güvertelerine giriş ...................................................

78

20-4

Ro-ro güvertelerinde perdelerin kapanması .....................................

78

21

Sintine basma düzenlemeleri ................................................

79

22

Yolcu ve yük gemileri için denge hakkında bilgiler ...............................

82

23

Yolcu gemilerinde hasar kontrol planlan .......................................

83

23-1

Kuru yük gemilerinde hasar kontrol ..........................................

83

23-2

Tekne, üst yapı, hasar önlem ve kontrol bütünlüğü ...............................

83

24

Yolcu gemilerinde su geçirmez kapıların ve benzerlerinin markalanması, periyodik

 

 

çalıştırılması ve denetimi ..................................................

84

25

Yolcu gemilerinde seyir jurnaline düşülecek kayıtlar ..............................

84

Kısım B - 1 Yük gemilerinin bölmeleme ve hasar dengesi

 

25-1 Uygulama..............................................................

85

25-2 Tanımlar...............................................................

85

25-3

İstenilen bölmeleme indeksi R ..............................................

86

25-4

Çalışır durumdaki bölmele A indeksi .........................................

86

25-5

Pi faktörünün hesaplanması ................................................

87

25-6

Si faktörünün hesaplanması ................................................

90

25-7

Geçirgenlik .............................................................

92

25-8

Denge bilgisi ...........................................................

92

25-9

Yük gemilerindeki su geçirmez perdelere ait menfezler ve dahili güverteler ............

93

25-10 Yük gemilerinde harici menfezler ............................................

93

Kısım C -

Makine Donanımı

 

26

Genel .................................................................

94

27

Makine ................................................................

95

28

Tornistan olanakları ......................................................

96

29

Dümen donanımı ........................................................

96

30

Elektrikli ve elektrohidrolik dümen donanımına ait ilave gerekler ....................

101

31

Makine kontrolleri .......................................................

102

32

Buhar kazanları ve buhar besleme sistemleri ....................................

103

33

Buhar boru sistemleri .....................................................

104

34

Basınçlı hava sistemleri ...................................................

104

35

Makine mahallerindeki havalandırma sistemleri ..................................

104

36

Gürültüye karşı koruma ...................................................

104

37

Köprüüstü ve makine mahalli arasındaki haberleşme .............................

105

38

Makine zabiti alarmı ......................................................

105

39

Yolcu gemilerinde acil durum tesislerinin yeri ..................................

105

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-40-

 

 

 

 

 

Kısım D -

Elektrik Tesisleri

 

40

Genel

.................................................................

106

41

Ana elektrik güç kaynağı ve aydınlatma sistemleri ...............................

106

42

Yolcu gemilerinde acil durum elektrik güç kaynağı ...............................

107

42-1

Ro-ro yolcu gemileri için ilave acil durum aydınlatması ...........................

111

43

Yük gemilerinde acil durum elektrik güç kaynağı ................................

111

44

Acil durum jeneratör grupları için ilk hareket düzenlemeleri ........................

115

45

Elektrik kökenli ani yükleme (şok) yangın ve diğer tehlikelere karşı önlemler ..........

115

Kısım E -

Periyodik olarak vaıdiya tutulmayan makine mahalleri için ek gerekler

 

46

Genel

.................................................................

119

47

Yangına karşı önlemler ....................................................

119

48

Su basmasına karşı korunma ................................................

119

49

Ana makinenin köprüüstünden kontrolü .......................................

120

50

Haberleşme.............................................................

120

51

Alarm sistemi...........................................................

121

52

Emniyet sistemleri .......................................................

121

53

Makine, kazan ve elektrik tesisleri için özel gerekler .............................

121

54

Yolcu gemileri ile ilgili özel tutum ...........................................

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-41-

 

 

Kısım A

 

Genel

 

Kural 1

 

Uygulama

 

1.1 Aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça, bu Ayrım 1 Temmuz 1986'da veya daha sonra omurgası kızağa konmuş veya benzer inşaat safhasındaki gemilere uygulanacaktır.

 

1.2      Bu ayrımın amacına yönelik olarak "benzer inşaat safhası" terimi :

 

.1 belirli bir geminin inşaatının başladığını tanımlayan; ve

 

.2 geminin en az 50 tonluk bir kısmının montajının veya tahmin edilen toplam inşaat malzeme ağırlığını % 1'inin, hangisi daha küçük ise yapılmış olduğu safha anlamına gelir.

 

1.3      Bu Ayrımın amacma yönelik olarak :

 

.1 "inşa edilmekte olan gemiler" deyimi, "omurgası kızağa konmuş veya benzer inşa safhasında olan gemiler" anlamına gelir;

 

.2 "bütün gemileı" deyimi, 1 Temmuz 1986'dan önce, bu tarihte veya daha sonra inşa edilmiş gemiler anlamına gelir;

 

.3 ne zaman inşa edilmiş olursa olsun bir yük gemisi yolcu gemisine dönüştürül-mesiyle, dönüştürüldüğü tarihten itibaren bir yolcu gemisi olarak inşa edildiği kabul edilecektir.

 

 • Aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça, İdare, 1 Temmuz 1986'dan önce inşa edilmiş gemiler için MSC. 1 (XLU) kararı ile değiştirilen 1974 tarihli Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi, Bölüm II-1'in gereklerinin yerine getirilmesini sağlayacaktır.

 

3.1      Onarım, değişiklik, tadilat ve donatım benzeri işleme tabi tutulan tüm gemiler, en

 

azından bu gemilerin daha önce bağımlı olduğu gereklere uyacaktır. Bu gemiler 1 Temmuz

 

1986'dan önce inşa edilmişlerse, en azından bu tarihte veya daha sonra inşa edilmiş gemilerin

 

değişiklik, tadilat ve donatımlarına bir kural olarak tabi olacaklardır. Büyük çaptaki onarım*,

 

değişiklik ve tadilat ile bunlara ilişkin donatım, İdarenin makul ve pratik olarak öngördüğü sürece, 1

 

Temmuz 1986'da veya daha sonra inşa edilen gemilerin gereklerine uyacaklardır**.

 

3.2 Paragraf 3.1 hükümlerine bakılmaksızın kural 8.1*** in gereklerini karşılayan, onarım, değişim ve tadilattan geçen yolcu gemileri temel özellikler bazında yukardaki işlemlerden (onarım, değişim ve tadilat) geçmiş sayılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 • MSC/Genelge 650 temel özelliklerin değişimi ve tadilatı hakkındaki yorumuna başvurunuz.

 

 • MSC/Genelge 609 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin II-1/1.3 nolu kuralın yorumuna başvurunuz. (***) Kural 8-11 Temmuz 1997 itibarıyla uygulanır, aksi takdirde 1992 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesi değişmelerine (MSC 26 (60) yönergesine) başvurunuz.

 

 

-43-

 

 

 • İlgili Devlet İdaresi, yapılmakta olan seyrin yapısı gereği güvenli olması halinde, bu Bölümdeki belirli gereklerin uygulanmasını makul sınırlar dışında ve gereksiz görüyorsa, bu Devletin bayrağını taşıyan ve karadan 20 milden fazla açılmamak kaydıyla seyir yapan bazı gemileri veya bazı sınıf gemileri bu gereklerden muaf tutabilir.

 

 • Göçmen taşımacılığında olduğu gibi özel sefer yolcu taşımacılığına yönelik çok sayıda özel yolcu taşımacılığında kullanılan yolcu gemilerinde, bayrağı taşınan Devlet İdaresi, bu gerekleri uygulamayı pratik görmüyorsa, böyle gemileri aşağıdaki şartların sağlanması halinde, bu gereklerden muaf tutabilir :

 

.1    1971 Öıel taşımacılık Yolcu Gemileri Anlaşması ilave edilmiş Kurallar; ve

 

.2 özel Taşımacılık Yolcu Gemileri için 1973 Mahal Gerekleri Protokolü ilave edilmiş Kurallar.

 

Kura1 2

 

Tanımlar

 

Bu bölümün amacına yönelik olarak aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça :

 

1.1      Yükleme hattı : Bir geminin değişik su çekimlerindeki yükleme hattıdır.

 

1.2 "Geminin en derin yükleme hattı" bir geminin yaz yükleme hattı draftına karşı gelen yükleme hattıdır.

 

 • "Gemi boyu", geminin en derin su çekimi uzantılarının baş ve kıç dikmeleri arasındaki mesafesidir.

 

 • "Gemi genişliği" : Bir geminin en derin yükleme hattındaki kesitin içten içe ölçülen maksimum genişliğidir.

 

 • "Su çekimi", (Draft) orta kesitte omurga ile su hattı arasındaki düşey mesafedir.

 

 • "Güverte Perdesi", enine su geçirıııez perdelerin uzandığı en üst güvertedir.

 

 • Marjin hattı, bordada güverte perdesinin üst yüzeyinden en az 76 mm aşağıdan çizilen bir hattır.

 

 • "Bir mahallin su geçirgenliği" o mahallin su ile dolabilen yüzdesidir. Marjin çizgisini aşan bir mahallin hacmi, yalnızca bu hattın yüksekliğine kadar ölçülecektir.

 

 • "Makine Mahalli", ana ve yardımcı yürütme makinelerini, yürütme ihtiyaçlarına hizmet eden kazanları ve tüm daimi kömürlükleri içeren mahalleri sınırlayan, kalıp kaide hattından uzanan ve en uçtaki ana su geçirmez enine perdeler arasında mahal olarak alınır. Alışılmışın dışında makine dairesi düzenlemelerinde, İdare makine mahallerinin sınırlarını tayin edebilir.

 

 • "Yolcu mahalleri", yolcuların yaşamına ve kullanımına ayrılmış bagaj, depo, erzak ve posta odalarının dışındaki mahallerdir. Kura1 5 ve 6'nın amaçlarına yönelik olarak, personelin yaşamına ve kullanımına ayrılmış sınır hattının altında kalan mahaller yolcu mahalli olarak kabul edilecektir.

 

 • Bütün durumlarda hacimler ve alanlar kalıp hatlarına kadar hesaplanacaktır.

 

 • "Su sızdırmaz" deyimi, her türlü deniz koşullarında geminin içine su

 

geçirmeyeceğini ifade etmektedir.

 

-44-

 

 

 • Petrol tankeri 1973 deki Denizde Kirliliği önleme için Uluslararası Sözleşmeye bağlı olarak 1978 Protokol'ün Ek 1 Kural 1 inde tanımlandığı gibidir.

 

 • Ro-ro yolcu gemisi Kural II-2/3 de tanımlandığı gibi ro-ro yük alanı veya özel kategoride alanı olan yolcu gemisidir.

 

Kural 3

 

C, D ve E kısımlarına ait Tanımlar

 

Kısım C, D ve E'nin amaçlarına yönelik olarak, aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça :

 

 • "Dümen donanımı kontrol sistemi", köprüüstünden dümen donanımı güç birimlerine kumandaların iletildiği teçhizattır.Dümen donanımı kontrol sistemleri, göndericiler, alıcılar, hidrolik kontrol pompaları ve bunlarla ilgili motorları, motor kontrol cihazlarını, boru sistemi ile kabloları içerirler.

 

 • "Ana dümen donanımı", normal çalışma koşulları altında gemiye manevra yaptırmak amacıyla dümenin hareketini sağlamak için dümen rod'una uygulanan tork ile (örneğin dümen yekesi veya quadrant yeke) dümen hareket ettiricilerden, varsa, dümen donanımı güç üniteleri ve yardımcı teçhizattan oluşan makine sistemidir.

 

 • "Dümen donanımı güç birimi";

 

.1 elektrikli dümen donanımında, bir elektrik motoru ve onunla bağlantılı çalışan elektrik donanımıdır.

 

.2 elektro-hidrolik dümen donanımında, bir elektrik motoru ve ilgili elektrik teçhizatı ve bağlı pompadır;

 

.3 diğer hidrolik dümen donanımında, bir çalıştırma makinesi ve bağlı pompadır.

 

 • "Yardımcı Dümen Donanımı", ana dümen donanımının çalışmaması halinde, dümen yekesi, quadrant yeke veya aynı amaca hizmet eden elemanları bulunmayan, gemiye manevra yaptırmak için ana dümen donanımının herhangi bir kısmının dışında kalan teçhizattır.

 

 • "Normal çalışma ve yaşam koşulu", geminin bir bütün olarak, dizayn edilmiş rahat yaşama koşullarında olduğu kadar, makineleri, hizmetleri, geminin yürütülmesini sağlayan araç ve yardımcılarını, manevra yeteneği, güvenli seyir, yangın ve yara alma güvenliği, iç ve dış haberleşme ve işaretleri, kaçış yolları ve acil durum filika vinçleriyle çalışma düzeninde normal işlerliğini yerine getirdiği koşuldur.

 

 • "Acil durum", ana elektrik güç kaynağının arızası yüzünden normal çalışma ve

 

yaşam hali için gerekli hiçbir hizmetin çalışma düzeninde olmadığı haldir.

 

 • "Ana elektrik güç kaynağı", gemiyi normal çalışma ve yaşama durumunda tutmak için gerekli elektrik gücünün bütün hizmet birimlerine dağıtılması için, ana dağıtım tablosuna verilmesi, amaçlanmış bir kaynaktır.

 

 • "Deadship Durumu", güç yokluğu nedeniyle ana yürütme sisteminin, kazanların ve yardımcıların çalışmadığı durumdur.

 

 • "Ana Elektrik Üretim Merkezi", ana elektrik güç kaynağının bulunduğu merkezdir. -45-

 

 

 • "Ana dağıtım tablosu", doğrudan doğruya ana elektrik güç kaynağı tarafından beslenen ve gemi hizmetleri için elektrik enerjisi dağıtması amaçlanan bir dağıtım tablosudur.

 

 • "Acil durum dağıtım tablosu", ana elektrik güç sisteminin arızası durumunda,

 

doğrudan doğruya acil durum hizmetlerine elektrik enerjisini paylaştırması amaçlanan bir dağıtım tablosudur.

 

 • "Acil durum elektrik güç kaynağı", ana elektrik güç kaynağından elektrik temininin arıza nedeniyle yapılamaması durumunda acil durum dağıtım beslemesi yapması için tasarlanmış elektrik güç kaynağıdır.

 

 • "Gücü harekete geçirme sistemi", dümen rod'unu döndürmek için güç sağlamak üzere kullanılan, ilgili boru ve donanımıyla dümen donanımı güç birimi veya birimlerinden ve bir dümen harekete geçiricisinden oluşan hidrolik tesisattır. Gücü harekete geçirme sistemleri (dümen yekesi, quadrant yeke ve dümen rod'u veya aynı amaçla kullanılan elemanlar gibi) birleşik mekanik elemanlarından oluşabilir :

 

 • "En yüksek servis hızı", geminin en fazla su çekiminde seyri sırasmda sürdüreceği en yüksek dizayn hızıdır.

 

 • "En yüksek tornistan hızı", geminin en fazla su çekiminde en büyük tornistan dizayn gücünde erişeceği hızdır.

 

 • "Makine mahalleri", A kategorisinin bütün makine mahalleri ve yürütme makinesi, kazanlar, akaryakıt birimleri, buharlı ve içten yanmalı motorlar, jeneratörler ve önemli elektrik makineleri, akaryakıt dolum istasyonları ile soğutma, denge, havalandırma ve iklimlendirme hizmetleri yapan makineleri içeren diğer bütün mahaller ve benzeri mahaller ve böyle mahallere açılan boşluklar.

 

 • "A kategorisinin makine mahalleri", aşağıdakileri içeren mahaller ve bu mahallere açılan boşluklardır,

 

.1         ana yürütme için kullanılan içten yanmalı makineleri; veya

 

.2 ana yürütme amaçları dışı nda kullanılan, birlikte toplamı net gücü 375 kw'dan az olmayan içten yanmalı makineler;

 

.3         herhangi bir akaryakıt birimi.

 

 • "Kontrol istasyonları", geminin telsiz ve ana seyir cihazlarının veya acil durum güç kaynağının yerleştirildiği veya yangın kayıt yada yangın kontrol cihazlarının merkezileştirildiği mahallerdir.

 

 • "Kimyasal madde tankeri", aşağıda belirtilen kod maddelerinde sıralanmış sıvı ürünlerin herhangi birisini dökme olarak taşımak için inşa edilmiş veya uyarlanmış bir yük gemisidir.

.1 Deniz Güvenliği Komitesi'nin MSC.4(48) sayılı kararı ile kabul edildiği ve bundan böyle "Uluslararası Dökme Olarak Kimyasal Madde Kod'u" olarak anılacak olan ve Teşkilat tarafından değiştirilmeye açık, Dökme Olarak Tehlikeli Kimyasal Madde Taşıyan Gemilerin İnşaat ve Teçhizatına İlişkin Uluslararası Kod'unun Bölüm 17'si; veya

 

.2 Teşkilat Kurulunun A.212 (VII) sayılı kararı ile kabul ettiği ve bundan böyle "Dökme Halinde Kimyasal Madde Kodu" olarak anılacak olan ve Teşkilat tarafından değiştirilmeye açık, Dökme Olarak Tehlikeli Kimyasal Madde Taşıyan Gemilerin İnşaat ve Teçhizatına İlişkin Kod'un bölüm VI'sı;

 

hangisi uygulanabiliyorsa;

 

-46-

 

 

 • "Gaz taşıyıcı", aşağıda belirtilen kod maddelerinde sıralanmış sıvılandırılmış gaz veya diğer ürünlerin herhangi birisini dökme olarak taşıması için inşa edilmiş veya adapte edilmiş bir yük gemisidir.

 

.1         Deniz Güvenliği Komitesinin MSC.S(48) sayılı kararı ile kabul ettiği ve

 

bundan böyle "Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kod'u" olarak anılacak olan ve Teşkilat tarafından

 

değiştirilmeye açık, Dökme Olarak Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşaat ve Teçhizatına

 

İlişkin Uluslararası Kod'un Bölüm 19'u; veya

 

.2 Teşkilatın A.328(IX) sayılı kararı ile kabul ettiği ve bundan böyle "Gaz Taşıyıcı Kod'u" olarak anılacak olan ve Teşkilat tarafından değiştirilen veya değiştirilmeye açık, Dökme olarak Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerin İnşaat ve Teçhizatma İlişkin Kod'un Bölüm XIX'u;

 

hangisi uygulanabiliyorsa;

 

21       "Dedveyt" bir geminin, özgül ağırlığı 1.025 olan bir suda yaz yükleme hattına

 

karşılık olan yüklü su hattındaki deplasmanı ile o geminin boş ağırlığı arasındaki ton olarak farkıdır.

 

 • "Boş ağırlık", içinde yük, yakıt, yağlama yağı, balast suyu, tanklarda tatlı su ve besleme suyu, tüketim malzemesi, yolcular, personel ve bunlarla ilgili ağırlıklar olmaksızın geminin ton cinsinden deplasmanıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-47-

 

 

Kısım A-1

 

Gemilerin İnşası

 

Kural 3-1

 

Gemilerin inşa, mekaniki ve elektriki ihtiyaçları

 

Yürürlükte bulunan ihtiyaçlara ek olarak, gemiler Kural XI/Fin belirttiği şartları sağlayan kurum veya eşdeğer emniyet seviyesini sağlayan Ulusal standartlar kurumu tarafından öngörülen (belirtilen) inşa, mekaniki ve elektriki ihtiyaçlara göre dizayn, inşa edilmeli ve idame edilmelidir.

 

Kural 3-2

 

Deniz Suyu Balast sarnıçlarını korozyondan koruma

 

 • Bu kural 1 Temmuz 1998 ve sonrasında inşa edilmiş Akaryakıt tankerlerine ve yük gemilerine uygulanır.

 

 • Tüm denizsuyu balans tanklarını korozyondan koruyacak şekilde bir koruyucu ile kaplanmalıdır. Bu koruyucu hafif renkte olmalıdır. Bu sistemin seçimi, uygulaması ve idamesi Organizasyonun* belirlediği şartlar çerçevesinde olmalıdır. Gerekli görülen yerlerde tutyalarda kullanılmalıdır.

 

Kural 3-3

 

Tankerin pruvasına Emniyetli bir şekilde erişim

 

 • Kura1 3-4 ve bu kuralın amacı için tankerler, Kura12.12 de belirtilen akaryakıt tankerleri, Kural VII/8.2 de belirtilen kimyasal yük tankerleri ile Kural VII/11.2 de belirtilen gaz taşıyıcı tankerleri içermektedir.

 

 • 1 Temmuz 1998 ve sonrasında inşa edilmiş bütün gemiler, kötü hava şartlarında dahi personelin pruvaya emniyetli bir şekilde erişmelerini sağlayacak donanımda olmalıdır. 1 Temmuz 1998 tarihinden önce inşa edilmiş tankerler, 1 Temmuz 2001 tarihini geçmeyecek şekilde 1 Temmuz 1998 tarihinden sonraki tersane periyodlarına bu güvenli erişim sistemini temin etme işini planlayacaklardır. Bu Sistem Organizasyonun** belirttiği şartları sağlayan yetkililerce onaylanmalıdır.

 

Kural 3-4

 

Tankerlerde Emercensi Yedekleme Donanımları

 

 • 000 deadweight ton ve üzerindeki bütün tankerler, geminin baş ve kıçından verilebilecek emercensi yedekleme donanımları ile donatılmış olacaklardır.

 

 • 1 Temmuz 2002 tarihinde veya daha sonra inşa edilmiş tankerler için:

 

 

 

 • Bahse konu denizsuyu balast tanklarının korozyon önleme sisteminin seçimi, uygulaması ve bakımı için Organizasyon tarafından kabul edilen Kural A-798 (19)'a bakınız.

 

 • Tanker pruvalarında emniyeti arttırmak için Deniz Emniyet Komitesince kabul edilen Kural MSC-62 (67)'ye bakınız.

 

 

-48-

 

 

.1 Bu donanımlar, ana güç kaynağının bulunmadığı durumlarda da geminin yedeğe alınabilmesine olanak verecek şekilde, her zaman süratle donatılabilecek ve yedekleme gemisine kolaylıkla verilebilecek durumda olacaktır. Emercensi yedekleme donanımlarından en az bir tanesi her zaman süratle kullanılmaya olanak verecek şekilde hazır durumda bulundurulacak; ve,

 

.2 Geminin her iki ucundaki emercensi yedekleme donanımları; geminin boyutları ve deadweight'i ile, kötü hava koşullarında donanım üzerine binebilecek kuvvetler de dikkate alınmak üzere yeterli sağlamlıkta olacaktır. Emercensi yedekleme donanımlarının dizayn, imalat ve prototip testleri, Örgüt tarafından geliştirilmiş esaslara uygun olarak İdare tarafından onaylanmış olacaktır.

 

.3 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş olan tankerlerdeki emercensi yedekleme donanımlarının dizayn ve imalatları, Örgüt tarafından geliştirilmiş esaslara uygun olarak İdare tarafından onaylanmış olacaktır*

 

Kura1 3-5

 

Asbestos içeren malzemelerin bundan sonra kullanılması

 

 • Bu Kural, geminin mukavemet elemanları, makine ve elektrik donanımları ile mevcut Sözleşme'nin konusunu oluşturan ekipmanların imalatında kullanılan malzemeler için uygulanacaktır.

 

 • Asbestos içeren malzemelerin kullanımı, aşağıdaki istisnalarla; bütün gemiler için bundan sonra yasaklanmıştır:

 

.1         Döner kanatlı kompresörler ile döner kanatlı vakum tulumbalarındaki döner kanatlar,

 

.2 Yüksek sıcaklıklarda (350° C'dan daha yüksek) ve yüksek basınçlarda (7x106 Pa üzerindeki) yangın, korozyon veya zehirleme risklerinin mevcut olduğu durumlarda, ve;

 

.3 1000° C'ın üzerindeki sıcaklıklar için bükülebilen ve esnek termal yalıtım donanımlarının kullanılması hallerinde."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Deniz Emniyeti Komitesi'nin MSC.35(63) No.lu Kararla kabul etmiş olduğu tankerler için emercensi yedekleme donanımlarına ilişkin esaslar dokümanının yürürlükteki versiyonuna bakınız.

 

 

 

-49-

 

 

Kısım B

 

Bölmeleme ve Stabilite*

 

 

 

(Kurallarda gösterildiği gibi, Kısım B yolcu gemilerine ve yük gemilerine uygulanır)

 

 

 

Kura14

 

Yolcu Gemilerinde Su Basma Boyu

 

 • Bir geminin boyu üzerinde herhangi bir noktada su basma boyu, söz konusu geminin formunu, su çekimini ve diğer özelliklerini gözönünde bulundurulan bir hesaplama yöntemi ile belirlenecektir.

 

 • Sürekli bir güverte perdesi olan bir gemide, verilen bir noktadaki su basma boyu, merkezi söz konusu noktada olan ve gemi marjin çizgisi üstüne kadar batmadan Kural 5'de öne sürülen kesin kabuller altında gemi boyunun su ile dolabilen en fazla uzunluktaki kısmıdır.

 

3.1 Geminin sürekli bir güverte perdesi bulunmadığı durumda herhangi bir noktadaki su basma boyu, ilgili perdelerin ve kaplamanın su geçirmez bir biçimde yükseldiği güvertenin üst tarafından (bordadaki) hiçbir noktada 76 mm'den aşağıda olmayacak biçimde kabul edilmiş bir marjin çizgisine göre belirlenebilir.

 

3.2 Kabul edilmiş marjin çizgisi bir kısmının, perdelerin yüksekliği güvertenin hissedilir miktarda aşağıda olması durumunda, İdare perdelerin daha yüksekteki güvertenin hemen altında ve marjin hattının üstünde bulunan kısımlarının su geçirmezliğinde sınırlı bir şekilde izin verilebilir.

 

Kural 5

 

Yolcu Gemilerinde Su Geçirgenliği

 

1.1 Kura14'de değinilen kesin kabuller, marjin çizgisi altındaki mahallerin su geçirgenlikleriyle ilgilidir.

 

1.2 Su basma boyu belirlenirken, değişmeyen su geçirgenliği, sınır hattı altında kalan aşağıdaki gemi ayrımlarının her biri boyunca kullanılacaktır.

 

.1         kural 2'de tanımlandığı gibi makine mahalli;

 

.2         makine mahallerinin baş tarafındaki kısmı; ve

 

.3         makine mahallerinin kıç tarafındaki kısım

 

 

 

 

 

 • Bu kısımdaki gerekler yerine, A. 265 (VIII) kararıyla Teşkilat tarafından kabul edilen, 1960 tarihli Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi nin Bölüm II. KISIM B'sine eşdeğer olarak yolcu gemilerinin Bölmeleme ve Dengesi Hakkındaki gerekler, bir bütün olarak uygulandıkları takdirde kullanabilirler.

 

 

-50-

 

 

2.1 Makine mahalli boyunca, değişmeyen ortalama su geçirgenliği aşağıdaki formülle belirlenecektir.

 

85+10 (a - c )

 

v

 

burada:

 

 • = makine mahallerinin sınırları içinde kalmak üzere marjin çizgisi altında kalan Kural 2'de tanımlandığı şekliyle yolcu mahallerinin hacmi;

 

 • = makine mahallerinin sınırları içinde kalmak üzere marjin çizgisi altında kalan, yük, kömür ve malzeme için ayrılmış güverte mahallerinin arasındaki hacim;

 

v = marjin çizgisi altında kalan makine mahalli hacminin tümü.

 

2.2. Ayrıntılı bir hesaplamayla belirlenmiş ortalama su geçirgenliğinin yukarıdaki formülle bulunandan daha küçük olduğunun İdareyi ikna ederek gösterilmesi durumunda, ayrıntılı hesaplama ile bulunan değer kullanılabilir. Böyle bir hesaplamanın amacına yönelik olarak, kural 2'de tanımlanan yolcu mahallerinin 95 olarak, bütün yük, kömür ve mağaza mahallerininki 60 olarak ve çift dip, akaryakıt ve diğer tankların bu değeri ise her bir durumda ayrıca tesbit edilir.

 

 • Paragraf 4'deki hükümler dışında, makine mahallerinin baş tarafında kalan gemi kısımları boyunca değişmeyen ortalama su geçirgenliği aşağıdaki formülle belirlenecektir :

 

63 + 35 av

 

Burada :

 

 • = makine mahallinin baş tarafında veya kıç tarafında kalmak üzere marjin çizgisi altında bulunan, Kura12'de tanımlandığı biçimiyle yolcu mahallerinin hacmi; ve

 

 • = marjin çizgisi altında ve makine mahallinin baş tarafında veya kıç tarafında kalan gemi kısmının tüm hacmi.

 

4.1 Kura16.5 gereği özel bölmeleme yapılması halinde geminin makine dairesinin baş veya kıç tarafından ortalama su geçirgenliği aşağıdaki formülle belirlenecektir: burada;

 

95 − 35

b

b = sınır hattının altında ve döşeklerin, iç dibin veya pik tanklarının üstünde kalan

 

v

 

 

 

 

 

gerektiğinde yük mahalleri, kömürlük veya akaryakıt, portuçlar, bagaj ve posta

 

 

 

kamarası zincirlik ve tatlı su tankları olarak kullanılabilen makine mahalleri hacmi;

 

 

 

ve

 

 

 • = sınır hattının altında ve makine dairesinin baş tarafında veya kıç tarafında kalan gemi kısmının tüm hacmi.

 

4.2 Genellikle ambarlarında önemli miktarda yük bulunmadan çalışan gemilerde, yukarıdaki "b" hacminin hesabına yük mahallerinin hiçbir kısmı katılmayacaktır.

 

-51-

 

 

 • Alışılmışın dışında bir düzenlemenin olması durumunda, İdare, makine mahallinin baş tarafında veya kıç tarafında kalan ayrımlar için ortalama su geçirgenliğinin ayrıntılı hesaplanmasını isteyebilir veya hesaplanmasına izin verebilir. Böyle bir hesaplamanın amacına yönelik olarak, Kural 2'de tanımlanan yolcu mahallerinin su geçirgenliği 95 olarak, makinelerin bulunduğu mahallerinki 85 olarak, bütün yük, kömür ve mağazalarınki 60 olarak ve çift dip, akaryakıt ve diğer tankların bu değeri ise her bir durumda ayrıca tespit edilecek biçimde alınacaktır.

 

 • İki enine su geçirmez perde ile güverte arasında kalan bir kompartımanın herhangi bir yolcu veya personel mahallini içermesi durumunda, tamamı çelik perdeler içinde kalan ve diğer araçlar için ayrılan mahaller çıkarıldıktan sonra geriye kalan kompartıman hacminin tümü yolcu mahalli olarak değerlendirilecektir. Bununla birlikte, söz konusu edilen yolcu veya personel mahalleri tamamen kalıcı çelik perdeler ile çevrilmiş ise, yalnızca bu biçimde çevrilmiş mahallin, yolcu mahalli olarak alınması gerekir.

 

Kural 6

 

Yolcu Gemilerinde Kompartımanlar İçin İzin Verilen Boylar

 

 • Gemiler amaçlamış oldukları hizmetin karakterine uygun olarak mümkün olduğu kadar etkin bir biçimde bölmelendirilecektir. Öncelikle yolcu taşıyan ve boyu çok uzun gemilere en yüksek derecede bölmelemeye karşılık olacak biçimde, bölmelemenin derecesi geminin boyu ve yaptığı hizmet ile değişecektir.

 

 • Bölmeleme Faktörü

 

2.1 Merkezi gemi boyu üzerinde herhangi bir noktada bulunan bir kompartımanın izin verilen en büyük boyu, su basma boyunun bölmeleme faktörü denilen uygun bir katsayı ile çarpılması sonucu elde edilir.

 

2.2 Bölmeleme faktörü geminin boyuna bağlı olacak ve verilmiş bir gemi boyu için geminin tasarlanmış işlevinin niteliğine uygun olarak değişecektir. Bölmeleme faktörü :

 

.1         gemi boyu büyüdükçe, ve

 

.2 öncelikle yük taşıyan gemilere uygulanan A faktöründen, öncelikle yolcu taşıyan gemilere uygulanan B faktörüne doğru, düzenli ve devamlı azalacaktır.

 

2.3 A ve B faktörlerindeki değişiklikler aşağıdaki (1) ve (2) formülleriyle ifade edilecektir. Burada L, Kura1 2'de tanımlandığı gibi gemi boyudur.

 

A =

58.2

 

 

+ 0.18 (L = 131 m ve daha yukarı)

(1)

 

 

L − 60

 

 

 

 

 

 

 

B =

30.3

 

+ 0.18 (L = 79 m ve daha yukarı)

(2)

 

L − 42

 

 

 

 

 

3

 

Servis Ölçütü

 

 
             

 

 

 

 

 

-52

 

 

3.1 Boyu belli olan bir gemi için uygun bölmeleme faktörü, aşağıda yer alan (3) ve (4) formülleriyle verilen servis ölçütü sayısı (ki bundan böyle ölçüt sayısı denilecektir) ile belirlenecektir. Bu formüllerde geçen terimler :

 

Cs = ölçüt sayısı;

 

 • = Kural 2'de tanımlandığı gibi, gemi boyu (metre);

 

 • = Kural 2'de tanımlandığı gibi, makine mahallinin hacmi (metre küp) ve bu hacme ek

 

olarak iç dibin üzerine yerleştirilmiş ve makine mahallinin baş tarafında ve kıç tarafında bulunan herhangi daimi akaryakıt tanklarının hacmi;

P       = Kural 2'de tanımlandığı gibi, sınır hattının altında kalan yolcu mahallerinin tüm hacim (metre küp);

 • = sınır hattının altında kalan, geminin tüm hacmi (metre küp)

 

P1 =  KN, ki burada;

 

 • = geminin tescil edilmiş olan yolcu sayısı, ve K = 0.056L'dir.

 

3.2 KN değerinin P toplamından ve marjin çizgisi üzerindeki gerçek yolcu mahallerinin hacminden büyük olduğu durumda, Pl olarak alınan sayı, hangisi büyükse, P'nin toplamı veya KN'nin üçte ikisidir.

 

P1 nin P'den daha büyük olduğu durumda;

 

Cs= 72

M + 2P1

 

(3)

 

 

 

 

V + P1− P

 

 

Diğer durumlarda;

 

 

Cs= 72

M + 2P

 

(4)

 

V

 

 

 

 
           

 

 

3.3 Sürekli su geçmez güvertesi olmayan gemilerde, su basma boylarının belirlenmesinde kullanılan hacimler gerçek marjin çizgisine kadar alınacaktır.

 

4        5. Paragraf kapsamı dışındaki gemiler için bölmeleme kuralları

 

4.1 Boyu 131 m ve daha yukarı olan gemilerin baş pik gerisindeki bölmeleme ölçüt sayısı 23 veya daha az ise (1) formülüyle bulunan A faktörü ile, ölçüt sayısı 123 veya daha büyük ise (2) formülü ile bulunan B faktörü ile, ölçüt sayısı 23 ile 123 arasında ise, A ve B faktörleri arasında yapılan doğrusal ara değer bulunduktan sonra elde edilen aşağıdaki F faktörü kullanılarak belirlenecektir.

 

F = A

( AB)(Cs − 23)

(5)

 

100

 

 

 

 

Bununla birlikte, ölçüt sayısının 45'e eşit veya daha büyük ve aynı anda 5 numaralı formülü hesaplanmış bölmeleme faktörü 0.65 veya daha küçük ve fakat 0.50 den büyük ise, baş pik gerisinde bölmeleme 0.50 faktörü ile düzenlenecektir.

 

 

 

 

-53-

 

 

4.2 F faktörünün 0.40'tan küçük olduğu ve geminin makine kompartımanında bu F faktörüne uyulmasının pratik olmayacağını, İdare ikna edilerek gösterildiği takdirde, böyle bir kompartımanı n bölmelenmesinde daha büyük bir faktör kullanılabilir, ancak bu faktörü 0.40'ı aşmayacaktır.

 

4.3 Boyları 131 m'den küçük fakat 79 m'den az olmayan baş pik gerisinde bölmeleme ve ölçüt sayısı burada;

S = 3.574 251

 

13

 

Formülüyle verilen S'ye eşit olan gemilerde ölçüt sayısı S ile 123 arasında olan gemilerde birim ve B faktörü arasında yapılan doğrusal ara değer olarak bulunarak elde edilen aşağıdaki F faktörü kullanılarak düzenlenecektir.

 

F =1

(1− B)(CsS)

(6)

 

123 − S

 

 

 

 

4.4    Boylan 131 m'den küçük fakat 79 m'den az olmayan ve ölçüt sayısı S'den az olan

 

gemiler ile boyları 79 m'den küçük olan gemilerin baş pik gerisindeki bölmelemeler, bölmeleme

 

faktörü birim olacak şekilde düzenlenecektir. Ancak, bu her iki halde, geminin herhangi bir

 

kısmında bu faktöre uyulmasının pratik olmayacağı, İdare ikna edilerek gösterebildiğinde, İdare

 

bütün durumları göz önüne alarak, kurallarda haklı görülebilecek bir hususta izin verebilir.

 

4.5    Paragraf 4.4'ün hükümleri aynı zamanda, hangi uzunlukta olursa olsunlar 12'den

 

fazla fakat,

 

L²     veya 50'yi geçmeyecek sayıda hangisi küçükse,

650   yolcu taşımak için tescil edilmiş gemilere uygulanacaktır.

 

5        Kural III/20.1.2'ye uyan gemiler için özel bölmeleme standartları

 

5.1.1 Öncelikle yolcu taşımasına tahsis edilmiş gemilerde, baş pikin gerisindeki bölmeleme, eğer bölmeleme 0.50'den küçük ise, 3. ve 4. Paragraflardan bulunan faktörle veya 0.50 faktörü ile düzenlenecektir.

 

5.1.2 Boyu 91.5 m'den az olan böyle gemilerde, bir kompartımanda bu faktöre uyulmasını pratik olmadığı İdare tarafından kabul edilirse, içinde bulunulan durumda pratik ve uygun olan en küçük faktör kullanılmak koşuluyla bu kompartımanın boyunun daha büyük bir faktör tarafından belirlenmesine İdare izin verebilir.

 

5.2    Boyu 91.5 m'den küçük olsun veya olmasın herhangi bir gemide önemli bir miktarda

 

yük taşıma gerekliliğinin, baş pikin gerisindeki bölmelemenin 0.50'yi geçmeyen bir faktör

 

tarafından belirlenmesini pratik olmaktan çıkardığı durumda, uygulanacak bölmeleme standartları

 

aşağıdaki 1'den 5'e kadar olan alt paragraflara uygun olarak belirlenecektir. Ancak, İdare herhangi

 

bir durumda kesin kurallara uymanın makul olmadığına ikna olursa, durumun esasına göre haklı

 

görünen ve bölmelemenin genel etkinliğini azaltmayacak su geçirmez perdelerin değişik bir

 

seçenekle düzenlemesine izin verebilir.

 

.1 P1 değerinin yataklı yolcular için hesaplanmasında K'nın, hangisi büyükse, paragraf 3’te tanımlanan değeri veya 3.5 m³ değerini ve yataksız yolcular için 'K'nın 3.5 m³ değerini ve alacağı durumlar dışında ölçüt sayısı ile ilgili olarak paragraf 3'teki hükümler uygulanacaktır.

 

-54-

 

 

123 − S1

 

.2 paragraf 2'deki B faktörü yerine, aşağıdaki formülle belirlenen BB faktörü konulacaktır.

 

BB = L17.633 + 0.20  (L = 55 m ve daha yukarısı)

 

 

.3 boyları 131 m ve daha yukarısı ölçüt sayısı 23 veya daha az olan gemilerde baş pikin gerisindeki bölmeleme, paragraf 2.3'te (1) formülü ile bulunan A faktörü ile, ölçüt sayısı 123 veya daha büyük olan gemilerde paragraf 5.2.2'deki formül ile bulunmuş BB faktörü ile bu ölçüt sayısı 23 ile 123 arasında olan gemilerde A ile BB faktörleri arasında yapılan doğrusal ara değer bulunmasıyla kullanılarak düzenlenecektir.

 

 • = A ( ABB)(Cs − 23) 100

 

Ancak böyle elde edilen F faktörü 0.50'den küçük ise, kullanılacak faktör, hangisi küçük ise, ya 0.50 ya da paragraf 4.1'in hükümlerine göre hesaplanmış faktör olacaktır.

 

.4         boyları 131 m'den küçük olan fakat 55 m'den küçük olmayan ve ölçüt sayısı

S1= 3.712 25L

 

19

 

şeklinde verilen S'e eşit olan gemilerde baş pikin gerisindeki bölmeleme, bölmeleme faktörü birim olacak biçimde, ölçüt sayısı 123 veya daha büyük olan gemilerde paragraf 5.2.2'deki formülle verilmiş BB faktörü ile ölçüt sayısı S ile 123 arasında olan gemilerde birim ve BB faktörü arasında yapılan doğrusal ara değer bulunmasıyla elde edilen aşağıdaki F faktörü ile düzenlenecektir.

F= 1 (1− BB)(CsS1)

 

 

 

.5         boyları 131m'den küçük olan fakat 55 m'den daha küçük olmayan ve ölçüt

 

sayısı S1'den küçük olan gemilerle, boyları 55 m'den küçük olan gemilerin baş piklerinin

 

gerisindeki bölmeleme, bölmeleme faktörü birimi ile düzenlenecektir. Ancak en gerideki

 

kompartıman ile ön taraftaki mümkün olduğu kadar çok sayıda kompartımanın (baş pik ile

 

makine mahallinin arka kısmı arasında kalan) su başına boyu sınırları içinde kalması

 

kaydıyla, özel kompartımanlarda bu faktöre (birim değerdeki) uyulmasının pratik olmayacağı

 

İdareyi ikna ederek gösterildiği takdirde, İdare içinde bulunulan bütün durumları göz önüne

 

alarak bu kompartımanlar için haklı durumlarda özel izin verilebilir.

 

5.3 Kural 5.4'de belirtilen su geçirgenliğine ilişkin özel koşullar su basma boyu eğrilerinin hesaplanmasında kullanılacaktır.

 

5.4 Amaçlanan seferlerin tabiatına ve koşullarına göre bu Bölüm ve Bölüm II.2'nin diğer koşullarına yeterince uyulduğuna İdare ikna olduğu takdirde, bu paragrafın belirtildiği gereklere uyulması zorunlu değildir.

 

-55-

 

 

Kura1 7

 

Yolcu Gemilerinin Bölmelemesinde Özel Gerekler

 

 • Bir geminin bir kısmında veya ayrımlarında su geçirmez perdelerin, geminin geri kalan kısımlarındaki perde yüksekliklerinden daha yüksek bir güverteye kadar uzatıldığı ve su basma boyu hesabında bu daha yükseğe uzanan perdelerin imkanından faydalanarak istenildiği durumda, aşağıdaki hususlara uymak kaydıyla bu türden her bir ayrım için ayrı sınır hatları kullanılabilir.

 

.l gemi boyunca gemi bordaları üst marjin çiıgisine karşılık olan güverteye kadar uzatılır ve gemi boyunca bu güvertenin altında saç kaplama üzerinde bulunan tüm menfezler, Kural 17'nin amaçlarına yönelik olarak marjin çizgisinin altında kalmış sayılırlar; ve

 

.2 basamaklı bir güverte perdesine bitişik iki kompartıman, kendi marjin hatlarına uygun gelen ve izin verilen boyda olacak ve buna ek olarak bu iki kompartımanın toplam boyları, alt sınır hattına göre çıkarılan ve izin verilen boyun iki katını aşamayacaklardır.

 

2.1      Bir kompartımanın boyu, Kura16'daki hükümlerle belirlenen izin verilen boyu

 

aşabilir, ancak bir kayıt olarak, söz konusu kompartımanın komşu olduğu kompartımanlarla

 

oluşturduğu kompartıman çiftlerinden her birinin toplam boyu, su basma boyunu veya izin verilen

 

boyun iki katını, hangisi küçükse, aşmaması gerekir.

 

2.2 Eğer, iki bitişik kompartımandan birisi makine mahallinin içine yerleştirilmiş ve ikincisi makine mahallinin dışına yerleştirilmiş ve ikinci kompartımanın yerleştirildiği yerlerdeki gemi kısmının ortalama Su geçirgenliği makine mahallinin ortalama su geçirgenliğinden değişik ise, bu iki kompartımanın toplam boyu, bu kompartımanların yerleştirildikleri geminin her iki kısmına ait ortalama su geçirgenliklerinin matematik ortalamasına göre ayarlanacaktır.

 

2.3 İki bitişik kompartımanın değişik bölmeleme faktörlerine sahip olması durumunda, bu iki kompartımanın toplam boyu orantı ile belirlenecektir.

 

 • Boyları 100 m veya daha yukarı olan gemilerde, baş pikin gerisindeki enine ana perde, baş dikmeden itibaren izin verilen boydan büyük olmayan bir uzaklığa yerleştirilecektir.

 

 • Perde üzerindeki bir çıkıntının bütün parçalarının, saç kaplamasından, Kural 2'de tanımlanan gemi genişliğinin beşte birine eşit bir uzaklığa yerleştirilmiş ve bu uzaklığı en derin yükleme hattı seviyesinden merkez hattına dikey olarak ölçülen, geminin her iki bordasındaki düşey düzlemlerin iç tarafında kalması koşuluyla, enine ana perde üzerinde çıkıntılar yapılabilir. Çıkıntıların herhangi bir parçası bu sınırların dışında kaldığında, paragraf 5'e göre bir basamak olarak değerlendirilecektir.

 

 • Enine ana perde, aşağıdaki koşullardan birini sağlaması halinde, basamaklı olarak

 

yapılabilir :

 

.1 söz konusu perde tarafından ayrılan iki kompartımanın toplam boyu, su basma boyunun yüzde 90'ını veya izin verilen boyun iki katını geçmeyecektir. Ancak bölmeleme faktörü 0.9'dan büyük olan gemilerde, iki kompartımanın birleşik boyu izin verilen boyu aşamaz.

 

-56-

 

 

.2 düz bir perdenin sağladığı ölçüde bir güvenliği, aym ölçüde sağlayabilmek için basamaklı durumda bölmeleme ilavesi yapılacaktır.

 

.3 üzerinde basamak uzanan bir kompartıman, basamağın 76 mm altında sınır hattına karşılık olan müsaade edilen boyu aşamaz.

 

 • Enine ana perde çıkıntılı veya basamaklı yapıldığında, bölmelemeyi belirlemede eş değer bir düz perde kullanılacaktır.

 

 • İki bitişik enine ana perdeler arası uzaklık, veya onların eşdeğer perdeleri arası uzaklık, veya perdelerin en yakın basamaklı ayrımlarından geçen enine düzlemler arası uzaklık, 3.0 m artı gemi boyunun yüzde 3'ünden veya 11.0 m'den daha az ise, hangisi daha küçükse, perdelerin yalnızca birinin Kural 6'daki koşullara uygun olarak gemi bölmelemesinin bir parçası olduğu kabul edilecektir.

 

 • Enine su geçirmez ana kompartımanın yerel bir bölmesi varsa ve bordada varsayılan herhangi bir yaralanma uzunluğunun 3.0 m artı gemi boyunun yüzde 3'ünden veya 11.0 m'den, hangisi küçükse, büyük olduğunda ana kompartımanın tüm hacmi su ile dolmayacak, ancak İdare ikna edilerek, bu kompartımanın için izin verilen uzunluğa orantılı bir ilave yapılabilir. Böyle bir durumda, hasarlı olmayan tarafta olduğu kabul edilen etken yüzebilirlik hacmi, hasarlı taraftakinden büyük olmayacaktır.

 

 • İstenilen bölmeleme faktörünün 0.50 veya daha fazla olduğu durumda, iki komşu kompartımanın toplam boyu su başına boyunu geçemez.

 

Kura1 8

 

Yolcu gemilerinin hasarlı durumda dengesi *

 

(8-1 kuralının 2.3.1 den 2.3.4, 2.4,5 ve 6.2 koşulları na bağlı olarak, 29 Nisan 1990 tarihi itibarı ile inşa edilen yolcu gemilerine uygulanacaktır. 7.2, 7.3 ve 7.4 paragrafları tüm yolcu gemilerine uygulanacaktır.)

 

1.1 Her türlü çalış ma koşullar ı alt ında, su basma boyu sınırlan içinde bulunan herhangi bir ana kompartımanın su ile dolmasının son aşamasında geminin yüzebilmesi için yeterli başlangıç dengesi sağlanmış olacaktır.

 

1.2 Kural 7.5.1'in koşulları altında basamaklı olarak yapılmış bir perde tarafından ayrılan iki bitişik ana kompartıman var olduğu takdirde, bu iki komşu ana kompartımanın su ile dolması durumunda geminin yüzebilmesi için yeterli bir başlangıç dengesi olacaktır.

 

1.3 İstenilen bölmeleme faktörü 0.50 veya daha küçük, ancak 0.33 den büyük olduğu takdirde, geminin herhangi iki komşu ana kompartımanın su ile dolması durumunda geminin yüzebilmesi için yeterli bir başlangıç dengesi olacaktır.

 

1.4 İstenilen bölmeleme faktörü 0.33 veya daha küçük olduğu takdirde, geminin herhangi komşu üç ana kompartımanın su ile dolması durumunda, geminin yüzebilmesi için yeterli bir başlangıç dengesi olacaktır.

 

2.1 Paragraf 1'deki gerekler geminin boyutlarının oranları, dizayn özellikle ve hasarlı kompartımanın düzeni ve şekli de gözönüne alınarak paragraf 3, 4 ve 6'ya göre yapılan hesaplamalarla belirlenecektir. Bu kötü koşullarda dahi geminin seyir halinde olacağı varsayılacaktır.

 

 • MSC/Genelge 541 (Düzeltilmiş olabilir) ilave edildiği üzere 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin paragraf 1, II-1-8 ve 20 kurallarının tam olarak uygulanmasının yolcu gemilerinin güverte perdeleri üzerindeki su dolma sınırlarının birleştirmesi hakkında yol gösterici bildiriler.

 

 

-57-

 

 

2.2 Su akışını ciddi olarak kısıtlayacak güverteler, yeterli geçirmezlikte olan boyuna perdeler veya iç kaplamalar önerildiği takdirde, İdare hesaplamada da böyle kısıtlamaların gerektiği gibi gözönünde tutulduğuna inandırılacaktır.

 

2.3 Hasardan sonra istenilen son denge durumu sağlandıktan sonra aşağıdakiler gibi tanımlanır.

 

2.3.1 Doğrultucu moment kolu eğrisi altındaki alan en az 15° lik denge açısından minimum 15° lik bir değişim gösterecektir.

 

2.3.2 Doğrultucu moment kolu eğrisi altındaki alan en az 0.015 metre radyan olacak, denge açısından daha az olmayacak şekilde hesaplanacaktır.

 

.1         su basmasının gerçekleştiği açıya;

 

.2 bir bölümün suyla dolması halinde 22° (düşeyden itibaren ölçülmüş) birbirine bitişik 2 yada daha fazla bölümün anında suyla dolu olmasında 27° (düşeyden itibaren ölçülmüş) den daha az ölçülecektir.

 

2.3.3 Aşağıdaki meyil momentleri en büyüğü göz önünde bulundurularak 2.3.1 de belirlenmiş olan pozitif stabilite aralığında elde edilecektir.

 

.1         tüm yolcuların bir yanda toplanması

 

.2 bir yandaki tam yüklü tüm mataforalı can kurtarma araçlarının denize indirilmesi

 

.3         rüzgar basıncı nedeniyle;

 

Formülde hesaplandığı gibi

 

Meyil momenti + 0.04

 

GZ (metre olarak ) =

 

Deplasman

 

Bununla beraber hiçbir durumda doğrultucu moment kolu 0.10 m den az olmayacaktır.

 

2.3.4 2.3.3 nolu paragraftaki doğrultucu moment hesap etme amacına yönelik olarak aşağıdaki varsayımlar yapılacaktır.

 

.1         yolcuların, toplanmasıyla oluşan momentler :

 

.1.1     1 m2 ye 4 kişi düştüğü

 

.1.2     her yolcu ağırlığı ortalama 75 kg olduğu

 

.1.3 yolcular meyil momenti oluşturacak şekilde role istasyonlarının bulunduğu geminin bir tarafındaki uygun güverte bölgelerinde toplanmaları sağlanacaktır.

 

.2 bir yandaki tam yüklü tüm mataforalı can kurtarma araçlarının denize indirilmesiyle oluşan moment:

 

 

 

 

-58-

 

 

.2.1 hasara uğradıktan sonra geminin yattığı tarafta yer alan tüm can kurtarma ve kurtarma botları denize indirilmeye hazır ve tam yüklü olarak mayna edilecektir;

 

.2.2 tam yüklü olarak denize indirilmek üzere düzenlenmiş yüklü konumdaki can kurtarma botlarının denize indirme sırasındaki maksimum meyil momenti alınacaktır.

 

.2.3 tam yüklü matafora indirmeli can salı hasara uğradıktan sonra geminin yattığı taraftan sallandırılmış konumda mayna edilecektir.

 

.2.4 personelimiz Can Kurtarma araçları mayna pozisyonunda meyil ve doğrultma momentini sağlamaz.

 

.2.5 bayılmış olan geminin aksi tarafındaki can kurtarma araçları bulundukları konumda muhafaza edilecektir.

 

.3         rüzgarın etkinliğine göre momentler

 

.3.1     120 N/m² ye göre rüzgar etkisi

 

.3.2 su hattının üstündeki uygulanabilen projeksiyon alarm başlangıç şartlarına uygun olacaktır.

 

.3.3 başlangıç durumundaki moment kolu geminin orta kesiti sentroidinden geçen ortalama draftın yarısı kadar düşey bir mesafede olacaktır.

 

2.4 Tüm şartlarda su almış maxsimum doğrultucu kolu en az 0.05 m ve pozitif konumlardaki doğrultucu kolun açısı en az 7° olacaktır. Teknede sadece bir delik bir serbest su hattı kabul edilecektir. Sadece bir gedikten yarı su almış teknedeki serbest su yüzeyi bir serbest su yüzeyi kabul edilecektir. Bu teknedeki maxsimum doğrultucu kolu en az 7° olacaktır.

 

3        Yaralı stabilite hesapları hacim ve yüzey geçirgenliği aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Mahaller

Su geçirgenliği

Tahsis edilmiş, kömür veya malzeme için ayrılan

60

Yaşam mahalleri

95

Makine mahalleri

85

Sıvılar için

0 veya 95*

 

Hasarlı bölmenin su hattı civarında olan ve içinde önemli miktarda yaşam ve makine mahalli bulunmayan mahaller ile genel olarak önemli miktarda herhangi bir yük veya malzeme tarafından işgal edilmeyen mahallerin daha yüksek su geçirgenliği olduğu kabul edilecektir.

 

4        Varsayılan yaralanma uzunluğu aşağıdaki gibi olacaktır :

 

.1 boyuna uzunluk : hangisi küçükse 3.0 m'ye ilaveten gemi boyunun %3'ü veya 11.0 m. istenilen bölmeleme faktörü 0.33 veya daha küçük ise, boyuna olan yaralanma uzunluğu, gerektiği üzere ardışık herhangi iki enine ana su geçirmez perdelerini de kapsayacak biçimde arttırılacaktır.;

 

 

 • Daha şiddetli geçirgenlik sonuçları için.

 

 

-59-

 

 

.2 derin posta (gemi alabandalarında, en derin yüklü su hattı seviyesindeki merkez hattına doğru, dikey olarak ölçülen) : Kura12'de tanımlanan gemi genişliğinin beşte biri olarak uzunluk; ve

 

.3         düşey uzunluk : omurgasından yukarıya doğru sınırsız olarak

 

.4 paragraf 4.1, 4.2 ve 4.3'de gösterilenden daha az bir yaralanma uzunluğu, meyil veya metesantır yüksekliği kaybı dolayısıyla daha kötü sonuçlar doğuruyorsa, böyle bir hasar hesaplamalarda varsayilacaktır.

 

 • Simetrik olmayan şekilde su ile dolma durumu, etkin bir düzenlemeyle uyumlu olarak, en küçük seviyede tutulacaktır. Büyük meyil açılarının düzeltilmesine gerek duyulduğu durumlarda, kabul edilen aygıtlar uygulanabildiği oranda, kendi kendine çalışır türden olacaktır. Fakat herhangi durumda, karşı tarafı su ile doldurma bağlantıları için bir kontrolün sağlanması halinde, bunlar güverte perdesi üzerinden çalıştırılabilir biçimde olacaklardır. Bu bağlantılar ve onların kontrol mekanizmaları ve aynı zamanda düzeltme yapılmadan önceki en büyük meyil, İdare tarafından kabul edilebilir olacaktır. Karşı tarafı su ile doldurma bağlantılarının meyil düzeltilmesi için gerektirdiği zaman 15 dakikayı ve 15° yi geçmeyecektir. Karşı tarafı su ile doldurma bağlantılarının kullanımı ile ilgili uygun bir bilgi yöntemi kaptan tarafından sağlanacaktır.*

 

 • Geminin hasar aldıktan sonraki durumunu ve simetrik olmayan biçimde su ile dolması durumunda düzeltilme önlemleri alındıktan sonraki son durumu aşağıdaki gibi olacaktır.

 

.1 simetrik şekilde su dolması halinde, sabit deplasman yöntemi ile hesaplanmış en az 50 mm yüksekliğinde pozitif bir metasantır yüksekliği olmalıdır.

 

.2 simetrik olmayan şekilde su ile dolma halinde, toplam meyil 7° yi geçemez. Ancak özel hallerde simetrik olmayan moment yüzünden idare fazladan bir meyle izin verebilir, fakat hiçbir durumda en son meyil 12° yi geçemez.

 

.3 hiçbir durumda marjin çizgisi, su ile dolmanın en son aşamasında suya batamaz. Su ile dolmanın ara bir aşamasında marjin çizgisi suya gireceği düşünülüyorsa, İdare geminin güvenliği için gerekli gördüğü incelemeyi ve düzenlemeleri isteyebilir.

 

7.1 Tehlike yaratabilen yaralanmada geminin yüzebilmesi için, çalışma koşulları altında yeterli bir başlangıç dengesini devam ettirmek üzere gerekli bilgiler gemi kaptanına sağlanacaktır. Karşı tarafı su ile dolması gereken gemilerde, gemi kaptanı meyil hesaplamalarının dayandığı denge koşulları durumunda daha büyük bir meyil ile karşılaşacağı konusunda uyarılacaktır.

 

7.2 Geminin başlangıç dengesini sağlamak için 7.1 paragrafında verilen bilgi tüm çalışma koşullarında yeterli deplasman veya drafta geminin ağırlık merkezinin omurgadan yüksekliği (KG) yada müsaade edilen metesantır yüksekliğini (GM) içerecektir. Bu bilgi çalışma limitlerini göz önünde bulundurarak farklı terimlerin etkisini gösterecektir.

 

7.3 Her geminin baş ve kıç tarafında markalanmış Kana rakamları olacaktır. Kana rakamlarının işaretlenmediği kolayca okunabildiği yada özel amaçlı bir sefere tahsis edilmiş durumundan dolayı zor okunduğu durumlarda, gemi baş ve kıç draftlarının belirleyeceği güvenilir bir draft gösterim sistemiyle donatılacaktır.

 

 

 

 • 266 (VIII) kararıyla Teşkilat tarafından kabul edilen, Yolcu Gemilerinde Karşı tarafı suyla doldurma Düzenlemeleri için getirilen Gereklere Uymak için Tesis Edilen Standart Yöntem hakkındaki önerilere bakılacaktır.

 

 

-60-

 

 

7.4 Geminin yüklemesinin bitiminde limandan hareketinde önce kaptan geminin trim ve dengesini belirleyip ilgili kurallardaki denge kriterlerine uygunluğundan emin olup bunu rapor edecektir. Gemi stabilitesi daima hesapla bulunacaktır. İdare bu amaçla stabilite ve elektronik bilgisayardan eşdeğer amaçlı cihazları hesaplamalarda kabul eder.

 

8.1 Amaçlanan hizmetteki herhangi bir çalışma koşulunda, gerekleri karşılamak için gerekli başlangıç metesantır yüksekliği fazla olduğu gösterilmedikçe, İdare tarafından hasarlı denge için getirilen isteklerden taviz verilmesi düşünülemez.

 

8.2 Hasarlı denge için getirilen gereklerden toleransa özel hallerde izin verilebilir ve bunlar geminin bazı durumlarında pratik ve akla uygun olarak benimsenebilecek boyutları , düzenlemeleri ve diğer özelliklerinin hasar sonrası denge için çok uygun olduğunun İdare tarafından kanaat getirilmesine bağlıdır.

 

Kura1 8-1

 

Hasarlı durumlarda ro-ro yolcu gemilerinin dengesi*

 

 • Temmuz 1997 den önce inşa edilmiş ro-ro gemiler aşağıda tanımlanmış uygunluk tarihinden sonra, ilk periyodik sörveylerinden geç olmamak kaydıyla MSC.12 (56) nolu kararla değiştirilmiş 8. kurala tabi olacaktır.

 

Denizde Güvenlik Komitesinin** Haziran 1991 (MSC/Genelge 574) deki ellidokuzuncu oturumunda genişletilen A.265 (VIII) nolu kararı temel alanda basitleştirilmiş bir yöntem kullanıldığı nda ro-ro yolcu gemilerinin mevcudiyetinin daimi kılınma özelliklerini teyit için Hesaplama Yöntemi ilavesinde tanımlanan A/Amax değerine göre,

 

A/Amax

Uygunluk Tarihi

Değeri %85 den az

1 Ekim 1998

%90 dan fazla olmamak kaydıyla %85 veya üzeri

1 Ekim 2000

%95 den fazla olmamak kaydıyla %90 veya üzeri

1 Ekim 2002

%97,5 dan fazla olmamak kaydıyla %95 veya üzeri

1 Ekim 2004

%97,5 veya üzeri

1 Ekim 2005

 

Kura1 8-2

 

 • kişi yada üzeri taşıma kapasiteli ro-ro gemilerinin dengesi Kural 8 veya 8-1 hükümlerine bakılmaksızın :
 • 1 Temmuz 1997 de daha sonra inşa edilmiş 400 kişi veya daha fazla taşıma kapasitesiyle belgelendirilmiş ro-ro yolcu gemileri gemi boyunda (L) aldığı herhangi bir hasar durumu söz konusu olduğunda Kura18'in 2.3 paragraf hükümlerine uyacaktır; ve

 

 • 1 Temmuz 1997 den daha önce inşa edilmiş, 400 veya daha fazla insan taşıma kapasitesiyle belgendirilmiş ro-ro yolcu gemileri, tablodaki yer alan en geç tablodaki tarihlerde .2.1,

.2.2 yada .2.3 alt paragraflarındaki tanımlanmış uygunluk testinden sonra, ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak kaydıyla 1 nolu alt paragraf gereklerine uyulacaktır.

 

 

 • 1995 UIusIararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin 14. Kararı ro-ro yolcu gemileri özel stabilite gerekleri uygulaması

 

için.

 

 • MSC/Genelge 649 ile ilgili olarak MSC.26 (60) ve MSC/Genelge 574 nolu karar hükümleri yorumu

 

 

-61-

 

 

2.1

A/Amax Değeri

Uygunluk Tarih

 

%85 den az

1 Ekim 1998

 

%90 dan fazla olmamak kaydıyla %85 veya üzeri

1 Ekim 2000

 

%95 den fazla olmamak kaydıyla %90 veya üzeri

1 Ekim 2002

 

%97,5 dan fazla olmamak kaydıyla %95 veya üzeri

1 Ekim 2004

 

%97,5 veya üzeri

1 Ekim 2010

2.2

İzin verilmiş taşınacak kişi sayısı

 

 

1500 veya üzeri

1 Ekim 2002

 

1500 den fazla olmamak kaydıyla 1000 veya üzeri

1 Ekim 2006

 

1000 den fazla olmamak kaydıyla 600 veya üzeri

1 Ekim 2008

 

600 den fazla olmamak kaydıyla 400 veya üzeri

1 Ekim 2010

2.3

20 yada 20 den fazla yaşındaki gemiler.

 

 

Geminin yaşı, ro-ro yolcu gemisine dönüştürüldüğü veya gemi omurgasının konulduğu yada benzer bir inşaa aşamasında olduğu tarih itibarıyla belirlenir.

 

Kura1 8-3

 

400 veya üzeri yolcu taşıyan ro-ro gemileri haricindeki yolcu gemileri için özel gerekler

 

Kural 8’in hükümlerine bakılmaksız ın, ro-ro gemileri haricindeki 400 veya üzeri yolcu taşıyan, 1 Temmuz 2002 veya daha sonra inşa edilen yolcu gemileri, gemi boyunda (L) aldığı, herhangi bir hasar durumu söz konusu olduğunda Kural 8’in 2-3 ve 2.4 paragraf hükümlerine uyacaktır.

 

Kura1 9

 

Yolcu Gemilerinin Balastlanması

 

 • Balast suyu genelde akaryakıt için ayrılmış tanklarda taşınmamalıdır. Akaryakıt tanklarına su konulmasından kaçınmanın pratik olmadığı gemilerde, İdareyi tatmin edecek bir yağlı-su ayırma cihazı gemiye yerleştirilecek veya kıyı tesislerine boşaltma gibi yağlı-su balastının atılması için, İdarenin kabul edebileceği diğer değişik önlemler alınacaktır.

 

 • Bu kuralın hükümleri, yürürlükte bulunan gemilerin neden olduğu Deniz Kirlenmesini Önleme Konusunda Yapılan Uluslararası sözleşme hükümlerini bağlamaz.

 

Kural 10

 

Yolcu gemilerinde pikler, makine mahalli perdeleri, Şaft tünelleri ve benzerleri*

 

 • Gemide güverte perdesine kadar su geçirmez bir baş pik veya çatışma perdesi bulunacaktır. Bu perde baş dikmeden itibaren gemi boyunun %5'inden az olmayan ve 3 m'ye ilaveten geminin boyunun %5'inden de fazla olmayan bir uzaklığa yerleştirilecektir.

 

 • Geminin herhangi bir kısmı su hattının altında baş dikmeyi aşarak ileri doğru uzanıyorsa, örneğin yumru baş, paragraf 1'de şart koşulan uzaklıklar hangileri en küçüğünü veriyorsa:

 

.1         böyle bir uzantının ortasında; veya

 

.2         baş dikmenin ilerisinde gemi boyunun %1.5 kadar uzaklıkta veya

 

.3         baş dikmenin ilerisinde, 3 m uzaklıkta bulunan bir noktadan;

 

 

 • SOLAS Kural II-1/10 un amacı doğrultusunda MSC/genelge 855 gereğince baş dikmenin yerinin belirlenmesi.

 

-62-

 

 

 • Tüm yolcu gemilerinin baş tarafında uzun bir üst yapı varsa, baş pik veya çatışma perdesi, güverte perdesinin bir üstündeki güverteye kadar su geçirmez bir biçimde uzanacaktır.

 

 • Uzatmaların tüm parçası paragraf 1 ve 2 de belirlenen sınırları üzerinde

 

yerleştirilmesi kaydıyla paragraf 3 de talep edilen uzatma, perde alt bölümünün doğrudan üstüne yerleştirilmesine gerek olmayacaktır. Ancak, 1 Temmuz 97'den önce inşa edilmiş gemilerde :

 

.1 eğimli bir rampanın perde uzantısının bir parçası olması durumunda güverte perdesinin üstünden 2.3 m daha fazla uzanan rampa kısmı paragraf 1 ve 2 de belirlenen limitlerin dışında 1 m daha fazla olmamak üzere uzatılabilir.

 

.2       halihazırdaki rampanın çatışma perdelerindeki uzantılarının kabulü için

 

gerekleri karşılamadığı ve rampa pozisyonunun paragraf 1 veya 2 de tanımlanmış sınırlar

 

içindeki alan açısından genişletilmesini engellediği durumlarda uzantılar paragraf 1 veya 2

 

de tanımlanmış olan sınırlandırılmış kıç ve kıç sınırı arasındaki mesafede yer alabilir.

 

Sınırlandırılmış kıç mesafesi rampaya engel olmaması gerekenden fazla olmayacaktır.

 

Çatışma perdeleri uzantıları ileri doğru açılacak ve paragraf 3 gereklerine uyacaktır ve hasar

 

durumunda rampanın perde uzantısına zarar vermesini ve sökülmesini önleyecek şekilde

 

donatılacaktır.

 

 • Yukarıdaki hükümleri karşılamayan rampalar çatışma perdesinin bir uzantısı olarak düşünülmeyecektir.

 

 • 1 Temmuz 1997 den önce inşa edilmiş gemilerde paragraf 3 ve 4 gerekleri 1 Temmuz 1997 den sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak kaydıyla uygulanacaktır.

 

 • Bir kıç pik perdesi ve Kura12'de tanımlandığı gibi makine mahallini başta ve kıçta yük ve yolcu mahallerinden ayıran perdeler yerleştirilecek ve bunlar güverte perdesine kadar su geçirmez biçimde yapılacaklardır. Bunun yanında, kıç pik perdesi güverte perdesinin altında basamaklı olarak yapılabilir, ancak bölmeleme bakımından gemi emniyetinde bir azalma olmamalıdır.

 

 • Bütün durumlarda şaft kovanları, fazla miktarda bir hacme sahip olmayan su geçirmez mahaller içinde bulundurulacaklardır. Kıç glendi, su geçirmez bir şaft tüneli kompartımanında bulundurulacak ve bu mahal glendten bir su sızıntısı ile dolduğunda, marjin çizgisi suya batmayacak biçimde bir hacme sahip olacaktır.

 

Kural 11

 

Yük gemilerinde Pikler makine mahalli perdeleri ve stern tüpleri

 

(Bu kuralın 8 ve 9 paragrafları 1 Şubat 1992 tarihinde ve daha sonra inşa edilen gemilere uygulanacaktır.)

 

 • Bu kuralın amacına yönelik olarak, "fribord güvertesi", "gemi boyu" ve "baş dikme", yürürlükteki yükleme sınırları hakkında uluslararası sözleşme'de tanımlandığı şekildedir.

 

 • Fribord güvertesine kadar su geçirmez olan bir çatışma perdesi gemide bulundurulacaktır. Bu perde baş dikmeden, hangisi küçükse, gemi boyunun %5'inden az olmayan veya 10 m olan bir uzaklığa yerleştirilecektir. Bu uzaklık, idare tarafından izin verilen durumlar dışında, gemi boyunun %8'ini geçemez.

 

 

 

 

 

 

-63-

 

 

 • Geminin herhangi bir kısmı baş dikmeyi aşarak ileri doğru uzanıyorsa, örneğin yumru baş, paragraf 2'de şart koşulan uzaklıklardan hangisi en küçüğü veriyorsa :

 

.1         böyle bir uzantının ortasında; veya

 

.2         baş dikmenin ilerisinde, gemi boyunun yüzde 1.5'u kadar uzaklıkta; veya

 

.3         baş dikmenin ilerisinde, 3 m uzaklıktaki bir noktadan ölçülecektir.

 

 • Paragraf 2 veya 3; de belirlenen sınırlar içinde kalmak koşuluyla, perdenin basamakları yahut çıkıntıları olabilir. Çatışma perdesinden geçen borular, fribord güvertesinden çalıştırılabilir biçimde uygun valflerle donatılacak ve valf gövdesi baş pik perdesi ön yüzünde olacak ve emniyet altına alınacaktır. Valfler, bütün çalışma koşullarında her an hazır ulaşılabilir bir biçimde olmak kaydıyla çatışma perdesinin arka tarafına yerleştirilebilirler ve yerleştirildikleri yer ise bir yük mahalli olamaz. Baton valfler, çelik, bronz veya diğer tescil edilmiş kolay işlenebilir malzemeden yapılmış olacaklardır. Adi dökme demir veya benzer malzemeden yapılmış valfler kabul edilemezler. Hiçbir kapı, menhol, havalandırma kanalı veya herhangi bir menfez bu perde üzerine yerleştirilmeyecektir.

 

 • Geminin baş tarafında uzun bir üst yapı olması durumunda, çatışma perdesi, fribord güvertesinin bir üstündeki güverteye kadar su geçirmez bir biçimde uzanacaktır. Perdenin bu uzantısının aşağıdaki perdenin tam üstüne doğrudan doğruya yerleştirilmesine gerek yoktur, ancak bu durumda ve paragraf 6'daki özel durumlar dahilinde yükseltilen perde kısmının paragraf 2 veya 3'de belirtilen sınırlar içinde yerleştirilmesi ve basamağı oluşturan perde kısmının etkin bir biçimde su etkin bir biçimde su geçirmez olması sağlanmalıdır.

 

 • Baş bodoslama kısmında garaj kapağının olması ve eğimli bir yükleme rampası fribord güvertesinin 2.3 m den fazla rampa kısmı paragraf 2 veya 3 de belirtilen limitlerin ötesine uzatılabilir. Rampa bütün uzunluğu boyunca su geçirmez olacaktır.

 

 • Çatışma perdesinin fribord güvertesinin üstünde kalan uzantısındaki menfez sayısı, geminin dizaynı ve normal çalışmasına uygun bir şekilde en az sayıda olacaktır. Bu tar baton menfezler, kapalı olduğunda, su geçirmez nitelikte olacaktır.

 

 • Perdeler, makine mahallini yük ve yolcu mahallerinin ön ve arkalarında ayıracak ve fribord güvertesine kadar sızdırmazlık sağlayacak şekilde yerleştirilecektir.

 

 • Şaft kovanları çok fazla bir hacme sahip olmayan su geçirmez bir mahal (veya mahaller) in içine yerleştirileceklerdir. Şaft kovanının hasara uğraması halinde beliren gemiye su girme tehlikesini en alt düzeye indirmek için İdarenin benimseyeceği tedbirler alınacaktır.

 

Kural 12

 

Yolcu gemilerinde dabıl batımlar (double bottoms)

 

 • Geminin dizaynına uygunluğunda ve uygulanabilirliği oranında, geminin baş pik perdesinden kıç pik perdesine kadar uzanan bir dabıl batım bulundurulacaktır.

 

.1 boyları 50 m ve daha yukarı fakat 61 m'den küçük olan gemilerde, en azından makine mahallinden baş pik perdesine kadar uzanan veya uygulanabilir ölçüde buna yakın bir dabıl batım yerleştirilecektir.

 

 

-64-

 

 

.2 boyları 61 m. ve daha yukarı fakat 76 m'den küçük olan gemilerde, en azından makine mahalli dış ından baş ve kıç pik perdelerine uzanan veya uygulanabilir ölçüde buna yakın bir dabıl batım yerleştirilecektir.

 

.3 boyları 76 m ve daha yukarı olan gemilerde, gemi ortasına yerleştirilecek dabıl batım, baş ve kıç pik perdelerine kadar uzatılacak veya uygulanabilir ölçüde buna yakın olarak tertiplenecektir.

 

 • Dabıl batımın yapılması istendiğinde, onun derinliği İdareyi tatmin edecek kadar olacak ve iç dip, sintine dönüş noktasına kadar gibi koruyacak biçimde, gemi bordalarına kadar uzatılacaktır. Eğer marjin çizgisi levhasının dış kenarı ile 25° lik açı yapan enine bir eksenin; merkez hattından gemi kalıp genişliğinin yarısı kadar uzaklıkta, gemi ortasındaki posta hattıyla kesişmesinden oluşan arakesit noktasından geçen yatay düzlemden aşağıda değilse, böyle bir konum yeterli görülecektir.

 

 • Ambarlar ve benzerlerinin drenajı ile bağlantılı olan çift diplere yapılmış küçük sintine kuyuları, gereğinden fazla aşağıya doğru uzatılmayacaklardır. Sintine kuyularının derinliği, hiçbir durumda, merkez hattı üzerindeki dabıl batım derinliğinden 460 mm az derinlikten daha fazla olmayacaktır ve bu sintine kuyuları paragraf 2.A'da tanımlanan yatay düzlemden aşağıya uzanmayacaklardır. Bununla beraber, dabıl batımın dışına doğru uzanan bir sintine kuyusuna stern tüpler arka ucunda izin verilebilir. İdarenin bu Kuralın hükümlerine uyan bir dabıl batımın sağladığı korumayı eşdeğer bir koruma sağladığına dair kanaat getirmesi halinde, diğer kuyulara (örneğin, ana makinenin altında yağlama yağı için olanlar) da izin verilebilir.

 

 • Dipte veya bordada bir hasar olması durumunda, İdarenin kanısınca geminin güvenliği bozulmuyorsa, çoğunlukta sıvıların taşınması için kullanılan, fazla büyük olmayan su geçirmez kompartımanlarda dabıl batımın tesisine gerek yoktur.

 

 • Kural 1.5'in hükümlerinin uygulandığı ve Kural III/3.16'da belirtilen kısa Uluslararası sefer kapsamı içinde düzenli olarak çalışan bir gemide, İdare belli bir yere dabıl batım yerleştirilmesini, geminin dizaynı ve uygun çalışması ile bağdaşmaz görüyorsa, 0.50'yi geçmeyen bir faktör ile bölmelenmiş geminin herhangi bir kısmındaki bu dabıl batımdan vazgeçilmesine izin verilebilir.

 

Kural 12-1

 

Tankerler haricinde yük gemilerindeki dabıl batımlar

 

(Bu kural 1 Şubat 1992 tarihl ve sonrasında inşa edilen gemilere uygulanacaktır.)

 

 • Geminin dizaynıyla ve tam olarak çalışmasına uygun düşen ve uygulanabilir ölçüde çatışma perdesinden kıç pik perdesine uzanan bir dabıl batım tesis edilecektir.

 

 • Dabıl batım tesisatının gerek gördüğü yerlerde derinlik İdarenin kararına bırakılacak ve iç dip sintine dönümüne dibi koruyabilecek bir şekilde geminin kenarlarından devam edecektir.

 

 • Ambarların drenaj düzenlemeleriyle bağlantılı olarak dabıl batımda inşa edilen küçük kuyular gerek görülenden daha derine kadar uzatılmayacaktır. Ancak dış dibe kadar uzanan kuyuyla geminin şaft tünelinin en sonunda izin verilebilir. Bu kurala uygun düşen bir dabıl batımla temin edilen eş değer bir korumayı düzenlemelerin sağlayabileceğini İdare kanaat getirirse diğer kuyulara izin verilebilir.

 

 • İdare kararına bırakılarak dip hasarı durumunda geminin güvenliğini sağlayacak

 

şekilde sıvı taşımacılığı için etkin bir şekilde kullanılan su geçirmez bölümlerin azaltılacağı şekilde çift diplerin tesis edilmesine gerek yoktur.

 

 

 

-65-

 

 

Kural 12-2

 

Petrol tankerlerinin yük alanındaki bölmelere giriş

 

 • Bu kural 1 Ekim 1994 tarihi itibariyle inşa edilen petrol tankerlerine uygulanacaktır.

 

 • Kofferdamlara, balast ve yük depolarına, yük mahallindeki diğer alanlara giriş açık güverteden doğrudan ve gözlem sağlayacak şekilde olacaktır. Havalandırma koşullarına bağlı olarak çift dip alanlarına giriş, yük pompa dairesi, pompa dairesi, dip kofferdam, boru tüneli ve bölümler aracılığıyla yapılacaktır.

 

 • Yatay menfezler, ambar ağızları yada mahallerden giriş için kendinden kapsamlı solunum cihazı ve koruyucu giysili bir kişinin rahat ve kolayca merdivenden iniş çıkışıyla beraber dipten gelecek yaralı bir kişiyi yukarı çıkarmasını da sağlayabilecek bir açık menfezi sağlayacak boyutlarda olmalıdır. En dar açıklık 600 mm x 600 mm'den az olmayacaktır.

 

 • Alanın uzunluğuna ve genişliğine geçit sağlayacak olan dikey menfezler ve menholler vasıtasıyla giriş için en dar mesafe 600 mm x 800 mm den az olmayacak, (ızgaralar ve diğer basamaklar sağlanmadıkça) yükseklik ise dip kaplaması saçı 600 mm den fazla olmayacak.

 

 • 5000 DW tondan daha küçük olan petrol tankerleri için özel koşullar altında İdare tarafından daha küçük boyutlar onaylanabilir. Bütün menfezlerin açılabileceği ve yaralı bir kişinin taşınabilirliği İdarenin kararına bırakılabilir.

 

Kural 13

 

Yolcu Gemileri için bölme yükleme hatttnın tayini, markalaması ve tescili

 

 • İstenen bölmeleme derecesinin sağlanması için tescil edilmiş bölmeleme su çekimine karşılık olan yükleme hattı tayin edilecek ve geminin her iki bordasına markalanacaktır. Alternatif olarak hem yolcu yerleşimi hem de yük taşıması için özel olarak uyarlanmış mahalleri olan bir gemi, eğer sahibi isterse, İdarenin alternatif hizmet koşullan için onaylayabileceği, tayin edilmiş bir veya daha fazla ek yükleme hattına sahip olabilir ve bunlar değişik draftlardaki su çekimine karşılık olacak şekilde markalanırlar.

 

 • Tayin edilmiş ve markalanmış bölme yükleme hatları, yolcu gemisi güvenlik belgesine kayıt edilecek ve esas yolcu durumu için C.1 ve alternatif durumlar için C.2, C.3, vs. kaydı ile birbirlerinden ayrılacaklardır.

 

 • Bu yükleme hatlarının her birine karşılık olan fribordlar, yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınırlan Sözleşmesi ile belirtilen fribordlarda olduğu gibi aynı güverte ve aynı yerden ölçüleceklerdir.

 

 • Onaylanmış her bir bölme yükleme hattına ve onaylanmış olduğu hizmet koşullarına karşılık olan fribordlar; Yolcu Gemisi Emniyet Belgesinde açık bir biçimde gösterilecektir.

 

 • Herhangi bir bölme yükleme hattı markası hiçbir durumda, gemi mukavemeti ve yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesi tarafından belirlenen tuzlu sudaki en derin yükleme hattı üzerinde olamayacaktır.

 

 • Bölme yükleme hattı markalarının yeri ne olursa olsun, bir gemi hiçbir durumda, mevsime ve yere göre, Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesince belirlenmiş, yükleme markasının suya batmasına yol açacak kadar yüklenmeyecektir.

 

 • Bir gemi tuzlu suda iken belirli sefer veya hizmet durumunda, Bölme yükleme hattı markası suya batmayacak şekilde yüklenmelidir.

 

 

 

 

-66-

 

 

Kural 14

 

Yük Gemileri ve Yolcu Gemilerinde Su Geçirmez Perdeler ve Benzerlerinin ilk Testi ve Bunların Yapısı

 

 • Her bir su geçirmez bölmeleme perdesi, enine veya boyuna olduğuna bakılmaksızın, uygun dayanma sınırları içinde, geminin hasar alması esnasında ağırlığını taşıyacak en büyük su yüksekliğine karşılık olan basınca dayanabilecek, en azından da marjin çizgisi kadar olan su yüksekliği basıncına dayanabilecek biçimde yapılacaktır. Bu perdelerin yapımı İdare'yi tatmin edecek şekilde olacaktır.

 

2.1 Perde basmak ve çıkıntıları perde üzerindeki yerlerinde su geçirmez ve perde kadar güçlü olacaklardır.

 

2.2 Postaların veya kemerelerin su geçirmez bir güverte veya perdenin içinden geçtikleri durumda, böyle bir güverte veya perde, ağaç veya çimento kullanılmadan yapısal olarak su geçirmez bir biçimde yapılacaktır.

 

 • Ana kompartımanların su ile doldurularak denemeleri zorunlu değildir. Su ile doldurularak deneme yapılmadığı durumda, hortumla su püskürtme deneyi yapılması zorunludur; bu deney geminin inşaatı ve donatımının en son aşamasında yapılacaktır. Her durumda, su geçirmez perdelerin baştan sona tam kontrolleri yapılacaktır.

 

 • Baş pik, dabıl batım (kutu omurga dahil) ve iç kaplamalar paragraf 1'deki gereklere karşılık olan su basıncı ile deneneceklerdir.

 

 • Sıvı doldurulması amaçlanmış ve gemi bölmelemesinin bir kısmını oluşturan tanklar, hangisi büyükse, ya en derin bölme yükleme hattı yüksekliğine karşılık olan ya da derinliğin üçte ikisine karşılık olan ya da derinliğin üçte ikisine karşılık olan su basıncı ile su geçirmezlik deneyine tabi tutulacaklardır : ancak hiçbir durumda, deney basıncının yüksekliği tankın üstünde 0.9 m'den az olmayacaklardır.

 

 • Paragraf 4 ve 5'de değinilen deneyler, bölmelemenin yapısal tertiplerinin su geçirmezliğini sağlama amacına yöneliktir ve akaryakıt depolanmasının veya diğer özel amaçlar için yapılmış herhangi bir kompartımanın uygunluğunun denemesinde kullanılamazlar; bu amaca yönelik olmak üzere, sıvının tank içinde veya bağlantılarında ulaşabileceği yüksekliklere bağlı olarak üst düzeyde daha yeterli bir deneme yapılması talep edilebilir.

 

Kura1 15

 

Yolcu Gemilerinde Su Geçirmez Perdelerdeki Menfezler

 

(Bu Kural, 1 Şubat 1992 tarihi ve daha sonra inşa edilen gemilere uygulanacaktır.)

 

 • Su geçirmez perdelerdeki menfezlerin sayısı, geminin dizaynı ve amacına uygun olarak çalışmasına uygun biçimde en az sayıda tutulacaktır; bu menfezlerin kapatılmaları için tatmin edici aygıtlar sağlanacaktır.

 

2.1 Boruların, frengilerin, elektrik kablolarının ve benzerlerinin su geçirmez bölmeleme perdelerinden geçmeleri durumunda perdelerin su geçirmezlik bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

 

2.2 Boru devrelerinin bir parçasını oluşturmayan valfların su geçirmez bölmeleme perdeleri üzerine konulmasına izin verilemeyecektir.

 

2.3 Kurşun veya diğer ısıya duyarlı malzemeler, su geçirmez bölmeleme perdesinin içinden geçen sistemlerde kullanılamaz, çünkü bir yangın durumunda bu sistemlerin hasarı perdelerin su geçirmezlik bütünlüğünü bozacaktır.

 

 

 

 

-67-

 

 

3.1    Hiçbir kapının, menholün veya geçiş yerinin :

.1         marjin çizgisi altında çatışma perdesinde;

 

.2        paragraf 10.1 ve Kural 16 ile getirilenler dışı nda, bir yük mahallini komşu bir yük mahallinden ya daimi ya da yedek yakı t tankından ayıran enine su geçirmez perde üzerinde, bulunmasına izin verilmez.

 

3.2 Paragraf 3.3'deki kayıt dışında, çatışma perdesi baş pik tank ındaki akışkan ile ilgili birden fazla olmayan bir boru ile sınır hattının altından geçebilir. Ancak boru, güverte perdesinin üzerinden mekanik olarak çalıştırılabilecek bir valf ile donatılacak ve valf gözdesi baş pikin içinde çatışma perdesi boyunca emniyete alınacaktır. İ dare tüm hizmet koşulları altmda hemen el altında kullanıma hazır bulunan valfm ve yük alan ında bulundurulmayan alanın sağlandığı çatışma perdesinin bitiminde bu valfın tesisine izin verilebilir.

 

3.3 Eğer baş pik iki ayrı sıvıyı taşımak üzere bölünmüşse, İdare her biri paragraf 3.2'de istenildiği gibi yerleştirilmiş iki boru tarafından çatı şma perdesinin sınır hattının altından geçmesine izin verilebilir. Ancak bunun için İdare, bu biçimde ikinci bir borunun kullanılmasına karşı hiçbir pratik alternatifin olmadığı ve baş pikte sağlanan ek bölmelemeyle ilgili olarak gemi emniyetinin korunduğu konusunda ikna edilmelidir.

 

4.1 Güverteler arası yakıt menhol kapakları için paragraf 9.4'deki belirtilenler dışında ve yedek kömürlükler arasmdaki perdeye yerleştirilmiş yakıt menhol kapakları her zaman ulaşılabilir ve sabit olacaklardır.

 

4.2 Siperlik veya diğer aygıtlar vasıtasıyla su geçirmez yakıt menhol kapaklarının kapanmasını engellememesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 

 1. paragrafa bağlı olarak, içinde yürütme gereksinimlerini karşılayan kazanlar ile tüm daimi yakıt tanklarını içeren ve ana ve yardımcı yürütme makineleri bulunan mahallerde, yakıt menhol kapakları ve şaft tünelleri için ayrılmış olanlardan başka en fazla bir kapı her biri enine ana perde üzerine açılabilir olacaktır. İki veya daha fazla şaftın yerleştirildiği durumda, tüneller, aralarında bağlantıyı bağlayan bir geçitle birbirlerine bağlanacaklardır. Gemide iki şaftı bulunduğu takdirde makine mahalli ile tünel mahalli arasıda yalnızca bir kapı bulunacak, ikiden fazla şaft olması durumunda yalnızca iki kapı bulunacaktır. Bütün bu kapılar sürmeli tipte olacak ve eşikleri uygulanabilir ölçüde yüksek olacak biçimde tertiplenecektir. Bu kapıları güverte perdesinin üstesinden çalıştırmak için bir el donanımı, eğer bu, gerekli donanım için tatmin edici bir düzenleme olmuyorsa, makineleri kapsayan mahallin dışına yerleştirilecektir.

 

6.1 10.1 paragrafın yada 16. Kuralın belirlediklerinin dışındaki su geçirmez kapılar, sürgülü veya menteşeli veya eşdeğer bir tipte olacaklardır, yerlerine saplamalarla tutturulan saç levhadan yapılmış kapılar ile 7. paragrafı n gereklerine uyarak gemi seyir halindeyken 60 sn den geç olmamak üzere köprü üstündeki merkezi işlem konsolundan kendiliğinden kapama özelliği olacaktır.

 

6.2 Herhangi bir su geçirmez kapıyı, güç kullanarak hareket etsin veya etmesin, işletecek aygıtlar, gemi her iki yana 15° meyil ettiğinde kapatacak kapasitede olacaktır. Kapının merkez hattı üzerinde lumbarağzından en az 1 m yüksekliğe statik bir başa uygun düşen bir menfez aracılığıyla suyun akması durumunda kapının her iki tarafında haraket eden güçlerin denetimi gözönünde bulundurulacaktır.

 

6.3 Hidrolik pompalama ve elektrik kablolarını içeren su geçirmez kapı kontrolleri geminin durdurabileceği herhangi bir hasar durumunda katılımlarını en aza indirmek için kapların montaj edildiği bölme perdesine pratik tutulacaktır. En derin yüklü su hattı seviyesindeki merkez hattına doğru açılarla ölçülen mesafe gibi Kura1 2'nin belirlediği şekilde gemi genişliğinin 1/5'i içinde geminin hasarı engelleyebileceği şekilde su geçirmez perdelerin ve kontrollerinin konumları olacaktır, su geçirmez gereklerin çalışması hasar görmüş bölmeden uzakta azaltılmayacaktır.

 

 

 

-68-

 

 

6.4 Güçle çalıştırılan tüm su geçirmez kapıların görülmediği tüm çalıştırma istasyonlarında, kapıların açık veya kapalı olduğunu gösterecek göstergeler bulundurulacaktır. Uzaktan çalıştırma pozisyonları, paragraf 7.1.5 de gerektirdiği gibi köprü üstünden ve paragraf

 

7.1.4 ün gerektirdiği gibi güverte perdesinin üzerinden elle kumanda edilen bölgelerde olacaktır.

 

6.5 1 Şubat 1992'den önce inşa edilen gemilerde 6.1 ve 6.4 paragraflarıyla bağdaşmayan kapılar sefer başlamadan önce kapatılacaktır, seyir esnasında kapalı tutulacaktır. Limanda bütün kapıları açma-kapama zamanı gemi limandan ayrılmadan önce seyir jurnaline kayıt edilecektir.

 

7.1    Güçle çalışan her bir sürgülü su geçirmez kapı :

 

.1         dikey ve yatay hareket kabiliyetinde olacaktır.

 

.2         11. paragrafa bağlı olarak 1.2 m lik en fazla açık mesafe genişliği ile

 

sınırlandırılacaktır. İdare aşağıdakileri göz önünde bulundurularak diğer güvenlik ölçülerini sağlayıp geminin verimli çalı şması için gerekli görülen daha büyük kapıların yalnızca dış tarafa açılmasına izin verilebilir.

 

.2.1 sızıntıları önlemek için kapı gücüne ve kapanma teçhizatına özellikle dikkat edilecektir.

 

.2.2     kapı hasar bölgesi B/5'in dışında yer alacaktır.

 

.2.3 idare tarafından belirlenen sınırlı zaman dilimlerinin mutlaka gerekli görüldüğü zamanlar dışında gemi seyir halindeyken kapı kapalı tutulacaktır.

 

.3 idarece kabul edilmiş olan elektrik gücü, hidrolik güç yada diğer güç kaynağını kullanarak açma ve kapama yapmak için gerekli donanımla tesis edilecektir.

 

.4 her birine özgü elle çalıştı rma mekanizmasıyla donatılacaktır. Her iki kenardan kapınm kendisinde elle açmak ve kapanmak mümkün olacaktır. Buna ilaveten tüm devir krank hareketi yada İdare tarafından kabul edilebilir aynı güvenliği sağlayan diğer hareketle güverte perdesi üzerindeki bir giriş bölgesinden kapıyı kapamak mümkün olacaktır. Dönü ş yada diğer hareket istikameti tüm çalı şma pozisyonlarında açıkça gösterilecektir. El dişlisiyle çalışır durumdayken kapının tam olarak kapanması için gereken ise gemi seyir halindeyken 90 sn’ye ulaşmayacaktır.

 

.5 kapının her iki yanından güç kullanarak açma kapama için ve ayrıca köprü üstünde merkezi çalışma konsolundan güç kullanarak kapıyı kapamak için kontrollerle sağlanacaktır.

 

.6         uzaktan güç kullanarak kapı kapatıldığında ve kapı hareket etmeye

 

başlamadan önce 10 sn den daha fazla olmayacak şekilde en az 5 sn ses sinyali veren alandaki diğer bir alarmda uzakta kapı tamamen kapanıncaya kadar işitilebilir bir alarm sinyal vermeye devam edecektir. Elle kumanda durumunda sadece kapı hareket ediyorken işitilebilir alarmın sinyal vermesi yeterlidir. Buna ilaveten İdare, yolcu alanlarında ve yüksek ses dengesinin olduğu alanlarda, kapıda aralıklı bir görsel sinyalle desteklenebilecek bir işitilebilir alarmı talep edebilir.

 

.7 güç altı nda yaklaşık bir standart kapanma süresine sahip olacaktır. Tamamen kapalı duruma gelene kadar hareket etmeye başladığı zamandan gemi seyir halindeyken hiçbir durumda 20 sn den az veya 40 sn den daha fazla olmayacaktır.

 

 

 

-69-

 

 

7.2 Güç ile çalışan sürgülü su geçirmez kapılar için gerek görülen elektrik gücü ya doğrudan bir acil durum panelinden ya da güverte perdesi üzerinde bulunan tarayıcı dağıtım panelinden sağlanacaktır. Ya doğrudan acil durum panelinden ya da güverte perdesi üzerinde bulunan tarayıcılı dağıtım panelinde; birleştirilmi ş kontrol, gösterge ve alarm devreleri temin edilecek ve ona güç veya acil durum elektrik güç kaynağının çalışmaması halinde Kura142. 3.1.3'de belirlenen acil durum elektrik güç kaynağının geçişiyle otomatik olarak işleve girme yetkisine sahip olacaktır.

 

7.3    Güçle çalışan sürgülü su geçirmez kapılar aşağıdaki şartlardan birini karşılayacaktır.

 

.1       her biri kendiliğinden tüm kapıları kapama özelliğine sahip olan bir motor ve

 

pompadan oluşan 2 bağımsız güç kaynağıyla merkezileştirilmiş hidrolik bir sistem.

 

Bununla beraber örneğin 15° lik bir meyile karşı kapalı-açık-kapalı şeklinde tüm

 

kapıları en az 3 kez çalıştırmak için yeterli kapasitede tüm tesisat hidrolik

 

toplayıcıları olacaktır. Bu çalışma devir akümülatör pompa kesim basıncındayken

 

çalışacak nitelikte olacaktır. Çalışma esnasında tesisatın dayanabildiği ısıya bağlı

 

olarak kullanılacak yakıt saptanacaktır. Güç çalışma sistemi bir kapıdan daha

 

fazlasını etkileyecek hidrolik pompalamadan tek bir kapının dahi bozulması

 

olasılığı en aza indirgeyecek şekilde güç çalıştırma sistemi oluşturulacaktır. Güç

 

çalışma sistemi, düşük gaz basıncı alarmı yada hidrolik akümülatörlerde saklanan

 

enerjinin kaybını gösteren diğer etkili araçlara yönelik çalışan hidrolik sıvı

 

rezervuarı için düşük seviyeli bir alarm ile hidrolik sistem oluşturulabilecektir. Bu

 

alarmlar görsel ve işitsel olarak ve köprü üstünde yer alan merkezi çalışma konsolü

 

üzerinde bulunacaktır; ya da

 

.2 kapıyı açma/kapama özelliğine sahip bir motor ve pompadan oluşan her bir güç kaynağı ile her bir kapı için bağımsız bir hidrolik sistem. İlaveten, 15° lik meyile karşı kapalı-açık-kapalı durumunda olduğu gibi en az üç kez kapıyı çalıştırmaya yetecek kapasitede bir hidrolik akümülatör bulunacaktır. Bu çalış ma devri akümülatör pompa kesim basıncı ndayken çalışabilecek durumda olacaktır. Çalışma esnasında tesisatın dayanabildiği ısıya bağlı olarak kullanılacak yakıt saptanacaktır. Hidrolik akümülatörlerdeki depolanmış enerji kaybını gösteren diğer etkin aracılar ya da düşük gaz basınç grubu alanın köprü üstündeki merkezi çalışma konsolunda bulunacaktır. Her bir bölgesel çalışma pozisyonunda depolanmış kayıp enerji göstergesi ayrıca bulunacaktır. Ya da

 

.3 bağımsız bir elektrik sistemi ve kapı yı açma/kapama özelliğine sahip bir motoru bulunan her bitr güç kaynağı ile her bir kapı için motor, 15° lik meyile kar şı kapalı-açık-kapal ı durumunda kapıyı üç kez çalışt ırabilecek yeterli kapasiteyle ve elektrik gücünün ana veya acil durum kaynağının çal ışması durumunda kura142. 4.2. ile belirlediği gibi acil durum elektrik gücünün geçiş kaynağı ile otomatik olarak sağlanma özelliği güç kaynağında bulunacaktır. 7.3.1, 7.3.2 ve 7.3.3 de belirtilen sistemler için koşullar aşağıdaki gibi olacaktır. Güçle çalıştırılan su geçirmez sürgülü kapılar ı diğer güç sistemlerinden farklı olacaktır. Hidrolik çalıştırıcıyı haricinde tutarak hidrolik güçle çalışan sistemler ya da elektrik sistemlerindeki bir yetersizlik hiçbir kapının elle açılıp kapanmasına engel olmayacaktır.

 

7.4    El tutamaçları yerden en az 1.6 m yükseklikte perdenin her bir kenarında

 

bulundurulacaktır ve işlem sırasında kazara güç kapama mekanizmasını çalıştırmaksızın açık

 

durumdaki her iki el tutamaçlarını tutmak için kapı yoluna doğru giden kişilerin geçmesini

 

sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Kapıların açılma/kapanmasında el tutamaçlarının hareket yönü

 

kapı hareketinin yönünde olacak ve açıkça gösterilecektir.

-70-

 

 

7.5 Uygulanabilirliği ölçüsünde su geçirmez perdelerin elektrik donanımı ve devreleri, güverte perdesinin ve tehlikeli alan ve bölümlerin dışında yerleştirilecektir.

 

7.6 Güverte perdesinin altında gerek görüldüğü üzere bulundurulan elektrik devreleri kapamaları su girişine karşı uygun korunma sağlayacaktır.*

 

7.7 Diğer bir kapı devresinde çalışmama durumuna yol açmayacak bir kapı devresinin çalışmaması, çalışmama durumuna kar şı elektrik gücü kontrol, gösterge ve alarm devreleri korunacaktı r. Alarm, kapı nın alarm ve gösterge devrelerindeki kı sa devreler yada diğer kesintiler kapının güç çalışmasında kayba yol açmayacaktır. Düzenlemeler güverte perdesi altında bulunan elektrik donanımı içerisine suyun sızmasını önleyecek şekilde olacak ve kapının açılmasını sağlayacaktır.

 

7.8 Güçle çalışan sürgülü su geçirmez kapının güç çalışmasında yada kontrol sistemindeki tek bir elektrik kesintisi kapalı kapını n açılması na yol açmayacaktır. Güç temininin sağlanması 7.3 paragrafının talep ettiği motorların her birine uygulanabilir, olduğu sürece elektrik devresindeki bir noktada sürekli olarak izlenecektir. Bu tür güç ikmalinin kaybı, köprü üstündeki merkezi çalıştırma konsolunda işitsel ve görsel alarmı harekete geçirecektir.

 

8.1 Köprü üstündeki merkezi konsolunda otomatik kapama olmaksızın kullanımdan herhangi bir kapının sonra bölgesel olarak kapatılmasını yada açılması nı sağlayacak bir bölgesel kontrol ve açık olan herhangi bir kapıyı otomatik olarak kapatacak bir kapılar kapalı modu olmak üzere iki kontrol modu olacaktır. Kapılar kapalı modu otomatik olarak açık olan herhangi bir kapıyı kapatacaktır. Kapılar kapalı modu bölgesel kontrol sisteminin kesilmesi halinde kapıların bölgesel olarak açılmasına ve kapıların otomatik olarak kapanması na imkan sağlayacaktır. Normalde ana mod düğ mesi bölgesel kontrol modu içinde bulunacaktır. Kapılar kapalı modu acil durum halinde yada test etme amacıyla kullanılacaktır. Ana mod düğmesine güvenilirlik ehemmiyeti verilecektir.

 

8.2 Köprü üstünde bulunan merkezi çalıştırma kontrollü her bir kapı nın açık veya kapalı olduğunu gösteren görsel göstergelerle ve her bir kapının mevkiini gösteren bir şemayla saplanacaktır. Kırmızı ışık bir kapının tamamen açık olduğunu, yeş il ışık bir kapının tamamen kapalı olduğunu gösterecektir. Kapı uzaktan kapatıldığında kırmızı ışı ğın yanıp sönmesiyle yarı açık/kapalı olduğu anlaşılacaktır. Her biri kapının kontrol ve gösterge devreleri birbirinden bağımsız olacaktır.

 

8.3 Merkezi çalıştırma konsolundan herhangi bir kapıyı uzaktan kapatmak mümkün olmayacaktır.

 

9.1 9.2, 9.3 ve 9.4 paragraflarında belirtildiği gibi seyir esnasında açık tutulabileceklerin dışı nda seyir esnası nda tüm su geçirmez kapılar kapalı tutulacaktır. 11. paragrafla genişliği 1.2 m den daha fazla olan su geçirmez kapılar sadece adı geçen paragrafta detayları verilmiş durumlarda açılabilirler. Bu paragrafâ uygun olarak açılan herhangi bir kapı derhal kapatılmaya hazır durumda olacaktır.

 

9.2    Seyir esnasında su geçirmez bir perde yolcuların ve mürettebatın geçişine izin

vermek için yada kapının hemen civarındaki iç kapının açık tutulmasını gerektiriyorsa kapı

açılabilir. Kapıdan geçiş tamamlandığında yada açılmasını gerektiren iş tamamlandığında hemen

 

kapatılmalıdır.

 

 • Aşağıdaki sıralanmış 1976 basımlı 529 nolu IEC yayınları

.1

IP X 7 standardı tarafından korunan; elektrik motorları, bunlara bağlı devreler, kontrol sistemleri

.2

IP X 8 standardı tarafından korunan kapı pozisyonu göstergeleri ve bağlı devre elemanları ve,

.3

IP X 6 standardı tarafından korunan kapı hareket uyarı sinyalleri idare buna eşdeğer korunma yapıldığı konusunda ikna

edilirse elektrik elemanlarının muhafazası için başka düzenlemeler sağlanabilecektir. IP X 8 e göre korunan su basınç testi muhafazası 36 saatlik bir zamanda suyla dolması elemanlarının (parçaların) bulunduğu yerde olabilir.

 

-71-

 

 

9.3 Tamamen gerekli görüldüğünde yanı; güvenlik açısından ve gemi makinelerinin etkili çalışmasında yada yolcu alanına sınırlandırılmamış geçişe izin vermek için seyir esnasında bazı su geçirmez kapıların açı k kalmasına izin verilebilir. Sadece gemi operasyonları (çalışmaları) ve canlı kalma hususlarındaki titiz bir değerlendirme sonrası nda İ dare tarafından tayin edilecektir. Bu şekilde açık bırakılmaya müsaade edilen bir su geçirmez kapı geminin dengesine göre açıkça gösterilerek her an için kapatılır durumda olacaktır.

 

 1. 4 Kömürün haplanması amacıyla denize açılan su geçirmez sürmeli kapılar, güverte perdesinin altındaki güverte aralarında bulunan kömürlüklerin arasına yerleştirilebilir. Bu kapıların açılıp kapanması ile ilgili hususlar, İdare tarafından belirlenen bir jurnale kaydedilecektir.

 

10.1  İdare böyle su geçirmez kapıların gerekli olduğuna kanaat getirirse, yeterli bir

konstrüksiyonda yapılmış su geçirmez kapılar, güverteler ile yük mahallerini bölen su geçirmez

perdelere yerleştirilebilirler. Bu kapılar menteşeli, döner veya sürmeli olabilirler. Fakat bunlar

uzaktan kumandalı olmayacaklardır. Bu kapılar en yüksek seviyede ve uygulanabilir olduğunca

borda kaplamasından uzağa yerleştirileceklerdir, fakat hiçbir durumda kapının dış düşey

kenarlarının kaplamasından olan uzaklığı Kural 2'de tanımlanan gemi genişliğinin beşte birinden az

olmayacak ve bu uzaklık en derin bölme yükleme hattı seviyesinden merkez hattına dikey olarak

 

ölçülecektir.

 

10.2 Böyle kapılar yolculuk başlamadan kapatılacak ve seyir sırasında kapalı tutulacaktır: Bu kapıların limanda açıldığı saat ve geminin limandan önce kapının kapatıldığı saat, seyir jurnaline işlenecektir. Seyir sırası nda böyle kapılara ulaşabilme durumu varsa, kapılar yetkisiz kişiler tarafından kullanılmayı önleyecek cihazlarla donatılacaktır. Böyle kapıların yerleştirilmesi önerildiğinde, bunların sayıları ve düzenlemeleriyle İdarenin özel değerlendirmesine sunulacaktır.

 

 • Makine mahalleri dışında perdeler üzerinde portatif saç levhalara izin verilemez. Böyle levhalar geminin limandan ayrılmasından önce yerlerine yerleştirilecek ve kaptanın kararıyla verilmiş acil bir gereksinme dışında seyir sırasında yerlerinden çıkarılmayacaktır. Bu levhaları yerlerine yerleştirirken bağlantı yerlerinin su geçirmezliğinin sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. Seyir esnasında kaptanın karar verdiği acil gerekli durumlar dışında kapı kapalı ve gemi limandan ayrılmadan önce bu kapıların kapanmasını sağlayan portatif saç levhalarla yer değiştirebilecek 7.1.2 paragrafında belirtilenlerden daha büyük her biri enine ana perde içerisinde güçle çalıştırılan sürgülü bir kapıdan daha fazlasına İdare izin vermeyebilir. Bu kapıların 90 sn içerisinde elle çalıştırılan dişli ile tamamen kapatılacağını varsayarak 7.1.4 paragrafının gerekleriyle uygun düşmesi gerekmektedir. Geminin denizde veya limanda olması durumunda bu kapıların açılma veya kapanma saatleri seyir jurnaline kayıt edilecektir. Bu tür portatif saç levhalarının taşınması ve yer değiştirilmesi zamanı seyir jurnaline kaydedilecektir.

 

12.1 Personelin yaşam yerlerinden kömürlük kapılarına ulaşabilmesi veya boruların geçmesi veya herhangi bir amaç için yapılmış uzun boru yolları veya tünellerinin enine ana su geçmez perdelerin içinden geçmesi durumunda, bunlar kural 19'un gereklerine uygun olarak su geçirmez olacaklardır. Gemi denizde iken böyle tünel veya uzun boru yolu bir geçit olarak kullanıyorsa, bu tünel veya uzun boru yolunun her birinin en az bir ucundaki girişin sınır hattı üzerinde bir yere ulaşacak yüksekliğe kadar su geçirmez bir biçimde bir uzun boru olması ge-rekmektedir. Bu tünel veya uzun boru yolunun diğer ucunun girişi, geminin içinde bulunduğu yerin gereklerine uygun tipte bir su geçmez kapı olacaktır. Böyle uzun boru yolları veya tüneller,çatışma perdesinin gerisindeki ilk bölmeleme perdesini geçecek biçimde uzatılmayacaklardır.

 

12.2 Ana enine su geçirmez perdelere işleyecek olan tünellerin yerleşiminin önerildiği yerlerde bunlar İdarenin özel değerlendirmesine bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

 

-72-

 

 

12.3 Soğutulmuş yük ve havalandı rma ile bağlantı sağlayan boru yolların olduğu yerde birden fazla su geçirmez perdenin içinden geçen takviye edilmiş su çekimi borularının olduğu yerlerde bu tür menfezlerdeki kapama araçları güçle çalıştırılacak ve güverte perdesinin üzerindeki merkezi bir yerden kapatılabilecek şekilde olacaktır.

 

Kural 16

 

Ağır Vasıta ve Personeli Taşıyan Yolcu Gemileri

 

 • Bu kural, inşa tarihi ne olursa olsun, ağır vasıtaların ve ilgili personeli taşımak için dizayn edilmiş veya uyarlanmış ve üzerinde, Kural I/2 (e) (i) ve (ii) ile belirlenenlerin dışında, toplam 12'den fazla kişi bulunan yolcu gemilerine uygulanır.

 

 • Eğer böyle bir gemide A = ağır vasıtaların istifine elverişli mahallerin toplam güverte alanı (metre kare) olmak üzere ve araçların bu mahallerdeki net yüksekliği 4 m'den az olmayacak biçimde, taşıma araçları ile ilgili personeli de içeren toplam yolcu sayısı N = 12 + (A/25)

 

 • geçmiyorsa, su geçirmez kapılarla ilgili olarak Kural 15.10'nun hükümleri uygulanır, ancak yük mahallerini ayıran su geçirmez perdelerin herhangi bir seviyesinde kapılar bulundurulabilir. Buna ek olarak, her kapının kapalı olduğunu ve tüm kapıların kapama güvenliğinin tam olarak sağlandığını otomatik olarak belirten bir göstergenin köprü üstünde bulundurulması gerekmektedir.

 

 • Böyle bir gemiye bu Bölümün Hükümleri uygulanırken N sayısı olarak, bu Kurala göre geminin onaylanmış olan maksimum yolcu sayısı alınacaktır.

 

 • En kötü çalışma koşulları için Kural 8'in uygulamasında, taşıyan araçların ve konteynerlerin istiflenmesi için amaçlanmış yük mahallerinin su geçirgenliği, ağır vasıtaların ve konteynerlerin su geçirmez olmayacağı ve onların su geçirgenliğinin 65 olarak alınıp yapılan hesaplamadan çıkarılacaktır. Tahsisli seferlere bağlı olarak çalışan gemilerde ağır vasıta veya konteynerlerin gerçek su geçirgenliği değerleri uygulanabilir. Hiçbir durumda, ağır vasıta veya konteynerlerin taşındığı yük mahallerin su geçirgenliği 60'dan az olmayacaktır.

 

Kural 17

 

Yolcu Gemilerinin Fribord güvertesinin alt kısmrndaki dış kaplama açıklıkları

 

 • Dış kaplamadaki menfezlerin sayısı, geminin dizaynı ve uygun çalışması ile bağdaşan en az değere indirilecektir.

 

 • Dış kaplamadaki herhangi bir menfezin kapatılmasında kullanılan vasıtaların tertibi ve etkinliği, yerleştirildiği yerdeki durumu ve istenen amaçla uyumlu olacak ve genel olarak İdareyi tatmin edecektir.

 

3.1 Yürürlükteki Yükleme Sı nırları Uluslararası Sözleş mesi nin gereklerine bağl ı olarak; eşiği, bordada güverte perdesine paralel olarak çizilen ve en alçak noktası , hangisi büyükse, en derin yüklü su hattı gemi genişliğinin %25'u kadar veya 500 mm üstünde olan hattın altında kalacak biçimde hiçbir lumbuz bulundurulmayacaktır.

 

3.2 Eşikleri marjin çizgisi altında kalan bütün lumbuzları, paragraf 3.1'de izin verildiği gibi, gemi kaptanının onayı olmadan herhangi bir kimse tarafından açılmasını etkin olarak önleyecek bir yapıda olacaklardır.

 

3.3.1 Geminin bir bölümünde güverte perdesine gemi herhangi bir limandan ayrıldığında su üzerinde en düşük noktası 1.4 m. ye ilaveten gemi genişliğinin %2.5 paralel çizilmiş bir hattın altında kalan özelliğe sahip 3.2 paragrafında belirtilen lumbuzların eşikleri güverteler arasında olduğunda, güverte arasındaki tüm lumbuzlar gemi limandan ayr ılmadan önce su geçirmez bir şekilde kapatılıp kilitlenecek ve bir sonraki limana ulaşana kadar açılmayacaktır. Bu paragrafın uygulanmasında tatlı su için uygulanabilirliği izin verilebilir.

 

 

 

 

-73-

 

 

3.3.2 Limanda böyle lumbuzların açılma saati ve gemi limandan ayrılmadan önce kapatılma ve kilitlenme saatleri, İdarece belirtildiği gibi, seyir jurnaline kaydedilecektir.

 

3.3.3 Paragraf 3.3.1'in gereklerine göre uygun biçimde yerleştirilmiş bir veya daha fazla

lumbuzu bulunan bir gemi en derin yüklü su hattı hattında yüzerken, İdare,bu lumbuzların

eşiklerinin, bordadaki güverte perdesine paralel olarak çizilen ve en alçak noktası, sınırlayıcı

ortalama su çekimine karşılık olan su hattının 1.4 m ilaveten gemi genişliğinin yüzde 25'i kadar

üstünde kalan hattın üzerinde olduğu sınırlayıcı ortalama su çekimini saptayabilir. Bu saptamaya

göre, böylece, lumbuzları önceden kapatıp kilitlemeden limandan ayrılmaya ve lumbuzları seyir

sırasında gemi kaptanının sorumluluğu altmda denizde açmaya izin verilecektir. Tropikal

bölgelerde, yürürlükteki Yükleme Sınırları Uluslararası Sözleşmesinde açıklandığı gibi bu

sınırlayıcı su çekimi 0.3 m arttırılabilir.

 

 • Baş dikmede gemi boyunun sekizde biri kadar kıçta ve bordada güverte perdesine paralel olarak çizilen ve en alçak noktası en derin yüklü su hattından 3.7 m gemi boyunun yüzde

2.5'u yüksekliğinde olan hattın üzerinde bulunanlar dışında, bütün lumbuzlar, kolaylıkla ve etkin bir şekilde kapatılmasını ve su geçirmezliğini sağlayacak biçimde düzenlenmiş menteşeli içten kapaklarla donatılacaklardır. Yürürlükteki Yükleme Sınırları Uluslararası Sözleşmesi tarafından kör kapakların daimi olarak kendi yerlerine bağlanmaları talep edilmedikçe, güvertede yolculuk yapanların bulundukları yerler dışında, kör kapaklar yolcu yaşam mahallerinde portatif olabilir. Böyle kör kapaklar işlev gösterdikleri lumbuzlara yakın olarak yerleştirilirler.

 

 • Seyir sırasında ulaşılamaz olan lumbuzlar ve kör kapaklar, gemi limandan

 

ayrılmadan önce kapatılıp, emniyete alınacaktır.

 

6.1 Yalnızca yük ve kömür taşınmasına ayrılmış herhangi bir mahalde hiçbir lumbuz bulundurulmayacaktır.

 

6.2 Bununla beraber, lumbuzlar değişmeli olarak yük veya yolcu taş ınması için ayrılmış mahallerde bulunabilirler; ancak bu lumbuzlar, gemi kaptanının onayı olmadan herhangi bir kişinin onları veya kör kapaklarını açmasını etkin olarak önleyecek biçimde yapılacaktır.

 

6.3 Eğer böyle mahallerde yük taşınıyorsa, yük gemiye yüklenmeden önce lumbuzlar ve kör kapaklar su geçirmez bir biçimde kapatılmış olacak ve İdare tarafından belirlendi ği şekliyle bunların kapatılması ve kilitlenmesi ile ilgili hususlar seyir jurnaline kaydedilecektir.

 

 • İdarenin oluru olmadan, otomatik havalandırma lumbuzları marjin çizgisi altında dış kaplamaya yerleştirilmeyecektir.

 

 • Saç kaplamalardaki frengiler, sıhhi tesisata ait boşaltımlar ve diğer benzer menfezlerin sayısı, ya bir boşaltma mümkün olduğu kadar çok sayıda sıhhi tesisatı ve diğer boruları bağlayarak ya da başka tatmin edici bir yolla, en az bir sayıya düşürülecektir.

 

9.1 Saç kaplamadaki tüm giriş ağızları ve boşaltımlar geminin içinde kazara bir su girişini önlemek için, etkin ve ulaşılabilecek şekilde düzenleneceklerdir.

 

9.2.1 Paragraf 9.3'ün hükümleri dışında Yükleme Sınırları Uluslararası Sözleşmesinin

taleplerine uygun olarak, marjin çizgisi altındaki mahallerden sac kaplamasına kadar uzatılan ayrı

her bir boşaltma, ya güverte perdesi üzerinden güvenilir bir kapatma aygıtı ile donatılmış otomatik

geri döndürmez bir valf yada böyle kapatma aygıtının olmadığı hallerde otomatik geri döndürmez

iki valf yerleştirilecektir; ancak gemi içindeki valf en derin yüklü su hattının üstüne yerleştirilecek

ve her zaman çalışma koşulları altında muayenesi için ulaşılabilir bir yerde olacaktır. Güvenilir bir

kapatma aygıtı ile donatılmış bir valfın olduğu durumda, bu valfın güverte perdesi üzerindeki

çalıştırma yeri her zaman ulaşılabilir bir yerde olacak ve valfın açık veya kapalı olduğunu gösteren

vasıtalar sağlanacaktır.

 

 

 

-74-

 

 

9.2.2 Yürürlükteki yükleme Sınırları Uluslararası Sözleşmenin gerekleri marjin çizgisi üstündeki mahallerden dış kaplamasına kadar uzatılan boşaltımlara uygulanacaktır.

 

9.3 Makinelerin çalışmasıyla bağlant ılı makine mahalli ana ve yardımcı deniz suyu alıcı ve boşaltımları, boruları ile sac kaplama arasına ve borular ile sac kaplamaya monte edilmiş deniz sandıkları arasına yerleştirilmiş, çabuk ulaşılabilecek ve onların açık veya kapalı durumlarını gösteren göstergelerle donatılacaklardır.

 

9.4 Bu kural ile istenen bütün sac kaplama üzerine monte edilen valfler çelik, bronz veya onaylı diğer kolay işlenilebilir malzemeden olacaktır. Adi dökme demirden veya benzer malzemelerden yapılmış valflar kabul edilemezler. Bu Kuralın değindiği bütün borular çelikten veya İdarenin olumlu kanaat getireceği diğer eşdeğer malzemeden yapılacaktır.

 

10.1 Marjin çizgisi altında lumbara ğızları, yük ve kömür lumbarları yeterli mukavemete olacaktır. Bunlar, gemi limandan ayr ılmadan önce etkin bir biçimde kapatılıp su geçirmezlikleri sağlanacak ve seyir esnasında kapalı tutulacaktır.

 

10.2 Bu lumbarlar, hiçbir durumda, en alçak noktalı en derin yüklü su hattının altında olmayacak şekilde yerleştirileceklerdir.

 

11.1 Her bir kül, çöp ve benzerlerinin boşaltım yerlerinin gemideki açıklıklarına etkin birer kapak yerleştirilecektir.

 

11.2 Eğer boşaltım borusunun sonu sınır hattının altına yerleştirilmiş ise, kapak su geçirmez olacak ve buna ek olarak geri döndürmez bir valf, boşaltım borusu üzerinde, en derin yüklü su hattının üstünde ve kolayca ulaşılabilir bir yerde olacaktır. Boşaltım yapılmadığı zamanlar, hem kapak hem de valf kapalı ve emniyete alınmış olacaktır.

 

Kural 17-1

 

Yolcu gemilerinin ana güvertesi altındaki ve yük gemilerinin fribord güvertesi altındaki bordadaki açıklıklar

 

Kural 17'ye rağmen, 1 Temmuz 1998 ve daha sonra inşa edilen gemiler "marjin hattı" referans alınarak yolcu gemilerinde ana güverte ve yük gemilerinde fribord güvertesi kabul edilen yerlerde kural 17'deki gereklere uyacaktır.

Kural 18

Yolcu gemileri ve yük gemilerinde su geçirmez perdelerin, lumbuzların ve benzerlerinin yapımı ve ilk denemeleri

 

1        Yolcu gemilerinde :

 

.1 bu Kurallarda değinilen bütün su geçirmez kapıların, lumbuzlar ın, lumbarağızlarının, yük ve çöp boşaltım yerlerinin dizaynı, malzemesi ve yapımı İdarenin görüşüyle belirlenecektir;

 

.2 düşey su geçirmez kapı çerçevelerinin dip kısımlarında kir ve tortu birikerek kapının tam olarak kapanmasına engel teşkil edebilecek oyuklar bulunmayacaktır.

 

 • Yolcu gemilerinde ve yük gemilerinde, her bir su geçirmez kapı, sırasıyla, güverte perdesi veya fribord güvertesi yüksekliğine kadar su basıncı ile denenecektir. Bu deney gemi hizmete girmeden önce, kapı takıldığında veya takıldıktan sonra yapılacaktır.

 

Kural 19

 

Yolcu gemilerinde ve yük gemilerinde su geçirmez güverteler; geçitler ve benzerlerinin yapımı ve ilk denemeleri

 

 • Su geçirmez güverteler, uzun borular, kutu omurgalar ve havalandırma yolları, su geçirmez perdelerin karşılığı olan seviyelerdeki dayanıklıkta olacaklardır. Bunları su geçirmez yapmak için kullanılan aygıtlar ve bunların

 

-75-

 

 

üstündeki menfezleri kapatmak için kabul edilen düzenlemeler, İdarece uygun bulunacaktır. Su geçirmez havalandırma kanalı ve borular, yolcu gemilerinde en azından güverte perdesine kadar, yük gemilerinde ise fribord güvertesine kadar uzatılacaktır.

 

 • Havalandırma borusunun üst güverte perdesinin içinden geçmesi durumunda kural 8.5'e göre uygun olarak orta seviyedeki su basma esnasında izin verilen maksimum yatma açısı hesaba katıldıktan sonra boru, kendi bünyesi içinde su basıncına dayanıklı olacaktır.

 

 • Ana ro-ro güvertesi üzerine güverte perdesinin içinden geçildiği yerde yada tamamında kanal ro-ro güvertesinde tutulan suyun iç su hareketlerine (sloshing) bağlı olarak basınca dayanma etkisi niteliğini gösterecektir. *

 

 • 1 Temmuz 1997 tarihinden önce inşa edilmiş gemilerde 2. ve 3. Paragrafın gerekleri 1 Temmuz 1997 tarihinden sonra ilk periyodik sörvey tarihinden daha geç olmamak üzere uygulanacaktır.**

 

 • Tamamlandıktan sonra su geçirmez güvertelere hortumla su tutma veya bu basınç deneyi ve su geçirmez kanallara, tünellere ve havalandırma yollarına hortumla su tutma deneyi uygulanacaktır.

 

Kural 20

 

Yolcu gemilerinin marjin hattının üstünde su geçirmezlik bütünlüğü

 

 • İdare, güverte perdesinin üstünde suların girip yayılmasını sınırlamak için, akla uygun ve yapılabilir bütün önlemleri isteyebilir. Bu ölçüler kısmi perdeleri ve derin kemerleri içine alabilir.Kısmi su geçirmez perdeler veya derin kemerler güverte perdesine,ana bölmeleme perdesinin çok yakın bir civarına veya yukarısına yerleştirildiğinde,, bunların gemi hasarlı bir durumda meyletmiş iken güverte boyunca güverte boyunca su akımını kısıtlayacak biçimde su geçirmez kaplamalar ve güverte perdesi ile bağlantıları olacaktır. Kısmi su geçirmez perdenin, altta-ki perdeyle aynı doğrultuda olmaması durumunda, aradaki güverte perdesi etkin bir biçimde su geçirmez olacaktır.***

 

 • Güverte perdesi veya onun üstündeki güverte su geçirmez olacaktır. Açık güvertedeki bütün menfezler yeterli yükseklik ve dayanıklıkta mezarnalara sahip olacak ve hava geçirmez bir şekilde çabucak kapatacak etkin vasıtalarla donatılmış olacaktır. Her türlü hava koşulunda, açık güverteyi hızla sulardan arındırmak için gerekli su boşaltma lumbuzları, açık vardavelalar ve frengiler bulundurulacaktır.

 

 • 1 Temmuz 1997 de ve sonrasında inşa edilen, yolcu gemilerinde üst yapı içinde sonlanan açık uçlu hava boruları hangisi büyükse yani 15° lik yatma açısıyla yada doğrudan hesaplamaya belirlendiği gibi su hattından en az 1 m yukarıda olacaktır. Alternatif olarak yağ tanklarının dışındaki tanklardan gelen taşıntı boruları üst yapı kenarının aracılıyla taşabilirler. Bu paragrafın koşulları, yürürlükteki Uluslararası Yükleme Hattı Sözleşmesinin Koşullarının etkisi altında kalmazlar.

 

 

 • Deniz Güvenliği Komitesi 68. oturumda 2, 3 ve 4. paragrafların "ro-ro gemilerinde" kelimesi ile başlamasını kabul etmiştir.

 

 • 2 ve 3 nolu paragraflarda ifade edilecek 2, paragraftaki tanımın değiştirilmesine Deniz Emniyet Güvenliği Komitesi 67. oturumunda karar verilmiştir. MSC (Genelge 541) (ilave olduğu üzere) 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin 1. Paragrafında Kural II-1/8 ve 20 nin belirttiği üzere uygulanmasına yönelik olarak yolcu gemilerinde güverte perdenin üzerindeki su basma sınırlarının bütünlüğü için rehber.

 

 

-76-

 

 

 • Marjin hattının üstünde sac kaplamadaki lumbuzlar, lumbarağızları, yük ve kömürlük lumbarları ve menfezlerin kapatılmasında kullanılan diğer aygıtlar, yerleştirildikleri mahaller ve en derin bölme yükleme hattına göre bulundukları yerler gözönüne alınarak, elverişli bir dizayn ve yapıda yeterli dayanıklıkta olacaklardır.*

 

 • Güverte perdesinin üstündeki ilk güvertenin altında kalan mahallerdeki bütün lumbuzların, kolayca ve etkin olarak kapatılıp emniyete alınabilecek biçimde kör kapakları olacaktır.

 

Kura1 20-1

 

Yük yükleme kapılarının kapanması

 

 • Bu Kural tüm yolcu gemilerine uygulanacaktır.**

 

 • Marjin hattı üzerinde bulunan aşağıdaki kapılar gemi herhangi bir sefere başlamadan önce kapatılacak ve kilitlenecektir. Gemi bir sonraki limana ulaşıncaya kadar bu şekilde kapalı kalacaktır.

 

.1 kapalı üst yapıların sınırları içerisinde yada tekne içerisindeki yük yükleme kapıları;

 

.2 paragraf 2.1'in değindiği şekildeki pozisyonlarda yerleştirilmiş baş siperlik lumbuzları;

 

.3         çatışma perdesi içerisinde yer alan yük yükleme kapıları;

 

.4 2.1 ile 2.3 arası paragraflarda belirtilenlere ilaveten alternatif bir kapanma oluşturan hava geçirmez rampalar.

 

Gemi limana yanaştığında bir kapının açılmama ve kapanmama durumunun oluşmasıyla gemi limana yanaşıyorken yada ayrılıyorken ancak kapının derhal çalışır hale gelmesini sağlayacak durum dahilinde böyle bir kapı açılabilir yada açık bırakılabilir. Her durumda pruva iç kapısı kapalı olacaktır.

 

3      2.1 ve 2.4 paragraflarının gereklerine bakılmaksızın İdare, kaptanın kararı

 

doğrultusunda belirli kapıların açılmasına izin verebilir. Geminin çalışması için yolcuları n gemiye binme ve tahliyeler için gerekli gördüğünde ve gemi güvenli bir demirlemede olduğunda ve gemi güvenliğinin tehlike arz etmediği şartıyla

 

 • Kaptan, paragraf 2'de değinilen kapıların açılması ve kapanmasını rapor etme ve bununla ilgili etkin bir danışmanlık sisteminin yürütüldüğünden emin olacaktır.

 

 1. Paragrafta belirtilen kapıların açılma/kapanma raporunun uygulanması ve etkili bir danışmanlık sistemi kaptan tarafından temin edilecektir. Gemi sefere başlamadan once Kural II-1/25'de belirtildiği gibi 2. Paragrafta belirtilen kapıların en geç zamanı ve 3. paragrafa uygun olarak belirli kapıların açılma zamanı seyir jurnaline kaptan tarafından kayıt edilecektir.

 

Kura1 20-2

 

Ro-ro güvertesi (güverte perdesinde) alt bölümlere su geçirmezlik bütünlüğü

 

 • 1 Temmuz 1997 de ve sonrasında inşa edilen ro-ro yolcu gemilerinde

 

 

 • Teşkilatın A.793 (19) kararıyla kabul ettiği Ro-ro yolcu gemilerinde güvenlik ve kilitleme düzenlemelerinin mukavemeti hakkında tavsiye.

 

 • MSC (Genelge 541) (İlave olduğu üzere) 1974 Uluslararası Denizde Can Güvenliği Sözleşmesinin 1. Paragrafında Kural II-1/8 ve 20 nin belirtildiği üzere uygulamasına yönelik olarak yolcu gemilerinde güverte perdenin üzerindeki su basma sınırlarının bütünlüğü için rehber.

 

 

-77-

 

 

.1         2. ve 3. nolu alt paragrafların koşullarına bağlı olarak güverte perdesi

 

altındaki alanlara giriş sağlayacak tüm alanlar güverte perdesinin üzerinden en derin noktası 2.5 m den daha az olmayacak şekilde olacaktır.

 

.2 güverte perdesinin altındaki bölümlere giriş sağlayacak şekilde yerleştirilen araç rampalarının olduğu yerde menfezleri aşağı suyun girişini engelleyecek şekilde hava geçirmez bir şekilde kapatılabilecekler, alarmla donatılacaklar ve köprü üstünde işaretle belirtilmiş olacaktır.

 

.3 su geçirmez alarmla donatılmış ve köprü üstünde göstergelenmiş bu tür girişlere bağlı olarak makine ve depoları n hareketi gibi Geminin çalışması için gerekliliği sağlanmış güverte perdesinin altındaki belirli yerlere girişin donanımına İdare tarafından izin verilebilir.

 

.4 2. ve 3. alt paragrafında belirtilen girişler, herhangi bir seferde gemi limandan ayrılmadan önce kapatılacak ve gemi bir sonraki limana ulaşıncaya kadar kapalı kalacaktır.

 

.5 2. ve 3. yürürlüğe koyduğu alt paragraflarda belirtildiği gibi bu tür girişlerin açma kapama kaydı ve etkin bir danışma sistemi kaptan tarafından sağlanacaktır ve

 

.6 herhangi bir seferde gemi limandan ayrılmadan önce kaptan 25. Kural'da gerek görüldüğü gibi, 2. ve 3. alt paragraflarında belirtilen girişlerin en geç kapanma zamanıyla seyir jurnaline kaydını yapacaktır.

 

 • 1 Temmuz 1997'den önce inşa edilen ro-ro yolcu gemilerinde

 

.1 güverte perdesinin altındaki bölümlere ro-ro güvertesinden tüm girişler hava geçirmez olacak ve girişin açık/kapalı olduğunu gösteren cihazlar köprü üstünde yer alacaktır.

 

.2herhangi bir seferde gemi limandan ayrılmadan önce bütün girişler

 

kapatılacak ve gemi bir sonraki limana ulaşıncaya kadar kapalı durumda tutulacaktır.

 

.32. alt paragrafının gereklerine bakılmaksızın İdare sefer esnasında bazı

 

girişlerin açık tutulmasına ancak sadece geçiş sağlamak amacıyla gerek görülüyorsa geminin gerekli çalışması için izin verilebilir.

 

.4 1. alt paragrafın gerekleri 1 Temmuz 1997'den sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden daha geç olmamak üzere uygulanacaktır.

 

Kural 20-3

 

Ro-ro güvertelerine giriş

 

Tüm ro-ro yolcu gemilerinde kaptan tarafından ya da kaptanın olur ifadesi olmaksızın gemi seyir halindeyken kapalı ro-ro güvertesine hiçbir yolcunun giriş yapmasına izin verilmemesi sağlanacaktır.

 

Kural 20-4

 

Ro-ro güvertelerinde perdelerin kapanması

 

 

 • Ro-ro güvertesi üzerinde deniz suyu birikmesini engellemek için verimli olarak hesaba katılan tüm enine ve boyuna perdeler gemi limana girmeden önce yerinde ve güvenli olacaktır ve gemi bir sonraki limana ulaştığında yerlerinde ve güvenli bir halde olacaktır.

 

 

 

 

-78-

 

 

 1. Paragrafın gereklerine bakılmaksızın İdare seyir esnasında açık tutulacak bu tür perdeler içerisindeki bazı girişlere izin verebilir ancak bu izin geçişin sağlanmasına yetecek zamanda ve gerekiyorsa geminin gerekli çalışması için verilecektir.

 

Kural 21

 

Sintine Basma Düzenlemeleri

 

(Bu kuralın 1.6 ve 2.9 paragrafları 1 Şubat 1992 ve daha sonra inşa edilen gemilere

 

uygulanacaktır)

 

 • Yolcu Gemileri ve Yük Gemileri

 

1.1 Tatlı su, balast suyu, akaryakıt veya sıvı yük taşımasına daimi olarak ayrılmış ve diğer uygun pompalama vasıtalarının sağlandığı mahaller dışında kalan herhangi su geçirmez bölümden yeterli bir biçimde suyu basan ve dreyn edebilen uygun bir sintine basma sistemi sağlanacaktır. Yalıtılmış ambarlardan suyun dreyn edilmesi için etkili vasıtalar sağlanacaktır.

 

1.2 Sıhhi tesisat, balast ve genel hizmet pompaları, gerekli bağlantılarla sintine pompa sistemine bağlanırlarsa, bağımsız güçle çalışan sintine pompaları olarak değerlendirilebilirler.

 

1.3 Kömür depolarının ve akaryakıt depolama tanklarının içinde veya altında veya yakıt dinlendirme tanklarının veya akaryakıt pompalama birimlerinin yerleştirildiği mahalleri içeren makine ve kazan mahallerinde kullanılan bütün sintine boruları çelikten veya diğer uygun malzemeden olacaktır.

 

1.4 Sintine ve balast basma sisteminin düzeni, denizden veya balast suyu mahallerinden gelen suyun yük veya makine mahallerine veya bir kompartımandan diğerine geçme olasılığını önleyecek biçimde olacaktır. Sintine ve balast bağlantıları olan herhangi bir derin tankın içinde yük olduğu zaman dikkatsizlikle denizden içeriye su dolmasını veya içinde balast suyu olduğu zaman sintine borusu ile dışarıya dikkatsizlikle basılmasını önleyecek önlemler alınacaktır.

 

1.5 Sintine basma düzenlemeleriyle bağlantılı tüm da ğıtımı sağlayan mekanizma ve valfler normal koşullar altında ulaşılabilir yerlerde bulunacaktır.

 

1.6 Bir yolcu gemisinin güverte perdesi üzerine ve bir yük gemisinin fribord güvertesi üzerine oturtulmuş kapalı yük mahallerinin büyüklük ve iç bölmeleme nedeniyle gemi güvenliğinin bozulduğuna ikna olunması halinde, İdarenin herhangi bir gemi veya gemi sınıfının herhangi belirli bir kompartıman içindeki drenaj aygıtlarından vazgeçilmesine izin vermesi koşuluyla mahallin drenajı için önlemler alınacaktır.

 

1.6.1 Güverte perdesine veya fribord güvertesine olan serbest borda yüksekliği, geminin 5° den fazla meyletmesiyle güverte kenarının suya batmasına neden olacaksa, drenaj, yolcu gemisi olması halinde Kural 17 gereklerine ve yük gemisi olması halinde yürürlükteki Uluslararası Yükleme Hattı Sözleşmesinin frengi delikleri, giriş ve boş altım yerleri ile ilgili gereklere göre yapılmış yeterli sayıda ve uygun boyutta doğrudan denize boşaltılacak frengi delikleriyle sağlanacaktır.

 

1.6.2 Serbest borda yüksekliği geminin 5° veya daha az meyletmesiyle güverte perdesi veya fribord güvertesi kenarının batmasına neden olacaksa, güverte perdesi veya fribord güvertesi üzerindeki kapalı yük mahallerinin akıtma işlemi, sırasıyla, yüksek su seviye alanına sahip ve denize boşaltım için uygun düzenlemeleri olan yeterli kapasitede uygun bir mahale veya mahallere, yönlendirilecektir. İlave olarak aşağıdakiler sağlanacaktır.

 

 

 

 

-79-

 

 

.1 frengi deliklerinin sayıs ı, büyüklüğü ve düzeni başıboş kalmış suyun gereksiz birikmesini önleyecek şekilde olacak;

 

.2 yolcu gemileri veya yük gemileri için bu Kuralı n gerektirdiği pompa düzenlemelerinde pratik olduğu kadar, herhangi sabit ve basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi hesaba katılacak;

 

.3 petrol ile karışmı ş su veya diğer tehlikeli maddeler ateşleme kaynağının bulunabileceği makine mahallerine veya diğer mahallere dreyn edilmeyecek; ve

 

.4 kapalı yük mahallerinin karbondioksitli yangın söndürme sistemi ile korunması halinde, güvertedeki frengi delikleri boğucu gazın kaçmasını önleyecek vasıtalarla donatılacaklardır.

 

 • Yolcu Gemileri

 

2.1    Paragrafa 1.1 tarafından istenen sintine basma sistemi, gemi bir kazadan sonra yan

 

yatmış veya dik durumda olsun, bütün pratik koşullar altında çalışabilecek yeterlilikte olmalıdır. Bu

 

amaçla, bir sintine alıcısının yeterli olduğu kıç tarafdaki dar kompartımanlar dışında, genellikle

 

yanlarda sintine alıcısı bulundurulacaktır. Alışılmamış biçimdeki kompartımanlarda, ek alıcılar

 

gerekebilir. Kompartıman içindeki suyun alıcı boruya doğru akabilmesi için gerekli düzenleme

 

yapılacaktır. Özel kompartımanlar için, drenaj yapılmasının arzu edilmediği İdareye kabul ettirildiği

 

takdirde, 8.2.1'den 8.2.3'e kadar olan Kurallarda verilen koşullara göre yapılan hesaplamalar

 

geminin yüzme güvenliğinin bozulmayacağını gösteriyorsa, İdare drenaj yapılması şartından

 

vazgeçebilir.

 

2.2 Bir tanesi ana makine tarafından çalı ştırılan en az üç tane güçle çalışır pompa sintine ana borusuna bağlı olarak gemiye yerleştirilecektir. Ölçüt sayısının 30 veya daha fazla olduğu yere ek olarak bir tane güçle çalışır bağımsız pompa bulunması sağlanacaktır.

 

2.3 Uygulanabilir olduğu durumda, güçle çalışır pompalar ayrı su geçirmez kompartımanlara yerleştirilecekler ve aynı bir kaza nedeniyle bu kompartımanların hepsi su dolmayacak biçimde düzenleneceklerdir. Ana makine, yardımcı makineler ve kazanlar iki veya daha fazla su geçirmez kompartımanları n içinde iseler, sintine hizmeti ile ayrılan pompalar bu kompartımanlar boyunca, birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzak olacak biçimde dağıtılacaklardır.

 

2.4 Boyu 91.5 m veya daha yukarı veya ölçüt sayısı 30 veya daha fazla olan bir gemideki tertibat, geminin su alma durumunda kullanılmak üzere, buna karşı koyabilmesi istenen en az bir adet güçle çalışır sintine pompası, aşağıdaki gibi olacak biçimde yerleştirilecektir.

 

.1 gerekli sintine pompaları ndan bir tanesi, güç kaynağı güverte perdesinin üstüne yerleştirilmiş su altında çalışabilecek tipten güvenilir bir acil durum pompası olacaktır; veya

 

.2 sintine pompaları ve onların güç kaynakları gemi boyunca öyle yerleştirilmiş olacaklardır ki, en az bir pompanın hasar almamış bir kompartımanda bulunması sağlanacaktır.

 

2.5 Yalnızca pik kompartımanları için sağlanabilecek ek pompalar dışındaki her bir gerekli pompa, paragraf 1.1’in hükümlerine göre herhangi bir mahalden istenen suyu çekmek üzere yerleştirilecektir.

 

 

 

 

-80-

 

 

2.6 Güçle çalışır her bir sintine pompası, suyu, gerekli ana sintine borusundan 2

 

m/sn’den az olmayan bir hızla basabilecek yeterlilikte olacaktır. Makine mahallerine yerleştirilmiş

 

güçle çalışır bağımsız sintine pompalarının, bu mahallerde doğrudan alıcısı bulunması

 

gerekmeyecektir. İki veya daha fazla böyle alıcının sağlandığı durumlarda, geminin her bir

 

bordasında en az bir tane bulunacaktır. İdare, diğer mahallere yerleştirilmiş ve birbirinden ayrı

 

doğrudan alıcıları olan, güçle çalışır bağımsız sintine pompaları isteyebilir. Doğrudan alıcılar uygun

 

bir biçimde yerleştirilmiş olacak ve makine mahallindeki sintine ana borusu için istenenden daha

 

küçük çapta olmayacaktır.

 

2.7.1 Paragraf 2.6 ile istenen alıcılar ına ek olarak, ana dolaşım suyu pompası ndan gelip makine mahallinin akıntı seviyesine çıkan ve geri döndürülmez bir valf ile donatılmış doğrudan bir alıcı makine mahallinde bulundurulacaktır. Bu doğrudan alıcı borunun çapı, buharlı gemilerde en az pompa giriş çapının üçte ikisi, motorlu gemilerde pompa giriş çapına eşit olacaktır.

 

2.7.2 İdarenin görüşüne göre ana dolaşım suyu pompasının bu amaç için uygun olmadığı durumda, bir doğrudan acil durum sintine alıcısı, elde bulunan en büyük güçle çal ışır bağımsız bir pompadan makine mahallinin akıntı seviyesine uzatılacaktır; emici borunun çapı, kullanılan pompanın ana giriş çapıyla aynı olacaktır. Bu biçimde bağlanan pompanın kapasitesi, gerekli görülen sintine pompasının kapasitesini, İdarenin yeterli gördüğü miktarda, aşacak şekilde olacaktır.

 

2.7.3 Deniz suyu giriş ve doğrudan emici valfların açıp kapama rotları makine dairesi döşeme saçlarının oldukça üstüne kadar uzanacaktır.

 

 1. 8 Pompalara bağlantı yerlerine kadar tüm sintine alıcı boruları, diğer boru sisteminden bağımsız olacaktır.

 

2.9 Sintine ana borusunun d çapı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır. Ancak, sintine ana borusunun iç çapı İdare tarafından kabul edilebilecek en yakın standart büyüklüğe getirilebilir :

 

d = 25 + 1.68  L(B + D)

 

burada d, sintine ana borusunun iç çapı (milimetre);

 

L ve B, Kura12'de tanımlandığı üzere boyu ve genişliği (metre);

 

D, paragraf 1.6.2 gereklerine göre içten dreyni olan ve tam gemi boyunca uzanan güverte perdesi üzerinde kapalı bir yük mahalline sahip bir gemi olması şartıyla, güverte perdesine kadar kalıp derinliği (metre) dir. Güverte perdesi üzerindeki güverteye kadar ölçülecektir. Kapalı yük mahallerinin boyunun daha kısa olması halinde, D güverte perdesine kadar kalıp derinliği artı Ih/L olarak alınacaktır. Burada I ve h, kapalı yük mahallerinin metre olarak toplam boy ve yükseklikleridir. Sintine branş borularının çapı, İdarenin gerektirdiği kurallara uyacaktır.

 

2.10 Herhangi bir sintine alı cı borusunun hizmette olduğu bir kompartımanı, borunun tahrip olması veya başka herhangi bir kompartımanda çarpışma veya karaya oturma nedeniyle borunun hasar görmesi halinde, su basmasından korumak için gerekli önlemler alınacaktır. Bu amaçla, borunun, herhangi bir yerde gemi bordas ına gemi genişliğinin beşte birinden daha yakın olduğu (bu uzaklık Kural 2'de belirtildiği gibi en derin su kesimi hattı seviyesinden merkez hattına dikey olarak ölçülecektir), veya bir boru tüneli içinde bulunduğu hallerde borunun açık ucunun içinde bulunduğu kompartımanda, boruya geri döndürmez bir valf yerleştirilecektir.

 

 1. 11 Sintine pompalama sistemi ile ilgili bağlantılı, vana ve valflar, suyla dolma sırasmda, herhangi bir kompartımanda sintine pompalarının geniş liğinin beşte biri uzaklığına çizilen hattın dışında kalan sintine ana borusuna bağlanan borusunda meydana gelecek hasar, sintine sistemini devre dışı bırakmayacakt ır. Eğer bütün pompalar için yalnızca bir tek ortak boru sistemi varsa, sintine alıcılarını kontrol için gerekli valflar, güverte perdesi

 

-81-

 

 

üzerinden çalıştırılabilir yeterlikte olacaklardır. Sintine ana pompalama sistemine ek olarak, bir acil durum sintine pompa sistemi sağladığında, acil durum sistemi ana sistemden bağımsız olacak ve paragraf 2.1'de belirlendiği gibi herhangi bir kompartımanda, su ile dolma koşulu altında pompanın çalışabileceği bir düzende olacaktır. Bu durumda acil durum sisteminin çalışması için gerekli valflar, güverte perdesi üstünden çalıştırılabilir yeterlikte olacaktır.

 

2.12 Güverte perdesinin üzerinden çalıştırılabilir ve paragraf 2.11'de bahsedilen bütün vanalara ve valflara ait kontrol mekanizmaları, açık bir biçimde işaretlenmiş kendi çalışma yerlerinde olacaklar ve açık veya kapalı olduklarını gösteren araçlarla donatılacaklardır.

 

 • Yük Gemileri

 

Bir tanesi ana makine tarafından çalıştırılan en az iki tane güçle çalışır pompa, sintine ana borusuna bağlı olarak, gemiye yerleştirilecektir. Eğer İdare geminin güvenliğinin bozulmadığını kabul ederse belirli kompartımanlarda sintine basma düzenlerinden vazgeçilebilir.

 

Kural 22

 

Yolcu ve yük gemileri stabiliteleri hakkında bilgiler*

 

 • Büyüklüğü ne olursa olsun her yolcu gemisi ve yürürlükteki Uluslararası Yükleme Hattı Sözleşmesinde tanımlandığı gibi, 24 m veya daha yukarı boyu olan her yük gemisi tamamlandıktan sonra, meyil denemesi yapılacak ve dengesinin elemanları belirlenecektir. Gemi kaptanına, değişen çalışma koşulları altında çabuk ve basit işlemlerle gemi dengesinin doğru bir rehberi elde etmesine olanak sağlamak üzere gerekli, İdarece de kabul edilebilir, bir denge kitapçığı verilecektir. Bu denge kitapçığının bir kopyası da İdarede bulunacaktır.

 

 • Gemi kaptanına verilen denge bilgilerini önemli ölçüde etkileyen, herhangi bir

 

değişiklik gemide yapıldığı zaman, değiştirilmiş denge kitapçığı sağlanacaktır. Eğer gerekiyorsa, gemi yeniden meyil deneyine tabi tutulacaktır.

 

 • Beş yıla varmayan periyodik aralarda, geminin boş deplasmanında ya da boyuna ağırlık merkezi içindeki değişiklikleri kanıtlamak amacıyla tüm yolcu gemilerinde yüksüz ve yakıtsız deplasman sörveyi uygulanacaktır. Uygulanmış denge kitapçığıyla karşılaştırıldığında geminin boş deplasmanından %2 ye çıkan bir sapma yada boyuna ağırlık merkezinden L %1' varan bir sapma bulunacaktır yada beklenecektir.

 

 • Temel denge bilgisinin kardeş geminin meyil deneyinden sağlanması söz konusu ise ve meyil deneyinden bağışık tutulması söz konusu gemi için denge bilgisinin kardeş geminin bilgilerinden elde edilebileceği, İdare ikna edilerek gösterilirse, 1. paragrafın ön gördüğü şekilde İdare yeni geminin meyil deneyinden vazgeçilmesine izin verebilir.

 

 • Benzer gemilerden elde edilmiş ve tüm yükleme koşullarında, geminin boyut ve düzenlemeleri nedeniyle, gerekenden fazla metasantır yüksekliğinin sağlanabileceğini açıkça gösteren bilgiler var olması durumunda, özellikle sıvı veya dökme yük taşımak üzere dizayn edilmiş gemi veya gemi sınıfları için, İdare meyil deneyine de izin verebilir.

 

 

 

 • Teşkilatın A. 749 (18) kararıyla kabul ettiği IMO enstrümanları Tüm Gemi Tipleri için Başlangıç Stabilitesi koduna

 

bakınız. MSC/Genelge 456 Başlangıç Stabilitesi danışma rehberi, MSC/Genelge 706 transfer işlemleri esnasında Tankerlerin başlangıç stabilitesi ve MSC/Genelge 707 Tehlikeli durumları önlemek için kaptanlara rehberdir.

 

 

-82-

 

 

Kural 23

 

Yolcu gemilerinde hasar kontrol planları

 

Her bir güverte ve ambar için su geçirmez bölmelerin sınırlar ını, buralardaki menfezleri ve kapama araçlarını ve bunlara ait kontrol konumlarını yararlanmadan dolayı ortaya çıkabilecek meyili düzeltmek için gerekli düzenlemeleri açık olarak gösteren planlar gemide görevli zabitana rehberlik etmek üzere sürekli olarak sergileneceklerdir. Uygun bilgiler içeren kitapçıklar da gemi zabitanının kullanımına elverişle olacak biçimde bulundurulacaktır.

 

Kura1 23-1

 

Kuru yük gemilerinde hasar kontrol*

 

(Bu kural 1 Şubat 1992 ve sonrasında inşaa edilen gemilere uygulanacaktır.)

 

 • Gemiden sorumlu olan zabite rehberlik yapmak üzere, her güverteyi ve ambarı, su geçirmez kompartımanların Sınırlarını, menfezle beraber içlerindeki her kontrol mekanizmasını kapayan ve durumunu gösteren vasıtaları, ve su alma nedeniyle herbir düzeltici liste için düzenlemeleri açıkça gösteren, bir plan devamlı olarak sergilenecektir. Ek olarak gemi zabitleri için önceden bahsedilen bilgileri içeren kitapçıklar kullanılır duruma getirilecektir.**

 

 • Su geçirmez perdelerdeki tüm sürmeli ve menteşeli kapılar için göstergeler temin edilecektir. Kapıların açık veya kapalı olduğunu gösteren önceden bahsedilen planının yakınında verilecektir. Ek olarak açık bırakılan veya tam kapatılmayan dış kapılar veya menfezler, İdarenin görünüşüne göre, geminin önemli derecede su almasına neden olacaksa, bu şekilde göstergelerle donatılacaktır.

 

3.1 Genel önlemler, geminin normal işletme koşullarında, su geçirmezlik bütünlüğünün korunmasında İdarenin gerekli gördüğü teçhizat listesini, koşulları ve İletme ile ilgili işlemleri içerecektir.

 

3.2 Özel önlemler, geminin ve mürettebatının hayatta kalmasında İdarenin önemli gördüğü öğelerin (kapatma durumları, yükün güvenliği, sesli alarmlar, gibi) bir listesini de kapsayacaktır.

 

Kural 23-2

 

Tekne ve üst yapı bütünlüğü, Hasar Önlem ve Kontrol Bütünlüğü

 

(Bu kural l Temmuz 1997 tarihinden önce inşa edilen gemilerin dışındaki tüm ro-ro yolcu gemilerinde uygulanacaktır. 2. paragraf 1 Temmuz 1997 tarihinden sonra ilk periyodik sörvey tarihinden daha geç olmamak üzeıe uygulanacaktır.)

 

 • İdare kararına bağlı olarak açık bırakılan yada iyi kapanmamış tüm harici kapıları, yükleme kapıları ve diğer kapama cihazları, özel kategori oranının yada ro-ro yük alanlarının taşınmasına yol açabilecek kapılar için göstergeler bulundurulacaktır. Gösterge sistemi çalışmaz hal-güven kuralına göre dizayn edilecek ve kapının tamamen kapandığını yada her hangi bir güvenlik düzenlemesinin yerinde olmadığını ve tamamen kilitlenmediğini gösteren görsel alarmları ve bu tür kapıların ve kapanma cihazlarının açıldığını yada güvenlik düzenlemelerinin

 

 

 • Bakınız hasar kontrol planları için MSC/Genelge 919 Rehberine başvurulacak.

 

 • Bakınız Kuru Yük Gemileri kaptanları için temin edilecek taşıma ile ilgili bilgilerin hazırlanmasi için MSC/Genelge 434 Rehberine başvurulacak.

 

-83-

 

 

güvensiz duruma geldiğini gösteren işitsel alarmlarla gösterecektir. Köprü üstündeki gösterge paneli, geminin liman baş kapılar ı iç kapı lar, kıç rampası ve diğer taraf gövde kapılarının kapanmadığını yada herhangi bir kapama aygı tının doğru yerde olmadığını gösterebilecek bir işitsel alarmın verilebileceği şekilde düzenlenecektir ki Köprü üstündeki gösterge paneli, seçme fonksiyonu "liman/seyir” modu ile donatılacaktır. Gösterge sistemi güç ikmali, kapıları işletmek ve korumak amacıyla güç temininden bağımsı z olacaktır. İdare tarafından onaylanan ve 1 Temmuz 1997 tarihinden önce inşa edilen gemilerde tesis edilen gösterge sistemlerinin değiştirilmesi gerekmeyecektir.

 

 • Özel kategori alanlarının yada ro-ro yük mahallerinin su basmasına yol açabilecek herhangi diğer harici kapılar iç ve dış baş, kıç garaj kapıları aracılığıyla herhangi bir sızıntının köprü üstüne ve kontrol istasyonuna doğru ilerlediğini göstermek için televizyon görüntü denetimi ve su sızıntı arama sistemi düzenlenecektir.

 

 • (Gemi seyir halinde iken) özel kategori mahallerinin ve ro-ro yük alanlarının olumsuz hava koşullarında araçların ve yolcular tarafından yetkisiz girişlere girildiğinde herhangi bir hareketinin izlenmesi için televizyon görüntü denetimleri gibi etkili araçlarla izlemesi yada devriye gezmesi sağlanacaktır.

 

 • İdare kararına bırakılarak, açık bırakıldıklarında yada tamamen kapanmadıklarında özel kategori alanma yada ro-ro yük alanına taşmaya yol açabilecek tüm tekne kapıları yükleme kapıları ve diğer kapama cihazlarının kapanması ve güvenliği için belgelendirilmiş kapama ve güvenlikle ilgili çalıştırma yöntemleri gemide bulundurulacak ve uygun bir yerde postaya verilecektir.

 

Kura1 24

 

Yolcu gemilerinde su geçirmez kapıların ve benzerlerinin markalanması, periyodik çalıştırılması ve denetimi

 

1          Bu kural tüm gemilerde uygulanır.

 

 1. 1 Su geçirmez kapıların, lumbuzların, frengilerin valf ve kapama mekanizmalarının, pasa, kül ve süprüntü atıcılar ın işletilmesini içeren talimler her hafta yapılacaktır. Sefer süresi bir haftayı aşan gemilerde gemi limanını terk etmeden önce tam bir talim yapılır ve diğerleri en az haftada bir olmak üzere sefer sırasında yapılır.

 

2.2 Ana enine perdelerdeki gerek menteşeli ve gerekse güçle işletilen tüm su geçirmez kapılar denizde her gün açılıp kapatılacaktır.

 

 1. 1 Su geçirmez kapılar ve bunlara ait mekanizma ve göstergeler, bir bölmeyi su geçirmez yapabilmek için kapatılması zorunlu olan, valflar ve işletilmeleri, hasar kontrol çapraz bağlantıları için zorunlu olan valflar denizde haftada en az bir kere olmak üzere periyodik olarak denetime tabi tutulacaklardır.

 

3.2 Bu tür valf, kapı ve mekanizmalar en yüksek güvenlik temin edecek biçimde kullanımlarını sağlamak üzere uygun biçimde markalanacaklardır.

 

Kura1 25

 

Yolcu Gemilerinde Seyir Jurnaline Düşülecek Kayıtlar

 • Bu kural tüm gemilere uygulanacaktır.

 

 • Bu kurala göre sefer sırasında kapalı olması gereken, menteşeli kapılar, taşınabilir kapaklar, lumbuzlar, lumbar ağızları, yük ve kömür lumbarları, ve diğer menfezler gemi limanı terk etmeden önce kapatılacaklardır. Menfezlerin kapatılma ve açılma (Bu Kuralların izin verdiği durumlarda) saatleri, İdarenin belirttiği biçimde seyir jurnallerine kaydedilecektir.

 

 • Ortaya çıkarılacak tüm kusur ve bozukluklarla birlikte, Kura1 24'ün zorunlu tuttuğu tüm talim ve denetimler seyir jurnaline açık bir biçimde kaydedilecektir.

 

-84-

 

 

Kısım B-1

 

Yük Gemilerinin Bölmeleme ve Hasar Dengesi*

 

(Bu bölüm 1 Şubat 1992 ve sonrasında inşa edilen yük gemilerine uygulanır.)

 

Kura1 25-1

 

Uygulama

 

 • Bu bölümdeki hükümler uzunluğu (LS) 100 m'den fazla olan yük gemilerine uygulanacak ve Teşkilat tarafından geliştirilen diğer talimatlardaki** bölmeleme ve hasar denge kurallarına uyması gerektiği belirtilen gemileri kapsamayacaktır.

 

 • Buradaki kuralları hemen takip eden herhangi bir referans, bu bölümde bulunan kurallar dizisine gönderme yapmaktadır.

 

 • İdare, bu kurallarla temsil edilen güvenlikle ilgili en az aynı derecenin elde edildiğini kabul ederse idare özel bir gemi yada gemiler grubu için farklı düzenlemeleri kabul edebilir.

 

Kural 25-2

 

Tanımlar

 

Bu kuralların amacına yönelik olarak aksi ifade edilmedikçe;

 

1.1      Yükleme hattı bir geminin değişik su çekimlerinde yükleme hattıdır.

 

1.2 Geminin en derin yükleme hattı bir geminin gaz yükleme hattı draftına karşı gelen yükleme hattıdır.

 

1.3 Kısmi yük hattı, boş gemi draftı ve en derin yükleme hattı arasındaki farkın %60 ilave edilen boş gemi draftıdır.

 

2.1 Geminin uzunluğu (Ls), geminin en derin su çekimi uzantılarının baş ve kıç dikmeleri arasındaki mesafedir.

 

2.2      Orta uzunluk orta kesitteki gemi boyudur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Benzer uygulamalarını sağlamak için A.684 (17) kararıyla Teşkilat tarafından kabul edilen, 100 m veya daha fazla uzunluktaki yük gemilerinin alt bölüm ve hasar dengesi ile ilgili SOLAS hükümlerine açıklayıcı notlarla bağlantılı olarak, Deniz güvenliği Komisyonu, B-1 ayrımındaki hükümleri kabul ederek kuralların uygulandığı İdarelere bildirmektedir.

 

 • Aşağıdaki kurallara uyması gereken gemiler B-I ayrımının uygulaması dışında tutulabilir.
  • Marpo173/78'e Ek 1
  • Uluslararası Dökme Yük Kimyasal Kodu
  • Uluslararası Gaz Taşıyıcı Kodu
  • (A.469 (XII) önergesi) Açık Deniz Platformu ikmal gemilerinin dizayn ve inşa rehberi
  • Özel amaç için Dizayn edilmiş Gemiler İçin Güvenlik Yönerge (A.534/13 önergesi)
  • 27 (9) kuralına uyması gereken gemilerin durumunu belirleyen, A.320 (IX) ve A.S I4 (13) önergeleri ile uygulama durumunda olan 1966 Yük Hattı Anlaşmasının 27. kuralına ait hasar denge gerekleri, ana enine su geçirmez perdeler ve trimli olarak kabul edilmek için A.320 (IX) önergesinin 12 f paragrafına göre adlandırılırlar.

 

-85-

 

 

2.3    Kıç ucu, su hattı kesimi uzunluğunun kıç dikmeyle sınırlandırılmış yeridir.

 

2.4    Baş ucu, su hattı kesimi uzunluğunun baş dikmeyle sınırlandırıldığı yerdir.

 

 • Gemi genişliği bir geminin en derin yükleme hattında en büyük kalıp genişliğidir.

 

 • Draft (su çekim) d, orta kesitte omurgadan itibaren düşey mesafedir.

 

 • Bir mahallin su geçirgenliği o mahallin su ile dolabilen hacminin oranıdır.

 

Kura125-3

 

İstenilen bölmeleme indeks R

 

 • Bu kuralların, gemilerde en az bölmeleme standardı sağlaması amaçlanmaktadır.

 

 • Temin edilecek bölmeleme derecesi aşağıdaki gibi gerek görülen bölmeleme indeksi R ile belirtilecektir.

 

R = (0.002+0.0009L³) 13 Ls metre birimindedir.

 

Kural 25-4

 

Çalışır durumda bölmeleme A indeksi

 

 • Bu kurala uygun olarak hesaplanan, çalışabilir durumdaki bölmeleme A indeksi, Kural 25-3 ün 2. paragrafına uygun olarak hesaplanan ve gerek görülen bölmeleme R indeksinden az olmayacaktır.

 

 • Gemi için çalışır durumdaki bölmeleme A indeksi, aşağıdaki formülle hesaplanacaktır.

 

A       = ∑PiSi Burada

 

 

i

=  hesaba katılan tek bir kompartımanı yada kompartıman grubunu temsil eder.

Pi

=

Hesaba katılma yalnızca kompartımanın yada grubunun taşıma ihtimalini,

 

herhangi yatay bölmelemenin etkilerini önemseyerek, hesaplar.

Si

=

Herhangi yatay bölmelemenin etkilerini kapsayarak, hesaba katılan kompartıman

 

ya grubun taşmasından sonra karlı kalabilme ihtimalini hesaplar.

 

 • A'yı hesaplarken, trim konumu kullanılacaktır.

 

 • Bu toplama, Indeks A alt bölümünde elde edilen değer katkıda bulunan sadece Su basma durumlarını içerir.

 

 • Yukarıdaki formülle belirtilen bu toplama, ilgili olan iki yada fazla yada tek bölümlerdeki tüm su basma durumları için geminin uzunluğu hesaba katılacaktır.

 

 • Yan tanklarının yerleştirildiği durumlarında, bu formülle belirtilmiş toplama katkısı ilgili yan tanklardaki tüm su basma durumları için ilave olarak yan tankların yada bölümlerinin bitişik iç bölüm yada bölümlerinin

 

 

 

 

 

-86-

 

 

anlık su basması durumlarında, herhangi bir merkez hattı perdesine gelecek zararı hariç tutan, geminin merkez hattına kadar uzanan dikdörtgen şeklindeki bir içten geçmeyi göz önünde bulundurarak hesaba alınacaktır.

 

 • Varsayılan hasarın dikey uzunluğu, omurgadan yukarıya (su hattı üzerindeki yada daha üstteki) su geçirmez yatay bölmelemeye kadar uzanacaktır. Bununla beraber daha az uzatma, ciddi bir şekilde sonuçlanacağı için, yukarıda belirtildiği gibi bir uzatma temin edilecektir.

 

 • Borular, kanallar ve tüneller, su basmasının olabileceği düşünülen bölgelerde yer alıyorsa, su basmasının devam etmesini önleyecek, su basmasının olabileceği bölmelerden diğer bölümlere yayılmasını önleyecek şekilde düzenlemeler yapılacaktır. Ancak, İdare, geminin güvenliği tehlikede olmadıkça ve su basmasının etkilerinin kolayca kontrol altına alınabileceği gösterildiği takdirde en az dozda sürekli su basmasına izin verilebilir.

 

 • Kurallara göre yapılacak su basma hesaplarında teknede sadece bir hasarlı bölge düşünülme durumundadır.

 

Kural 25-5

 

Pi faktörünün hesaplanması

 

 • Aşağıdaki işaretler kullanılarak, Pi faktörü 1.1 paragrafına göre uygun olduğu şekilde hesaplanacaktır.

 

X1 = (LS nin kıç ucundan) hesaplanan bölümün en bölümün kıç noktasına kadar olan mesafe;

X2 = LS nin kıç ucundan hesaplanan bölümün en ileri noktasının en kıç bölümüne olan mesafedir.

 

E1=

X1

 

 

Ls

 

 

 

 

 

 

E2=

X 2

 

 

 

Ls

 

 

E=Eı+E2-1

 

 

J=E2-E1

 

 

J1 = J - E

eğer

E ≥ 0 ise

Jl = J + E

eğer

E < 0 ise

           

maksimum boyutsuz hasar uzunluğu

 

J2max = 48Ls , fakat 0.24 den daha fazla olmayacak

 

 

Geminin uzunluğu boyunca hasar yerinin varsayılan dağılım yoğunluğu a = 1.2 + 0.8 E , fakat 1.2 fazla olmayacak

 

 

 

-87-

 

 

Geminin uzunluğu boyunca hasar yerinin varsayılan dağılım fonksiyonu F = 0.4 + 0.25E(1.2+a)

 

J

 

Y = ―

Jmax

 

 

 • = F1 Jmax

 

q = 0.4 F2(Jmax)²

 

 

 

 

F1

= y²-

eğer y < 1 ise

 

 

3

 

 

 

1

 

F1

= y - —

yoksa ;

 

 

3

 

 

y4

 

F2

= — - ―

eğer y < 1 ise

 

3

12

 

 

y

1

F2

= — - ― + ―  yoksa

 

2

3

12

 

1.1      P1 faktörü her bir bölüm için tesbit edilir.

 

1.1.1   Değerlendirilen bölümün geminin kalan uzunluğuna yayıldığı yerde Ls

 

Pi = 1

 

1.1.2   Değerlendirilen bölümün arka sınırının pupa terminali ile rastlaştığı yerde:

 

Pi = F + 0.5 ap + q

 

1.1.3   Değerlendirilen bölümün baş sınırının ön terminali ile rastlaştığı yerde:

 

Pi = 1 – F + 0.5 ap

 

1.1.4 Değerlendirilen bölümün her iki nihayetlerinin iç pupa ve gemi uzunluğunun ileri terminali Ls olduğu zamanlarda

 

Pi = ap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-88-

 

 

 

 

 

 

sürgülü, su geçirmez kapılar, giriş kapı ları, ambar kapıları, ambar kapılarının girişleri su geçirmez bütünlükte denizde normalde kapalı ve açılmaz tipte olacaklardır. Lumbuzlar aracılığıyla kapatılan bu tür menfezleri bu şekilde su basan kompartımanlar göz önünde bulunduruluyorlarsa bu Kuralın gerekleri uygulanacaktır.

 

1.3 Her bir kompartıman yada kompartıman grubu için Si aşağıdaki gibi su çekimi ölçüsüne göre tartılacaktır :

 

Si = 0.5 S1 + 0.5 Sp

 

olduğunda

 

S1= en derin yüklü su hattındaki S faktörüdür.

 

Sp = kısmi yük hattındaki S faktörüdür.

 

 • Çatışma perdesinin ilerisinde bulunan tüm kompartımanlar için S değeri geminin en derin yüklü su hattında olduğu varsayılarak varsayılan sınırsız düşey hasarlı bölgenin uzantısı sınırsız kabul edilerek 1'e eşit olacak şekilde hesaplanacaktır.

 

 • Su hattının üzerinde yatay bölmelerin olduğu durumlarda aşağıdakiler uygulanacaktır.

 

 1. 1 Alt kompartıman yada kompartımanlar grubu için S değeri yatay bölmelerin üzerindeki bölümlerin su basmayacağı ihtimalini gösteren 3.3 paragrafına göre azaltma faktörü olan v ile 1.1 paragrafında belirtilen değerle çarpılarak elde edilecektir.

 

3.2 Yatay bölmelerin üzerindeki bölümlerin ani su basma durumlarına bağlı olarak index A'ya pozitif katkıları olması durumunda 1.1 paragrafa göre ani su basması için S değeri ile 3.1 paragrafın belirlediği değerin artısıyla sağlanacak yada kompartıman grubun son S değeri (1 v) faktörüyle çarpılacaktır.

 

3.3    Olasılık faktörü v; aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

H-d

vi = —–— Yükleme hattı üzerindeki yatay bölmelemeye kadar varsayılan su Hmax d basması için H nin Hmax Yüksekliğiyle sınırlandığı yerde.

 

vi = 1             Varsayılan hasarlı bölüme giden bölgede en üst yatay bölmeleme Hmax’ın altındadır.

 

Burada;

 

 • = hasarın dikey uzantısını sınırlandırdığı düşünülen (metre) omurga hattı üzerindeki yatay bölmelemenin yüksekliğidir.

 

Hmax = Omurga hattının üzerindeki olabilecek maximum hasarın dikey uzantısıdır (metre), yada

 

Ls

 

 

Hmax = d + 0.056 LS (1 - —–—–— )

 

eğer

 

LS ≤ 250 m.

 

 

500

 

 

Hmax = d + 7,

 

eğer

 

LS ≤ 250 m.

 

 

Olduğunda hangisi az ise

 

-91-

 

 

Kura1 25-7

 

Geçirgenlik*

 

Kuralların bölmeleme ve hasar denge hesaplarına yönelik olarak herbir alanın yada alan bölümün geçirmezliği aşağıdaki gibi olacaktır :

Alan

Geçirgenlik

Ambarlara

0.60

Yaşam mahalli olarak kullanılan

0.95

Makine ile donatılmış

0.85

Boş alanları

0.95

Kuru yük alanları

0.70

Sıvı yük için tasarlanmış

0 yada 0.95**

 

Kural 25-8

 

Denge bilgisi

 

 • Gemi Kaptanı farklı hizmet koşulları altında gemi dengesine hatasız bir rehber oluşturmak amacıyla, hızlı ve basit araçlarla kendisine yardımcı olacak güvenilir bilgi ile donatılmalıdır. Bilgi aşağıdakileri kapsayacaktır :

 

.1       25-1 den 25-6 ya kuralların gerekleri ve uygun denge gerekleri ile uyuşan drafta

 

karşı en az işlevsel metasantrik yüksekliğin (GM) bir eğrisi, alternatif olarak drafta karşı maksimum

 

izin verilen düşey ağırlık merkezi (KG) ile bağlantılı bir eğri yada bu eğrilerden birine eş

 

değerlilerle.

 

.2       karşı su basma düzenlerinin çalışması ile ilgili talimatlar; ve

 

.3 hasar sonrasında dengeyi sağlamak için gerekli olabilecek diğer tüm veri ve yardımcı elemanlar.

 

2        Sorumlu zabite rehberlik sağlamak için köprüüstünde her zaman görünür ve

 

kullanıma hazır, su geçirmez kompartımanların sınırlarını, ambarlarını, her bir güverteyi, orada yer

 

alan kontrollerin kapama araçların ve mevkilerini su basması nedeniyle yatma değişmelerinin

 

düzenlemelerini gösteren planlar yer alacaktır. İlaveten, önceden bahsedilen bilgilerini kapsayan

 

kitapçıklar, gemi zabitlerinin kullanımı için hazır bulundurulacaktır.***

 

 • 1 paragrafında değinilen bilgiyi temin etmek için kullanılacak GM (yada KG) değerlerini sınırlandırma, bölmeleme indeksine bağlı olan değerlendirmelerden sağlanıyorsa, GM sınırlaması en derin yüklü su hattı ve kısmi yük hattı arasından doğrusal olarak çeşitlenecektir.****

 

Bu tür durumlarda, kısmi yük hattının altındaki draftlar için, bu draftta en düşük GM gereği bölmeleme indeksinin hesaplanmasından ortaya çıkıyorsa, o zaman bu GM değeri, başlangıç stabilitesi gerekleri uygulanmadıkça, daha az draftlar için kabul edilecektir.

 

 • MSC/Genelge 651, SOLAS Bölüm II-1 in B-1 kısmı kurallarının yorumuna başvurunuz.

 

 • Hangisi daha ciddi gereklerle sonuçlanırsa
 • Hasar kontrol planı MSC/genelge 919'a başvurunuz

 

(****)      SOLAS Bölüm II-1’in B-1 kısmı kurallarının yorumları, MSC/Genelge, 651'e başvurunuz.

 

-92-

 

 

Kural 25-9

Yük Gemilerindeki Su Geçirmez perdelere ait Menfezler ve Dahili Güverteler

 • Su geçirmez bölmelerdeki menfezlerin sayısı geminin dizaynı ve uygun çalışma durumu ile bağdaşır şekilde en az sayıda tutulacaktır. Borular, havalandırma, elektrik kabloları, vb; için su geçirmez perdelerin ve dahili güvertelerin içinden geçmenin gerekli olduğu yerlerde, su geçirmezlik bütünlüğünü sağlamak için düzenlemeler temin edilecektir. İdare, herhangi bir taşkının kolaylıkla kontrol altında alınmasını sağlamak ve gemi güvenliğini engellememek amacıyla fribord güvertesi üzerindeki menfezlerin su geçirmezliğinde taviz verilebilir.
 • Denizde iken köprüüstünden uzaktan kapatılabilme özelliğine sahip su geçirmez kapıların kayabiliyor ve perdenin her iki tarafından bölgesel olarak çalıştırılabiliyor olması için kullanılan dahili menfezlerin su geçirmez bütünlüğünü sağlayacak kapılar bulundurulacaktır.

Kapıların açık yada kapalı olduğunu gösteren kontrol istasyonunda göstergeler bulundurulacaktır ve kapı kapamasında işitilebilir bir alarm yerleştirilecektir. Ana güç kaynağının kesilmesi durumunda; güç, kontrol ve göstergeler çalıştırılabilecektir. Kontrol sisteminin kesilme etkisini en aza indirmek için özel önem gösterilecektir. Herbir güçle çalışan sürgülü su geçirmez kapı, kendine ait elle çalışma mekanizması ile donatılacaktır. Her iki yanından kapının kendisinde elle kapıyı açmak yada kapatmak mümkün olacaktır.

 • Dahili menfezlerin su geçirmez bütünlüğünü sağlamak için tasarlanmış, denizde iken normal kapalı tutulan giriş kapıları ve giriş ambar kapakları, bölgesel olarak gösterme araçları ile ve bu kapıların yada ambar kapaklarının açık yada kapalı olduğunu gösteren köprü üstünde bulundurulacaktır. Kapının açık bırakılmasını etkileyen her bir kapı yada ambar ağzına bir uyarı eklenecektir. Bu tür kapıların yada ambar kapaklarının kullanımı vardiyadan sorumlu zabitin yetkisinde olacaktır.
 • İdarenin kanaat getirmesi şartıyla su geçirmez kapıları ve rampaları bu tür kapıların yada rampaların gerekli olduğunda dahili bölmeleme büyük yük alanlarına tesis edilecektir. B kapılar yada rampalar sürgülü, menteşeli ve döner tipte olabilir, ancak uzaktan kontrol edilemeyecektir.* Sefer başlamadan önce bu tür kapılar yada rampalar kapatılacak ve Seyir esnasında kapalı tutulacaktır; Limandayken bu tür kapıların ve rampaların açılma zamanı ve gemi limandan ayrılmadan önce kapama zamanı seyir jurnaline kayıt edilecektir. Bu tür kapılardan yada rampalardan birisinin sefer esnasında giriş sağlaması için izin verilmeyen açılımı engelleyen bir cihaz ile donatılacaklardır.
 • Dahili menfezlerin su geçirmez bütünlüğünü sağlamak için denizde sürekli kapalı tutulması gereken diğer kapama araçları, kapının kapalı tutulması etkisine sahip her bu tür kapama aracına bağlanacak bir uyarı ile donatılacaktır. Cıvata kapağı olan menhollerin bu şekilde işaretlenmesine gerek yoktur.

 

Kura1 25-10

Yük Gemilerinde Harici Menfezler

 • Hasar analizinde etkisi olabilecek kompartımanlara harici tüm menfezler, en son hasarlı su kesimi altında olan, su geçirmez nitelikte olacaklardır.

 

 • Paragraf 1'e göre, su geçirmez olması gereken harici menfezler, yeterli güçte olacak ve yük ambar kapakları hariç köprü üstünde göstergeleri bulunacaktır.

 

 • Hasarın düşey yayılmasını sınırlandıran, güvertenin altında kaplamaya ait menfezler, denizde iken her zaman kapalı tutulacaktır. Sefer esnasında bu menfezlerden girişe açılması istenenler, izin verilmeyen açılımlara engel olacak bir donanıma sahip olacaktır.
 • Paragraf 3'ü gözardı ederek, İdare, geminin çalışması için gerekli görüyorsa ve gemi güvenliğini engellemediğine kanaat getiriyorsa, kaptanın kararında belli kapıların açık bırakılmasına izin verilebilir.
 • Harici açılımların su geçirmezlik bütünlüğünü sağlamak için denizde iken sürekli kapalı kalması gereken diğer kapama araçları her bir aracın kapalı tutulmasını gösteren bir uyarı ile donatılacaktır. Sıkıca civatalı kapaklarla donatılan menhollerin bu şekilde işaretlendirilmesine gerek yoktur.

 

 • SOLAS bölüm II-Fin B-1 kısmı kurallarının yorumları için, MSC/Genelge 651' başvurunuz.

 

 

-93-

 

 

Kısım C

 

Makine Donanımları

 

(Açıkça belirtilmedikçe, Kısım C, yolcu ve yük gemilerine uygulanır.)

 

Kural 26

 

Genel

 

 • Makinalar, kazanlar ve diğer basınçlı kaplar ve bunlara ait boru sistem ve donanımları hizmet amaçlarına yeterli olacak bir dizayn ve yapıya sahip olacak ve hareketli parçaları, sıcak yüzeyleri ve diğer tehlikeli yanları ile gemi personeline zarar verebilme olasılıkları en az olacak biçimde yerleştirilecek ve korunacaktır. Dizayn sırasında, yapımında kullanılacak malzemeler, teçhizatın kullanma amacı, maruz kalacağı çalışma koşulları ve gemi üzerindeki çevre koşulları göz önünde bulundurulacaktır.*

 

 • İdare, tek makinalı yürütme sisteminin (ana makine) bütün ana elemanlarının güvenilirliğine özel önem verecek ve özellikle geleneksel olmayan düzenlemelerde, gemide yeterli sayıda seyir hızını sağlayabilecek ayrı bir güç kaynağını gerekli görebilecektir.

 

 • Önemli yardımcı makinalardan birinin devre dışı kalması durumunda ana

 

makinasının normal çalışmasını sürdürebilmesini sağlayıcı vasıtalar temin edilecektir. Devre dışı kalmasına özel önem gösterilenler aşağıda belirtilmiştir:

 

.1         ana elektrik güç kaynağı olarak hizmet veren jeneratör seti;

 

.2         buhar temin kaynakları;

 

.3         kazan fit suyu sistemleri;

 

.4         makine ve kazanlara akaryakıt temin eden sistemler;**

 

.5         yağlama yağı basınç sistemleri;

 

.6         su basınç sistemleri;

 

.7         kondenseyt pompası ve kondenserlerde vakum oluşturan düzenlemeler;

 

.8         kazanlara mekanik hava temin sistemleri;

 

.9         ilk hareket ve kontrol amaçları için hava tüpü ve hava kompresörü;

 

.10 piç kontrollu pervaneler de dahil olmak üzere, ana makinasında kontrol amacıyla kullanılan hidrolik, basınç havalı veya elektrikli donanımlar.

 

 

 

 

 • MSC/Genelge 647 Parlayabilen sıvı sistemlerinden sızıntının minimuma indirilmesi ile ilgili rehber

 

 • MSC/Genelge 834 makine dairesi plan, dizayn ve düzenleme rehberi

 

 

-94-

 

 

Bununla beraber İdare, tüm güvenlik imkanlarını gözönünde bulundurarak yukarıdaki teçhizat veya tesisatlarının arızası durumunda, yürütme gücünde kısmi düşüşleri kabul edebilir.

 

 • Dışarıdan yardım almadan, hareketsiz durumda (dead ship) olan bir geminin makinelerini harekete geçirilmesini sağlayacak aygıtlar temin edilecektir.

 

 • İç basınç etkisi altındaki tüm kazanlar, makine parçaları, tüm buhar, hidrolik, havalı ve diğer sistemler ve bunlarla ilgili donanımlar ilk kez çalıştırılmadan önce basınç deneyini de içeren yeterli ve uygun deneylerle deneneceklerdir.

 

 • Geminin yürütülmesi ve güvenli seyri açısından sorunlu olan ana makina ile

 

yardımcı makinalar, geminin dik durumunda ve statik koşullarda 15° ye kadar olan meyillerde, dinamik koşullarda 22.5° ye kadar olan yalpalarda ve aynı anda başa veya kıça 7.5° baş kıç vurma koşullarında çalışabilecek biçimde dizayn ve tesis edileceklerdir. İdare, geminin tip, boyut ve servis koşullarını göz önüne alarak bu açı değerlerinden sapmalara izin verilebilir.

 

 • Kazanlar ve basınçlı kaplar dahil ana ve yardımcı makinaların temizlik, denetim ve bakımının kolaylıkla yapılmasını sağlayacak araçlar temin edilecektir.

 

 • Ana makina sistemlerinin dizaynı yapım ve tesisine özel önem verilerek normal çalışma sınırları içinde herhangi bir titreşim değişikliğinin istenmeyen gerilmeler doğurması önlenecektir.

 

 • Boru devrelerindeki metal olmayan eklemler eğer geminin yan taraflarına geçiş yapıyor ve bu geçişler ile eklemler gemi su hattı seviyesinin en dip kısmından daha aşağıda ise Kural I/10 (a) da tanımlanan sörveylerin bir parçası olarak değerlendirilmeli ve incelenmelidir, gerekirse değiştirilmeli veya imalatçı firmanın belirttiği aralık seviyesine getirilmelidir.

 

 • Gemi makina ve cihazlarının, işletim, bakım kuralları ve şemaları geminin emniyeti bakımından önemlidir ve bunların dökümanları gemide bunları yürütmekle sorumlu zabit ve personelin rahatlıkla anlayıp görevlerini üstün seviyede yapabilecekleri ellerinde yazılmalıdır.

 

 • Yakıt ve yağlama yağı, tankları hava firar devreleri, bu devrelerden tanklara Deniz suyu kaçakları ve yağmur suyu giremeyecek şekilde bükülmüş olarak imal edilecektir. Geminin denizde hareketini ve hayati öneme sahip sistemlerinin idamesi için kullanılacak yakıt tipine göre iki adet servis (yakıt) tankının yeni tip gemilerde olması sağlanacaktır. Bu tanklar gemiyi Maksimum sürat ve normal yükte en az kesintisiz seyir yaptırabilecek kapasitede olmalıdır.* Bu paragraf 1 Temmuz 1998 yılı ve sonrasında inşa edilen gemiler için geçerlidir.

 

Kura1 27

 

Makine

 

 • Makinanın devir sayısının aşırı değerlere ulaşması tehlikesinin bulunduğu hallerde, devir sayısının emniyet sınırını aşmasını önleyecek araçlar temin edilecektir.

 

 • Tehlikeli değerlere ulaşabilecek içi basınçların etkisinde olan basınçlı kaplar içeren ana veya yardımcı makinalar veya bu makinaları herhangi bir parçasında, bu aşırı basınca karşı koruma sağlamak üzere, uygulama imkanı olan durumlarda gerekli araçlar sağlanacaktır.

 

 • Bakınız kural II/15 "Yakıt, Yağlama yağı ve diğer yanıcı yağlar için düzenlemeler".

 

 

-95-

 

 

 • Geminin veya gemi üzerindeki personelin güvenliği ve geminin yürütülmesi açısından zorunlu makinalara ait güç taşıyıcı tüm şaft ve kaplinler ile tüm donanım servis koşullarında karşılaşabilecekleri en yüksek çalışma gerilmelerine dayanacak şekilde dizayn ve inşa edilecekler ve bunları çalıştıran veya bir parçasının oluşturdukları makinalara özel önem verilecektir.

 

 • Silindir çapı 200 mm’nin veya karter hacmi 0.6 m³ üzerinde olan içten yanmalı makinalarda yeterli rahatlama alanına sahip uygun tipte karter patlamasını önleyici kaçırma valfları sağlanacaktır. Bu valfların çıkışları, personeli yaralama olasılığının en az olacağı yöne yönlendirilmiş veya bunu sağlayacak araçlarla donatılmış olacaklardır.

 

 • Türbinli ana makinanın uygulanabildiği durumlarda içten yanmalı ana ve yardımcı makinaların yağlama yağı sistemlerinin arızalanması durumunda otomatik olarak durmaları sağlanacaktır. Aksi halde makinaların bütünüyle elden çıkması, büyük hasar veya patlamalar gibi olaylarla karşı karşıya kalınabilir. İdare, otomatik durdurma tertibatlarının devre dışı kalmalarına izin verebilir.

 

Kural 28

 

Tornistan Olanakları*

 

 • Tüm normal koşullarda geminin sağlıklı kontrolunu güvenceye almak üzere gerekli tornistan gücü sağlanacaktır.

 

 • Makinanın, yeterli sürede pervane itme yönünü tersine çevirebilme ve böylece gemiyi en yüksek ileri servis hızında seyrederken uygun bir uzaklıkta durabilme yeteneği, görüntülenecek ve kaydedilecektir.

 

 • Birden fazla pervanesi olan gemilerde, geminin bir veya daha fazla pervanesinin devre dışı kalması durumunda seyir ve manevra yeteneğinin belirlenmesi için yapılan deneylerde tespit edilen gemiyi durdurma süreleri, rotası ve durdurma uzaklıkları ile deney sonuçları kayıtları kaptanın veya belirlenmiş personelin yararlanabileceği şekilde gemide bulundurulacaktır.

 

 • Geminin manevrası veya durdurulması için destekleyici vasıtalarla donatılmış olması durumunda, bu vasıtalar etkinlikleri 2. ve 3. paragraflarda olduğu gibi görünecektir ve kayda geçirilecektir.

 

Kura1 29

 

Dümen Donanımı**

 

 • Aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça, her gemi, İdaresinin yeterli göreceği niteliklere sahip bir ana dümen ve bir yardımcı dümen donanımı ile donatılacaktır. Ana ve yardımcı dümen donanımları, birinin arızalanması durumunda diğerinin devre dışı kalmasını gerektirmeyecek biçimde düzenlenecektir.

 

2.1    Tüm dümen ve donanımı, elemanları ve dümen rodu, İdarenin yeterli bulacağı

 

sağlam bir yapıya ve sese sahip olacaktır. Yedeği olmayan önemli elemanların uygunluğuna özel

 

önem verilecektir.

 

 • 601 (15 kararı ) gemilerde manevra bilgisinin sergilenmesi koşulu ile tavsiyelere, manevra kabiliyeti için A.751 (18 kararı) interim standartları ve Gemi manevra kabiliyeti için interim standartlarına açıklayıcı notlar (MSC/Genelge 644)'e bakınız.

 

 • Yolcu ve yük gemileri için gelişmiş dümen donanımı standartları ile ilgili bilgiler için A.415 (XI) kararına ve mevcut tankerlerde dümen donanımının incelenmesi ile ilgili A.416 (XI) kararına bakınız.

 

 

 

-96-

 

 

Bu tür önemli elemanlar için uygun yerlerde bilyalı yataklar veya rulmanlar gibi sürtünmesiz yataklar veya sürekli yağlanan veya daimi yağlama donanımına sahip kaymalı yataklar kullanılacaktır.

 

2.2 İç hidrolik basıncın etkisinde bulunan boru ve diğer dümen donanımlarının boyutlarının hesaplanmasında esas alınan dizayn basıncı, sistemin alçak basınç kısmında oluşabilecek basıncı da gözönüne alarak, paragraf 3.2'de belirtilen çalışma koşulları altında beklenen en yüksek çalışma basıncının en az 1.25 katı olacaktır. İdarenin gerekli görmesi durumunda, dinamik yüklerin neden olduğu darbeli basınçları da gözönünde bulundurarak, boru ve donanımlara aşırı yükün sebep olabileceği yıpranma ölçütü uygulanabilecektir.

 

2.3 Bir güç kaynağından veya dış kuvvetlerden oluşan basınca sahip ve ayrılabilen hidrolik sistemlere basınç kaçırma valfları yerleştirilecektir. Valflar yeterli boyutlarda olacak ve dizayn basıncını aşmayacaktır. Valflar yeterli boyutlarda olacak ve dizayn basıncının üzerinde istenmeyen basınç artışları yaratmayacak biçimde düzenleneceklerdir.

 

3        Ana dümen donanımı ve dümen rodu

 

.1 yeterli dayanıklıkta ve gösterilebilecek en yüksek ileri servis hızında gemiyi kontrol edebilecek kapasitede olacaktır;

 

.2 geminin en yüksek servis draftında ve en yüksek servis hızında dümeni 30° diğer alabandaya geçirme kapasitesinde olacak ve aynı koşullarda 35° alabandadan 30° diğer alabandaya geçiş süresi 28 saniyeyi geçmeyecektir.

 

.3       paragraf 3.2'nin gereklerini karşılamanın zorunlu olduğu hallerde ve İdarenin,

 

buzlu denizlerde seyire ilişkin ek mukavemet kalacak istekleri dışında, yeke

 

hizasında dümen rodu çapının° 120 mm'den fazla olmasını zorunlu kıldığı durumda,

 

güçle işletilecektir;

 

.4 en yüksek tornistan hızında hasara uğramayacak şekilde dizayn edileceklerdir, ancak bu isteğin en büyük dümen açısı ve en yüksek tornistan hızıyla yapılacak denemelerle kanıtlanmasına gerek yoktur.

 

4        Yardımcı dümen donanımı

 

.1 yeterli dayanıklıkta ve gemiyi seyredebilir hızda kontrol edebilecek kapasitede olacak ve acil bir durumda hemen devreye sokulabilecektir.

 

.2 dümeni en yüksek ileri servis hızının yarısı veya 7 mil değerlerinden büyük olanında ve en yüksek seyir draftında 15° bir taraftan 15° diğer tarafa 60 saniyenin altında getirebilecek kapasitede olacaktır.

 

.3 paragraf 4.2'nin gereklerini karşılamanın zorunlu olduğu hallerde ve İdarenin, buzlu sularda seyire ilişkin ek mukavemet istekleri dışında, yeke hizasında dümen rodu çapının 230 mm'den fazla olmasını zorunlu tuttuğu hallerde, güçle işletilecektir.

 

5        Ana ve yardımcı dümen donanım güç birimleri :

 

.l gemideki bir güç kaynağının arızası ve gücün yeniden sağlanması durumunda otomatik olarak devreye girebilecek şekilde düzenlenecektir; ve

 

-97-

 

 

.2 köprüüstünden işletilebilecek nitelikte olacaktır. Dümen donanımı güç birimlerinden birinde güç kaybı olması durumunda, köprü üstünde duyulabilir ve görülebilir bir alarm sağlanacaktır.

 

6.1    Aşağıdaki hükümler çerçevesinde, ana dümen donanımının iki veya daha fazla

 

eşdeğer güç birimine sahip olması durumunda, bir yardımcı dümen donanımına gerek yoktur. Şöyle

 

ki;

 

.1 bir yolcu gemisinde, güç birimlerinden birinin devre dışı kalması halinde, ana dümen donanımı, paragraf 3.2'nin gereklerine uygun biçimde dümeni işletebilecek kapasitede olacaktır;

 

.2 bir yük gemisinde, güç birimlerinin çalışması halinde, ana dümen donanımı, paragraf 3.2'nin gereklerine uygun biçimde dümeni işletebilecek kapasitede olacaktır;

 

.3 ana dümen donanı mı o şekilde düzenlenecektir ki, boru sistemlerinde veya güç birimlerinden birinde ortaya çıkabilecek bir arı zanın yalnız bırakılması ile döndürme yeteneği korunmuş olacak veya hızlı bir biçimde yeniden kazanılabilecektir.

 

6.2 İdare, 1 Eylül 1986 tarihine kadar, bir hidrolik sistem için paragraf 6.1.3'deki gereklere uymayan ancak güvenilirliği ispatlanmış olan bir donanımın uygulamasını kabul edebilir.

 

6.3 Hidrolik tipte olanlar dışındaki dümen donanımları, İdarenin yeterli bulacağı, bu paragraftaki gereklere eşdeğer standartları sağlayacaklardır.

 

7        Dümen donanımı kontrolü:

 

.1 ana dümen donanımı için, hem köprü üstünden ve hem de dümen makinesi dairesinden sağlanabilecektir;

 

.2 ana dümen donanımının 6. Paragrafına göre düzenlenmesi durumunda her ikisi de köprü üstünde bulunan iki bağımsız kontrol sistemi ile sağlanabilecektir. Bu durum dümen dolabının veya dümen kolunun ikişer adet olmasını gerektirmez. Gros tonajı 10.000 ve daha yukarı olan tanker, kimyasal madde tankeri veya gaz taşıyıcıları dışındaki gemilerde, kontrol sisteminin bir hidrolik telemotordan oluşması durumunda, ikinci bir bağımsız kontrol sistemine gerek yoktur;

 

.3         yardımcı dümen donanımı için, dümen makinesi dairesinden ve güçle

 

işletiliyorsa, aynı zamanda köprü üstünden ve kumanda sağlanabilecektir ve bu kontrol ana dümen donanımından bağımsız olacaktır.

 

 • Köprü üstünden kumanda edilebilen bir ana ve yardımcı dümen donanımı kontrol sistemi aşağıdaki koşulları sağlayacaktır.

 

.1 kontrol sisteminin elektrikli olması durumunda, dümen makinası dairesindeki bir noktadan dümen donanımı güç devresinden sağlanan ayr ı bir devre düzenlenecektir veya doğrudan, dağıtım tablosunda, dümen donanımına ait güç devresinin yanında bulunan dümen donanımı güç devresini besleyen dağıtım tablosundan alınan bir devreye sahip olacaktır;

 

.2 dümen makinası dairesinde, köprü üstündeki kontrol sistemlerinin dümen donanımı ile bağlantısını kesebilecek vasıtalar sağlanacaktır.

 

 

 

-98-

 

 

.3        sistem, köprü üstünden çalışma durumuna getirilebilecek nitelikte olacaktır;

 

.4 kontrol sistemine elektrik sağlayan güç sisteminde bir arıza olması durumunda, köprü üstünde duyulabilir ve görülebilir bir alarm verilecektir; ve

 

.5 kısa devre elektrik koruması sadece dümen donanımın kontrolünü sağlayan devreler için sağlanacaktır.

 

 • Elektrik güç devreleri ile bu Kuralın ve Kura130'un gerektirdiği dümen donanımı kontrol sistemleri ile ilgili elemanları, kablolar ve borular uygulanabilirlikte sağlanabileceği ölçüde, birbirinden ayrı olarak döşeneceklerdir.

 

 • Köprü üstü ile dümen makinesi dairesi arasında haberleşme aygıtları sağlanacaktır.

 

 • Dümenin açısal konumu :

 

.1 ana dümen donanımı güçle işletiliyorsa, köprü üstünde görülebilecektir. Dümen müşiri, dümen donanımı kontrol sisteminden ayrı olacaktır;

 

.2dümen makinası dairesinde tanınabilecek bir konumda olacaktır.

 

 • Hidrolik güçle çalışan dümen donanımlarında aşağıdakiler sağlanacaktır.

 

.1 hidrolik sisteminin tip ve dizayn gözönünde bulundurarak, hidrolik akışkanın temizliğinin korunmasını sağlayan düzenlemeler;

 

.2 her bir hidrolik akışkan tankı için, herhangi bir yağ sızıntısını en kısa zamanda haberdar edecek "tank, düşük seviye alarmı". Görülebilir ve duyulabilir alarmlar doğrudan fark edilebilecekleri şekilde köprü üstüne ve makine dairesine yerleştirilecektir;

 

.3 ana dümen donanımının güçle işletilir olmasının zorunlu olduğu durumlarda, en azından bir hidrolik güç sistemini deposuyla birlikte, yeniden doldurulabilecek kapasitede sabit bir depolama tankı. Bu depolama tankı, dümen donanımı bölümünden hidrolik sistemleri kolayca ve doğrudan besleyebilecek biçimde sabit boru bağlantısına sahip olacak ve bir hacim göstergesi ile donatılacaktır.

 

 • Dümen makinesi dairesi :

 

.1 kolay ulaşılabilir ve uygulamada sağlanabildiği ölçüde, makine dairelerinden ayrı olacaktır; Ve

 

.2 dümen donanımı makine ve kontrolleri üzerinde çalışmayı sağlayan düzenlemelere sahip olacaktır. Bu düzenlemeler, hidrolik akışkanın sızıntı yapmış olması durumunda, uygun ve emniyetli çalışma koşulları sağlayacak vardavela, ızgara ve kaymaz zeminlerden oluşacaktır.

 

 • Buzlu sularda seyir için daha güçlü hale getirmenin dışında, yeke hizasında dümen boru çapının 230 mm'den büyük olmasının zorunlu olduğu durumlarda, dümen makinesi dairesinde bağımsız bir güç kaynağından, veya emercensi elektrik güç kaynağından, otomatik olarak, 45 saniye içinde, paragraf 4.2'nin gereklerine uygun olarak, dümen donanımı güç birimini ve buna bağlı kontrol sistemi ile dümen müşürini çalıştırmaya yetecek alternatif bir güç sağlanacaktır. Buradaki bağımsız güç kaynağı yalnız bu amaç için kullanılacaktır. Gros tonajı 10.000 ton ve daha yukarı olan gemilerde, alternatif güç kaynağı en az 30 dakika, diğer gemilerde ise en az 10 dakika süreli çalışma kapasitesine sahip olacaktır.

 

-99-

 

 

15 Gros tonajı 10.000 ton ve daha fazla olan tanker, kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcılar ile gros tonajı 70.000 ton ve daha fazla olan diğer tüm gemilerde, ana dümen donanımı, paragraf 6'nın hükümlerine uygun, iki veya daha fazle eşdeğer güç birimine sahip olacaktır.

 

 • Gros tonajı 10.000 ton ve daha fazla olan her tanker, kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcı, paragraf 17 gözönüne alınarak, aşağıdaki koşulları karşılayacaktır;

 

.1       ana dümen donanımı, yeke, kuadrant yeke veya aynı amaçlı elemanlar

 

dışındaki dümen donanımı harekete geçirici sistemlerinden birinde herhangi bir arızadan dolayı veya bu harekete geçiricilerin birinin sarması, dümen kapasitesi harekete geçirici sistemlerin arızası durumunda 45 saniyeden geç olmamak kaydıyla yerden çalışabilecek durumda olacaktır.

 

.2         ana dümen donanımı aşağıdakilerden birini çekecektir:

 

.2.1 her bir paragraf 3.2'nin gereklerini karşılayacak kapasitede iki bağımsız ve ayrı harekete geçici sistem; veya

 

.2.2 normal işletme sırasında aynı anda çalışan ve paragraf 3.2'nin gereklerini karşılayabilecek kapasitede olan, en az iki eş değer harekete geçirme sistemi. Bu gereği karşılamak üzere lüzumlu olan yerlerde hidrolik güçle harekete geçirici sistemlerin ara bağlantılı olmaları sağlanacaktır. Sistemlerden birinde hidrolik akışkan kaybı olması durumunda, bu algılanabilecek ve kusurlu sistem otomatik olarak devreden çıkarak diğer sistemin veya sistemlerin tam olarak işlevini sürdürebilmesini sağlayacaktır;

 

.3         hidrolik tipte olmayan dümen donanımları eşdeğer standartları sağlayacaktır.

 

 • Gros tonajları 10.000 ton ve daha yukarı, ancak dedveyt 100.000 tonu aşmayan tanker, kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcılarda, paragraf 16'da belirtilenler dışındaki, dümeni hakete geçirici sistem veya sistemlerine tek bir arıza ölçütünün uygulanmasını gerektirmeyen çözümleri eşdeğer güvenlik standartlarının sağlanması ve aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda kabul edebilirler;

 

.1 güç birimlerinden birinde veya boru sisteminin herhangi bir kısmında ortaya çıkabilecek tek bir arızadan dolayı döndürme yeteneği kaybını izleyen 45 saniye içinde bu yetenek tekrar kazanılacaktır; ve

 

.2 dümen donanımının yalnızca bir dümen harekete geçirici sisteme sahip olduğu durumlarda, dizayn için uygun biçimde aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek yıpranmanın analizini ve kırılma mekaniği analizini ve içerecek gerilme analizlerine, kullanılan malzemeye, sızdırmazlık düzenlemelerinin tesisine, deneme ve muayenelere ve etkili bakım koşullarına özel önem verilecektir. Yukarıdakilerin ışığı altında, İdare*, Teşkilatın düzenlediği, Gros Tonajı 10.000 Ton ve daha yukarı; ancak dedveyt 100.000 tonun altında olan tanker; kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcılara ait çift olmayan dümen harekete geçirme sistemlerinin kabulü için kurallar adlı kaynağın hükümlerini içeren Kuralları koyabilir.

 

 • A (467) (XII) kararı ile Teşkilat tarafından uyarlanan

 

 

-100-

 

 

 • Gros tonajları 10.000 ton ve daha yukarı, ancak dedveyt 70.000 tondan az olan tanker, kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcılarda, İdare, 1 Eylül 1986 tarihine kadar, paragraf 16'da belirtilen hidroik sistemlere ilişkin tek bir arıza kriterlerini karşılamayan ancak kanıtlanmış güvenilirlik kayıtlarına sahip dümen dananımlarını kabul edebilir.

 

 • 1 Eylül 1984 tarihinden önce inşa edilmiş ve 10.000 gros ton ve üzerinde olan her tanker, kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcı 1 Eylül 1986'dan geç olmamak üzere, aşağıdaki hükümlere uyacaktır :

 

.1 7.1, 8.2, 8.4, 10, 11, 12.2, 12.3 ve 13.2 paragraflarındaki gerekler sağlanacaktır.

 

.2 her birine köprü üstünden kumanda edilebilen iki bağımsız dümen donanımı kontrol sistemi sağlanacaktır. Bu hüküm, dümen dolabı veya dümen kolu sayısının çift olmasını gerektirmez;

 

.3 dümen donanımı kontrol sisteminde işletme arızası olması durumunda, ikinci sistemi köprü üstünden derhal işletmeye sokulabilecek nitelikte olacaktır; ve

 

.4 elektrikli olmaları, her bir dümen donanımı kontrol sisteminin dümen donanımı güç devresinden veya doğrudan, dağıtım tablosunda dümen durumuna ait yağ devresinin yanında bulunan dümen donanımı güç devresini besleyen değişim tablosu busbarlarından beslenen kendi ayrı devresi olacaktır.

 

 • Paragraf 19'daki gereklere ek olarak, 1 Eylül 1984 tarihinden önce inşa edilmiş, 40.000 ton ve daha yukarısı gros tonaja sahip her tanker, kimyasal madde tankeri ve gaz taşıyıcıya ait dümen donanımı, 1 Eylül 1988 tarihinden geç olmamak üzere güç birimlerinden birinde veya boru donanımında ortaya çıkabilecek tek bir arıza durumunda, döndürme yeteneği korunabilecek, veya dümen hareketi sınırlandırılarak kontrol yeteneği kısa sürede yeniden kazanabilecek şekilde düzenlenecektir. Bunu sağlamak üzere;

 

.1         dümenin hareketlerini kısıtlamak üzere bağımsız tertibat; veya

 

.2 harekete geçirici sistemleri, sabit, bağımsız, güçle işletilebilen bir pompa ve boru sistemi ile doğrudan tekrar doldurmak için gerekli tertibatla birlikte harekete geçirici sistem veya sistemleri, dış hidrolik boru sisteminden ayırmak üzere elle işletilebilen çabuk kumandalı valflar; veya

 

.3 birbiriyle ara bağlantılı hidrolik güç sistemlerinden birinde hidrolik akışkan kaybı olması durumunda, bunun algılanmasına ve arızalı sistemin otomatik olarak veya köprü üstünden yalıtılarak diğer sistemin normal işlev sürdürebilmesini sağlayan bir düzenleme temin edilecektir.

 

Kural 30

 

Elektrikli ve elektrohidrolik dümen donanımına ait ilave gerekler

 

 • Elektrikli ve elektrohidrolik dümen donanımlarına ait motorların çalıştıklarını gösteren tertibatlar, köprü üstünde ve uygun ana makine kontrol mahallinde bulundurulacaktır.

 

 • Bir veya daha fazla güç birimine sahip elektrikli veya elektrohidrolik dümen

 

donanımları , doğrudan, ana dağıtım tablosundan gelen, en az iki ayrı devre ile beslenecektir; ancak devrelerden biri acil durum dağıtım tablosundan beslenebilir. Elektrikli veya elektrohidrolik kumandalı yardımcı dümen donanımı, elektrikli veya elektrohidrolik ana dümen donanımı ile birlikte ise, bu yardımcı dümen donanımı, ana dümen donanımını besleyen elektrik devresine bağlanabilir. Bir elektrikli veya elektrohidrolik dümen donanımını besleyen devreler, aynı bağlantıya sahip olabilen ve aynı anda çalışmaları gerekebilen tüm motorları besleyebilecek kapasitede olacaklardır.

 

 

 

-101-

 

 

3        Bu tip devre ve motorlar için kısa devre elektrik koruması ve aşırı yük alarmı

 

sağlanacaktır. ilk hareket akımı da dahil olmak üzere, aşırı akım değerlerine karşı koruma sağlanan

 

durumlarda, bu koruma, korunan motor veya devrenin tam yükte çektiği akımın iki katından az

 

olmayacaktır. Ve uygun ilk hareket akımlarının geçişine olanak verecek biçimde düzenlenecektir.

 

Üç fazlı beslemelerin kullanıldığı durumlarda, fazlardan birinde ortaya çıkabilecek bir faz arızasını

 

gösterecek alarm sağlanacaktır. Bu paragrafta talep edilen alarmlar görülebilir, duyulabilir türden

 

olacak ve makine dairesinde göze çarpan bir yerde veya ana makinenin kontrol odasında görülebilir

 

bir konumda olacak ve Kura151'in isteklerini sağlamasıda talep edilecektir.

 

 • Gros Tonajı 1600 tondan az olan gemilerde, Kural 29.4.3'e göre güçle işletilmeleri gereken yardımcı dümen donanımı, elektrik gücüyle çalışmıyorsa veya öncelikle başka servislere ait olan bir elektrik motoru ile çalışıyorsa, ana dümen donanımı, ana dağıtım tablosundan tek devre ile beslenebilir. Böyle bir yardımcı dümen donanımının çalıştırılmasında, öncelikle başka servislere ait olan bir elektrik motoru kullanılmasının amaçlandığı durumlarda, Kura129.5.1 ve .2 ile 29.7.3'ün yardımcı dümen donanımlarına uygulanabilir gerekleri ile birlikte koruma sağlaması halinde, İdare, paragraf 3'de belirtilen gereklerden vazgeçebilir.

 

Kura1 31

 

Makine kontrolleri

 

 • Geminin yürütülmesi ve güvenliği açısından ana ve önemli yardımcı makineler, işletme ve kontrollerini sağlayacak etkili tertibatla donatılacaklardır.

 

 • Ana makinenin köprüüstünden, uzaktan kumanda ile kontrolünün yapıldığı ve makine dairesinin gözetiminin vardiyalı, olarak yapıldığı gemilerde aşağıdakiler temin edilecektir.

 

.1 manevra dahil olmak üzere tüm seyir koşullarında hız, itme yönü ve pervane piçi kontrollü ise, pervane piçi köprüüstünden tamamıyla kontrol edilecektir;

 

.2 her bir bağımsız pervanenin uzaktan kontrolü, dizayn ve yapısı makinelerin işletme ayrıntı lar ın özel dikkat göstermeyi gerektirmeyecek bir işletmesi olan, bir kontrol cihazı ile sağlanacaktır. Aynı anda çal ışacak biçimde dizayn edilmiş birden fazla pervane bulunuyorsa bunlara bir kontrol cihazı ile kumanda edilebilecektir;

 

.3 ana makine için köprüüstünde, köprüüstü kontrol sisteminden bağımsız olarak çalışan bir acil durum durdurma cihazı sağlanacaktır.

 

.4 köprüüstünden yürütme makinesine iletilen emirler, uygun biçimde, ana makine kontrol odasında veya manevra platformunda gösterilebilecektir;

 

.5 ana makine için uzaktan kontrolü, belli bir anda yalnızca bir istasyondan yapılabilecektir. Her kontrol istasyonunda, hangi istasyonun o anda ana makineyi kontrol ettiğini gösteren bir gösterge bulunacaktır. Köprüüstü ve makine daireleri arasında kontrol aktarması, yalnız ana makine dairesi veya ana makine kontrol odasından sağlanabilir. Bu sistem, kontrolün bir yerden diğerine aktarılması esnasında, pervane itmesinin önemli ölçüde değişmesini önleyici donanımı içerecektir.

 

.6 uzaktan kumanda sisteminin herhangi bir kısmında ortaya çıkabilecek bir arıza durumunda, ana makina yanından kontrolü mümkün olacaktır.

 

 

 

 

 

 

-102-

 

 

.7 uzaktan kumanda sisteminin dizaynı, bir arıza durumunda alarm verecek biçimde olacaktır. İdare, yapılmasını imkansız görmedikçe, ana makinanın İdaresi yanından yapılıncaya kadar önceden saptanmış hızı ve pervane itme yönü değiştirilemeyecektir.

.8         köprüüstünde aşağıdaki göstergeler bulunacaktır;

 

.8.1 pervane devir sayısını ve sabit piçli pervanelerin dönüş yönünü gösteren göstergeler;

 

.8.2 pervane devir sayısını ve değişken piçli pervanelerde piç pozisyonunu gösteren göstergeler;

 

.9 makineyi tekrar çalışt ırmanın gerekebileceği durumlar için belirli bir düzeyde tutulması gereken ilk hareket havası tüplerindeki düşük bas ıncı belirtmek üzere köprüüstünde ve makina dairesinde alarmlar sağlanacaktır. Ana makinanın otomatik olarak ilk hareketi sağlayacak biçimde dizayn edilmişse ana makinenin yanından ilk hareketini yaptırabilmek için yeterli basınçta hava saklamak amacıyla başarısız olabilecek ard arda otomatik ilk hareket girişimleri belli sayı ile sınırlandırılacaktır.

 

 • Ana elektrik temin kaynakları ile birlikte ana makina ve ilgili makineler değişik derecelerde otomatik veya uzaktan kumanda sistemlerine sahip iseler ve bir kontrol odasından bu makinelerin sürekli denetim altında tutulabilmeleri sağlanıyorsa, düzenlemeler ve kontrol, makinenin işletilmesi doğrudan denetim altındaymış güvenli ve etkili olacak biçimde dizayn, teçhiz ve tesis edilecektir; bu amaçla Kura146 ve 50 arasındaki gerekler yeterli biçimde uygulanacaktır. Aynca bu mahallerde yangın ve su basmasına karşı özel önem sağlanacaktır.

 

 • Genel olarak otomatik ilk hareket, işletme ve kontrol manuel kontrol düzeneği içerecektir. Bu sistemlerin herhangi bir kısmının arızalanması manuel sistemin kullanılmasını engellemeyecektir.

 

Kural 32

 

Buhar kazanları ve kazan besleme sistemleri

 

 • Her buhar kazanı ve ateşlemesiz buhar üreticisi, ikiden az olmamak kaydıyla, yeterli kapasitede emniyet valfları ile donatılacaktır. Bununla birlikte, kazan veya ateşlemesiz buhar üreticisinin kapasitesini ve diğer özelliklerini de gözönüne alarak, İdare, aşırı basınçlara karşı yeterli koruma sağlanmış olması durumunda, sadece bir emniyet valfine izin verebilir.

 

 • El ile kumanda edilmeyen her akaryakıt kazanı, su seviyesinin düşük olması halinde veya yanma havası temininde veya ateşleme durumunda bir arıza olduğunda yakıtı kesecek ve alarm verecek şekilde emniyet düzenlemelerine sahip olacaktır.

 

 • Türbinli ana makinayı besleyen su borulu kazanlar bir yüksek su seviye alarmıyla

 

donatılacaktır.

 

 • Her buhar üretim sistemi geminin güvenliği için gerekli hizmetleri sağladığından veya onun su besleme sisteminde meydana gelen bir arıza ile onu tehlikeli bir hale koyabildiğinden ve kazanında tamburunda sızıntı olabileceğide dikkate alınarak su besleme sistemleri, besleme pompaları da dahil olmak üzere iki taneden daha az olmayacaktır. Yüksek basınç, pompa karakteristikleri ile önlemedikçe, sistemin herhangi bir yerinde yüksek basıncı önleyebilecek vasıtalar bulundurulacaktır.

 

 • Kazanlar besleme suyunun niteliğini kontrol eden cihazlar ile donatılacaktır.

 

Kullanı şlı olduğu müddetçe, kazana zarar verebilecek yağ, tortu ve tuz gibi maddelerin kazan içine girmesi veya birikmesine engel olacak uygun düzenlemeler yapılacaktır.

 

 • Geminin Güvenliği için gerekli olan ve belli bir seviyede su bulundurcak şekilde dizayn edilmiş her kazan, su seviyesini belirtecek en az iki seviye gösterge cihazıyla, bunlardan en az bir tanesi de doğrudan okumalı cihazlarla donatılacaktır.

 

-103-

 

 

Kural 33

 

Buhar boru sistemleri

 

 • Her buhar borusu ve ona iştirakli her bağlantısı, içinden buhar geçebilecek şekilde dizayn edilecek,karşılaşabileceği maksimum yük çalışma gerilmesine de dayanabilecek biçimde imal edilip donatılacaktır.

 

 • Boru içinde tehlikeli su çekiçlemesi olabileceğinden her buhar borusunda suyu boşaltmak için tertibat bulundurulacaktır.

 

 • Bir buhar borusu veya ona iştirakli bağlantı, dizaynında öngörülenden daha yüksek basınçtaki bir kaynakta buhar alabiliyorsa, uygun bir basınç düşürücü valf, kaçırma valfı ve manometre ile teçhiz edilecektir.

 

Kura1 34

 

Basınçlı hava sistemleri

 

 • Her gemide, basınçlı hava sistemlerinin herhangi bir kısmına ve hava kompresörlerinin muhafazaları su ceketleri ve soğutucular gibi hava dolayısıyla tehlikeli aşırı basınçlarla karşılaşması muhtemel yerlerine aşırı basıncı önleyecek tertibat yapılacaktır. Uygun basınç kaçırma düzenlemeleri bütün sistemlere yapılacaktır.

 

 • İçten yanmalı makinelerin ilk hareket hava devreleri, ateşlemenin geri ateşlemesine ve ilk hareket hava borularındaki patlamalara karşı yeterli şekilde korunmuş olacaktır.

 

 • İlk hareket hava kompresörlerinin bütün çıkışları doğrudan ilk hareket tüplerine gelecek ve hava tüplerinden ana ve yardımcı dizellerle gelen ilk hareket havası boruları, kompresör çıkış boru sisteminden tamamen ayrı olacaktır.

 

 • Basınçlı hava sistemlerine yağ girişini ve bu sistemlerin boşaltılmasını en aza indirmek için koşullar oluşturulacaktır.

 

Kura1 35

 

Makine mahallerindeki havalandırma sistemleri

 

 • kategorisine dahil makine mahalleri içindeki makine ve kazanların ağır hava şartlarını da içine alan tüm hava koşullarında tam güç ile sağlanacak şekilde yeterli miktarda havalandırılacaktır, makinaların çalışması ve personelin rahatı ve güvenliği için bu mahallere yeterli hava temin edilecektir. Diğer makine mahalleri de o makine mahallinin amacına uygun bir şekilde havalandırılacaktır.

 

Kura1 36

 

Gürültüye Karşı Koruma*

 

Makine mahallerindeki makine gürültüsünün, İdare tarafından belirlenen kabul edilebilir seviyeye düşürülmesine yönelik tedbirler alınacaktır. Bu gürültü, yeterli miktarda azaltılmazsa fazla gürültünün kaynağı yalıtı lacak veya bu mahal insanı n olduğu mahal ise, gürültüden uzak sığı nılacak bir yer temin edilecektir. Gerekirse, böyle mahallere girmesi gereken personel için koruyucu kulaklıklar temin edilecektir.

 

 

 

 • Teşkilatın A. 468 (XII) sayılı kararı ile kabul edilen Gemilerdeki Gürültü Seviyeleri

 

 

- l 04 -

 

 

Kural 37

 

Köprüüstü ve Makine Mahalli Arasındaki Haberleşme

 

 • Köprüüstünden emirleri makinelerin normal olarak kontrol edildiği mahallerindeki yeni veya kontrol odasına ulaştıracak en az iki adet vasıta temin edilecektir. Bunlardan biri, hem makine mahalli hem de köprü üstünün her ikisinde emirleri ve cevapları gösteren bir makine telgrafı olacaktır. Makinelerin kontrol edilebildiği diğer başka alanlar için gerekli uygun haberleşmenin vasıtaları temin edilecektir.

 

 • 1 Ekim 1994 ve sonra inşa edilen gemiler için, 1. paragrafın koşulları doğrultusunda aşağıdaki gerekler uygulanacaktır. Bunlardan biri; hem makine alanlarında köprü üstündeki emir ve cevapların görsel göstergesini sağlayan bir makine odası telgrafı olacaktır; pervanelerin normal olarak itilmesi hızından ve yönünden kontrol odasındaki yada makine mahallinde konumu köprü üstünden gelen emirleri iletmek için en az iki adet bağımsız vasıta temin edilecektir.

 

Kural 38

 

Makine Zabiti Alarmı

 

Bir makine zabiti alarm uygun olarak makine kontrol odasından veya manevra yerinden çalıştırılabilir biçimde temin edilecek ve makine zabiti yaşam mahallerinden rahatlıkla işitilebilir olacaktır.

 

Kura1 39

 

Yolcu Gemilerinde Acil Durum Tesislerinin Yeri

 

Acil durum elektrik güç kaynakları, yangın pompaları, özellikle çatışma perdesinin önündeki mahallere hizmet verenlerin dışındaki sintine pompaları Bölüm II-2 ile talep edilen herhangi bir sabit yangın söndürme sistemi ve geminin güvenliği için gerekli olan diğer acil durum tesisleri, demir ırgatı hariç, çatışma perdesi önündeki bir yere yerleştirilmeyeceklerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-105-

 

 

Kısım D

 

Elektrik Tesisleri

 

(Aksine kesin bir hüküm bulunmadıkça Kısım D yolcu ve yük gemilerine uygulanır)

 

Kural 40

 

Genel

 

 • Elektrik Tesisleri:

 

.1bütün elektrik yardımcıları, acil durum elektrik güç kaynağının

 

kullanılmasına gerek kalmaksızın, geminin normal çalışmasını ve elverişliliğini sürdürülmesi için gerekli hizmetleri sağlayacak elektriği temin edecek;

 

.2 değişik acil durum şartlarında güvenlik için önemli elektrik hizmetleri sağlayacak;

 

.3 yolcu ve personel geminin elektrik kazalarına karşı korunmalarını sağlayacak özellikte olacaktır.

 

 • İdare, elektrik tesisleri ile ilgili bu Kısım'daki gereklerin yerine getirilmesinde ve uygulanmasında standartlığı sağlamak için gerekli gördüğü uygun tedbirleri alacaktır.*

 

Kural 41

 

Ana elektrik güç kaynağı ve aydınlatma sistemleri

 

1.1 Kural 40.1.1'de belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi doğrultusunda yeterli kapasitede bir ana elektrik güç kaynağı temin edilecektir. Bu ana elektrik güç kaynağı en az iki jeneratör grubundan oluşacaktır.

 

1.2 Bu jeneratör gruplarının kapasitesi, jeneratör gruplarından herhangi birisinin durması halinde geminin normal işletme ve güvenlik şartlarını sağlayacak hizmetleri karşılayabilecektir. Elverişlilikle ilgili en az konfor şartları, buna en azından yeterli yemek pişirme, ısıtma, soğutma odaları, mekanik havalandırma, sıhhi tesis ve tatlı su hizmetleri dahil olacak şekilde sağlanacaktır.

 

1.3 Gemi ana elektrik güç kaynağı düzenlemeleri, şaftın veya ana makinanın dönüş yönüne bakılmaksızın Kural 40.1.1'de belirtilen hizmetleri devam ettirebilir biçimde olacaktır.

 

1.4 İlave olarak, herhangi bir jeneratör veya onun esas güç kaynağının devre dışı kalmasıyla geriye kalan jeneratör grupları, Acil gemi durumundan ana makinenin ilk hareketini sağlayacak gerekli elektrik hizmetlerini temin edebilecek güçte olacaktır. Acil durum elektrik güç kaynağı kendi başına veya diğer bir elektrik güç kaynağı ile birlikte Kura1 42.2.1'den 42.2.3'e kadar veya 43.2.1'den 43.2.4'e kadar sağlanması istenen hizmetleri de yerine getirmek üzere geminin işlevsel halinden çıkmasında kullanılabilecektir.

 

1.5 Transformatörler elektrik besleme sisteminin önemli bir bölümün teşkil ediyorsa, sistem, bu paragrafta belirtilen elektrik akımı beslemesinin devamlılığını sağlayacak biçimde düzenlenecektir.

 

2.1 Ana aydınlatma sistemi, ana elektrik gücü kaynağından beslenecek, yolcuların ve personelin normal olarak ulaşabileceği bütün mahalleri yeterince aydınlatabilecektir.

 

 • Uluslararası Elektronik Komisyonu tarafından yayınlanan Önerilere ve özellikle, Yayın 92-Gemilerdeki Elektrik Tesisleri'ne başvurulacaktır.

 

 

-106-

 

 

2.2 Ana elektrik aydınlatma sisteminin düzenlenmesi, elektrik gücü ana kaynağı, varsa transformatör, acil durum elektrik dağıtım tablosu ve ana aydınlatma dağılım tablosu içeren mahallerdeki bir yangın veya diğer kaza, 42.2.1 ve 42.2.2 ya da 43.2.1, 43.2.2 ve 43.2.3 Kuralları ile talep edilen acil durum elektrik aydınlatma sistemini işlemez duruma getirmeyecek şekilde olacaktır.

 

2.3 Acil durum elektrik kaynağını bulunduran bölümlerde, yangın yada diğer bir kazanın olabileceği düşünülerek, transformatörü acil durum elektrik aydınlatma sisteminin düzenlenmesi yapılacaktır, varsa, acil durum aydınlatma tablosu, bu kuralın talep ettiği ana aydınlatma sisteminin çalışmasını engellemeyecektir.

 

 • Ana dağıtım tablosu, pratik olduğu kadar, bir jeneratör istasyonuna göre normal elektrik akımının yalnızca bir mahaldeki yangın veya başka kazadan etkilenebilecek şekilde yerleştirilecektir. Mahallin ana sınırları içine bulunan bir makine kontrol odası ile sağlandığı gibi, ana dağılım tablosu için bir koruyucu çevre içinde dağıtım tabloları jeneratörlerden ayrı olarak düşünülmeyecektir.

 

 • Ana jeneratör gruplarının toplam elektrik gücü 3 MW'yi geçmesi halinde, ana busbarlar, normal olarak birbirine eklenmiş devreler veya diğer onaylanmış vasıtalarla bağlantıları yapabilecek biçimde en az iki kısma bölünmüş olacaktır; kullanışlı olduğu müddetçe jeneratör gruplarının ve diğer eş teçhizatın bağlantısındaki kısımlar eşit biçimde bölünmüş olacaklardır. İdarenin uygun bulacağı eşdeğer düzenlemelere izin verilebilir.

 

 • 1 Temmuz 1998 veya Daha sonra inşa edilen gemilerde :

 

.1paragraf 1 ve 3'e aşağıdaki maddeleri ilave ediniz.

 

.1.1 geminin itici gücü ve dümen donanımını besleyen elektriki sistem öyle bir şekilde dizayn edilmelidir ki, devredeki cihazlar çöktüğünde emercensi jeneratör otomatik olarak devreye girmelidir.

 

.1.2 aşırı yüklenmeye karşı, jeneratör aşırı yük altına girmeyecek şekilde koruma altında olmalıdır.

 

.1.3 elektrik gücünün ana kaynağı geminin tahriki için gerekli olduğu durumlarda ana bara, devre kırıcılar veya diğer kabul edilebilir ekipmanla enaz iki kısma ayrılmalıdır. Bu durum uygulanabilir olduğu halde de jeneratör ve yedekleri bu kısımlara eşit olarak paylaştırılmalıdır.

 

Kura1 42

 

Yolcu gemilerinde acil durum elektrik güç kaynağı

 

(Bu Kural'ın 2.6.1 ve 4.2 paragraflarındaki gerekler 1Şubat 1992 ve daha sonra inşa edilecek

 

gemilere uygulanacaktır.)

 

1.1 Kendi kendine yeten bir acil durum elektrik güç kaynağı temin edilecektir.

 

1.2 Acil durum elektrik güç kaynağı, varsa transformatörü, acil durum güç aktarma kaynağı, acil durum dağıtım tablosu ve acil durum aydınlatma dağıtım tablosu en üst devamlı güverte üzerine yerleştirilecek ve bu kısma açık güverteden ulaşabilecektir. Bunlar çatışma perdesinin önüne yerleştirilmeyeceklerdir.

 

1.3 Acil durum elektrik güç kaynağının ve varsa transformatörünün, acil durum güç aktarma kaynağının, ana elektrik güç kaynağı ile ilgili olarak acil durum dağıtım tablosunun ve acil durum aydmlatma dağıtım tablosunun

 

-107-

 

 

varsa transformatörünün ve ana dağıtım tablosunun bulunduğu mahalde veya herhangi bir A

 

kategorisine dahil makine mahallindeki yangın veya başka bir kazanın; acil durum elektriki

 

gücünün temini kontrol ve dağıtımını engellemeyeceğine İdare tarafından onay verildiği bir

 

mahalde düzenlenecektir. Mümkün olduğu ölçüde, acil durum elektrik güç kaynağının, varsa

 

transformatörünün, acil durum elektrik güç aktarma kaynağının ve acil durum dağıtım tablosunun

 

bulunduğu mahal, A kategorisine giren makine mahalleri ile veya ana elektrik güç kaynağını

 

oluşturan makinelerin, varsa transformatörlerinin veya ana dağıtım tablolarının mahalleri ile bitişik

 

olmayacaktır.

 

1.4 Bağımsız acil durum işletmesini korumak için uygun tedbirlerin alınması koşuluyla acil durum jenaratörü nadiren ve kısa sürelerle acil olmayan devrelere enerji sağlamak için kullanılacaktır.

 

 • Elde edilebilen elektrik gücü, aynı anda çalıştırılması gereken servislerini de gözönüne alarak acil bir dunımda güvenliği sağlamak için önemli olan bütün servislere yetecek miktarda olacaktır. Acil durum elektrik güç kaynağının kapasitesi, besleyeceği cihazların ilk hareketlerinde çekeceği akımlan ve belirli elektrik yüklerinin geçici özelliklerini de dikkate alarak aşağıda belirtilen servislerin ve yine aşağıda belirtilen süreler içinde, eğer bu hizmetlerin yapılması elektrik enerjisine bağlı ise, aynı anda çalışmalarına yetecek kadar olacaktır.

 

2.1

36 saatlik acil durum aydınlatması :

 

.1

III/11.4 ve III/15.7 Kuralları uyarınca her toplanma ve biniş istasyonunda ve

 

bordalarda;

 

 

.2

III/11.5 sayılı Kural uyarınca toplanma ve biniş istasyonlarına giden koridor,

 

merdiven ve çıkışlarında;

.

 

.3

bütün hizmet ve yaşam mahallerindeki koridorlar, merdivenler ve çıkış

 

yerleri ve personel asansör kabinleri;

 

.4

makine mahallerinde ve kontrol yerleri de dahil olmak üzere ana jeneratör

 

istasyonlarında;

 

 

.5

bütün kontrol istasyonları, makine kontrol odası ve her ana acil durum

 

dağıtım tablosunda;

 

 

.6

itfayeci giysilerinin muhafaza edildiği bütün mahallerde;

 

.7

dümen dairesinde; ve

 

 

.8

paragraf 2.4'de değinilen yangın pompasında, yağmurlama pompasında ve

acil durum sintine pompasında ve bunların motorlarını ilk harekete geçirme mahallerinde.

 

2.2      36 saatlik bir süre için :

 

.1 yürürlükte olan Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları tarafından talep edilen seyir fenerleri ve diğer fenerler.

 

.2         1 Şubat 1995 tarihi itibarıyla inşa edilen gemilerde, Kural IV/7.1.1 ve IV

 

7.1.2 ile belirlenen VHF telsiz tesisi ve uygulanabiliyorsa :

 

.2.1 kural IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 ve IV/10.1.3 ile belirlenen MF telsiz tesisi;

 

.2.2     kural IV/10.1.1 ile talep edilen gemi yer istasyonu; ve

 

.2.3     kural IV/10.2.1, IV/10.2.2 ve IV/11.1 ile belirlenen MF/HF telsiz tesisi.

 

 

-108-

 

 

2.3      36 saatlik bir süre için :

 

.1         acil durumda gerekli olan bütün dahili haberleşme teçhizatında;

 

.2 kural V/12'de şart koşulan gemideki seyir cihazları; İdare, böyle bir şartın kullanışsız ve akla yatkın olmaması durumunda, 5000 gros tondan küçük gemiler için bu koşuldan vazgeçebilir;

 

.3 yangın bulma ve yangın alarmı sistemleri ve yangın kapılarını kapalı tutma ve açma sistemleri; ve

 

.4 acil durumda gereken ve aralıklı olarak çalıştırılan gündüz işaret lambası, gemi düdüğü, elle kumandalı çağrı cihazları ve bütün dahili işaretler için; bu hizmetlere acil durumda kullanmak üzere uygun bir biçimde yerleştirilmiş bağımsız bir akümülatör bataryasından 36 saat boyunca elektrik temin edilmemesi durumunda.

 

2.4       36 saatlik bir süre için :

 

.1         kural II-2/4.3.1 ve 4.3.3 tarafından şart koşulan yangın pompalarından biri;

 

.2         varsa otomatik sprinkler pompası; ve

 

.3 elektrikli uzaktan kumandalı sintine valflarının çalıştırılması için bütün önemli ve acil durum sintine pompası.

 

2.5 Kura129.14'ün talep etmesi halinde, aynı Kural'ın talep ettiği süre için dümen donanımında

 

2.6      Yarım saatlik bir süre için :

 

.1 Kural 15'in talep ettiği, göstergeleri ve uyarı işaretleri ile beraber güçle işletilen su geçirmez kapılar;

 

.2 İnsanların kaçmaları için asansörle güverte seviyesine getirecek acil durum düzenlemeleri. Bir acil durumda yolcu asansörleri birbiri ardından güverte seviyesine getirilebilmelidir.

 

2.7 Eğer İdare yeterli bir güvenlik standartının elde edildiği görüşüne varırsa, düzenli olan kısa seferlere çıkan bir gemide paragraf 2.1-2.5 belirtilen 36 saatten daha az bir süreyi 12 saatten az olmamak şartıyla kabul edebilir.

 

 • Acil durum elektrik güç kaynağı, aşağıdaki şartlara uygun bir jeneratör veya akü bataryası olabilir.

 

3.1      Acil durum elektrik güç kaynağının bir jeneratör olduğu bir yerde :

 

.1 patlama noktası 43° C'den düşük olmayan (kapalı kap deney) yakıt kullanan ve bağımsız yakıt depolu uygun bir dizel motoru tarafından çalıştırılacak;

 

.2 elektrik gücü ana kaynağından temin edilen elektriğîn kesilmesi halinde otomatik olarak çalışacak ve acil durum dağıtım tablosuna otomatik bağlanacak; bundan sonra paragraf 4'de belirtilen hizmetler otomatik olarak acil durum jeneratörü grubuna aktarılacaktır. Otomatik ilk hareket sistemi ve motorunun karakteristikleri, en fazla 45 saniye olmak üzere olabildiğinde çabuk güvenli ve kullanışlı olarak tam yönünde taşıyacak şekilde jeneratöre olanak 7 sağlayacaktır;

 

-109-

 

 

acil durum jeneratör grubuna ilk hareketi için ikinci bir bağımsız vasıtası temin edilmedikçe, depolanmış tek enerji kaynağı, enerjisinin tamamının otomatik ilk hareket sistemi tarafından tüketilmesini önlemek için, korunacak; ve

 

.3         Paragraf 4'e göre acil durum elektrik gücü kaynağı ile donatılacaktır.

 

3.2    Acil durum elektrik güç kaynağı bir akü bataryası ise:

 

.1 Acil durum elektrik yükünü tekrar şarj etmeden deşarj süresi boyunca voltajı nominal voltajin % 12 alt ve üst sınırları arasında tutarak taşıyabilecek ;

 

.2 Ana elektrik güç kaynağındaki bir arıza durumunda acil durum dağıtım tablosuna otomatik olarak bağlanabilecek; ve

 

.3 En az paragraf 4'de belirtilen hizmetleri derhal karşılayabilecek; kapasitede olacaktır.

 

3.3 Paragraf 3.1.2 aşağıdaki koşulları, 1 Ekim 1994 tarihi itibarıyla inşa edilen gemilere uygulanmayacaktır:

 

İkinci bir bağımsız acil durum jeneratör grubu temin edilmedikçe, depolamış tek enerji kaynağı, enerjisinin tamamını otomatik ilk hareket sistemi tarafından tüketilmesini önlemek için korunacaktır.

 

 • 1.3 paragrafı tarafından talep edilen bir acil durum, elektrik güç aktarma kaynağı nominal voltajın % 12 altında veya üstündeki deşarj süresi içinde voltajı sağlarken şarj edilmeksizin çalışan ana veya acil durum elektrik güç kaynağının arızalanması durumunda yeterli kapasitede olan bir elektrik kaynağına bağlı ise en az aşağıdaki hizmetleri otomatik olarak karşılayacak şekilde düzenlenmiş ve uygun mahale yerleştirilmiş bir akü bataryasına oluşacaktır;

 

4.1    Yarım saat için:

 

.1         paragraf 2.1 ve 2.2 ile talep edilen aydınlatma;

 

.2 acil durumda kullanılmak üzere uygun olarak yerleştirilmiş bir akü bataryasından belirtilen süre için bağımsız bir enerji sağlanamıyorsa paragraf 2.3.1, 2.3.3 ve 2.3.4 ile talep edilen servislere.

 

4.2 Tüm Kural 15.7.3.3 ile talep edildiği gibi hepsinin aynı anda kapanması na gerek olmayan su geçirmez kapıların çalıştırma gücü, depolanmı ş enerji için bağımsız geçici bir kaynağın sağlanması durumunda. Yarım saat için kontrol, gösterme ve alarm devreleri gibi Kural 15.7.2'nin belirlediği.

 

5.1 Elektrik gücünün acil durum kaynağına pratik olduğu durumlarda, acil durum dağıtım tablosu tesis edilecektir.

 

5.2 Acil durum elektrik güç kaynağının bir jeneratör olması halinde acil durum dağıtım tablosu, çalışması olumsuz olarak etkilenmedikçe, jeneratör ile aynı mahalle yerleştirilecektir.

 

5.3 Bu Kural uyarınca temin edilen hiçbir akü bataryası acil durum dağıtım tablosu ile aynı mahalle yerleştirilmeyecektir. Acil durum elektrik güç kaynağı veya paragraf 3.1.3 veya 4'de belirtilen elektrik güç aktarma kaynağı nı oluşturan akü bataryasının deşarj olduğunu gösteren bir gösterge, ana dağıtım tablosu üzerinde veya makine kontrol odasında uygun bir yere yerleştirilecektir.

 

 

 

 

-110-

 

 

5.4 Normal çalışma sırasında ana dağıtım tablosundaki aşırı yükleme ve kısa devreye karşı yeteri kadar korunacak ve ana elektrik güç kaynağındaki bir arıza durumunda dağıt ım tablosunda otomatik olarak bağlantısı kesilecek bir besleyici ile ana dağıtım tablosundan acil durum dağıtım tablosuna güç temin edilecektir. Sistem geri besleme çalışması için düzenlenmi ş olması halinde, besleyici acil durum dağıtım tablosunda en az kısa devreye karşı korunmalıdır.

 

5.5 Acil durum elektrik güç kaynağının her an hizmete hazır olmasını sağlamak için acil durum dağıtı m tablosuyla bağlantısının otomatik olarak kesilmesi amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.

 

 • Acil durum jeneratörü ve onun motoru ve herhangi bir akü bataryası, geminin meyilsiz ve 22.5°'ye kadar meyilli veya başa, kıça 10°'ye kadar meyilli olduğu durumlarda, veya bu sınırlar arasındaki herhangi bir açı kombinasyonunda tam kapasiteyle çalışacak şekilde dizayn edilecek ve düzenleneceklerdir.

 

 • Otomatik ilk hareket düzenlemelerinin denenmesi de dahil olmak üzere acil durum sisteminin tamamının periyodik denenmesi için gereken koşullar sağlanacaktır.

 

Kural 42-1

 

Ro-ro yolcu gemileri için ilave acil durum aydınlatması

 

(Bu Kura1 22 Ekim 1989 tarihinden önce inşa edilen gemilerin haricinde, Kural II-2/3 ün belirlediği gibi roro yük alanları yada özel sınıfi olan tüm yolcu gemilerine uygulanacaktı r: Bu Kura1 22 Ekim 1990 tarihiden daha geç olmamak üzere uygulamaya konulacaktır:)

 

 • Kural II-2/3 ün belirlediği gibi ro-ro yük alanlarını ve özel sınıflı olan her yolcu gemisinde, Kura142.2 nin talep ettiği acil durum aydınlatmasına ek olarak:

 

.1 diğer tüm elektrik güç kaynaklarının kesilmesi ve bayılma durumu alt ında en az 3 saat boyunca çalışabilen ilave elektrik aydınlatması ile tüm yolcu toplu alanları ve koridorlar donatılacaktır. Aydınlatma kaçış yollarına ulaşmanın kolayl ıkla görülebileceği şekilde olacaktir. İlave aydınlatma için güç kaynağı pratik olduğu yerlerde, acil durum dağıtı m tablosundan, sürekli şarj eden haldeki aydınlatma birimleri için bulunan akü bataryalarından oluşacakt ır. Alternatif olarak, en azından etkili olabilecek başka bir aydınlatma aracı İdarenin kararına bağlı olarak kabul edilebilir. İlave aydınlatma herhangi bir lambanın kesilmesi durumunda, derhal kolaylıkla görülebilecek şekilde olacaktır. Temin edilen bir akü bataryasının, servis vermeleri gereken denge şartlarında belirlenen hizmeti göz önünde bulundurarak belli aralıklarda yerleştirmesi temin edilecektir.

 

.2 portatif şarj edilebilir akü çalışt ırmalı lamba her mürettebat alanı koridorunda, dinlenme alanında ve 1. alt paragrafla belirlendiği gibi ilave acil durum aydınlatması temin edilmedikçe, normal olarak çalışma yapılan her alanda bulundurulacaktır.

 

Kural 43

 

Yük gemilerinde emercensi elektrik güç kaynağı

 

1.1    Kendi kendine yeten bir acil durum elektrik güç kaynağı temin edilecektir.

 

1.2 Acil durum güç kayna ğı, varsa transformatörü, acil durum güç aktarma kaynağı, acil durum dağıtım tablosu ve acil durum aydınlatma dağıtım tablosu en üst devamlı güverte üzerine yerleştirilecek ve bu kısma açık güverteden ulaşılabilecektir. Bunlar, İdarenin istisnai şartlarda izin verdiği durumlar dışında, çatışma perdesinin önüne yerleştirilmeyecektir.

 

-111-

 

 

1.3 Acil durum elektrik güç kayna ğının ve varsa transformatörünün, acil durum güç aktarma kaynağının ana elektrik güç kaynağı ile ilgili olarak acil durum dağıtım tablosunun ve varsa transformatörünün ve ana dağıtım tablosunun bulunduğu mahalde veya herhangi bir A kategorisine dahil makine mahallindeki yangın veya başka bir kazanın acil durum elektrik gücünün temin, kontrol ve dağıtımını engellemeyeceğine İ darenin kanaat getireceği bir mahalde tertiplenecektir. Mümkün olabildiği kadar, acil durum güç elektrik güç kaynağının, transformatörünün, acil durum elektrik güç aktarma kaynağının ve acil durumun bulunduğu mahal, A kategorisine giren makine mahalleri ile veya ana elektrik güç kaynağını oluşturma makineleri, transformatörlerinin veya ana dağıtım tablosunun mahalleri ile bitişik olmayacaktır.

 

1.4 Ba ğımsız acil durum işletmesini korumak için uygun tedbir almak şart ıyla acil durum jeneratörü nadiren ve kısa sürelerle acil olmayan devrelere enerji temin etmek için kullanılacaktır.

 

 • Elverişli elektrik gücü, aynı anda çalıştırılması gereken servisleri göz önünde bulundurarak acil bir alt durumda güvenliği sağlamak için önemli olan bütün servislere yetecek miktarda olacaktır. Acil durum elektrik güç kaynağının kapasitesi, besleyeceği cihazların ilk hareketlerinde çekeceği akımları ve belirli elektrik yüklerinin geçici özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki belirtilen servislerin ve yine aşağıda belirtelen süreler için, bu hizmetlerin yapılması elektrik enerjisine bağlı ise, aynı anda çalışmalarına yetecek kadar olacaktır :

 

2.1 Üç saat süreyle, 111/ 11.4 ve 111/ 15.7 sayılı Kurallar uyarınca her toplantı ve biniş istasyonunda ve bordalarda acil durum aydınlatması.

 

2.2    18 saatlik bir süre için, acil durum aydınlatması;

 

.1 bütün hizmet ve yaş am mahallerindeki koridorlar, merdivenlere çıkış yerleri personel asansör kabinleri ve boşluklarında;

 

.2 makine mahalleri ve kontrol mevkileri de dahil olmak üzere ana jeneratör istasyonlarında;

 

.3 bütün kontrol istasyonları, makine kontrol odası ve her ana ve acil durum dağıtım tablosunda;

 

.4       itfayeci giysilerinin muhafaza edildiği bütün mahallerde;

 

.5       dümen dairesinde;

 

.6 paragraf 2.5'de adı geçen yangın tulumbasında, varsa yağmurlama pompasında ve acil durum sintine pompasında ve bunların motorlarını çalıştırma mevkilerinde; ve

 

.7 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra inşa edilmiş tankerlerin bütün kargo pompa dairelerinde.

 

2.3    18 saatlik bir süre için;

 

.1 yürürlükte olan Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları tarafından talep edilen seyir fenerleri ve diğer fenerler;

 

.2 1 Şubat 1995 tarihi ile inş a edilen gemilerde Kural IV/7.1.1 ve IV/7.1.2 de talep edilen VHF telsiz tesisi ve uygulanabiliyorsa;

 

.2.1 kural IV/9.1.1, IV/9.1.2, IV/10.1.2 ve IV/10.1.3 ile talep edilen MF telsiz radyo tesisi;

 

.2.2     IV/10.1.1 kuralı ile talep edilen gemi yer istasyonu; ve

 

.2.3     IV/10.2.1, IV/10.2.2 ve IV/11.1 Kuralları ile talep edilen MF/HF telsiz tesisi.

 

 

 

-112-

 

 

 

 

2.4      18 saatlik bir süre için;

 

.1         acil durumda gereken bütün dahili haberleşme teçhizatı;

 

.2 kural V/12'de istenen seyir cihazları; İdare böyle bir şartın makul ve pratik olmadığı kanaatine varırsa, 5000 gros tondan küçük gemiler için bu şarttan vazgeçebilir;

 

.3         yangın ihbar ve yangm alarm sisteminde; ve

 

.4 acil durumda gereken ve aralıklı olarak çalıştırılan gündüz işaret lambası, gemi düdüğü, elle kumandalı çağrı cihazları ve bütün dahili sinyaller için;

 

Bu hizmetlere acil durumda kullanmak üzere uygun bir şekilde yerleştirilmiş bağımsız bir akümülatör bataryasından 18 saat boyunca elektrik temin edilememesi durumunda.

 

2.5 Güç kaynağı acil durum jeneratörüne bağımlıysa Kural II-2/4.3.1 ve 4.3.3 tarafından gerek görülen yangın pompaları birine 18 saatlik sir süre için.

 

2.6.1 Kura129.14 tarafından temini istenildiğinde, dümen donanımına aynı Kuralın talep ettiği süre için.

 

2.6.2 İdare yeterli bir güvenlik standardın elde edildiğine inanırsa, düzenli olarak kısa seferlere çıkan bir gemide 2.2'den 2.5'e kadar ki paragraflarda belirtilen 18 saatten az bir süreyi 12 saatten az olmamak şartıyla kabul edebilir.

 

 • Acil durum elektrik güç kaynağı aşağıdaki şartlara uygun jeneratör veya akü bataryası olabilir.

 

3.1      Acil durum güç kaynağı bir jeneratör ise :

 

.1 parlama noktası 43° C'den düşük olmayan (kapalı kap deneyi) yakıt kullanan ve bağımsız yakıt depolu uygun bir dizel motoru tarafından çalıştırılacak;

 

.2         paragraf 3.1.3'e göre acil durum elektrik güç aktarma kaynağı temin

 

edilmedikçe, ana elektrik güç kaynağındaki bir arıza meydana gelmesi halinde

 

otomatik olarak çalışacak; acil durum jeneratörü otomatik olarak bağlanacak; bundan

 

sonra paragraf 4'de belirtilen servisler otomatik olarak acil durum jeneratörüne

 

bağlanacak; ve acil durum jeneratörünün ilk hareketi için ikinci bir bağımsız vasıta

 

temin edilmedikçe depolanmış tek enerji kaynağı, enerjisinin tamamının otomatik ilk

 

hareket sistemi tarafından tüketilmesine meydan vermeyi önleyecektir; ve

 

.3 hem paragraf 4'deki servisleri, hem de otomatik olarak çalışıp en fazla 45 saniyede çabuk olduğu kadar güvenli ve kullanışlı bir şekilde gerekli yükü sağlayan bir acil durum jeneratörü temin edilmedikçe, aynı paragrafta belirtilen acil durum elektrik güç aktarma kaynağı ile donatılacaktır.

 

3.2      Acil durum güç kaynağı bir akü bataryası ise :

 

.1 acil durum elektrik yükünü tekrar şarj etmeden deşarj süresi boyunca voltajı nominal voltajın %12 alt ve üst sınırları arasında tutarak taşıyabilecek;

 

 

 

-113-

 

.2 ana elektrik güç kaynağındaki bir arıza durumunda acil durum dağıtım tablosuna otomatik olarak bağlanabilecek; ve

 

.3 en az paragraf 4"de belirtilen hizmetleri derhal karşılayabilecek bir kapasitede olacaktır.

 

3.3 Paragraf 3.1.2'nin aşağıdaki koşulu 1 Ekim 1994 tarihi itibarı inşa edilen gemilere uygulanacaktır.

 

İkinci bir bağı msız başlama aracı acil durum jeneratör seti temin edilmedikçe, depolanmış enerjinin tek kaynağı otomatik başlama sistemi ile bütün azalmasını engelleyecek şekilde korunacaktır.

 

 • Paragraf 3.1.3 ün talep etmesi halinde acil durum acil güç aktarma kaynağı acil durumda kullanma sırasında voltajı nominal voltajın % 12 alt ve üst sınırları arasında tutarken tekrar şarj etmeden çalışacak ve yeterli kapasitede olacak ve ana veya acil durum elektrik güç kaynağının arızalanması halinde, çalışmaları bir elektrik kaynağına bağlı ise, en az aşağıdaki hizmetleri otomatik olarak yarım saat için karşılayacak biçimde düzenlenmiş ve uygun yerleştirilmiş bir akü bataryasından oluşacaktır.

 

.1 paragraf 2.1, 2.2 ve 2.3.1 ile talep edilen aydınlatma. Bu geçiş safhası için makine mahalli ve yaşam ve hizmet mahalleri ile ilgili gerekli acil durum aydınlat-ması, sabit, özel, otomatik şarjlı, zaman ayarlı akü lambaları ile sağlanabilir; ve

 

.2 acil durumda kullanmak üzere uygun olarak yerleştirilmiş bir akü bataryasından belirli süre için bağımsız bir ikmal sağlanamadıkça paragraf 2.4.1, 2.4.3 ve 2.4.4 ile talep edilen bütün hizmetler.

 

5.1 Acil durum dağıtım tablosu, mümkün olduğu kadar, acil durum elektrik güç kaynağına yakın olarak tesis edilecektir.

 

5.2 Acil durum elektrik güç kaynağının bir jeneratör olması halinde acil durum dağıtım tablosu, çalışması olumsuz olarak etkilenmedikçe, jeneratör ile aynı mahale tesis edilecektir.

 

5.3 Bu Kural'a uygun olarak temin edilen hiçbir akü bataryası acil durum dağıtım tablosu ile aynı mahale yerleştirilmeyecektir. Acil durum elektrik güç kaynağı veya paragraf 3.2 veya 4'de belirtilen elektrik güç aktarma kaynağını oluşturan akü bataryasının deşarj olduğunu gösteren bir gösterge, ana dağıtım tablosu üzerinde veya makine kontrol odasında uygun bir yere yerleştirilecektir.

 

5.4 Normal çalışma sırasında ana dağıtım tablosundaki aşırı yükleme ve kısa devreye karşı yeteri kadar korunacak ve ana elektrik güç kaynağındaki bir arıza durumunda acil durum dağıtım tablosunda otomatik olarak bağlantısı kesilecek bir besleyici ile ana dağıtım tablosundan acil durum dağıtım tablosuna güç temin edilecektir. Sistemi geri besleme ve çalışması için düzenlenmiş olması halinde besleyici acil durum dağıtım tablosunda en az kısa devreye karşı korunmalı olacaktır.

 

5.5 Acil durum elektrik güç kaynağının her an hizmete hazır olmas ını sağlamak için acil durum devrelerine güç sağlanacak şekilde ğerektiğinde normal devrelerin acil durum dağıtım tablosuyla bağlantısının otomatik olarak kesilmesini sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılacaktır.

 

-114-

 

 

 • Acil durum jeneratörü ve onun motoru ve herhangi bir akü bataryası, geminin meyilsiz ve 22.5°'ye kadar yatması veya başta, kıçta 10°'ye kadar meyilli olduğu durumlarda veya bu sınırlar arasındaki herhangi bir açı kombinasyonunda tam kapasiteyle çalışacak şekilde dizayn edilecek ve düzenlenecektir.

 

 • Tamamlanmış bir acil durum sisteminin periyodik incelemeleri için şartlar

 

oluşturulacak ve otomatik ilk hareket düzenlemelerinin denenmesini de kapsayacaktır.

 

Kural 44

 

Acil durum jeneratör grupları için ilk hareket düzenlemeleri

 

 • Acil durum jeneratör grupları soğukken 0° C'de kolayca çalışabilecek özellikte olacaklardır. Bu uygulanamaz ise veya daha düşük sıcaklıklarla karşılaşma ihtimali jeneratör gruplarının çalışmasını sağlamak için İdare tarafından kabul edilebilecek ısıtma donanımı yapılacaktır.

 

 • Otomatik olarak çalışacak şekilde düzenlenen her acil durum jeneratör grubu,

 

İdarenin onaylayacağı en az üç kere arka arkaya ilk hareket için yeterli depolanmış enerjiye sahip ilk hareket tertibatıyla donatılacaktır. Elle çal ıştırmanın etkili olduğu ispatlanmadıkça, 30 dakika içinde ilave üç defa ilk hareket için ikinci bir enerji kaynağı temin edilecektir.

 

2.1 Paragraf 2'nin ikinci cümlesi doğrultusunda, 1 Ekim 1994 tarihi itibarıyla inşa edilen gemiler ikinci bir bağımsız ilk hareket araç temin edilmedikçe aşağıdaki gereklere uyacaklardır:

 

Ayrıca ikinci bir enerji kaynağı manuel başlatmanın etkin olacağı belirtilmedikçe 30 dakika içerisinde ilave üç başlangıç için ikinci bir enerji kaynağı temin edecektir.

 

 • Depolanmış enerji her zaman hizmete hazır olacaktır, şöyle ki:

 

.1 elektrikli ve hidrolik ilk hareket sistemleri acil durum dağıtım tablosundan besleneceklerdir.

 

.2 ilk hareket basınçlı hava sistemleri, uygun bir geri döndürmez valf kullanarak ana ve yardımcı basınçlı hava tüpleri ile veya bir acil durum hava kompresörü elektrik gücüyle çalışıyorsa, acil durum dağıtım tablosundan beslenir;

 

.3 bütün bu ilk hareket, şarj etme ve enerji depolama cihazları acil durum jeneratör mahalline yerleştirileceklerdir; bu cihazlar acil durum jeneratör grubunun çalıştırılması amacının dışında kullanılmayacaklardır. Bu durum, acil durum jeneratör mahallerine monte edilmiş geri döndürmez valf ana ve yardımcı basınçlı hava sistemlerinden acil durum jeneratör grubu hava tüplerine hava teminini engellemez.

 

4.1 Otomatik ilk hareketin gerekmediği yerlerde, atalet çal ıştırıcılar, manuel şarjlı hidrolik akümülatörler, veya toz şarjlı kartuşlar gibi cihazlara manuel çalıştırmaya izin verilebilir.

 

 1. 2 Manuel çalışt ırmanın kullanışsız olduğu zaman, paragraf 2. ve 3'ün gereklerine, ilk hareketin yapılması dışında, uyulacaktır.

 

Kura1 45

 

Elektrik kökenli ani yükleme (şok), yangın ve diğer tehlikelere karşı önlemler

 

1.1 Elektrik yüklü olarak yapılmayan fakat hatalı durumlardan dolayı elektrikle yüklenebilecek olan elektrik makinaları veya teçhizatının açıkta kalan metal kısımları aşağıdaki hususlara uyulmadıkça, topraklanacaktır.

 

-115-

 

 

.l teçhizat 55 V'luk doğru akım veya iletkenler arasında ortalama karekökü 55 V’u geçmeyen etkin bir voltaj ile beslenirse; bu voltajı elde etmek için oto transformatör kullanılmayacak; yada

 

.2 sadece bir tüketici cihaza ayırıcı emniyet transformatörleriyle 250 V’u geçmeyecek şekilde besleme yapılır; veya

 

.3       teçhizat çift izolasyon prensibine uygun olarak oluşturulur.

 

1.2 İdare iletkenliğe etkisi bakımından özellikle riskli olan kapalı ve çok önemli alanlar da portatif elektrikli teçhizatın kullanılması için ek önlemler isteyebilir.

 

1.3 Bütün elektrikli cihazlar, normal olarak kullanıldıklarında veya dokunulduklarında hasara sebep olmayacak şekilde yapılacak ve tesis edileceklerdir..

 

 • Ana ve yardımcı tevzi tabloları, personeli tehlikeye sokmadan gereken aygıt ve teçhizata kolayca ulaşabilecek şekilde düzenleneceklerdir. Tevzi tabloları (Dağıtım panoları) yan ve arka tarafları ve gerekirse önleri uygun şekilde korunacaktır. İdarenin belirttiği voltajın üstünde elektrik yüklü olup topraklanan açık kısımlar bu dağıtım tablolarının önüne yerleştirilmeyeceklerdir Gerekli görüldüğünde dağıtım tablosunun ön ve arkasına iletken olmayan paspas veya ızgaralar konacaktır.

 

3.1 Tevzi sisteminin tekneye dönüşü bir tankerde hiçbir amaçla veya 1600 ve daha yukarı gros tonajlı diğer gemilerde ise güç, ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullanılmayacaktır.

 

3.2 Paragraf 3.1'in gerekleri İdarenin kabul ettiği şartlar altında aşağıdakilerin kullanılmasını engellemez:

 

.l          etkili akım uygulanan katodik koruma sistemi;

 

.2         sınırlı ve lokal topraklanmış sistemler; yada

 

.3 en kötü şartlar altında 30 mA'i geçmeyen akımla izolasyon düzeyi izleme cihazları.

 

3.2.1 1 Ekim 1994 tarihi itibarıyla inşa edilen gemiler için paragraf 3.1'in gerekleri, herhangi tehlikeli bölümlere doğrudan geçmesini önleyecek şekilde sınırlı ve bölgesel topraklı sistemlerin kullanılmasına teşkil etmeyecektir.

 

3.3 Tekne Dönüşüm sisteminin kullanıldığında, bütün evreler, yani son koruyucu cihazdan sonraki bütün devreler iki telli olacak ve İdarenin uygun göreceği özel önlemler alınacaktır.

 

4.1 Bir tankerde topraklanmış dağıtım sistemleri kullanılmayacaktır. İdare, olağanüstü durumlarda bir tankerde, herhangi bir tehlikeli bölgeden doğrudan geçmemek kaydıyla 3000 Volt (hattan hatta) ve daha yukarı olan alternatif akım güç elemanları için nötr hattının topraklanmasını kabul edebilir.

 

4.2 Gerek primer gerekse sekonder olsun, toprakla bağlantısı olmayan güç, ısıtma veya aydınlatma için bir dağıtım sistemi kullanıldığında, izolasyon düzeyini devamlı izleyen ve anormal derecede düşük izolasyon değerlerini gösterebilecek ve duyurabilecek nitelikte bir cihaz temin edilecektir.

 

-116-

 

 

4.3 1 Ekim 1994 tarihi itibarıyla inşa edilen gemiler, 4.1 paragrafının koşulları doğrultusunda, aşağıdaki gereklere uyacaklardır :

 

.1 4.3.2 paragrafı ile izin verilenler dışında, topraklanmış dağıtım sistemleri bir tankerde kullanılmayacaktır.

 

.2 4.3.1 paragrafının gerekleri, topraklanmış doğal olarak güvenlik devrelerinin kullanımına ve ilaveten, İdare tarafından onaylanmış koşullar altında, aşağıdaki topraklanmış sistemlerin kullanımına da engel olmaz.

 

.2.1 normal ve kesilme koşullarında, 5 A'dan daha fazlasına sınırlandırılmamış tekne akımının sağlanması yla, toprağa bağlantısı olmayan bir sistemin kullanımına imkan vermeyen teknik ve güvenlik sebeplerinin olduğu güç destekli kontrol sistem devreleri; ya da

 

.2.2 herhangi bölümlere doğrudan geçmesinin önlenmesi koşuluyla sınırlı ve bölgesel topraklanmış sistemler; ya da

 

.2.3 oluşan herhangi bir akımın tehlikeli bölgelere olmaması kaydıyla, alternatif akım şebekesi ortalama alanda (hattan hatta) 1000 volt ve üzeri olacaktır.

 

5.1 Olağanüstü durumlarda İ darenin izin verdiğinin dışında, bütün kabloların kaplana-bilir metal muhafızlarının ve zırhlarının elektrikselliği devamlı olacak ve topraklanacaktır.

 

5.2 Teçhizatın dı şındaki bütün elektrik kabloları ve telleri en azından güç tutuşan cinsten olacak ve bu orjinal özelliği bozulmayacak şekilde tesis edilecektir. Özel uygulamalar için gerektiğinde İdare, telsiz frekans kabloları gibi yukarıdaki şarta uymayan özel tip kabloların kullanılmasına izin verebilir.

 

5.3 Acil durum güç, aydınlatma, dahili haberleşme veya işaretler için gerekli kablo ve teller, kuzineler, çamaşırhaneler, A kategorisine dahil makine mahalleri ve kopartaları ile diğer yangın tehlikesi fazla olan alanlardan mümkün olduğu kadar uzak olacak şekilde döş enecektir. Ro-ro yolcu gemilerinde, 1 Temmuz 1998'den sonra tesis edilen acil durum alarmları ve toplu çağrı sistemlerinin kablo döşemeleri. Te şkilat* tarafı ndan geliştirilmiş tavsiyeler göz önüne alınarak İ dare tarafından onaylanacaktır. Yangın pompalarını acil durum dağıtım tablosuna bağlayan kablolar, yüksek yangın tehlikesi olan alanlardan geçmesi halinde, yangına karşı dirençli cinsten olacaklardır. Bütün bu kablolar, uygulanabildiği takdirde, bitişik bir mahaldeki yangının neden olacağı perdelerdeki ısınmayla çalışamaz hale gelmeyecek şekilde döşeneceklerdir.

 

5.4 Tehlikeli alanlarda döşenen kablolar bu alanlardaki bir elektrik hatası sonucu yangın veya patlama tehlikesi yaratıyorsa, bu tehlikelere karşı İdarenin uygun göreceği özel önlemler alınacaktır.

 

5.5 Kablo ve teller, ısınma ve diğer hasarları önlenecek şekilde, döşenecek ve destekleneceklerdir.

 

5.6 Bütün kontrollerin uç kıs ımları ve birle ştirme bağlantıları kablonun orjinal elektrikli, mekanikli, güç tutuşabilme ve gerekirse yangına karşı dirençli özellikleri korunacak şekilde yapılacaktır.

 

6.1 Her bir ayrı devre Kural 29 ve 30'un izin verdiği veya İdarenin aksine izin verdiği durumlar dışında, kısa devre ve aşırı yüklemeye karşı korunacaktır.

 

 • Teşkilat tarafından geliştirilecek acil durum alarmları ve toplu çağrı sistemleri için kablo döşeme tavsiyelerine başvurunuz.

 

-117-

 

 

6.2 Her devre içinde aşırı yükten koruyucu cihazın kapasitesi veya uygun ayar değeri bu cihazın bulunduğu yerde devamlı olarak gösterilecektir.

 

 • Aydınlatma donanımı, kablo ve tellere zarar verebilecek sıcaklık artışını ve çevredeki malzemenin aşırı ısınmasını önleyecek biçimde düzenlenecektir.

 

 • Yakıt veya yük mahallerinde son bulan bütün aydınlatma ve güç devrelerinin bağlantısını kesmek için devreler bu mahallerin dışında çok kutuplu bir anahtar ile temin edilecektir.

 

9.1 Akü bataryaları uygun şekilde yerleştirilecek ve bunların yerleştirildiği bölümler iyi bir şekilde yapılacak ve yeterli olacak şekilde havalandırılacaktır.

 

9.2 Parlayıcı buharlar için bir ateşleme kaynağı olabilecek elektrikli veya diğer teçhizatın bu bölümlerin bulundurulmasına, paragraf 10'un dışında, izin verilmeyecektir.

 

9.3 Akü bataryaları idareyi tatmin edecek şekilde hava geçirmez olarak sızdırmazlığı sağlanmadıkça yerleştirilmeyeceklerdir.

 

 • Hiçbir elektrik teçhizatı, idare bu teçhizat için aşağıdaki hususlarda tatmin olmadıkça, tankerlerde veya akümülatör bataryalarına tahsis edilmiş, Kompartımanlarda, boya mağazalarında, asetilen depolarında veya benzer mahallerdeki parlayıcı karışımların toplanabileceği alanlara yerleştirilmeyecektir :

 

.1         işletme amaçları için önemi;

 

.2         adı geçen karışımı tutuşturmayacak tipte olması;

 

.3         ilgili mahale uygun olması;

 

.4 karşılaşabileceği toz, buhar veya gaz içinde güvenli olarak kullanılabileceğinin belgelenmiş olması.

 

 • Bir yolcu gemisindeki dağıtım sistemi, kural 11-2/3.9 ile belirlenen herhangi bir ana düşey bölgedeki yangının diğer benzer bölgelerin güvenliği için gerekli olan hizmetleri engellemeyecek şekilde, düzenlenecektir. Böyle herhangi bir bölgeden geçen ana ve acil durum kabloları, pratik olduğu kadar geniş olarak, hem düşey hem de yatay bir şekilde ayrılırlarsa, bu gerek karşılanmış olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-118-

 

 

Kısım E

 

Periyodik olarak vardiya tutulmayan makine mahalleri için ek gerekler

 

(Yolcu gemilerine değinen kural 54 dışında, kısım E yük gemilerine uygulanır)

 

Kura1 46

 

Genel

 

 • Düzenlemeler manevra dahil olmak üzere bütün seyir şartlarında, makine mahalli devamlı gözetim altında olan bir gemininkine eşdeğer gemi güvenliği sağlayacak biçimde olacaktır.

 

 • İdare, güvenilir bir şekilde çalışmasını ve sürekli güvenilir çalışmayı temin amacıyla, tatmin edici düzenli denetim ve deney düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak için tatmin edici önlemler alacaktır.

 

 • Her gemi, periyodik olarak vardiya tutulmayan makine daireleri ile işletilmesine uygun olduğuna dair, idareyi tatmin edecek döküman bulunduracaktır.

 

Kural 47

 

Yangına karşı önlemler

 

 • İdare özel bir durumda bunu gereksiz bulmadıkça :

 

.1kazan dairesi hava giriş kaportalarında ve egsozlarında.

 

.2 ana makinanın skavenç hava mahalinde meydana gelecek yangınlarda erken tesbit ve alarm vermek için tedbirler alınacaktır.

 

 • 2250 KW ve yukarı güçte veya silindir çapı 300 mm'den büyük olan içten yanmalı makineler, karter yağı buhar dedektörleri veya ana makine yatağı sıcaklık monitörü veya eşdeğer cihazlar ile donatılacaktır.

 

Kural 48

 

Su basmasına karşı korunma

 

 • Periyodik olarak vardiya tutulmayan makina mahallerindeki sintine kuyuları, normal trim ve meyilde sıvı birikimini tespit edebilecek şekilde yerleştirilecek ve izlenecek ve denetlenemeyen süre içindeki sızıntıları rahatça alacak kadar büyük olacaktır.

 

 • Sintine pompasının otomatik olarak çalışması halinde, basılacak sıvının pompa kapasitesinden fazla olduğu veya pompanın normal beklenenden daha sık çalıştığı durumları gösterecek vasıtalar temin edilecektir. Bu durumlarda makul bir süre için idare edebilecek daha küçük sintine kuyularına izin verilebilir. Otomatik kontrollü sintine pompalarının temin edilmesi halinde denizlerin yağ ile kirlenmesinin önlenmesi gereklerine özel dikkat gösterilecektir.

 

 • Herhangi bir deniz suyu girişinin, su hattı altındaki boşaltımı veya sintine basma sisteminin valf kontrol yeri, suyun bu mahale akması durumunda, bu kontrol mekanizmalarına ulaşıp çalıştırmak için gerekli zamanı dikkate alarak tertip edilecektir. Tam yüklü durumdaki gemide mahallin suyla dolması halinde, kontrol mekanizmalarını bu su seviyesinin üstündeki bir mevkiden çalıştırmak için düzenlemeler yapılacaktır.

 

 

 

 

 

-119-

 

 

Kural 49

 

Ana makinenin köprü üstünden kontrolü

 

 • Manevra dahil olmak üzere bütün seyir şartlarında; hız, itme yönü, uygulanıyorsa pervane piçi köprü üstünden tam olarak kontrol edilebilecektir.

 

1.1 Böyle bir uzaktan kontrol, her bağımsız pervane için, gerektiğinde ana makinesinin aşırı yüklenmesini önleyici vasıtalar da dahil olmak üzere bütün ilgili servislerin otomatik işlevleri ile birlikte tek bir kontrol cihazı tarafından yerine getirilecektir.

 

1.2 Ana makinesi için, köprü üstü kontrol sisteminden bağımsız olarak, köprü üstünde bir acil durum durdurma cihazı temin edilecektir.

 

 • Köprü üstünden ana makineye verilen emirler, ana makine kontrol odasında veya ana makina kontrol mahalinden uygun şekilde görülebilir olacaktır.

 

 • Ana makinenin uzaktan kontrolü, sadece zamanında bir yerden mümkün olacaktır, bu yerlerde dahili bağlantılı kontrol mahallerine izin verilebilir. Her kontrol yerinde hangi yerin ana makinenin kontrol ettiğini gösteren bir gösterge bulunacaktır. Köprüüstü ile makine mahalleri arasındaki kontrolün değiştirilmesi sadece ana makine dairesinden veya ana makine kontrol odasından mümkün olacaktır. Sistem, kontrolü bir yerden başka bir yere değiştirilirken, pervane itmesinin önemli miktarda değişmesini önleyici vasıtalardan oluşacaktır.

 

 • Geminin güvenli bir şekilde çalıştırılması için, otomatik veya uzaktan kontrol sisteminin herhangi bir kısmındaki bir arıza durumunda dahi, bütün önemli makinelerin yanından kontrolü mümkün olacaktır.

 

 • Uzaktan otomatik kontrol sistemi, arıza durumunda alarm verecek şekilde dizayn edilecektir. İdare, kullanışsız bulmadıkça, pervanenin mevcut hızı ve itme yönü, makinenin yanından kontrolü yapılıncaya kadar devam ettirilecektir.

 

 • Köprüüstünde aşağıdakiler için göstergeler bulunacaktır :

 

.1sabit adım pervanelerde pervane hızı ve dönme yönü, veya

 

.2piç kontrollü pervanelerde pervane hızı ve piç pozisyonu

 

 • ilk hareketin yapılamaması ihtimaline karşı yeterli ilk hareket hava basıncını koruyabilmek için ardarda gelen otomatik harekete geçirme tekrarlamalarının sayısı sınırlı tutulacaktır. Ana makinesinin ilk hareketini ancak sağlayabilecek derecede düşük hava basıncını göstermek için bir alarm sistemi tesis edilecektir.

 

Kural 50

 

Haberleşme

 

Ana makine kontrol odası veya ana makine kontrol mahalli ile köprüüstü ve makine zabitlerinin kamaraları arasında uygun görüldüğü şekilde güvenilir sesli haberleşme vasıtaları temin edilecektir.

 

 

-120-

 

 

Kural 51

 

Alarm sistemi

 

 • Dikkat gerektiren bir arızayı gösteren bir alarm sistemi temin edilecek ve bu sistem :

 

.1 ana makine kontrol odası veya yürütme makinesinin kontrol mahallerinde sesli veya görülebilen bir alarm verebilecek ve her ayrı alarm işlevini uygun bir pozisyonda gösterebilecek;

 

.2 mühendislerin dinlenme salonu ile kamaralarının her birinde anahtar vasıtasıyla bağlantılı olacak. Böylece en azından bu mahallerden birinde alarm çalması sağlanacak. İdare, eş değerdeki düzenlemelere izin verilebilir,

 

.3 vardiya zabitinin dikkatini veya harekete geçmesini gerektiren herhangi bir durumda köprü üstünde sesli ve görünen bir alarm başlatılacak;

 

.4 arıza durum dikkate alınarak mümkün olduğu kadar güvenli çalışma prensibine göre dizayn edilecek; ve

 

.5 eğer bir alarm sınırlı bir zaman içerisinde mahali olarak dikkati çekmediyse Kural 38'in talep ettiği gibi mühendislerin alarmını çalıştıracaktır.

 

2.1 Alarm sistemine devamlı olarak güç temin edilecek ve normal gücün temin edilmemesi halinde sistem otomatik olarak yedek güce geçebilecektir.

 

2.2      Alarm sisteminin normal gücünün sağlanamaması bir alarm ile belirtilecektir.

 

3.1 Alarm sistemi aynı anda birden fazla arızayı belirtebilecek ve bir alarmın alınması başka bir alarmı engellemeyecektir.

 

3.2 Herhangi bir alarm durumunun paragraf (1) de anılan mahalde alınması alarmın uyardığı mahallerde belirtilecektir. Alarmlar kabul edilinceye kadar devam edecek ve alarmların görünür işaretleri arıza giderilinceye kadar yok olmayacak, arıza giderilince alarm sistemi normal çalışma şartlarına dönecektir.

 

Kural 52

 

Emniyet sistemleri

 

Makine ve kazan çalışmalarında acil bir tehlike oluşturan önemli bir arıza halinde, tesisin o kısmını, otomatik olarak devre dışı bırakacak ve alarm verilmesini sağlayacak bir güvenlik sistemi temin edilecektir. Ciddi hasar, tam bozulma yada patlama dışında yürütme sisteminin durdurulmasını önleyecek düzenlemeleri varsa, bunlar dikkatsiz çalıştırmaları önleyecek şekilde olacaktır. Önleme meydana geldiğinde bunu belirten görünür vasıtalar temin edilecektir.

 

Kural 53

 

Makine, kazan ve elektrik tesisleri için özel gerekler

 

 • Makine, kazan ve elektrik tesisleri için özel gerekler İdareyi tatmin edecek şekilde olacak ve en az bu Kuralın gereklerini içine alacaktır.

 

 

 

-121-

 

 

2          Ana elektrik güç kaynağı aşağıdaki şartlara uyacaktır :

 

2.1      Elektrik gücünün normal olarak bir jeneratör tarafından sağlanabildiği durumda,

 

gemi güvenliği kadar geminin yürütülmesi ve manevrası içinde gerekli servislere güç bütünlüğü

 

sağlamak üzere uygun yük dağıtım düzenlemeleri temin edilecektir. Çalışmakta olan bir jeneratörün

 

devreden çıkması halinde, ana makinenin ve manevrasının olduğu kadar güvenliğini de sağlamak

 

üzere bunlarla ilgili önemli yardımcı makinelerin otomatik olarak tekrar harekete geçirilmelerini,

 

gerekirse sıra ile temin edecek yeterli kapasiteye sahip bir yedek jeneratörün otomatik olarak ilk

 

harekete geçirilmesi ve ana dağıtım tablosuna bağlanabilmesi için uygun düzenlemeler yapılacaktır.

 

İdare, 1600 gros tondan küçük bir gemide, pratik olmaması durumunda, bu gerekten vazgeçebilir.

 

2.2 Elektrik gücü normal olarak aynı anda paralel olarak çalışan birden fazla jeneratör tarafından temin ediliyorsa, bu jeneratörlerden birinin bozulması halinde kalanların aşırı yüklenme-den geminin yürütülmesine ve manevrasına izin verecek, ve geminin güvenliğini sağlayacak biçimde çalıştırılmalarını temin etmek için, örneğin yük dağılımı gibi, tedbirler alınacaktır.

 

 • Geminin yürütülmesinde esas olan diğer yardımcı makineler için yedek (standby) makineler gerektiğinde, otomatik değiştirme (change-over) tertibatı temin edilecektir.

 

 • Otomatik kontrol ve alarm sistemleri

 

4.1 Otomatik kontrol ve alarm sistemi, ana makina ve yardımcılarının çalışması için gerekli hizmetler, gerekli otomatik düzenlemelerde sağlanacak biçimde olacaktır.

 

4.2      Otomatik değiştirmede bir alarm verilecektir.

 

4.3 Bütün önemli basınç, sıcaklık ve akışkan seviyeleri ve diğer önemli parametreler için kura151'e uygun bir alarm sistemi temin edilecektir.

 

4.4 Merkezi bir kontrol mevkii, gerekli alarm panoları ve herhangi bir alarmı gösteren düzenleme ile donatılacaktır.

 

 • Ana yürütme sistemi için içten yanmalı makinelerin kullanıldığı yerlerde ilk hareket havası basıncını gerek görülen seviyede tutmak için vasıtalar temin edilecektir.

 

Kural 54

 

Yolcu gemileri ile ilgili özel tutum

 

Makine daireleri periyodik olarak vardiya tutulsun yada tutulmasın, İdare yolcu gemilerine özel dikkat gösterecektir ve hangi şekilde olursa olsun, normal olarak vardiya tutulan makine dairelerininkine eşdeğer bir güvenliğin sağlanması için bu Kurallarda kesinlik kazanmış hükümlere ilavelerin yapılması gerekecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-122-

 

 

BÖLÜM II-2

 

İnşaat-Yangından Korunma, Yangın İhbar ve Yangın Söndürme

 

Sayfa No

 

Kısım A         Genel

 

1          Uygulama....................................................................................................................... 125

 

2          Yangın güvenliği hedefleri ve fonksiyonel gereklilikler........................................ 128

 

3          Tanımlamalar................................................................................................................. 129

 

Kısım B         Yangın ve patlamanın önlenmesi

 

4          Patlama olasılığı............................................................................................................ 134

 

5          Yangının Büyüme Potansiyeli................................................................................... 147

 

6          Duman Oluşturma Potansiyeli ve Toksite................................................................ 151

 

Kısım C         Yangının Bastırılması

 

7          Tespit ve Alarm.............................................................................................................. 152

 

8          Duman Yayılmasının Kontrolü................................................................................... 156

 

9          Yangının Durdurulması............................................................................................... 157

 

10       Yangın Savunma......................................................................................................... 190

 

11       Bünyesel Mukavemet.................................................................................................. 204

 

Kısım D         Kaçış

 

12       Mürettebat ve Yolcuların Bilgilendirilmesi................................................................ 206

 

13       Kaçış Yolları................................................................................................................... 207

 

Kısım E         Operasyonel Gereklilikler

 

14       Operasyonel Hazırlık ve Bakım -Tutum.................................................................... 215

 

15       Talimatlar ; Gemideki Eğitim ve Talimler................................................................... 217

 

16       Operasyon..................................................................................................................... 219

 

Kısım F          Alternatif Dizayn ve Yerleşimler

 

17       Alternatif Dizayn ve Yerleşimler................................................................................. 220

 

Kısım G         Özel Gereklilikler

 

18       Helikopter Kolaylıkları.................................................................................................. 222

 

19       Tehlikeli Yüklerin Taşınması...................................................................................... 226

 

20       Araç Bölmeleri, Özel Kategori Bölmeler ve Ro-Ro Bölmelerinin Korunması..... 234

 

 

 

 

-123-

 

 

BÖLÜM II-2

 

İnşaat - yangından korunma, yangın ihbar ve yangın söndürme

 

 

 

Kısım A

 

Genel

 

Kural 1

 

Uygulama

 

 • Uygulama

 

1.1 Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Bölüm; 1 Temmuz 2000 tarihinde veya daha sonra inşa edilmiş olan gemilere uygulanacaktır.

 

1.2      Bu Bölüm'ün amaçları bakımından:

 

.1 inşa edilmiş gemiler ibaresi, omurgası kızağa konulmuş veya inşa safhasının buna eşdeğer aşamasına gelmiş bulunan gemiler anlamına gelmektedir;

 

.2 bütün gemiler ibaresi, tipine bakılmaksızın, 1 Temmuz 2002 tarihinden önce, bu tarihte veya daha sonra inşa edilmiş gemiler anlamına gelmektedir;

 

.3 inşa tarihi ne olursa olsun, yolcu gemisi olarak tadil edilmiş bulunan bir yük gemisi, sözkonusu tadilatın başlangıç tarihinde inşa edilmiş bir yolcu gemisi olarak kabul edilecektir.

 

1.3 Bu Bölüm'ün amaçları bakımından, inşa safhasının kızağa konmaya eşdeğer aşamasına gelmiş ibaresinden;

 

.1         inşaatı, belirli bir gemi tipi olarak tanımlanabilecek aşamasına gelmiş; ve,

 

.2 sözkonusu geminin; en az; 50 tonluk veya tüm tekne mukavim elemanlarının tahmini ağırlığının yüzde birine eşdeğer tonajdan, hangisi daha küçükse o kadarlık kısmının donatımı tamamlanmış, olduğu anlaşılacaktır.

 

2          Mevcut gemilere uygulanabilecek gereklilikler

 

2.1 Aksi açık olarak belirtilmedikçe, İdare'ler; 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş gemilerin, MSC.1(XLV), MSC.6(48), MSC.13(57), MSC.22(59), MSC.24(60), MSC.27(61), MSC.31(63), ve MSC.57(67) No.lu Karar'larla değiştirilmiş; Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi, 1974'ün Bölüm II-2'sindeki gerekliliklerden uygulanabilir olanlarına uymakta olduklarını sağlamakla yükümlüdürler.

 

2.2 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş gemiler, ayrıca;

 

.1         Paragraf 3, 6.5 ve 6.7'den uygulanabilenlerine,

 

.2 1 Temmuz 2002 tarihinden sonraki ilk sörvey tarihlerinden daha geç olmamak üzere; 13.3.4.2 ila 13.3.4.5, ve 13.4.3 ile; 16.3.2.2 ve 16.3.2.3 hariç, Kısım E'deki Kural'lardan uygulanabilenlerine;

 

-125-

 

 

.3         Sadece yeni montajları sözkonusu olması halinde; 10.4.1.3 ve 10.6.4 No.lu

 

Kurallara; ve,

 

.4 2.000 groston ve daha yukarı tonajlardaki yolcu gemileri; 1 Ekim 2005 tarihinden daha geç olmamak üzere de 10.5.6 No.lu Kural'a,uyacaklardır.

 

 • Onarım, değişiklik, tadilat ve donatımlar

 

3.1 Onarım, değişiklik, tadilat veya donatım safhasında bulunan bütün gemiler, en az; bu gemilere daha önce uygulanan gerekliliklere uymaya devam edeceklerdir. Böyle gemiler, bir kural olarak; 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş olmaları durumunda, bu tarihte veya daha sonra inşa edilmiş gemilerin tabi oldukları gerekliliklerin, en azından; sözkonusu onarım, değişiklik, tamirat veya donatımdan önceki kadarına uyacaklardır.

 

3.2 Bir geminin boyutlarında veya yolcu bölümlerinin ölçülerinde esaslı bir değişiklik, veya; geminin hizmet ömründe ve onunla ilgili donanımlarının ömründe esaslı bir uzama meydana getirmiş onarım, değişiklik veya tadilatlar da; 1 Temmuz 2002 tarihinde veya daha sonra inşa edilmiş gemilerin tabi olduğu gerekliliklerden, İdare tarafından gerekli ve uygulanabilir oldukları değerlendirilenlerine uymak zorundadırlar.

 

 • İstisnalar

 

4.1 Yapılması beklenen seferlerin yeterince güvenli ve koşulların da olumlu olması nedeniyle bu Bölümde mevcut gerekliliklerden bir veya birkaçını uygulanamaz veya gereksiz olduğunu değerlendirmesi durumunda, İdare; seferleri süresince en yakın sahilden 20 milden daha uzak mesafelerde bulunmamaları koşuluyla, kendi Ülkesinin bayrağını taşıyan belirli gemiler veya gemi tipleri için, bu şekildeki Kuralları zorunlu olmaktan çıkartabilir.

 

4.2 Hacı kafileleri gibi çok sayıdaki özel yolcu gruplarının taşınması şeklindeki özel görevlerde kullanılan yolcu gemileri için, İdare; bu Bölümde mevcut gerekliliklerden bir veya birkaçının uygulanmaya zorlanmasının olanaksızlığı konusunda tatmin olması halinde, ve;

 

.1         Özel Amaçlı Yolcu Gemileri Anlaşması, 1971'e eklenmiş Kurallar ile,

 

.2 Özel Amaçlı Yolcu Gemileri için Hacim Gereklilikleri Protokolü, 1973'e eklenmiş Kurallar'a, tam olarak uyulması koşuluyla; sözkonusu gereklilikleri bu gemiler için zorunlu olmaktan çıkartabilir.

 

 • Gemi tipine bağlı olarak uygulanabilecek gereklilikler Aksi açık olarak belirtilmedikçe:

 

.1 Belirli bir gemi tipi belirtilmemiş olan gereklilikler her tip gemiye uygulanacaktır; ve,

 

.2 "Tankerler" ile bağlantılı olarak verilmiş olan gereklilikler, aşağıdaki 6.ncı Paragraf'ta belirtilmiş bulunan gerekliliklere uyulması koşuluyla bütün tankerlere uygulanacaktır.

 

 • Gerekliliklerin tankerler için uygulanması

 

6.1 Bu Bölüm'de tankerler için verilmiş olan gereklilikler; onaylı bir parlama noktası ölçüm cihazı ile ölçülen (kapalı ortam testi) parlama noktası, 60°C'ı geçmeyen ve atmosfer basıncından düşük bir

 

 

 

-126-

 

 

Reid buhar basıncına sahip ham petrol veya petrol ürünlerini veya, yangın risk değeri buna eşdeğer olan diğer sıvı yükleri taşıyan tankerlere uygulanır.

 

6.2 Paragraf 6.1'de tanımlanmış olanlardan farklı sıvı yüklerin veya daha yüksek yangın tehlikesi kriterine sahip sıvılaş tırılmış gazları n taşınmasının planlanması durumunda; Kural VII/8. 1'de değinilmiş olan Kimyasal Dökmeyükler Uluslararası Tüzüğü, Kural VII/11.1'de açıklanmış olan Kimyasal Dökmeyükler Tüzüğü ve Gaz Taşıyı cılar Uluslararası tüzüğü ile, uygun durumlarda da Gaz Taşıyıcılar Tüzüğü'nün maddelerinin gereği şekilde uygulanması suretiyle, ilave güvenlik önlemleri uygulanacaktır.

 

6.2.1 Yangın Savunma Sistemleri Tüzüğü'ne uygun normal bir köpüklü yangın savunma sisteminin etkili olamadığı, 60° C'ın altındaki bir parlama noktasına sahip bir sıvı yük, bu kapsamda; olağan üstü yangın riski taşıyan bir yük olarak mütalaa edilecektir. Bu durumlarda, aşağıdaki ilave güvenlik önlemlerinin alınması gereklidir:

 

.1         Kullanılan köpük alkole dayanıklı tipte olacak;

 

.2 Kimyasal tankerlerde kullanılacak köpük konsantrelerinin, Örgüt tarafından geliştirilmiş esaslar çerçevesinde tatminkar olduğu İdare tarafından onaylanmış olacak;*

 

.3 Köpüklü yangın savunma sistemlerinin kapasite ve sıkma güçleri; Kimyasal Dökme yükler Uluslararası Tüzüğü'nün l l.nci Bölüm'ünde verilmiş değerlere uygun olacak, ancak; performans testlerinden geçmeleri koşuluyla daha düşük s ıkma değerlerine sahip sistemler de kabul edilebilecektir. inert gaz sistemleri ile mücehhez tankerler için, 20 dakikalık bir köpükleme yeteneğine sahip konsantre köpük kapasitesi, kabul edilebilecektir.**

 

6.2.2   Bu Kural'ın amaçları bakımından, 37.8° C'de 1.013 bardan fazla mutlak buhar

basıncına sahip bir sıvı yük, olağan üstü yangın riski taşıyan bir yük olarak kabul edilecektir. Bu tip

kimyasalları taşıyan gemiler, Kimyasal Dökme yükler Uluslararası Tüzüğü'nün 15.14.ncü

Paragrafındaki gerekliliklere uyacaklardır. Sözkonusu gemiler; tahditli sularda ve belirli zaman

periyotlarında işletilecekler ise, ilgili İdare; Kimyasal Dökmeyükler Uluslararası Tüzüğü'nün 15.14.3.ncü Paragrafı ile öngörülen soğutma sistemlerinin bulundurulması gerekliliğini gözardı edebilir.

 

6.3 Kimyasal Dökme yükler Uluslararası Tüzüğü'nün gerekliliklerine uymak durumunda olan akaryakıt ürünleri ile sıvı yüklerin dışında kalan, ve; 60° C'ın üzerinde parlama noktasına sahip bulunan sıvı yükler, sabit köpüklü söndürücü sistemlerine gerek göstermeyen, düşük yangın riskine sahip yükler olarak kabul edileceklerdir.

 

6.4 Onaylı bir parlama noktası ölçüm cihazı ile ölçülen 60° C'm üzerinde bir parlama noktasına (kapalı ortam testi) sahip bulunan petrol ürünlerini taşıyan tankerler, Kural 10.2.1.4.4 ve Kural 10.10.2.3'te mevcut gereklilikler ile, tankerler dışında kalan yük gemilerine ilişkin diğer gerekliliklere uyacaklardır. Şu kadarla ki; bu gemiler Kural 10.7'de tanımlanan sabit yangın söndürme sistemlerinin yerine, Yangın Savunma Sistemleri Sözleşmesi'nin gerekliliklerine uyan sabit bir güverte köpük sistemine sahip olacaklardır.

 

6.5 1 Temmuz 2002 tarihinden önce, bu tarihte veya daha sonra inşa edilmiş olan kombine taşıyı cılar, diğer kargo bölmelerinin hiçbirisinde yakıt taşınmıyor olması ve gaz free edilmiş olması veya; her sefer için ayrı ayrı olmak üzere, taşınan yük kombinasyonuna, İdare tarafından; Örgüt'çe geliştirilmiş esaslar dikkate alınmak suretiyle onay verilmiş olması durumu dışında, akaryakıttan başka yük taşıyamayacaklardır.***

 

 • Kimyasal tankerlerdeki yangın savunma sistemlerinde kullanılacak genişlemeli köpük konsantrelerinin performans ve test kriterleri ile sörveylerine ilişkin esaslar (MSC/Circ.799)'a bakınız.

 

 • IBC veya BCH Tüzüklerinin dışında kalan kimyasallarla ilgili parlama noktaları bilgileri ile önerilen yangın savunma malzemeleri için (MSC/Circ.553)'ne bakınız.

 

 • Ölü Gaz sistemleri ile ilgili olarak; MSC.Circ.387 ile değiştirilmiş MSC.Circ.353 No.lu Esaslar dokümanına bakınız.

 

-127-

 

 

6.6 Alınmış olan alternatif ve ilave tedbirlerin, Kimyasal Dökmeyükler Uluslararası Tüzüğü ile Gaz Taşıyıcılar Uluslararası Tüzüğü'nün gereklilikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle İdare tarafı ndan tatminkar bulunması durumları dışında, kimyasal tankerler ile gaz taşıyıcılar; tankerler için verilmiş olan gerekliliklere uyacaklardır.

 

6.7 1 Temmuz 2002 tarihinden önce inşa edilmiş olan bütün tankerler, 1 Temmuz 2002 tarihinden sonraki ilk havuzlanma tarihlerinden önce ve de en geç 1 Temmuz 2005 tarihine kadar, karbon gazları oluşumlarının sürekli izlenmesine olanak veren bir sistemle de teçhiz edilmiş olacaklardır. Örnekleme noktaları ve dedektör problarının, tehlike oluşturabilme olasılığına sahip kaçakların erkenden tespitine imkan verecek uygun noktalara yerleştirilmiş olmalan gereklidir. Hidrokarbon gaz konsantrasyonlarının, en düşük parlama miktarının 10%'undan fazla olmayan ve önceden belirlenmi ş bir değere ulaşması durumunda, ilgili personelin yaklaşan tehlike konusunda uyarılması amacıyla; pompa dairesi ve kargo kontrol odasında, sürekli bir sesli ve görüntülü alarm sinyalinin otomatik olarak devreye girmesi temin edilmiş olacaktır. Bununla birlikte; en düşük parlama miktarının 30%'undan daha fazla olmayan önceden ayarlanmış konsantrasyon seviyelerinde devreye giren, halen monteli durumdaki izleme sistemleri de kabul edilebilir.

 

Kura1 2

 

Yangın güvenliği hedefleri ve fonksiyonel gereklilikler

 

1          Yangın güvenliği hedefleri

 

1.1      Bu Bölüm'deki yangın güvenliği hedefleri:

 

.1         Yangın ve patlamanın oluşmasını engellemek;

 

.2         Yangının yol açabileceği can kaybı riskini azaltmak;

 

.3         Yangının; gemiye, yüküne ve çevreye verebileceği zarar riskini azaltmak;

 

.4         Yangın ve patlamayı; başladığı bölmede tutmak, kontrol altına almak ve

boğmak; ve,

.5         Yolcular ve mürettebat için yeterli ve önceden belirlenmiş kaçış yollarını

 

sağlamaktır.

 

2          Fonksiyonel gereklilikler

 

2.1 Paragraf 1'de açıklanmış bulunan yangın güvenliği hedeflerinin elde edilebilmesi bakımından, a şağıdaki fonksiyonel gereklilikler, bu Bölümdeki Kurallara gerekli şekilde yansıtılmıştır:

 

.1       Geminin, termal ve yapısal engellerle yatay ve dikey ana bölmelere ayrılması;

 

.2         Yaşam mahallerin, termal ve yapısal engellerle diğer bölümlerden ayrılması;

 

.3         Patlayıcı maddelerin kullanımının kısıtlanması;

 

.4         Herhangi bir yangının başladığı bölgede tespit edilmesi;

 

.5         Herhangi bir yangın başlangıcının başladığı bölmede hapsedilmesi ve

 

söndürülmesi;

 

.6         Yangından kaçış ve yangına müdahale yollarının korunması;

 

.7         Yangınla mücadele ekipmanlarının kullanıma hazır bulundurulması; ve,

 

.8         Yanıcı yük buharının patlama olasılığının minimize edilmesi.

 

3          Yangın güvenliği hedeflerinin elde edilmesi

 

Paragraf 1'de açıklanmış bulunan yangın güvenliği hedefleri, B, C, D, E veya G kısımlarında

 

-128-

 

 

açıklanmış bulunan gerekliliklere uyulması veya; Kısım F'ye uygun alternatif dizayn ve düzenlemeler yolu ile elde edilmelidir. Bir geminin;

 

.1 Geminin dizayn ve düzenlemelerinin, bir bütün olarak Kısım B, C, D, E veya G'deki gerekliliklere uygun olması; veya,

 

.2 Geminin dizayn ve düzenlemelerinin, bir bütün olarak Kısım F'ye uygun olarak gözden geçirilmesi ve onaylanması; veya,

 

.3 Geminin belirli kısım veya kısımlarının dizayn ve düzenlemelerinin gözden geçirilerek Kısım F çerçevesinde onaylanmış olması ve geri kalan kısımlarının da Kısım B, C, D, E veya G çerçevesinde uygun bulunmuş olması, durumlarında Paragraf 2'de açıklanan fonksiyonel gereklilikleri karşıladığı ve Paragraf 1'deki güvenlik hedeflerine uygun olduğu kabul edilir.

 

Kural 3

 

Tanımlamalar

 

Bu Bölüm'ün amaçları bakımından, aksi açık olarak belirtilmedikçe, aşağıdaki tanımlamalar geçerli olacaktır;

 

 • Yaşam mahalleri; genel kullanıma ayrılmış alanlar, koridorlar, tuvaletler, kabinler, ofısler, revirler, sinemalar, oyun ve hobi odaları, berber salonları, pişirme ekipmanları içermeyen mutfak alanları ile benzer bölümlerdir.

 

 • "A" sınıfı bölmeler; aşağıdaki kriterleri karşılayan perde ve güvertelerin oluşturduğu

 

bölmelerdir:

 

.1         Çelik veya eşdeğer malzemeden imal edilmiş;

 

.2         Yeterince güçlendirilmiş;

 

.3         Ateşe maruz bulunmayan yüzeyin ortalama sıcaklığı, normal ortam

 

sıcaklığından 140° C'dan daha fazla, veya; bağlantı noktaları da dahil olmak üzere, hiçbir noktası;

 

Klas "A-60" bölmeler için 60 dakika,

 

Klas "A-30" bölmeler için 30 dakika,

 

Klas "A-15" bölmeler için 15 dakika,

 

Klas "A-0" bölmeler için 0 dakika sonunda,

 

normal ortam sıcaklığından 180° C'dan daha fazla sıcaklıkta olmayacak şekilde, onaylı ve yanmaz özellikte malzeme ile izole edilmiş;

 

.4 Duman ve alevin geçişini, bir saatlik standart yangın testinin sonuna kadar engelleyebilen; ve,

 

.5 Prototip perde veya güvertesi, yukardaki geçirgenlik ve sıcaklık artışı kriterlerini karşılamakta olduğu, İdare'nin talebi üzerine ve Yangın Test Prosedürleri Sözleşmesi'ne uygun olarak yapılmış bir deneyle tespit edilecektir.

 

 • Atrium 'lar, bir tek ana dikey bölme içinde kalan, üç veya daha fâzla açık güverteye bağlantılı genel kullanım mahalleridir.

 

 

 

-129-

 

 

 • " B" sınıfı bölmeler; aşağıdaki kriterlere uygun olan, alabandalar, güverteler, tavanlar veya perdelerin oluşturduğu bölmelerdir:

 

.1 Onaylı yanmaz malzemeden imal edilmiş olacak, ayrıca, "B" sınıfı bölmelerin imalat ve montajında kullanılan bütün malzeme de; bu Bölüm'deki diğer uygun gereklilikleri karşılamaları koşuluyla ahşap kaplamalar hariç, yanmaz malzeme özelliğinde olacak;

 

.2 Ateşe maruz bulunmayan yüzeyin ortalama sıcaklığı, normal ortam sıcaklığından 140° C'dan daha fazla, veya; bağlantı noktaları da dahil olmak üzere, hiçbir noktasının;

 

Klas "B-15" bölmelerde 15 dakika,

 

Klas "B-0" bölmelerde 0 dakika,

 

sonunda normal ortam sıcaklığının 180° C'dan daha fazla bir sıcaklıkta olmamasını sağlayacak bir yalıtım değerine sahip olacak;

 

.3 Duman ve alevin geçişini, standart bir yangın testinin ilk yarım saatlik süresinin sonuna kadar engelleyebilecek; ve,

 

.4 Prototipinin; İdare'nin talebi üzerine Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak yapılacak bir testin sonunda, yukardaki geçirgenlik ve sıcaklık artışı kriterlerini karşıladığı görülmüş olacaktır.

 

 • Sızmaz kasara; enine sızdırmaz perdelerin bağlanmış olduğu en üst güvertedir.

 

 • Kargo alanı; pompa daireleri, koferdamlar, kargo tanklarına bitişik balast bölmeleri ve boş hacimler de dahil; geminin, yük ambarları, kargo tankları, slop tankları ve kargo pompa dairelerinden oluşan, ayrıca da; bu belirtilmiş bulunan bölümleri enine ve boyuna olarak tüm gemi uzunluğunca ve enine olarak çevreleyen güverte alanlarından oluşan bölümleridir.

 

 • Yük gemisi; Kural 1/2(g)'de tanımlanmış bir gemidir.

 

 • Yük bölmeleri; yükün taşınmasında kullanılan bölmeler ile, yakıt kargo tankları,

 

diğer sıvı yüklere ait kargo tankları ve bu tanklara iştirakli tranklardan oluşan bölmelerdir.

 

 • Merkezi kontrol istasyonu; aşağıda belirtilmiş olan kontrol ve izleme fonksiyonlarının merkezi olarak toplanmış olduğu kontrol merkezidir:

.1    Sabit yangın tespit ve alarm sistemleri;

 

.2    Otomatik sprinkler, yangın tespit ve alarm sistemleri;

 

.3    Yangın kaportaları gösterge panelleri;

 

.4    Yangın kaportalarının kumanda donanımı;

 

.5    Sızmaz kaporta gösterge panelleri;

 

.6    Sızmaz kaporta kumanda donanımı;

 

.7    Havalandırma fanları;

 

.8    Genel ve yangın alarmları;

 

.9    Telefonlar dahil muhabere sistemleri; ve,

 

.10   Genel anons devrelerinin mikrofonları.

 

 

 

- 130 -

 

 

 • "C" sınıfı bölmeler; onaylı yanmaz malzemeden inşa ve imal edilmiş bölmelerdir. Bu sınıf bölmelerin, duman ve alev geçirgenliği veya ısı yalıtımı kriterlerinin herhangi birisini karşılaması beklenmez. Bu Bölüm'deki ilgili kriterleri karşılamaları koşuluyla, yanabilen ahşap kaplamaların kullanılmasına müsaade edilir.

 

 • Kimyasal tanker; Kimyasal Dökme yükler Uluslararası Tüzüğü'nün 17.nci Bölüm'ünde tanımlanmış yanıcı özellikli ürünlerden herhangi birinin dökme usulüyle taşınmasında kullanılan, bu maksatla dizayn ve inşa edilmiş ve, Kural VII/8.1'de tanımlanmış olan yük gemisidir.

 

 • Kapalı Ro-Ro bölümleri; açık Ro-Ro bölümleri ile açık güverteler dışındaki Ro-Ro

 

bölümleridir.

 

 • Kapalı araç bölümleri; açık araç bölümleri ile açık güverteler dışındaki araç

 

bölümleridir.

 

 • Kombine taşıyıcı; hem akıcı hem de kuru yüklerin dökme usulle taşınması amacıyla dizayn edilmiş bir yük gemisidir.

 

 • Parlayıcı madde; parlayıcı olmayan özelliğe sahip maddelerin dışında kalan bütün

 

maddelerdir.

 

 • Sürekli "B" sınıfı tavanlar veya perdeler; bir "A" veya "B" sınıfı bölmede sonlanan "B" sınıfı tavanlar veya perdelerdir.

 

 • Sürekli nöbet tutulan merkezi kontrol istasyonu; gemi personelinden sorumlu

 

kişilerce sürekli nöbet tutulan bir merkezi kontrol istasyonudur.

 

 • Kontrol istasyonları; içinde geminin telsiz veya ana seyir cihazlarının veya emercensi güç kaynaklarının bulunduğu, veya yangın önlemlerini kaydeden veya gözlemleyen cihazların bulunduğu bölmelerdir. Yangın önlemlerini kaydeden veya gözlemleyen cihazların bulunduğu bölmeler, ayrıca yangın kontrol istasyonu olarak da tanımlanırlar.

 

 • Ham petrol; taşınmaya elverişli kılınmak amacıyla herhangibir işleme tabi tutulmuş olsun veya olmasın, doğal olarak oluşmuş yataklardan elde edilen bütün yakıt maddeleri olup, belirli damıtım fraksiyonları çıkartılmış veya ilave edilmiş olan ham petrolleri de kapsar.

 

 • Tehlikeli yükler;Kural VII/2'de tanımlanmış olan yüklerdir.

 

 • Deadweight; geminin lightweighti ile, onaylı yaz fribordunda ve 1.025 sabit su özgül ağırlığına göre hesaplanan deplasmanı arasındaki farkın ton cinsinden ifadesidir.

 

 • Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü; Örgüt'ün Deniz Güvenliği Komitesi tarafından 98(73) No.lu Kararı ile kabul edilmiş olan Yangın Güvenlik Sistemleri Uluslararası Tüzüğü'nün; bu Sözleşme'nin, ana metni hariç olmak üzere, Ek'lerinde yapılacak değişiklikler için uygulanacak prosedürlere ilişkin Madde VIII'in öngördüğü yöntemler çerçevesinde, gerekli şekilde onaylanmak, uygulamaya konulmak ve geçerli olmak koşuluyla değiştirilmiş en son değişikliği de içeren versiyonunu ifade eder.

 

 • Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü; Deniz Güvenliği Komitesi tarafından MSC.61(67) lu Kararı ile kabul edilmiş olan Yangın Test Prosedürlerinin Uygulanmasına İlişkin Uluslararası Tüzüğün; bu Sözleşme'nin, ana metni hariç olmak üzere, Ek'lerinde yapılacak değişiklikler için uygulanacak prosedürlere ilişkin Madde VIII'in öngördüğü yöntemler çerçevesinde, gerekli şekilde onaylanmak, uygulamaya konulmak ve geçerli olmak koşuluyla değiştirilmiş en son değişikliği de içeren versiyonunu ifade eder.

 

 • Parlama noktası; bir sıvı ürünün, onaylı bir parlama noktası ölçüm cihazı ile ölçülerek (kapalı ortam testi) santigrat derecesi olarak ifade edilen ve, parlamaya yetecek

 

-131-

 

 

miktarda yanıcı buhar neşrettiği sıcaklık derecesidir.

 

 • Gaz taşıyıcı; sıvılaştırılmış herhangibir gazın veya Gaz Taşıyıcıları Uluslararası Tüzüğü Bölüm 19'da listelenen yanabilir özellikli diğer ürünlerin taşınması maksadıyla inşa edilmiş veya tadil edilmiş olup, Kural VII/11.1'de tanımlanan bir yük gemisidir.

 

 • Helikopter güvertesi; bütün mukavim elemanları, yangın savunma donanımları ve helikopterlerin güvenli iniş-kalkışı için gerekli diğer ekipmanlara sahip olup bir geminin üzerine helikopter inişi amacıyla inşa edilmiş bir platformdur.

 

 • Helikopter tesisi; gerekli yakıt ikmal ve hangar kolaylıklarına sahip bir helikopter

 

güvertesidir.

 

 • Lightweight; bir geminin, tanklarında ve ambarlarında yük, yakıt, yağlama yağı, balast suyu, tatlı su ve fit suyu ile, diğer bölmelerinde kumanyalar, yolcular ve onlara ilişkin diğer maddeler bulunmaksızın ölçülen ve ton cinsinden ifade edilen deplasmanıdır.

 

 • Düşük alev yayma; üzerinde alev yayılma hızı yeterince düşük olan yüzeyleri

 

tanımlayan ve, Yangın Test Yöntemleri Tüzüğü çerçevesinde belirlenen bir özelliktir.

 

 • Makine bölmeleri; A kategorisindeki makine bölmeleri ile, ana makineler, kazanlar, yakıt donanımları, stim ve içten yanmalı makineler, jeneratörler ve ana elektrik güç makineleri, yakıt alma istasyonları, soğuk hava donanımları, stabilizerler, havalandırma ve iklimlendirıne sistemlerini içeren bölmeler ve benzerleri ile, bu bölmelere ait tankları ifade eder.

 

 • A kategorisi makine bölmeleri; aşağıdakilerden herhangibirini içeren bölmeler ile onlara ait tanklardır:

 

.1         Ana makine olarak kullanılan içten yanmalı makineler;

 

.2         Ana makine olarak kullanılmamakla birlikte, kümülatif toplam çıkış güçleri

 

375 kW'dan yukarı olan içten yanmalı makineler;

 

.3 yakıtla çalı şan kazanlar veya yakıt alma donanımları ile, kazanlar dışında kalan ve yakıtla çalışan; inert gaz jeneratörleri, katı atık yakıcılar, vs. gibi makineler.

 

 • Düşey ana bölmeler; mukavim tekne, üst binalar ve dümenevi gibi bölmelerde, "A" sınıfı perdelerle bölünmüş olan ve; herhangibir güverte boyunca boy veya enleri, genel olarak 40 m. yi geçmeyen bölmelerdir.

 

 • Yanıcı olmayan malzeme; ortalama 75° C'ta ısıtıldığında yanmaya başlamayan veya kendi kendine yanmaya başlayan yanıcı buharı yeterli miktarda üretmeyen, bu niteliği Yangın Test Yöntemleri Tüzüğü çerçevesinde belirlenen bir malzemedir.

 

 • Yakıt donanımı; yakıtla çalışan bir kazana verilecek yakıtın hazırlanmasında, veya bir içten yanmalı makinede kullanılmak üzere hazırlanan yakıtın ısıtılmasında yarayan ekipman olup, her nevi yakıt pompalarını, yakıt filtrelerini ve 0.18 N/mm²'den daha yüksek bir basınç altında yakıtın ısıtılmasında kullanılan ekipmanları da içerir.

 

 • Açık Ro-Ro bölümleri; her iki tarafı da açık olan veya sadece bir tarafından açık olmakla birlikte, borda perdeleri veya güvertesi veya üst güverte üzerinde mevcut olan ve bu perde veya güverte yüzeyinin toplam alanının en az 10%'una eşit olan dağıtılmış sabit açıklıklar yardımıyla tüm bölme boyunca doğal yolla etkili bir havalandırmanın sağlandığı Ro-Ro bölümleridir.

 

 • Açık araç bölümleri; her iki tarafı da açık olan veya sadece bir tarafından açık olmakla birlikte,
  • 132-

 

 

borda perdeleri veya güvertesi veya üst güverte üzerinde mevcut olan ve bu perde veya güverte yüzeyinin toplam alanını n en az 10%'una eşit olan dağıtı lmış sabit açıklıklar yardımıyla tüm bölme boyunca doğal yolla etkili bir havalandırmanın sağlandığı araç bölümleridir.

 

 • Yolcu gemisi; Kural 1/2(f)'te tanımlanmış bulunan bir gemidir.

 

 • Belirli gereklilikler; Kısım B, C, D, E veya F'de belirtilmiş bulunan inşa özelliklerini, boyut sınırlamalarını veya yangın güvenlik sistemlerini ifade eder.

 

 • Genel kullanım alanları; Yaşam mahallerindeki, holler, yemek salonları, istirahat salonları ve sürekli kapalı durumdaki benzer alanları ifade eder.

 

 • Mobilya ve sınırlı yangın riskine sahip dekorasyon malzemesi içeren bölmeler; Kural 9 çerçevesinde; mobilya ve sınırlı yangın riskine sahip dekorasyon malzemesi içeren bölmeler (kabinler veya, genel kullanım alanları, ofisler veya diğer tip yaşam mahalleri) olup, bu bölmelerde;

 

.1 Masalar, gardroplar, tuvalet masaları, bürolar veya şifonyerler gibi sabit mobilyalar, 2 mm'yi geçmeyen kalınlıkta ahşap bir kaplama ile kaplanmış olmaları dışında, tümüyle onaylı yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaklardır;

 

.2 Sandalyeler, kanepeler veya masalar gibi hareketli mobilyalar, yanmaz malzemeden mamul çerçevelerden imal edilmiş olacaklardır;

 

.3 Perdeler, drapeler ve diğer kumaş bazl ı asılı dekorasyon malzemeleri, 0.8 kg/m² yoğunluğundaki yünün sahip olduğu alev geçirgenliği değerinden daha düşük olmayan bir geçirgenlik değerine sahip olacaklar, sözkonusu malzemenin bu niteliği Yangın Test Yöntemleri Tüzüğü çerçevesinde belirlenmiş olacaktır;

 

.4         Yer kaplamaları, düşük alev geçirgenlik değerine sahip olacaktır;

 

.5 Alabandaların, perdelerin ve tavanların açık yüzeyleri, düşük alev geçirgenlik değerine sahip olacaktır;

 

.6 Kumaş kaplanmış mobilyalar, parlama ve alev geçirgenliği açı sından yeterli dirence sahip olacaklar, bu nitelikleri, Yangın Test Yöntemleri Tüzüğü çerçevesinde belirlenmiş olacaktır;

 

.7 Yatak takımları, parlama ve alev geçirgenliği açısından yeterli dirence sahip olacaklar, bu nitelikleri, Yangın Test Yöntemleri Tüzüğü çerçevesinde belirlenmiş olacaktır.

 

 • Ro-Ro bölmeleri; tanklarında kendi ulaşımları için gerekli akaryakıtlar ve/veya yükler (paketlenmiş veya dökme usuldeki mallar, raylı veya rayda giden veya karayolu araçları, taşıtlar (karayolu veya demiryolu tankerleri dahil) treylerler, konteynerler, paletler, demonte edilebilir tanklar ile, malzeme taşımaya mahsus benzeri araçlar üzerinde veya içinde) bulunan motorlu araçların normal olarak yatay bir hareketle yüklenebildiği ve boşaltılabildiği, genellikle geminin tam boyu veya buna yakın bir uzunlukta imal edilmiş ve normal olarak enine veya boyuna olarak daha küçük birimlere ayrılmamış olan bölümlerdir.

 

 • Ro-Ro Yolcu gemisi; Ro-Ro bölmelerine veya özel kategori bölmelere sahip yolcu

 

gemileridir.

 

 • Çelik veya diğer eşdeğer malzeme; kendi özelliklerinin veya sağlanan yalıtım sonucu olarak, standart yangın testlerinde, yangına mukavemet veya dayanıklılık bakımlarından çeliğin özelliklerine sahip olduğu kanıtlanmış yanmaz malzemelerdir (örneğin, uygun yalıtıma sahip alüminyum alaşımlar).

 

 

 

-133-

 

 

 • Sauna; içindeki sıcaklık 80° C ile 120° C arasında değişen, ısınma enerjisi sıcak bir yüzey aracılığı ile (örneğin, elektrikle çalışan bir ocak) sağlanan sıcak odalardır. Sıcak odalar, ocağın bulunduğu ayrı bir bölmeyi içerebildiği gibi, banyo bölümlerine bitişik şekillerde de olabilir.

 

 • Hizmet bölümleri; ahçıhaneler, pişirme ekipmanlarını ihtiva eden mutfaklar, malzemelikler, posta ve döviz büroları, depolar, makine bölmelerinin parçasını oluşturmayan atölyeler ve benzeri bölmeler ile bunlara ait tranklardır.

 

 • Özel kategori bölmeler; sızmaz kasaranın altında veya üstünde, içlerine arabaların giriş çıkış yapabildiği ve sözkonusu arabalara yolcuların ulaşmaları mümkün olan kapalı araç bölmeleridir. Özel kategori bölmeler, araçlar için sağlanmış toplam yüksekliğin 10 m. yi geçmemesi koşuluyla, bir tek güverte üzerinde bulunmak gibi bir kısıtlamaya tabi değildir.

 

 • Standart bir yangın testi; test uygulanacak sözkonusu perde veya güvertenin

 

örneğinin, bir test fırını içinde, Yangın Test prosedürleri Tüzüğü'nde belirtilmiş test metoduna özgü standart zaman-sıcaklık eğrisinden alınan sıcaklıklara yaklaşık olarak eşdeğer sıcaklıklara maruz kılındığı bir testtir.

 

 • Tanker; Kural 1/2(h)'de tanımlanmış bir gemidir.

 

 • Araç bölmeleri; tanklarında kendi ulaşımları için gerekü akaryakıtlar bulunan motorlu araçların taşınması amacıyla ayrılmış yük bölmeleridir.

 

 • Açık güverte; yukarı kısmından ve en az iki yandan tamamiyle atmosfere açık bir

 

güvertedir.

 

Kısım B

 

Yangın ve patlamanın önlenmesi

 

Kural 4

 

Patlama olasılığı

 

1 Amaç

 

Bu Kural'ı n amacı, yanıcı ve parlayıcı sıvıların patlamasmm önlenmesidir. Bu amaçla, aşağıda açıklanmış bulunan fonksiyonel gerekliliklerin karşılanması sağlanacaktır:

 

.1         Yanıcı sıvı kaçaklarının kontrol altında tutulması sağlanacak;

 

.2         Yanıcı buhar birikimlerinin oluşumuna engel olunması sağlanacak;

 

.3         Yanabilir malzemenin yanabilirliği azaltılacak;

 

.4         Yanmaya neden olabilecek kaynaklar azaltılacak;

 

.5 Yanmaya neden olabilecek kaynaklar, yanıcı malzeme ve yanıcı sıvılardan ayrı tutulacak; ve,

 

.6 Kargo tanklarda mevcut hava koşullarının, patlama değerlerinden uzak bulundurulması sağlanacaktır.

 

2        Akaryakıt, yağlama yağı ve diğer yanıcı sıvılara ilişkin düzenlemeler

 

2.1 Akaryakıtların yakıt olarak kullanımına ilişkin sınırlamalar Akaryakıtların yakıt olarak kullanımında, aşağıdaki sınırlamalar uygulanacaktır:

 

.1         Bu paragrafta aksine müsaade edilmedikçe, 60° C'dan daha düşük

 

 

 

-134-

 

 

parlama noktası değerine sahip akaryakıtlar kullanılmayacaktır;*

 

.2 Emercensi jeneratörlerde, 43° C'dan daha düşük parlama noktası değerine sahip akaryakıtlar kullanılmayacaktır;

 

.3 60° C'dan daha düşük olmakla birlikte 43° C'dan daha düşük olmayan parlama noktası değerine sahip akaryakıtların kullanılmasına, (örneğin, emercensi yangın tulumbalarının ve A sınıfı makine bölmelerinde bulunmayan yardımcı makinelerin motorlarının beslenmesi gibi maksatlarla) aşağıdaki koşullarla müsaade edilebilir:

 

.3.1 Double bottom kompartımanlardakiler hariç, akaryakıt tankları, A sınıfı makine bölmelerinin dışında bulunacak;

 

.3.2 Yakıt pompasının emme tarafındaki yakıt ısısının ölçülebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış olacak;

 

.3.3 Yakıt straynerlerinin giriş ve çıkış taraflarında stop valfleri ve/veya musluklar mevcut olacak;

 

.3.4 Mümkün olduğu kadar, kaynaklı yöntemle imal edilmiş veya dairesel konik tip boru dirsekler veya, küresel tip ünyon dirsekle kullanılmış olacak.

 

.4 Yük gemilerinde, Paragraf 2.1'de belirtilmiş olan değerden daha düşük parlama noktasına sahip yakıtların, ömeğin ham petrolün kullanılmasına, sözkonusu yakıtın herhangibir makine bölmesinde depo edilmemesi, ve; tüm yakıt sisteminin İdare tarafından onaylanmış olması koşuluyla müsaade edilebilir.

 

2.2      Akaryakıtla ilgili düzenlemeler

 

Akaryakıt kullanılan bir gemide, akaryakıtın depolanması, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili olarak geminin ve gemideki insanların güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yapılmış olacak ve bu düzenlemeler, asgari olarak aşağıdaki koşulları karşılayacaktır.

 

2.2.1   Akaryakıt sistemlerinin mevkii

 

0.18 N/mm² `den daha yüksek basınç altında ısıtılmış yakıt içeren yakıt sisteminin kısımlarının, sistemdeki delinmelerin veya kaçakların hemen tespitine imkan vermek üzere, mümkün olduğu kadar kapalı yerlerde bulunmaması sağlanacaktır. Yakıt sisteminin yolu üzerindeki makine bölmelerinin ilgili kısımlarının yeterince aydınlatılmış olması sağlanacaktır.

 

2.2.2   Makine bölümlerinin havalandırılması

 

Makine kısımlarının havalandırılması, normal koşullarda buhar birikimlerinin oluşmasına imkan vermeyecek derecede yeterli olacaktır.

 

2.2.3   Akaryakıt tankları

 

2.2.3.1 Akaryakıt, yağlama yağı ve diğer yanıcı sıvılar, baş pik tanklarında taşınmayacaktır.

 

 

 

 • Örgüt tarafından A.565(14) No.lu Karar ile onaylanmış olan, düşük parlama noktasına sahip akaryakıt kargoların yasal olmayan şekillerde veya kaza yolu ile kullanılmasının önlenmesine dair önerilen yöntemler dokümanına bakınız.

 

 

-135-

 

 

2.2.3.2Akaryakıt tankları, müınkün olduğu kadar geminin mukavim teknesinin bir parçası

olacak, ve; A sınıfı makine bölmelerinin dışında tutulacaklardır. Double bottom tanklar hariç olmak

üzere, akaryakıt tanklarının zorunlu olarak A sınıfı makine bölmelerinin yakınında veya içinde

bulunmasının gerektiği durumlarda, bu tankların düşey perdelerinden en az bir tanesi, makine

bölmesinin sınırına bitişik olacak; tercihen de, perdelerinden bir tanesi double bottom tanklarıyla

müşterek olacak, ve; tankın makine bölmesi ile müşterek alanının minimumda tutulması

sağlanacaktır. Bu şekilde yakıt tanklarının A sınıfı bir makine bölmesinin sınırlarının içinde

bulunmasının gerekli olduğu durumlarda, bu tanklarda; parlama noktası 60° C'dan daha düşük olan

yakıtlar bulundurulmayacaktır. Genel olarak, sabit olmayan akaryakıt tanklarının kullanımından

kaçınılacaktır.Bu şekilde sabit olınayan yakıt tanklarının kullanılması durumunda; sözkonusu tipteki

tankların yolcu gemilerinde A sınıfı makine bölmelerinde bulundurulmalarına izin verilmeyecektir.

Sabit olmayan yakıt tanklarının kullanılması durumlarında, sözkonusu tanklar; yeterli büyüklüğe

sahip ve yeterli kapasitedeki taşıntı tanklarına uygun şekildeki dreyn borularıyla iştiraklendirilmiş

taşma tavalarının içine oturtulmuş olacaklardır.

 

2.2.3.3 Hiçbir yakıt tankı; sözkonusu tanktan oluşabilecek taşınt ı veya kaçakların, yangın veya patlama tehlikesi doğuracak şekilde sıcak yüzeylerin üzerine isabet etmesi olasılığına yol açabilecek bir mevkide konuşlandırılmayacaktır.

 

2.2.3.4 Hasara uğramaları halinde, double bottom üzerinde konuşlanan ve 5001 ve üzerindeki bir kapasiteye sahip bulunan bir depolama, dinlendirme veya servis tankındaki yakıttan kaçak oluşmasına yol açabilecek durumdaki boru devrelerinde, sözkonusu tankın bulunduğu mevkide bir yangının meydana gelmesi durumunda, bu bölmenin dı şındaki güvenli bir mevkiden kapatılabilme olanağına sahip ve doğrudan tankın üzerinde bulunan bir musluk veya valfla teçhiz edilmiş olacaklardır. Herhangi bir şaft veya kovan tüneli içinde veya benzer bir bölmede yer alan derin tanklarla ilgili özel durumlarda, tankın üzerinde yukarda açıklanan valflerden ayrı olarak, herhangibir yangın durumunda uzaktan kontrol edilebilme olanağı veren ve boru devresinin, şaft tüneli veya benzer bölmenin d ışındaki kısmında yer alan ilave bir valfın daha bulunması sağlana - caktır. Bu ilave valfın makine bölmesinde yer alması durumunda, sözkonusu valfı n bu bölmenin dışından kontrol edilebilir olması gereklidir. Emercensi jeneratör yakıt tankına ait valfın uzaktan kumanda edilmesine yarayan kontroller, makine bölmelerinde yer alan tanklara ait diğer valfların uzaktan kumanda edilmesine olanak veren bölmeden farklı bir bölmede konuşlandırılacaktır.

 

2.2.3.5 Herhangibir yakıt tankında bulunan yakıtın miktarının ölçülmesi amacıyla, güvenli ve etkili düzenlemeler yapılmış olacaktır.

 

2.2.3.5.1 İskandil borularının kullanılması durumunda, bu boruların; iskandil borusundan olası taşmaların herhangibir parlama riskini doğurabileceği noktalarda sonlanmasına izin verilmeyecektir. Bu boruları n, özellikle yolcu ve mürettebat bölmelerinde sonlanmalarına izin verilmeyecektir. Bu borular, genel bir kural olarak makine bölmelerinde sonlandırılmayacaklardır. Bununla birlikte, İdarenin; bu son gerekliliklerin uygulanabilir olmadıklarını değerlendirmesi durumunda, iskandil borularının makine bölmelerinde sonlandırılmalarına, aşağıdaki gerekliliklerin yerine getirilmesi koşuluyla izin verebilir:

.1       Paragraf 2.2.3.5.2'nin gerekliliklerine uygun bir tesviye şişesi mevcut olacak;

 

.2 İskandil boruları ndan olası taşıntıların, herhangibir patlama kaynağı ile temasına engel olacak etkili perdelerin mevcudiyeti gibi önlemlerin alınmamış olması durumunda, sözkonusu boruların, patlama tehlikesi içeren noktalardan uzak mevkilerde sonlandırılmaları sağlanacak; ve,

 

.3 İskandil borularını n uçlarında, borunun kapağı açılmadan önce, içerde yakıt olup olmadığını kontrol etmek amacıyla, girişi engelleyen bir kapak donanımı ile bu donanımın öncesinde de kendi kendine kapanabilen küçük çaplı bir kontrol musluğu bulunacaktır. Kontrol musluğundan olası yakıt ta şıntılarının herhangibir patlama tehlikesi yaratmaması konusunda gerekli önlemler alınmış olacaktır.

 

 

 

-136-

 

 

2.2.3.5.2 İskandil borularının yerine, aşağıdaki koşullara uygun diğer seviye ölçmeye yarayan göstergeler de kullanılabilecektir:

 

.1 Yolcu gemilerinde, bu göstergelerin, tank güvertesinden aşağıya geçişine gerek bulunmayacak,ve; bu göstergelerin arıza yapması veya tankın kapasitesinin aşılması durumlarında yakıt kaçıntısına müsaade edilmeyecek; ve,

 

.2 Yük gemilerinde, bu göstergelerin arıza yapması veya tankın kapasitesinin aşılması durumlarında bölmeye yakıt kaçıntısına müsaade edilmeyecektir. Silindirik cam tesviye şişelerinin kullanılması yasaklanmışt ır. İdare; düz camlı ve kendinden kapanır valflı yakıt seviye göstergelerinin, tank ile di ğer seviye ölçmeye yarayan göstergelerin arasındaki bir mevkide kullanımına izin verebilir.

 

2.2.3.5.3 Paragraf 2.2.3.5.2'de İdare'nin izni ile kullanılabileceği belirtilmiş olan araçlar, belirtilen fonksiyonlarını, hizmet açısından sürekli ve sağlıklı olarak yerine getirmelerine imkan veren bir durumda idame ettirileceklerdir.

 

2.2.4 Basınç artışının engellenmesi

 

Herhangibir yakıt tankında, veya; gemide mevcut pompaların ait olduğu doldurma boru

devreleri dahil, yakıt sisteminin herhangibir kısmında, basinç artışının meydana gelmesine izin

verilmeyecektir. Hava fırar veya taşma boruları ve rilif valflar, basıncın normale düşürülmesi

amacıyla devreye girerek, fazla basıncı; yakıt taşıntısı veya buhar oluşumundan dolayı herhangibir

yangın veya patlama tehlikesinin oluşmayacağı yerlere deşarj edecek, bu taşıntılar; mürettebat

yaşam mahallerine, yolcu bölmelerine veya özel kategorili bölmeler ile, kapalı Ro-Ro bölmelerine,

makine bölmelerine veya benzer bölmelere hiçbir şekilde deşarj edilmeyecektir.

 

2.2.5 Akaryakıt boru devreleri

 

2.2.5.1 İdare'nin bazı yerlerde kullanılmalarının gerekli olduğu konusunda tatmin olması halinde fleksibıl boruların bu yerlerde kısıtlı olarak kullanılabilmesine müsaade edebileceği istisnası dışında; Akaryakıt boru devreleri ile ona ait valflar ve fittingler, çelik veya diğer onaylı malzemeden imal edilmiş olacaktır.* Bu şekildeki fleksibıl borular ile onların uç donanımları, yeterli dayanıklıkta ve onaylı yanmaz malzemeden, İdare'nin uygun göreceği ş ekilde imal edilmiş olacaklardır. Yakıt tanklarına iş tirakli olup statik bası nçlarda çalışan valfların, çelik veya sferoidal-grafit demir döküm olarak imal edilmeleri uygundur. Bununla birlikte; normal demir döküm valflar, dizayn basıncı 7 bardan, dizayn sıcaklığı ise 60° C'dan daha düşük olduğu boru devrelerinde kullanılmaları mümkündür.

 

2.2.5.2 Yüksek basınç yakıt pompaları ile yakıt enjektörlerinin arasındaki harici yüksek basınç yakıt besleme devreleri, yüksek basınç yakıt devresinde oluşabilecek herhangibir arıza durumunda, yakıtı tutabilecek yetenekteki ceketli boru sistemleri ile korumaya alınmış olacaktır. Ceketli bir boru devresi, yüksek basınçlı yakı t devresi ile, onu çevreleyerek sabit bir ceket oluşturan ikinci bir borudan oluşmaktadır. Ceketli boru sistemi, olası kaçıntıları toplayabilecek bir donanım ile, yakıt devresinde ortaya çıkabilecek bir arıza halinde devreye girecek bir alarmı da ihtiva ede-cektir.

 

2.2.5.3 Akaryakıt devreleri; kazanlar, stim boru devreleri, egzost manifoldları, susturucular veya Paragraf 2.2.6 gereğince izole edilmiş olması gereken aparatlar dahil olmak üzere, yüksek çalışma sıcaklıklarına sahip makine ve teçhizatın hemen üzerinde veya yakınından geçirilmeyecektir. Uygulanabilir olduğu sürece, akaryakıt devreleri; sıcak yüzeylerden, elektrikli devrelerden ve diğer patlama kaynaklarından mümkün olduğu kadar uzaktan geçirilecek, ve; fışkırabilecek yakıt partikülleri veya kaç ıntılar ının patlama odaklarının üzerine gelmesini engellemek üzere ya perdelenecek, veya diğer uygun bir yöntemle korunacaktır.

 

 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu tarafından yayınlanmış bulunan önerilere, özellikle de; ISO 15540:1999, Hortumların yangına dayanıklılık test metotları ile, ISO 15541:1999, Hortumların yangına dayanıklılık test yatağı gereklilikleri dokümanlarına bakınız.

 

-137-

 

 

Bu şekildeki yakıt sistemlerindeki bağlantı noktaları, asgari adette tutulacaktır.

 

2.2.5.4 Bir dizel motorun yakıt devresinin kısımları, yakıt enjeksiyon pompalarının

 

çalışmasından ortaya çıkabilecek ve yakıt besleme ve taşıntı devrelerine geri tepebilecek yüksek

 

basınç dalgaları da dahil; her türlü çalışma koşulunda ortaya çıkabilecek en yüksek basınç değerleri

 

göz önünde bulundurulmak üzere dizayn edileceklerdir.

 

Yakıt besleme ve taşıntı devrelerinin içindeki bağlantılar da, çalışma süresince ve bakı m-tutumu müteakip meydana gelebilecek basınçlı yakıt kaçaklarına engel olabilme gereği dikkate alınmak suretiyle imal edilmiş olacaklardır.

 

2.2.5.5 Aynı yakıt kaynağı ndan beslenen ancak birden fazla motora sahip düzenlemelerde, yakıt besleme devrelerinin yalıtı mı ile, motordan ortaya çıkabilecek yakıt taşıntılarına ait toplama devreleri, Herbir motor için ayrı ayrı olacaktır. Uygulanan yalıtım önlemlerinin, diğer motorların çal ışma koşullarını engellemeyecek şekilde olması ile,motorlar ın herhangibirinde ortaya çıkabilecek bir yangın vuku’nda bile ulaşılma olanağı verebilen bir yerden işletilmeleri mümkün olacaktır.

 

2.2.5.6Yakıt ve yanıcı sıvı ları nakleden boru devrelerinin yaşam mahallerinden geçirilmesine İdare'ce izin verilmiş olduğu durumlarda, yakı t ve yanıcı sıvıları nakleden bu boru devreleri; İdare tarafından yangın riski göz önünde tutulmak suretiyle onay verilmiş bir malzemeden imal edilmiş olacaklardır.Herbir motor için ayrı ayrı olacaktır.

 

Uygulanan yalıtım önlemlerinin, diğer motorların çalışma koşullarını engellemeyecek

 

şekilde olması ile, motorların herhangibirinde ortaya çıkabilecek bir yangın vukuunda bile ulaşılma

 

olanağı verebilen bir yerden işletilmeleri mümkün olacaktır.

 

2.2.6 Yüksek sıcaklığa sahip yüzeylerin korunması

 

2.2.6.1 Yakıt sisteminde oluşabilecek bir arıza sonucu, yakıta maruz kalabilecek 220° C'den daha yüksek sıcaklığa sahip yüzeyler, uygun bir yalıtımla korunacaklardır

 

2.2.6.2 Herhangibir pompa, filtre veya hiterden kaçabilecek basınç altındaki yakıt kaçaklarının sıcak yüzeylerle temasına engel olunacaktır.

 

2.3    Yağlama yağları ile ilgili düzenlemeler

 

2.3.1 Basınçlı yağlama sistemlerinde kullanılan yağlama yağlarının depolanma, dağıtım ve kullanımlarına ilişkin düzenlemeler, geminin ve üzerindeki insanların güvenliklerinin sağlanması açısından yeterli olacaktır. A sı nıfı makine bölmelerinde, ve mümkün olduğu kadar da diğer makine bölmelerinde yapılmış bulunan düzenlemeler; aşağıdaki istisnalarla, en azından; Paragraf 2.2.1,

 

2.2.3.3., 2.2.3.4, 2.2.3.5, 2.2.4, 2.2.5.1, 2.2.5.3 ve 2.2.6'da öngörülen gerekliliklere uygun durumda bulunacaktır:

.l Yukarıda sıralanmış olan gereklilikler, yangına dayanı klılık bakımından yeterli bir direnç derecesinde olmaları kaydıyla, tesviye camlarının kullanılmasına engel teşkil etmez; ve,

 

.2 Makine dairelerinde iskandil borularının kullanılmasma müsaade edilmesi mümkün olmakla birlikte, Paragraf 2.2.3.5. 1.1 ve 2.2.3.5.1.3'ün gerekliliklerinin uygulanmamas ı, sadece; iskandil borularının uygun kapatma tertibatı ile teçhiz edilmiş olmaları halinde mümkün olabilir.

 

2.3.2 500 lt’den daha düşük kapasiteye sahip, veya; geminin normal çalışma düzeni içinde, üzerindeki valflar kapalı durumda muhafaza edilenler hariç olmak üzere, Paragraf 2.2.3.4'ün gereklilikleri, yağlama yağı tanklarına da uygulanacak, yağlama yağı üstündeki çabuk kapama valfının yanlışlıkla açılmasının ana makine ve önemli yardımcı makinelerin güvenli çalışma durumunu tehlikeye atabileceği konusunda bir kanaate varılması halinde ise, Sözkonusu gerekliliklerde herhangibir istisna uygulanmayacaktır.

 

-.138-

 

 

2.4    Diğer yanıcı yağlarla ilgili düzenlemeler

 

Güç transmisyon sistemlerinde, kontrol ve çalıştırma sistemlerinde ve ısıtma sistemlerinde basınç altında çalışan diğer yanıcı yağların depolanma, dağıtım ve kullanımlarına ilişkin düzenlemeler, geminin ve üzerindeki insanların güvenliklerinin sağlanması açısından yeterli olacaktır. Hidrolik valfların ve silindirlerin alt kısımlarında, kaçaklar için uygun yağ toplama düzenlemeleri mevcut bulunacaktır. Patlama koşullarının mevcut bulunduğu yerlerde bu düzenlemeler; en azından; Paragraf 2.2.3.3., 2.2.3.5, 2.2.5.3 ve 2.2.6'da öngörülen gerekliliklere uygun durumda bulunacak, dayanıklılık ve imalat yönlerinden de; Paragraf 2.2.4 ve 2.2.5.1'in gerekliliklerine uygun durumlarda bulunacaklardır.

 

2.5 Periyodik olarak gözetim dışı kalan makine bölmelerindeki yakıtlarla ilgili düzenlemeler Periyodik olarak gözetim dışı kalan makine bölmelerindeki yakıtlara ait sistemler, Paragraf 2.1 ve 2.4'teki gerekliliklere ilave olarak, aşağıda açıklanan kriterlere de uygun bulunacaktır:

 

.1 Günlük servis tanklarının otomatik olarak veya uzaktan kumanda ile doldurulmakta olduğu düzenlemelerde, taşıntı kaçaklarının oluşmasını engelleyici önlemler alınmış olacaktır. Yanıcı sıvılarla ilgili otomatik işleve sahip ekipmanlar, (örneğin, yakıt pürifayerleri); mümkün olduğu kadar, pürifayerler ve hiterleri için ayrılmış özel bir bölümde monte edilmiş olacaklar, ayrıca da; bu ekipmanlarda taşıntı kaçaklarının oluşmamasını sağlayıcı düzenlemeler alınmış olacak; ve,

 

.2 Günlük servis veya dinlendirme yakıt tanklarının ısıtıcı donanımlarla teçhiz edilmiş olduğu durumlarda ise; yakıtın parlama noktasının üzerine çıkılabilme olasılığının bulunduğu durumlarda da, bir yüksek hararet alarmı mevcut bulunacaktır.

 

3        Hizmet amacıyla kullanılan gaz yakıtlarla ile ilgili düzenlemeler

 

Hizmet amaçları için kullanılabilecek gaz yakıtlar, İdare tarafından onaylanmış olacaktır. Gaz yakıt şişeleri; açık güverte üzerinde veya iyi havalandırılan ve sadece atmosfere açılan bir bölmede depolanacaktır.

 

 • Patlama kaynağı oluşturan değişik malzemeler ve patlayabilirlik 4.1 Elektrikli radyatörler

 

Elektrikli radyatörler; kullanılmaları halinde, bulundukları yerde sabitlenmiş ve, yangın riskleri minimuma indirilmiş şekilde imal edilmiş olacaklardır. Bu amaçla kullanılan radyatörler, herhangibir şekilde; kumaşlar, perdeler veya diğer benzeri malzemenin kavrulmasına veya yayılan ısı ile yanmaya başlayabileceği açık haldeki bir ısıtıcı elemana sahip olmayacaktır.

 

4.2    Çöp kovaları

 

Çöp kovaları; yanmaz bir malzemeden; yanlarında veya altlarında herhangibir açıklık olmayacak şekilde imal edilmiş olacaklardır.

 

4.3    Yağ sızmasına karşı izole edilmiş yüzeyler

 

Yanıcı ürünlerin sızma olasılığı mevcut olan bölmelerdeki yalıtım yüzeyleri, yağ veya yağ buharına dayanıklı malzemeden olacaktır.

 

-139-

 

 

4.4      Güverte kaplama malzemeler

 

Yaşam mahallerinde, hizmet bölmelerinde veya kontrol istasyonlarında kullanılmış olmaları durumunda, yer kaplama malzemeleri; yanmaya hazır olmayan onayl ı malzemeden imal edilmiş olacak, bu özeliği ise; Yangın Testleri Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak belirlenmiş olacaktır.

 

 • Tankerlerin kargo bölmeleri Yakıt kargo tanklarının ayırımı

5.1.1 Kargo pompa daireleri, kargo tankları, slop tankları ve koferdamlar, makine bölümlerinin baş tarafina doğru yerleştirilmiş olacaklardır. Bununla birlikte; geminin yakıt tanklarının makine bölmelerinin baş tarafında olmalarına gerek yoktur. Kargo tankları ve slop tankları, makine bölmelerinden; koferdamlar, kargo pompa daireleri, yakıt tankları veya balast tankları ile ayrılmış olacaklardır. Bu Kural'ın uygulanması bakımından; kargo ve slop tanklarına bitişik durumdaki bölmelerin balastını sağlayan pompalar ve onların aksesuarlarını içeren pompa daireleri ile, geminin yakıtının transferinde kullanılan pompalar ın bulunduğu pompa daireleri; kargo pompa daireleri için öngörülmekte olan güvenlik standartlarına sahip olmaları koşuluyla, birer kargo pompa dairesi olarak mütalaa edileceklerdir.

 

Bununla birlikte, sadece balast veya yakıt transferi amacıyla kullanılan pompa dairelerinin,

Kural 10.9'un gerekliliklerine uygun olmak zorunluluğu yoktur. Pompa dairesinin alt kısmı;

pompaların yerleştirilmesi amacıyla ve, iştirakli bölümün tavan yüksekliği, genel olarak; ana

güvertenin omurgadan yüksekliğinin üçte birini geçmemesi koşuluyla, A sınıfı makine bölmeleri ile

iştirakli olabilir, ancak; 25.000 DWT'dan daha büyük olmayan gemilerde, pompa dairesine geçişi

mümkün kılmak ve boru sistemlerinin uygun geçişlerini sağlayabilmek gereğinden dolayı bu

sınırlamanın uygulanabilir olmadığı hususunda tatminkar gerekçelerin gösterilmesi durumunda,

İdare; ana güvertenin omurgadan yüksekliğinin yarısını hiçbir şekilde aşmamak üzere, sözkonusu

yükseklik kriterinden daha fazla bir yüksekliğe de müsaade edebilir.

 

5.1.2 Kargo ana kontrol istasyonları, kontrol istasyonları, yaşam ve hizmet bölmeleri (izole edilmiş durumdaki kargo elleçleme donanı m dolapları hariç); kargo ve slop tankları ile, bu tankları makine bölmelerinden ayırmak görevini üstlenen diğer bölmelerin kıç taraflarına doğru yerleştirilmiş olacaklardır. Bununla birlikte; Sözkonusu bölmelerin, geminin yakıt tankları ile balast tanklarının kıç tarafında bulunmalarına gerek yoktur. Kargo ana kontrol istasyonları, kontrol istasyonları ile yaşam ve hizmet bölmeleri (izole edilmiş durumdaki kargo elleçleme donanım dolaplar ı hariç)'nin, yerleştirilmesinde; bir tek güverte veya perdenin görev yapamaz duruma gelmesi durumunda bile, kargo tanklarında oluşacak alev veya dumanların; kargo ana kontrol istasyonları, kontrol istasyonları ile yaşam ve hizmet bölmelerine geçişine imkan verilmemesine dikkat edilecektir. Bu paragrafta konu edilen bölmelerin yerleştirilmesi planlanırken, Paragraf 5.1.1'de belirtilmiş olan iştiraklerin mevkileri dikkate alınmayacaktır.

 

5.1.3 Bu genel kurala rağmen, İdare; gerekli görmesi durumunda, kargo ana kontrol istasyonları, kontrol istasyonları ile yaşam ve hizmet bölmelerinin; kargo ve slop tankları ile, bu tankları makine bölmelerinden ayırmak görevini üstlenen diğer bölmelerin baş taraflarına doğru yerleştirilmesine de izin verebilir, ancak, bu durumda da; sözkonusu bölmelerin, geminin yakıt tankları ile balast tanklarının baş tarafında bulunmalarına gerek yoktur. A sınıfı olanlar hariç, diğer makine bölmelerinin; kargo ve slop tankları ndan koferdamlar, kargo pompa daireleri, yakıt tankları veya balast tankları ile ayrı lmış olmaları ve bölmede en az bir adet taşınabilir yangın söndürücünün bulundurulması koşuluyla, kargo ve slop tanklarının baş tarafları na doğru yerleştirilmesine izin verebilir. Bu cümlede sözkonusu olan bölmelerde, içten yanmalı motor bulunması durumunda ise; taşınabilir yangın söndürücülerine ilave olarak, bir adet; en az 45 lt kapasiteli veya eşdeğeri, onaylı köpüklü tip yangın söndürücü de bulundurulacaktır.Yarı taşınabilir yangın söndürücünün kullanılması nın uygulanabilir olmadığı durumlarda, bu yangın söndürücü; taşınabilir tip iki adet ilave yangın söndürücü ile değiştirilebilir. Kargo ana kontrol istasyonları, kontrol istasyonları, yaşam ve hizmet bölmelerinin yerleştirilmesinde; bir tek güverte veya perdenin görev yapamaz

 

-140-

 

 

duruma gelmesi durumunda bile, kargo tanklarında oluşacak alev veya dumanları n; bu bölmelerine geçişine imkan verilmemesine dikkat edilecektir. Ayrıca; geminin güvenliği veya seyir güvenliğinin dikte etmesi durumunda ve, diğer düzenlemelerin de bu Paragraf'ta açıklanmış olanlara uygun olması koşuluyla, İdare; ana makine olmayan ve 375 kW'dan daha büyük olmayan içten yanmalı motor içeren makine bölmelerinin de kargo bölmelerinden baş tarafa doğru yerleştirilmesine izin verebilir.

 

5.1.4 Sadece kombine taşıyıcılar için:

 

.1 Tankın alabandalarını veya tavanlarını oluşturan perdelerden; geminin mukavim teknesinin, ana yük güvertesinin, kargo pompa dairesi veya yakıt tankı perdesinin bir parçası olmayanlarının bitişik bölümlerinde koferdamların bulunması gereklidir. Bu koferdamlar; bir double bottom, boru tüneli, pompa dairesi veya diğer bir bölmeye iştirakli olmayacakları gibi, kargo veya balast bulundurmak amacıyla da kullanılmayacaklar, yakıt veya balast devrelerine ait boru sistemlerine iştirakli de olmayacaklardır. Koferdamların suyla imla ve tahliye edilebilmeleri için gerekli donanımlar mevcut olacaktır. Bir slop tankının sınırını, bir kargo pompa dairesi perdesinin oluşturması durumunda, pompa dairesi; bir double bottom, boru tüneli, pompa dairesi veya diğer bir bölmeye iştirakli olmayacak, ancak; gaz geçirmeyen perçinli kapaklardan oluşan iştiraklere izin verilebilecektir;

 

.2 Pompa dairesini, Paragraf 5.1.4.1'de tanımlanan slop tankı na bağlayan boru devrelerinin izole edilmi ş olmalar ı sağlanacaktır. İzolasyon donanımı; görüntülü bir flenç veya yeterli sayıda kör flence sahip bir spool flençden sonra gelen bir valfı ihtiva edecektir. Bu yalıtım donanımının; slop tankının yakını na konulmu ş olmas ı gerekli olmakla birlikte, bunun gereksiz veya uygulanamaz olması durumunda, donanımın; pompa dairesinde, boru devresinin perdeyi geçtiği noktada olması da mümkündür. Geminin kuru yük moduna geçtiğinde, slop tank muhtevasının sahildeki alma tesislerine verilmesi amacıyla doğrudan açık güverteye tahliye edilebilmesine olanak vermek üzere; slop tanklarında; bir shut-off valfına ve bir kör flence sahip bir manifoldun üzerinde yer aldığı, sabit bir pompa ve boru devresi mevcut bulunacaktır. Bu transfer donanımlarının slop tahliyesi amacıyla kullanılması süresince diğer sistemlere iştirakli olmalarına müsaade edilmeyecektir. Donanı mın diğer sistemlerden tecridinin, spool parçaların ayrılması suretiyle sağlanmış olması kabul edilebilir;

 

.3 Slop tanklarına ait kaportalar ve tank temizleme girişlerinin sadece açık güverte üzerinde olması na izin verilebilir, aynca; bu girişlerin de; kapama düzenlerinin bulunması gereklidir. Bu girişlerin yeterli sıklıktaki cıvatalar yardımı yla sugeçirmezlikleri sağlanmış çelik kapaklar olmaması durumunda, sorumlu gemi zabitanının kontrolü altında kilitlenmekte ve açılmakta olmaları sağlanacaktır.

 

.4 Kargo wing tanklar ınm mevcut olması durumunda, bu tankların içine, güverte altmda kalan yakıt boru devreleri çekilmiş olacaktı r. Bununla birlikte, İdare; yeterince temizlenebilecekleri ve havalandırılabilecekleri konusunda tatmin olması koş uluyla, bu yakıt devrelerinin özel kanallar içinde bulunmalarına da izin verebilir. Kargo wing tanklarının mevcut olmaması durumunda, güverte altındaki yakıt boru devreleri, özel kanallar içinde bulundurulacaktır.

 

5.1.5 Kargo bölmelerinin üzerinde seyrüsefer kolaylıklarını n monte edilmesi gerekli görülmesi durumunda, bu kolaylıklar sadece seyrüsefer maksatlarına yönelik olacak, bu kolaylıklar; kargo tank güvertesinden, en az 2 m.lik yüksekliğe sahip boş bir bölme ile ayrılmış olacaktır. Bu şekilde monte edilmiş bulunan bir seyrüsefer kolaylığının yangı n savunma gereklilikleri, kontrol istasyonları için Kura19.2.4.2'de verilmiş olanlarla aynı olacak, tankerler için belirtilmiş olan diğer gerekliliklerden uygulanabilir olanlarına da ayrıca uyulacaktır.

 

-141-

 

 

5.1.6 Güverte taşıntılarının yaşam ve hizmet bölgelerinden uzak tutulması için gerekli önlemler alınmı ş olacaktı r. Bu hususun temini için, muhtemelen; bir alabandadan diğerine kadar uzanan ve en az 300 mm yüksekliğinde olan sabit ve kesintisiz bir mezerna ile sağlanabilir. Kıçtan yükleme ile ilgili düzenlemeler özellikle göz önünde bulundurulacaktır.

 

5.2    Bölme sınırlarına ilişkin kısıtlamalar

 

5.2.1 Paragraf 5.2.2'de müsaade edilmiş bulunanlar dışında, girişler, hava girişleri ile

 

yaşam hizmet ve bölmelerine, kontrol istasyonlarına ve makine bölmelerine girişler, kargo

 

alanlarına bakmayacaktır. Bu girişler; yük alanına bakmayan enine perde üzerinde olacak veya, yük

 

alanına bakan üst yapı veya güverte evinin nihayetinden 3 m. den daha az olmayıp, gemi boyunun

 

en az 4%'ü kadar bir mesafede, üst yapı veya güverte evinin dış tarafında bulunacaktır. Sözkonusu

 

mesafenin 5 m.'yi geçmesi gerekli değildir.

 

5.2.2 İdare; kargo alanına bakan sınır perdeleri üzerinde, veya, Paragraf 5.2.1'de

 

belirtilmiş bulunan; kargo ana kontrol istasyonları ve kumanyalık olarak kullanılan bölmelerden,

 

depolardan ve dolaplardan 5 m.lik mesafe içinde de giriş kapılarının bulunmasına, bu giriş

 

kapılarının; içersinde yaşam bölgesi olan veya yaşam bölgesine hizmet veren bölmelere, kontrol

 

istasyonları veya, mutfaklar, ahçıhaneler, işocakları gibi bölgelere, veya, buhar parlamasına olanak

 

verebilecek kaynakların bulunduğu diğer bölmelere doğrudan veya dolaylı olarak giriş

 

sağlamamaları koşuluyla, müsaade edebilir. Bu şekildeki bölmelerin sınırını oluşturan perdeler,

 

kargo alanına bakan perde yüzü hariç; "A-60" sınıfı standardında izole edileceklerdir. Makinelerin

 

giriş çıkışları için konulmuş cıvatalı çelik kapaklar, Paragraf 5.2.1'de belirtilmiş olan mesafenin

 

içinde de bulunabilir. Kaptan köşkünün süratle ve etkili olarak gaz geçirmez duruma gelebilmesini

 

temin edecek şekilde dizayn edilmiş olmaları koşuluyla, Kaptan köşkü kapıları ve pencereleri;

 

Paragraf 5.2.1'de belirtilmiş olan mesafenin içinde de bulunabilirler.

 

5.2.3 Yük alanlarına bakan veya, üst binalar ile güverte evlerinin yanları nda bulunan ve Paragraf 5.2.1'de belirtilmiş olan mesafe içinde bulunan ve pencere ve lumbuzlar, sabit (açılmaz) olmalıdır. Kaptan köşküne ait olanlar hariç, bu şekildeki pencere ve lumbuzlar; "A-60" sınıfı standardında imal edilmiş olacaktır.

 

5.2.4 Bir boru tünelinden ana pompa dairesine sürekli geçişin mümkün olduğu durumlarda, Kural II- 1/25-9.2'deki gerekliliklere uygun bir sugeçirmez bir kaporta mevcut olacak, Sözkonusu kaporta; ayrica, aşağıdaki şartlara da uygun olacakt ır:

 

.1 Her iki taraftan açılır kapanır özelliğine ilave olarak, kaporta; ana pompa dairesi girişinin dışından da manuel olarak kumanda edilebilir olacak,

 

.2 Boru tüneline girişin gerektiği durumlar dışında, kaporta; geminin normal durumlarında kapalı bulunacaktır.

 

5.2.5 Kargo pompa dairelerinin aydınlatılmasında kullanılan; sabit, onaylı gaz geçirmez aydınlatma tertibatlarının, kargo pompa dairelerini diğer bölmelerden ayıran perde ve güverteler üzerinde bulunmalarına; yeterli mukavim bir yapıda bulunmaları ve, perdenin veya güvertenin mukavemetinin, bütünlüğünün ve gaz geçirmezlik özelliğinin bozulmaması koşuluyla müsaade edilebilir.

 

5.2.6 Havalandırma giriş ve çıkı ş düzenlemeleri ile; diğer güverte evi ve üst bina sınır perdeleri üzerindeki girişler, Paragraf 5.3 ile Kural 11.6'nın gerekliliklerine uygun durumda bulunacaklardır. Bu ş ekildeki havalandırma açıklıkları, özellikle de makine bölmelerine ait olanlar; uygulanabilir olduğu kadar kıç tarafa doğru konulacaktır. Geminin kıçtan yükleme veya boşaltma tertibatına sahip olması halinde bu konuya özel önem verilecektir. Elektrikli cihazlar gibi patlama kaynakları, patlama oluşmasına olanak vermeyecek şekilde düzenlenmiş olacaktır.

 

-142-

 

 

5.3    Kargo tank havalandırması

 

5.3.1 Genel gereklilikler

 

Kargo tanklar ının havalandırma sistemleri, geminin diğer kompartımanlarının havalandırma boru devrelerinden mümkün olduğu kadar uzakta bulunacaktır. Yanabilir buharların çıkabileceği kargo tank güverteleri üzerindeki açı klıkların yerleri ve düzenlemeleri; Sözkonusu yanabilir gazların, patlama kaynağı içeren kapalı bölmelere girmesi, veya; bir yangın riski içeren güverte makineleri ve ekipmanları civarında birikmesi olasılığını en aza indirecek şekilde olacaktır. Bu genel prensiple birlikte; Paragraf 5.3.2 ve 5.3.5 ile Kural 11.6'daki kriterler de uygulanacaktır.

 

5.3.2             Havalandırma düzenlemeleri

 

5.2.2.1          Herbir kargo tankındaki havalandırma donanımı diğer tanklarınkinden

 

bağımsız veya müşterek olabileceği gibi, inert gaz boru donanımları ile de entegre edilmiş olabilir.

 

5.3.2.2 Kargo tanklarının boru devrelerinin müşterek olması durumlarında, her bir kargo tankı nın diğer kargo tanklarından iştirakini kesmek üzere, devre üzerinde stop valfları veya diğer kabul edilebilir donanımlar bulunacaktır. Devrelerde bu maksatla stop valfların kullanılması durumunda, bu valflar; geminin sorumlu zabitinin kontrolü altında bulunacak kilit tertibatı ile teçhiz edilmiş olacaktır. Bu valfların veya kullanılan diğer donanımları n durumlarının görerek net olarak izlenebilmesine olanak veren düzenlemeler de mevcut olacaktır. Tankların tecrit edilmiş olmaları durumunda, Sözkonusu tecrit edilmiş tanka kargo yüklenmesi veya tankın balastlanması veya tahliyesi öncesinde, iştirak valfının açılmış olduğundan emin olunacaktır. Tankların birbirlerinden iştiraklerinin kesilmesi amacıyla yapılacak bu düzenlemelerin, Kural 11.6.1.1 çerçevesinde; tanklardaki yakıtın sıcaklık değişiklikleri sonucu ortaya çıkacak akıntıların geçirgenliğini sağlaması gereklidir.

 

5.3.2.3 Genel havalandırma sisteminden tecrit edilmiş bir kargo tankı veya kargo tankı grubuna kargo yüklenmesi veya balastlanması veya tahliyesi sözkonusu olduğunda, kargo tankı veya kargo tankı grubu; Kural 11.6.3.2'de öngörülen, basınç yükselmesi veya basınç düşmesine karşı koruma sağlayan bir donanımla donatılmış olacaktır.

 

5.3.2.4 Havalandırma donanımları, her bir kargo tankının tavanına iştiraklenmiş olacak, ve; geminin normal yalpa ve baş-kıç hareketlerinde kargo tanklarına kendiliğinden-dreyn edebilir özellikte olacaklardır. Kendiliğinden dreyn edebilme özelliği kazandıran dreyn borularının bulundurulamaması durumunda, havalandırma devrelerine, kendiliğinden kargo tanklarına dreyn edebilme özelliği kazandıran diğer sabit düzenlemeler bulunacaktır.

 

5.3.3 Havalandırma sistemlerindeki güvenlik donanımları havalandırma sistemlerinde; alevin kargo tanklarına geçişine engel olabilen düzenlemeler bulunacaktır. Bu düzenlemelerin dizayn ve test edilmeleri ile yerleştirilmeleri, Örgüt tarafından geliştirilecek esaslara göre hazırlanmış olan gerekliliklere uygun olacaktır.* Aleç (ullage) girişleri, basınç dengelemesi maksadıyla kullanılmayacaktır. Aleçler, kendi kendine kapanan ve geçirmezlik sağlayan gasketlerle donatılmış olacaktır.Bu girişlerde,alev tutucular ve perdelerin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

 

5.3.4             Kargo elleçlemesi ve balastlama için hava firarları

 

5.3.4.1 Kargo yüklemesi, tahliyesi ve balastlama için Kural 11.6.1.2 çerçevesinde gerekli olan hava firarları:

 

.1.1      Buhar karışımlarının serbestçe akışına müsaade edecek; veya,

 

.1.2 Buhar karışımlar ının deşarjının 30 m/s'den daha düşük olmayan bir hız kazanacak şekilde nozul etkisi yapacak bir yapıda olacak;

 

 • Tankerlerde alevin kargo tanklarına geçişine engel olmaya yarayan düzenlemelerin dizayn, test ve yerleştirilmesine ilişkin gözden geçirilmiş standartlar MSC/Circ.677, ile; Kargo tankları havalandırma ve gazfri düzenlemelerinin dizaynında göz önünde bulundurulması gereken gözden geçirilmiş faktörler MSC/Circ.450/Rev.l dokümanlarına bakınız.

 

-143-

 

 

.2 Buhar karışımlarının dikey olarak yukarı tahliyesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaklardır.

 

.3 Metot olarak buhar karışımlarının tabii akışla tahliyesi prensibi seçildiğinde, hava firarları; en yakın hava alıcısından ölçülmek üzere; diğer hava alıcılarının veya içinde parlayıcı maddeler bulunan kapalı bölmelerin veya içinde demir ı rgatı ile zincirlik girişleri bulunabilen güverte yardımcı makine bölmelerinin veya bir patlama tehlikesi içeren ekipmanların yatay olarak ölçüldüğünde 10 m'den daha fazla uzaklıkta bulunmaları halinde; kargo tank güvertesinden, veya; sözkonusu iskelenin 4 metre mesafesi içinde olması durumunda da, baş veya kıç iskelelerden en az 6 m yukarda bulunacaklardır.

 

.4         Metot olarak buhar karışımlarının hızlandırılmış akışla tahliyesi prensibi

seçildiğinde, hava firarları; kargo tank güvertesinden en az 2 m yukarda, ve; en yakın hava

alıcısından ölçülmek üzere; diğer hava alıcılarından veya içinde parlayıcı maddeler bulunan kapalı

bölmelerin veya içinde demir ırgatı ile zincirlik girişleri bulunabilen güverte yardımcı makine

bölmelerinden veya bir patlama tehlikesi içeren ekipmanlardan yatay olarak ölçüldüğünde 10 m'den

 

daha az olmayan bir mesafede bulunacaklardır.

 

5.3.4.2 Yükleme ve balastlama esnasında kargo tanklarından dışan çıkan buharın havalandırılması konusundaki düzenlemeler, Paragraf 5.3 ile Kural 11.6'nı n gerekliliklerine uygun olacak; ve, bir veya daha fazla hava firar bacası nı veya birkaç adet yüksek devirli hava fanını içerecektir. Bu havalandırmayı temin amacıyla, inert gaz ana besleme devreleri kullanılabilir.

 

5.3.5             Kombine taşıyıcılarda slop tanklarının yalıtımı

 

Kombine taşı yıcılarda; yakıt veya yakıt kalıntıları içeren slop tanklarını, diğer yakıt tanklarından ayrılmasında kullanılan yalıtım düzenlemelerinde, Kural 1.6.1'de sözkonusu edilen akar yakıtlardan farklı dökme sıvı yüklerin taşınması esnasında sürekli olarak yerinde kalacak kör flençler mevcut olacaktır.

 

5.4

Havalandırma

5.4.1

Kargo tulumba dairelerindeki havalandırma sistemleri

Kargo tulumba daireleri mekanik olarak havalandırılacak, egzost fanlarından gelen akıntılar; açık güverte üzerinde güvenli bir yere yönlendirilecektir. Bu dairelerin havalandırılmasında kullanılan havalandırma sistemleri; yanabilir buharların birikmesine izin verıneyecek kadar yeterli kapasiteye sahip olacaktır. Dairenin toplam hacmi göz önünde bulundurularak; saatteki hava değişimi sayısı, en az 20 olacaktır. Hava kanallarının yerleştirilmesinde, bölmenin tümünün etkin bir şekilde havalandırılması göz önünde bulundurulacaktır. Havalandırma; emici ve kıvılcımsız tip fanlarla sağlanacaktır.

 

5.4.2             Kombine taşıyıcılarda havalandırma sistemleri

 

Kombine taşıyıcılarda; kargo bölmeleri ile, kargo bölmelerine bitişik bütün kapalı bölmeler, yeterli havalandı rılabilir durumda olacaklardır. Havalandı rmanı n, taşınabilir fanlarla mekanik olarak sağla-nabilmesi mümkündür. Kargo pompa dairelerinde, hava kanallarında ve koferdamlarda; yanıcı nite-likli buhar birikimlerinin izlenmesine olanak veren, ve Kural 5.1.4'te açıklanmış olan onaylı bir sa-bit gaz tespit sistemi bulunacaktır.Kargo bölmeleri içindeki bütün diğer alanlarda yanı cı buharların mevcudiyetinin ölçülebilmesine olanak veren uygun düzenlemeler yapılmış olacaktır. Bu ölçümle-rin; açık güverteden veya kolaylıkla girilebilen istasyonlardan yapılabilmesi mümkün olacaktır.

 

5.5                İnert gaz sistemleri

 

5.5.1             Uygulama

 

5.5.1.1 20.000 DWT ve daha yukarı tankerlerde, geminin bünyesel düzenlemeleri ile mevcut ekipmanları göz önünde bulundurulmak üzere, ve; aşağıda açıklanan kriterlere eşdeğer bir güvenliğin de Kural I/5'e uygun bir şekilde sağlaması koşuluyla, İdare tarafından; daha başka bir sabit donanımın kullanılmasına izin verilmiş olduğu durumlar dışında, kargo tanklarının korunması; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun sabit bir inert

-144-

 

 

gaz sistemi ile sağlanacaktır. Alternatif sabit donanımlar; Paragraf 5.5.4'de açıklanmış olan gerekliliklere uygun olacaklardır.

 

5.5.1.2 Ham petrol ile yıkamaya dayalı bir tank temizliği prosedürü uygulanan tankerler; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun sabit bir inert gaz sistemi ve sabit tank yıkama makineleri ile teçhiz edilmiş olacaklardır.

 

5.5.1.3 inert gaz sistemleri ile donatılmış olması öngörülen tankerler; aşağıdaki koşullara uyacaklardır:

 

.1         Çift cidar bölmeleri; inert gaz beslemesi amacıyla uygun irtibatlara sahip

 

olacaklar;

 

.2 Tekne bölmelerinin, sürekli nitelikli inert gaz dağıtım sistemlerine iştirakli olduğu durumlarda, kargo tanklarından gelen hidrokarbon gazlarının, bu sistem üzerinden tekne bölmelerine girişini engelleyici önlemler alınmış olacak;

 

.3 Tekne bölmelerinin, inert gaz dağıtım sistemlerine sürekli olarak iştirakli olmadığı durumlarda, ana inert gaz sistemine iştirakin sağlanmasına olanak veren uygun düzenlemeler yapılmış olacaktır.

 

5.5.2 Kimyasal tankerlerde ve gaz taşıyıcılarda inert gaz sistemleri Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nde öngörülen inert gaz sistemi gerekliliklerinin;

 

.1 Kural 1.6.1'de belirtilmiş olan yükleri taşımalan halinde, ve; Kimyasal tankerlerdeki inert gaz sistemleri konusunda Örgüt tarafından tespit edilmiş esaslara* uygun olarak İdare'ce yayımlanmış gerekliliklere uygun olmaları koşuluyla, kimyasal tankerlere ve gaz taşıyıcılara; veya,

 

.2 Ham petrol ve Dökme Kimyasal Yükler Uluslararası Tüzüğü'nün Bölüm 17 ve 18'inde listelenmekte olanların dışında kalan diğer yanıcı yükleri taşımaları halinde; bunların taşınmasına tahsisli kargo tank bölmelerinin kapasitesinin 3.000 m³'ü geçmemesi, Herbir tank te-mizleme makinesinin nozul kapasitesinin 17.5 m³/h'dan fazla olmaması ve,bir kargo tankında aynı anda kullanımda bulunan tüm temizleme makinelerinin müşterek toplam kapasitelerinin de 110 m³/h'ı geçmemesi koşullarıyla,kimyasal tankerlere ve gaz taşıyıcılara, uygulanmasına gerek yoktur.

 

5.5.3             inert gaz sistemleri için genel kurallar

 

5.5.3.1 inert gaz sistemleri; boş tankları gazsızlaştırabilme, arındırabilme ve gazfri edebilme ile, kargo tankları içindeki atmosferi; öngörülen oksijen oranında idame ettirebilme yeteneğinde olacaktır.

 

5.5.3.2 Paragraf 5.5.3.1'de tanımlanmış olan inert gaz sistemleri, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olarak dizayn, imal ve test edilmiş olacaklardır.

 

5.5.3.3 Sabit bir inert gaz sistemi ile teçhiz edilmiş olan tankerler; kapalı aleç sistemine sahip olacaklardır.

 

5.5.4             Eşdeğer sitemler için gereklilikler

 

5.5.4.1 Sabit inert gaz sistemine eşdeğer bir sistemin mevcut olması halinde, sözkonusu alternatif sistem;

 

* Örgüt tarafından Karar A.567(14) ile kabul edilmiş olan; kimyasal tankerlerdeki inert gaz sistemlerirıe dair Kural'a bakınız.

 

-145-

 

 

.1 Balastlı seyir süresince normal kullanımlar ile gerektiğinde tank içi operasyonlar sırasmda, kapalı tanklarda patlayıcı karışımların tehlikeli oranlarda oluşmasına engel olabilecek; ve,

 

.2 Sistemin kendisinden ortaya çıkabilecek statik elektrik enerjisinin yol açabileceği patlama riskini en aza indirebilecek şekilde dizayn edilmiş olacaktır.

 

5.6      Gazsızlaştırma, arındırma ve gazfri

 

5.6.1 Arındırma ve/veya gazfri düzenlemeleri; bir kargo tankında, yanıcı buharların atmosferde yayılmasından ve bir kargo tankı içindeki yanıcı karışımlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri en aza indirebilecek yeterlilikte olacaktır.

 

5.6.2 Kargo tanklarının arındırılma ve/veya gazfri edilme prosedürleri; Kural 16.3.2'ye uygun olacaktır.

 

5.6.3 Paragraf 5.5.3.1'de öngörülen; boş tankların gazsızlaştırma, arındırma veya gazfri düzenlemeleri, İdare'ce tatminkar bulunma koşuluna bağlı olup, sözkonusu düzenlemeler; bir tank içinde oluşmuş bünyesel ceplerde hidrokarbon buharlarının birikmesini en aza indirecek, ve; ayrıca da, aşağıdaki Kurallar uygulanacaktır:

 

.1         Münferit kargo tanklarında, mevcut olması halinde, gaz tahliye borusu; inert

 

gaz/hava girişinden mümkün olduğu kadar uzakta, ve; Paragraf 5.3 ile Kural 11.6'da öngörülen

 

şekilde bulunacaktır. Bu şekildeki tahliye borularının girişleri, ya güverte seviyesinde, veya tankın

 

dibinden 1 m'den daha yüksek olmayan bir konumda olacaktır.

 

.2 Paragraf 5.6.3.1'de konu edilen gaz tahliye borusunun kesit alanı; herhangi üç tanka aynı anda inert gaz basılması durumunda;en az 20 m/s'lik bir akış hızının idame ettirilebilmesine olanak verecek kadar olacaktır. Aynı şekilde, bu tahliye borularının çıkışları da, güverte üzerinde 2 m'den daha yüksekte bulunmayacaktır.

 

.3 Paragraf 5.6.3.2'de sözkonusu edilen gaz tahliye boruları, uygun köreltme tapalarıyla donatılmış olacaklardır.

 

5.7       Gaz ölçümleri

 

5.7.1   Taşınabilir cihazlar

 

Tankerler, yanıcı buhar konsantrasyonlarının ölçülmesi amacıyla; yeterli yedek kitleri ile birlikte, en az bir adet taşınabilir ölçme cihazına sahip olacaklardır. Sözkonusu cihazların kalibrasyonları için uygun önlemler alınmış olacaktır.

 

5.7.2   Çift cidar bölmeleri ile double bottomlardaki gazın ölçümüne ilişkin

 

düzenlemeler

 

5.7.2.1 Oksijen ve diğer yanıcı buhar konsantrasyonlarının ölçümü için uygun

 

taşınabilir cihazlar mevcut olacaktır. Bu cihazların seçiminde; Paragraf 5.7.2.2'de konu edilen sabit

 

gaz örnekleme sistemleri ile müşterek kullanılabilirlikleri konusuna özellikle dikkat edilecektir.

 

5.7.2.2 Çift cidar bölmelerindeki atmosferin, fleksibıl gaz örnekleme boruları vasıtasıyla ölçümlerinde yeterli güvenirliğin sağlanamaması durumlarında, sözkonusu bölmeler; sabit örnekleme devreleri ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Gaz örnekleme devreleri; ilgili bölmenin dizaynına adapte edilmiş olacaktır.

 

-146-

 

 

5.7.2.3 Gaz örnekleme devrelerinin imalat malzemesi ve ölçüleri; gaz akışını engellemeyecek şekilde olacaktır. Bu amaçla plastik malzeme kullanılması halinde, bu malzeme; elektriksel iletkenliğe sahip olacaktır.

 

5.8                Çift cidar bölmeler ile double bottom bölmelerine hava beslemesi

 

Çift cidar bölmeler ile double bottom bölmeleri; hava beslenmesine olanak veren uygun devre bağlantılarına sahip olacaktır.

 

5.9                Kargo bölmelerinin korunması

 

Manifold bölmesinin altındaki boru ve hortum bağlantı bölgesinde, kargo boru ve hortumlarındaki kalıntılardan oluşabilecek taşıntıların toplanması amacıyla, taşma tavaları bulunacaktır. Kargo hortumları ve tank yıkama hortumları; bağlantılar ve flençler dahil (sahil bağlantıları hariç) bütün devreleri boyunca, elektriksel devamlılığa sahip bulunacaklar, ve; elektrostatik yüklerinin alınması amacıyla arzlanmış olacaklardır.

 

5.10              Kargo tulumba dairelerinin korunması

 

5.10.1           Tankerlerde:

 

.1 Kargo pompa dairelerinde monteli olup, kargo pompa dairesinin perdesinden geçiş yapan şaftlarla çalışan kargo pompaları, balast pompaları ve striping (devre boşaltma) pompaları; perde geçiş glendlerinin, yataklarının ve pompa gövdelerinin sıcaklıklarını algılayan sensörlerle teçhiz edilmiş olacaklardır. Bu sensörlerden ikaz alan sürekli sesli ve görüntülü bir alarmın, kaıgo kontrol odası veya pompa kontrol odasında otomatik olarak devreye girmesi sağlanmış olacaktır,

 

.2 Kargo pompa dairelerinde, emercensi aydınlatma hariç, aydınlatma devreleri; havalandırmanın aydınlatmayla aynı anda devreye girmesine olanak verecek şekilde, havalandırma devreleri ile kombine çalışır durumda olacaktır. Havalandırnıa sistemindeki bir arızanın, aydınlatmayı da devre dışı bırakmasına izin verilmeyecektir;

 

.3 Hidrokarbon gazları konsantrasyonlarının birikmesini sürekli olarak izleyen bir sistem mevcut olacaktır. Örnekleme noktaları ile dedektör probları; potansiyel bir tehlike oluşturan kaçakların öncelikle tespitine olanak verecek şekilde yerleştirilmiş olacaklardır. Hidrokarbon gaz konsantrasyonunun, önceden ayarlanmış ve, yanabilme alt limit değerinin 10%' undan hiçbir şekilde daha yüksek olmayan bir değere ulaşılması durumunda, sürekli sesli ve görüntülü bir alarmın; pompa dairesinde, makine kontrol odasında, kargo kontrol odası ve seyir köprüüstünde,personeli potansiyel tehlike konusunda uyarınak üzere,otomatik olarak devreye girmesi sağlanmış olacaktır..

 

.4 Bütün pompa daireleri; uygun yerlere yerleştirilmiş alarmlara sahip, sintine seviye izleme donanımları ile teçhiz edilmiş olacaktır.

 

Kura1 5

 

Yangının büyüme potansiyeli

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; yangının büyüme potansiyelini, geminin bütün bölmelerinde sınırlandırmaktır. Bu amaçla, aşağıdaki fonksiyonel gereklilikler sağlanmış olacaktır:

 

-147-

 

 

.1 Bölmeye beslenen havanın kontrol altına alınmasına olanak veren düzenlemeler yapılmış olacaktır;

 

.2 Bölme içinde bulunan yanabilir sıvıların kontrol altına alınmasına olanak veren düzenlemeler yapılmış olacaktır; ve,

 

.3         Patlayabilir malzemenin kullanımı sınırlanmış olacaktır.

 

 • Bölmede hava beslenmesinin ve yanabilir sıvıların kontrolü

 

2.1      Havalandırma vasıtalarının kapatılması ve cihazların durdurulması

 

2.1.1 Bütün havalandırma sistemlerinin üzerinde bulunan ana girişler ve çıkışlar; havalandırdıkları bölmelerin dışından kapatılabilir şekilde olacaktır. Kapatma tertibatları; kolaylıkla ulaşılabilir oldukları gibi, ayrıca; kolaylıkla görülebilecek şekilde ve silinmeyen bir şekilde markalanmış olacak, uzaktan kapatılmakta olan girişlerin açık veya kapalı durumlarını belirtecek yeterlilikte olacaktır.

 

2.1.2 Yaşam ve hizmet bölmelerinin, kargo bölmelerinin, kontrol istasyonları ve makine bölmelerine hava temin eden güçlü havalandırma sistemleri; havalandırdıkları bölmelerin dışındaki kolaylıkla ulaşılabilen noktalardan kapatılabilme yeteneğinde olacaktır. Bu kontrol noktaları; hizmet ettikleri bölmedeki bir yangın durumunda kontrol dışı kalmayacak şekilde olacaktır.

 

2.1.3 36 yolcudan daha fazla yolcu taşıyabilen yolcu gemilerinde; makine ve kargo bölmeleri havalandırmaları ile, Kura18.2 çerçevesinde gerekli olan diğer alternatif sistemler hariç, güçlü havalandırma sistemleri; birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzakta bulunan iki ayrı noktanın herhangibirinden kontrol edilebilme yeteneğine sahip olacak şekilde gruplandırılmış kontrol tertibatı ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Kargo bölmelerinin güçlü hava sistemlerini besleyen fanlar; sözkonusu bölmenin dışındaki güvenli bir noktadan kontrol edilebilme yeteneğinde olacaktır.

 

2.2      Makine bölmelerinde kontrol vasıtaları

 

2.2.1 Tavan havalandırma kaportaları, normal olarak egzost havalandırması işlevini gören baca içi hava boruları ile havalandırma damperlerinin açılması ve kapatılmasına yarayan kontroller mevcut olacaktır.

 

2.2.2 Havalandırma fanlarının durdurulmasına yarayan kontroller mevcut olacaktır. Makine bölmelerine hava temin eden güçlü havalandırma sistemleri, bir tanesi sözkonusu bölmenin dışında olmak üzere; iki ayrı noktadan kontrol edilebilecek şekilde gruplandırılmış olacaklardır. Makine bölmelerine hava temin eden güçlü havalandırma sistemlerinin durdurulmasına yarayan kontroller, diğer bölmelerin havalandırma sistemlerinin durdurulmasına yarayan kontrollerden tümüyle ayrı olacaktır.

 

2.2.3   Güçlü havalandırma sistemleri, devir kademesini otomatik ayarlayan fanlar,

 

akaryakıt transfer pompaları, akaryakıt ünite pompaları, yağlama yağı servis pompaları, termal

 

yağlama yağı devridaim pompaları ve yağ separatörleri (pürifayerleri)'nin durdurulmasına yarayan

 

kontroller mevcut olacaktır. Bununla birlikte; Paragraf 2.2.4 ve 2.2.5'de yer alan gereklilikler,

 

sintine suyu separatörleri için uygulanmasına gerek yoktur.

 

2.2.4 Paragraf 2.2.1 ila 2.2.3 arasındakiler ile, Kural 4.2.2.3.4'te sözkonusu edilmiş olan kontroller, hizmet ettikleri bölmedeki bir yangın durumunda kontrol dışı kalmayacak şekilde yerleştirilmiş olacaktır.

 

-148-

 

 

2.2.5 Yolcu gemilerinde, 2.2.1 ila 2.2.4 Paragrafları ve, Kural 8.3.3 ve 9.5.2.3'te gerekli olduğu belirtilmiş olan kontroller ile, bulunması öngörülen herhangibir yangın söndürme sistemine ait kontroller; bir tek kontrol noktasında, veya; İdare'nin kabul koşuluna bağlı olmak üzere; mümkün olduğu kadar az sayıdaki kontrol noktası gruplarında bulunacaklardır. Sözkonusu kontrol noktaları; güverteden güvenli giriş olanağına sahip bulunacaklardır.

 

2.3 Belirli zamanlarda insan gözetimi altında bulunmayan makine bölmelerinde kontrol vasıtaları açısından ilave gereklilikler

 

2.3.1 Belirli zamanlarda insan gözetimi altında bulunmayan makine bölmeleri ile ilgili olarak, sözkonusu bölmelerin yangın savunma bütünlüğünün idamesi, yangın söndürme sistem kontrollerinin yerleşim ve merkezileştirilmeleri,çabuk kapama düzenlemeleri(örneğin, havalandırma , yakıt pompaları, v.s.) konularında idare tarafindan özel bir dikkat gösterilmesi gerekli olup; burada öngörülenlerden daha fazla yangın söndürme cihazı ve diğer yangın savunma ekipmanları ile teneffüs cihazına gerek görülebilir.

 

2.3.2 Yolcu gemilerinde; sözkonusu bölmelerde alınması gerekli önlemler, en az; normal olarak insan gözetimi altındaki makine bölmelerinde alınmış olan önlemlerin seviyesinde olacaktır.

 

 • Yangından koruma malzemeleri

 

 • 1 Yanmaz malzemenin kullanılması

 

3.1.1   İzolasyon malzemeleri

 

Kargo bölmeleri, posta bölmeleri, bagaj odaları ile hizmet bölmelerindeki soğutulmuş alanlar

 

dışındaki yalıtımlar; yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır. Buhar bariyerleri ve yalıtım görevinde kullanılan yapıştıncılar ile; soğutma devreleri boru fitinglerinin yanmaz malzemeden olmasına gerek olmamakla birlikte, bunların mevcudiyetleri mümkün olan en az miktarlarda tutulmalı ve yangına bakan yüzeylerinin alev yayma sürati düşük bir yapıda olması sağlanmalıdır.

 

3.1.2   Tavanlar ve kaplamalar

 

3.1.2.1 Yolcu gemilerinde, kargo bölmeleri ile, posta bölmeleri, bagaj odaları, saunalar veya hizmet bölmelerine ait soğutulmuş alanlar hariç; bütün yer döşemeleri, yerler, hava akımı kesiciler ve tavanlar; yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır. Bir bölmeyi, kullanım veya estetik amaçlarıyla ayırmakta kullanılan yarım perde veya güverteler de aynı şekilde, yanmaz malzemeden yapılmış olacaklardır.

 

3.1.2.2 Yük gemilerinde, aşağıda belirtilmiş olan alanlardaki bütün kaplamalar, tavanlar, hava akımı kesiciler ile bunlarla bağlantılı kısımlar, yanmaz malzemeden yapılmış olacaktır:

 

.1 Kura1 9.2.3.1'de IC metodu olarak tanımlanan kriterlere uygun gemilerdeki yaşam, hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonları; ve,

 

.2 Kura1 9.2.3.1'de IIC veya IIIC metodu olarak tanımlanan kriterlere uygun gemilerdeki yaşam, hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarına hizmet veren koridorlar ve merdiven boşlukları.

 

 

-149-

 

 

3.2      Yanabilir malzemenin kullanılması

 

3.2.1   Genel

 

3.2.1.1 Yolcu gemilerinde, yaşam ve hizmet bölmelerinde bulunan ve; yanabilir malzeme, döşemelik, kaplama, dekorasyon ve varaklarla kaplanmış "A", "B" veya "C" sınıfı bölmeler; Kural 6'nın Paragraf 3.2.2 ila 3.2.4'deki gerekliliklere uygun olacaklardır. Bununla birlikte, saunalarda; geleneksel ağaç basamaklar ile yerde ve alabandalardaki ağaç kaplamalara müsaade edilmiş olup, sözkonusu malzemenin; Paragraf 3.2.2 ve 3.2.4'teki hesaplamalara dahil edilmesine gerek yoktur.

 

3.2.1.2 Yük gemilerinde, yaşam ve hizmet bölmelerinde bulunan yanmaz perde, tavan ve döşemelerin, yanabilir özellikli malzeme, döşemelik, kaplama, dekorasyon ve varaklarla kaplanmış olmaları, sözkonusu bölmelerin; Paragraf 3.2.2 ila 3.2.4'deki ve Kural 6'daki gerekliliklere uygun yanmaz perde, tavan veya döşemelerle çevrili olmaları koşuluyla, mümkündür.

 

3.2.2   Yanabilir malzemelerin azami kalori değerleri

 

Paragraf 3.2.1'de belirtilmiş bulunan yüzeylerde ve kaplamalarda kullanılmış olan yanabilir malzeme, uygulanmış olan kalınlık için; 45 MJ/m²'den daha büyük bir kalori değerine sahip olmayacaktır.* Bu Paragrafta yer alan gereklilikler; döşemeye ve alabandalara sabit olarak imal edilmiş bulunan mobilyaların yüzeyleri için uygulanmayacaktır.

 

3.2.3   Yanabilir malzemelerin toplam hacmi

 

Paragraf 3.2.1 çerçevesinde yanabilir malzemelerin kullanılmış olması halinde; aşağıdaki gerekliliklere uyulmuş olacaktır:

 

.1 Yaşam ve hizmet bölmelerinde kullanılan yanabilir özellikli döşemelik, kaplama, dekorasyon ve varaklarn toplam hacmi; alabanda ve tavan müşterek alanlarının 2.5 mm. kalınlıkta kaplanmasına eşdeğer bir hacmi geçmeyecektir. Döşemeye, alabandalara ve güvertelere sabit olarak imal edilmiş bulunan mobilyaların yüzeylerinin, yanabilir özellikli malzeme hacminin hesabına dahil edilmesine gerek yoktur; ve,

 

.2 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nde öngörülen koşullara uygun olarak otomatik bir sprinkler sistemi ile teçhiz edilmiş olan gemilerle ilgili olarak, yukarda tanımlanmış bulunan hacim; "C" sınıfı bölmelerin imalinde kullanılan bir kısım yanabilir malzemeyi de ihtiva edebilir.

 

3.2.4   Yangına bakan yüzeylerin düşük alev yayma özellikleri

 

Aşağıda belirtilmiş olan yüzeyler, Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü çerçevesinde, düşük alev yayma özelliğine sahip olacaklardır:

 

3.2.4.1 Yolcu gemilerinde:

 

.l Yaşam ve hizmet bölmeleri (saunalar hariç) ile kontrol istasyonlarında bulunan koridorlar ve merdiven boşlukları ile perde ve tavan döşemelerinin ateşe maruz yüzeyleri; ve,

 

 

 • Uluslararası Standardizasyon Örgütü'nün önerilerine, ve; özellikle ISO 1716:1973 Potansiyel kalori değerinin hesaplanması Dokümanı'na bakınız.

 

 

- 150 -

 

 

.2 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarında bulunan kapalı ve kolayca girilemeyen alanlarda bulunan yüzeyler ve yerler.

 

3.2.4.2 Yük gemilerinde:

 

.1 Yaşam ve hizmet bölmeleri (saunalar hariç) ile kontrol istasyonlarında bulunan koridorlar ve merdi ven boşlukları ile tavanların ateşe maruz yüzeyleri; ve,

 

.2 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarında bulunan kapalı ve kolayca girilemeyen alanlarda bulunan yüzeyler ve yerler.

 

3.3      Yolcu gemilerinde merdiven boşluklarındaki mobilyalar

 

Merdiven boşluklarında, sadece oturma amacıyla kullanılan mobilyalar bulunacaktır. Söz konusu mobilyalar sabit tip olacak, her bir merdiven boşluğu için her bir güvertede altı adetle sınırlı olacak, Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü çerçevesinde hesaplanmış düşük risk grubuna mensup olacak, yolcuların yangın kaçış yolları üzerinde engel oluşturmayacaktır. İdare; sabit tipte ve yanmaz olmaları, ve, yolcuların yangın kaçış yolları üzerinde engel oluşturmaması koşullarıyla; ana resepsiyon bölümünü oluşturan bir merdiven boşluğuna, oturma amaçlı ilave mobilyaların konul-masına izin verebilir. Kabin bölümlerinde kaçış yolu oluşturan yolcu ve mürettebat yaşam yerleri koridorlarında mobilya bulunmasına izin verilmeyecektir. Yukardakilere ilave olarak; bu Kurallar gereğince tehlike içermeyen güvenlik ekipmanlarının muhafaza edilmekte olduğu yanmaz malzemeden mamul dolapların bulunmasına izin verilebilir. Su içme dolapları ile buz makinelerinin koridorlarda bulundurulmasına; sabit olmaları ve kaçış yollarını daraltmamaları koşullarıyla izin verilebilir. Buradaki kurallar, koridor ve merdiven boşluklarında bulunan; dekoratif çiçek ve süs bitkilerine, heykellere ve; tablo ve süsleme goblenleri gibi diğer sanatsal objelere de aynı şekilde uygulanacaktır.

 

Kural 6

 

Duman oluşturma potansiyeli ve toksite

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; Normal olarak insanların yaşama ve çalışmalarına tahsisli alanlarda, bir yangın nedeniyle oluşabilecek duman ve toksik gazların insan yaşamı açısından yarattığı tehlikeleri azaltmaktır. Bu amaçla; bir yangın durumunda, yüzey kaplamaları da dahil olmak üzere, yanabilen tüm malzemelerin oluşturacağı duman ve toksik gaz miktarının sınırlandırılması sağlanacaktır.

 

 • Boya, vernik ve diğer dekoratif kimyasallar

 

Ateşe maruz iç yüzeylerde kullanılan boya, vernik ve diğer dekoratif kimyasalların, fazla miktarda duman ve toksik gaz neşretmeyen özellikte olmaları sağlanacak, bu husus; Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak tespit edilmiş olacaktır.

 

 • Güvertelerin üst yüzey kaplamaları

 

Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarında bulunmaları halinde, güverte üst yüzey kaplamalarının; yüksek sıcaklıklarda duman, toksik gaz ve patlama özelliğine sahip gazlar neşretmeyen onaylı malzemeden olması sağlanacak, bu husus; Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak tespit edilmiş olacaktır.

 

-151-

 

 

Kısım C

 

Yangının bastırılması

 

Kural 7

 

Tespit ve alarm

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; bir yangının başlangıç noktasında tespit edilmesi, ve; güvenli bir kaçışın ve

 

yangın savunma faaliyetlerinin başlatılabilmesi için gerekli alarmın verilebilmesine olanak

 

sağlamaktır. Bu amaçla; aşağıdaki fonksiyonel gerekliliklerin yerine getirilmesi sağlanacaktır:

 

.1 Sabit yangın savunma ve yangın alarm sistemlerinin elemanları, sözkonusu bölmenin; yapısal niteliği, yangının büyümesine yol açabilirlik potansiyeli ile duman ve gaz neşretme potansiyeli ile uyumlu olacak,

 

.2 Yangın haberinin verilmesine yarayan ve manuel olarak çalışan sabit dahili yangın telefon birimleri uygun şekilde yerleştirilmiş olacak; ve,

 

.3 Uygulanan yangın devriyeleri sistemi, yangınların tespit ve lokalize edilmeleri ile, Köpriiüstü ile yangın savunma timlerinin ikaz edilmesini etkinlikle sağlayacaktır.

 

 • Genel gereklilikler

 

2.1 Bu Kural'da öngörülmüş olduğu üzere; sabit bir yangın savunma ve yangın alarm sistemi mevcut bulunacak.

 

2.2 Bu Kural ve bu Kısım'daki diğer Kurallar gereğince bulundurulacak olan sabit yangın savunma ve yangın alarm sistemi ile, örnekleme yöntemi ile çalışan duman tespit sistemi, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü çerçevesinde onaylanmış olacak.

 

2.3 Paragraf 5.1'de tanımlanmış olanların dışında kalan bölmelerin korunmaları için sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sisteminin bulundurulmasının öngörüldüğü durumlarda, korunması sözkonusu olan her bölmede, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun en az bir adet dedektör monte edilmiş bulunacak.

 

 • Başlangıç ve periyodik testler

 

3.1 Bu Bölüm'ün uygulanabilir Kural'ları çerçevesinde gerekli olan sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemlerinin performansları; monte edilmelerinden sonra, değişik havalandırma koşulları altında test edileceklerdir.

 

3.2 Sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemlerinin performansları; uygun sıcaklıkta kızgın hava veya uygun yoğunluk değerleri veya partikül büyüklüklerine sahip duman veya aerosol üfleyen, veya; dedektörün reaksiyon vermesi öngörülen ve henüz yeni başlamış diğer yangın tiplerine özgü fiziksel nitelikte ortam oluşturan cihazların kullanılması suretiyle tabi tutulacakları periyodik testlerde, İdare tarafından kabul edilebilir seviyelerde olacaktır.

 

 

-152-

 

 

 • Makine bölmelerinin korunması

 

 • 1 Montaj

 

Aşağıdaki bölmelerde, sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi monte edilmiş olacaktır:

 

.1         Periyodik olarak gözetim dışı kalan makine bölmeleri; ve

 

.2         Aşağıdaki koşullara uyan makine bölmeleri:

 

.2.1 Sürekli personel bulundurulmadan, otomatik ve uzaktan kontrollü sistem ve ekipmanların monte edilmesi onaylanmış bulunan bölmeler; ve,

 

.2.2 Değişik seviyelerde otomatik veya uzaktan kontrol donanımları ile donatılmış olup, bir kontrol odasından sürekli gözetim altında bulundurulan, ana elektrik güç kaynakları da dahil olmak üzere, ana makineleri ve ilgili diğer makineleri ihtiva eden makine bölmeleri.

 

4.2      Dizayn

 

Paragraf 4.1.1'de bulundurulması öngörülen sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemlerinin

 

dizaynında ve dedektörlerinin yerleştirilmelerinde, makinelerin bütün normal çalışma koşulları

 

altında ve; çevre sıcaklıklarında oluşabilecek muhtemel değişiklikler karşısında havalandırma

 

koşullarında ortaya çıkabilecek farklı durumlar altında, sözkonusu bölmenin herhangibir yerindeki

 

bir yangın başlangıcını süratle tespit edebilmesi ihtiyacı göz önünde bulundurulacaktır. Sınırlı bir

 

yüksekliğe sahip olan ve, diğer özellikleri nedeniyle kullanılması uygun olabilecek bölmeler istisna

 

olmak üzere; sadece termal dedektör kullanan tespit sistemlerinin kullanılmasına izin verilmeye-

 

cektir. tespit sistemi; her iki özelliği ile de, yangın dışındaki olayları ihbar eden diğer alarm

 

sistemlerinkinden farklı ikazlar veren, sesli ve görüntülü uyarılarını, sözkonusu alarmların

 

Köprüüstünde yetkili bir zabitan tarafından görülebilmesine ve duyulabilmesine yeterli sayıdaki

 

bölmelerde yayacaktır. Köprü üstünün donatılmamış olduğu durumlarda, alarm; yeterli sayıda

 

mürettebatın görevli olarak bulunması gereken diğer bir uygun bölmede çalacaktır.

 

 • Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarının korunması 5.1 Yaşam bölmelerindeki duman dedektörleri

 

Bütün merdivenlerde, koridorlarda ve kaçış yolları üzerinde, Kural 5.2., 5.3 ve 5.4'de açıklanmış olduğu şekilde duman dedektörleri konulmuş olacaktır. Havalandırma tünelleri içersine özel amaçlı dedektörlerin yerleştirilmesine özen gösterilecektir.

 

5.2      36 yolcudan daha fazlasını taşıyan yolcu gemileri için gereklilikler

 

Hizmet bölmeleri ve kontrol istasyonları ile; yaşam bölmelerindeki koridorlar, merdivenler ve kaçış yolları da dahil, tüm yaşam bölmelerindeki dumanı tespit edecek şekilde sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi monte edilmiş olacaktır. Özel banyo ve mutfak bölmelerinde duman dedektörleri bulunmasına gerek yoktur. Boş alanlar, umumi tuvaletler, karbon dioksit odaları ve benzer alanlar gibi, yangın riski çok az yada hiç olmayan alanların sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri ile teçhiz edilmiş olmasına gerek yoktur.

 

5.3      36 yolcudan daha fazlasını taşımayan yolcu gemileri için gereklilikler

 

İster yatay ister düşey olsun, her bir müstakil bölmede, yaşam ve hizmet için kullanılan bütün alanlarda ve; boş alanlar ve banyo/tuvalet alanları gibi ciddi bir yangın riski bulunmayan alanlar dışında idare tarafından gerekli görülecek her bölmede, aşağıdaki donanımlardan bir tanesi bulunacaktır:

 

-153-

 

 

.1 Bu şekildeki bölmelerde yangının varlığını tespit edecek, yaşam bölmelerindeki merdivenler, koridorlar ve kaçış yollarında ise dumanı tespit edecek şekilde sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi; veya,

 

.2 Yangın Savunma Sistemleri Tüzüğü'nün ilgili gerekliliklerine uygun ve onaylı olup; sözkonusu alanları koruyabilecek ş ekilde monte edilmiş ve yerleştirilmiş; otomatik bir sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi ile birlikte, yaşam bölmelerindeki merdivenler, koridorlar ve kaçış yollarında dumanı tespit edecek şekilde sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi.

 

5.4      Yolcu gemilerindeki atriumların korunması

 

Atriumu içeren düşey bölmenin tamamı, bir duman dedektörü ile korunmakta olacaktır. 5.5 Yük gemileri

 

Yük gemilerinin yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonları; Kural 9.2.3.1 çerçevesinde benimsenmiş bulunulan ve aşağıda özetlenen koruma metoduna bağlı olarak, sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi, ve/veya; otomatik bir sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi ile korunacaklardır:

 

5.5.1 Metot IC - Yaşam bölmesi içinde bulunarı bütün koridorlarda, merdivenlerde ve kaçış yollarında dumanı tespit edebilecek şekilde monte edilmiş ve yerleştirilmiş sabit bir yangın savunma ve yangın alarm sistemi.

 

5.5.2 Metot IIC - Boş alanlar ve banyo/tuvalet alanları gibi ciddi bir yangın riski bulunmayan alanlar dışındaki yaşam bölmelerini, mutfakları, ve diğer hizmet alanlarını koruyabilecek şekilde monte edilmiş ve yerleştirilmiş, Yangı n Savunma Sistemleri Tüzüğü'nün ilgili gerekliliklerine uygun ve onaylı otomatik bir sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi. Yukarıdakilere ilaveten; yaşam bölmeleri içersindeki bütün koridorlar, merdivenler, ve kaçış yollarında dumanı tespit edebilecek şekilde monte edilmiş ve yerleştirilmiş, sabit bir sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi.

 

5.5.3   Metot IIIC - Boş alanlar ve banyo/tuvalet alanları gibi ciddi yangın riski bulunmayan

 

alanlar dışında kalan bütün yaşam ve hizmet bölmelerinde bir yangının varlığı ile, yaşam

 

bölmelerindeki bütün koridorlar, merdivenler ve kaçış yollarında duman mevcudiyetini tespit

 

edebilecek şekilde monte ve yerleştirilmiş sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi.

 

Yukarıdakilere ilaveten; yaşam bölmelerindeki bütün koridorlar, merdivenler, ve kaçış yollarında

 

duman mevcudiyetini tespit edebilecek şekilde monte ve yerleştirilmiş sabit bir yangın tespit ve

 

yangın alarm sistemi.

 

6          Yolcu gemilerindeki kargo bölmelerinin korunması

 

Geminin; bu Kural'ın uygulanması nı gerekli kılmayacak kadar kısa süreli seferler yaptığı konusunda İdare'nin ikna edilmesi durumları dışında; İdare'ce yangın geçirmezliği sağlanmış olduğu değerlendirilen bütün yük bölmeleri; sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi veya; duman ihbar sistemi ile teçhiz edilmiş olacaklardır.

 

7          Manuel olarak çalıştırılan kontrol noktaları

 

Bütün yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonları; Yangın Güvenliği Sistemleri Tüzüğü'ne

 

uygun, manuel olarak çalıştırılan kontrol noktaları ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Her çıkış

 

kaportası, bir adet manuel olarak çalıştırılan kontrol noktası ile teçhiz edilecektir. Her güvertedeki

 

koridorlar; hiçbir noktası bir kontrol noktasından 20 m.'den daha uzak olmayacak şekilde,

 

kolaylıkla ulaşılabilen ve manuel olarak çalıştırılan kontrol noktaları ile teçhiz edilmiş olacaktır. .

- 154 -

 

 

 • Yolcu gemilerinde yangın devriyeleri 1 Yangın devriyeleri

 

36'dan daha fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, herhangibir yangın başlangıcının zamanında tespitine olanak verebilecek etkin bir devriye sistemi idame ettirilecektir. Yangın devriyesinin her bir elemanı, gerek geminin özellikleri ve gerekse de; kullanmak zorunda kalabileceği herhangibir teçhizatın yeri ve kullanımı konusunda eğitilmiş olacaktır.

 

8.2    Denetim kaportaları

 

İdare'nin, herhangibir yangın başlama risk bulunmadığı konusunda ikna edildiği bölmeler haricinde kalan bölmelerin tavan ve perdeleri; yangın devriyelerinin, kapalı ve girilemeyen bir bölmede ortaya çıkabilecek dumanı, sözkonusu bölmenin yangına karşı korunma yeterliliğini bozmadan tespit edebilmelerine olanak verecek şekilde imal edilecektir.

 

8.3    Taşınabilir İki-yönlü telefon cihazları

 

Yangın devriyesinin bütün elemanlarına; taşınabilir iki-yönlü radyo telefon cihazları verilmiş olacaktır.

 

9        Yolcu gemilerinde yangın alarm sinyallerinin verilmesi

 

9.1 Yolcu gemileri; seyirde ve (hizmet dışı durumda olmaları dışında) limanda bulundukları her an, herhangibir yangın sinyalinin sorumlu gemi zabiti tarafından anında alınabilmesini sağlayacak şekilde donatılmış veya organize edilmiş olacaktır.

 

9.2 Sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemlerinin kontrol panelleri; hataya-kapalı prensibine uygun olarak dizayn edileceklerdir (örneğin, açık bir dedektör kablosunun hatalı bir sinyal verebilmesi gibi).

 

9.3 36'dan daha fazla yolcu taşıyan gemiler; Paragraf 5.2'de belirtilmiş olan sistemler için öngörüldüğü üzere, sürekli insan yönetiminde bulunan merkezi kontrol istasyonlarında toplanmış yangın tespit alarmlarına sahip olacaklardır.

 

Bundan ayrı olarak; yangın kaportalarının uzaktan kumandaları ile havalandırma fanlarının çabuk kapama donanımları da, aynı yerde toplanmış olacaklardır. Havalandırma fanları; sürekli insan yönetiminde bulunan merkezi kontrol istasyonlarındaki personel tarafından yeniden devreye alınabilecek şekilde olacaktır: Merkezi kontrol istasyonlarındaki kontrol panelleri; yangın kaportalarının açık veya kapalı durumlarını ve, dedektör, yangın alarmları ve fanların kapalı veya devre dışı konumlarını da sürekli gösterebilecek şekilde olacaktır. Kontrol paneli; sürekli devrede bulunacak, ve; normal elektrik akımının kesilmesi halinde, otomatik olarak yardımcı güç besleme devresine geçebilecek durumda olacaktır. Kontrol paneli; ana güç kaynağından beslenecek, ayrıca; uygulanabilir durumdaki diğer kuralların daha başka düzenlemelerin yapılmasına izin verdiği haller dışında, Kural II-1/42'de açıklanmış olan gerekliliklere uygun durumdaki emercensi güç kaynağına da irtibatlı bulunacaktır.

 

9.4 Gemi personelini toplayabilmek üzere, Köprü üstünden veya yangın savunma merkezinden çalıştırılabilen öıel bir alarm sistemi mevcut olacaktır. Bu alarm sistemi; geminin genel alarm sisteminin bir parçası da olabilir, ancak; yolcu yaşam bölmelerindeki alarmdan bağımsız olarak çalışabilir durumda olacaktır.

 

- 155-

 

 

Kural 8

 

Duman yayılmasının kontrolü

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; dumanın sebep olabileceği tehlikeleri en aza indirmek üzere, dumanın yayılmasının engellenmesidir. Bu amacın sağlanabilmesi için; atriumlarda, kontrol istasyonlarında, makine bölmeleri ve diğer kapalı alanlardaki dumanın kontrol altına alınabilmesi için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

 

 • Makine bölmelerinin dışındaki kontrol istasyonlarının korunması

 

Makine bölmelerinin dışındaki kontrol istasyonlarında bulunan makine ve ekipmanların herhangibir yangın durumunda kontrol altında tutulabilmesine ve fonksiyonlarını etkinlikle devam ettirebilmelerine olanak vermek üzere, sözkonusu bölmelerdeki vizibilitenin ve dumansızlığın güvence altına alınması bakımından uygulanabilir önlemlerin alı nmı ş olması sağlanacaktır. Alternatif ve bağımsız havalandırma girişleri mevcut olacak, ve; her iki havalandırma kaynağı da; aynı anda bölmeyi dumana boğmadan riski en aza indirilecek şekilde, birbirlerinden ayrı yerlerde bulunacaklardır. İdare'nin takdirinde olmak üzere, bu gerekliliklerin; bir açık güverte üzerinde bulunan veya oraya açılan kontrol istasyonlarında, veya; yerine göre alınmış diğer lokal önlemlerin aynı sonucu verecek etkinlikte olmalan hallerinde uygulanmaları zorunluluğu bulunmayabilir.

 

 • Makine bölmelerinden dumanın atılması

 

3.1 Bu paragraftaki gereklilikler; A sınıfı makine dairelerine ve; İdare tarafından gerekli oldukları değerlendirilmeleri halinde, diğer makine bölmelerine uygulanacaktır.

 

3.2    Bir yangın durumunda; korunması gerekli bölmelerdeki dumanın dışarı

 

atılabilmesini temin etmek üzere, Kura19.5.2.1'deki gerekliliklere uygun düzenlemeler yapılmış

 

olacaktır. Bu maksatla normal havalandırma sistemlerinin kullanılmaları kabul edilebilir.

 

3.3 Dumanın dışarı atılmasında kullanılan kontrol donanımları, hizmet verdikleri bölmede meydana gelebilecek bir yangın durumunda kullanılmaları engellenmeyecek şekilde, ilgili bölmenin dışında bulunacaktır.

 

3.4 Yolcu gemilerinde, Paragraf 3.3 çerçevesinde bulunması gereken kontrol donanımları; bir tek kontrol mevkiinde veya; İdare'nin kabul edebileceği en az sayıdaki kontrol mevkilerinde gruplandırılmı ş olarak bulunacaklardır. Bu kontrol mevkileri, açık güverteden girilebilen güvenli bir girişe sahip olacaklardır.

 

 • Hava akımı engelleyicileri

 

Tavanlar, perdeler ve yer döş emelerinin arka tarafında bulunan kapalı boş hacimler, 14 m.'den daha fazla olmayan aralıklarla yerleştirilmiş hava akımı engelleyici panellerle bölünmüş olacaktır. Bu kapalı hacimler; merdivenler, tranklar v.b. gibi kullanım alanlarının taban döşemeleri de dahil; bütün güverte boyunca, dikey yönde geçirmezliğe sahip olacaklardır.

 

 • Yolcu gemilerinin atriumlarında duman tahliye sistemleri

 

Atriumlar; duman tahliye sistemleri ile teçhiz edilmiş olacaklardı r. Duman tahliye sistemleri; bu bölmelerde bulunması zorunlu olan duman tespit sistemleri üzerinden çalıştırılacak, ve; manuel çalıştırılabilir yeteneğe de sahip olacaklardır.

 

 

-156-

 

 

Kura1 9

 

Yangının durdurulması

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı, yangının; başladığı noktada durdurulmasıdır. Bu amaçla; aşağıdaki fonksiyonel gereklilikler karşılanmış olacaktır:

 

.1         Gemi; termal ve yapısal bölmelere ayrılmış olacak;

 

.2 Bölümlerin ısı yalıtımlarında; Sözkonusu bölme ve bitişik bölmelerdeki yangın riski göz önüne alınmış olacak,

 

.3 Bölümlerin yangına karşı geçirmezlikleri; her bir giriş ve geçiş noktasında korunmuş olacaktır.

 

 • Termal ve yapısal bölmeler

 

 • 1 Termal ve yapısal bölmeleme

 

Hangi tipte olursa olsun, bütün gemiler; bölmenin yangın riskleri göz önünde bulundurulmak suretiyle termal ve yapısal alt bölmelere ayrılmış olacaklardır.

 

2.2    Yolcu gemileri

 

2.2.1 Düşey ve yatay Ana Bölmeler

 

2.2.1.1.1 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, tekne, üst binalar ve güverte evleri; "A-60" sını fı perdelerle düşey ana bölmelere ayrılmış olacaktır. Basamaklar ve gözardı alanların sayısı en azda tutulacak, gerekli olduklarında ise, bu alanlar da "A-60" sınıfı alt bölmeler olacaktır.

Bölmenin bir tarafında, Paragraf 2.2.3.2.'de tanımlanmış olan (5), (9) veya (10) sını fı bir bölmenin bulunması, veya; her iki tarafında yakıt tanklarını n bulunması durumlarında, düşey ve yatay ana bölmelerin standardı "A-0" olarak değiştirilebilir.

 

2.2.1.1.2 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, ya şam ve hizmet bölmelerine açılan; tekne, üst binalar ve güverte evleri; "A" sını fı perdelerle düşey ana bölmelere ayrılmış olacaktır. Sözkonusu bu düşey ana bölmeler; Paragraf 2.2.4'de verilmiş bulunanlara uygun yalıtım değerlerine sahip olacaktır.

 

2.2.1.2 Sızmaz kasara üzerindeki düşey ana bölmelerin sınırlarını oluşturan perdeler, uygulanabilir olduğu kadar; sızmaz kasaranın hemen altında bulunan sugeçmez bölme perdeleriyle aynı düzlemde olacaklardır. Düşey ana bölmelerin uzunluk veya genişlikleri; bu bölmeleri çevreleyen perdeleri, su geçmez bölme perdeleriyle aynı düzleme getirebilmek, veya; düşey ana bölmenin tüm uzunluğu boyunca devam eden daha geniş bir genel kullanım alanı elde etmek üzere; düşey ana bölmenin toplamı 1.600 m²'den fazla olmamak koşuluyla, en fazla 48 m.lik bir mesafeye kadar uzatılabilir. Bir düş ey ana bölmenin uzunluk veya genişliği; onu çevreleyen perdelerin en uzak iki tanesi arasındaki mesafedir.

 

2.2.1.3 Bu perdeler, güverteden güverteye veya, borda kaplamasına veya diğer bölmelerin perdelerine kadar devam edecektir.

 

2.2.1.4 Bir düşey ana bölmenin, sprinkler sistemi bulunan bir bölme ile, bulunmayan bir diğer bölme arasında uygun bir engel oluşturmak maksadıyla yatay "A" sınıfı bölmelere bölünmüş olduğu durumlarda, sözkonusu bölümler; bitişik düş ey ana bölme perdeleri ile, borda kaplaması veya geminin dış sınırları arasında bulunacaklar ve, Tablo 9.4'te verilmiş bulunan yangına karşı bütünlük ve sızdırmazlık değerlerine uygun olarak izole edilmiş olacaklardır.

 

-157-

 

 

2.2.1.5.1 Otomobil veya demiryolu araçlarını taşımak gibi özel maksatlarla dizayn edilmi ş bulunan gemilerde, düşey ana bölme perdeleri ile ilgili gerekliliklerin, geminin esas inşa amacı ile çatışır durumda olması halinde; olası bir yangını kontrol etmeye ve engellemeye yönelik eşdeğer ve alternatif önlemler uygulamaya konulacak ve; özellikle de İdare tarafından onaylanmış olacaktır. Uygulanabilir Kurallara göre korunma önlemlerinin alınmış olanlar dışında, Ro-Ro güvertelerinin üzerinde hiçbir hizmet bölmesi veya ambar bulunmayacaktır.

 

2.2.1.5.2 Bununla birlikte; özel kategorideki bölmelere sahip bir gemide, bu bölmeler; Kural 20'nin uygulanabilir gerekliliklerine uygun olacak, ve; uygulanmış olan Sözkonusu gerekliliklerin, bu Bölüm'de yolcu gemileri ile ilgili olarak belirtilmiş bulunan di ğer gereklilikler yönünden yetersiz kalması durumunda ise; Kural 20'nin öngördüğü gereklilikler öncelik alacaktır.

 

2.2.2             Düşey bir ana bölmedeki perdeler

 

2.2.2.1 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, "A" sınıfı olmasına gerek bulunmayan perdeler, en azından "B" sınıfı, veya; Paragraf 2.2.3'teki Tablolarda belirtilmiş değerlere uyan "C" sınıfı perdeler olacaktır.

 

2.2.2.2 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, yaşam bölmeleri ile hizmet bölmeleri arasında yer alıp "A" sınıfı olmasına gerek bulunmayan perdeler, en azından "B" sınıfı, veya; Paragraf 2.2.4'teki Tablolarda belirtilmiş değerlere uyan "C" sı nıfı perdeler olacaktır. Ayrıca; "A" sınıfı olmas ına gerek bulunmayan koridor perdeleri, aşağıdaki istisnalarla; güverteden güverteye uzanan "B" sınıfı perde olacaktır:

 

.1 Perdenin her iki yanında da, kesintisiz devam eden "B" sınıfı tavanlar veya yer döşemelerinin bulunduğu durumlarda; sözkonusu perdenin; kesintisiz devam eden "B" sınıfı tavan veya yer döşemesinin gerisinde kalan kısmı, gerek kalınlık ve gerekse de malzeme olarak; "B" sınıfı perdelerin imalatında kullanı lmalarına izin verilen malzemeden imal edilmiş olacak, ve; sadece İdare'nin görüşüne göre gerekli ve uygun olan durumlarda da "B" sınıfı bölmeler için aranan geçirmezlik kriterine uygun bir durumda bulunacaktır.

 

.2 Yangın Savunma Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun durumdaki otomatik sprinkler sistemleri ile korunmakta olan bir gemide, koridor perdeleri; kendisi ile birlikte tavan perdesinin de Paragraf 2.2.4'ün gerekliliklerine uyan "B" sınıfı perdeler olması koşuluyla, koridora ait tavanda sonlanabilirler. Bu şekildeki bir perde üzerindeki bütün kapılar ve kemereler, yanmaz özellikteki malzemeden imal edilmiş olacak, ve; üzerinde bulundukları perde ile aynı yangına karşı bütünlük derecesinde olacaklardır.

 

2.2.2.3 Paragraf 2.2.2.2'de tanı mlanan koridor perdeleri hariç, "B" sınıfı olması gereken perdeler, güverteden güverteye veya, borda kaplamasına veya diğer bölmelerin perdelerine kadar devam edecektir. Bununla birlikte; her iki yanında da boydan boya, en az bitişik olduğu perde ile aynı yangına karşı bütünlük değerine sahip "B" sınıfı bir tavan veya yer döşemesi bulunan bir perde, kendisine bitişik sözkonusu tavan veya yer döşemesinde sonlanabilir.

 

2.2.3 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde perdelerin ve güvertelerin yangın geçirmezliği

 

2.2.3.1 Yolcu gemilerindeki perde ve güvertelerin yangın geçirmezliği ile ilgili özel gerekliliklere uymalarına ilave olarak, bütün perde ve güverteler; en azından Tablo 9.1 ve 9.2'de belirtilmiş olan gerekliliklere de uyacaklardır. Gemideki özel yapısal düzenlemeler nedeniyle, herhangibir bölmenin sahip olması gereken yangına karşı bütünlük değerinin Tablo'lardan tespiti konusunda zorlukla karşılaşılması durumunda, sözkonusu geçirmezlik değeri; İdare'nin uygun göreceği bir değer olarak saptanacaktır.

 

- 158-

 

 

2.2.3.2          Tablo'ların uygulanması, aşağıdaki gerekliliklere uygun olacaktır:

 

.l          Tablo 9.1, düşey ana bölmelerin veya yatay bölmelerin sınırlarını

 

oluşturmayan perdelere uygulanacaktır. Tablo 9.2, düşey ana bölmelerde merdiven oluşturmayan

 

veya yatay bölmelerin sınırlarını oluşturmayan perdelere uygulanacaktır.

 

.2         Bitişik bölmeler arasında sınır oluşturan perdelere uygulanacak yangına karşı

 

bütünlük standartlarının tayini bakımından, bu bölmeler, yangın riskleri yönünden, aşağıda

 

görülecek şekilde; (1)'den (14)'e kadar olan kategorilere ayrılmıştır. Bir bölmenin içerdikleri ve

 

kullanımı yönünden: bu Kural'ın amaçları çerçevesinde kategorisinin tayininde tereddüde

 

düşülmesi, veya; belirli bir bölmeye, bu paragraf çerçevesinde iki veya daha fazla kategori

 

tanımlaması yapılabilmesi durumlarında, sözkonusu bölme; en yüksek yangına karşı bütünlük

 

gereksinimlerine sahip olan kategoriye ait bir bölme olarak tanımlanacaktır. Bir bölme içindeki,

 

küçük ve genel bölme alanı içindeki geçişlerin 30%'undan daha az geçişe sahip kapalı odalar, ayrı

 

bir bölüm olarak kabul edileceklerdir. Bu şekildeki küçük bölmelerin sınırını oluşturan perde ve

 

güvertelerin yangına karşı bütünlük gereklilikleri, Tablo 9.1 ve 9.2'ye göre hesaplanacaktır.

 

Aşağıdaki kategorileri tanımlayan isimlerin, kısıtlayıcı olmaktan çok, kategorik olmasına gayret

 

edilmiştir. Her bir kategoriden önce parantez içinde verilmiş olan rakamlar; Tablolardaki

 

uygulanabilir sütun veya satırı ifade etmektedir.

 

 • Kontrol istasyonları

 

Emercensi güç ve aydınlatma kaynaklarının bulunduğu bölmeler.

 

Dümenevi ve harita kamarası.

 

Geminin telsiz cihazlarının bulunduğu alanlar.

 

Yangın kontrol istasyonları.

 

Ana Makine Dairesi'nin dışında bulunması durumunda, ana makine kontrol odası.

 

Merkezi yangın alanının bulunduğu odalar.

 

Acil merkezi anons devrelerine ait sistem ve ekipmanların bulunduğu odalar.

 

 • Merdivenler

 

Dahili merdivenler, asansörler, tümüyle kapalı acil kaçış trankları ve yolcu ve mürettebata ait yürüyen merdivenler (tümüyle makine bölmelerinde bulunanlar hariç) ile, bunların kısımları.

 

Bu kategori ile ilişkili olarak; sadece bir güverte katının içinde kalan bir merdiven, bir yangın kaportası ile ayrılmamış olduğu bölmenin parçası olarak kabul edilecektir.

 

 • Koridorlar

 

Yolcu ve mürettebat koridorları ve lobiler.

 

 • Terk istasyonları ve dış kaçış yolları

 

Tahlisiye araçlarının bulunduğu alanlar.

 

- 159 -

 

 

Tahlisiye botları ve cansallarının binilmesine ve mayna edilmelerine ait olan açık güverte kısımları ile kapalı gezinti alanları.

 

Kapalı ve açıkta bulunan toplanma istasyonları açıkta bulunan merdivenler ve kaçış yolu olarak kullanılan açık güverteler.En az yüklü durumdaki su kesimine kadar olan bordalar ile, üst binalar ve köprü üstü bölümlerinin, cansalı ve gemiyi terk kaydırağı toplanma istasyonlarının altına kadar olan kısımları.

 

 • Açık güverte alanları

 

Tahlisiye botları ve cansallarının binilmesine ve mayna edilmelerine ait olan bölümler dışındaki açık güverte kısımları ile kapalı gezinti alanları. Bu kategori ile ilişkili olarak; kapalı gezinti alanlarının, mobilyaları;güverte tipi mobilya olması kısıtlamasına tabi olup, önemli bir yangın riski taşımayan alanlar olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca; bu alanlar, mevcut açıklıkları nedeniyle sürekli ve tabii olarak havalandırılan alanlardır.

 

Açık hava alanları (Üst binalar ve giiverte evlerinin dışında kalan hava sahaları).

 

 • Düşük yangın riskli yaşam bölmeleri

 

Kısıtlı yangın riskine sahip mobilya ve dekorasyon malzemesi içeren kabinler.

 

Kısıtlı yangın riskine sahip mobilya ve dekorasyon malzemesi içeren ofisler ve dispanserler.

 

Kısıtlı yangın riskine sahip mobilya ve dekorasyon malzemesi içeren ve toplam olarak 50 m²'den daha az alana sahip genel kullanım alanları.

 

 • Orta yangın riskli yaşam bölmeleri

 

Yukardaki kategori 6'ya dahil alanlar olup, orta derecede yangın riskine sahip mobilya ve dekorasyon malzemesi içeren alanlar.

 

Kısıtlı yangın riskine sahip mobilya ve dekorasyon malzemesi içeren ve toplam olarak 50 m²'den daha fazla alana sahip genel kullanım alanları.

 

Yaşam bölmeleri içindeki, 4 m²'den daha az alana sahip izole edilmiş dolaplar ve küçük malzeme odaları (içlerinde yanıcı nitelikli malzeme bulundurulmayan).

 

Satış mağazaları. Film projeksiyon aleti ve film odaları. Diyet mutfakları (Açık alevli ekipman içermeyen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-160-

 

 

Tablo 9.1, Düşey ana bölmelerin veya yatay bölmelerin sınırlarını oluşturmayan perdeler

 

Alanlar

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol istasyonları

(1)

B-0a

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

 

A-60

A-60

A-0

A-0

A-60

A-60

A-60

A-60

Merdivenler

(2)

 

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

A-15

A-15

A-0 c

A-0

A-15

A-30

A-15

A-30

Koridorlar

(3)

 

 

B-15

B-60

A-0

B-15

 

B-15

B-15

B-15

A-0

A-15

A-30

A-0

A-30

Tahlisiye istasyonları ve harici

(4)

 

 

 

 

A-0

A-60 b,d

A-60 b,d

A-60 b;d

A-60 d

A-0

A-60 b

A-60 b

A-60 b

A-60 b

kaçış yolları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık güverte alanları

(5)

 

 

 

 

 

A-0

 

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

Düşük yangın riskli yaşam

(6)

 

 

 

 

 

B-0

 

B-0

B-0

C

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta yangın riskli yaşam

(7)

 

 

 

 

 

 

 

B-0

B-0

C

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek yangın riskli yaşam

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

B-0

C

A-0

A-30

A-60

A-15

A-60

bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyo/Tuvalet ve benzeri alanlar (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın riski olmayan veya

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

düşük yangın riskli tanklar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

boşluklar ve yardımcı makine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta yangın riskli yardımcı

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

makine bölmeleri, kargo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0a

A-0

A-0

A-15

bölmeleri, kargo ve diğer yakıt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tankları ve benzer bölmeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine bölmeleri ve mutfaklar

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0a

A-0 a

A-60

Depolar, iş ocakları,

(13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0 a

A-0

kumanyalıklar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçinde yanabilir madde

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30

depolanan diğer bölmeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9.2'nin altındaki notlara bakınız

 

 

 

 

-161-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9.2 Düşey ana böimelerde merdiven oluşturmayan veya yatay bölmelerin sınırlarını oluşturmayan perdeler

 

Alttaki bölme  ↓

Üstteki bölme →

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol istasyonları

 

(1)

A-30

A-30

A-15

A-0

A-0

A-0

A-15

A-30

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merdivenler

 

(2)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koridorlar

 

(3)

A-15

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahlisiye istasyonları ve harici kaçış

 

A-0

A-0

A-0

A-0

 

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

yolları

 

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık güverte alanları

 

(5)

A-0

A-0

A-0

A-0

 

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Düşük yangın riskli yaşam bölmeleri

(6)

A-60

A-15

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta yangın riskli yaşam bölmeleri

(7)

A-60

A-15

A-15

A-60

A-0

A-0

A-15

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek yangın riskli yaşam bölmeleri (8)

A-60

A-15

A-15

A-60

A-0

A-0

A-15

A-30

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyo/Tuvalet ve benzeri alanlar

(9)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yangın riski olmayan veya düşük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yangın riskli tanklar, boşluklar ve

(10)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

yardımcı makine bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orta yangın riskli yardımcı makine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bölmeleri, kargo bölmeleri, kargo ve (11)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-15

A-30

A-0

A-0

A-0a

A-0

A-0

A-30

diğer yakıt tankları ve benzer bölmeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makine bölmelerive mutfaklar

(12)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-0

A-60

A-60

A-60

A-0

A-0

A-30

 

A-0

A-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depolar, iş ocakları, kumanyalıklar

(13)

A-60

A-30

A-15

A-60

A-0

A-15

A-30

A-30

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Içinde yanabilir madde depolanan

 

A-60

A-60

A-60

A-60

A-0

A-30

A-60

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

diğer bölmeler

 

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notlar: Tablo 9.1 ve 9.2'ye aynı şekilde uygulanacaktır.

 

 • Aynı kategoride olan bitişik bölmelerden aynı numara kategorisinde bulunan ve yanında "a" notu bulunanların arasında bulunan perde veya güverteler için, İdare tarafından zorunlu bulunmadıkça uygulanmayacaktır. Örneğin; kategori (12)'de, bir mutfak ile onun aneksi olan kumanyalığın arasında; kumanyalık perdesi ile güvertelerinin, mütfak sınırlarının geçirmezliğini sağlamaları koşuluyla, bir perdenin bulunması gerekmeyebilir. Bununla birlikte; bir mutfak ile bir makine bölmesi arasında; her ikisi de kategori (12) olmalarına karşın, bir perdenin bulunması gerekmektedir.
 • Geminin en az yüklü durumundaki su kesimine kadar olan bordası ile, cansalları ve gemiyi terk kaydırağının altında ve bitişiğindeki üst binalar ve köprü üstü bölümlerinin dış bordaları, "A-30" olarak değiştirilebilir.
 • Genel tuvaletlerin, tümüyle merdiven boşluğuna konmuş olması durumunda; merdiven boşluğunda bulunan genel tuvaletlerin perdeleri, "B" sınıfi geçirmezliğe sahip olabilirler.
 • (6), (7), (8) ve (9) Kategorisindeki bölmelerin tümüyle toplanma bölgesinin dış sınırlarının içinde bulunması durumunda; bu bölmelerin perdelerinin, "B-0" kategorisi. geçirmezliğe sahip olmasına müsaade edilebilir. Odyo, vidyo ve ışık enstalasyonlarının kontrol mevkileri, toplanma bölgesinin bir parçası olarak mütalaa edileceklerdir.

 

-162-

 

 

 

 

 

Temizlik malzeme portuçları (içlerinde yanıcı nitelikli malzeme bulundurulmayan).

 

Laboratuarlar (içlerinde yanıcı nitelikli malzeme bulundurulmayan).

 

Eczaneler.

 

Küçük kurutma odaları (4 m² veya daha az güverte alanına sahip olan).

 

Evcil hayvanlara ait odalar.

 

İşletme odaları.

 

 • Yüksek yangın riskli yaşam bölmeleri

 

Kısıtlı yangın riskine sahip olanlar dışındaki mobilya ve dekorasyon malzemesi ihtiva eden, ve 50 m² ve daha fazla alana sahip genel kullanım bölmeleri.

 

Berber dükkanları ve güzellik salonları.

 

Saunalar.

 

 • Banyo/tuvalet ve benzeri alanlar

 

Genel banyo/tuvalet kolaylıkları, duşlar, banyolar, WC'ler.

 

Küçük çamaşırhaneler.

 

Kapalı yüzme havuzu bölümleri.

 

Yaşam bölmelerindeki, içinde pişirme araçları bulunmayan bağımsız mutfaklar.

 

Özel banyo/tuvalet kolaylıkları, ait oldukları bölmenin bir parçası olarak mütalaa

 

edileceklerdir.

 

 • Tanklar; boşluklar ve herhangibir yangın riski olmayan veya düşük riskli yardımcı makine bölmeleri

 

Gemi mukavim teknesinin parçasını oluşturan su tankları.

 

Boşluklar ve koferdamlar.

 

Basınçlı yağlama devresine sahip makinelerin bulunmadığı ve içinde yanıcı maddelerin bulundurulması yasaklanmış bulunan aşağıdaki örneklere uygun yardımcı makine daireleri: Havalandırma ve soğutma odaları; ırgat daireleri; dümen makinesi odaları; stabilizer ekipman odası; elektrikli ana makinelere ait motor daireleri; seksiyoner süviçbordlar ve yağlı trafolar (10 kVA'nın üzerinde) dışında kalan tümüyle elektrikli ekipmanlan içeren odalar; şaft yolları ve boru tünelleri; ve, pompalar ile (yanıcı yakıtlan kullanmayan veya onlarla çalışmayan) soğutma makineleri'ne ait odalar.

 

 • Yardımcı makine daireleri, kargo bölmeleri, kargo ve diğer-akaryakıt tankları, ve; orta yangın riskine sahip diğer benzeri bölmeler

 

-163-

 

 

 

 

 

Sıvı Kargo tankları.

 

Kargo ambarları, trank yolları ve kaporta yolları.

 

Soğuk odalar.

 

Akaryakıt tankları(bağımsız bir bölmede bulunan ve herhangibir makine içermeyen).

 

Yanıcı maddelerin bulundurulmasına izin verilen şaft yolları ve boru tünelleri.

 

İçinde, basınçlı yağlama devresine sahip makineler bulunan veya yanıcı maddelerin bulundurulmasına izin verilmiş bulunan Kategori (10)'daki yardımcı makine daireleri.

 

Akaryakıt dolum noktaları.

 

İçinde yağlı elektrik trafoları (10 kVA'nın üzerinde) bulunan bölmeler.

 

İçinde; türbin veya mütenavip stim makinesiyle çalışan yardımcı jeneratörler veya,

 

 • kW'a kadar çıkış gücüne sahip içten yanmalı motorla çalışan jeneratörler, sprinklerler, selbastı veya yangın pompaları, sintine tulumbaları bulunan bölmeler.

 

Yukarıda tanımlanan bölmelere hizmet eden kapalı tranklar.

 

 • Makine bölmeleri ve ana mutfaklar

 

Ana makine (Dizel elektrik ana makinelerin motor daireleri hariç) ve kazan daireleri.

 

İçlerinde içten yanmalı makineler veya akaryakıtla çalışan diğer ısıtma veya pompa ünitleri bulunanlar dışmda kalan, kategori (10) ve (11)'deki yardımcı makine daireleri.

 

Ana mutfaklar ve ekleri.

 

Yukarıda tanımlanan bölmelere ait tranklar ve alanlar.

 

 • Depolar, işocakları, kilerler, v.s.

 

Ek olarak bir kileri bulunmayan ana mutfaklar.

 

Ana çamaşırhaneler.

 

Büyük kurutma odaları (4 m²'den daha büyük güverte alanına sahip olanlar)

 

Çeşitli depolar.

 

Posta ve bagaj odaları.

 

Çöp odaları.

 

İşocakları (Makine bölmeleri, mutfak v.s.'lerin parçası olmayan)

 

 

 

 

 

-164-

 

 

 

 

 

Yanı cı sıvıların depolanabilmesine uygun düzenlemeleri bulunanlar dışında kalan ve 4m 'den daha geniş alanı bulunan portuçlar ve depolar.

 

 • Yanıcı sıvıların depolandığı diğer bölmeler Boya portuçları.

 

İçinde yanıcı sıvılar (boyalar, ilaçlar, v.s. dahil) bulunan depolar Laboratuarlar (içinde yanıcı sıvılar bulunan).

.3 İki bölme arasındaki sınır için bir tek yangına karşı bütünlük değerinin mevcut olması durumlarında, bütün bölmelerde bu değer uygulanacaktır.

.4 Paragraf 2.2.2'nin gereklilikleri geçerli olmakla birlikte; Tablo'larda tire işareti bulunan bölmeler için, malzeme veya yangın geçirmezliği açısından özel bir gereklilik mevcut değildir.

 

.5 (5)'nci kategori bölmelerdeki güverte evleri ve üst binaların buluşma yerlerinde Tablo 9.1'deki geçirmezlik değerlerinin kullanıl ıp kullanılmayacağı ile, güverte evlerine Tablo 9.2'deki gerekliliklerin uygulanıp uygulanmayacağı konusuna İdare'ce karar verilecektir. Tablo 9.1 veya 9.2'de kategori (5) bölmelerle ilgili olarak verilmiş bulunan gerekliliklerin hiçbirisi; İdare tarafından kapatılmış olması zonınlu bulunmayan bir bölmenin kapalı bölme olmasının gerektiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

2.2.3.3 Sürekli "B" sınıfı tavan veya kaplamaların; ilişkili güverteler ve perdelerle birlikte, kısmen veya bütünüyle, içinde bulundukları bölmenin sahip olması öngörülen yalıtım ve geçirmezliğine katkıda bulundukları kabul edilebilir.

 

2.2.3.4          Saunaların inşa ve düzenlenmeleri

 

2.2.3.4.1 Saunaların dış sınırları, "A" sınıfı perde olacaktır. Sauna sınırları, elbise değişme alanlarını, duşları ve tuvaletleri de içerebilir. Saunalar, (5),(9) ve (10) kategorisindeki bölmelerin içinde bulunanlar hariç, diğer bölmelerden; "A-60" standardındaki bir yalıtımla ayrılmış olacaktır.

 

2.2.3.4.2 Saunalara doğrudan iştirakli tuvaletler, sauna bölmesinin bir parçası olarak mütalaa edilebilirler. Böyle durumlarda, sauna ile tuvalet arasındaki kapının yangın güvenliği gerekliliklerine uyması zorunluluğu yoktur.

 

2.2.3.4.3 Saunaların alabandaları ile tavanlarında, geleneksel ahşap kaplamalara izin verilmektedir. Sauna ocağının üzerindeki tavan; aralarında en az 30 mm.lik bir hava aralığı bulunan yanmaz bir levha ile kaplanmış olacaktır. Sıcak yüzeylerin, yanıcı malzemelerden mesafesi, en az

 1. olacak veya; yanıcı malzemeler korunmuş durumda olacaktır (örneğin, aralarında en az 30 mm.lik bir hava aralığı bulunan yanmaz bir levha ile).

 

2.2.3.4.4 Geleneksel ahşap oturma sıralarının saunalarda kullanılmalarına izin verilecektir.

 

2.2.3.4.5       Sauna kapıları; dışarı doğru itme suretiyle açılır olacaklardır.

 

2.2.3.4.6       Elektrikli ısıtma ocakları, zaman ayarlı bir kesici ile teçhiz edilmiş olacaktır.

 

2.2.4 36 yolcudan daha az yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, perdelerin ve güvertelerin yangın geçirmezliği

 

-165-

 

 

 

 

 

2.2.4.1 Yolcu gemilerindeki perdelerin ve güvertelerin yangına karşı bütünlüklerine ilişkin özel gerekliliklere ilave olarak; perde ve güvertelerin yangına karşı bütünlük kriterleri, en az Tablo 9.3 ve 9.4'te tanımlanmış olanlara uygun olacaktır.

 

2.2.4.2 Sözkonusu Tablo'ların uygulanmasında, aşağıda verilmiş olan kurallar geçerli olacaktır:

 

.1 Bitişik bölmeleri,ayıran perdeler için Tablo 9.3, güverteler için ise; Tablo 9.4 uygulanacaktır.

 

.2 Bitişik bölmeleri ayıran perdelere uygulanacak yangına karşı bütünlük standartlarının tayininde kullanılmak üzere, sözkonusu bölmeler; yangın riskleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, aş ağıda tanımlanmış (1)'den (11)'e kadar olan kategorilerde tasnif edilmişlerdir. Bir bölmenin içerdikleri ile kullanım şeklinin özellikleri nedeniyle, o bölmenin; bu Kuralın amaçları açısından sınıflandırılmasında tereddüde düşülmesi durumunda, veya; bir bölmeye iki veya daha fazla kategori tahsis edilmesi gibi durumlarla kar şılaşıldığı takdirde; sözkonusu bölme; en yüksek geçirmezlik gerekliliği öngörülen kategoride kabul edilecektir. Bir bölmenin içersinde, daha küçük olan ve; bitişik olduğu alana; müşterek sınırın 30%'undan daha azını teşkil eden açıklıklarla irtibatlandırılmış bulunan alanlar, bağımsız bölüm olarak mütalaa edilecektir. Bu şekildeki küçük bağımsız bölümlerin sınır perdeleri ve güverteleri; Tablo 9.3 ve 9.4'te tanımlanmış özelliklerde olacaktır. Kategorileri tanımlayan isimler, kı sıtlayıcı olmaktan çok, kategoriktir. Her bir kategoriden önce parantez içinde verilmiş olan rakamlar; Tablolardaki uygulanabilir sütun veya satırı ifade etmektedir.

 

 • Kontrol istasyonları

 

Emercensi güç ve aydınlatma kaynaklarının bulunduğu bölmeler.

 

Dümenevi ve harita kamarası.

 

Geminin telsiz cihazlarının bulunduğu bölmeler.

 

Yangın kontrol istasyonları.

 

Makine bölmelerinin dışında yer alan ana makine kontrol odaları.

 

Merkezi yangın alarm teçhizatını içeren bölmeler.

 

 • Koridorlar

 

Yolcu ve mürettebat koridor ve lobileri.

 

 • Yaşam bölmeleri

 

Koridorlar hariç, Kural 3.1'de tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Merdivenler

 

Dahili merdivenler, asansörler, tümüyle kapalı acil çıkış trankları, ve yürüyen merdivenler (tümüyle makine bölmelerinin içinde kalanlar hariç) ile, bunların kısımları.

 

Bu kategori ile ilişkili olarak; sadece bir güverte katının içinde kalan bir merdiven, bir yangın kaportası ile ayrılmamış olduğu bölmenin parçası olarak kabul edilecektir.

 

 • Hizmet bölmeleri (düşük riskli)

 

Yanıcı sıvıların depolanabilmesine uygun düzenlemeleri bulunmayan ve 4m²'den daha geniş alanı bulunan portuçlar ve depolar ile, kurutma odaları ve çamaşırhaneler.

 

 • A kategorisi makine bölmeleri

 

Kural 3.31'de tanımlanmış olan bölmeler.

 

-166-

 

 

 

Tablo 9.3 - Bitişik bölmeleri ayıran perdelerin yangın bütünlükleri

 

Bölmeler

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol istasyonları

(1)

A-0c

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Koridorlar

(2)

 

Cc

B-0c

A-0a

B-0c

A-60

A-0

A-0

A-15

*

A-15

 

 

 

B-0c

 

 

 

 

A-0d

 

 

Yaşam bölmeleri

(3)

 

 

Cc

A-0a

B-0c

A-60

A-0

A-0

A-15

*

A-30

 

 

B-0c

A-0d

A-0d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0a

A-0a

A-60

A-0

A-0

A-15

*

A-15

Merdivenler

(4)

 

 

 

B-0c

B-0c

A_0d

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet bölmeleri

 

 

 

 

 

Cc

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

düşük riskli

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kategorisi makine

 

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

bölmeleri

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer makine

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

A-0

bölmeleri

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo bölmeleri

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Hizmet bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

A-30

yüksek riskli

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık güverteler

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel kategori ve Ro-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Ro bölmeleri

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9.4'teki notlara bakınız

 

 

 

-167-

 

Tablo 9.3 - Bitişik bölmeleri ayıran perdelerin yangın bütünlükleri

 

Alt BölmeÜst Bölme

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Kontrol istasyonları

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

 

Koridorlar

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-15

*

A-15

 

A-0d

Yaşam bölmeleri

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-15

*

A-30

 

A-0d

A-0d

 

Merdivenler

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-15

*

A-15

 

A-0d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet bölmeleri

 

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

 

düşük riskli

(5)

A Kategorisi makine

 

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-0

A-60

*

A-60

 

bölmeleri

(6)

Diğer makine

 

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

 

bölmeleri

(7)

Kargo bölmeleri

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

 

Hizmet bölmeleri

 

A-60

A-30

A-30

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0b

*

A-30

 

yüksek riskli

(9)

A-0d

A-0d

A-0d

Açık güverteler

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

A-0

 

Özel kategori ve Ro-

 

A-60

A-15

A-30

A-15

A-0

A-30

A-0

A-0

A-30

A-0

A-0

 

Ro bölmeleri

(11)

A-0d

Notlar: Tablo 9.3 ve 9.4'e aynı şekilde uygulanacaktır.

 

 • Hangisinin uygulanacağı konusunda açıklama için Paragraf 2.2.2 ve 2.2.5'e bakınız.
 • Aynı rakamsal kategoride olan bölmelerde "b" notu bulunuyorsa, tabloda gösterilen kategorideki perde veya güverte, sadece; bitişik bölümlerin farklı amaçlar için kullanıldığı hallerde gereklidir. (örneğin, kategori (9)'da). Bir diğer mutfağa bitişik olan mutfağın belirtilen kategorideki bir perdeye ihtiyacı olmamasına karşın, bir boya mağazasına bitişik olan bir mutfak için, A-0 kategorisindeki penie gereklidir.

 

 • Dümenevi ile harita kamarasını birbirinden ayıran perde, "B-0" kategorisinde olabilir.
 • Paragraf 2.2.4.2.3 ve 2.2.4.2.4'e bakınız.

E Paragraf 2.2.1.1.2'nin uygulanmasında; Tablo 9.3'teki "B-0" ve "C" sembolleri, "A-0" olarak kabul edilecektir.

 

 • Idare'nin kanısına göre,düşük veya sıfır yangın riskine sahip olmaları durumunda,kategori(7) olan makine bölmelerinde yangın geçirmezliği düzenlemesi yapılmasına gerek yoktur. * Tabloda yıldız sembolü bulunan durumlarda, perdenin çelik veya eşdeğer bir malzemeden yapılmış olması gerekli olmakla birlikte, "A" sınıfı standardında olması zorunlu değildir. Bununla birlikte; bir "A" kategorisi bölmeye ait olması durumu dışında, bir güvertenin, elektrik kabloları, borular ve hava kanallarının geçişi amacıyla açılmış olması halinde, sözkonusu geçişin; alev ve duman geçişine engel olacak derecede sıkı olması zorunludur. Kontrol istasyonları (emercensi jeneratörler) ile açık güverteler arasındaki perdeler; sabit bir yangın söndürme sisteminin mevcut olması durumları haricinde, kapanma olanağına sahip olmayan hava alma manikalarına sahip olabilirler.

 

Paragraf 2.2.1.1.2'nin uygulanmasında; Tablo 9.4'teki yıldız sembolleri; kategori (8) ve (19) haricinde, "A-0" olarak kabul edilecektir.

 

 

-168-

 

 

 • Diğer makine bölmeleri

 

Elektrikli cihazlara ait odalar (Otomatik telefon santralleri, klima hava kanalı

 

bölmeleri).

 

 • Kategorisi olanlar hariç, Kural 3.30'da tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Kargo bölmeleri

 

Yük taşınması amac ıyla kullanılan bütün bölmeler (kargo tanklar dahil) ile bu bölmelere ait olup, özel kategoriye girmeyen trank yolları ve kaporta yolları.

 

 • Hizmet bölmeleri (yüksek riskli)

 

Mutfaklar, pişirme avadanlı kları içeren kumanyalıklar, 4 m²'den daha fazla alana sahip boya portuçları, dolaplar ve depolar, yanıcı sıvı ların depolanmasına mahsus bölmeler, saunalar ve makine bölmelerinin bir parçası olmayan işocakları.

 

 • Açık güverteler

 

Herhangi bir yangın riski taşımayan veya düşük yangın riskli aç ık güverteler ve kapalı gezinti alanları. Kapalı gezinti alanlarının; mevcut mobilyaların güverte mobilyas ı olarak sınırlandırılmış olmaları anlamında;önemli bir yangın riski taşımamaları gerekmektedir.

 

Açık hava alanları (Üst binalar ve güverte evlerinin dışında kalan hava sahaları).

 

 • Özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmeleri Kural 3.41 ve 3.46'da tanımlanmış bulunan bölmelerdir.

 

.3 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ndeki gerekliliklere uygun otomatik bir sprinkler sistemi ile korunmayan bir düşey ana bölme veya bir yatay ana bölmenin içinde bulunan iki bölmeyi ayıran, veya sözkonusu iki ana bölmenin sınırını olu şturan bir perdenin uygulanabilir yangı n geçirmezli ği standardının tayini bakımından; Tablo'larda mevcut iki değerden yüksek olanı kabul edilecektir.

 

.4 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ndeki gerekliliklere uygun otomatik bir sprinkler sistemi ile korumuş olan bir düşey ana bölme veya bir yatay ana bölmenin içinde bulunan iki bölmeyi ayıran, veya her ikisi de bu şekilde korumuş iki ana bölmenin sı nırını oluşturan bir perdenin uygulanabilir yangın geçirmezliği standardının tayini bakımından; Tablo'larda mevcut iki değerden daha düşük olanı kabul edilecektir. Sprinklere sahip bir bölmenin, sprinklere sahip olmayan bir diğer bölme ile; yaşam veya hizmet bölmeleri içersinde birleşmesi durumunda, bu iki bölmenin arasındaki sınırı oluşturan perde için; Tablo'larda mevcut iki değerden yüksek olanı kabul edilecektir.

 

2.2.4.3 Sürekli "B" sınıfı tavan veya kaplamaların; ilişkili güverteler ve perdelerle birlikte, kısmen veya bütünüyle, içinde bulundukları bölmenin sahip olması öngörülen yalıtım ve geçirmezliğine katkıda bulundukları kabul edilebilir.

 

2.2.4.4 Yolcu gemilerinde "A"" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları öngörülenler istisna olmak üzere; Kural 11.2 gereğince çelik veya eşdeğer bir malzemeden imal edilmeleri öngörülen dış kaplamalarda; lumbuz veya borda kaportası açılması amacıyla delikler açılması mümkündür. Aynı şekilde; "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları öngörülmeyen kaplamalarda, İdare tarafından onaylanmış malzemelerden imal edilmiş kapıların bulunması da mümkündür.

 

 

 

-169-

 

 

2.2.4.5          Saunalar; Kura12.2.3.4'e uygun olacaklardır.

 

2.2.5             Yaşam bölmelerinin içindeki merdiven ve asansörlerin korunması

 

2.2.5.1 Merdivenler,aşağıdaki istisnai durumlar dışında;üzerindeki bütün açıklıkların kapatılabilme imkanına sahip bulunduğu "A" kategorisi perdelerden oluşan muhafazaların içinde olacaktır:

 

.1         Sözkonusu güvertenin geçirmezliğinin, uygun perdeler veya bir twindeck

 

uygulaması durumunda ise geçirmezliğin, kendi kendine kapanan kapılarla sağlanmış olması

 

koşuluyla, sadece iki güverteyi birbirine bağlayan merdivenlerin muhafaza içinde bulunmalarına

 

gerek yoktur. Bir twindeck bölmesi içinde kapalı durumda bulunan bir merdivenin muhafazaları;

 

Paragraf 2.2.3 veya 2.2.4'teki güvertelere ilişkin Tablo'lara uygun olarak korunmuş olacaktır.

 

.2 Genel kullanım bölmelerindeki merdivenler, tümüyle genel kullanım bölmesinde yer almaları koşuluyla, muhafazasız durumda da olabilirler.

 

2.2.5.2          Asansör trankları; duman veya alevin, bir gladora bölmesinden diğerine

 

geçmesine engel olacak nitelikte imal edilecek ve; hava akımları ile duman geçişlerinin kontrol

 

altına alınabilmesine olanak veren kapılara sahip olacaklardır. Merdiven boşlukları içersine

 

yerleştirilmiş bulunan asansör makineleri, müstakil bir odanın içinde bulunacaklar, ve; asansör halat

 

ve kabloların geçişi için müsaade edilecek küçük açıklıklar dışında, çelikten imal edilmiş

 

muhafazalar içinde bulunacaklardır. Koridorlar, genel kullanım bölmeleri, özel kategori bölmeler,

 

merdivenler ve harici alanlar dışında kalan alanlara açılan asansörler, kaçış yolları içinde yer alan

 

merdivenlere açılmayacaklardır.

 

2.3    Tankerler dışındaki yük gemileri

 

2.3.1 Yaşam bölmelerindeki koruma yöntemleri

 

2.3.1.1 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarında, aşağıdaki koruma metotlarından biri benimsenecektir:

 

.1 Metot IC -İç bölümlerdeki bölme perdelerinin; yanmaz "B" veya "C" sınıfı perdelerden inşa edildiği, yaşam ve hizmet bölmelerinin ise, Kural 7.5.5.1'de öngörülen gereklilik dışında; genellikle bir otomatik sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi ile teçhiz edilmemiş olduğu; veya,

 

.2 Metot IIC - Bir yangının ortaya çıkabileceği değerlendirilen bütün bölmelerin, Kural 7.5.5.2'de öngörüldüğü üzere, sabit bir otomatik sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi ile teçhiz edildiği; iç bölümlerdeki bölme perdeleri tipi konusunda ise genellikle herhangibir zorunluluğun bulunmadığı; veya,

 

.3         Metot IIIC - Bir yangının ortaya çıkabileceği değerlendirilen bölmelerin,

 

Kural 7.5.5.3'de öngörüldüğü üzere, sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi ile teçhiz

 

edildiği; iç bölümlerdeki bölme perdeleri tipi konusunda ise; "A" veya "B" sınıfı perdelerle

 

çevrilmiş bulunan bir yaşam bölmesinin veya yaşam bölmelerinin alan olarak 50 m²'yi hiçbir

 

şekilde geçemeyeceği istisnası dışında, genellikle herhangibir zorunluluğun bulunmadığı (Bununla

 

birlikte, bu bölmelerin, genel kullanım amacıyla daha da geniş olabilecekleri hususu, İdare'ce

 

değerlendirilebilir.) yöntemler.

 

 

-170-

 

 

2.3.1.2 Makine bölmeleri, kontrol istasyonları, hizmet bölmeleri, v.s. gibi bölümlerin perdelerinin imalinde ve izolasyonunda yanmaz malzemelerin kullanılmasına ili şkin olanlar ile, yukarda tanımlanmış bulunan merdiven muhafazaları ve koridorların korunması ile ilgili gereklilikler, yukarda Paragraf 2.3.1.1'de açıklanmış olan her üç Metot için de aynı şekilde geçerlidir.

 

2.3.2             Yaşam bölmelerinin içindeki perdeler

 

2.3.2.1 "B" sınıfı bölme olmak zorunluluğundaki perdeler; güverteden güverteye ve borda veya diğer sınırlara kadar uzanacaktı r. Bununla birlikte; perdenin her iki tarafında "B" sınıfı sürekli tavan veya kaplamaların bulunması durumunda, perdenin; sürekli tavan veya kaplamalarda sonlanması da mümkündür.

 

2.3.2.2 Metot IC - Bu Kural veya yük gemileri için geçerli diğer Kurallar çerçevesinde "A" veya "B" sınıfı bölme olması gerekmeyen perdeler, en az "C" sınıfı bir yapıya sahip olacaklardır.

 

2.3.2.3 Metot IIC - Tablo 9.5 gereğince "C" sınıfı perde olması zorunluluğu bulunan özel durumlar dışında, bu Kural veya yük gemileri için geçerli diğer Kurallar çerçevesinde, "A" veya "B" sınıfı bölme olması gerekmeyen perdelerin imalatı ile ilgili herhangi bir kısıtlama olmayacaktır.

 

2.3.2.4 Metot IIIC - Tablo 9.5 gereğince "C" sınıfı perde olması zorunluluğu bulunan özel durumlar dışında, ve; "A" veya "B" sınıfı perdelerle çevrilmiş bulunan bir yaşam bölmesi veya yaşam bölmelerinin alan olarak 50 m²'yi hiçbir şekilde geçemeyeceği istisnası dışında, yük gemilerinde "A" veya "B" sınıfı bölme olması gerekli olmayan perdelerin imalatı ile ilgili herhangibir kısıtlama olmayacaktır. (Bununla birlikte, bu bölmelerin, genel kullanım amacıyla daha da geniş olabilecekleri hususu, İdare'ce değerlendirilebilir.)

 

2.3.3             Perdelerin ve güvertelerin yangın geçirmezlikleri

 

2.3.3.1 Yük gemilerindeki perdelerin ve güvertelerin yangın geçirmezliğine ilişkin olarak mevcut özel gerekliliklere uygunluğun yanı sıra; perde ve güverteler; yangın geçirmezlik açısından, Tablo 9.5 ve 9.6'da belirtilenlere de uygun olacaklardır.

 

2.3.3.2 Tablo'ların uygulanmasında, aşağıdaki prensipler göz önünde bulundurulacaktır:

 

.1 Tablo 9.5 ve 9.6; bitişik bölmeleri ayıran bütün perdeler ve güverteler için uygulanacaktır.

 

.2         Bitişik bölmeler arasında sınır oluşturan perdelere uygulanacak yangına karşı

 

bütünlük standartlarının tayini bakımından, bu bölmeler; yangın riskleri yönünden, aşağıda

 

görülecek şekilde; (1)'den (11)'e kadar olan kategorilere ayrılmıştır. Bir bölmenin içerdikleri ve

 

kullanımı yönünden: bu Kural'ın amaçları çerçevesinde kategorisinin tayininde tereddüde

 

düşülmesi, veya; belirli bir bölmeye, bu paragraf çerçevesinde iki veya daha fazla kategori

 

tanımlaması yapılabilmesi durumlarında, söz konusu bölme; en yüksek yangına karşı bütünlük

 

gereksinimlerine sahip olan kategoriye ait bir bölme olarak tanımlanacaktır. Bir bölme içindeki,

 

küçük ve genel bölme alanı içindeki geçişlerin 30%'undan daha az geçişe sahip kapalı odalar, ayrı

 

bir bölüm olarak kabul edileceklerdir. Bu şekildeki küçük bölmelerin sınırını oluşturan perde ve

 

güvertelerin yangına karşı bütünlük gereklilikleri, Tablo 9.5 ve 9.6'ya göre hesaplanacaktır.

 

Aşağıdaki kategorileri tanımlayan isimlerin, kısıtlayıcı olmaktan çok, kategorik olmasına gayret

 

edilmiştir. Her bir kategoriden önce parantez içinde verilmiş olan rakamlar; Tablolardaki

 

uygulanabilir sütun veya satırı ifade etmektedir.

 

 • Kontrol istasyonları

 

-171-

 

 

Tablo 9.5 - Bitişik bölmeleri ayıran perdelerin yangın bütünlükleri

 

Bölmeler

 

(1)

(2)

(3)

4)

5

(6)

(7

(8)

(9)

10)

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol istasyonları

(1)

A-0c

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Koridorlar

(2)

 

C

B-0c

B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

 

A-Oc

Yaşam bölmeleri

(3)

 

 

Ca, b

B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

 

 

A-Oc

Merdivenler

(4)

 

 

 

B-0

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

 

 

 

A-Oc

A-0c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet bölmeleri

 

 

 

 

 

C

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

düşük riskli

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kategorisi makine

 

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0g

A-60

*

A-60f

bölmeleri

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer makine

 

 

 

 

 

 

 

A-0d

A-0

A-0

*

A-0

bölmeleri

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo bölmeleri

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Hizmet bölmeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-Od

*

A-30

yüksek riskli

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık güverteler

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Ro-Ro ve araç

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*h

bölmeleri

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9.6'daki notlara bakınız

 

 

 

 

 

 

 

-172-

 

Tablo 9.6 - Bitişik bölmeleri ayıran güvertelerin yangın bütünlükleri

 

Alt BölmeÜst Bölme

 

(1)

(2)

(3)

4)

5

(6)

(7

(8)

(9)

10)

(11)

Kontrol istasyonları

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Koridorlar

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Yaşam bölmeleri

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Merdivenler

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Hizmet bölmeleri

 

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

düşük riskli

(5)

A Kategorisi makine

 

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60f

A-30

A-60

*

A-60

bölmeleri

(6)

Diğer makine bölmeleri

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Kargo bölmeleri

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Hizmet bölmeleri

 

A-60

A-30

A-0

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0d

*

A-30

yüksek riskli

(9)

A-0d

A-0d

Açık güverteler

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

Ro-Ro ve araç

 

A-60

A-15

A-30

A-15

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

*

*h

bölmeleri

(11)

Notlar. Table 9.5 ve 9.6'ya aynı şekilde uygulanacaktır.

 

 • Hangisinin uygulanacağı konusunda açıklama için Paragraf 2.2.2 ve 2.2.5'e bakınız.
 • Metod IIICde; alan olarak 50 m²'den dahe hüyük bölmeler veya bölme gruplarını ayıran perdelerin “B-0” kategorisindeki “B” sınıfı bir perde olması gereklidir,
 • Hangisinin uyglanacağı konusundaki açıklama için Paragraf 2.3.2 ve 2.3.4'e bakınız
 • Aynı rakamsal karegoride olan bölmelerde “b” notu bulunuyorsa, tabloda gösterilen kategorideki perde veya güverte, sadece; bitişik bölümlerin farklı amaçlar için kullanıldığı hallerde gereklidir. (örneğin, kategori (9)da) Bir diğer mutfağa bitişik olan mutfağın belirlenen kategorideki bir perdeye ihtiyacı olmamasına karşı, bir boya mağazasına bitişik olan bir mutfak için, A-0 kategorisindeki perde gereklidir.

 

 • Dümenevi, harite kamarası ve telsiz dairesini birbirinden ayıran perde.”B-0” kategorisinde olabilir.
 • Tehlikeli bir maddenin taşınmasının öngörülmediği veya, bu şekildeki maddelerin sözkonusu perdeye yatay olarak 3 m den daha yakın bulunmadığı durumlarda “A-0” kriteri

kullanılabilir.

 • İçinde tehlikeli madde taşınması öngörülen kargo bölmeleri için Kural 19.3.8 uygulanacaktır.
 • Ro-Ro bölmelerini birbirinden ayıran perde ve güverteler, makul bir seviyede hava geçirmezlik sağlayabilecek şekilde kapatılabilir yetelilikte olacak, ve; Idare'nin değelendirmesine göre herhangibir yangın riski içermedikleri veya düşük bir yangın riskine sahip oldukları durumlarda, sözkonusu bölmeler, uygulanabilir ve makul ölçüde “A” sınıfı bir geçirmezliğe sahip olacaklardır.
 • Idare nin kanısına göre, düşük veya sıfır yangın riskine sahip olmaları durumunda, kategori (7) olan makine bölmelerinde yangın geçirmezliği düzenlemesi yapılmasına gerek yoktur.

 

 • Tabloda yıldız sembolü bulunan durumlarda, perdenin çelik veya eşdeğer bir malzemeden yapılmış olması gerekli olmakla birlikte. “A” sınıfı standardında olması zorunlu değildir. Bununla birliktee; bir “A” kategorisi bölmeye ait olması durumu dışında, bir güvertenin, elektrik kabloları, borular ve hava kanallarının geçişi amacıyla açılmış olması halinde, sözkonusu geçişin; alev ve duman geçişine engel olacak derecede sıkı olması zorunludur. Kontrol istasyonları (emercensi jeneratörler) ile açık güverteler arasındaki perdeler, sabit bir yangın söndürme sisteminin mevcut olması durumları haricinde, kapanma olanağına sahip olmayan hava alma manikalarına sahip olabilirler.

Paragraf 2.2.1.1.2'nin uygulanmasında; Tablo 9.4'teki yıldız sembolleri; kategori (8) ve (19) haricinde, “A-0” olarak kabul edilecektir.

 

 

-173-

 

Emercensi güç ve aydınlatma kaynaklarının bulunduğu bölmeler.

 

Dümenevi ve harita kamarası.

 

Geminin telsiz cihazlarının bulunduğu bölmeler.

 

Yangın kontrol istasyonları.

 

Makine bölmelerinin dışında yer alan ana makine kontrol odaları.

 

Merkezi yangın alarm teçhizatını içeren bölmeler.

 

 • Koridorlar Koridor ve lobiler

 

 • Yaşam bölmeleri

 

Koridorlar hariç, Kural 3.1'de tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Merdivenler

 

Dahili merdivenler, asansörler, tümüyle kapalı acil çıkış trankları,ve yürüyen merdivenler (tümüyle makine bölmelerinin içinde kalanlar hariç) ile, bunların kısımları.

 

Bu kategori ile ilişkili olarak; sadece bir güverte katının içinde kalan bir merdiven, bir yangın kaportası ile ayrılmamış olduğu bölmenin parçası olarak kabul edilecektir.

 

 • Hizmet bölmeleri (düşük riskli)

 

Yanıcı sıvı ların depolanabilmesine uygun düzenlemeleri bulunmayan ve 4m²'den daha geniş alanı bulunan portuçlar ve depolar ile, kurutma odaları ve çamaşırhaneler.

 

 • A kategorisi makine bölmeleri Kural 3.31'de tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Diğer makine bölmeleri

 

Elektrikli cihazlara ait odalar (Otomatik telefon santralları, klima hava kanalı bölmeleri) A Kategorisi olanlar hariç, Kural 3.30'da tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Kargo bölmeleri

 

Yük taşınması amacıyla kullanı lan bütün bölmeler (kargo tanklar dahil) ile bu bölmelere ait olup, özel kategoriye girmeyen trank yolları ve kaporta yolları.

 

 • Hizmet bölmeleri (yüksek riskli)

 

Mutfaklar, pişirme avadanlı kları içeren kumanyalıklar, 4 m²'den daha fazla alana sahip boya portuçları, dolaplar ve depolar, yanı cı sıvıların depolanmasına mahsus bölmeler, saunalar ve makine bölmelerinin bir parçası olmayan işocakları.

 

 • Açık güverteler

 

Herhangibir yangın riski taşımayan veya düşük yangın riskli aç ık güverteler ve kapalı gezinti alanları. Kapalı gezinti alanlarının; mevcut mobilyaların güverte mobilyası olarak sınırlandırılmış olmaları anlamında; önemli bir yangın riski taşımamaları gerekmektedir

 

Açık hava alanları (Üst binalar ve güverte evlerinin dışında kalan hava sahaları).

 

 • Ro-Ro ve araç bölmeleri

 

Kural 3.41'de tanımlanmış olan Ro-Ro bölmeleri. Kural 3.49'da tanımlanmış olan araç bölmeleri

 

-174-

 

2.3.3.3 Sürekli "B" sınıfı tavan veya kaplamaların; ilişkili güverteler ve perdelerle birlikte, kısmen veya bütünüyle, içinde bulundukları bölmenin sahip olması öngörülen yalıtım ve geçirmezliğine katkıda bulundukları kabul edilebilir.

 

2.3.3.4 Yük gemilerinde "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları öngörülenler istisna olmak üzere; Kural 11.2 gereğince çelik veya eşdeğer bir malzemeden imal edilmeleri öngörülen dış kaplamalarda; lumbuz veya borda kaportası açılması amacıyla delikler açılması mümkündür. Aynı şekilde; "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip olmaları öngörülmeyen kaplamalarda, İdare tarafından onaylanmış malzemelerden imal edilmiş kapıların bulunması da mümkündür.

 

2.3.3.5 Saunalar; Kura12.2.3.4'e uygun olacaklardır.

 

2.3.4 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarının içindeki merdiven ve asansör tranklarının korunması

 

2.3.4.1 Sadece bir tek güverteyi kateden merdivenler, en az bir güverte tarafında ve "B-0" sınıfı perdelerle ve kendi kendine kapanan kapılarla korumaya alınacaktır. Sadece bir tek güverteyi kateden asansörler, her iki terminal noktasında; üzerinde çelik kapılar bulunan "A-0" sınıfı perdelerle çevrilmiş olacaklardır. Birden fazla güverteyi kateden merdivenler ve asansör trankları; en az "A-0" sınıfı perdelerle muhafaza altına alınmış ve her katta kendi kendine kapanabilen kapılarla korunmuş olacaklardır.

 

2.3.4.2 12 veya daha az kişiye yeterli yaşam bölmesine sahip bulunan gemilerde, merdivenlerin birden fazla güverteyi kat etmesi ve her yaşam katında en az iki adet açık güverteye kaçış yolunun bulunması durumunda, Paragraf 2.3.4.1'deki "A-0" gereklilikleri; "B-0" olarak değiştirilebilir.

 

2.4                   Tankerler

 

2.4.1               Uygulama

 

Tankerler için, sadece Paragraf 2.3.1.1'de tanımlanmış bulunan Metot IC uygulanacaktır.

 

2.4.2               Perde ve güvertelerin yangın geçirmezliği

 

2.4.2.1 Yük gemilerinden farklı olarak; tankerlerin perde ve güvertelerinin yangın geçirmezliğine ilişkin gereklilikler konusunda Paragraf 2.3'ün yerine geçmek üzere hazırlanan tankerlere özel en düşük yangın geçirmezlik değerleri, Tablo 9.7 ve 9.8'de verilmektedir.

 

2.4.2.2 Tabloların uygulanmasında aşağıdaki gereklilikler belirleyici olacaktır:

 

.1 Tablo 9.7 ve 9.8; bitişik bölmeleri ayıran bütün perdeler ve güverteler için uygulanacaktır.

 

.2 Bitişik bölmeler arasında sınır oluşturan perdelere uygulanacak yangına karşı bütünlük standartlarının tayini bakımından, bu bölmeler, yangın riskleri yönünden, aşağıda görülecek şekilde; (1)'den (10)'a kadar olan kategorilere ayrılmıştır. Bir bölmenin içerdikleri ve kullanımı yönünden: bu Kural'ın amaçları çerçevesinde kategorisinin tayininde tereddüde düşülmesi, veya; belirli bir bölmeye, bu paragraf çerçevesinde iki veya daha fazla kategori tanımlaması yapılabilmesi durumlarında, sözkonusu bölme; en yüksek yangına karşı bütünlük gereksinimlerine sahip olan kategoriye ait bir bölme olarak tanımlanacaktır. Bir bölme içindeki, küçük ve genel bölme alanı içindeki geçişlerin 30%'undan daha az geçişe sahip kapalı odalar, ayrı bir bölüm olarak kabul edileceklerdir.

 

-175-

 

Bu şekildeki küçük bölmelerin sınırını oluşturan perde ve güvertelerin yangına karşı bütünlük gereklilikleri, Tablo 9.7 ve 9.8'e göre hesaplanacaktır. Aşağıdaki kategorileri tanımlayan isimlerin, kısıtlayıcı olmaktan çok, kategorik olmasına gayret edilmiştir. Her bir kategoriden önce parantez içinde verilmiş olan rakamlar; Tablolardaki uygulanabilir sütun veya satırı ifade etmektedir.

 

 • Kontrol istasyonları

 

Emercensi güç ve aydınlatma kaynaklarının bulunduğu bölmeler.

 

Dümenevi ve harita kamarası.

 

Geminin telsiz cihazlarının bulunduğu bölmeler.

 

Yangm kontrol istasyonları.

 

Makine bölmelerinin dışında yer alan ana makine kontrol odaları.

 

Merkezi yangın alarm teçhizatını içeren bölmeler.

 

 • Koridorlar

 

Koridor ve lobiler

 

 • Yaşam bölmeleri

 

Koridorlar hariç, Kural 3.1'de tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Merdivenler

 

Dahili merdivenler, asansörler, tümüyle kapalı acil çıkış trankları, ve yürüyen merdivenler (tümüyle makine bölmelerinin içinde kalanlar hariç) ile, bunların kısımları.

 

Bu kategori ile ilişkili olarak; sadece bir güverte katının içinde kalan bir merdiven, bir yangın kaportası ile ayrılmamış olduğu bölmenin parçası olarak kabul edilecektir.

 

 • Hizmet bölmeleri (düşük riskli)

 

Yanıcı sıvıların depolanabilmesine uygun düzenlemeleri bulunmayan ve 4m²'den daha geniş alanı bulunan portuçlar ve depolar ile, kurutma odaları ve çamaşırhaneler.

 

 • A kategorisi makine bölmeleri

 

Kura1 3.31'de tanımlanmış olan bölmeler.

 

 • Diğer makine bölmeleri

 

Elektrikli cihazlara ait odalar (Otomatik telefon santralları, klima hava kanalı bölmeleri).

 

 • Kategorisi olanlar hariç, Kura1 3.30'da tanımlanmış olan bölmeler.

 

 

 

 

 

 

 

 

-176-

 

 

 • Kargo pompa daireleri

 

Kargo pompalarını ihtiva eden bölmeler ile, bu bölmelere girişler ve tranklar.

 

 • Hizmet bölmeleri (yüksek riskli)

 

Mutfaklar, pişirme avadanlıkları içeren kumanyalıklar, 4 m²'den daha fazla alana sahip boya portuçları, dolaplar ve depolar, yanıcı sıvıların depolanmasına mahsus bölmeler, saunalar ve makine bölmelerinin bir parçası olmayan işocakları.

 

 • Açık güverteler

 

Herhangi bir yangın riski taşımayan veya düşük yangın riskli açık güverteler ve kapalı gezinti alanları. Kapalı gezinti alanlarının; mevcut mobilyaların güverte mobilyası olarak sınırlandırılmış olmaları anlamında; önemli bir yangın riski taşımamaları gerekmektedir.

 

Açık hava alanları (Üst binalar ve güverte evlerinin dışında kalan hava sahaları).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-177-

 

Tablo 9.7 - Bitişik bölmeleri ayıran perdelerin yangın bütünlükleri

 

Bölmeler

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kontrol istasyonları

(1)

A-Oc

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

 

 

 

 

C

B-0

B-0

B-0

A-60

A-0

A-60

A-0

*

Koridorlar

(2)

 

A-0a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşam bölmeleri

(3)

 

 

C

B-0

B-0

A-60

A-0

A-60

A-0

*

 

 

A-0a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merdivenler

(4)

 

 

 

B-0

B-0

A-60

A-0

A-60

A-0

*

 

 

 

A-0a

A-0a

 

 

 

 

 

 

 

 

Hizmet bölmeleri düşük riskli

(5)

 

 

 

 

C

A-60

A-0

A-60

A-0

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kategorisi makine bölmeleri

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0d

A-60

*

Diğer makine bölmeleri

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0b

A-0

A-0

*

Kargo pompa daireleri

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-60

*

Hizmet bölmeleri yüksek riskli

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0b

*

Açık güverteler

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 9.8’deki notlara bakınız

 

 

 

 

 

-178-

 

Tablo 9.8 - Bitişik bölmeleri ayıran güvertelerin yangın bütünlükleri

 

Alt bölme

Üst bölme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol istasyonları

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

 

A-0

*

Koridorlar

 

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

 

A-0

*

Yaşam bölmeleri

 

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

 

A-0

*

Merdivenler

 

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

 

A-0

*

Hizmet bölmeleri

 

 

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

 

A-0

*

(düşük riskli)

 

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kategorisi

 

 

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60c

A-0

A-60

*

makine bölmeleri

 

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer makine bölmeleri

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

Kargo pompa daireleri

(8)

 

 

 

 

 

A-0d

A-0

*

 

*

Hizmet bölmeleri

 

 

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

 

A-0b

*

(yüksek riskli)

 

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açık güverteler

 

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

Notlar. Tablo 9.7 ve 9.8'e aynı şekilde uygulanacaktır.

 

 • Hangisinin uygulanacağı konusunda açıklama için Paragraf 2 3 2 ve 2.3.4'e bakınız.
 • Aynı rakamsal kategoride olan bölmelerde “b” notu bulunuyorsa, tabloda gösterilen kategorideki perde veya güverle, sadece; bitişik bölümlerin farklı amaçlar için kullanıldığı hallerde gereklidir. (Örneğin, kategori (9)'da). Bir diğer mufağa bitişik olan mutfağın belirtilen kategondeki bir perdeye ihtiyacı olmamasına karşın, bir boya mağazasına bitişik olan bir mutfak için, A-0 kategorisindeki perde gereklidir
 • Dümenevi, harita kamarası ve telsiz dairesini birbirinden ayıran perdeler.”B-0" kategorisinde olabilir,
 • Kargo pompa daireleri ile A kategorisi makine bölmelerini ayıran perde ve güvertelerin, kargo pompa glendi veya benzeri glendler tarafından katedilmesi; bu tip geçişlerin salmastralarının gaz geçirmezliklerinin, yeterli yağlama veya diğer tedbirlerle sürekli olarak idame ettirilmesi koşuluyla mümkündür,
 • Idare'nin kanısına göre, düşük veya sıfır yangın riskine sahip olmaları durumunde, kategori (7) olan makine bölmelerinde yangın geçirmezliği düzenlemesi yapılmasına gerek yoktur.

 

 • Tabloda yıldız sembolü bulunan durumlarda, perdenin çelik veya eşdeğer bir malzemeden yapılmış olması gerekli olmakla birlikte, “A” sınıfı standardında olması zorunlu değildir. Bununla birlikte; bir`”A” kategorisi bölmeye ait olması durumu dışında, bir güvertenin, elektrik kabloları, Borular ve hava kanallarının geçişi amacıyla açılmış olması halinde, sözkonusu geçişin; alev ve duman geçişine engel olacak derecede sıkı olması zorunludur. Kontrol istasyonları (emercensi jeneratörler) ile açık güverteler arasındaki perdeler; sabit bir yangın söndürme sisteminin mevcut olması durumları haricinde, kapanma olanağına sahip olmayan hava alma manikalarına sahip olabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-179-

 

2.4.2.3 Sürekli "B" sınıfı tavan veya kaplamaların; ilişkili güverteler ve perdelerle birlikte, kısmen veya bütünüyle, içinde bulundukları bölmenin sahip olması öngörülen yalıtım ve geçirmezliğine katkıda bulundukları kabul edilebilir.

 

2.4.2.4          Yük gemilerinde "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik değerine sahip

 

olmaları öngörülenler istisna olmak üzere; Kural 11.2 gereğince çelik veya eşdeğer bir

 

malzemeden imal edilmeleri öngörülen dış kaplamalarda; lumbuz veya borda kaportası açılması

 

amacıyla delikler açılması mümkündür. Aynı şekilde; "A" kategorisi bir yangın geçirmezlik

 

değerine sahip olmaları öngörülmeyen kaplamalarda, İdare tarafından onaylanmış malzemelerden

 

imal edilmiş kapıların bulunması da mümkündür.

 

2.4.2.5 İçinde; yaşam bölmeleri ve bunlan taşıyan rüşvet güvertelerin yer aldığı üst binaların ve güverte evlerinin dış sınırını oluşturan perdelerin kargo bölmelerine bitişik olanlarının tümüyle, sözkonusu bölmelerin borda kaplamalarının ise, kargo bölmesi sınırından uzaklaşacak yöndeki 3 m.'lik kısımlarının çelikten inşa edilmeleri ve "A-60" standardında izole edilmiş olmaları gereklidir. Söz konusu 3 m.'lik mesafe; yatay ortamda ve geminin omurga hattına paralel olarak, ve bütün güverte seviyelerinde, kargo bölmesine olan sınır perdesinden itibaren ölçülecektir. Bu Paragrafta özel önlem getirilmiş olan perdelerin, üst binalar ve güverte evlerinin dış kaplamaları olması durumunda, öngörülen izolasyon; Köprü üstü güvertesinin altına kadar devam ettirilecektir.

 

2.4.2.6 Kargo tulumba dairelerinin aydınlık kaportaları çelikten imal edilmiş olacak, herhangi bir cam içermeyecek ve, pompa dairesinin dışından kapatılabilir yetenekte olacaktır.

 

2.4.2.7          Saunaların inşa ve düzenlenmeleri; Kural 2.2.3.4'e uygun olacaktır.

 

 • Yangına mukavim bölme perdesi geçişleri ve ısı transferinin engellenmesi

 

3.1 "A" sınıfı bölme perdelerinde geçişler olduğunda, bu geçişler; Paragraf 4.1.1.5'de öngörülmüş olduğu üzere, Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak test edileceklerdir. Bununla birlikte; bir boru geçişinin, 3 mm kalınlığındaki çelik veya eşdeğer bir malzemeden imal edilmiş olması, ve; 900 mm' den daha uzun olması durumunda, (tercihen perdenin her iki tarafında

 

 • mm olacak şekilde), ayrıca bir geçirgenliğin de bulunmaması halinde, test edilmesine gerek yoktur. Bu şekildeki geçişler, izolasyonun; perdenin aynı seviyesinde uzatılması suretiyle uygun şekilde izole edilmiş olacaklardır.

 

3.2 " B" sınıfı bölme perdelerinden; elektrik kabloları, borular, tranklar v.s.nin geçişi, veya; havalandırma terminallerinin, elektrik fittinglerinin veya benzeri donanımların montesi amacıyla geçiş yapılması durumunda, Paragraf 7.3.2'nin gereklilikleri çerçevesinde, yangın geçirmezliğinin bozulmaması bakımından gerekli düzenlemeler yapılmış olacaktır. "B" sınıfı bölme perdelerinden geçmekte olan çelik veya bakır dışındaki malzemeden mamul borular; aşağıdaki düzenlemelerden bir ile korunmaya alınacaktır:

 

.1 Geçiş yapılan bölme perdesinin yangın geçirmezlik kategorisine ve kullanılan borunun cinsine uygun geçiş muhafazası; veya,

 

.2 Kalınlığı 1.8 mm'den boyu ise; çapı 150 mm veya daha fazla olan borularda 900 mm'den; çapı 150 mm veya daha az olan borularda ise 600 mm`den az olmayan (öngörülen uzunluğu tercihen, perdenin her iki tarafında eşit olarak bölünmüş) çelik manşonlar. Geçiş yapan boru; burada öngörülen manşona, her iki tarafında flençler veya kaplinlerle bağlanmış olacak; veya, boru ile manşonun arasındaki klerens 2.5 mm yi geçmeyecek; veya, boru ile manşonun arasındaki klerense; yanmaz veya diğer uygun malzeme ile geçirmezlik kazandırılmış olacaktır.

 

-180-

 

3.3 "A" veya "B"sınıfı bölme perdelerinden geçiş yapan izole edilmemiş metal borular; "A-0" geçirmezlikler için 950° C'ın, "B-0" geçirmezlikler için ise 850° C'ın

 

3.4 İdare, bünyesel yangın koruma ayrıntılan konusunda onay verirken; öngörülen termal geçirmezlik bariyerlerinin kesişme ve sonlanma mevkilerindeki ısı transferi riskini göz önünde bulunduracaktır. Çelik veya alüminyum binalarda, güverte veya perdeye ait izolasyon; geçiş noktası,kesişme veya sonlanma noktasından itibaren en az 450mm daha devam ettirilecektir. Bir bölmenin, farklı izolasyon değerlerine sahip "A" sınıfı bir güverte veya perde ile bölünmüş olması durumunda; yüksek değerdeki izolasyon; daha düşük izolasyon değerine sahip olan güverte veya perde üzerinde, en az 450 mm.lik bir mesafeye kadar devam ettirilecektir.

 

4        Yangına mukavim bölmelerdeki geçişlerin korunması

 

4.1    Yolcu gemilerinde perdeler ve güvertelerdeki geçişler

 

4.1.1 "A" sınıfı perdelerdeki geçişler

 

4.1.1.1 Kargo ve özel kargo bölmeleri, özel kategori bölmeler, depo ve bagaj bölümleri arasındakilerle, bu bölmeleri açık güvertelere bağlayan kaportalar haricinde, film geçişler; yangına karşı en azından ait oldukları bölmelerdekine eşit bir direnç sağlayan ve sabit olarak imal edilmiş kapama vasıtaları ile donatılmış olacaklardır.

 

4.1.1.2 "A" sınıfı bölmelerdeki kaporta ve kaporta çerçeveleri, kapalı durumda tutan tertibatları ile birlikte; gerek yangına, gerekse de duman ve aleve karşı; söz konusu kaportaların üzerinde yer aldığı perdelerin sağladığına eşit bir geçirmezlik sağlayacaklar, bu husus ise; Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak tespit edilmiş olacaktır. Söz konusu kaporta ve kaporta çerçeveleri,çelikten veya eşdeğer bir malzemeden imal edilmiş olacaklardır.Su geçmez kaportaların izole edilmiş olmalarına gerek yoktur.

 

4.1.1.3 Kaportaların; her iki tarafından da sadece bir tek kişinin gücüyle açılabilmesi mümkün olacaktır.

 

4.1.1.4 Motor gücü ile çalışan sugeçmez kaportalar ve normal durumda kilitli bulunanlar dışında; düşey ana bölmelerde, mutfak sınırları içinde ve merdiven boşluklarında bulunan yangın geçmez kaportalar; aşağıdaki gereklilikleri karşılayacaklardır:

 

.1 Kaportalar, kendi kendine kapanabilen tipte olacak, ve; 3.5° lik bir açısal farkın yaratacağı güçle kapalı kalabilen bir yapıda olacaklar;

 

.2 Menteşeli yangın geçmez kaportaların ortalama kapanma süresi, kapanma hareketinin başlangıcından itibaren; 40 s' den fazla ve 10 s' den az olmayacaktır. Sürgülü kapıların ortalama sabit kapama sürati, geminin doğrudaki durumunda, 0.2 m/s' den daha fazla ve 0.1 m/sn' den de az olmayacak;

 

.3 Emercensi kaçış tranklarına ait olanların dışındaki kapılar; sürekli olarak görevli personel bulunan merkezi bir kontrol mevkiinden, hepsi birden aynı anda veya gruplar halinde, açık tutan mekanizmalarından kurtarılabilme yeteneğinde olacaklar, ayrıca da; her bir kapı, her iki tarafından mekanizmasından kurtarılabilme yeteneğinde olacaktır. Mekanizmadan kurtarma süviçleri; sistemin otomatik reset etmesini engellemek üzere de, açma-kapama düğmelerine sahip olacaklardır.

 

-181-

 

.4 Merkezi kontrol istasyonunun kontrolü dışındaki açık tutma çengellerinin kullanımı yasaklanmıştır.

 

.5 Merkezi kontrol istasyonu tarafından uzaktan kontrol ile kapatılmış bulunan bir kapı;mahalli kontrol yardımıyla, her iki tarafından da açılabilme yeteneğinde olacaktır Bu şekildeki mahalli bir açmadan sonra, kapı; tekrar otomatik olarak kapanabilir durumda bulunacaktır.

 

.6 Sürekli olarak görevli personel bulunan merkezi kontrol mevkiinde, her bir kapının açık olup olmadığının izlenebilmesi mümkün olacaktır.

 

.7 Açık tutan mekanizmadan kurtarma donanımları; merkezi kontrol sisteminin veya gemi ana güç devresinin çökmesi halinde, kapının otomatik olarak kapanmasını sağlayacak yeterlilikte dizayn edilmiş olacaktır.

 

.8 Güçle çalışan kaportalar için, merkezi kontrol sisteminin veya gemi ana güç devresinin çökmesi halinde, kapının; hemen yakınında bulunan mahalli kontrol yöntemi ile en az on kere açılıp kapatılabilmesine (tam kapalı ve tam açık olacak şekilde) olanak veren bölgesel aküler mevcut olacaktır.

 

.9 Kontrol sistemi veya gemi merkezi güç devresi ile ilgili olarak bir kapıda arıza ortaya çıkması, diğer kapıların güvenli çalışabilmesini etkilemeyecektir.

 

.10 Uzaktan kumanda ile serbest bırakılmak suretiyle kapanan sürgülü kapılar ve elektrik gücüyle kapanan kaportalar; kapının merkezi kontrol istasyonundan serbest bırakılmasından en az 5 s, en fazla da 10 s sonra ve kapının kapanma hareketine başlamasından önce devreye giren ve, kapı veya kaportanın tamamiyle kapalı duruma gelmesine kadar süren bir alarm ile teçhiz edilmiş olacaklardır.

 

.11 Kapanma hareketi sırasında yolu üzerindeki bir cisme çarptığında geri açılacak şekilde dizayn edilmiş kapılar, böyle bir durumda; çarptıkları noktadan bir metreden daha fazla uzaklaşmayacaklardır.

 

.12 Yangın bütünlüklerinin sağlanması bakımından bir susta mekanizması ile teçhiz edilmiş bulunan çift kanatlı kapılar; sistem tarafından kapıların mekanizmalarından serbest bırakılmaları ile devreye giren sustalarla teçhiz edilmiş olacaklardır.

 

.13 Doğrudan özel kategorideki bölmelere girişe yarayan; güçle çalışan ve otomatik olarak kapanan kapıların, Paragraf 4.1.1.4.3 ve 4.1.1.4.10'da tanımlanan alarmlar ve uzaktan kumanda ile serbest kalan mekanizmalı donanımlara sahip olmalarına gerek yoktur.

 

.14 Mahalli kontrol sistemlerinin ana bölümleri, bakım-tutum ve ayar amacıyla ulaşılabilir durumda olacaktır.

 

.15 Güçle çalışan kapılar; bir yangın vukuunda çalışacak, Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun, onaylı tipte bir kontrol sistemi ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Bu kontrol sistemleri; aşağıdaki gereklilikleri karşılayacaklardır:

 

.15.1 Kontrol sistemi, kapıyı; güç kaynağından beslenmek suretiyle, en az 200° C'da en az 60 dk, süreyle çalıştırabilme yeteneğinde olacak;

 

 

 

-182-

 

.15.2 Yangına maruz bulunmayan diğer kapıların güç devresi, olumsuz

 

etkilenmeyecek; ve,

 

.15.3 200° C'ı geçen ısılarda, kontrol sistemi güç kaynağından otomatik olarak ayrılacak ve, kapıyı; en az 945° C'a kadar kapalı tutabilme yeteneğinde olacaktır.

 

4.1.1.5 36'dan daha az yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun bir otomatik sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi ile korunmuş bulunan veya, sürekli bir "B" sınıfı bir tavana sahip bulunan bir bölmedeki; düşey ana bölmelerin bir kademesini veya yatay bölmelerin sınırını oluşturmayan güverte geçişlerinin, yeterli geçirmezliğe sahip olmaları sağlanacak, ve, bu şekildeki güverteler; "A" sınıfı geçirmezlik gerekliliklerine, İdare'nin kabulüne bağlı olmak üzere, makul ve uygulanabilir ölçülerde uyacaklardır.

 

 1. 1.1.6 Bir geminin dış kaplamaları ile ilgili "A" sınıfı geçirmezlik gereklilikleri; sözkonusu kaplamanın ait olduğu bölmenin, Paragraf 4.1.3.3 çerçevesinde, "A" sınıfı bir geçirmezliğe sahip olmasının gerekmemesi koşuluyla, cam bölmelere, pencerelere ve lumbuzlara uygulanmayacaktır. Bir geminin dış kaplamaları ile ilgili "A" sınıfı geçirmezlik gereklilikleri; can kurtarma araçları ile gemiyi terk ve toplanma istasyonlarına açılan üst binalar ve güverte evlerinde, kaçış yolu olarak kullanılan açıkta bulunan merdivenlerde ve açık güvertelerde bulunanlar hariç olmak üzere; dışarıya açılan kapılara uygulanmayacaktır.

 

4.1.1.7 Su geçmez kapılar, hava (rüzgar) geçmez kapılar (yan su geçmez kapılar), açık güverteye açılan kapılar ve makul derecede hava sızdırmaz olması gereken kapı lar hariç olmak üzere; merdivenlerde, genel kullanım bölgelerinde ve kaçış yolları üzerindeki düşey ana bölme perdeleri üzerinde bulunan "A" sınıfı kapılar; kendiliğinden kapanabilen bir hortum yuvası ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Hortum yuvasının malzemesi, imalatı ve yangı n geçirmezliği, üzerinde bulunduğu kapı ile aynı olacak, hortum yuvası; kapı kapalı durumda iken kenarları 150

 

 • olan kare şeklinde net bir açıklığa sahip olacak, kapının alt çerçevesinde, ve kapının menteşeli kenarının aksi kenarına, sürgülü kapılarda ise kapının açılan kenarına yakın bir yerinde girinti teşkil edecek şekilde imal edilecektir.

 

4.1.1.8 Bir düş ey ana bölme perdesinden bir havalandırma kanalının geçmesi gerektiğinde; kanalın perdeye yakın yerine, arıza yapmayacak özellikte otomatik bir yangı n damperi monte edilecektir. Söz konusu damper, aynı zamanda, perdenin her iki tarafından manuel kumanda ile kapatılabilme yeteneğinde olacaktır. Damperin kumanda noktası, kolayca ulaşılabilir bir yerde olacak, söz konusu nokta; ışı k yansıtan kırmızı boya ile boyanacaktır. Havalandırma kanalının, damper ile perde arasındaki kısmı;çelik veya eşdeğer bir malzemeden imal edilmiş olacak, ve; Paragraf 3.1'in gerekliliklerine uygun olarak izole edilecektir. Söz konusu damperler, perdenin en az bir tarafında bulunacak, ve; damperin açık durumda olup olmadığını açık olarak gösteren, kolayca görülebilir göstergeler mevcut olacaktır.

 

4.1.2             "B" sınıfı perdelerdeki geçişler

 

4.1.2.1          "B" sınıfı perdelerdeki kapı ve kapı çerçeveleri ile bunların kapanmasına

yarayan donanımlar; kapının alt kısmında bulunmasına müsaade edilebilecek havalandırma

açıklıklarının dışında, yangın geçirmezlik bakımından üzerinde bulunduğu kapı ile aynı derecede

koruma sağlayan bir metoda uygun olarak kapatılmakta olacak, bu husus; Yangın Test

Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak tespit edilmiş olacaktır. Kapı kanadının üzerinde veya

altında bu şekilde havalandırma açıklıklarının bulunması durumlarında,bu açıklık veya açıklıkların

toplam net alanı 0.05 m²'yi geçmeyecektir. Kapılar üzerinde veya altındaki havalandırma

açıklıklarına bir alternatif olarak; yanmaz malzemeden imal edilmiş olup, kabin ile koridor

arasında ve banyo/tuvalet biriminin altına doğru yönlendirilmiş, kesit alanı 0.05m²'yi geçmeyen

bir hava kanalına müsaade edilebilir. Bütün havalandırma açıklıklarının üzerinde; yanmaz

malzemeden mamul ızgaralar bulunacaktır. Kapıların kendileri de yanmaz malzemeden imal

edilmiş olacaktır.

 

 

 

- 183-

 

4.1.2.2          "B" sınıfı perdelerdeki kabin kapıları, kendi kendine kapanan tipte olacaktır.

 

Kapının açık kalmasını sağlayan çengellere müsaade edilmeyecektir.

 

4.1.2.3 Bir geminin dış kaplamaları ile ilgili "B" sınıfı geçirmezlik gereklilikleri; cam bölmelere, pencerelere ve lumbuzlara uygulanmayacaktır. Benzer şekilde; "B" sınıfı geçirmezlik gereklilikleri; üst binalar ve güverte evlerindeki dışarıya açılan kapılara uygulanmayacaktır. 36'dan daha az yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, İdare; kabinler ile; duşlar gibi banyo/tuvalet bölmelerini ayıran kapıların imalinde yanabilir malzemenin kullanılmasına müsaade edebilir.

 

4.1.2.4 36'dan daha az yolcu taşıyan yolcu gemilerinde,Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun bir otomatik sprinkler sisteminin kullanılması durumunda:

 

.1    Düşey ana bölmelerde merdiven oluşturmayan veya yatay bölmelerin

 

sınırlarını oluşturmayan güvertelerdeki perde geçişleri, makul derecede hava sızdırmaz olacak,

 

ayrıca; bu durumdaki güverteler, "B" sınıfı geçirmezlik kriterlerine, İdare'nin değerlendirmesine

 

göre makul ve uygulanabilir derecede uyacaklar; ve,

 

.2    "B" sınıfı malzemeden mamul koridor perdelerindeki geçişler, Paragraf

 

2.2.2'deki gerekliliklere uygun olarak korunmuş olacaklardır.

 

4.1.3             Pencereler ve borda lumbuzları

 

4.1.3.1          Paragraf 4.1.1.6 ve 4.1.2.3'deki gerekliliklere uygun olması gerekenler

 

dışında kalan yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarındaki perdeler üzerinde bulunan

 

pencere ve borda lumbuzlar; üzerinde bulunduğu perde tipinin tabi olduğu geçirmezlik

 

gerekliliklerini devam ettirecek şekilde inşa edilmiş olacaklar, bu husus; Yangın Test Prosedürleri

 

Tüzüğü'ne uygun olarak tespit edilmiş olacaktır.

 

4.1.3.2 9.1'den 9.4'e kadar olan Tablolarda verilmiş bulunan gerekliliklerden ayrı olarak, yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarını açık güvertelerden ayıran perdeler üzerinde bulunan pencere ve borda lumbuzlar; çelik veya diğer uygun malzemelerden mamul çerçevelere sahip olacaklardır. Pencere veya lumbuzların camları; metal bir conta veya siğil ile sıkıca oturtulmuş olacaktır.

 

4.1.3.3          Tahlisiye araçlarının bulunduğu alanlara, toplanma ve gemiyi terk

 

istasyonlarına, açıkta bulunan merdivenler ile kaçış yolu olarak kullanılan açık güvertelere bakan, ve; cansalı ve gemiyi terk kaydırağı toplanma istasyonlarının altında bulunan pencereler, Tablo 9.1'de belirtilmiş olan yangın geçirmezlik değerlerine sahip olacaklardır. Pencerelere mahsus otomatik sprinkler nozullarının yerleştirilmiş olduğu durumlarda, yukardaki gereklilikler yerine, "A-0" standardındaki pencereler kabul edilebilir. Bu kapsamda mütalaa edilebilmesi bakımından, söz konusu sprinkler nozullarının aşağıdaki koşullardan birisine uygun olması gerekir:

 

.1 Konvansiyonel tavan tipi sprinkler nozullarına ilave olarak, pencerelerin üstüne konulmuş özel sprinkler nozulları olması; veya,

 

.2 Kapsama alanının hesabında, ilave pencere alanlarının da dikkate alınmış olduğu, ve sözkonusu pencereyi; 5 litre/m²'den daha düşük olmayan bir debi ile kapsayacak şekilde yerleştirilmiş konvansiyonel sprinkler nozulları olması.

 

Cansalı toplanma bölgesinin altında kalan gemi bordalarında bulunan lumbuzlar, en az "A-0" standardına eşit bir yangın geçirmezlik değerine sahip olacaklardır.

 

4.2    Yük gemilerinde yangına mukavim bölmelerdeki kapılar

 

-184-

 

4.2.1 Kapıların yangın geçirmezlikleri, içinde bulundukları bölmenin tabi olduğu geçirmezliğine eşit olacak, bu husus; Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak tespit edilmiş olacaktır. "A" sınıfı bölmelerdeki kapı ve kaportalar; çelikten imal edilmiş olacaktır. "B" sınıfı bölmelerdeki kapılar, yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaklardır. A kategorisi makine bölmelerinin bölme perdeleri üzerindeki kapılar, makul ölçüde gaz geçirmezliğe sahip ve kendi kendine kapanan tipte olacaktır. IC metoduna uygun olarak inşa edilmiş olan gemilerde, İdare; kabinler ile; duşlar gibi banyo/tuvalet bölmelerini ayıran kapıların imalinde yanabilir malzemenin kullanılmasına müsaade edebilir.

 

4.2.2 Kendi kendine kapanan tipte olması öngörülen kapıların, açık durumda tutan çengellerle teçhiz edilmelerine müsaade edilmeyecektir. Bununla birlikte, uzaktan kumandalı otomatik bırakma donanımı ile teçhiz edilmiş arıza yapmayan tipteki çengeller kullanılabilir.

 

4.2.3 Yaşam ve hizmet bölmelerinde, koridor perdeleri üzerindeki kapıların kanadı

 

üzerinde veya altında, havalandırma açıklıklarının bulunmasına müsaade edilebilir. Lavabolara,

 

ofislere, mutfaklara, kumanyalıklara ve depolara açılan "B" sınıfı kapıların üzerinde de

 

havalandırma açıklıklarının bulunmasına müsaade edilebilir. Aşağıda aksine müsaade edilmiş

 

olmasının dışında, sözkonusu havalandırma açıklıkları; kapının sadece alt yarısında bulunacaktır.

 

Sözkonusu havalandırma açıklığının, kapının kanadının üzerinde veya altında olması durumunda,

 

bu açıklık veya açıklıkların toplam net alanı 0.05 m²'yi geçmeyecektir. Kapılar üzerinde veya

 

altındaki havalandırma açıklıklarına bir alternatif olarak; yanmaz malzemeden imal edilmiş olup,

 

kabin ile koridor arasında ve banyo/tuvalet biriminin altına doğru yönlendirilmiş, kesit alanı 0.05

 

m²'yi geçmeyen bir hava kanalına da müsaade edilebilir. Kapının altındakiler hariç, havalandırma

 

açıklıklarının üzerinde; yanmaz malzemeden mamul ızgaralar bulunacaktır.

 

4.2.4 Sugeçmez kapıların izole edilmelerine gerek yoktur.

 

 • Makine bölmelerinin sınırları üzerindeki açıklıkların korunması

 

 • 1 Uygulama

 

5.1.1 Bu Paragrafta öngörülen gereklilikler, A kategorisi makine bölmeleri ile; İdare'nin gerekli gördüğü durumlarda da, diğer makine bölmelerine uygulanacaktır.

 

5.2    Makine bölmesi sınırları üzerindeki açıklıkların korunması

 

5.2.1 Makine bölmelerine ait; tavan havalandırma kaportaları, kapılar, vantilatörler, egzost havalandırması işlevini gören baca içi hava açıklıkları ve diğer açıklıkların; bölmenin havalandırma gereksinimleri ile; geminin düzenli ve güvenli kullanılmasına olanak verecek en az miktarlarda olması sağlanacaktır.

 

5.2.2 Tavan havalandırma kaportaları, çelikten mamul olacak ve üzerlerinde cam bulunmayacaktır.

 

5.2.3 Güçle çalışan kapıların kapatılabilmesi ve; sugeçmez kaportalar hariç, diğer güçle çalışan kapıların üzerinde mevcut serbest bırakma mekanizmalarının çalıştırılabilmesi için gereken kontrol donanımları mevcut bulunacaktır Sözkonusu kontrol donanımları, ilgili bölmenin dışında, ve; hizmet verdikleri bölmede ortaya çıkabilecek bir yangın durumunda devre dışı kalmayacak şekilde yerleştirilmiş o1acaklardır:

 

5.2.4 Yolcu gemilerinde, Paragraf 5.2.3'de öngörülmüş olan kontrol donanımları; bir tek kontrol noktasında, veya; İdare'nin kabul koşuluna bağlı olmak üzere; mümkün olduğu kadar az sayıdaki kontrol noktası gruplarında bulunacaklardır.

 

-185-

 

Sözkonusu kontrol noktaları; güverteden güvenli giriş olanağına sahip bulunacaklardır.

 

5.2.5 Yolcu gemilerinde, güçle çalışan su geçmez kaportalar dışındaki kapıların; bölmede ortaya çıkabilecek bir yangında, güçle çalışan kapama düzenlemeleri yoluyla pozitif olarak kapanmaları veya; kendiliğinden 3.5° lik bir açısal farkın yaratacağı güçle kapalı kalacak bir yapıda imal edilmek suretiyle kapanmaları güvence altına alınmış, ayrıca; uzaktan kumanda donanımına sahip, ve arıza yapmayan açık tutma çengelleri ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Acil kaçış tranklarına açılan kapıların; uzaktan kumanda donanımına sahip, ve arıza yapmayan açık tutma çengelleri ile teçhiz edilmiş olmasma gerek yoktur.

 

5.2.6 Makine bölme perdeleri üzerinde pencere bulunmayacaktır. Bu kural; makine bölmelerindeki kontrol istasyonlarında camlı pencerelerin kullanımını engellemez.

 

 • Kargo bölme perdelerinin korunması

 

6.1 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, özel kategorideki bölmeler ile Ro-Ro bölmelerinin perde ve güverteleri; "A" sımfı standardında izole edileceklerdir. Bununla birlikte; Paragraf 2.2.3'de tanımlanmış bulunan (5), (9) veya (10) kategorisindeki bir bölme, bölme perdesinin bir tarafında bulunduğu takdirde, bu standart; "A-0" olarak uygulanabilir. Akaryakıt tanklarının, özel kategorideki bir bölmenin altında bulunması durumunda, sözkonusu bölmelerin arasındaki güverte için de "A-0" standardı uygulanabilir.

 

6.2 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, özel kategorideki bölme perdeleri; Tablo 9.3'te (11) kategorisindeki bölmeler için, yatay perdeler ise; Tablo 9.4'te (11) kategorisindeki bölmeler için tanımlanmış olan özelliklere uygun olarak izole edileceklerdir.

 

6.3 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, kapalı ve açık Ro-Ro bölmelerinin perdeleri; Tablo 9.3'te (8) kategorisindeki bölmeler için, yatay perdeler ise; Tablo 9.4'te (8) kategorisindeki bölmeler için tanımlanmış olan özelliklere uygun olarak izole edileceklerdir.

 

6.4 Yolcu gemilerinde, Köprüüstünde; özel kategori bölmelere giriş veya çıkış yolu üzerindeki herhangibir yangın kaportasının kapalı olup olmadığını gösteren göstergeler bulunacaktır.

 

6.5 Tankerlerde, ham petrol veya parlama noktası 60° C'ı geçmeyen bir petrol ürünü taşınan kargo tanklarının korunması amacıyla; yangının yakıt bölmesine geçmesine engel olmak amacıyla; valfların, fitinglerin, tank giriş kapakları, kargo havalandırma boru devreleri ile kargo boru devrelerinin yapımında, ateş ve sıcaklık tesiriyle özelliğini kaybeden malzeme kullanılmayacaktır

 

 • Havalandırma sistemleri

 

7.1    Kanallar ve damperler

 

7.1.1 Havalandırma kanalları yanmaz malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bununla birlikte, genel olarak uzunluğu 2 m'yi, serbest kesit alanı* ise 0.02 m²'yi geçmeyen kısa hava kanallarının; aşağıdaki koşullarla, yanmaz malzemeden imal edilmelerine gerek yoktur.

 

 

* Serbest kesit alanı ifadesi, imalattan izoleli kanallar dahil, bir kanalın iç çap veya boyutları bazında hesaplanacak alanı ifade eder.

 

-186-

 

.1         Düşük alevi yayma özelliğine sahip bir malzemeden imal edilmiş olması;

 

.2         Havalandırma devresinin uç noktalarında kullanılması; ve,

 

.3 Sürekli "B" sınıfı tavanlar da dahil olmak üzere, "A" veya "B" sınıfı perde üzerindeki bir açıklıktan, kanal boyunca ölçülen mesafesi 600 mm'den az olması.

 

7.1.2 Aşağıda belirtilmiş olan düzenlemeler; Yangın Test Prosedürleri Tüzüğü'ne uygun olarak test edileceklerdir:

 

.1         Kullanımlarına ilişkin yardımcı parçalarıyla birlikte; yangın damperleri; ve,

 

.2 "A" sınıfı perdelerden geçen hava kanalları. Bununla birlikte, çelik manşonların havalandırma kanallarına, perçin, viralı flençler veya kaynakla doğrudan doğruya bağlanmış olduğu durumlarda bu test gerekli değildir.

 

7.2    Kanalların düzenlenmesi

 

7.2.1 Kanalların düzenlenmesi A kategorisi makine bölmelerine, araç bölmelerine, Ro-Ro bölmelerine, mutfaklara, özel kategori bölmelere ve kargo bölmelerine ait havalandırma sistemlerinin, genel olarak birbirlerinden ve; 4.000 gros tondan küçük yük gemileri ile 36'dan az yolcu taşıyan yolcu gemilerindeki mutfak havalandırma devrelerinin tümüyle ayrı olmalarına gerek bulunmayıp, sözkonusu bölmelerin; diğer bölmelere hizmet veren havalandırma devrelerinden birisine irtibatlı bir havalandırma kanalı vasıtasıyla havalandırılmış olmalarının da mümkün olabileceği istisnası ile; diğer bölmelere hizmet veren devrelerden ayrılmış olmaları gereklidir. Her durumda da; mutfak havalandırma kanalı üzerine, havalandırma birimine yakın bir noktada bir otomatik yangın damperi monte edilmiş olacaktır. "A" kategorisi makine bölmelerinin, mutfakların, araç bölmelerinin, Ro-Ro bölmelerinin ve özel, kategori bölmelerinin havalandırılmalarına tahsis edilmiş bulunan hava kanalları; aşağıdaki Paragraf 7.2.1.1.1'den

 

7.2.1.1.4'e kadar veya; 7.2.1.2.1 ve 7.2.1.2.2 Paragraflarında verilmiş bulunan koşullara uyulması dışında; yaşam ve hizmet bölmelerinin veya kontrol istasyonlarının içinden geçmeyeceklerdir:

 

.1.1 300 mm'ye kadar (300 mm dahil) olan kanalların 3 mm; 760 mm (760 mm dahil) ve daha fazla olan kanalların ise 5 mm kalınlığındaki çelikten imal edilmiş olmaları ile; sözkonusu kanalların, yarıçap veya eni 300 ile 760 mm arasında olanlarının ise, bu değerler arasında enterpolasyonla bulunacak kalınlık değerine sahip çelikten imal edilmiş olmaları;

 

.1.2      Kanalların uygun şekilde desteklenmiş ve takviye edilmiş olmaları;

 

.1.3 Kanalların; geçiş yaptıkları perdeye yakın yerlerde otomatik yangın damperleri ile teçhiz edilmiş olmaları; ve,

 

.1.4 Kanalların; makine bölmelerinden, mutfaklardan, araç bölmelerinden, Ro-Ro bölmelerinden ve özel kategori bölmelerden itibaren, her bir yangın damperinden en az 5 m sonrasına kadar "A-60" sınıfı standardında izole edilmiş olmaları; veya;

 

.2.1 Kanalların; Paragraf 7.2.1.1.1 ve 7.2.1.1.2'ye uygun olarak çelikten imal edilmiş olmaları; ve,

 

.2.2 Kanalların; yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarından geçişleri boyunca "A-60" standardında izole edilmiş olmaları. şu kadarla ki; ana bölme perdelerinden olan geçişler, ayrıca; Paragraf 4.1.1.8'de verilmiş bulunan gerekliliklere de uyacaktır.

 

-187-

 

7.3    Kanal geçişlerinin ayrıntıları

 

7.3.1 İnce malzemeden imal edilmiş olup, serbest kesit alanı 0.02 m²'ye eşit veya daha az olan bir hava kanalının "A" sınıfı bir perde veya güverteyi geçmesi durumunda, perde geçişi; en az

 • mm kalınlığında ve, en az 100 mm uzunluğundaki çelik levha manşonlarla; perde geçişlerinde tercihen perdenin her iki tarafında 100 mm olmak üzere, veya; bu geçişin bir güverte geçişi olması halinde ise; uzunluğunun tamamı geçilen güvertenin alt kısmında bulunacak şekilde takviye edilmiş olacaktır. Serbest kesit alanı 0.02 m²'den daha fazla olan bir hava kanalının "A" sınıfı bir perde veya güverteyi geçmesi durumunda, geçiş; çelik levha manşonlarla takviye edilecektir. Bununla birlikte; çelikten imal edilmiş hava kanallarının perde veya güvertelerden geçiş yapmaları durumlarında, kanallar ve manşonlar; aşağıdaki koşullara uygun olacaktır:

 

.1 Manşonlar; en az 3 mm kalınl ığına ve en az 900 mm uzunluğuna sahip olacaklardır. Perde geçişi durumlarında bu uzunluk; tercihen, perdenin her iki tarafında 450 mm olarak eşitlenecektir. Sözkonusu kanallar veya kanalları takviye eden manşonlar; yangına karşı izole edilmiş olacaklardır. İzolasyonlar; en az, kanal ın geçiş yaptığı perdenin veya güvertenin sahip olduğu ile aynı yangın geçirmezlik derecesine sahip olacaklardı; ve,

 

.2 0.075 m²'den daha büyük bir serbest kesit alanı na sahip kanallar; Paragraf 7.3.3.1'de verilmiş olan gerekliliklere ilave olarak, yangın damperleri ile de teçhiz edilmiş olacaklardır. Yangın damperleri; otomatik çalışan tipte olmakla birlikte, perde veya güvertenin her iki tarafından manuel olarak kapatılabilme yeteneğine de sahip olacaklardır. Damperlerin üzerinde; damperin açık veya kapalı durumda olduğunu belirten göstergeler bulunacaktır. Hava kanallarının, bir "A" sınıfı bölmeden, sözkonusu bölmeye hizmet vermeden geçiş yapıyor olmas ı durumunda; sözkonusu hava kanalının, geçiş yaptığı perde ile aynı yangın geçirmezlik değerine sahip olmas ı koşuluyla, üzerinde yangın damperinin bulunmasına gerek yoktur. Yangın damperleri; kolaylıkla ulaşılabilir durumda olacaklardır.Damperlerin; tavan veya yer kaplamasının görünmeyen tarafında bulunması durumunda, sözkonusu tavan veya yer kaplamaları , üzerinde; arkasındaki yangın damperinin numarasını gösteren bir levha bulunan kontrol kapakları ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Yangın damper numaraları, bulunması öngörülen uzaktan kontrol istasyonlarında da aynı şekilde belirtilmiş olacaktır.

 

7.3.2 "B" sınıfı perdelerden geçiş yapan ve serbest kesit alanı 0.02 m²'den daha fazla olan havalandırma kanalları ; 900 mm uzunluğa sahip ve, tercihen perdenin her iki tarafında 450 mm olarak eşitlenmiş çelik levha manşonlarla takviye edilmiş olacaklardır (bu Paragrafta öngörülen manşon uzunluğuna eşit kanal bölümünün kendisinin çelikten imal edilmiş olması hali dışında).

 

7.4    36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerindeki havalandırma sistemleri

 

7.4.1 36'dan fazla yolcu taş ıyan yolcu gemilerindeki havalandırma sistemleri, aşağıda verilmiş bulunan ilave gerekliliklere de uyacaklardır:

 

7.4.2 Havalandırma fanlarının dağılımı, çeşitli bölmelere ulaşan hava kanallarının genel olarak aynı ana düşey bölmede kalmalarına olanak verecek şekilde olacaktır.

 

7.4.3 Havalandırma sistemlerinin güvertelerden geçiş yapması durumunda; güvertenin yangın geçirmezli ğine ilişkin olarak Paragraf 3.1 ve 4.1.1.5 ile öngörülenlere ilave olarak, duman ve sıcak gazların; sistem yolu ile bir gladora bölmesinden diğerine geçmesi olasılığını azaltmak amacıyla gerekli olan önlemler de alınacaktır. Paragraf 7.4'te verilmiş bulunan izolasyona iliş kin gerekliliklere ialve olarak; düşey kanallar, gerektiğinde; Tablo 9.1 ve 9.2'den uygun olanında mevcut izolasyon gerekliliklerine de uyacaklardır.

 

 

 

 

 

-188-

 

7.4.4 Kargo bölmelerindekiler hariç olmak üzere, havalandırma kanalları; aşağıda belirtilmiş olan malzemeden imal edilmiş olacaktır:

 

.1 Serbest kesit alanı 0.075 m²'den fazla olanlar ile, bir tek gladora bölmesinden daha fazla bölmeye hizmet veren tüm düşey kanallar; çelikten veya eşdeğer bir malzemeden imal edilecektir;

 

.2 Paragraf 7.4.4.1'de tanımlanan düşey kanallar hariç olmak üzere, serbest kesit alanı 0.075 m²'den az olan kanallar, yanmaz malzemeden imal edilecektir Sözkonusu kanalların "A" ve "B" bölme perdelerini geçmesi durumunda, bölmenin yangın geçirmezliğinin güvence altına alınmış olması konusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır; ve,

 

.3 Genel olarak serbest kesit alanı 0.02 m²'yi, veya uzunluğu 2 m'yi geçmeyen küçük boyutlu kanalların; aşağıdaki diğer koşulların da karşılanması halinde, yanmaz malzemeden imal edilmelerine gerek yoktur:

 

.3.1      Kanalın düşük alev yayma özelliğine sahip bir malzemeden imal edilmiş

 

olması;

 

.3.2      Havalandırma devresinin uç noktalarında kullanılması; ve,

 

.3.3 Sürekli "B" sınıfı tavanlar da dahil olmak üzere, "A" veya "B" sınıfı perde üzerindeki bir açıklıktan, kanal boyunca ölçülen mesafesi 600 mm'den az olması.

 

7.4.5 Merdiven boşlukları, havalandırma sistemine dahil diğer herhangi bir bölmeye hizmet vermeyen bağımsız bir fan ve kanal sistemi tarafından havalandırılacaklardır.

 

7.4.6 Emici hava kanallarının üzerinde; kontrol ve temizleme amacıyla konulmuş kapaklar bulunacaktır. Sözkonusu kapaklar; yangın damperlerinin yakınına konulacaktır.

 

7.5    Mutfak teçhizatına ait emici hava kanalları

 

7.5.1 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerine ilişkin gereklilikler

 

Mutfak teçhizatına ait emici hava kanalları; Paragraf 7.2.1.2.1 ve 7.2.1.2.2'de verilmiş olan gerekliliklere uyacaklar ve aşağıda verilen ilavelerle teçhiz edilmiş olacaklardır:

 

.1 Onaylı bir alternatif yağ temizleme sistemi ile teçhiz edilmemiş ise; gerektiğinde temizlik amacıyla çıkartılabilen bir yağ trapı mevcut bulunacak;

 

.2 Kanalın aşağı ucuna konulmuş, otomatik olarak uzaktan çalıştırılabilen bir yangın damperi ile birlikte, kanalın yukarı ucuna konulmuş, otomatik olarak uzaktan çalıştırılabilen bir diğer yangın damperi olacak;

 

.3 Kanal içinde ortaya çıkabilecek bir yangını söndürmek üzere sabit bir yangın söndürücü olacak;

 

.4 Emici ve basıcı fanların kapatılması ile, Paragraf 7.5.1.2'de tanımlanmış olan damperler ile yangın söndürme cihazının çalıştırılması için gerekli olup, mutfağın girişine yakın bir yere konulmuş uzaktan kontrol donanımları bulunacaktır. Çok kanallı bir sistemin mevcut olması durumunda; yukarda açıklanmış olan uzaktan kontrol donanımı ile aynı yerde; yangın söndürme ajanının sisteme basılmasından önce aynı ana kanaldan emiş yapan bütün tali kanalları kapatmak amacıyla uygun uzaktan kontrol donanımı da bulunacaktır; ve,

 

.5         Kontrol ve temizleme amacıyla konulmuş sabit kapaklar bulunacaktır.

 

 

 

-189-

 

Kural 10

 

Yangın savunma

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı, yangının; başladığı noktada bastırılması ve süratle söndürülmesidir.

 

Bu amaçla; aşağıdaki fonksiyonel gereklilikler karşılanmış olacaktır:

 

.1 Korunan bölmelerde yangının büyüyebilme potansiyeli göz önünde bulundurulmak suretiyle,sabit yangın söndürme sistemleri monte edilmiş olacak;

 

.2         Yangın söndürme cihazları, her an kullanılmaya hazır olacak.

 

 • Su besleme sistemleri

 

Gemiler, bu Kural'ın uygun gerekliliklerinde öngörülen yangın pompalarına, ana yangın devrelerine, yangın hidrantlarına ve hortumlarına sahip olacaklardır.

 

2.1    Ana yangın devreleri

 

2.1.1 Genel

 

Sıcaklıkla kısa sürede etkinliğini yitiren malzemeler;yeterli derecede korunmuş olmaları haricinde,

 

Ana yangın devrelerinin ve hidrantların imalinde kullanılmayacaktır. Yangın boru devreleri ve

 

hidrantlar; yangın hortumlarının kolaylıkla bağlanabilmesine imkan verecek şekilde

 

yerleştirileceklerdir. Yangın boru devreleri ve hidrantlar; donma olasılığını ortadan kaldıracak

 

şekilde düzenlenmiş olacaklardır. Ana yangın devrelerinde, uygun dreyn olanakları sağlanmış

 

olacaktır. Ana yangın devrelerinin açık güvertelerde bulunan ve yangın dışı amaçlarla kullanılan

 

kollarını ana devreden ayırmaya yarayan kesme valfları bulunacaktır. Güverte üzerinde yük

 

taşınabilen gemilerde, hidrantların mevkileri; her zaman kolaylıkla ulaşılabilmelerine olanak

 

verecek durumda olacak, hortumların da, bu yüklerin etkileriyle mümkün olduğu kadar hasara

 

uğramaması bakımından gerekli düzenlemeler yapılmış olacaktır.

 

2.1.2 Suyun her zaman hazır bulunması .Suyun her zaman hazır bulunması bakımından aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır:

 

.1         Yolcu gemilerinde:

 

.1.1 10.000 gros ton ve yukarısındaki gemilerde, herhangibir iç bölmede herhangibir hidranttan en az bir etkili nozulda hemen kullanılabilir durumda su bulunacak ve, suyun devamlılığının sağlanması için gerekli bir pompa, otomatik olarak devreye girecek;

 

.1.2 10.000 gros tondan küçük gemilerde, en az bir yangın pompası otomatik olarak devreye girecek veya, en az bir yangın pompası Köprü üstünden uzaktan devreye alınabilecek. Eğer pompa otomatik devreye giriyor veya, eğer pompanın uzaktan kontrolle devreye alındığı noktadan pompanın çıkış ana valfının da uzaktan kumanda ile açılması olanağı yoksa, pompanın ana çıkış valfı sürekli olarak açık bulunacak; ve,

 

.1.3 Kural II-1/54 çerçevesinde; zaman zaman personel bulunmayan makine bölmelerine sahip gemilerde ise, söz konusu bölmelerde; normal olarak personelle donatılmış olan makine bölmeleri için gerekli, basınçlı su kullanılan sabit yangın savunma düzenlemelerinin bulunmasının koşullarına İdare karar verecektir.

 

-190-

 

.2         Yük gemilerinde:

 

.2.1 Suyun her zaman hazır bulunması bakımından yapılan düzenlemeler İdare'nin değerlendirmesine göre tatmin edici olacak; ve,

 

.2.2 Zaman zaman personel bulunmayan veya vardiyada sadece bir kişinin bulunması öngörülen makine bölmelerinde; ana yangm pompalarından birinin, köprü üstünden ve mevcut ise yangın savunma istasyonundan uzaktan kumanda ile devreye girmesi ile derhal ve yeterli basınçtaki suyun bölmedeki yangın devrelerine basılmasını, veya; İdare'ce, makine bölmesinde yangın pompasını devreye alan starterin kolayca ulaşılabilir bir mevkide olması halinde 1.600 gros tondan düşük yük gemileri için bu gerekliliğin zorunlu olmaktan çıkarılması durumları dışında ise; sözkonusu bölmedeki yangın devresinin, ana yangın pompalarından beslenmesi suretiyle sürekli olarak basınçlı su basılı durumda bulunmasını sağlayan yeterlilikte olacaktır.

 

2.1.3 Ana yangın devrelerinin yarıçapları

 

Yük gemilerinde yangın devrelerinin çapının 140 m³/h ölçüsündeki akışı mümkün kılabilen değerlerde olmasının yeterli olacağı kriterinin dışında, ana yangın devresi ve su dağıtım borularının yarıçapı; aynı anda devrede bulunan iki adet yangın pompasının basması gereken azami hacimdeki suyun etkin dağıtımına imkan veren değerlerde olacaktır.

 

2.1.4 Devre kesme valfları ve rilif valflar

 

2.1.4.1 Ana yangın devresinin, ana yangın pompasının veya pompalarının bulunduğu makine bölmesindeki kısmını, yangın devresinin geri kalan kısmından ayırmak üzere, makine bölmelerinin dışında, kolaylıkla erişilebilen ve yangından korunan bir yerde devre kesme valfları bulunacaktır. Ana yangın devresi; devre kesme valfları kapalı durumda iken, yukarda söz konusu edilen makine bölmesindekiler hariç bütün hidrantlara, diğer bir yangın pompası veya bir emercensi yangın pompası tarafından basınçlı su beslemesi yapılabilecek şekilde düzenlenmiş olacaktır. Emercensi yangın pompası, bu pompanın derıiz suyu girişleri ve emme ve besleme boruları ile devre kesme valfları, makine bölmesinin dışında yerleştirilmiş olacaktır. Bu düzenlemenin yapılması mümkün olmadığı takdirde, devre kesme valfına; emercensi yangın pompasının kontrolünün bulunduğu aynı kompartımandan uzaktan kumanda edilmesi ve emme borusunun da mümkün olduğu kadar kısa olması halinde, kinistin sandığı makine bölmesine konulabilir. Emme veya besleme devrelerine ait kısa boylardaki boruların makine bölmesine girebilmesine; mukavim bir çelik gömlek içinde veya, "A-60" standartlarında izole edilmiş olmaları koşuluyla müsaade edilebilir. Söz konusu borular, hiçbir şekilde 11 mm'den daha az olmayan esaslı bir et kalınlığına sahip olacaklar, ve; deniz suyu alıcı valfına bir flençle bağlanmamışlarsa, kaynaklanmış olacaklardır.

 

2.1.4.2 Her bir yangın hidrantının üzerinde; yangın pompaları devrede iken söz konusu hidranta bağlı hortumun fora edilmesine olanak sağlayacak bir valf bulunacaktır.

 

2.1.4.3 Yangın pompalarının; yangın suyu servis devrelerinin, hidrantların ve hortumların dizayn basınçlarının üzerinde bir basınç üretebilme yeteneğinde olması durumunda; sözkonusu yangın pompalarının çıkışları üzerine rilif valfları konulacaktır. Bu rilif valfları; ana yangın devresinin hiçbir noktasında normal çalışma basıncının üzerinde bir basıncın ortaya çıkmasına müsaade etmeyecek şekilde donatılmış ve ayarlanmış olacaklardır.

 

-191-

 

2.1.4.4 Tankerlerde, bir yangın veya patlama durumunda ana yangın devresinin bütünlüğünün korunması amacıyla, devre üzerine; geminin kıç tarafına bakan korumalı mevkilerde ve tank güvertesinde 40 m'yi geçmeyen aralıklarla devre kesme valfları konulacaktır.

 

2.1.5 Hidrantların sayısı ve mevkileri

 

2.1.5.1 Hidrantlar; geminin, normal olarak seyir halinde iken yolcu veya mürettebat tarafından kullanılan herhangi bir bölümünün, veya boş durumdaki herhangi bir kargo bölmesinin veya herhangibir Ro-Ro bölmesinin herhangi bir yerinde; bir tanesi eklentisiz tek bir hortumdan, herhangi bir araç bölmesinin herhangi bir yerinde ise; her ikisi de eklentisiz tek bir hortumdan olmak üzere; aynı hidranttan beslenmeyen en az iki adet su jetinin oluşturulmasına olanak verecek sayıda ve yerleşimde olacaklardır. Ayrıca, söz konusu hidrantlar; korumalı bölmelerin çıkışlarına yakın olarak yerleştirileceklerdir.

 

2.1.5.2 Yolcu gemileri, Paragraf 2.1.5.1'deki gerekliliklere ilave olarak, aşağıdaki koşullara da uyacaklardır:

.1 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarındaki hidrantlar; bütün sugeçmez kaportalar ile ana düşey bölmelerdeki perdelerin üzerindeki bütün kapılar kapalı durumda iken, Paragraf 2.1.5.1'deki gerekliliklerin karşılanmasına olanak verecek sayıda ve yerleşimde olacaklar; ve,

 

.2 A kategorisindeki bir makine bölmesinin alt seviyesinde, bölmeye bitişik bir şaft yolundan girişin mevcut olması durumunda, bu makine bölmesinin dışında fakat girişin yakınında,iki adet hidrant mevcut olacaktır. Diğer bölmelerden bu şekildeki girişlerin mevcudiyeti durumunda, sözkonusu girişin bulunduğu bölmelerden bir tanesinde; A kategorisindeki makine dairesine girişin yakınında, iki adet hidrant bulunacaktır. Bu Kural'da tanımlanan şaft yolu veya bitişik bölmenin, bir kaçış yolu olmaması halinde, bu gereklilik uygulanmayabilir.

 

2.1.6 Hidrantlardaki basınçlar

 

İki pompa Paragraf 2.3.3'te tanımlanmış olan nozullardan aynı anda, Paragraf 2.1.3'de belirtilen basınçlardaki suyu devre üıerindeki hidrantlar vasıtasıyla pompalarken, bütün hidrantlarda, aşağıda belirtilen basınçlar idame ettirilecektir:

 

.1

Yolcu gemileri için:

 

 

4.000 gros ton ve daha yukarı

0.40 N/mm²

 

4.000 gros tondan aşağı

0.30 N/mm²

.2

Yük gemileri için:

 

 

6.000 gros ton ve daha yukarı

0.27 N/mm²

 

6.000 gros tondan aşağı

0.25 N/mm²

 

ve

 

 

.3 Hiçbir hidrantın azami basıncı; yangın hortumlarının etkin kullanımına imkan veren basıncı geçmeyecektir.

 

2.1.7 Uluslararası sahil bağlantısı

 

2.1.7.1 500 gros ton ve daha yukarısındaki gemiler; en az bir adet, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun uluslararası sahil bağlantısına sahip olacaktır.

 

2.1.7.2 Geminin her iki tarafında, bu şekildeki bir uluslararası sahil bağlantısının kullanılmasına olanak veren düzenlemeler mevcut olacaktır.

 

-192-

 

2.2.1 Yangın pompası olarak kabul edilen pompalar

 

Pissu, balast, sintine tahliye veya genel hizmet pompaları; normal olarak yakıt pompalamakta kullanılmamaları veya, nadiren yakıt transferi veya pompalama görevine tahsis edilebilmeleri halinde ise uygun devre değiştirme düzenlemelerine sahip olmaları koşuluyla, yangın pompası olarak kabul edilebilirler.

 

2.2.2 Yangın pompalarının sayısı

 

Gemilerde; aşağıdaki koşullara uygun, bağımsız çalışan yangın pompaları bulunacaktır:

 

.1

Yolcu gemilerinde:

 

 

4.000 groston ve daha yukarı

En az üç

 

4.000 grostondan aşağı

En az iki

.2

Yük gemilerinde:

 

 

1.000 groston ve daha yukarı

En az iki

 

1.000 grostondan aşağı

Bir tanesi bağımsız çalışan olmak

 

 

koşuluyla, en az iki adet güçle çalışan

 

2.2.3 Yangın pompalarının ve ana yangın devrelerinin düzenlenmesi

 

2.2.3.1 Yangın pompaları

 

Deniz iştirakleri, yangın pompaları ve güç kaynakları; aşağıdaki koşullara uygun olacaktır:

 

.1 1.000 gros ton ve üzerindeki yolcu gemilerinde, herhangibir kompartımanda bir yangının vukuunda; geminin bütün yangın pompaları kullanım dışı kalmayacak; ve,

 

.2 1.000 gros tonun altındaki yolcu gemilerinde ve yük gemilerinde, herhangibir kompartımanda çıkacak bir yangının, geminin bütün yangın pompalarını kullanım dışı bırakması halinde; güç kaynağı ile deniz iştiraki, ana yangın pompalarının güç kaynakları ile deniz iştiraklerinin bulunduğu bölmede olmayan ve, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun bir emercensi yangın pompasını da içeren alternatif bir sistem mevcut olacaktır.

 

2.2.3.2 Emercensi yangın pompasının bulunduğu bölme ile ilgili gereklilikler

 

2.2.3.2.1       Bölmenin gemideki yeri

 

Yangın pompasının bulunduğu bölme; A kategorisi makine bölmelerinin veya; ana yangın pompalarının bulunduğu bölmelerin sınırlarına bitişik olmayacaktır. Bu Kural'ın uygulanabilir olmadığı durumlarda, her iki bölmenin arasındaki müşterek perde, bir kontrol istasyonu için olması öngörülen bünyesel yangın geçirmezlik standardına eşdeğer standartta izole edilmiş olacaktır.

 

2.2.3.2.2 Emercensi yangın pompasına ulaşım

 

Makine bölmesi ile emercensi yangın pompası ve güç kaynağının bulunduğu bölmeler arasında doğrudan ulaşıma olanak veren bir geçiş bulunmayacaktır. Bu gerekliliğin uygulanabilir olmadığı hallerde, İdare; sözkonusu geçişin, makine dairesi tarafındaki kaportanın "A-60" standardında ve diğer kapının ise en az çelikten imal edilmiş olduğu, her ikisi de makul ölçülerde gaz geçirmez, kendi kendine kapanabilen ve açık tutma çengelleri de bulunmayan

 

-193-

 

iki kaportadan oluşan bir hava kilidi vasıtasıyla yapıldığı bir düzenlemeyi kabul edebilir. Bir diğer alternatif olarak, geçiş; makine bölmesinden uzakta ve emercensi yangın pompasını içeren, ayrıca; makine bölmesi ile emercensi yangın pompasının bulunduğu mevkilerde meydana gelecek bir yangında devre dışı kalmayan bir mevkiden çalıştırılabilen bir sugeçmez kaporta vasıtasıyla da olabilir. Bu özel ve alternatif düzenleme durumlarında; emercensi yangın pompasının ve onun güç kaynağının bulunduğu bölmeye, ikinci bir giriş olanağı sağlanmış olacaktır.

 

2.2.3.2.3       Emercensi yangın pompası bölmesinin havalandırılması

 

Emercensi yangın pompasına ait bağımsız güç kaynağının bulunduğu bölmeye ait havalandırma düzenlemeleri, mümkün olduğu kadar; bir makine bölmesinde çıkabilecek bir yangından oluşacak dumanın bu bölmeye girmesine veya yayılmasına engel olacak yeterlilikte olacaktır.

 

2.2.3.3 Yük gemileri için ilave pompalar

 

Yolcu gemilerinde, genel kullanım, sintine ve balast pompaları gibi diğer pompaların bir makine bölmesinde bulunması durumlarında; bu pompalardan, Paragraf 2.1.6.2 ve 2.2.4.2'de belirtilmiş olan kapasite ve basınç yeterliliklerine sahip en az bir tanesinin ana yangın devresine su basmasını mümkün kılacak şekilde düzenlenmiş olması sağlanacaktır.

 

2.2.4 Yangın pompalarının kapasiteleri

 

2.2.4.1 Bulunması öngörülen pompaların toplam kapasiteleri

 

Bulunması öngörülen yangın pompaları, Paragraf 2.1.6'da gösterilmiş olan basınçtaki basınçlı suyu, yangın söndürmek amacıyla, aşağıda belirtilmekte olan kapasitelerde temin edebilecek yeterliliklerde olacaklardır:

 

.1 Yolcu gemilerinde; sintine tahliye tulumbası olarak kullanıldıklarında sağlamaları gereken miktarın üçte ikisinden az olmayan miktarlarda; ve,

 

.2         Yük gemilerinde, emercensi pompaların dışında kalan pompalar; aynı

 

boyutlara sahip bir yolcu gemisinde sintine tahliye tulumbası olarak kullanıldıklarında her bir

 

bağımsız pompa tarafından Kural II-1/21 çerçevesinde sağlanması gereken miktarın üçte

 

dördünden az olmayan miktarlarda. Şu kadarla ki; hiçbir yük gemisinde yangın pompalarının

 

sağlaması gereken toplam basınçlı su miktarının, 180 m³/h'dan daha fazla olmasına gerek yoktur.

 

2.2.4.2 Herbir yangın pompasının kapasitesi

 

Bu Bölüm çerçevesinde bulundurulması gerekli (yük gemileri için Paragraf 2.2.3.1.2'de öngörülen emercensi pompalar dışında) pompaların her biri; en az, toplam pompa kapasitesi değerinin, %80'inden az olmayacak bulunması gerekli en az tulumba sayısına bölünmesi ile bulunacak, ancak; hiçbir şekilde, 25 m³/h'dan az olmayan bir kapasite değerine sahip olacak, ayrıca da; bu şekilde tanımlanan her bir pompa, en az; bu Bölüm'de tanımlanan kriterlere uygun iki adet su jetini her durumda oluşturabilecek yeterlilikte olacaktır. Bu yangın pompaları, gerekli durumlar altında ana yangın devrelerini besleyebilecek durumda olacaklardır. Bulunması öngörülen sayıdan daha fazla sayıda pompanın mevcut olması durumunda, gereken sayının üzerindeki pompalar; 25 m³/h'dan az olmayan bir kapasite değerine sahip olacak, ayrıca da; bu şekilde tanımlanan her bir pompa, , en az; Paragraf 2.1.5.1'de tanımlanan kriterlere uygun iki adet su jetini her durumda oluşturabilecek yeterlilikte olacaktır.

 

2.3    Yangın hortumları ve nozulları

 

-194-

 

2.3.1             Genel özellikler

 

2.3.1.1 Yangın hortumları; İdare'ce onaylı çürümeyen bir malzemeden imal edilmiş olacak, ayrıca; kullanılmalan gerekli olabilecek bölmenin her yerinde su jeti oluşturabilecek uzunlukta olacaklardır. Her bir hortuma tahsis edilmiş bir nozul ve gerekli sayıda kaplin mevcut olacaktır. Bu Bölüm'de "yangın hortumu" olarak belirtilmiş olan hortumlar, gerekli fitingleri ve aletleri ile birlikte, servis hidrantlarının veya bağlantılarının yakınlarında kolaylıkla görünebilir mevkilerde kullanılmaya hazır durumda bulundurulacaklardır. Ayrıca, 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerindeki iç bölmelerde, yangın hortumları yangın hidrantlarına devamlı bağlı durumda bulundurulacaktır. Yangın hortumları en az 10 m'lik bir uzunluğa sahip olacak, ancak; aşağıda belirtilen uzunluklardan daha uzun olmayacaktır:

 

.1         Makine bölmelerinde 15 m;

 

.2         Diğer bölmelerde ve açık güvertelerde 20 m; ve,

 

.3         30 m'den daha fazla genişliğe sahip gemilerdeki açık güvertelerde ise 25 m.

 

2.3.1.2 Gemide mevcut her bir hidrant için bir hortum ve bir nozulun mevcut olması durumları dışında, hortum kaplinleri ile nozullar tümüyle birbiri ile uyumlu olacaktır.

 

2.3.2             Yangın hortumlarının sayısı ve çapları

 

2.3.2.1 Gemide; İdare'nin tatminkar bulacağı sayıda ve çapta yangın hortumu mevcut olacaktır.

 

2.3.2.2 Yolcu gemilerinde, Paragraf 2.1.5'te öngörülen her bir hidrant için en az bir adet yangın hortumu mevcut olacak ve bu hortumlar; sadece yangın söndürme, veya; yangın eğitimleri ve denetlemelerde yangın ekipmanlarının test edilmesi amaçları ile kullanılacaktır.

 

2.3.2.3          Yük gemilerinde:

 

.1 1000 gros ton ve üzerindeki gemilerde bulunması gerekli yangın hortumları; gemi boyunun her bir 30 metrelik kısmı için bir adet artı bir adet yedek olmak üzere hesaplanacak, ancak bu toplam sayı, hiçbir şekilde beşten az olmayacaktır. Bu sayı, herhangibir makine dairesinde herhangibir nedenle gerek görülen hortumları içermeyecektir. İdare; geminin tipini ve kullanılmakta olduğu taşıma özelliklerini de dikkate alarak, yeterli sayıdaki hortumun her zaman hazır ve ulaşılabilir durumda olmasının sağlanması bakımından, gemide bulundurulması gerekli olan hortum sayısını artırabilir. Kural 19 çerçevesinde tehlikeli yük taşıyan gemilerde, yukardaki formüllere göre bulundurulması gereken hortum ve nozul sayısından üç adet daha fazlası bulundurulacaktır.

 

.2 1000 gros tondan daha küçük gemilerde, bulundurulması gerekli hortum sayısı; Paragraf 2.3.2.3.1'de verilmiş bulunan kriterlere göre hesaplanacaktır. Bununla birlikte; bulundurulacak toplam hortum sayısı, hiçbir şekilde üçten daha az olmayacaktır.

 

2.3.3             Nozulların ölçü ve tipleri

 

2.3.3.1 Bu Bölüm'ün amaçları bakımından, standart nozul ölçüleri; 12 mm, 16 mm ve 19 mm veya, bu ölçülere mümkün olduğu kadar yakın değerler olacaktır. Bunlardan daha büyük yarıçaplı nozullara müsaade edilmesi, İdare'nin onayına bağlıdır.

 

2.3.3.2 Yaşam ve hizmet bölmelerinde, 12 mm'den daha büyük ölçekte nozul kullanılmayacaktır.

 

-195-

 

2.3.3.3          Makine bölmeleri ve harici alanlarda, nozul ölçeğinin saptanmasında; 19

 

mm'den daha büyük ölçekte nozul kullanılmasına gerek olmayan bir hesaplama ile; mevcut en

 

düşük kapasiteli yangın pompasının kullanımı durumunda, Paragraf 2.1.6'da belirtilen basınçla, iki

 

adet su jetinde en yüksek su çıkışını sağlanması hedef alınacaktır.

 

2.3.3.4 Nozullar; üzerinde kullanım ve açma-kapama düzeneği bulunan, onaylı bir çift maksat (örneğin; sprey ve su jeti) nozulu olacaktır.

 

 • Taşınabilir yangın söndürücüler

 

3.1    Tip ve dizayn

 

Taşınabilir yangın söndürücüler, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun olacaklardır.

 

3.2    Yangın söndürücülerin düzeni

 

3.2.1 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonları, uygun tiplerde ve İdare'nin yeterli göreceği sayıda taşınabilir yangın söndürücülerle donatılmış olacaktır. 1000 gros ton ve üzerindeki gemilerde, en az beş adet taşınabilir yangın söndürücü bulundurulacaktır.

 

3.2.2 Herhangibir bölmede kullanılması öngörülen taşınabilir yangın söndürücülerden bir adedi, sözkonusu bölmenin girişine yakın bir yerde bulundurulacaktır.

 

3.2.3 Karbondioksitli yangın söndürücüler, yaşam bölmelerinde bulundurulmayacaktır. Kontrol istasyonları ile, elektrikli veya elektronik cihazların veya geminin güvenliği yönünden gerekli olan ekipmanların bulunduğu diğer bölmelerde, yangın söndürücü ajanı elektriki geçirgenliğe sahip olmayan ve sözkonusu bölmedeki cihazlara zararlı olmayan tipteki yangın söndürücüler bulundurulacaktır.

 

3.2.4 Yangın söndürücüler; herhangibir yangın durumunda çabuklukla ve kolaylıkla erişilebilecek mevkilerde, kolaylıkla görülebilir şekilde bulundurulacak ve; hava koşulları, vibrasyon veya diğer harici etkiler yüzünden kullanılabilirlikleri azalmayacak bir şekilde her an kullanıma hazır durumda idame ettirileceklerdir. Taşınabilir yangın söndürücüler, daha önce kullanılmış olup olmadıklarını belirten bir düzeneğe sahip olacaklardır.

 

3.3    Yedek söndürücü ajanlar

 

3.3.1 Kullanılması öngörülen ilk on yangın söndürücünün kapasitesinin 100%'üne, geri kalan yangın söndürücülerin kapasitesinin de 50%'sine eşit miktarda yedek söndürücü ajanın gemide doldurulabilir şekilde bulundurulması sağlanacaktır. Altmış birimden daha fazla toplam yedek söndürücü şarjın bulundurulmasına gerek yoktur. Yedek söndürücü ajanın gemide doldurulabilmesine ilişkin talimatlar gemide mevcut olacaktır.

 

3.3.2 Gemide yeniden doldurulabilme olanağına sahip olmayan yangın söndürücülerin kullanılması halinde; yukardaki Paragraf 3.3.1'de verilmiş bulunan kritere uygun olarak; aynı sayıda; aynı kapasitede ve tipte ilave yangın söndürücüler bulundurulacaktır.

 

 • Sabit yangın söndürücü sistemler

 

4.1    Sabit yangın söndürücü sistemlerin tipleri

 

4.1.1 Aşağıda Paragraf 5'te bulundurulması öngörülen sabit yangın söndürücü sistemlerin, aşağıdaki sistemlerden bir tanesi olması gerekir:

 

-196-

 

.1         Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun sabit bir gazlı söndürme

 

sistemi;

 

.2 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun sabit bir yüksek genleşme köpüklü yangın söndürme sistemi; ve

 

.3 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun sabit bir basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi.

 

4.1.2 Bu Bölüm'de gerekli olduğuna dair kayıt bulunmayan sabit bir yangın söndürme sisteminin monte edilmiş olması halinde, sözkonusu yangın söndürme sistemi; bu Bölüm'de belirtilmiş bulunan gerekliliklere ve Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olacaktır.

 

4.1.3 Halon 1211, 1301 ve 2402 ile perflurokarbon kullanan yangın söndürme sistemlerinin kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

 

4.1.4 Genel bir kural olarak, sabit yangın söndürme sistemlerinde stimin yangın

 

söndürme ajanı olarak kullanılmasına İdare tarafından müsaade edilmeyecektir. Bu amaçla

 

kullanılmasına müsaade edilmesi durumlarında,stimin sadece kapalı bölmelerde, Yangın Güvenlik

 

Sistemleri Tüzüğü'ndeki gerekliliklere uyulmak koşuluyla ve diğer gerekli yangın söndürme

 

sistemlerine ek olarak kullanılması sağlanacaktır.

 

4.2    Sabit gazlı yangın söndürme sistemleri için kapatma donanımları

 

Sabit bir gazl ı yangın söndürnıe sisteminin kullanılması durumunda, korunan bölmeye hava girişine veya bölmeden gaz çıkışına imkan verebilecek açıklıkların, korunan bölmenin dışından kapatılabilmeleri mümkün olacaktır.

 

4.3    Yangın söndürme ajanlarının depoları

 

Yangın söndürme ajanının korunan bir bölmenin dışındaki bir yerde depolanması durumunda,

 

sözkonusu ajan; baş çatışma perdesinin geri tarafında bulunan ve başka bir amaçla kullanılmayan

 

bir depoda muhafaza edilecektir. Bu şekildeki bir depoya girişler; tercihen açık güverteden

 

yapılacak ve bu giriş, korunan bölmeden bağımsız olacaktır. Sözkonusu deponun güverte altında

 

olması halinde, ana güverteden en çok bir güverte aşağıda olacak, açık güverteden bir tek iskele

 

veya merdiven vasıtasıyla doğrudan girilebilir şekilde olacaktır. Güverte altında bulunan veya açık

 

güverteden doğrudan bir girişi bulunmayan depolar; egzost gazını bölmenin tabanından çekecek

 

şekilde dizayn edilmiş ve bölmenin havasını saatte 6 kez değiştirebilme kapasitesine sahip

 

mekanik bir havalandırma sistemi ile teçhiz edilmiş olacaktır. Giriş kapıları dışarı doğru açılacak,

 

bu depo bölmesi ile bitişik kapalı bölmeler arasında sınır oluşturan perdeler ve güverteler;

 

üzerlerinde bulunan bütün kapı ve diğer açıklıkların kapanmasında kullanılmış kaportalarla

 

birlikte, gaz geçirmez nitelikte olacaktır. 9.1'den 9.8'e kadar olan Tablo'ların kullanımı açısından,

 

bu şekildeki depo bölmeleri; bir yangın kontrol istasyonu olarak kabul edileceklerdir.

 

4.4    Diğer yangın söndürme sistemlerine ait su pompaları

 

Ana yangın devresini besleyenlerin dışında kalan ve bu Bölüm çerçevesinde bulunması öngörülen yangın söndürme sistemlerinin gerektirdiği suyu basan pompalar,onlar ın güç kaynakları ve kontrol donanımlar ı; bu sistemlerin korumakta olduğu bölme veya bölmelerin dışında monte edilmiş olacak, ve; bu pompaların korumakta olduğu bölme veya bölmelerde ortaya çıkabilecek bir yangında devre dip kalmayacak şekilde düzenlenmiş olacaklardır.

 

 • Makine bölmelerindeki yangın söndürme düzenekleri

 

5.1    Akaryakıtla çalışan kazanlar veya diğer yakıt birimlerini içeren makine bölmeleri

 

5.1.1 Sabit yangın söndürücü sistemler

 

-197-

 

Akaryakıtla çalış an kazanlar veya diğer yakıt birimlerini içeren A kategorisi makine bölmelerinde Paragraf 4.1'deki sabit yangın söndürücü sistemlerden herhangi bir tanesi bulunacaktı r. Her durumda, sözkonusu makine bölmesi veya kazan dairesi birbirlerinden tamamen ayrı değilse, veya; kazan dairesinden makine bölmesinin içine akaryakıt damlama olasılığı mevcutsa, bu durumlarda; makine bölmesi ile kazan dairesi tek bir bölme olarak mütalaa edilecektir.

 

5.1.2             İlave yangın söndürme düzenekleri

 

5.1.2.1 Her bir kazan dairesinde veya kazan dairesine girişlerden birinin dışında, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun özelliklerde en az bir adet taşınabilir köpük aplikatörü bulunacaktır.

 

 1. 1.2.2 Her kazan dairesinde, her bir ateşleme mahallinde veya birimin bir kısmının bulunduğu her mahalde en az iki adet taşınabilir köpüklü söndürücü veya eşdeğeri bulunacaktır. Her kazan dairesinde, en az bir adet, onaylı ve en az 135 lt kapasitesinde sabit köpüklü tip yangın söndürücü veya eşdeğeri bulunacaktır. Söz konusu yangın söndürücüler, bölmenin her yerine erişmeye yeterli uzunlukta, tambur üzerine sarılmış hortumlarla teçhiz edilmiş olacaktır. 175 kW'dan daha düşük yardımcı kazanlar için; en az 135 lt kapasitesinde köpüklü tip onaylı bir yangın söndürücünün bulundurulması zorunlu değildir.

 

5.1.2.3 Her ateşleme mahallinde, içersinde; en az 0.1 m³ kum, sodayla emprenye edilmiş talaş veya diğer onaylanmış kuru maddeler bulunan bir sandık ile, söndürme ajanının dağıtılmasına yarayan uygun bir kürek bulunacaktır. Sözkonusu bu sandık muhtevası ve düzenlemesi yerine, taşınabilir bir yangın söndürücü de bir alternatif olarak bulundurulabilir.

 

5.2

İçten yanmalı motorların bulunduğu makine bölmeleri

5.2.1

Sabit yangın söndürme sistemleri

 

İçten yanmalı motorların bulunduğu A kategorili makina bölmeleri paragraf 4.1 de bahsedilen sabit bir yangın söndürme sistemi ile donatılacaktır.

 

5.2.2             İlave yangın söndürme düzenekleri

 

5.2.2.1 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun en az bir adet taşınabilir köpük aplikatörü bulunacaktır.

 

5.2.2.2 Bu tanıma uyan bölmelerin her birinde, kullanılan köpük veya diğer söndürücü ajanın; basınçlı yakıt ve yağlama yağı sistemlerinin, di şli donanımları nın ve diğer yangın tehlikesine sahip cihazların üzerine uygulanmasına yeterli olacak sayıda, her biri en az 45 lt kapasitesinde veya eşdeğeri, köpüklü tip onaylı yangın söndürücüler bulundurulacakt ır. Ayrıca, bölmenin içersindeki hiçbir noktanın, bir yangın söndürücüden yürüme mesafesinin 10 m'den fazla olmayacağı şekilde, her durumda da ikiden az olmayan, yeterli sayıda taşınabilir köpüklü yangın söndürücü veya eşde ğeri bulunacaktır. Yük gemilerinin daha küçük bölmeleri için İdare; bu Kural'ın uygulanmasında gevşetme yapabilir.

 

5.3    Stim türbinleri veya kapalı stim makineleri içeren makine bölmeleri

 

5.3.1 Sabit yangın söndürme sistemleri

 

Toplam olarak 375 kW'dan yukarı güce sahip olup, ana makine olarak veya diğer amaçlarla kullanılan stim türbinleri veya kapalı stim makineleri içeren makine bölmeleri, sözkonusu bölmenin zaman zaman personel bulundurulmayan bölme olması durumunda, Paragraf 4.1'de tanımlanmış olan yangın söndürme sistemlerinden birisi ile teçhiz edileceklerdir.

 

5.3.2             İlave yangın söndürme düzenekleri

 

5.3.2.1 Bu tanıma uyan bölmelerin her birinde, kullanılan köpük veya di ğer eş değer ajanın, bölmedeki basınçlı yağlama yağı sistemi ile; türbinlerin, motorların veya ilişkili diğer dişli donanımlar ının basınçl ı yağlama devrelerini içeren gövdelerinin her kısmının ve yangın tehlikesine sahip di ğer cihazların üzerine uygulanmasına yeterli olacak sayıda, her biri en az 45 lt kapasitesinde veya eşdeğeri, köpüklü tip onaylı yangın söndürücüler bulundurulacaktır. Bununla birlikte, en azından bu alt paragrafta bulunması öngörülen koruma seviyesindeki bir korumanın,

 

-198-

 

bir sabit yangın söndürücü tarafından, Paragraf 4.1'de tanımlanmış olduğu şekilde sağlanmakta olması durumunda, bir önceki cümlede tanımlanan köpüklü tip yangın söndürücülerin söz konusu bölmelerde bulundurulmasına gerek yoktur.

 

5.3.2.2 Paragraf 5.1.2.2'de bulundurulmaları öngörülmüş olanların mevcut olması durumu hariç; bölmenin içersindeki hiçbir noktanı n, bir yangın söndürücüden yürüme mesafesinin 10 m'den fazla olmayacağı şekilde ve, hiçbir bölmede ikiden az olmayacak şekilde, yeterli sayıda taşınabilir köpüklü yangın söndürücü veya eşdeğeri bulunacaktır.

 

5.4    Diğer makine bölmeleri

 

Paragraf 5.1, 5.2 ve 5.3'te kendileri ile ilişkili olarak herhangi bir yangın söndürücü gerekliliği tanımlanmamış olan herhangi bir bölmede yangın riskinin mevcut olduğunun İdare tarafından değerlendirilmesi halinde, bu şekildeki bölmelerin içinde veya yakınında; taşı nabilir yangın söndürücüler veya İdare tarafından yeterli bulunacak diğer yangın söndürücü sistem düzenlemeleri yapılmış olacaktır.

 

5.5    Yolcu gemileri için ilave gereklilikier

 

36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, A kategorisi bütün makine bölmelerinde, en az iki adet uygun sis aplikatörü bulundurulacaktır.*

 

5.6    Yerel kullanım amaçlı sabit yangın söndürme sistemleri

 

5.6.1 Paragraf 5.6 500 gros ton ve daha üzerindeki yolcu gemileri ile, 2.000 gros ton ve üzerindeki yük gemileri için uygulanacaktır.

 

5.6.2 Hacim olarak 500 m³'ün üzerinde olan A kategorisi makine bölmeleri, Paragraf

 

5.1.1'de tanımlanmış olan sabit yangın söndürme sistemlerine ilave olarak,Organizasyon

 

tarafından yayınlanacak esaslara uygun şekilde; su bazlı veya eşdeğeri onaylı bir yerel kullanım

 

amaçlı sabit yangın sistemi ile korunacaktır.** Periyodik olarak insan bulundurulmayan makine

 

bölmeleri ile ilgili olarak, sözkonusu yangın söndürme sistemleri; hem otomatik, hem de manuel

 

çalıştırma yeteneklerine sahip olacaklardır. Sürekli olarak personel bulundurulan makinebölmeleri

 

ile ilgili olarak, söz konusu yangın söndürücü sistemin sadece manuel çalıştırma yeteneğine sahip

 

olması yeterlidir.

 

5.6.3 Yerel kullanım amaçlı yangın söndürme sistemleri, aşa ğıda verilen örneklere benzer alanların; gemi makinelerinin stop edilmesi, personel tahliyesi veya bölmelerin yangın geçirmez duruma geçirilmesine gerek kalmaksızın korunma altına alınabilmesi maksadıyla kullanılabilirler:

 

.1 Ana makine veya güç jeneratörü olarak kullanılan içten yanmalı makinelerin yangın riski taşıyan kısımları;

 

.2         Kazan önleri;

 

.3         Katı atık yakıcıların yangın riski taşıyan kısımları; ve,

 

.4         Isıtılmış yakıt pürifayerleri.

 

5.6.4 Yerel amaçlı herhangibir yangın sisteminin devreye girmesi, korunan bölmede görünür ve sürekli olarak personel bulundurulan istasyonlarda kolaylıkla duyulabilen bir alarmı devreye sokacaktır. Sözkonusu alarm, hangi yerel sistemin devreye girmiş olduğunu belirtecektir. Bu paragrafta belirtilmiş olan alarm gereklilikleri, bu Bölüm'ün diğer kısımlarında öngörülmüş olan yangın tespit ve alarm sistemi gerekliliklerine ilave olup, onların yerine geçmezler.

 

 • Sis aplikatörü; uzun kenarı yaklaşık 2 m uzunluğunda olup yangın hortumunun ucuna takılan, kısa kenarı ise 250 mm uzunluğunda ve bit sis nozulu ile teçhiz edilmiş veya bit su sprey nozulu takılabilen L şeklindeki bir metal aparattır.

 

 • A kategorisi makine bölmelerinde kullanılacak su bazlı yerel kullanım amaçlı sabit yangın söndürme sistemlerinin onayına ilişkin esaslar'a bakınız (MSC/Circ.913)

 

 

-199-

 

 • Kontrol istasyonları, yaşam ve hizmet bölmelerindeki yangın söndürme düzenekleri 1 Yolcu gemilerindeki sprinkler sistemleri

6.1.1 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde; bütün kontrol istasyonlarında, koridorlar ve merdivenler dahil yaşam ve hizmet bölmelerinde, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun, onaylı tipte ve otomatik bir sprinkler, yangın tespit ve yangın alarmı sistemi bulundurulacaktır. Önemli cihazların sudan hasar görebileceği kontrol istasyonları, bu sprinkler sistemlerine bir alternatif olarak; bir diğer onaylı tip sabit yangın söndürücü ile de teçhiz edilebilirler. Boş alanlar, genel tuvaletler, karbon dioksit odaları ve benzeri alanlar gibi çok düşük veya hiçbir yangın riskine sahip olmayan bölmelerin otomatik bir sprinkler sistemi ile teçhiz edilmelerine gerek yoktur.

 

6.1.2 Yaşam bölmelerinden sadece koridorlarında, merdivenlerinde ve kaçış yolları üzerinde Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olarak sabit bir duman tespit ve yangın alarm sistemi ile teçhiz edilmiş olan 36'dan daha az sayıda yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, Kura17.5.3.2 gereğince otomatik bir sprinkler sistemi bulunacaktır.

 

6.2    Yük gemileri için sprinkler sistemleri

 

Kural 9.2.3.1.1.2'ye göre IIC metodu benimsenmiş olan yük gemilerinde, Kural 7.5.5.2'nin gerekliliklerine uygun olarak otomatik bir sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemi bulunacaktır.

 

6.3    Yanıcı sıvı içeren bölmeler

 

6.3.1 Boya portuçları, aşağıdaki şekillerde korunacaktır:

 

.1 Korunan bölmenin toplam hacminin en az 40%'ına eşdeğere hacimde gaz üretmek üzere dizayn edilmiş bir karbon dioksit sistemi;

 

.2 En az 0.5 kg/m³’lük yoğunlukta toz oluşturacak şekilde dizayn edilmiş bir kuru tozlu sistem;

 

.3 5 litre/m²'lik kapasitede dizayn edilmiş bir yağmurlama veya sprinkler sistemi. Yağmurlama sistemleri, geminin ana yangın devresi ile irtibatlı olabilirler; veya,

 

.4 Bunlara eşdeğer bir koruma sağlayan ve İdare tarafından uygun bulunan bir diğer sistem. Her durumda; kullanılan sistemin, korunan bölmenin dışından kullanılabilir durumda olması gereklidir.

 

6.3.2 Yanıcı sıvıların depolandığı portuçlar, İdare tarafından onaylanmış uygun bir yangın söndürme sistemi ile teçhiz edilmiş olacaklardır.

 

6.3.3 Yaşam bölmelerine açılmayan ve 4 m²’den daha az bir güverte alanına sahip olan portuçlar için, sabit bir karbon dioksit sistemi yerine; bölmenin toplam hacminin en az 40%'ına eşdeğere hacimde gaz üretmeye yeterli taşınabilir bir sistem de kabul edilebilir. Bu şekildeki portuçlarda, korunan bölmeye girmek

 

 

 

-200-

 

zorunda kalınmaksızın, söndürücünün dışardan kullanımına olanak veren bir yangın kaportası bulunacaktır. Öngörülen taşınabilir yangın söndürücü, bölmeye giriş kaportasının yanında bulundurulacaktır. Bir alternatif olarak; ana yangın devresinin kullanımına olanak sağlayan bir hortum bağlantısı veya bir yangın kaportasının bulunması da yeterli olabilir.

 

6.4    Fritözler

 

Sıvı yağ içinde pişirmeye mahsus fritöz tipi mutfak ekipmanları ile ilgili olarak aşağıdaki önlemler alınmış olacaktır:

 

.1 Örgüt'ün onaylamış olduğu uluslar arası standarda göre test edilmiş otomatik veya manuel bir yangın söndürücü; *

 

.2 Arızalanması halinde kullanıcıyı uyaran alarmlar ile teçhiz edilmiş ana ve yedek termostatlar;

 

.3 Yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ile birlikte elektriği kesilmesini sağlayan düzenlemeler;

 

.4 Ekipmanın bulunduğu mutfak bölmesindekileri uyaran ve yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ile harekete geçen bir alarm sistemi; ve,

 

.5 Yangın savunma sisteminin manuel kullanımına olanak veren ve ilgili personelin kolaylıkla görebileceği şekilde işaretlenmiş kontroller.

 

 • Kargo bölmelerindeki yangın söndürme düzenlemeleri

 

7.1    Genel kargo bölmelerindeki sabit gazlı yangın söndüıme sistemleri

 

7.1.1 Paragraf 7.2'de belirtilen özel durumlar dışında, 1.000 gros ton ve üzerindeki yolcu gemilerinin kargo bölmeleri; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün şartlarına uyan sabit bir Karbondioksitli veya inert gazlı yangın söndürücü veya, eşdeğer koruma sağlayan sabit bir yüksek genleşmeli köpüklü sistem ile korunmuş olacaktır.

 

7.1.2 1.000 gros tonun altındaki yolcu gemileri için, sözkonusu geminin Paragraf 7.1.1'in gerekliliklerinin uygulanmasını gerektirmeyecek derecede kısa süreli seyirler yapmakta olduğu konusunda İdare'nin ikna edilmesi durumlarında, geminin ambar kapaklarının çelik olması ve kargo bölmelerine iştirakli bütün havalandırma sistemleri ve diğer açıklıkların, yeterli etkinlikle kapatılmalarına olanak veren donanımlarla teçhiz edilmiş olması koşullarıyla, kargo bölmelerindeki yangın söndürme düzenlemelerinin yeterliliği; İdare'nin takdirine bırakılmıştır.

 

7.1.3 2.000 gros ton ve üzerindeki yük gemilerinin Ro-Ro ve araç bölmeleri hariç olmak üzere kargo bölmeleri; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün şartlarına uyan, sabit bir karbondioksitli veya inert gazlı yangın söndürücü veya, eşdeğer koruma sağlayan bir sistem ile korunmuş olacaktır.

 

7.1.4 İdare, bir geminin; sadece maden cevheri, kömür, tahıl, yaş kereste ve kolay

 

tutuşmayan veya kendi değerlendirmesine göre düşük yangın riski taşıyan yükleri** taşımak üzere

 

inşa edilmiş ve sadece bu yüklerin

 

 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu'nun önerilerine, özel olarak da ISO 15371:2000 mutfaklarda kullanılan fritöz tipi pişirme ekipmanları için yangın söndürme sistemleri dokümanına bakınız. Dökme Katı Yükler için

 

 • Pratik Emniyet Tüzüğü, emercensi programı B14'ün "kömür için" kısmına, ve; Parlamayan veya Düşük Yangın Riski Oluşturan veya Sabit Gazlı Yangın Söndürücü Sistemlerinin Etkili Olmadığı Dökme Katı Yüklerin Listesi (MSC/Circ.671)'ne bakınız.

 

-201

 

taşınmasında kullanılacağı konusunda tatmin olması durumunda, Paragraf 7.1.3 ve 7.2'deki gerekliliklerin, sözkonusu gemide uygulanmamasına müsaade edebilir. Bu şekildeki bir istisna, sadece; sözkonusu geminin ambar kapaklarının çelik olması ve kargo bölmelerine iştirakli bütün havalandırma sistemleri ve diğer açıklıkların, yeterli etkinlikle kapatılmalarına olanak veren donanımlarla teçhiz edilmiş olması koşullarında tanınabilir. Bu şekildeki bir istisnanın tanınmış olması durumunda, İdare; geminin inşa yılını dikkate almaksızın, Kural I/12(a)(vi) çerçevesinde bir İstisna Sertifikası tanzim edecek, ve; bu sertifika altında gemide taşıması öngörülen yüklerin listesinin sözkonusu sertifikaya eklenmiş olmasını sağlayacaktır.

 

7.2    Tehlikeli yükler için sabit gazlı yangın söndürme sistemleri

 

Kargo bölmelerinin herhangi birisinde tehlikeli yüklerin taşınması öngörülen bir gemide, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün şartlarına uyan sabit bir karbondioksitli veya inert gazlı yangın söndürücü veya, taşınan yük dikkate alındığında; İdare'nin kanaatine göre eşdeğer bir koruma sağlayan bir yangın söndürme sistemi bulunacaktır.

 

 • Kargo tanklarının korunması

 

8.1    Sabit güverte köpüklü yangın söndürücü sistemleri

 

8.1.1 Sözkonusu gemideki mevcut düzenlemeler ile ekipmanlar dikkate alındığında, standart sisteme eşdeğer bir koruma sağlayan diğer sabit sistemlerin kullanılmasma İdare'nin Kural I/5 çerçevesinde müsaade etmiş olduğu durumlar dışmda; 20.000 deadweight ton ve üzerindeki tankerlerde, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün koşullarına uygun sabit bir güverte köpüklü yangın söndürücü sistemi bulunacaktır. Alternatif sabit sistemler, Paragraf 8.1.2'deki gerekliliklere uygun olacaklardır.

 

8.1.2 İdare'nin, Paragraf 8.1 çerçevesinde alternatif sabit sistemlerin kullanılmasına müsaade etmesi durumlarında, bu sistemler;

.1 Yakıt saçıntılarının tutuşmasından kaynaklanan yangınları söndürebilecek ve, henüz yanmamış saçıntıların parlamasına da engel olabilecek yeterlilikte olacak;

 

.2         Hasar almış tanklardaki yangınla da mücadele edebilecek yeterlilikte

 

olacaktır.

 

8.1.3 20.000 deadweight tonun altındaki tankerlerde, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun bir güverte köpüklü yangın söndürücü sistemi bulunacaktır.

 

 • Tankerlerde kargo pompa dairelerinin korunması

 

9.1 Her kargo pompa dairesinde, pompa dairesinin dışındaki bir mevkiden kumanda edilebilecek şekilde, aşağıda belirtilen sabit yangın söndürme sistemlerinden birisi bulunacaktır. Kargo pompa daireleri, A kategorisi makine bölmeleri için uygun olan bir sistemle teçhiz edilmiş olacaktır.

 

9.1.1 Aşağıdaki koşullara uyan, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerini de karşılayan bir karbon dioksitli yangın söndürme sistemi:

.1 Yangın söndürücü ajanın serbest bırakılmış olduğunu sesli olarak uyaran alarmları, parlayabilir yakıt buharı/hava karışımı ortamında kullanım yönünden güvenli olacak; ve

 

.2         Üzerinde; elektrostatik patlama tehlikesi nedeniyle, sistemin sadece

 

yangının söndürülmesi amacıyla kullanılabileceğini, inertlere amacıyla kullanılamayacağını açıkça

 

belirten bir uyarı bulunacaktır.

 

9.1.2 Köpük konsantresi beslemesine ilişkin düzenlemenin, taşınmakta olan yüklerden oluşan bir yangın halinde de işleyebilmesi koşuluyla; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerini karşılayan yüksek genleşmeli köpüklü bir yangın söndürme sistemi.

 

-202-

 

9.1.3 Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerini karşılayan sabit basınçlı yağmurlama sistemi.

 

9.2    Yangın söndürücü ajanın miktarı

 

Kargo pompa dairesindeki sistemde kullanılan söndürücü ajanın, diğer bölmelere hizmet veren sistemlerde de kullanılması durumunda, sözkonusu besleme ajanının miktarının veya besleme değerinin, en büyük kompartıman için ön görülenden daha fazla olmasına gerek yoktur.

 

 • İtfaiyecilerin teçhizatı 1 İtfaiyeci teçhizatı tipleri

 

İtfaiyecilerin teçhizatı, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olacaktır. 10.2 İtfaiyeci teçhizatının miktarı

 

10.2.1           Gemilerde, en az iki takım itfaiyeci teçhizatı bulunacaktır.

 

10.2.2           Yolcu gemilerinde, yukardaki en az miktara ilave olarak;

 

.1 Yaşam ve hizmet bölümlerinin tümünün üzerinde yer aldığı güverte uzunluğunun, sözkonusu bölümlerin birden fazla güverte üzerinde bulunması durumunda ise, bunlardan; üzerindeki yaşam ve hizmet bölümlerinin uzunluğu en fazla olanının, her 80 metresi ve küsuru için de aynı şekilde, iki takım itfaiyeci teçhizatı ile, ayrıca; her biri Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nde belirtilmiş olan nitelikteki malzemeyi içeren iki takım kişisel ekipman seti bulundurulacaktır. 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, her bir düşey ana bölme için de ayrıca, iki adet ilave itfaiyeci teçhizatı bulundurulacaktır. Bununla birlikte; bağımsız bir ana düşey bölme oluşturan merdiven boşlukları ile, Kural 9.2.2.3'de tanımlanmış olan Kategori (6), (7), (8) veya (12) bölmeleri içermeyen geminin baş ve kıç taraflarındaki düşey ana bölmeler için bu şekilde ilave itfaiyeci teçhizatmın bulundurulmasma gerek yoktur; ve,

 

.2 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, her bir çift solunum cihazı için, bir adet sis aplikatörü, sözkonusu solunum cihazlarının yakınında bulundurulacaktır.

 

10.2.3 Tankerlerde, yukarda öngörülenlere ilave olarak, iki adet itfaiyeci teçhizatı daha bulundurulacaktır.

 

10.2.4 İdare; geminin tonajı ile tipini göz önünde bulundurmak suretiyle, kişisel ekipman seti ve solunum cihazı sayılarında yukarda belirtilıniş olanlara ilaveler yapılmasını isteyebilir.

 

10.2.5 Bulundurulması gerekli her bir solunum cihazı için iki adet yedek şarj mevcut olacaktır. 36'dan daha az yolcu taşıyan yolcu gemileri ile, oksijen tüplerini gerekli temizlikte doldurabilme bakımından uygun olanaklara sahip bulunan yük gemilerinde; bulundurulması gerekli her bir solunum cihazı için bir adet yedek şarj mevcut olacaktır. 36'dan daha fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde; bulundurulması gerekli her bir solunum cihazı için en az iki adet yedek şarj mevcut olacaktır.

 

10.3  İtfaiyeci teçhizatlarının muhafazası

 

10.3.1 İtfaiyeci teçhizatları veya kişisel ekipman setleri; sürekli ve kolaylıkla görünebilecek şekilde işaretlenmiş bulunan, ulaşılması kolay bir yerde kullanılmaya hazır bir durumda bulundurulacaklar, birden fazla itfaiyeci teçhizatı veya birden fazla kişisel ekipman setinin bulundurulmasının gerekli olduğu durumlarda ise, söz konusu teçhizat; birbirinden uzak yerlerde muhafaza edileceklerdir.

 

-203-

 

10.3.2 Yolcu gemilerinde, herhangi bir bölmede en az iki adet itfaiyeci teçhizatı ile, ilaveten bir adet kişisel ekipman seti bulundurulacaktır. Her bir düşey ana bölmede, en az iki adet itfaiyeci teçhizatı bulundurulacaktır.

 

Kural 11

 

Bünyesel mukavemet

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; geminin mukavim elemanlarının dirençlerinin sıcaklık etkisiyle kısmen veya tamamen çökmesinin önlenmesi suretiyle geminin bünyesel mukavemetinin idame ettirilmesidir. Bu amaçla, geminin mukavim elemanlarında kullanılan malzemenin, yangın etkisiyle direncini kaybetmeyecek yapıda olması sağlanacaktır.

 

 • Tekne, üst yapılar, mukavim perdeler, güverte ve güverte evlerinin malzemesi

 

Tekne, üst yapılar; mukavim perdeler, güverteler ve güverte evleri çelik veya eşdeğer malzemeden imal edilecektir. Kural 3.43'te tanımlanmış bulunan çelik veya eşdeğer malzeme tanımının uygulanması çerçevesinde, "yangına maruz kalabilme seviyesi"nin belirlenmesinde; 9.1'den 9.4'e kadar olan Tablo'lardaki geçirmezlik ve izolasyon standartları kullanılacaktır. Örneğin; güverteler veya bordalar ile güverte evlerinin sınırlarını oluşturan perdelerin "B-0" geçirmezliğe sahip olmasına müsaade edilen durumlarda, "yangına maruz kalabilme seviyesi" yarım saat olacaktır.

 

 • Alüminyum alaşımı yapılar

 

Paragraf 2'de aksi belirtilmediği sürece, binaların herhangibir kısmının alüminyum alaşımı olduğu durumlarda, aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:

 

.1 "A" ve "B" sınıfı perdelerin, İdare'nin takdirine göre yük taşımayan nitelikte olan alüminyum alaşımı kısımlarının izolasyonu; standart yangın testinde yapının mukavim elemanının sıcaklığını, yangına maruz kalabilme süresinin sonuna kadar, çevre sıcaklığının 200° C'dan daha fazlasına hiçbir şekilde yükseltmeyen bir yeterlilikte olacaktır; ve,

 

.2 Can kurtarma filikası ve can salı mataforaları ile gemiyi terk platformları ve "A" ve "B" sınıfı perdelerin mukavemetlerinin sağlanmasında kullanılan kolonların, dikmelerin ve diğer bünyesel mukavemet elemanlarının alüminyum alaşımından olan kısımlarının; aşağıdaki niteliklere sahip olmaları hususuna özellikle dikkat edilecektir:

 

.2.1 Can kurtarma filikası ve cansalı mataforaları ile gemiyi terk platformları ve "A" sınıfı perdelerin mukavemetlerinin sağlanmasında kullanılan sözkonusu elemanlar için Paragraf 3.1'de belirtilmiş bulunan sıcaklık yükselmesi ile ilgili zaman kriteri, "bir saatlik sürenin sonuna kadar" şeklinde uygulanacak; ve,

 

.2.2 "A" sınıfı perdelerin mukavemetlerinin sağlanmasında kullanılan sözkonusu elemanlar için Paragraf 3.1'de belirtilmiş bulunan sıcaklık yükselmesi ile ilgili zaman kriteri ise, "yarım saatlik sürenin sonuna kadar" şeklinde uygulanacaktır.

 

 • A kategorisi makine bölmeleri

 

4.1    Tavanlar (kronlar) ve kasalar

 

A kategorisi makine bölmelerinin tavanları (kronları) ve kasaları çelikten imal edilecek ve, Tablo 9.5 ile 9.7'deki Tablo'lardan uygun olanından alınacak değerlere göre izole edileceklerdir.

 

-204-

 

4.2    Döşeme kaplaması

 

A kategorisi makine bölmelerindeki normal geçiş yolları çelikten imal edileceklerdir.

 

 • Borda harici iştiraklerinin malzemesi

 

Defornıe olması halinde geminin su almasına yol açabilecek olan çalparalar, tuvalet iştirakleri ve su kesimi seviyesine yakın olan diğer borda harici iştirakleri; yangın sonucu oluşacak sıcaklık nedeniyle deforme olarak malzemeden imal edilmeyeceklerdir.

 

 • Tankerlerde kargo tanklarının basınç veya vakuma karşı korunması

 

6.1    Genel

 

Havalandırma donanımları, basınç veya vakum sonucunda tankların dizayn parametrelerinde herhangibir bozulma olmayacak şekilde dizayn edilecek ve işletilecek, ayrıca; aşağıdaki durumların etkileri de göz önünde bulundurulmuş olacaktır:

 

.l Kargo tanklarında oluşabilecek sıcaklık değişikliklerinin sonucunda, küçük miktarlardaki buhar, hava veya inert gaz karışımlarının basınç/vakum valflarından geçebilmesi olasılığı; ve,

 

.2 Kargo yükleme, boşaltma veya balastlama işlemleri sırasında, büyük miktarlardaki buhar, hava veya inert gaz karışımlarının geçebilmesi olasılığı.

 

6.2    Sıcaklık değişikliklerinin sonucu oluşacak küçük kaçıntıların fırarları

 

Paragraf 6.1.'de sözkonusu edilen kaçıntı olasılıklarının önlenmesine yönelik olarak kullanılan fırarların;

.l          Yanabilir buharların azami derecede dağılmasına yol açabilmelerini

 

sağlamak üzere, tank güvertesinden olan yüksekliklerinin mümkün olduğunca fazla, hiçbir şekilde

 

de 2 m'den az olmaması temin edilecek; ve,

 

.2 En yakın hava alıcısından diğer hava alıcılarından veya içinde parlayabilen maddeler bulunan kapalı bölmelerin kaportalarından veya bir patlama tehlikesi içeren herhangibir güverte ekipmanı veya makinesinden mesafesinin mümkün olduğunca fazla, hiçbir şekilde de 5 m'den daha az olmaması sağlanmış olacaktır. Demir ırgatları ve zincirlik kaportaları bir parlamaya yol açabilirler.

 

6.3    Kargo tanklarındaki güvenlik önlemleri

 

6.3.1 Havalandırma sistemlerinde yakıt yükselmesine karşı önlemler

 

Havalandırma sistemlerinde, yakıtın; kargo tankının dizayn yük seviyesinin üzerindeki bir seviyeye yükselmesi olayına karşı sürekli gözleme sağlanacaktır. Bu husus; bağımsız ölçme cihazları ve kargo tankı doldurma prosedürleri ile birlikte, yüksek seviye alarmları veya taşıntı kontrol sistemleri veya diğer eşdeğer vasıtalarla sağlanmış olacaktır. Bu Kural'ın amaçları bakımından, taşıntı valfları; bir taşıntı kontrol sistemi olarak kabul edilmeyeceklerdir.

 

6.3.2 Basınç veya vakum firarının sağlanmasına yönelik ikincil önlemler

 

Paragraf 6.1.2'de öngörülmüş bulunan düzenlemelerin herhangibir nedenle çalışmaması durumunda bir basınç yükselmesi veya düşmesi meydana gelebilmesi olasılığına karşılık olarak, buhar, hava veya inert gaz karışımlarının tamamıyla akıtılarak deşarj edilmelerine olanak verecek yedek önlemler de alınmış olacaktır.

 

- 205 -

 

Ayrıca; Paragraf 6.1.2'de sözkonusu edilen olasılığa karşı korunmuş bulunan her bir kargo tankına, monitörü; geminin kargo kontrol odasında veya kargo işlemlerinin normal olarak idare edilmekte olduğu istasyonda bulunan basınç sensörleri de monte edilebilir. Bu şekildeki monitörlü sensörleri, aynı zamanda; tankta herhangibir basınç yükselmesi veya düşmesi durumunun tespitinde devreye girecek bir alarm ile de teçhiz edilmiş olacaklardır.

 

6.3.3 Ana havalandırma sistemlerindeki baypaslar

 

Paragraf 6.1.1'de bulundurulması öngörülen basınç/vakum valfları; ana firar devresi veya direk başı firar devresinin içinde bulunmaları durumunda, bir baypas düzenlemesine sahip olabilirler. Böyle bir baypas düzenlemesinin yapılmış olması durumunda, bu düzenleme; baypas devresinin açık veya kapalı olduğunu belirten bir göstergeye sahip olacaktır.

 

6.3.4 Basınç/vakum kırma araçları

 

Kargo tanklarının aşağıda belirtilen durumlara düşmesini engellemek üzere, bir veya daha fazla sayıda basın/vakum kırma aracı temin edilmiş olacaktır:

 

.1 Kargo yüklemesinin azami süratle yapılması ve diğer bütün kaportaların kapalı olması durumunda, kargo tankının test basıncının üzerinde bir yüksek basıncın oluşması durumu; ve,

 

.2 Kargo boşaltmasının kargo pompalarının azami gücü ile yapılması ve inert gaz sisteminin de arıza yapması durumunda, kargo tankında; 700 mm'lik su basıncının daha altında bir alçak basıncın oluşması durumu.

 

Sözkonusu araçlar; Kura14.5.3.1 çerçevesinde bulunması öngörülen hava firar devresinin içine veya münferit kargo tanklarının içine monte edilmiş olmaları dışında; inert gaz ana devresinin içine monte edileceklerdir. Basın/vakum kırma araçlarının bulunacakları yerler ile dizaynlarına ilişkin hususlar; Kural 4.5.3'e ve Paragraf 6'ya uygun olacaktır.

 

6.4    Hava firarlarının ebatları

 

Kargo yüklemesi, boşaltması ve balastlama durumlarında Paragraf 6.1.2 çerçevesinde bulunması

 

öngörülen hava firarları; herhangi bir kargo tankındaki basıncın, dizayn basıncının üzerine

 

çıkmasını engellemek üzere, tank içinde gaz oluşma olasılığı dikkate alınarak, azami yükleme

 

süratinin 1.25 faktörü ile çarpılmasından elde edilen değer bazında dizayn edileceklerdir. Gemi

 

kaptanı; her bir müstakil tankın, kombine hava firarlarının mevcut olması durumlarında ise herbir

 

kargo tank grubunun azami müsaade edilen yükleme sürati konusunda bilgilendirilmiş olacaktır.

 

Kısım D

 

Kaçış

 

Kural 12

 

Mürettebat ve yolcularrn bilgilendirilmesi

 

1 Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; güvenli bir kaçışın uygulanabilmesi bakımından, mürettebatın ve yolcuların, bir yangın durumunda bilgilendirilmesidir. Bu amaçla, bir genel emercensi alarm sistemi ile bir genel anons devresi bulundurulacaktır.

 

-206-

 

 • Genel emercensi alarm sistemi

 

Mürettebatın ve yolcuların, bir yangın durumunda bilgilendirilmesi amacıyla Kural III/6.4.2 ile öngörülmüş olan bir genel emercensi alarm sistemi bulundurulacaktır.

 

 • Yolcu gemilerindeki genel anons devresi

 

Bütün yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonları ve açık güverteleri kapsayan bir genel anons devresi veya Kural III/6.5 çerçevesinde etkili diğer bir muhabere vasıtası bulundurulacaktır.

 

Kural 13

 

Kaçış yolları

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; gemide bulunan herkesin, cansalı ve can filikası platformuna güvenle ve süratle ulaşabilecekleri kaçış yollarının sağlanmasıdır. Bu amaçla, aşağıda tanımlanmış olan operasyonel gereklilikler sağlanacaktır:

 

.1         Güvenli kaçış yolları belirlenecek;

 

.2 Kaçış yolları; güvenli bir durumda, her türlü engelden arınmış durumda idame ettirilecek; ve,

 

.3 Kaçış yolları; emercensi durumlarda; ulaşılabilirliğin ve görünebilirliğin sağlanması ile amaca cevap verecek bir yeterlilikte dizayn edilmiş olacaklardır.

 

 • Genel gereklilikler

 

2.1 Bu Kural'da aksi açıklıkla belirtilmedikçe; Herbir bölme veya bölme grubu için; kaçışa olanak verebilen, birbirinden yeterince uzak ve kullanılmaya hazır en az iki adet kaçış yolu bulunacaktır.

 

2.2 Asansörler; bu Kural'da bulunması öngörülen kaçış yollarından biri olarak mütalaa edilmeyeceklerdir.

 

 • Kontrol istasyonları ile yaşam ve hizmet bölmelerinden kaçış yolları

 

3.1    Genel gereklilikler

 

3.1.1 Merdiven ve iskelelerin düzenlenmesi; yolcu ve mürettebatın yaşam bölmeleri ile; makine bölmeleri hariç, normal olarak mürettebatın görev yaptığı bölmelerden cansalı ve can filikalarının bulunduğu gemiyi terk platformuna güvenli ulaşımın sağlanmasına olanak verecek şekilde olacaktır.

 

3.1.2 Bu Kural'da aksi açıklıkla belirtilmedikçe; sadece bir tek kaçış yolu bulunan bir

 

koridor, lobi veya koridor kısmına müsaade edilmeyecektir. Geminin kullanımı açısından zorunlu

 

olan yakıt alma/verme istasyonları veya alabandadan alabandaya uzanan ikmal koridorları dışında,

 

bir tek giriş-çıkışı olan koridorların bulunmasına, sadece; sözkonusu koridorların, mürettebat

 

yaşam bölmelerinden ayrı bölmelerde bulunmaları ve yolcu bölmelerinden girilemeyen durumda

 

olmaları halinde müsaade edilecektir. Ayrıca; bir hizmet kolaylığı veya yerel bir genişlik olarak

 

mütalaa edilebilen, derinliği koridorun genişliğinden fazla olmayan koridor kısımlarına da

 

müsaade edilecektir.

 

-207-

 

3.1.3 Yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarındaki bütün merdivenler,

 

İdare'ce diğer bir eşdeğer malzemeden yapılmalarının yasaklanmış olduğu durumlarda çelikten

 

imal edilmiş olacaklardır.

 

3.1.4 Bir telsiz kamarasının açık güverteye doğrudan çıkışı bulunmuyorsa, sözkonusu kamara; bir tanesi, bir kaporta veya yeterli büyüklükteki bir firar lumbuzu veya İdare'nin onayı şartına bağlı bir diğer ulaşım olanağı olmak üzere, iki adet kaçış yoluna sahip kılınacaktır.

 

3.1.5 Kaçış yollarının üzerinde bulunan kapılar; aşağıdaki istisnalar dışında, kaçış hareketinin yönünde açılır durumda olacaktır:

 

.l Bağımsız kabinlerin kapıları, koridordaki kişilere zarar vermemeleri bakımından kabinin içine doğru açılabilirler; ve,

 

.2 Dikey kaçış kanallarını açık güverteye bağlayan kapılar, kanalın hem giriş hem de çıkış amacıyla kullanılabilmesine olanak vermek üzere, dışarı doğru açılabilirler.

 

3.2    Yolcu gemilerindeki kaçış yolları

 

3.2.1 Sızmaz kasara altındaki bölmelerden kaçışlar

 

3.2.1.1          Sızmaz kasaranın altındaki herbir sugeçmez kompartıman veya benzeri

 

şekilde sınırlı herbir bölme veya bölmeler grubu için; en az bir tanesi su geçmez kapılarla irtibatlı

 

olmayan iki adet kaçış yolu bulunacaktır. İdare; bir istisna olmak üzere; sadece zaman zaman

 

girilen mürettebata ait bölmelerde, mevcut bir kaçış yolunun su geçmez kapılarla irtibatlı

 

olmaması halinde, ikinci kaçış yolunun bulunmamasına müsaade edebilir.

 

3.2.1.2 İdare'nin, Paragraf 3.2.1.1'deki koşullarda kaçış yollarından birinin bulunmayabileceğine karar vermesi halinde, geri kalan bir kaçış yolu; güvenli bir kaçışı olanaklı kılacak yeterlilikte olacaktır. Bununla birlikte, kaçış yolu üzerindeki merdivenler; her iki tarafında tutamakları bulunan, ve, net genişliği 800 mm'den az olmayan bir yapıda olacaktır.

 

3.2.2 Sızmaz kasara üstündeki bölmelerden kaçışlar

 

Sızmaz kasaranın üstündeki herbir düşey ana bölme veya benzeri şekilde sınırlı herbir bölme veya bölmeler grubu için; en az bir tanesi düşey kaçış yolu oluşturan bir merdivene açılan iki adet kaçış yolu bulunacaktır.

 

3.2.3 Merdiven boşluklarına doğrudan geçiş

 

Yaşam ve hizmet bölmelerindeki merdiven boşlukları; koridorlardan doğrudan geçilebilir olacak ve bu alanlar; bir emercensi durumunda onları kullanabilecek insan sayısı göz önünde bulundurulduğunda, izdihama yol açmayacak derecede yeterli genişliğe sahip olacaklardır. Kaçış yolu olarak kullanılacak merdiven boşluklarının kapsadığı hacim içinde, sadece; genel tuvaletlerin, tehlike yaratmayacak nitelikteki yanmaz malzemeden imal edilmiş güvenlik ekip-manlarının depolanmasında kullanılan dolapların ve enformasyon hizmetine mahsus kontuarların bulunmasma müsaade edilecektir. Sözkonusu merdiven boşluklarına, sadece; genel kullanım bölmelerinden, koridorlardan, asansörlerden, genel tuvaletlerinden, özel kategorideki bölmelerden ve gemide taşınan yolcuların girebildiği açık Ro-Ro bölmeleri ile, Paragraf 3.2.4.1'de bulunması öngörülen diğer kaçış merdivenleri ve açık güverte bölmelerinden girilebilir olmasına müsaade edilecektir. Küçük koridorlar ile kapalı bir merdiven boşluğunu mutfak veya ana kuzinelerden ayırmakta kullanılan lobilerin, kaçış yolu olarak belirlenmiş merdiven boşluklarına doğrudan açılmasına; en az 4.5 m²'lik bir güverte alanına, en az 900 mm'lik bir genişliğe sahip olmaları ve bir yangın hortumu istasyonunu içermeleri koşuluyla müsaade edilebilir.

 

-208-

 

3.2.4 Kaçış yollarının ayrıntıları

 

3.2.4.1 Paragraf 3.2.1.1 ile 3.2.2 çerçevesinde bulunması öngörülen kaçış yollarından en az bir tanesi; başlangıç seviyesinden itibaren cansalı ve can fılikalarının bulunduğu uygun durumdaki gemiyi terk platformuna kadar, veya; gemiyi terk güvertesinin, ilgili ana düşey bölmeye kadar uzanmasının sözkonusu olmadığı hallerde ise en üst açık güverteye kadar kesintisiz bir alev koruması sağlayabilen, kolaylıkla girilebilir, korumalı ve kapalı bir merdivenden ibaret bir kaçış yolu olacaktır. Uygun durumdaki gemiyi terk platformunun, kaçış yolunu oluşturan merdivenin ulaştığı güverteye kadar uzanmasının sözkonusu olmadığı durumlarda; merdivenin ulaştığı üst platformdan, gemiyi terk platformuna kadar olan ulaşım; Kural III/11.5'deki gerekliliklere uygun olarak emercensi aydınlanması sağlanan ve basılan kısımları kaymayan kaplamaya sahip olan, güverteler arası açıktaki merdivenler veya harici geçiş yolları vası tasıyla sağlanacaktır. Kaçış yolunun bir kı smını oluş turan, güverteler arası açı ktaki merdivenler veya harici geçiş yollarının yan sınırları ile bunları çevreleyen ve bir yangın nedeniyle dirençlerini kaybetmeleri, gemiyi terk platformuna ulaşılmasını olanaksız kılabilecek durumdaki üst bina perdeleri; 9.1'den 9.4'e kadar olan Tablo'lardaki değerlerden kendi durumlarına uyan yangın geçirmezlik yeterliliğine ve izolasyon değerlerine sahip olacaklardır.

 

3.2.4.2 Kaçış yolunu oluşturan merdiven boşluğunun ulaştı ğı güverte platformu ile gemiyi terk platformu arasındaki ulaşım yolunun korunması, 9.1'den 9.4'e kadar olan Tablo'lardaki değerlerden kendi durumlarına uyan yangın geçirmezlik yeterliliğine ve izolasyon değerlerine sahip dahili geçitlerin kullanılması veya bu geçitlerden istifade edilmek suretiyle sağlanacaktır.

 

3.2.4.3 Sadece bir bölme ile, sözkonusu bölmedeki bir balkona hizmet veren merdivenler; bir kaçış yolu olarak kabul edilmeyecektir.

 

3.2.4.4 Bir atrium içersindeki her bir güverte katı, bir tanesi Paragraf 3.2.4.1'deki gereklilikleri karşılayan korumalı ve kapalı düşey kaçış yoluna açılan nitelikte olmak üzere, en az iki adet kaçış yoluna sahip olacaktır.

 

3.2.4.5 Kaçış yollarının genişlik, sayı ve kesintisizlik nitelikleri; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nde belirtilen gerekliliklere uygun olacaktır.

 

3.2.5             Kaçış yollarının markalanması

 

3.2.5.1          Kural II-1/42 ve III/11.5 ile bulundurulmaları öngörülen emercensi

 

aydınlatmaya ilave olarak, köşeler ve kavşaklar da dahil olmak üzere, bütün merdivenler ve

 

çıkışlarla birlikte kaçış yollarının her noktası; güverteden 300 mm'den daha yüksek olmayacak

 

şekilde, aydınlatma veya fosforlu bantlarla markalanmış olacaktır. Markalama; yolcuların kaçış

 

yollarını ve kaçış amacıyla kullanılacak geçitleri kolaylıkla bulabilmelerine olanak verecek bir

 

yapıda olmalıdır. Bu amaçla elektrikli aydınlatma kullanıldığında, aydınlatma enerjisinin bir

 

emercensi güç devresinden sağlanması ve, aydınlatma sistemindeki bir ampulün yanmasının veya

 

aydınlatma bandındaki bir kırılmanın, tüm aydınlatmayı etkisiz kılmayacağı bir yapıda olması

 

sağlanmalıdır. Ayrıca; kaçış yolu markalamaları ile yangın ekipmanları mevkilerinin

 

işaretlenmesine yarayan düzenlemelerin de fosforlu malzemeden yapılmış olması veya aydınlatma

 

ile markalanmış olması da sağlanacaktır.İdare,sözkonusu aydınlatma veya fosforlu markalamanın;

 

Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olarak değerlendirilmiş, test edilmiş ve uygulanmış

 

olduğunu teyit edecektir.

 

3.2.5.2 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, Paragraf 3.2.5.1'deki gereklilikler, mürettebat yaşama bölmelerine de uygulanacaktır.

 

3.2.6             Kaçış yolunun bir kısmını oluşturan ve normal olarak kilitli bulunan kapılar

 

3.2.6.1 Kabin ve kamara kapıları, kilitlerinin açılması için içerden bir anahtara gerek göstermeyen bir yapıda olacaktır.

 

-209-

 

Aynı şekilde, kaçış yolları üzerindeki kapılar da, belirlenmiş kaçış yönünde ilerlenirken kilitlerinin açılması için bir anahtara gerek göstermeyen yapıda olacaklardır.

 

3.2.6.2 Yaşam bölmelerinden kaçış yolları üzerinde olup normal olarak mandallanmış durumda bulunan kapılar; bir çabuk açma mekanizması ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Sözkonusu çabuk açma mekanizmaları; kaçış hareketi yönünde bir gücün uygulanması ile kapının mandaldan kurtulmasına olanak veren bir yapıda olacaktır. Çabuk açma mekanizmaları, İdare'nin uygunluk onayına tabi olacak, ve; özellikle de aşağıdaki niteliklere sahip olacaktır:

 

.1 Kurma kısmı, kapı kanadı genişliğinin en az yarısı uzunluğunda olan, güverteden yüksekliği en az 760 mm, en çok da 1.120 mm olan çubuk veya panellerden oluşacak;

 

.2 67 N'u geçmeyen bir kuvvetin uygulanması ile mandalın devre dışı kalmasını mümkün kılacak; ve,

 

.3 Kurtarma koluna basıncın uygulanması halinde mandalın devre dışı kalmasını engelleyebilir herhangibir kilit donanımı, susta veya diğer bir mekanizmayı içermeyecektir.

 

3.3    Yük gemilerindeki kaçış yolları

 

3.3.1 Genel

 

Her kattaki yaşam bölmelerinde;herbir kısıtlı bölme veya bölme grubu için; birbirinden yeterince uzak en az iki adet kaçış yolu bulunacaktır.

 

3.3.2 En alt açık güvertenin altındaki bölmelerden kaçış

 

En alt açık güvertenin altında ana kaçış yolu bir merdiven olacak, ikinci kaçış yolu ise bir trank veya bir merdiven olabilecektir.

 

3.3.3 En alt açık güvertenin üzerindeki bölmelerden kaçış

 

En alt açık güvertenin üzerinde kaçış yolları; açık güverteye açılan bir merdiven veya kapı veya bunların bir kombinasyonu olacaktır.

 

3.3.4 Çıkmaz koridorlar

 

Uzunluğu 7 m'nin üıerinde olan hiçbir koridora müsaade edilmeyecektir.

 

3.3.5 Kaçış yollarının uzunluğu ve sürekliliği

 

Kaçış yollarının genişlik, sap ve kesintisizlik nitelikleri; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olacaktır.

 

3.3.6 İki kaçış yolu bulunmasının istisnaları

 

İdare; bir istisna olmak üzere; sadece zaman zaman girilen mürettebata ait bölmelerde, mevcut bir kaçış yolunun su geçmez kapılarla irtibatlı olmaması halinde, ikinci kaçış yolunun bulunmamasına müsaade edebilir.

 

3.4    Acil kaçış solunum cihazları*

 

* Acil kaçış solunum cihazlarının performansları, yerleri, kullanım ve bakımlarına ilişkin esaslar dokümanına (MSC/Circ.849) bakınız.

-210-

 

3.4.1 Acil kaçış solunum cihazları; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olacaklardır. Gemide yedek acil kaçış solunum cihazları bulundurulacaktır.

 

3.4.2 Bütün gemilerin yaşam bölmelerinde en az iki adet acil kaçış solunum cihazı bulundurulacaktır.

 

3.4.3 Bütün yolcu gemilerinin her bir düşey ana bölmesinde en az iki adet acil kaçış solunum cihazı bulundurulacaktır.

 

3.4.4 36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinin her bir düşey ana bölmesinde, yukardaki Paragraf 3.4.3'te belirtilenlere ilaveten, en az iki adet acil kaçış solunum cihazı bulundurulacaktır.

 

3.4.5 Bununla birlikte, Paragraf 3.4.3 ve 3.4.4; bağımsız bir düşey bölme oluşturan merdiven boşluklarına, ve; Kura19.2.2.3'te belirlenmiş bulunan (6), (7), (8) veya (12) kategorisindeki bölmeleri içermeyen, geminin en baş ve en kıç tarafındaki ana düşey bölmeler için uygulanmayacaktır.

 

4        Makine bölmelerinden kaçış yolları

 

4.1    Yolcu gemilerindeki kaçış yolları

 

Yolcu gemilerindeki her bir makine bölmesinden kaçış yolları, aşağıdaki şartlara uygun olacaktır.

 

4.1.1 Sızmaz kasaranın altındaki bölmelerden kaçış yolları

 

Sözkonusu bölmenin sızmaz kasaranın altında olması durumunda, iki kaçış yolu kombinasyonu; aşağıdaki örneklerden bir tanesine uygun olacaktır:

.1 Her biri; cansalı ve can filikalarının bulunduğu uygun bir gemiyi terk platformuna ulaşıma olanak veren ve bölmenin üst kısmında benzer şekilde birbirinden uzakta konuşlandırılmış iki kapıya ulaşan; birbirlerinden mümkün olduğunca uzak iki adet çelik merdiven seti. Sözkonusu merdivenlerden bir tanesi; bölmenin en alt kısmından itibaren bölme dışındaki güvenli bir istasyona ulaşan ve Kural 9.2.2.3, kategori (2), veya Kural 9.2.2.4, kategori

 

(4)'den durumuna uygun olanına göre imal edilmiş korumalı bir geçitin içine yerleştirilmiş olacaktır. Sözkonusu geçitin içine; aynı yangın geçirmezlik standardında imal edilmiş, kendi kendine kapanabilen yangın kaportaları yerleştirilmiş olacaktır. Merdiven; bölmedeki sıcaklığın izolesiz montaj ayakları vasıtasıyla geçitin içine girmesine olanak vermeyecek bir yapıda monte edilmiş olacaktır. Korumalı geçit; içten içe, en az 800 mm x 800 mm ölçülerinde olacak ve, emercensi aydınlatma olanaklarına sahip olacaktır; veya,

 

.2         Bölmenin üst kısmında bulunan ve cansalı ve can filikalarının bulunduğu

 

uygun bir gemiyi terk platformuna ulaşıma olanak veren bir kapıya ulaşan bir merdiven ve ayrıca;

 

bu merdivenden mümkün olduğu kadar uzakta ve bölmenin alt kısmında, her iki tarafından da

 

açılabilen ve; bölmenin alt seviyesinden gemiyi terk platformuna ulaşıma olanak veren güvenli bir

 

kaçış yoluna açılan çelik bir kapı.

 

4.1.2 Sızmaz kasaranın üstündeki bölmelerden kaçış

 

Sözkonusu bölmenin sızmaz kasaranın üstünde olması durumunda; her iki kaçış yolu, birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzakta bulunacaklar, bu kaçış yolları üzerinden ulaşılan kapılar da cansalı ve can filikalarının bulunduğu uygun bir gemiyi terk platformuna ulaşıma olanak veren bir mevkide olacaktır.

 

-211-

 

4.1.3 İki kaçış yolu bulunmasının istisnaları

 

1.000 gros tondan daha küçük bir gemi için, İdare; bölmenin üst kısmının genişliğini ve düzenleniş şeklini göz önünde bulundurmak suretiyle, bir adet kaçış yolunu yeterli görüp, ikinci kaçış yolunun bulunmamasına müsaade edebilir. 1.000 gros ton ve daha üzerindeki gemilerde ise, bir kapı veya çelik bir merdivenin gemiyi terk güvertesine güvenli kaçış yolu sağlaması halinde, bölmenin niteliği ve gemideki yeri ile birlikte, sürekli personel bulunup bulunmadığı hususlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle; normal olarak personel bulunmayan yardımcı makine bölmesi de dahil olmak üzere, makine bölmelerinde; bir adet kaçış yolunu yeterli görüp, ikinci kaçış yolunun bulunmamasına müsaade edebilir. Dümen makine dairesinde yedek dümen donanımının da mevcut olması durumunda, dairenin açık güverteye doğrudan bir çıkışı yoksa ikinci kaçış yolu bulunacaktır.

 

4.1.4 Makine kontrol odalarından kaçış

 

Bir makine bölmesinin içinde bulunan bir makine kontrol odası için, biri makine bölmesinin

 

dışındaki güvenli bir noktaya kadar sürekli alev koruması sağlayan nitelikte olmak üzere, iki adet kaçış yolu mevcut olacaktır.

 

4.2    Yük gemilerinde kaçış yolları

 

Yük gemilerindeki makine bölmelerinden kaçış yolları, aşağıdaki koşullara uygun olacaktır.

 

4.2.1 A kategorisi makine bölmelerinden kaçış

 

Paragraf 4.2.2'de belirtilmiş bulunanların dışında; herbir A kategorisi makine bölmesi için iki adet kaçış yolu bulunacaktır. Özel olarak, sözkonusu kaçış yolları, aşağıdaki koşullarda olacaktır:

.1         Her biri; açık güverteye ulaşıma olanak veren ve bölmenin üst kısmında

 

benzer şekilde birbirinden uzakta konuşlandırılmış iki kapıya ulaşan; birbirlerinden mümkün

 

olduğunca uzak iki adet çelik merdiven seti. Sözkonusu merdivenlerden bir tanesi; bölmenin en alt

 

kısmından itibaren bölme dışındaki güvenli bir istasyona ulaşan ve Kura19.2.3.3, kategori (4)'e

 

göre imal edilmiş korumalı bir geçitin içine yerleştirilmiş olacaktır. Söz konusu geçitin içine; aynı

 

yangın geçirmezlik standardında imal edilmiş, kendi kendine kapanabilen yangın kaportaları

 

yerleştirilmiş olacaktır. Merdiven; bölmedeki sıcaklığın izolesiz montaj ayakları vasıtasıyla geçitin

 

içine girmesine olanak vermeyecek bir yapıda monte edilmiş olacaktır.Korumalı geçit;içten içe, en

 

az 800mmx800mm ölçülerinde olacak ve,emercensi aydınlatma olanaklarına sahip olacaktır; veya,

 

.2 Bölmenin üst kısmında bulunan ve açık güverteye ulaşıma olanak veren bir kapıya ulaşan bir merdiven ve ayrıca; bu merdivenden mümkün olduğu kadar uzakta ve bölmenin alt kısmında, her iki tarafından da açılabilen ve; bölmenin alt seviyesinden gemiyi terk platformuna ulaşıma olanak veren güvenli bit kaçış yoluna açılan çelik bir kapı.

 

4.2.2 İki kaçış yolu bulunmasının istisnaları

 

1.000 gros tondan daha küçük bir gemi için, İdare; bölmenin üst kısmının genişliğini ve düzenleniş şeklini göz önünde bulundurmak suretiyle, bir adet kaçış yolunu yeterli görüp, ikinci kaçış yolunun bulunmamasına müsaade edebilir. Ayrıca; A kategorisi makine bölmelerinden kaçış yollarının, Paragraf 4.2.1.1'de tanımlanmış olan alev korunmalı kapalı geçitleri içermesine gerek yoktur. Dümen makine dairesinde yedek dümen donanımının da mevcut olması durumunda, dairenin açık güverteye doğrudan bir çıkışı yoksa ikinci kaçış yolu bulunacaktır.

 

4.2.3 A kategorisinin dışındaki kategorilerdeki makine bölmelerinden kaçış -212-

 

Sadece zaman zaman girilenler ile, kapıya olan yürüyüş mesafesi 5 m veya daha az olanlarında tek bir kaçış yoluna müsaade edilebileceği istisnası ile; A kategorisinin dışındaki kategorilerdeki makine bölmelerinde iki adet kaçış yolu mevcut olacaktır.

 

4.3    Emercensi kaçış solunum cihazları

 

4.3.1 Bütün gemilerdeki makine bölmelerinde, herhangibir yangın durumunda hızla ve kolaylıkla ulaşılabilecek durumda, belirgin bir şekilde görülebilen mevkilerde her an kullanılmaya hazır durumda emercensi kaçış solunum cihazlarının bulunacağı yerlerin seçiminde; makine dairesinin düzeni ile normal olarak bu bölmede çalışan personelin miktarı göz önünde bulundurulacaktır.*

 

4.3.2 Bu cihazların sayıları ile bulundukları mevkiler; Kural 15.2.4 çerçevesinde bulundurulması öngörülen yangın kontrol planı'nda gösterilecektir.

 

4.3.3 Acil kaçış solunum cihazları; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olacaklardır.

 

 • Yolcu gemilerinde özel kategori bölmeler ile gemide taşınan yolcuların girebilecekleri açık Ro-Ro bölmelerinden kaçış yolları

 

5.1 Gerek sızmaz kasaranın üstünde ve gerekse de altındaki özel kategori bölmeler ile gemide taşınan yolcuların girebilecekleri açık Ro-Ro bölmelerindeki kaçış yollarının sayılan ve bulunduğu yerler, İdare'nin kabul onayına bağlı olup, genel olarak; gemiyi terk platformuna ulaşım için güvenlik seviyeleri, en az Paragraf 3.2.1.1, 3.2.2, 3.2.4.1 ve 3.2.4.2'de belirilmiş olanlara eşdeğer olacaktır.Sözkonusu bölmelerde,kaçış yollarının başlangıç noktasına ulaşan en az

 

 • mm genişliğinde tahsisli yürüme koridorları mevcut olacaktır. Araçların park düzenlemeleri , sözkonusu yürüyüş koridorlarını sürekli olarak açık bırakacak şekilde olacaktır.

 

5.2 Normal olarak personel ile donatılmış durumdaki makine bölmelerinden başlayan kaçış yollarından bir tanesi, özel kategori bölmelerden doğrudan geçiş yapmayan bir yapıda olacaktır.

 

 • Ro-Ro bölmelerinden kaçış yolları

 

Normal olarak personel ile donatılmış durumda bulunan Ro-Ro bölmelerinde en az iki adet kaçış yolu bulunacaktır. Kaçış yolları; cansalı ve can filikası terk platformuna güvenli bir ulaşım sağlayacak ve bölmenin baş ve kıç sınırlarında bulunacaklardır.

 

 • Ro-Ro yolcu gemileri için ilave gereklilikler

 

7.1    Genel

 

7.1.1 Normal olarak insan bulunan her bölmede, bir toplanma bölgesine ulaşım sağlayan kaçış yolları bulunacaktır. Sözkonusu bu kaçış yolları, toplanma bölgesine** en kısa yoldan ulaşım sağlayacak şekilde düzenlenecek ve, Örgüt tarafından hazırlanacak esaslara*** uygun sembollerle işaretlenmiş olacaklardır.

 

 • Acil kaçış solunum cihazlarının performansları, yerleri, kullanım ve bakımlarına ilişkin esaslar dokümanına (MSC/Circ.849) bakınız.
 • Yolcu gemilerinde toplanma bölgelerinin belirtilmesi (MSC/Circ.777) dokümanına bakınız.
 • Örgüt tarafından Karar A.760(18) ile kabul edilmiş olan; can kurtamıa ekipmanlan ve düzenlemelerine ilişkin semboller dokümanına bakınız.

 

-213-

 

7.1.2 Kabinlerden merdiven boşluklarına kaçış yolları; en az sayıdaki köşelerin kullanılmasıyla mümkün olduğu kadar en kısa yoldan sağlanacaktır. Bir kaçış yoluna ulaşmak için, geminin bir tarafından diğer tarafına geçilmesi gerekmemelidir. Herhangi bir yolcu bölmesinden bir toplanma bölgesine veya açık güverteye ulaşılması için iki güverte seviyesinden daha fazlasının merdiven inilerek veya çıkılarak kat edilmesine gerek bulunmamalıdır.

 

7.1.3 Açık güvertelerde, can kurtarma araçları platformuna ulaşan, Paragraf 7.1.2'de belirtilmiş olan esaslara uygun harici yollar mevcut olacaktır.

 

7.1.4 Kapalı bir bölmenin açık güverteye bitişik olması halinde; kapalı bölmeden açık güverteye açılan geçişlerin, uygun olan durumlarda bir acil çıkış yolu olarak kullanılması sağlanacaktır.

 

7.1.5 Kaçış yolları, mobilya veya diğer malzeme ile engellenmemiş olacaktır. Geminin meyil veya baş-kıç alması durumunda kayarak geçişi engellememeleri için, yaşam bölmelerinde ve kaçış yolları üzerinde bulunan masa ve sandalye gibi itilebilir malzemeler dışında kalan kabinet ve diğer ağır mobilya birimlerinin bulundukları yerlerde sabitlenmiş olmaları sağlanacaktır. Gemi seyir halinde iken, kaçış yollarının; temizlik arabaları, seyyar yataklar, bavullar ve malzeme kutuları gibi maddelerle bloke edilmesine müsaade edilmeyecektir.

 

7.2    Kaçışla ilgili düzenlemeler

 

7.2.1 Güverteler, tank güvertesi veya en alt seviyedeki güverte "1" numara olmak üzere, sıralı olarak numaralandırılacaktır. Güverte numaraları; merdiven sahanlıklarında ve asansör platformlarında belirgin bir şekilde bulundurulacaktır. Güvertelere isim verilmesi de mümkün olmakla birlikte, güverte numaraları her zaman güverte isimleri ile birlikte yazılmış olacaktır.

 

7.2.2 Basit bir "şimdi buradasınız" adı verilen, bulunulan nokta ile kaçış yollarını oklarla işaretlenmiş olarak gösteren "mimic" planlar; Herbir kabin kapısının iç kısmı üzerine ve genel kullanım alanlarına konulmuş olacaktır.

 

7.3    Tutamakların sağlamlığı ve koridorlar

 

7.3.1 Bütün kaçış yolu boyunca mevcut bulunan koridorlarda, ve mümkün olan durumlarda da toplanma bölgesine ve gemiyi terk istasyonuna giden yollar üzerinde; yolun her adımı için sağlam bir tutamak olacak şekilde, tutamaklar veya vardavelalar mevcut olacaktır. Belirtilmiş olan bu tutamaklar; eni 1.8 m'den daha fazla olan boyuna koridorlarda veya eni 1 m'den daha fazla olan enine koridorlarda koridorun her iki yanında da bulunacaktır. Kaçış yolları üzerinde yer alan lobiler, atriumlar ve diğer geniş alanların güvenli olarak geçilmesine yönelik düzenlemelere özel önem verilecektir. Vardavela ve diğer tutamaklar; koridor merkezi veya bölme yönünde uygulanan 750 N/m'lik dağıtılmış ve yatay bir yüke ve düşey yönde uygulanan 750 N/m'lik dağıtılmış bir yüke dayanabilir sağlamlıkta olacaktır. Sözkonusu her iki yükün de aynı anda uygulanmasına gerek yoktur.

 

7.3.2 Kaçış yolları üzerindeki dikey bölmeleri teşkil eden perdelerin en alttan 0.5 m'lik kısımları; geminin geniş açılı bir meyil alması durumunda yürüyüş yolu olarak kullanılmalarını mümkün kılmak üzere; 750 N/m'lik bir yüke dayanabilecek sağlamlıkta olacaktır.

 

7.4    Tahliye analizi*

 

Kaçış yollarının etkinliği; dizayn aşamasında yapılacak bir tahliye analizi ile

 

değerlendirilmelidir. Sözkonusu analiz; yolcu ve mürettebatın kaçış yolları üzerindeki normal

 

hareketleri ile, mürettebatın yolcuların aksi yönünde hareket zorunluluğu olasılıkları da

 

 • Ro-Ro yolcu gemilerinde basit bir tahliye analizine ilişkin geçici esaslar (MSC/Circ.909) dokümanına bakınız.

 

 

-214-

 

dikkate alınmak suretiyle oluşması muhtemel izdiham noktalarını belirlemek ve mümkün olan durumlarda da bu olasılıkları gidermek amacıyla yapılmalıdır.Buna ilave olarak, yapılacak analiz, kaçış düzenlemelerinin; herhangibir hasar durumunda kaçış yollarından, toplanma bölgelerinden, gemiyi terk istasyonlarından veya tahlisiye araçlarından bazılarının kullanılamama olasılığına karşılık yeterli esnekliğe sahip olup olmadığının ortaya konması amacıyla da kullanılacaktır.

 

Kısım E

 

Operasyonel gereklilikler

 

Kural 14

 

Operasyonel hazırlık ve bakım-tutum

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; gemide sağlanmış olan yangın güvenlik önlemlerinin idame ettirilmesi ve izlenmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla; aşağıdaki fonksiyonel gereklilikler sağlanmış olacaktır:

 

.1 Yangından korunma ve yangın savunma sistemleri ve ekipmanları, kullanılmaya hazır bir durumda idame ettirilecek; ve,

 

.2 Yangından korunma ve yangın savunma sistemleri ve ekipmanlarının, muntazam şekilde test edilmeleri ve denetlenmeleri sağlanacaktır.

 

 • Genel gereklilikler

 

Gemi hizmette bulunduğu sürece, Paragraf 1.1’in gerekliliklerine her an uyulacaktır. Aşağıdaki durumlarda, geminin hizmette bulunmadığı kabul edilir:

 

.1 Limanda tamirde veya bağlanmış halde (demirde veya iskelede) veya havuzda olması;

 

.2 Armatörü veya armatör temsilcisi tarafından hizmette olmadığının deklere edilmiş olması; ve,

 

.3         Bir yolcu gemisi için; gemide yolcunun bulunmaması.

 

2.1    Operasyonel hazırlık

 

2.1.1 Aşağıda belirtilmiş olan yangın koruma sistemleri; bir yangın vukuunda

 

göstermeleri gereken performansı garanti edebilmek üzere, iyi durumda idame ettirileceklerdir:

 

.1 Yangın geçirmez bölmeler dahil, bünyesel yangın mukavemet elemanları ile bu bölmelerde mevcut geçişler ve kaportalar;

 

.3         Kaçış yolları sistemi ve ekipmanları.

 

.2         Yangın tespit ve yangın alarm sistemleri; ve,

 

 

 

 

 

 

 

 

-215-

 

2.1.2 Yangın savunma sistemleri ve ekipmanları, iyi çalışır durumda ve gerektiğinde derhal kullanılmak üzere hazır durumda muhafaza edileceklerdir. Kullanılarak boşalmış taşınabilir söndürücüler, derhal doldurulacak veya eşdeğer bir ekipmanla değiştirilecektir.

 

2.2    Bakım-tutum, test ve denetim

 

2.2.1 Bakım-tutum, test ve denetim faaliyetleri; Örgüt tarafından geliştirilecek esaslara* uygun ve yangın savunma sistemleri ve ekipmanlarının güvenilirliğinin güvence altına alınabilmesi konusuna gerekli dikkatin gösterilmesi ile uygulanacaktır.

 

2.2.2 Bakım-tutum planı gemide bulundurulacak ve, İdare tarafından her denetim talebinde hazır halde bulunacaktır.

 

2.2.3 Bakım-tutum planı, aşağıda belirtilmiş olan yangın savunma sistem ve ekipmanlarından gemide mevcut olanlarına ilişkin prosedür ve kayıtları içerecektir:

 

.1 Ana yangın devreleri, hortumlar, nozullar ve uluslararası sahil irtibatları dahil; yangın pompa ve hidrantları,

 

.2         Sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri;

 

.3         Sabit yangın söndürme sistemleri ve diğer yangın söndürme ekipmanları;

 

.4         Otomatik sprinkler, yangın tespit ve yangın alarm sistemleri;

 

.5 Alev ve duman damperleri, fanlar ve kontrol donanımları dahil, havalandırma sistemleri;

 

.6         Yakıt besleme devrelerinin otomatik kesme donanımları;

 

.7         Kontrol donanımları dahil, yangın geçirmez kapılar,

 

.8         Genel emercensi alarm sistemleri;

 

.9         Acil kaçış solunum cihazları;

 

.10       Yedek şarjları ile birlikte taşınabilir yangın söndürücüler; ve,

 

.11       İtfaiyeci teçhizatı.

 

2.2.4 Bakım-tutum programı, bilgisayar yardımlı olabilir.

 

 • Yolcu gemileri için ilave gereklilikler

 

36'dan az yolcu taşıyan yolcu gemileri; Paragraf 2.2.3'de belirtilmiş bulunan yangın korunma sistem ve ekipmanlarına ilave olarak, güverteye yakın aydınlatma sistemi ile genel anons sistemlerine ilişkin birer bakım-tutum planı da hazırlayacaklardır.

 

 • Tankerler için ilave gereklilikler

 

Tankerler; Paragraf 2.2.3'de belirtilmiş bulunan yangın korunma sistem ve ekipmanlarına ilave olarak, aşağıdaki sistemlere ilişkin de biter bakım-tutum planı hazırlayacaklardır:

 

 

 

 • Yangın savunma sistemlerinin ve ekipmanlarının bakım-tutum ve denetimine ilişkin esaslar (MSC/Circ.850) dokümanına bakınız.

 

 

-216-

 

.1         inert gaz sistemleri;

 

.2         Güverte köpük sistemleri;

 

.3         Kargo pompa odalarındaki yangın güvenlik düzenlemeleri; ve,

 

.4         Yanabilen gaz dedektörleri.

 

Kural 15

 

Talimatlar; gemideki eğitim ve talimler

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; gemide mevcut personelin, emercensi durumlarda görevlerini doğru prosedürlerin uygulanması ile yapabilmelerinin sağlanması bakımından gerekli eğitim ve talimleri yapmalarıdır. Bu amaçla, mürettebat; yolculara uygulanacak işlemler de dahil, yangının yaratacağı acil durumlardaki görevlerini yapabilmeleri bakımından gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulmuş olacaktır.

 

 • Genel gereklilikler

 

2.1    Talimatlar, görevler ve organizasyon

 

2.1.1 Mürettebat; gemideki yangınlar konusunda organize edilmiş ve görevlendirilmiş olacaklardır.

 

2.1.2 Mürettebat; kendilerine tahsisli görevleri konusunda gerekli şekilde talimatlandırılmış olacaklardır.

 

2.1.3 Yangını söndürmekle görevli yangın partileri organize edilmiş olacaktır. Sözkonusu partiler; gemi hizmette bulunduğu sürece, görevlerini yerine getirebilme yeteneğine sahip olacaklardır.

 

2.2    Gemideki eğitim ve talimler

 

2.2.1 Gemi mürettebat ı; gemideki kompartıman düzenlemeleri ile, kullanmalar ı gerekebilecek bütün yangın söndürme sistem ve ekipmanlarının yerleri ve kullanılması hakkında gerekli bilgileri almak üzere eğitilmiş olacaklardır.

 

2.2.2 Acil kaçış solunum cihazlarının kullanılması eğitimi, gemideki eğitimin bir parçası olarak mütalaa edilecektir.

 

2.2.3 Yangın organizasyonun geliştirilmesi gereken kısımlar ının tespiti, yangın savunma becerilerinin idame ettirilip ettirilmediği hususunun ve yangın savunma organizasyonunun topyekün etkinliğinin denenmesi amacıyla, gemi mürettebatından yangın savunma görevi verilmiş olanlar; gemi eğitimleri ve talimler yapılmak suretiyle periyodik olarak deneneceklerdir.

 

2.2.4 Gemide mevcut yangın savunma sistem ve ekipmanlar ının kullanılmaları hususundaki gemi talimleri; Kural III/19.4.1'de öngörülen gereklilikler çerçevesinde planlanacak ve uygulanacaktır.

 

2.2.5 Gemi talimleri; Kural III/19.4.1'de öngörülen gereklilikler çerçevesinde uygulanacak ve kaydedilecektir.

 

2.3    Eğitim kılavuzları

 

2.3.1 Herbir mürettebat yemekhanesinde ve istirahat salonu veya Herbir mürettebat kabininde bir eğitim kılavuzunun bulunması sağlanacaktır.

 

-217-

 

2.3.2 Eğitim kılavuzu; geminin çalışma dilinde yazılmış olacaktır.

 

2.3.3 Birden fazla cilt olarak hazırlanabilecek eğitim kılavuzu; Paragraf 2.3.4'te öngörülen talimat ve bilgileri, kolaylıkla anlaşılabilir formatta içerecek, ve; mümkün olan durumlarda da resimli olacaktır. Sözkonusu bilgilerin herhangibir kısmının, kılavuz yerine, sesli-görsel yardımcılar yardımıyla da verilebilecektir.

 

2.3.4 Eğitim kılavuzu; aşağıdaki konuları, ayrıntılı olarak açıklayacaktır:

 

.1 Sigara, elektrik tehlikeleri, yanabilir sıvılar ve gemilere özel diğer yaygın kaynaklarından doğabilecek yangınlara karşı genet yangın güvenliği uygulamaları ve önlemleri;

.2 Yangın savunma uygulamaları üzerine genet uygulamalar ile, bir yangının ilan edilmesine ilişkin prosedürler ve manuel olarak çalıştırılan kontrol noktalarının kullanılması da dahil, yangın savunma yöntemleri;

 

.3         Gemi alarm sinyallerinin anlamları;

 

.4         Yangın savunma sistemlerinin ve ekipmanlarının kullanılmaları;

 

.5         Yangın geçirmez kapıların kumandası ve kullanılması;

 

.6         Alev ve duman damperlerinin kumanda ve kullanılması; ve,

 

.7         Kaçış sistemleri ve ekipmanları.

 

2.4    Yangın kontrol planları*

 

2.4.1 Herbir güverte bazında; kontrol istasyonlarını, "A" sınıfı perdelerle bölünmüş değişik yangın bölmelerini, yangın tespit ve alarm sistemlerine ilişkin ayrıntılarıyla birlikte, "B" sınıfı perdelerle bölünmüş yangın bölmelerini, sprinkler sisteminin kısımlarını, yangın savunma ekipmanlarını, çeşitli kompartımanlara, güvertelere, v.s. ulaşım yolları ile; fan kontrol noktaları, damperlerin mevkileri ve herbir bölmeye kumanda eden havalandırma fanlarının tanınma numaraları gibi bilgileri açık olarak gösterecek şekilde hazırlanmış genel yerleşim planları, gemi zabitanının yönlendirilmesinde yardımcı olmak üzere; sürekli olarak asılı bulunacaktır. Yukarda açıklanmış olan ayrıntıların; bir kopyası herbir gemi zabitanına verilecek, bir kopyası da geminin kolayca ulaşılabilecek bir yerinde sürekli olarak bulundurulacak bir buklet halinde hazırlanması da, İdare'nin onayına bağlı bir diğer alternatif olarak uygulanabilir. Yerleşim planları ve bukletler güncel olarak idame ettirilmeli, yapılması gerekli değişiklikler de en kısa zamanda işlenmelidir. Söz konusu plan ve bukletlerdeki açıklamalar, İdare tarafından öngörülecek dilde veya dillerde olacaktır. İdare'ce öngörülen dillerden birisinin İngilizce veya Fransızca olmaması halinde, plan ve bukletler; bu dillerden birindeki tercümeleri de içerecektir.

 

2.4.2 Yangın kontrol planlarından iki kopya veya bu planları içeren bir kitapçık,dışardan yardıma gelecek yangın ekiplerine yardımcı olmak amacıyla güverte evlerinin dışında önceden işaretli ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

 

 • Yolcu gemileri için ilave gereklilikler

 

3.1    Yangın talimleri

 

Paragraf 2.2.3'de öngörülen gerekliliğe ilaveten, yolcuların önceden gerekli şekilde

 

uyarılması ve;yolcuların toplanma bölgeleri ile gemiyi terk platformlarına kadar olan hareketlerine

 

gerekli özenin gösterilmesi suretiyle, Kural III/30 çerçevesinde yangın talimleri yapılacaktır.

 

 

* Örgüt tarafından A.654(16) sayılı Karar ile kabul edilmiş olan; Yangın kontrol planları için grafık semboller dokümanına bakınız.

 

 

-218-

 

3.2    Yangın kontrol planları

 

36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde, bu Kural çerçevesinde bulundurulması gereken plan ve bukletler; yangından korunma, yangının tespiti ve bastırılması konularında Örgüt tarafından hazırlanacak esaslara uygun bilgileri de içerecektir.*

 

Kural 16

 

Operasyon

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; yangın güvenliği ile ilişkili olarak, uygun gemi ve yük operasyonları hakkındaki gerekli bilgilerin ve talimatların açıklanmasıdır. Bu amaçla; aşağıdaki operasyonel gereklilikler karşılanmış olacaktır:

 

.1         Yangın güvenliği operasyon bukletleri gemide hazır bulundurulacak; ve,

 

.2 Kargo tank firarlarından çıkacak yanabilir buharlar kontrol altında bulundurulacaktır.

 

2        Yangın güvenliği operasyon bukletleri

 

2.1 Bulundurulması öngörülen yangın güvenliği operasyon bukletleri; yangın güvenliği ile ilişkili olarak, geminin güvenli kullanılması ve kargo elleçleme operasyonlarının güvenle yapılabilmesi amacıyla gerekli bilgileri ve talimatları içereceklerdir. Bukletler; kargo yüklemesi veya tahliyesi yapılırken veya geminin seyir durumunda, geminin genel yangın güvenliğinin sağlanması açısından mürettebatın sorumluluklarını içerecektir. Genel yüklerin elleçlenmesi bakımından göz önünde bulundurulması gereken güvenlik önlemleri açıklanacaktır. Tehlikeli yükler ve yanabilir sıvı dökme yük taşıyan gemiler için hazırlanacak yangın güvenliği operasyon bukletleri; Katı Dökme Yükler için Güvenli Uygulama Tüzüğü, Dökme Kimyasallar Uluslararası Tüzüğü, Gaz Taşıyıcılar Uluslararası Tüzüğü ve Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Tüzüğü'nden geminin durumuna uyanlarındaki yangın savunma ve emercensi kargo elleçleme talimatlarından alıntıları ve referansları da içerecektir.

 

2.2 Yangın güvenliği operasyon bukletinin herbir mürettebat yemekhanesinde ve istirahat salonu veya herbir mürettebat kabininde bulunması sağlanacaktır.

 

2.3    Yangın güvenliği operasyon bukleti; geminin çalışma dilinde yazılmış olacaktır.

 

2.4 Yangın güvenliği operasyon bukletleri; Kural 15.2.3'de öngörülen eğitim kılavuzları ile birleştirilebilirler.

 

 • Tankerler için ilave gereklilikler

 

3.1    Genel

 

Paragraf 2'de sözkonusu edilen yangın güvenliği operasyon bukleti; yanabilir buharların patlaması sonucunda veya Paragraf 3.2'deki şartların ışığında, kargo tank gaz temizliği ve/veya gazfri esnasında oluşabilecek alevin kargo bölmesine yayılmasını engellemek için alınması gerekli önlemleri de içerecektir.

 

3.2    Kargo tank gaz temizliği ve/veya gazfri işlemleri

 

 • Örgüt tarafından A.756(18) sayılı Karar ile kabul edilmiş olan; SOLAS Kuralları II-2/20 ve 41-2 gereğince hazırlanacak yangın savunma planIarı ve bukletlerinde bulunacak bilgilere ilişkin esaslar dokümanına bakınız.

 

 

-219-

 

3.2.1 Gemide bir inert gaz sisteminin mevcut olması durumunda, kargo tankları için; önce, Kural 4.5.6 çerçevesinde, kargo tankındaki hidrokarbon buharları konsantrasyonunun hacmen 2%'den daha aşağıya düşürülmesine kadar gaz temizliği uygulanacaktır. Bu işlemden sonra, kargo tankında kargo tank güvertesi seviyesinde gazfri işlemi uygulanabilir.

 

3.2.2 Gemide bir inert gaz sistemi mevcut değilse, o takdirde operasyon; önce, yanabilir gazın, aşağıdaki yollardan birisi yolu ile çıkartılması şeklinde uygulanacaktır:

 

.1         Kural 4.5.3.4'de tanımlanmış olan hava fırarları;

 

.2 Gazfri işlemi esnasında, en az 30 m/sn'lik bir dikey akış hızını temin edebilen ve alıcısı; kargo tank güvertesinden en az 2 m yukarda bulunan gaz firarları; veya,

 

.3 en az 20 m/sn'lik bir dikey akış hızını temin edebilen ve alıcısı; kargo tank güvertesinden en az 2 m yukarda bulunan ve; alevin geçmesine karşı uygun cihazlarla korunmuş olan gaz firarları.

 

3.2.3 Yukarda sözkonusu edilen firarlar; diğer hava alıcılarından veya içinde parlayıcı maddeler bulunan kapalı bölmelerin veya içinde demir ırgatı ile zincirlik girişleri bulunabilen güverte yardımcı makine bölmelerinden veya bir patlama tehlikesi içeren ekipmanlardan yatay olarak ölçüldüğünde 10 m'den daha az olmayan bir mesafede bulunacaklardır.

 

3.2.4 Gaz firarındaki yanabilir gaz konsantrasyonunun, düşük yanabilme limitinin 30%'una indirilmesi üzerine gazfri işlemine tank güvertesi seviyesinde devam edilebilir.

 

Kısım F

 

Alternatif dizayn ve yerleşimler

 

Kural 17

 

Alternatif dizayn ve yerleşimler

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; yangın güvenliği için alternatif dizayn ve yerleşimlerle ilgili bir metodolojinin sağlanmasıdır.

 

 • Genel

 

2.1 Yangın güvenliği dizayn ve yerleşimlerinde, sözkonusu dizayn ve yerleşimlerin, yangın güvenliği hedeflerini ve fonksiyonel gereklilikleri karşılaması koşuluyla, Kısım B, C, D, E veya G'de öngörülmüş bulunan gerekliliklerden uzaklaşılabilir.

 

2.2 Yangın güvenliği dizayn ve yerleşimlerinde, bu Bölüm'de verilmiş bulunan gereklilik kalıplarından uzaklaşılması durumunda; mühendislik analizlerinin, alternatif dizayn ve yerleşimlerin değerlendirilmesi ve onaylanması işlemleri, bu Kural çerçevesinde uygulanacaktır.

 

 • Mühendislik analizleri

 

Mühendislik analizleri; Örgüt tarafından geliştirilmiş bulunan esaslara* uygun olarak hazırlanarak İdare'nin onayına sunulacak, ve; en azından, aşağıdaki hususları içerecektir:

 

 

* Örgüt tarafından geliştirilmiş bulunan esaslara bakınız.

 

-220-

 

.l          Gemi tipinin ve ilgili bölmenin/bölmelerin değerlendirilmesi;

 

.2 Gemide veya bölmede/bölmelerde uygulanması gözardı edilen gereklilik kalıbının/kalıplarının neler olduğu;

 

.3 Gemide veya bölmede/bölmelerdeki yangın ve patlama olasılıklarının; aşağıdaki konuları da içerecek şekilde tanımlanması:

 

.3.1      Olası patlama kaynaklarının tanımlanması;

 

.3.2      Sözkonusu her bölmede için, yangının gelişebilme potansiyelinin

 

tanımlanması;

 

.3.3 Söz konusu her bölmede, duman ve toksik gazların yayılabilme potansiyelinin tanımlanması;

 

.3.4 Söz konusu bölmelerden diğer bölmelere yangın, duman veya toksik gazların yayılabilmesi olasılığının değerlendirilmesi.

 

.4 Sözkonusu gemiler veya bölme/bölmeler için sözkonusu gereklilik kalıbının/kalıplarının öngördüğü yangın güvenlik performans kriterlerinin, özellikle de aşağıdakilerin değerlendirilmesi:

 

.4.1 Performans kriteri; yangın güvenlik hedeflerine ve bu Bölüm'de öngörülen fonksiyonel gerekliliklere göre hesaplanacaktır;

 

.4.2 Performans kriterinin sağladığı güvenlik değeri; gereklilik kalıplarının kullanılması durumunda sağlanacak olanlardan daha düşük olmayacaktır;

 

.4.3      Performans kriteri; tanımlanabilir ve ölçülebilir bir değer olacaktır.

 

.5         Dizaynda kullanılmış olan varsayımlar ile, önerilmiş olan operasyonel

 

kısıtlama ve koşulları bir listesi de dahil olmak üzere, altematif dizayn ve yerleşimlerin ayrıntılı

 

açıklamaları; ve,

 

.6 Alternatif dizayn ve yerleşimlerin öngörülen yangın güvenliği performans kriterlerini karşılamakta olduğunu ortaya koyan teknik kanıtlar.

 

 • Alternatif dizayn ve yerleşimlerin değerlendirilmesi

 

4.1 Paragraf 3’te yapılması öngörülen teknik analizler, İdare tarafından; Örgüt'ün geliştirmiş olduğu esaslar göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilecek ve onaylanacaktır.

 

4.2 Alternatif dizayn ve yerleşimlerin bu Kural'a uygun bulunduğunu gösteren dokümanın, İdare'nin onayını içeren bir kopyası, gemide bulundurulacaktır.

 

 • Bilgi alış-verişi

 

İdare; kendisi tarafından onaylanmış bulunan alternatif dizayn ve yerleşimlere ilişkin gerekli bilgileri, diğer Taraf Ülke'lere dağıtılmak üzere, Örgüt'e gönderecektir.

 

 • Koşulların değişmesi nedeniyle uygulanacak yeniden değerlendirme

 

 

 

 

 

-221-

 

Alternatif dizayn ve yerleşimlerin oturtulmuş olduğu varsayım ve operasyonel

 

kısıtlamaların değişmesi halinde, teknik analiz; geçerli olan yeni koşullara uygun olarak yeniden

 

yapılacak ve, İdare tarafından aynı şekilde onay işlemine konu olacaktır.

 

Kısım G

 

Özel gereklilikler

 

Kural 18

 

Helikopter kolaylıkları

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; özel helikopter kolaylıklarına sahip bulunan gemilerde, bu Bölüm'deki yangın güvenlik hedeflerine ulaşılabilmek açısından alınması gerekli ilave önlemlerin açıklanmasıdır. Bu amaçla; aşağıdaki fonksiyonel gereklilikler karşılanmış olacaktır:

 

.1 Helikopter platformunun mukavemeti, helikopter operasyonları ile ilişkili olabilecek yangın tehlikelerine karşı geminin korunmasına yetecek bir seviyede olacaktır;

 

.2 Helikopter operasyonları ile ilişkili olabilecek yangın tehlikelerine karşı geminin korunmasına yetecek ekipmanlar mevcut olacaktır;

 

.3 Yakıt ikmali ve hangar kolaylıkları ile hangar içi operasyonlara ilişkin prosedürler; helikopter operasyonları ile ilişkili olabilecek yangm tehlikelerine karşı geminin korunmasmda yeterli önlemleri içerecek; ve

 

.4 Helikopter operasyonlarına ilişkin el kitapları hazırlanmış ve gerekli eğitimleri yapılıyor olacaktır.

 

 • Uygulama

 

2.1 Helikopter platformu ile teçhiz edilmiş bulunan gemiler; B, C, D ve E Kısımlarında verilmiş bulunan Kurallar'da öngörülen gerekliliklere ilave olarak, bu Kural'da öngörülen gerekliliklere de uyacaklardır.

 

2.2 Helikopter platformuna sahip olmamakla birlikte; helikopterlerin, sadece acil durumlarda ve olağan dışı hallerde iniş veya vinçle indirme/alma operasyonlarını yapmakta olduğu gemilerde, Kısım C’de bulunması öngörülen yangın savunma ekipmanları kullanılabilir. Sözkonusu ekipmanlar; helikopter operasyonları sırasında, iniş veya vinçle indirme/alma mevkilerinin yakınlarında bulundurulacaktır.

 

2.3 Helikopter platformuna sahip bulunmayan Ro-Ro yolcu gemileri; yukardaki Paragraf 2.2'de öngörülen gerekliliklerden ayrı olarak, Kural III/28'in gerekliliklerine de uyacaklardır.

 

 • Yapı

 

3.1    Çelik veya diğer eşdeğer malzemeden imal edilmiş yapılar

 

Helikopter platformları, genel olarak çelikten veya diğer eşdeğer malzemeden imal edilmiş olacaklardır. Helikopter platformunun; bir güverte evinin veya üst binanın tavanını oluşturması durumunda, platform; A-60 standardına uygun olarak izole edilmiş olacaktır.

 

-222-

 

3.2    Alüminyum veya düşük erime ısısına sahip diğer malzemeden imal edilmiş yapılar

 

İmalatın; alüminyum veya çeliğe eşdeğer bir sertlik derecesine yükseltilmemiş malzemeden yapılmasına İdare'nin müsaade etmiş olduğu durumlarda; aşağıda belirtilen koşullar karşılanmış olacaktır:

 

.1 Platformun geminin bordasından dışarıya doğru uzanmış olduğu durumlarda , gemide veya platformda meydana gelecek her yangından sonra, sözkonusu platformlar; kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesi bakımından bir mukavemet testine tabi tutulacaklardır.

 

.2 Platformun, geminin köprü üstünün veya benzer bir yapının üzerinde olduğu durumlarda; aşağıda belirtilmiş olan koşulların karşılanmış olması sağlanacaktır:

 

.2.1 Köprü üstü üst güvertesinde ve platformun altına isabet eden perdelerde herhangibir açıklık bulunmayacak;

 

.2.2 Platformun altındaki lumbuzlar; çelikten imal edilmiş kör kapaklarla teçhiz edilmiş olacak; ve,

 

.2.3 Platformda veya yakınında meydana gelecek her yangından sonra, sözkonusu platformlar; kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğinin tespit edilmesi bakımından bir mukavemet testine tabi tutulacaklardır.

 

 • Kaçış yolları

 

Helikopter platformlarında; yangın savunma ve kurtarma personelinin kaçışına ve girişlerine olanak veren ana ve acil kaçış yolları mevcut olacaktır. Bu kaçış yolları; birbirlerinden mümkün olduğu kadar uzakta ve, tercihen; helikopter platformunun mukabil taraflarında bulunacaklardır.

 

 • Yangın savunma ekipmanları

 

5.1 Aşağıda belirtilmiş olan yangın savunma ekipmanları, helikopter platformunun yakınında bulundurulacak ve söz konusu platforma yaklaşma yolları üzerinde depolanacaktır:

 

.1         Toplam kapasiteleri 45 kg'dan daha az olmayan iki adet kuru tozlu yangın

 

söndürücü;

 

.2 Toplam kapasiteleri 18 kg'dan daha az olmayan iki adet karbon dioksitli veya eşdeğeri yangın söndürücü;

 

.3 Helikopter operasyonu yapılabilecek her hava koşulunda, platformun her tarafını kapsayabilecek yeterlilikteki monitörlere veya branşman hortumlarına sahip uygun bir köpüklü söndürme sistemi. Sözkonusu köpüklü söndürme sistemleri, en az beş dakika süreyle Tablo 18.1'de belirtilmiş olan köpük püskürtme derecelerini idame ettirebilir yeterlilikte olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-223-

 

Tablo 18.1 - Köpük püskürtme dereceleri

 

Kategori

Helikopterin tam boyu

Köpük solüsyonunun

 

 

püskürtme derecesi

 

 

 

(litre/min)

H1

15 m'ye kadar (15 m hariç)

 

250

H2

15 m'den 24 m'ye kadar (24 m hariç)

500

H3

24 m'den 35 m'ye kadar (35 m hariç)

800

 

.4 Yangın söndürme sisteminde kullanılan ana söndürücü ajanın; deniz suyu ile çalışabilir bir madde olması ve, Örgüt tarafından onaylanmış performans standartlarının* altında olmaması sağlanacaktır.

 

.5 Onaylanmış bir çift maksatlı (jet/sprey) tipten en az iki adet ile, helikopter platformunun her tarafına ulaşabilmeye yetecek adette hortumlar;

 

.6         Kural 10.10'daki gerekliliklere ilave olarak, iki takım itfaiyeci teçhizatı;

 

.7 En azından aşağıdaki ekipmanlar hemen kullanılmaya hazır bir şekilde depolanmış olacaktır:

 

.1            Ayarlı İngiliz anahtarı;

 

.2            Yanmaz malzemeden battaniye;

 

.3            60 cm'lik somun keski;

 

.4            İtfaiyeci kancası, yakalama kancası, kanca;

 

.5            6 adet yedek testeresi ile birlikte ağır yük testeresi;

 

.6            Merdiven;

 

.7            5 mm çapında ve 15 m uzunluğunda halat;

 

.8            Yan keski pense;

 

.9            Tornavida takımı; ve,

 

.10         Kılıfı ile birlikte falçata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Havaalanı Hizmetleri Elkitabı, Kısım 1, Kurtarma ve Yangın Söndürme, Bölüm 8, Söndürme Ajanı Özellikleri, Paragraf 8.1.5, Köpük Özellikleri Tablo 8-1, Seviye B'ye bakınız.

 

-224-

 

 • Frengiler

 

Helikopter platformuna yaklaşma yolları üzerindeki frengiler, çelikten imal edilmiş olacak ve; diğer herhangibir sistemle bağlantılı olmaksızın doğrudan gemi dışına ulaşacak, bu frengilerden akan dreyn suları; geminin herhangibir kısmına akmayacak şekilde dizayn edilmiş olacaklardır.

 

 • Helikopter yakıt ikmal ve hangar tesisleri

 

Gemide helikopter yakıt ikmal ve hangar tesislerinin mevcut olması durumunda; sözkonusu sistemler, aşağıdaki koşullara uygun olacaklardır:

 

.1 Yakıt tanklarının bulunması durumunda; aşağıdaki koşullara uygun özel bölmeler tahsis edilmiş olacaktır:

 

.1.1 Yaşam bölmelerinden, kaçış yolları ve gemiyi terk platformlarından mümkün olduğu kadar uzakta bulunacak; ve,

 

.1.2      Yakıt buharı patlama olasılığına sahip noktalardan izole edilmiş olacaktır.

 

.2 Sızıntılarının toplanması ve güvenli mevkilere gönderilmesine olanak veren düzenlemelere sahip, yakıt depolama bölgeleri tahsis edilmiş olacak;

 

.3 Tanklar ve müştemilatı; fıziksel darbelere karşı ve yakınlarda meydana gelebilecek bir yangına karşı korunmuş olacak;

 

.4 Taşınabilir yakıt tanklarının mevcut olması durumunda, aşağıdaki hususlara özel bir önem verilecektir:

 

.4.1      Kullanım amacına uygun tank dizaynı;

 

.4.2      Uygun yerleşim ve deniz bağı;

 

.4.3      Elektriki yalıtım; ve,

 

.4.4      Denetim prosedürleri.

 

.5 Yakıt depolarına ilişkin pompalar, bir yangın vukuunda uzaktan ve güvenli bir mevkiden devre dışı bırakılabilme donanımları ile teçhiz edilmiş olacak. Tabii akışlı bir yakıt ikmal sisteminin mevcut bulunması durumunda, yakıt kaynağının depo ile ilişkisini kesmek üzere, sistem; benzer bir donanımla teçhiz edilmiş olacak;

 

.6 Yakıt ikmal pompası, herhangibir anda sadece bir tek tankla irtibatlı olacaktır. Tank ile pompalama birimi arasındaki boru devresi, çelik veya eşdeğer bir malzemeden imal edilmiş olacak, mümkün olduğu kadar kısa olacak ve fiziksel darbelere karşı korunmuş olacak;

 

.7 Elektrikli pompa birimleri ile onların kontrol birimleri, bulundukları ortam ve olası tehlikeler açısından uygun tiplerden seçilmiş olacaklar;

 

.8 Yakıt pompalama birimleri; besleme veya dolum devrelerinde normalin üstünde bir basıncın oluşmasına izin vermeyecek bir donanımla teçhiz edilmiş olacaklar;

 

 

 

 

-225-

 

.9         Yakıt verme donanımları; elektriki yönden yalıtılmış olacaklar;

 

.10       Uygun konumdaki yerlere, "SİGARA İÇİLMEZ" uyarıları konulmuş

 

olacak;

 

.11 Hangar, yakıt ikmal ve bakım-tutum tesisleri; bünyesel yangın korunması, sabit yangın söndürme sistemleri ve tespit sistemleri gereklilikleri yönünden, "A" kategorisi makine bölmeleri olarak mütalaa edilecekler;

 

.12 Kapalı hangar kolaylıkları veya yakıt ikmal tesislerini içeren kapalı bölmeler; yük gemilerindeki kapalı Ro-Ro bölmeleri için Kural 20.3'de bulunması öngörülen mekanik havalandırma olanakları ile teçhiz edilmiş olacak; ve,

 

.13 Kapalı hangarlar ve yakıt ikmal tesislerini içeren kapalı bölmelerdeki elektrikli ekipmanlar ve kablolar; Kural 20.3.2, 20.3.3 ve 20.3.4' uygun olacaktır.

 

 • Operasyon el kitapları ve yangın savunma düzenlemeleri

 

8.1 Her helikopter tesisinde; güvenlik önlemleri, prosedürler ve ekipman gereksinimlerine ilişkin kısa açıklamaları içeren bir operasyon el kitabı bulundurulacaktır. Söz konusu el kitapları; geminin acil karşı koyma prosedürlerinin bir kısmını da oluşturabilir.

 

8.2 Yakıt ikmal operasyonları sırasında takip edilecek prosedürler ve uygulanacak önlemler, genel olarak kabul edilmiş güvenlik uygulamaları ile uyumlu olacak ve operasyon el kitaplarına işlenmiş olacaktır.

 

8.3 En az iki tanesi kurtarma ve yangına karşı mücadele konularında eğitilmiş yangın savunma partisi ile, yangın savunma ekipmanları; helikopter operasyonlarının uygulanması öncesinden itibaren, derhal kullanılmaya hazır durumda bulundurulacaktır.

 

8.4 Yakıt ikmal operasyonları sırasında, yangın savunma personeli; hazır durumda bulunacaktır. Bununla birlikte; yangın savunma personeli, yakıt ikmal operasyonunda fiilen görev almayacaktır.

 

8.5 Yangın savunma ekipmanlarının eğitimi ve test edilmeleri amacıyla, gemide tazeleme eğitimleri yapılacak ve, yangın savunma ajanlarının bu maksatla kullanılacak gerekli yedekleri hazır bulunacaktır.

 

Kural 19

 

Tehlikeli yüklerin taşınması*

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı; tehlikeli yükler taşıyan gemilerde bu Bölüm'ün hedefleri çerçevesinde alınması gerekli ilave önlemlerin açıklanmasıdır. Bu amaçla; aşağıdaki fonksiyonel gereklilikler karşılanacaktır:

 

.1 Gemide, tehlikeli yüklerin taşınması nedeniyle maruz kalınan ve yangın risklerinden korunmak üzere gerekli koruma sistemleri mevcut olacak;

 

.2 Tehlikeli yükler; potansiyel patlama kaynaklarından yeterince uzak durumda bulunacak;

 

 • Açık güverteli Konteyner gemileri için geçici esaslar dokümanına (MSC/Circ.608/Rev.l) bakınız.

 

 

-226-

 

Tehlikeli yüklerin taşınmasının getirdiği ilave tehlikelere karşı uygun kişisel koruma teçhizatı mevcut bulunacaktır.

 

 • Genel gereklilikler

 

2.1 Tehlikeli yüklerin küçük miktarlarda taşınması durumları* istisna olmak üzere, Paragraf 2.2'de tanımlanmış bulunan; tehlikeli yükler taşınması öngörülen gemi tipleri ile kargo bölmeleri, Kısım B, C, D, E'deki Kurallar ile Kural 18 ile 20'deki** gerekliliklerden uygun olanlarına ilave olarak; bu Bölüm'ün diğer kısımlarında belirtilmiş bulunan diğer gerekliliklerin uygulanması nedeniyle karşılanmış olmadıkları takdirde, bu Bölüm'de verilen gerekliliklere de uyacaklardır. Tehlikeli yüklerin taşınması ile ilişkili olarak, gemi tipleri ve taşıma modaliteleri; Paragraf 2.2 ve Tablo 19.1'de tanımlanmıştır. Bu Kural'ların, 500 gros tondan daha küçük yük gemileri için de geçerli olması ile birlikte, İdare; sözkonusu gemiler için bu Kuralların gerekliliklerinde bu kategorideki gemiler için bazı gevşetmeler yayınlayabilir, ancak; uygulanmaları durumunda, bu gevşetmeler; Paragraf 4'te açıklanmış bulunan uygunluk dokümanlarına kaydedilecektir.

 

2.2 Tablo 19.1 ve 19.2'nin uygulanması; aşağıdaki gemi tipleri ve kargo bölmeleri için geçerlidir:

.1 Özel olarak konteyner taşımak üzere dizayn edilmemiş olmakla birlikte, tehlikeli yükleri; konteynerler ve taşınabilir tanklar da dahil olmak üzere, paketlenmiş durumda taşıması öngörülen gemiler;

 

.2 Konteynerler ve taşınabilir tanklar içinde tehlikeli yükler taşımak üzere özel olarak inşa edilmiş gemiler ve kargo bölmeleri;

 

.3         Tehlikeli yüklerin taşınması öngörülen Ro-Ro gemileri ve Ro-Ro bölmeleri;

 

.4         Tehlikeli katı yükleri dökme usulüyle taşıması öngörülen gemiler ve kargo

 

bölmeleri; ve,

 

.5 Dökme sıvılar ve gazlar hariç, tehlikeli yükleri; gemide taşınan barçların içinde dökme usulüyle taşıması öngörülen gemiler ve kargo bölmeleri.

 

 • Özel gereklilikler

 

Aksi açık olarak belirtilmedikçe, tehlikeli yüklerin gerek "güverte üstünde" ve gerekse de "güverte altında"depolanması;Tablo 19.1,19.2 ve 19.3'ün ilk sütununda aşağıdaki Paragrafların numarasının belirtilmiş olduğu durumlar için, ilgili Paragrafta belirtilen gerekliliklerin uygulanmasına bağlıdır.

 

3.1    Su temini

 

3.1.1 Gerekli devre basıncının devamlı sağlanması veya, uygun şekilde yerleştirilmiş uzaktan kontrollü düzenlemelerin yapılması suretiyle, yeterli basınçtaki su; ana yangın devresinden derhal kullanılabilir durumda temin edilmiş olacaktır.

 

3.1.2 Temin edilmiş olan su; Kural 10.2'de öngörülen adetteki nozuldan ve anılan

 

Kural'da öngörülen basınçta, kargo bölmesi boş durumda iken, bölmenin her noktasına

 

ulaşılabilmeye yeterli olacaktır. Bu Kural'da öngörülen su miktarı, İdare'nin kabul onayına bağlı

 

olarak seçilecek bir diğer kritere uygun olabilir.

 

 

 • Tehlikeli Deniz Yükleri Uluslararası Tüzüğü'nün Bölüm 3.4'üne bakınız.

 

 • Tehlikeli Deniz Yükleri Uluslararası Tüzüğü'nün Kısım 7'sine bakınız.

 

 

- 227 -

 

3.1.3 Tahsisli güverte altı kargo bölmesinin etkinlikle soğutulması, bölmenin herbir metre kare güverte alanı için en az 5 litre/dak. lık bir kapasite ile ya doğrudan yağmurlama yapan sabit nozullar vasıtasıyla, veya; bölmeye deniz suyu imlası yolu ile sağlanmasına ilişkin gerekli düzenlemeler yapılmış olacaktır. Küçük kargo bölmelerinde veya büyük kargo bölmelerinin küçük bölümlerinde, bu maksatla hortumların kullanılabilmesi; İdare'nin onayı koşuluyla mümkündür. Bununla birlikte; tahliye ve pompalama düzenlemelerinin, serbest yüzey oluşumuna engel olacak şekilde yapılmış olması gereklidir. Tahliye sistemi; yağmurlama yapan sabit nozullara ilişkin pompalar ile, sözkonusu bölme için bulunması öngörülen yangın hortum nozullarının toplam kapasitesinin 125%'ini tahliye edebilme yeterliliğinden daha düşük olmayacaktır. Tahliye sisteminin valfları; korunan bölmenin dışında ve, yangı n söndürme kontrollerinin yakınındaki bir noktadan kumanda edilebilir durumda olacaktır.Sintine kuyuları; yeterli su tutabilme yeterliliğinde olacak ve; herbir su geçmez kompartımanda, birbirlerinden en fazla 40 m mesafelerde ve geminin mukabil alabandalarında bulunacaklardır. Bunun mümkün olmadı ğı durumlarda, bölmeye basılan suyun a ğırlığının ve oluşabilecek serbest yüzeyin, gemi stabilitesi üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler; İdare tarafından stabilite bilgilerinin onaylanması aşamasında , mümkün olduğu en yüksek oranda göz önünde bulundurulacaktır.* önlem alınmı ş olması halinde , Paragraf 3.1.3'deki gerekliliğin yerine getirilmiş olduğu kabul edilebilir.

 

3.1.4 Tayin edilmi ş bir güverte altı kargo bölmesinin, uygun bir söndürücü ajan ile imla edilmesi için önlem alınmış olması halinde, Paragraf 3.1.3'deki gerekliliğin yerine getirilmiş olduğu kabul edilebilir.

 

3.1.5 Paragraf 3.1.2 ve 3.1.3'de öngörülen gerekliliklerin tayin edilmiş en büyük kargo

bölmesi için aynı anda karşılanması durumunda, toplam su miktarının karşılanmakta olduğu kabul

edilecektir. Paragraf 3.1.2'nin kapasite gereklilikleri; mevcut olması durumunda emercensi yangın

pompasının kapasitesi dikkate alınmaksızın, ana yangın devresinin toplam kapasitesi ile

karşılanıyor olacaktır. Paragraf 3.1.3'ün gerekliliklerinin karşılanması amacıyla bir sintine tahliye

tulumbası kullanılmakta ise, toplam kapasitenin hesaplanmasında bu tulumbanın kapasitesi de

dikkate alınacaktır.

 

3.2    Patlama kaynakları

 

Kapalı kargo bölmelerinde ve araç bölmelerinde; operasyon gerekleri açısından zorunlu olduğu

konusunda İdare'nin onayı bulunmadıkça, elektrikli cihazlar ve kablolar bulundurulmayacaktır.

Bununla birlikte; bu şekildeki bölmelerde elektrikli cihazların bulundurulması sözkonusu

olduğunda, elektrikli sistemin ortamdan tamamiyle izole edilmesinin mümkün olmadığı (örneğin;

cihazın sadece sigortalarının çıkartılmasının yerine, tüm elektriki bağlantılarının kesilmesi gibi)

durumlarda; cihazın; temas etmesi olasılığı bulunan ortam koşullarında güvenli olduğu belgelen-

miş**tipteki bir cihaz olması sağlanacaktır.Güverte ve perdelerdeki kablo geçişleri,gaz veya buhar

geçişlerine karşı izole edileceklerdir. Kargo bölmeleri içinden bağlantısız geçen kablolar ve diğer

kablolar; darbelerden gelebilecek hasarlara karşı korunmuş olacaktır. Yanabilir buharlarla temasta

 

bir patlama kaynağı oluşturabilecek nitelikteki diğer hiçbir cihaza müsaade edilmeyecektir.

 

3.3    Tespit sistemi

 

Ro-Ro bölmeleri; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri ile teçhiz edileceklerdir. Diğer bütün kargo bölmeleri; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'ne uygun olarak; ya sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi, ya da örnekleme yöntemi ile çalı şan duman tespit sistemi ile teçhiz edilmiş olacaklardır. Örnekleme yöntemi ile çalışan bir duman tespit sisteminin monte edilmiş olması durumunda, sistemin bulunduğu ortama toksik dumanların kaçabilme olasılığına karşı; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün Bölüm 10'undaki Paragraf 2.1.3'ün öngördüğü önlemlere özel dikkat edilmelidir.

 

3.4    Havalandırma

 

 

 • Örgüt tarafından A. 123(V) no.lu Karar ile onaylanmış olan; özel kargo bölmeleri için sabit yangın söndürme sistemleri ile ilgili öneriler dokümanma bakmız.

 

 • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun önerilerine; özel olarak da, IEC 60092, Gemilerdeki Elektrikli Enstelasyonlar dokümanına bakınız.

 

 

-228-

 

3.4.1 Kapalı kargo bölümlerinin güçle çalışan sistemlerle yeterli oranda havalandırılma-ları sağlanmalıdır. Söz konusu sistemler; kargo bölmesi boş durumda iken bir saat süresince en az altı kez hava değişikliğini mümkün kılacak yeterlilikte, ve; kargo bölmesinin özelliğine uygun olarak, buharların; bölmenin en alt veya en üst seviyesinden deşarj edilmesine olanak verebilen bir yapıda olacaklardır.

 

3.4.2 Fanlar; yanabilir özellikteki gazların/hava karışımlarının patlama olasılığını

 

içermeyen bir yapıda olacaklardır. Havalandırma devresi üzerindeki alıcı ve basıcıların ön

 

kısımları; herhangibir kablonun girmesini engelleyebilecek nitellikteki tel kafeslerle kapatılmış

 

olacaktır.

 

3.4.3 Tehlikeli katı yüklerin dökme usulüyle taşınması öngörülen, ve mekanik

 

havalandırmaya izin verilmeyen kargo bölmeleri için doğal havalandırma olanakları sağlanacaktır.

 

3.5    Sintine tahliyesi

 

3.5.1 Kapalı kargo bölmelerinde yanabilir veya toksik sıvıların taşınmasının öngörüldüğü durumlarda, sintine tahliye sistemi; söz konusu sıvıların, dikkatsizlik sonucunda, makine bölmelerinden geçen borular veya pompalar yoluyla tahliyesine olanak verebilecek durumların ortaya çıkmasını engelleyen bir yapıda olacaktır. Bu şekildeki sıvıların büyük hacimlerde taşındığı durumlarda; bu sıvıların taşınmasında kullanılan kargo bölmelerinin sintine tahliyelerinin yapılabilmesi için ilave sistemler sağlanmış olacaktır.

 

3.5.2 Sintine tahliye sisteminin, makine bölmelerindeki pompalardan oluşan sisteme yardımcı olarak kullanılmakta olduğu durumlarda, sözkonusu sistemin kapasitesi; hizmet verdiği her kargo bölmesi için 10 m³/h'den daha az olmayacaktır.. Eğer ilave sistem ortak ise, kapasitesinin 25m³ den fazla olmasına gerek yoktur. Yedek olarak kullanılması öngörülen sintine tahliye sisteminin belirli bir güvenilirliğe sahip olması gerekmemektedir.

 

3.5.3 Yanabilir veya toksik sıvıların taşınması durumlarında, makine bölmelerinden geçen sintine tahliye sistemi; ya bir kör flenç veya kapalı kilitlenebilir özelliğe sahip bir valf konulmak suretiyle izole edilecektir.

 

3.5.4 Yanabilir veya toksik sıvıların taşınmasına tahsisli kapalı kargo bölmelerine hizmet veren sintine tahliye tulumbalarının bulunduğu makine bölmeleri haricindeki kapalı bölmeler; bir saat süresince en az altı kez hava değişikliğini mümkün kılacak yeterlilikte, müstakil mekanik havalandırma sistemleri ile teçhiz edilmiş olacaktır. Bu şekildeki bir bölmenin, başka bir bölme-den girişinin mevcut olması durumunda, aradaki kapı; kendiliğinden kapanabilen tipte olacaktır.

 

3.5.5 Kargo bölmesinin sintine tahliyesinin tabii akışla sağlanmakta olduğu durumlarda, dreyn sistemi; ya doğrudan denize yönlendirilmiş, ya da makine bölmelerinin dışında bulunan kapalı bir dreyn tankına irtibatlandırılmış olacaktır. Söz konusu dreyn tankı; açık güvertedeki güvenli bir noktaya ulaşan bir hava firarına sahip olacaktır. Bir kargo bölmesinden, daha aşağı seviyedeki bir bölmedeki sintine kuyularına dreyn yapılmasına; ancak, dreyn yapılacak bölmenin, yukardaki kargo bölmesi ile aynı gereklilikleri karşılaması koşuluyla müsaade edilecektir.

 

3.6    Personel koruması

 

3.6.1 Kural 10.10'da öngörülmüş olan itfaiyeci teçhizatına ilaveten; kimyasal ajanlara karşı tam korumalı dört takım koruyucu elbise bulundurulacaktır. Koruyucu elbiseler; hiçbir yeri açıkta bırakmayacak şekilde, tüm vücudu kaplayan özellikte olacaktır.

 

 

 

 

-229-

 

3.6.2 Kural 10'da öngörülmüş olanlara ilaveten; en az iki adet kendi kendine yeterli solunum cihaz ı bulundurulacaktır. Mevcut olması gerekli her bir solunum cihazı için, bu cihazlara uygun iki adet yedek şarj bulunacaktır.36'dan daha az yolcu taşıyan yolcu gemileri ile,oksijen tüplerini gerekli temizlikte doldurabilme bakımından uygun olanaklara sahip bulunan yük gemile-rinde; bulundurulması gerekli her bir solunum cihazı için bir adet yedek şarj mevcut olacaktır.

 

3.7    Taşınabilir yangın söndürücüler

 

Kargo bölmelerinde; toplam kapasiteleri en az 12 kg olan kuru toz veya eşdeğeri olan taşınabilir yangın söndürücüler bulundurulacaktır. Bu yangın söndürücüler, bu Bölüm'ün herhangibir yerinde , bulundurulmaları gerekli olduğu belirtilmiş bulunan söndürücülere ilave olarak bulunacaktır.

 

3.8    Makine bölme sınır perdelerinin izolasyonu

 

Kargo bölmeleri ile "A" kategorisi makine bölmeleri arasında sınır oluşturan perdeler; tehlikeli yüklerin sözkonusu perdelerden yatay olarak en az 3 m uzaklıkta depolanmış olduğu durumlar dışında, "A-60" sınıfı standardında izole edileceklerdir.

 

3.9    Su sprey sistemi

 

Üzerinde bir güverte bulunan her açık Ro-Ro bölmesi ile, tecrit edilebilme olasılığına sahip bulunmayan her bir kapalı Ro-Ro bölmesi; en az aynı etkinlik kriterlerini karşıladığı tam kapsamlı bir testle kanı tlanmış olup İdare'nin de onaylamış olduğu diğer bir sabit yangın söndürme sisteminin bu amaçla kullanıldığı durumlar dışında; sözkonusu bölmedeki bütün güvertelerin veya bütün araç platformlarının her noktasını kapsayabilen, manuel çalışt ırılan, onaylı tipte ve sabit basınçlı bir su sprey sistemine sahip bulunacaktır. Bununla birlikte; tahliye ve pompalama düzen-lemelerinin, serbest yüzey oluşumuna engel olacak şekilde yapı lmış olması gereklidir. Tahliye sistemi; yağmurlama yapan sabit nozullara ilişkin pompalar ile, bulunması öngörülen yangın hortum nozullarının toplam kapasitesinin 125%'ini tahliye edebilme yeterliliğinden daha düşük olmayacaktır. Tahliye sisteminin valflar ı; korunan bölmenin dışında ve, yangın söndürme kontrollerinin yakınındaki bir noktadan kumanda edilebilir durumda olacaktır. Sintine kuyuları; yeterli su tutabilme yeterliliğinde olacak ve; Herbir su geçmez kompartımanda, birbirlerinden en fazla 40 m mesafelerde ve geminin alabandalarında bulunacaklardır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bölmeye basılan suyun ağırlığının ve oluşabilecek serbest yüzeyin, gemi stabilitesi üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler; İdare tarafından stabilite bilgilerinin onaylanması aşamasında, mümkün olduğu en yüksek oranda göz önünde bulundurulacaktır. *

 

3.10  Ro-Ro bölmelerinin tecridi

 

3.10.1 Ro-Ro bölmelerine sahip bulunan gemilerde, kapalı bir Ro-Ro bölmesi; bitişiğinde bulunan bir açık Ro-Ro bölmesinden tecrit edilmiş olacaktır. Söz konusu tecridiyet; bölmeler arasında tehlikeli buharların ve sıvıların geçişlerini en aza indiren nitelikte olacaktır. Bir diğer alternatif olarak; Ro-Ro bölmesinin tüm uzunluğu boyunca kapalı bir kargo bölmesi olarak mütalaa edilebileceği durumlarda, ve bu Kural'ın özel gerekliliklerine de tam olarak uyması koşuluyla, söz konusu tecrit işlemi gerekli olmayabilir.

 

3.10.2 Ro-Ro bölmelerine sahip bulunan gemilerde, kapalı bir Ro-Ro bölmesi; bitişiğinde bulunan açık güverteden tecrit edilmiş olacaktı r. Sözkonusu tecridiyet; bölmeler arasında tehlikeli buharların ve sıvıların geçişlerini en aza indiren nitelikte olacaktır. Bir diğer alternatif olarak; Ro-Ro bölmesinde uygulanan düzenlemelerin, bitişiğindeki açık güvertelerde taşınan tehlikeli yükler için alınması gereken önlemlerle uyumlu olması koşuluyla, sözkonusu tecrit işlemi gerekli olmayabilir.

 

 • Örgüt tarafından A. 123(V) no.lu Karar ile onaylanmış olan; özel kargo bölmeleri için sabit yangın söndürme sistemleri ile ilgili öneriler dokümanına bakınız.

 

-230-

 

Tablo 19.1 - Gerekliliklerin, gemilerde ve kargo bölmelerinde tehlikeli yüklerin değişik modellerde taşınma durumlarına göre uygulanması

 

Tablo 19.1'de bir durumun karşısında X bulunması, varsa yanındaki nota ilişkin

 

açıklamalar dışında; o gerekliliğin Tablo 19.3'teki aynı satırda verilmiş bulunan bütün tehlikeli

 

yükler için geçerli olduğu anlamına gelmektedir

 

 

 

 

 

Kural19.2.2

Açık güverteler(.1’den.5dahil)

.1

.2

 

.3

Kural 19

Özel olarakdizaynedilmemiş

Konteynerkargobölmeleri

Kapalı Ro-Robölmeleri

 

Açık Ro-Robölmeleri

 

 

 

 

 

 

.3.1.1

X

X

X

X

 

X

.3.1.2

X

X

X

X

 

X

.3.1.3

-

-

X

X

 

X

.3.1.4

-

-

X

X

 

X

.3.2

-

-

X

X

 

X

.3.3

-

-

X

X

 

-

.3.4.1

-

-

X

 

-

.3.4.2

-

-

 

 

-

.3.5

-

-

X

X i -

 

-

.3.6.1

X

X

X

X

 

X

.3.6.2

X

X

X

X

 

X

.3.7

X

X

-

-

 

X

.3.8

X

X

X

 

X

.3.9

-

-

-

 

X

.3.10.1

-

-

-

X

 

-

.3.10.2

-

-

-

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.4

Tehlikeli

dökme katıyükler

Kural 19’un gerekliliklerinin değişik

nıflardaki tehlikel yüklere uygulanması2’yeiçinTablo19.bakınız

 

 

 

 

 

.5

 

 

taşınan barçlar Gemide

 

X

 

-

 

X

 

X

 

X4

 

X4

X4

X4

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

-

 

 

 

Notlar:

 

1        4 ve 5.1 sınıfları için, kapalı yük konteynerlerine uygulanmaz.

 

Kapalı yük konteynerlerinde taşındıklarında, 2, 3, 6.1 ve 8 sınıfları için; havalandırma

 

derecesi 2 hava değişiminden daha az olmayacak şekilde düşürülebilir. Bu gerekliliğin

 

karşılanması bakımından, kapalı bir tank; kapalı bir yük konteyneri olarak kabul edilecektir.

 

 • Sadece güverteler için uygulanır.

 

 • Sadece; izole edilemeyen kapalı Ro-Ro bölmeleri için uygulanır.

 

 • Barçların, yanıcı buharları muhafaza edebilme yeterliliğinde olması, veya diğer bir alternatif olarak da, yanıcı buharların barçlara irtibatlandırılan havalandırma kanalları vasıtasıyla, barç taşıma kompartımanının dışına disçarç edebilme yeterliliğinde olması gibi özel durumlarda, bu gereklilikler; İdare'nin kabul onayı şartıyla düşürülebilir veya tamamiyle kaldırılabilir.

 

 • Özel kategori bölmeler, tehlikeli yüklerin taşınması durumlarında; kapalı Ro-Ro bölmesi olarak işlem göreceklerdir.

 

-231-

 

Tablo 19.2 - Gerekliliklerin; değişik sınıflardaki tehlikeli yükler ile, tehlikeli dökme katı yük taşınan kargo bölmelerine uygulanması

 

 

 

Sınıf

4.1

4.2

4.36

5.1

6.1

8

9

Kural 19

 

 

 

 

 

 

 

.3.1.1

X

X

-

X

-

-

X

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.1.2

X

X

-

X

-

-

X

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.2

X

X7

X

X8

-

-

X8

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.4.1

-

X7

X

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.4.2

X9

X7

X

X7,9

-

-

X7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.4.3

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.6

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.8

X

X

X

X'

-

-

X10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dökme yöntemi ile taşınabilecek bu sınıftaki karışımların tehlikeleri, bu Tablo'da yer alan gerekliliklere ilave olarak, İdare tarafından; taşımada kullanılan geminin inşası ve ekipmanları konusunda da özel bir dikkatin gösterilmesini gerektiren niteliktedir.

 

 • Sadece solvent ekstraksiyonları ihtiva eden Seedcake'lere, amonyum nitratlar ve amonyum nitratlı gübrelere uygulanır.

 

 • Sadece amonyum nitratlarla amonyum nitratlı gübrelere uygulanır. Bununla birlikte; Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun 60079 sayılı yayımı olan, Patlayıcı gaz atmosferleri için elektrikli aletler dokümanında öngörülen standartlardaki bir koruma yeterlidir.

 

 • Sadece tel kafes korumaları gereklidir.

 

 • Karar A.434(XI) ile kabul edilmiş bulunan; değişiklik uygulanmış, Dökme Katı Yükler için Güvenlik Uygulaması Tüzüğü'ndeki gereklilikler yeterlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-232-

 

Tablo 19.3 - Gerekliliklerin; tehlikeli dökme katı yükler dışındaki değişik sınıf tehlikeli yükler için uygulanması

 

 

 

Sınıf

1.1'den

1.4S

2.1

2.2

2.3

3.1

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

6.1

6.1

6.1

6.1

8

8

8

8

9

 

 

 

 

1.6'ya

 

 

 

 

3.2

sıvılar

 

 

 

 

 

sıvılar

sıvılar

sıvılar

katı

sıvılar

sıvılar

sıvılar

katı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sıvılar

>23°C15

 

 

 

 

 

 

≤23°C15

>23°C15

 

 

≤23°C15

>23°C15

 

 

 

 

 

Kural 19

 

 

 

 

 

≤23°C15

≤61°C

 

 

 

 

 

 

 

≤61ºC

 

 

 

≤ 61°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.1.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

.3.1.2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

.3.1.3

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.1.4

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.3.2

X

-

X

 

-

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

.3.3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

.3.4.1

-

-

X

-

X

X

-

X11

X11

X11

X11

 

-

X

X

X11

 

X

 

X11

 

 

 

 

3.4.2

-

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

.3.5

 

-

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

-

_

X

 

 

 

 

 

 

.3.6

-

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X14

 

 

 

 

.3.7

 

 

-

 

-

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

.3.8

X12

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X13

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

.3.9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

.3.10.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

.3.10.2

X

X

X

X

x-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

Notlar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l l

Uluslararası Tehlikeli Denizcilik Yökleri Tüzüğü (değişiklik uygulanmış) gereğince "mekanik olarak havalandırılmış bölmeler" öngörüldüğünde.

 • Her durumda makine bölmelerinden yatay olarak 3 m uzaklıkta depolanacak.
 • Uluslararası Tehlikeli Denizcilik Yükleri Tüzügü (değişiklik uygulanmış)'ne bakınız.
 • Taşınması uygun olacak yükler için.
 • Parlama noktası sıcaklığına aittir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-233-

 

4          Uygunluk dokümanı*

 

İdare tarafından, gemiye; inşa özelliği ve ekipmanlar yönüyle bu Kural'ın gerekliliklerine uygun bulunduğunu gösterir uygun bir belge verilecektir. Dökme usulde taşınan tehlikeli katı yükler hariç, tehlikeli yük sertifikalar ı; Kural VII/2'de tanımlanmış bulunan 6.2 ve 7 sınıfı yükler ile, kısıtlı miktarlarda taşınan tehlikeli yükler için gerekli değildir.

 

Kura1 20

 

Araç bölmeleri, özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmelerinin korunması

 

 • Amaç

 

Bu Kural'ın amacı, araç bölmeleri, özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmelerine sahip bulunan gemilerde bu Bölüm'ün yangın savunma hedeflerinin elde edilebilmesi bakımından gerekli ilave güvenlik önlemlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, aşağıda belirtilmiş bulunan operasyonel gereklilikler karşılanacaktır:

 

.1 Geminin; araç bölmeleri, özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmelerinden kaynaklanabilecek yangın tehlikelerinden yeterince korunabilmesi bakımından gerekli yangın koruma sistemleri temin edilmiş olacak;

 

.2 Olası yanma odakları; araç bölmeleri, özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmelerinden tecrit edilmiş olacak; ve,

 

.3 Araç bölmeleri, özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmeleri, yeterli derecede havalandırılmış olacaklardır.

 

2          Genel gereklilikler

 

2.1      Uygulama

 

Kısım B,C, D ve E'de verilmiş olan gerekliliklerden duruma uygun olanlarına ilave olarak; araç bölmeleri,özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmeleri, bu Kural'daki gerekliliklere de uyacaklardır.

 

2.2      Yolcu gemileri ile ilgili ana prensipler

 

2.2.1 Bu Kural'ın gerekliliklerin temel prensibi; Kural 9.2'de öngörülmüş olan düşey ana bölmeler uygulamasının yolcu gemilerindeki araç bölmeleri için uygulanabilir olamayabileceği noktasından hareketle; sözkonusu bölmelerde eşdeğer bir korumanın; yatay zonlar esasına göre ve yeterli bir sabit yangın savunma sisteminin mevcudiyeti ile sağlanmasının gerekliliğidir. Bu konsepte dayalı olarak ve bu Kural'ın uygulanması açısından; araçların kullanımına ayrılmış bulunan alanın toplam yüksekliğinin 10 m'yi geçmemesi koşuluyla, yatay bir zon; birden daha fazla güvertede yer alan özel kategori bölmeleri içerebilecektir.

 

2.2.2 Paragraf 2.2.1'deki gerekliliklerin altında yatan esas prensip, Ro-Ro bölmeleri için de uygulanabilir.

 

 • Değişiklik uygulanmış SOLAS 74'deki Kural II-2/54'de öngörülen koşullarda tehlikeli yükler taşıyan gemilere ilişkin özel gerekliliklere uygunluk dokümanı (MSC/Circ.642)'na bakınız.

 

-234-

 

2.2.3 Bu Bölüm'de; düşey zonların bütünlüğünün idame ettirilmesi bakımından havalandırma sistemleri, "A" sınıfı perde geçişler ve "A" sınıfı geçişler için uygulanması öngörülen gereklilikler; yatay zonları birbirinden ve geminin diğer bölmelerinden ayıran sınırları oluşturan güvertelere ve perdeler için de aynı şekilde uygulanacaktır.

 

 • Kapalı araç bölmeleri, kapalı Ro-Ro bölmeleri ve özel kategori bölmelerde yanabilir buharların tutuşmasına karşı alınacak önlemler

 

3.1    Havalandırma sistemleri

 

3.1.1 Havalandırma sistemlerinin kapasitesi

 

En az aşağıda belirtilen hava değişim değerlerini verebilecek etkili bir güçle çalışan havalandırma sistemi mevcut olacaktır:

 

.1

Yolcu gemileri:

 

 

Özel kategori bölmeler

Saatte 10 kez değişim

 

36'dan fazla yolcu taşıyan gemiler

Saatte 10 kez değişim

 

için; özel kategori bölmeler hariç;

 

 

kapalı Ro-Ro bölmeleri

 

 

36'dan daha az yolcu taşıyan gemiler

Saatte 6 kez değişim

 

için; özel kategori bölmeler hariç;

 

 

kapalı Ro-Ro bölmeleri

 

.2

Yük gemileri:

Saatte 6 kez değişim

 

İdare; gemilerin yüklenmesi ve boşaltılması esnasında daha yüksek bir hava değişim değerini gerekli görebilir.

 

3.1.2 Havalandırma sistemlerinin performansları

 

3.1.2.1          Yolcu gemilerinde; Paragraf 3.1.1 ile bulunması öngörülen güçle çalışan

 

havalandırma sistemleri; diğer havalandırma sistemlerinden bağımsız olacak, ve; araçların söz

 

konusu bölmelerde bulunduğu süreler boyunca devamlı çalışır durumda olacaklardır. Etkili bir

 

şekilde tecrit edilebilen söz konusu bölmelere hizmet veren havalandırma kanalları; bu durumdaki

 

her bir bölme için ayrı olacaktır.Havalandırma sistemi; ilgili bölmenin dışındaki bir noktadan

 

kumanda edilebilir durumda olacaktır.

 

3.1.2.2 Yük gemilerinde; araçların gemide bulunduğu süreler boyunca devamlı çalışır durumda olacaklardır. Bunun uygulanabilir olmadığı durumlarda; hava koşullarının uygun olması durumlarında gündüzleri kısıtlı bir süre, ancak her durumda da araçların çıkışından yeterli bir süre önce çalışmaları sağlanacak, çıkışı müteakip de Ro-Ro veya araç bölmesinin gaz kontrolünün yapılarak egzost gazının kalmamış olduğu teyit edilecektir. Bu amaçla; bir veya daha fazla taşınabilir gaz ölçme cihazı bulundurulacaktır. Sistem; diğer havalandırma sistemlerinden tümüyle bağımsız olacaktır. Ro-Ro veya araç bölmelerine hizmet veren havalandırma kanalları; Herbir kargo bölmesi bazında etkili olarak tecrit edilebilir durumda olacaktır. Sistem; ilgili bölmenin dışındaki bir noktadan kumanda edilebilir durumda olacaktır.

 

 

 

 

 

- 235 -

 

3.1.2.3 Havalandırma sistemi; bölme içinde farklı yoğunluklu hava tabakaları ile hava sirkülasyon ceplerinin oluşmasına yol açmayan bir yapıda olacaktır.

 

3.1.3             Havalandırma sistemlerine ilişkin göstergeler

 

Köprüüstünde; gerekli havalandırma kapasitesinde oluşabilecek kapasite düşüklüklerinin izlenebildiği düzenlemeler mevcut olacaktır.

 

3.1.4             Kapama araçları ve hava kanalları

 

3.1.4.1 Hava ve deniz koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle; havalandırma sistemlerine, bir yangın vukuunda, bölmenin dışındaki bir noktadan ivedilikle kumanda edilebilmesi ve etkili bir kapatma olanağı sağlanmış olacaktır.

 

3.1.4.2 Yatay bir ana zordaki havalandırma kanalları; damperler de dahil olmak üzere, çelikten imal edilmiş olacaklardır.Yolcu gemilerinde, diğer yatay zorlardan veya makine bölmelerinden geçiş yapan havalandırma kanalları; Kura1 9.7.2.1.1 ve 9.7.2.1.2'ye uygun olarak imal edilmiş "A-60" sınıfı çelik kanallar olacaktır.

 

3.1.5             Daimi geçişler

 

Bölmenin borda kaplaması, sınır perdeleri ve tavan güvertesi üzerinde mevcut daimi geçişler; kargo bölmesinde meydana gelecek bir yangının, bu geçişler nedeniyle; can salı ve can filikalarının bulunduğu mevkilerle, gemiyi terk platformlarını, üst yapılarda bulunan yaşam ve hizmet bölmeleri ile kontrol istasyonlarını ve kargo bölmelerinin üzerinde bulunan güverte evlerini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yerleştirilmiş olacaklardır.

 

3.2

Elektrikli ekipmanlar ve kablolama

3.2.1

Paragraf 3.2.2'de belirtilmiş olanlar hariç olmak üzere, elektrikli ekipmanlar

ve kablolar; patlama riski taşıyan petrol ve hava karışımı ortamlarında kullanılma yönünden uygun tiplerden olacaktır*

 

3.2.2 Sızmaz kasaranın altında bulunan özel kategori bölmeler dışında kalan bölmeler

 

sözkonusu olduğunda, Paragraf 3.2.1'de belirtilmiş bulunan gerekliliklerin aynen geçerli olmasıyla

 

birlikte; kargo bölmelerindeki havalandırma sisteminin; araçlar gemi üzerinde bulunduğu sürece,

 

saatte en az on kez hava değişikliğini mümkün kılan bir kapasitede sürekli olarak çalışabilir

 

şekilde dizayn edilmiş olmaları ve çalıştırılmaları koşuluyla, sparkların yayılmasını engelleyecek

 

bir şekilde muhafazalı ve korunmuş durumda olan ve; güverteden veya mevcut olması halinde;

 

petrol gazlarının aşağıya doğru geçmelerine neden olacak şekildeki büyük açıklıklara sahip olanlar

 

dışındaki tüm araç platformlarında ise yerden itibaren 450 mm'nin üzerindeki yüksekliklerde

 

monte edilmiş elektrikli ekipmanların kullanımına da, bir alternatif olarak müsaade edilebilir.

 

3.3 Emici fan devrelerinin hava kanallarındaki elektrikli ekipmanlar ve kablolama Emici fan devrelerinin hava kanallarında elektrikli ekipman ve kabloların bulunması durumunda, sözkonusu ekipman ve kablolar; patlama riski taşıyan petrol ve hava karışımı ortamlarında kullanılma yönünden uygun tiplerden olacak, ve; hava kanalından elektrik kablo geçişleri, diğer olası patlama kaynakları dikkate alınmak suretiyle seçilmiş güvenli noktalardan olacaktır.

 

3.4    Diğer patlama kaynakları

 

Yanabilir buharların patlamasına yol açabilecek bir patlama kaynağı oluşturan diğer ekipmanların kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

 

 • Uluslararası Elektroteknik Komisyonu'nun önerilerine, özellikle de 60079 sayılı dokümana bakınız.

 

-236-

 

3.5    Frengi ve disçarçlar

 

Frengiler; makine veya patlama kaynaklarının bulunabileceği diğer bölmelere açılmayacaktır. 4 Tespit ve alarm

 

4.1    Sabit yangın tespit ve yangın alarm sistemleri

 

Paragraf 4.3.1'de belirtilmiş olan istisnalar dışında; Yangin Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sistemi mevcut olacaktır. Sabit yangı n tespit sistemi; bir yangının başlamış oldu ğunu hemen tespit edebilecek yeterlilikte olacaktır. Dedektörlerin tipleri ile yerleştirilmelerine ilişkin ayrıntılar; havalandırma sistemleri ile diğer geçerli faktörlerin etkileri göz önünde bulundurulmak üzere; İdare'nin kabul onayına bağlı olacaktır. Sistem; montesinden sonra normal havalandırma koş ulları altında yapılacak bir testin sonunda, İdare tarafından her yönüyle kabul edilebilir bir reaksiyon hızına sahip olduğunu kanıtlamal ıdır.

 

4.2    Örnekleme yöntemi ile çalışan duman tespit sistemleri

 

Paragraf 4.1'de bulunması öngörülen sabit yangın tespit ve yangın alarm sisteminin yerine bir

alternatif olmak üzere; açık Ro-Ro bölmeleri, açık araç bölmeleri ve özel kategori bölmeler

dışındaki bölmelerde, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun, örnekleme

 

yöntemi ile çalışan bir duman tespit sistemi de kullanılabilir.

 

4.3    Özel kategori bölmeler

 

4.3.1 Özel kategori bölmelerde, etkili bir yangın devriyesi sistemi idame ettirilecektir. Seyrin tamamı süresince, sürekli bir yangın timi tarafından etkili bir yangın devriyesi sisteminin idame edilmesi durumunda, sabit bir yangın tespit ve yangın alarm sisteminin bulunmasına gerek yoktur.

 

4.3.2 Manuel olarak çalıştırılan kontrol noktalarının yerleştirilmesinde; bölmenin hiçbir noktasının, manuel olarak çalıştır ılan bir kontrol noktasından 20 m'den daha fazla mesafede olmaması sağlanacak, sözkonusu bölmenin her çıkış noktasının yakınına bir adet kontrol noktası konulmuş olacaktır.

 

5        Yapısal koruma

 

36'dan fazla yolcu taşıyan yolcu gemilerinde; Kural 9.2.2'deki gerekliliklerden ayrı olarak, özel kategori bölmeler ve Ro-Ro bölmelerinin sınır perdeleri ve güverteleri, "A-60" sınıfı standardında izole edileceklerdir. Bununla birlikte; Kura1 9.2.2.3'de tanımlanmış bulunan kategori (5), (9) veya

 

 • bölmelerin; perdenin sadece bir yanında bulunmaları durumunda, sözkonusu standart, "A-0" standardına düşürülebilir. Yakıt tanklarının; bir özel kategori bölmenin veya bir Ro-Ro bölmesinin altında bulunması durumlarında; sözkonusu bölmelerin arasındaki güvertelerin standardı da, "A-0" standardına düşürülebilir.

 

6        Yangının Söndürülmesi

 

6.1    Sabit yangın söndürme sistemleri*

 

6.1.1 Özel kategoride olmayan ve kargo bölmeleri dışında bir noktadan tecrit edilebilme olanağına sahip bulunan araç ve Ro-Ro bölmeleri; aşağıda açıklanan özel koşullar istisna olmak üzere, Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün koşullarına uygun sabit bir yangın söndürme sistemine sahip olacaklardır:

 

.1 Sabit yangın söndürme sisteminin bir karbon dioksitli sistem olması durumunda, mevcut gaz; söz konusu kargo bölmelerinden tecrit edilebilen tipte ve en büyük olanının hacminin en az 45%'ine eşit bir hacimde serbest gaz sağlayabilecek yeterlilikte olacak, sistemin kendisi de; belirtilen bu miktardaki gazı, söz konusu bölmeye, 10 dakika içersinde basılmasına olanak veren bir kapasitede olacaktır;

 

 • Özel kategori bölmeler için altematif, su bazlı sabit yangın söndürücülerin onaylanmalarına ilişkin esaslar dokümanına (MSC/Circ.914) bakınız.

 

-237-

 

.2 Eşdeğer bir korumanın sağlanmış olduğu konusunda İdare'nin tatmin olması koşuluyla, inert gazlı herhangi bir diğer sabit yangın söndürme sistemi veya; yüksek genleşme köpüklü sabit bir yangın söndürme sistemi mevcut olabilir; ve,

 

.3 Bir alternatif olarak; Paragraf 6.1.2'deki gereklilikleri karşılayan bir diğer yangın söndürme sistemi de kullanılabilir.

 

6.1.2 Tecrit edilebilmeleri mümkün olmayan Ro-Ro bölmeleri ile özel kategori bölmeler; bölmedeki bütün güverte ve araç platformlarının bütün noktalarını kapsayabilen, manuel kullanılan, onaylı sabit basınçlı su spreyli bir sistemle teçhiz edilmiş olacaklardır. Sözkonusu su spreyli sistemler, aşağıdaki koşulları karşılayacaklardır:

 

.1

Valf manifoldunda bir basınç geyci bulunacak;

.2

Her manifoldun üzerinde, ait olduğu bölme, belirgin olarak işaretlenmiş

olacak;

 

.3

Kullanma ve bakım-tutum talimatları, valf odasında bulundurulacak; ve,

.4

Yeterli adette dreyn valfı mevcut bulunacaktır.

6.1.3

İdare; bir araç bölmesi veya Ro-Ro bölmesinde her boyutu ile bir petrol

yangınını simüle eden bir test sonucunda, yangın söndürme etkinliği, yukarda açıklanmış olan sistemlerden daha az olmadığı kanıtlanmış olmak koşuluyla, başka bir sabit yangın söndürıne sisteminin* kullanılmasına da müsaade edebilir.

 

6.1.4 Geminin, sabit bir basınçlı su spreyli sistem ile teçhiz edilmiş olması durumlarında; sözkonusu sistemin kullanılması ile, güverte veya güvertelerde birikecek olan büyük miktarlardaki suyun yaratacağı ciddi stabilite kayıplarının karşılanabilmesi amacıyla, aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır:

 

.1         Yolcu gemilerinde

 

.1.1 Sızmaz kasara üzerindeki bölmelerde, güverte üzerinde biriken suyun doğrudan denize deşarjını mümkün kılacak uygun frengiler monte edilecektir;

 

.1.2.1 Ro-Ro yolcu gemilerinde, Uluslararası Yük Çizgileri Sözleşmesi'nin yürürlükteki versiyonuna uygun olarak bulundurulmaları öngörülen, ve; sızmaz kasaranın üzerindeki bir mevkiden uzaktan kumanda ile çalıştırılan frengi disçarç valfları, gemi seyirde olduğu sürece açık durumda bulundurulacaklardır;

 

.1.2.2 Paragraf 6.1.4.1.2.1'de belirtilmiş bulunan valfların durumlarındaki her değişiklik, juınale kaydedilecektir;

 

.1.3 İdare; sızmaz kasaranın altındaki bölmelerde, Kural II-1/21'in gerekliliklerine ilave olarak;özel pompalama ve dreyn sistemlerini gerekli görebilir. Böyle bir durumda konulacak olan dreyn sistemi; hem su sprey devresi pompalarının hem de bulunması öngörülen sayıdaki yangın hortumu nozullarının toplam su basma kapasitelerinin 25%'ine eşit suyu boşaltabilecek kapasitede olacaktır. Drenaj sisteminin valfları; korunan bölmenin dışında, ve; yangın söndürme sistemi kontrollerinin yakınındaki bir noktada bulunacaktır. Sintine kuyuları; yeterli su tutabilme yeterliliğinde olacak ve; Herbir su geçmez kompartımanda, birbirlerinden en fazla 40 m mesafelerde bulunacaklardır.

 

 

 • Örgüt tarafından A. 123(V) no.lu Karar ile onaylanmış olan; özel kargo bölmeleri için sabit yangın söndürme sistemleri ile ilgili öneriler dokümanına bakınız.

 

 

-238-

 

.2 Yük gemilerinde, pompalama ve drenaj düzenlemeleri; serbest yüzey oluşmasına yol açmayacak bir yapıda olacaktır. Böyle bir durumda dreyn sistemi; hem su sprey devresi pompalarının hem de bulunması öngörülen sayıdaki yangın hortumu nozullarının toplam su basma kapasitelerinin 125%'ine eşit suyu boşaltabilecek kapasitede olacaktır. Drenaj sisteminin valfları; korunan bölmenin dışında, ve; yangın söndürme sistemi kontrollerinin yakınındaki bir noktada bulunacaktır. Sintine kuyuları; yeterli su tutabilme yeterliliğinde olacak ve; Herbir su geçmez kompartımanda, birbirlerinden en fazla 40 m mesafelerde bulunacaklardır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, bölmeye basılan suyun ağırlığının ve oluşabilecek serbest yüzeyin, gemi stabilitesi üzerinde yaratacağı olumsuz etkiler; İdare tarafından stabilite bilgilerinin onaylanması aşamasında, mümkün olduğu en yüksek oranda göz önünde bulundurulacaktır.* Bu stabilite bilgileri; Kural II-1/22'nin gereği olarak gemi kaptanına verilecek olan stabilite bilgilerine ilave edilecektir.

 

6.2    Taşınabilir yangın söndürücüler

 

6.2.1 Araçların taşındığı her bir ambar veya kompartımanda, her bir güvertede, geminin her iki tarafında ve en fazla 20 m aralıklarla konulmuş taşınabilir yangın söndürücüler mevcut olacaktır. Bu şekildeki bir kargo bölmesinin her bir girişinin yakınında en az bir adet taşınabilir yangın söndürücü bulunacaktır.

 

6.2.2 Paragraf 6.2.1'deki gerekliliklere ilave olarak; kendi kullanımları maksadıyla, depolarında yakıt bulunan motorlu araçların taşınması öngörülen araç, Ro-Ro ve özel kargo bölmelerinde, aşağıda belirtilen yangın söndürme ekipmanları mevcut olacaktır:

 

.l          En az üç adet sis aplikatötü; ve,

 

.2 Gemideki toplamı en az iki adet olmak üzere, bu şekildeki her bir bölmede; Yangın Güvenlik Sistemleri Tüzüğü'nün gerekliliklerine uygun, bir adet taşınabilir köpük aplikatörü.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Örgüt tarafından A. 123(V) no.lu Karar ile onaylanmış olan; özel kargo bölmeleri için sabit yangın söndürme sistemleri ile ilgili öneriler dokümanına bakınız.

 

 

-239-

 

 

BÖLÜM III

 

 

Can Kurtarma Araçları ve Donanımları

 

Kısım A Genel

Sayfa No

1

Uygulama...................................................................

243

2

İstasnalar ...................................................................

243

3

Tanımlamalar ................................................................

244

4

Can kurtarma araç ve donanımlarının değerlendirilmesi, deneylerinin

 

 

yapılması ve onaylanması .................................................................

246

5

İmalat denemeleri.............................................................

246

Kısım B - Gemi ve Can Kurtarma Amaçları Gerekleri

 

Kısım B-I- Yolcu ve Yük Gemileri

 

6

Haberleşme .................................................................

247

7

Kişisel Can Kurtarma Araçları     ...................................................

249

8

Role Cetveli ve Acil Durum Talimatları  ............................................

250

9

Çalıştırma Talimatları ..........................................................

250

10

Can Kurtarma Aracının gemi adamıyla Donatılması ve Yönetimi .....................

250

11

Can Kurtarma Aracı Toplanma ve Binme Düzenlemeleri.........................

251

12

Denize indirme istasyonları .....................................................

252

13

Can Kurtarma Araçlarının Yerleştirilmesi ............................................

252

14

Kurtarma Botlarının Yerleştirilmesi...............................................

253

15

Gemiyi Terk Sistemlerinin yerleştirilmesi ...........................................

253

16

Can Kurtarma Aracının denize indirme ve geri alma düzenleri ...........................

254

17

Kurtarma botuna binme, denize indirme ve gemiye alma düzenlemeleri ............

255

18

Halat atma araçları ............................................................

255

19

Acil durum eğitim ve talimleri ...................................................

255

20

İşlevsel hazırlık, bakım-tutum, kontroller ...........................................

258

Kısım B-II- Yolcu Gemileri (İlave gerekler)

 

21

Can Kurtarma Aracı ve Kurtarma Botları...........................................

262

22

Kişisel Can Kurtarma Araçları    ................................................... .

265

23

Can Kurtarma Aracı ve Kurtarma Botuna binme düzenlemeleri .......................

265

24

Can sallarının yerleştirilmesi    ....................................................

265

 

-241-

 

 

25       Role istasyonları............................................................................................... 265

 

26       Ro-ro yolcu gemileri için ilave gerekler......................................................... 265

 

27       Yolcu bilgileri..................................................................................................... 267

 

28       Helikopter konma ve toplama alanları........................................................... 268

 

29       Yolcu gemilerinin kaptanları için karar destek sistemi............................... 268

 

30       Talimler............................................................................................................... 269

 

Kısım B-III- Yük Gemileri (İlave gerekler)

 

31       Can Kurtarma Aracı ve kurtarma botları........................................................ 270

 

32       Kişisel Can Kurtarma Araçları........................................................................ 271

 

33       Can Kurtarma aracına binme ve denize indirme donanımları.................. 273

 

Kısım B-IV Can Kurtarma Araçları ve Düzenleme gerekleri

 

34       Uygulama........................................................................................................... 274

 

Kısım B-V- Çeşitli Hususlar

 

35       Eğitim el kitabı ve gemide eğitim yardımcıları.............................................. 274

 

36       Gemideki bakım-tutum talimatları................................................................... 275

 

37       Role cetveli ve acil durum talimatları............................................................. 275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-242-

 

Kısım A

 

Genel

 

Kural 1

 

Uygulama

 

 • Aksi açıkça belirtilmedikçe bu bölüm 1 Temmuz 1998 tarihinde veya daha sonra omurgası kızağa konulan veya benzeri bir inşaat aşamasında bulunan gemilere uygulanacaktır.

 

 • Bu bölümün maksatları için "benzeri bir inşaat aşaması" terimi aşağıda açıklanan inşa aşaması anlamındadır :

 

.1         Belli bir geminin özellikleri ile uyumlu inşaatın başladığı; ve

 

.2         Aynı geminin inşaatında planlanan bütün inşa malzemesi miktarının en az

 

 • ton kadarının veya yüzde birinin, hangisi daha az ise, kullanılmış olduğu durumdur.

 

3Bu bölümün amacı doğrultusunda;

 

.1 "İnşa edilen gemiler" deyimi omurgası kızağa konulan veya benzeri bir inşaat aşamasında bulunan gemiler" demektir;

 

.2 "Bütün gemiler" deyimi 1 Temmuz 1998 dan evvel, bu tarihte veya bu tarihten sonra inşaa edilen gemiler demektir; "bütün yolcu gemileri" ve "bütün yük gemileri" deyimleri de benzer şekilde anlaşılmalıdır.

 

.3 Yolcu gemisi olarak tadil edilen bir yük gemisi, ne zaman inşa edilmiş olursa olsun, bu tadilatın başladığı tarihte inşa edilen yolcu gemisi olarak işlem görecektir.

 

4          İdare, 1 Temmuz 1998 dan evvel inşa edilen gemiler için aşağıdakiler yapacaktır.

 

.1 Bu gemilerin, 4.2 paragrafındaki hükümlere bağlı kalmak şartı ile, bu Ayrımda tarif edilen yeni veya mevcut gemiler için 1 Temmuz 1998 dan evvel yürürlükteki "Denizde Can Güvenliği 1974 Uluslararası Sözleşmesi" nin Bölüm III'ün doğru uygulanabilir olan gereklerine uymaları sağlayacaktır.

 

.2 Bu gibi gemilerde can kurtarma araçları veya düzenlemeleri değiştirildiği veya bu gemiler mevcut can kurtarma araçları veya donanımlarının değiştirilmesini veya bunlara herhangi bir ilaveyi içeren büyük çapta onarım, değişiklik veya tadilat geçirdiği zaman, can kurtarma gereçleri veya donanımlarının bu Kısımın gereklerine akılcı ve uygulanabilir ölçüde uymasını sağlayacaktır. Bununla beraber, eğer bir can kurtarma aracı denize indirme cihazı değiştirilmeksizin değiştirilirse, veya tersi olursa, yeni can kurtarma aracı veya indirme cihazı eskisi ile aynı tipte olabilir.

 

Kural 2

 

İstisnalar

 

 • İdare, seferin korunmalı sularda geçmemesi ve koşulları sebebiyle, bu Kısmın belli gereklerinin uygulanmasının akıl dışı veya gereksiz olduğu kanaatine varırsa, sefer sırasında en yakın karadan 20 milden daha fazla uzaklaşmayan gemileri veya gemi sınıflarını bu gereklere uymak için zorunlu tutmayabilir.

 

-243-

 

 • Göçmen taşıması gibi büyük sayıda özel sefer yolcusu taşımak maksadı ile özel seferlerde kullanılan yolcu gemilerini, İdare, bu bölüm gereklerine uymaya zorlamanın uygulanabilir olmadığı kanısında ise, aşağıdaki hükümlere tamamen uymaları koşulu ile, bu gibi gemileri bu gerekleri uygulama zorunda tutmayabilir.

 

.1         1971 Özel Ticari Yolcu Gemileri Anlaşmasına Ekli Kurallar; ve

 

.2         Özel Ticari Yolcu Gemileri için Hacim Gereklerine ait 1973 Protokoluna

 

Ekli Kurallar.

 

Kura1 3

 

Tanımlamalar

 

Bu Bölümün amacı doğrultusunda, aksi açıkça belirtilmedikçe :

 

 • Koruyucu Giysi (Anti-exposure suit) Kurtarma botu personeli ve tahliye partileri için yapılmış koruyucu özellikli giysidir.

 

 • Belgelendirilmiş kişi (Certificated Person), yürürlükteki Gemi adamları Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartlarına ait Uluslararası Sözleşme gerekleri uyarınca İdarenin yetkisi altında verilen veya İdare tarafından geçerliliği tanınan can kurtarma aracı kullanma yeterlik belgesine sahip bir kişidir; veya Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devletin İdaresi tarafından yukarıdaki sözleşme belgesi ile aynı maksat iqin verilen veya tanınan bir belgeye sahip bir kişidir.

 

 • Saptama (Detection), kazazedelerin veya can kurtarma yerinin saptanmasıdır.

 

 • Şeytan çarmıhı (Embarkation ledder), can kurtarma aracına binme mevkiilerinde bulunan ve denize indirildikten sonra can kurtarma aracına güvenle binilmesine kolaylık sağlayan araçtır.

 

 • Serbest yüzme indirmesi (Float-free launching), can kurtarma aracının, batmakta olan bir gemiden , otomatik olarak denize bırakıldığı ve kullanıma hazır olduğu bir can kurtarma aracı indirıne yöntemidir.

 

 • Serbest düşme indirmesi (Free fell launching), bir can kurtarma aracının içindeki kişiler ve araçlar tam olarak herhangi bir bağlantı olmaksızın bırakıldığı ve denize düşmesine müsaade edildiği bir can kurtarma aracı indirme yöntemidir.

 

 • Dalma giysisi (immersion suit), onu giyen kişinin soğuk havalarda vücut ısısı

 

kaybını azaltan koruyucu bir giysidir.

 

 • Şişebilir araç (inflatable applience), yüzerlik sağlamak için gaz ile doldurulmuş, katı olmayan bölmelerden meydana gelen ve normal olarak kullanıma hazır olana kadar şişirilmemiş durumda tutulan araçtır.

 

 • Şişirilmiş araç (inflated applience),yüzerlik sağlamak için gaz ile doldurulmuş, katı olmayan bölmelerden meydana gelen ve şişirilmiş olarak her an kullanılmaya hazır tutulan araçtır.

 

 • Uluslararası Can kurtarma gereçleri (International Life-Saving Appliance (LSA)) kodu (Bu bölümde "Kurallar" olarak anılacaktır.) Deniz Emniyet Komitesi tarafından kabul edilen MSC. 48 (66) değişiklik yapılabilecek kurallardır. Bu değişikliklerin, mevcut anlaşmanın,
 • Bölüm dışındaki eklerde değişiklik yapılmasına ilişkin yöntemleri belirleyen 8. maddesiyle uyumlu olarak kabulu ve uygulamaya konması gerekir.

 

 • Denize indirme cihaz veya donanımı (launching appliance or arrangement), bir can

 

salını veya kurtarma botunu yerleştirilmiş olduğu yerden güvenle suya indirme cihazıdır. -244-

 

 • Boy (Lenght), omurganın üstünden ölçülen en küçük kalıp derinliğinin % 85'indeki su hattı üzerindeki toplam boyun % 96'sıdır, veya daha büyük ise, aynı su hattı üzerinde baş bodoslamanın ön yüzünden dümen rodu eksenine kadar olun uzunluktur. Eğimli omurgalı olarak dizayn edilmiş gemilerde bu ölçünün yapıldığı su hattı dizayn su hattına paralel olacaktır.

 

 • En hafif seyir Durumu (Lightest seagoing condition) personel ve de yolcular ile onların bagajları dahil, % 10 stok ve yakıt ile, kargosuz bir yolcu gemisinin yükleme durumudur.

 

 • Tahliye Sistemi (Marine Evacuation Sistem), Gemide bulunan insanların güverteden yüzer bir kurtarma aracına hızlı bir şekilde aktarılması için kullanılan sistemdir.

 

 • Kalıp derinliği (Moulded depth)

 

.1 Kalıp derinliği omurganın üstünden bordada fribord güvertesi üst yüzüne kadar ölçülen mesafedir. Ağaç gemilerde ve çelik-ağaç birleşik yapıl ı gemilerde bu mesafe omurga a şozunun alt kenarından ölçülür. Geminin orta kesitinin alt bölümünün şekli yuvarlak dip yapıda ise, veya omurga aşozuna giren kaplamalar kalın ise, mesafe, düz karina yapısı nın uzantısı olan çizginin içeri doğru girerek omurgayı kestiği noktadan ölçülür.

 

.2 Güvertesi ile bordası yuvarlak olarak birleşen gemilerde, kalıp derinliği güverte kalıp çizgileri ile borda kaplamasının birbirini kestiği noktaya ölçülür.

 

.3 Fribord güvertesi kademeli ise ve güvertenin yüksek bölümü kalıp derinliğinin saptandığı nokta üstüne uzanıyorsa, kalıp derinliği, güvertenin alçak bölümünden yüksek bölüm ile paralel bir çizgi boyunca uzanan itibar edilen bir çizgiye kadar ölçülecektir.

 

 • Yeni can kurtarma aracı veya donanımı(Noval life-saving appliance or arragement) , bu Bölümdeki hükümlerin tamamen kapsamadığı fakat eşit veya daha yüksek güvenlik standatları sağlayan yeni özelliklere sahip bir can kurtarma aracı veya donanımıdır.

 

 • Pozitif denge (positive stability), bir,deniz vasıtasının bir moment ile yana yattıktan sonra, bu momentin ortadan kalkmasını müteakip orjinal pozisyonuna dönme kabiliyetidir.

 

 • Bir can salı için hazırlık süresi (Recoverytime), can salının, gemideki insanların güverteden sala binebileceği pozisyona getirilmesi için gereken zamandır. Hazırlık süresi, sal parimasının hazırlanarak emniyete alınması, can kurtarma aracının mataforaya bağlanması ve can salının, kaldırılması gibi, salın güverteden ayrılması için yapılan hazırlıklara harcanan süreyi içerir. Hazırlık süresi mataforanın can salını güverteden kaldıracak pozisyona indirilmesi için geçen süreyi kapsamaz.

 

 • Kurtarma botu (Rescue Boat), tehlikedeki insanları kurtarmak ve can kurtarma araçlarına rehberlik için dizayn edilen bir bottur.

 

 • Kurtarma (Retrieval), kazazedelerin güvenli olarak kurtarılışıdır.

 

 • Ro-ro yolcu gemileri (Ro-ro passenger ships), Kural II-2/3 de tarif edilen özel yük bölmeleri olan yolcu gemileri demektir.

 

 • Kısa uluslararası sefer (Short International Voyage), bir geminin yolcuları ve mürettebatı güvenli olarak bırakabileceği bir liman veya yerden 200 milden daha uzak olmayan bir rota üzerinde yaptığı uluslararası bir seferdir. Seferin başladığı memleketin son uğranılan limanı ile varılacak son liman arasındaki mesafe veya dönüş seferi 600 mili geçmeyecektir. Varılacak son liman, geminin sefer yaptığı memlekete geri dönüş seferini başlattığı ve sefer planına göre uğranılan son limandır.

 

-245-

 

 • Can kurtarma aracı (survival craft), tehlikedeki insanların, gemiyi terk ettikleri zamandan başlayarak, hayatlarını devam ettirmelerini sağlayabilen bir araçtır.
 • Isısal koruma gereçleri (Thermal proctective aid), düşük sıcaklık iletkenliğine sahip su geçmez malzemeden yapılmış bir torba veya giysidir.

 

Kura1 4

 

Can kurtarma araçları ve donanımlarının değerlerdirilmesi, deneylerinin yapılması ve onaylanması

 

 • Paragraf 5 ve 6 da belirtilenlerin dışında, bu Bölümün istediği can kurtarma araçları ve donanımları İdare tarafından onaylanacaktır.

 

 • Can kurtarma araçları ve donanımlarını onaylamadan evvel İdare bu can kurtarma araçları ve donanımlarının:

.1 Teşkilatın* önerileri uyarınca bu bölümü gerekleri ve kurallarına uygun olduklarını gerçeklemek maksadı ile deneylerinin yapılmasını; veya

.2 Bu önerilerde belirtilenlere büyük ölçüde eşdeğer deneylerden, İdarenin kabul etmesi koşulu ile, başarı ile geçmiş olmasını sağlayacaktır.

 

 • Yeni can kurtarnıa araçlarını veya donanımlarını onaylamadan evvel, İdare, bu gibi araçların veya donanımların :

.1 Bu bölümün gereklerine en az eşdeğer güvenlik standartlarına uymalarını ve Teşkilatın önerileri** uyarınca deneylerinin yapılmış olmalarını: veya

.2 İdarenin kabul etmesi koşulu ile, bu önerilere büyük ölçüde eşdeğer değerlendirme ve deneylerden başarı ile geçmiş olmalarını sağlayacaktır.

 

4 İdare tarafından onaylama için uygulanan işlemler, onayın devam etmesi veya geri alınması koşullarını da içerecektir.

5 İdare tarafından daha önce onaylanmamış olan can kurtarma araçlarını ve donanımlarını kabul etmeden evvel, İdare, can kurtarma araçlarını ve donanımının bu bölüm gereklerine uyduğuna kanaat getirecektir.

6   Bu bölümde gerekli görülen ve kurallarda ayrıntılı özellikleri verilmeyen can

 

kurtarma araçları, İdarenin kabulüne bağlı olacaklardır.

 

Kura1 5

 

İmalat denemeleri

 

İdare, imal edilen can kurtarma araçlarının onaylanmış prototipi ile aynı standartta olmasını sağlamak maksadıyla gereken üretim deneylerinin yapılmasını zorunlu kılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Teşkilat tarafından A.689 (17) kararı ile benimsenen can kurtarrna araçlarının test edilişi ile ilgili olarak Tavsiyelere başvurunuz. 1 Temmuz 1999'dan soma monte edilen can kurtarma araçları donanımları için Deniz Emniyet Komitesince kabul edilen MSC.81 (70) Can kunarma araçlarının testlerine bakınız.

 

 • Teşkilatın A.520 (13) kararı ile benimsenen Can kurtarma araçları ve donanımlarının değerlendirme, denenme ve kabul edilme uygulama koduna başvurunuz.

 

-246-

 

Kısım B

 

Gemi ve Cankurtarma Araçları Gerekleri

 

KISIM B-I - YOLCU GEMİLERİ VE YÜK GEMİLERİ

 

Kura1 6

 

Haberleşme

 

 • Paragraf 2 Gros tonajı 300 yada daha fazla olan tüm yolcu ve yük gemilerine uygulanacaktır.

 

 • Can kurtarma telsiz cihazları

 

2.1    İki yönlü telsiz telefon cihazı (VHF)

 

2.1.1 İki yönlü Telsiz Telefon Cihazı (VHF) Gros tonajı 500 ve daha fazla olan her yolcu gemisinde en az üç adet iki yönlü telsiz telefon cihazı bulunacaktır. Gros tonajı 300 ve daha fazla ancak 500 gros tonajdan daha az olan her yük gemisinde en az iki adet iki yönlü telsiz telefon cihazı bulunacaktır. Bu araçlar, Teşkilat* tarafından uygun görülenlerden daha az olmayan başan standartlarına uygun olacaktır. Bir can salında tesis edilen iki yönlü telsiz telefon cihazı bulunuyorsa Teşkilat tarafından uygun görülen başarı standartlarda daha az standartlara uygun olacaktır.

 

2.1.2 1 Şubat 1992 tarihinden önceki gemilerde temin edilen ve Teşkilat tarafından kabul edilen başan standartlarına tamamen uymayan iki yönlü telsiz telefon cihazı, onaylanmış iki VHF telsiz telefon cihazıyla iş görebildikleri, Teşkilat tarafından kabul edildikçe 1 Şubat 1999 tarihine kadar Mare tarafından kabul edilir.

 

2.2    Radar Transponderleri

 

Gros tonajı 500 ve daha fazla olan her yolcu ve yük gemisinin her bir kenarından en az bir radar tranponderi taşınacaktır. Gros tonajı 300 ve daha yukan aıicak 500 gros tonajdan daha az olan her yük gemisinde en azından birer adet radar transponder taşınacaktır. Bu radar transponderler teşkilat** tarafından uygun görülen başan standartlarından daha az olmayan standartlara uygulanacaktır. Radar Transporderleri*** Kural 31.1.4 tarafından belirlenen can salı ve sallarından herhangi bir can kurtarına filikasında kolayca yer alabileceği şekilde bölge-ler içerisinde saklanacaklardır. Seçenek olarak, Kural 31.1.4 de belirlenenler dışındaki her bir can filikası içerisinde bir radar transponder yer alacaktır. En az iki radar transponderi taşıyan ve serbest düşen kurtarma botu ile teçhiz edilmiş olmalı ve bu transponderler biri botta, diğeri köprü üstü görüşü içinde kullanınaya ve diğer can kurtarma botuna transfer edilmeye hazır olarak muhafaza edilmelidir.

 

3        Tehlike Fişeği

 

Bölüm 3.1 gereklerine uygun sayısı 12'den az olmayan paraşütlü roket fişeği köprü üstünde veya yakınında bulundurulacaktır.

 

 • Teşkilatın A. 809(19) kuralıyla kabul ettiği Can kurtarma araçları için iki yönlü VHF telsiz telefon cihazları için perfoımans standartları tavsiyesi kaynaktır.

 

 • Teşkilatın A. 802(19) kuralıyla kabul ettiği Arama ve Kurtarma Operasyonları İçin Can kurtarma aracı Radar Transporterleri performatıs standartları hakkında tavsiye kararı rehberidir.
 • Radar transponderlerinden bir tanesi kural IV/ 7.1.3'de istenilen radar transponderidir.

 

 

-247-

 

4        Gemi içi Haberleşmesi ve Alarm Sistemleri

 

4.1 Gemi içindeki acil durum kontrol mevkileri role ve can araçlarına binme mevkileri ve gemideki stratejik mevkiler arasında iki yönlü haberleşme için sabit veya taşınabilir araçları veya her ikisini de içeren acil durum imkanları sağlanacaktır.

 

4.2 Yolcu ve mürettebatı role mevkileri çağırmak ve role cetveli içeriğindeki faaliyetleri başlatmak için Kuralın Paragraf 7.2.1 deki gereklerine uygun genel alarm sistemi bulunacak ve kullanılacaktır. Sistem muhabere Paragraf 7.2.2 ye uygun olacak toplu çağrı sistemi veya diğer uygun haberleşme araçları ile bütünleştirilecektir. Eğlence ses sistemi, genel alarm sistemi çalıştığında otomatik, olarak kapanacaktır.

 

4.3    Tüm yolcu gemilerinde genel alarm sistemi, tüm açık güvertelerden duyulmalıdır.

 

4.4 Gemilerde Tahliye sistemi muhaberesi, bindirme istasyonu ve platform veya cankurtarma botu arasında uyumlu olduğu garanti edilmelidir.

 

5        Yolcu Gemilerinde Toplu Çağrı Sistemleri

 

5.1    Kural II-2/40-5 veya II-2/41-2 ve uygun görülürse 4.2 paragrafının hükümlerine

 

ilaveten, tüm yolcu gemilerinde toplu çağrı sistemi bulunacaktır. 1 Temmuz 1997 tarihinden önce

 

inşa edilen yolcu gemileri hususunda, 5.2 ve 5.4 paragraflarının hükümleri, 5.5 paragrafının

 

koşullarına bağlı kalarak, 1 Temmuz 1997 tarihinden sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden daha

 

geç olmayacak şekilde uygulanacaktır.

 

5.2    Toplu çağrı sistemi paragraf 7.2.2.1'de belirtildiği gibi, yetkisiz kullanma karşı

 

konacaktır ve tüm alanlardaki ambient sesi üzerinde belirgin bir şekilde duyulabilecektir ve ilgili

 

alanlardaki herhangi bir hoparlör devre dışı kaldığında, sesi kısıldığında ya da toplu çağrı sistemi

 

diğer amaçlar için kullanıldığında tüm acil durum mesajlarının yayın yapabileceği şekilde,

 

İdarenin gerekli gördüğü yerlerde köprü üstünden bir yerden ya da güvertenin diğer alanlarında

 

kontrol edilen bir fazla devinim fonksiyonu (override function) ile temin edilecektir.

 

5.3    1 Temmuz 1997 tarihinde ve daha sonra inşa edilen yolcu gemilerinde;

 

5.4 Toplu çağrı sistemi Kural II-1/42.2.2 gereği ve acil durum güç kaynağına bağlanacaktır.

 

5.5 5.2, 5.4 ve Kod'un 7.22.1 paragraflarıyla belirlenen kurallara uyan ve yönetim tarafından onaylanmış toplu çağrı sistemi ile donatılmış gemiler hariç, 1 Temmuz 1997'den önce inşa edilmiş gemilerin sistemlerini değiştirmesi gerekmektedir.

 

.1 Toplu çağrı sistemi yeterli bir şekilde boyları boyunca ayrılabilecek ve iki ayrı ve bağımsız yükselteçlere sahip olan en az iki loop'a sahip olacaktır.

 

.2 Toplu çağrı sistemi ve onun verimi Teşkilat tarafından uygun gören tavsiyelere bağlı kalarak İdare tarafından onaylanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 • Yolcu gemilerinde kablolu toplu çağrı sistemleri için performans standartları tavsiyeleri MSC/genelge 808'e bakınız.

 

-249-

 

Kural 7

 

Kişisel can kurtarma araçları

 

1        Can Simitleri

 

1.1    Kura1 2.1.1 gereklerine uygun can simitleri;

 

.1 Geminin her iki tarafında ve uygulanabilir ölçüde gemi bordasına uzanan bütün açık güvertelerde kullanılmaya hazır durumda yerleştirilecektir; bunlardan en az bir adedi kıç tarafa yakın olacaktır.

 

.2 Yerlerinden kolayca alınabilecek biçimde yerleştirilecek ve hiçbir şekilde daimi olarak bağlanmayacaktır.

 

1.2 Geminin her bir tarafında en az bir can simidi, can simidinin yerleştirildiği mahalden en hafif açık deniz seyir durumundaki su hattına olan mesafenin iki katı ndan veya 30 m.den daha kısa olmamak üzere, hangisi daha uzun ise, Paragraf 2.1.4 gereklerine uygun yüzer bir can incesi ile donatılacaktır.

 

1.3 Toplam can simidi sayısının yarıdan fazlası Paragraf 2.1.2'nin gereklerine uygun kendi kendine yanar bir lamba ile donatılacaktır; bunlardan en az iki adedi Paragraf 2.1.3 gereklerine uygun kendi kendine duman verebilecek duman kandili ile donatılmış olacak ve köprü üstünden çabuk olarak düşürülmesi olanağı bulunacaktır; lamba ile veya lamba ve duman kandili ile donatılmış can simitleri geminin her iki tarafına eşit sayıda yerleştirilecek ve bunlar paragraf 1.2 gereklerine uygun yüzer can incesi ile donatılmış olanlardan olmayacaktır.

 

1.4 Her can simidi üzerine bulunduğu geminin adı ve bağlama limanı Romen alfabesi büyük harfleri ile yazılacaktır.

 

2        Can Yelekleri

 

2.1 Gemide bulunan her insan için Paragraf 2.2.1 veya 2.2.2 gereklerine uygun bir can yeleği bulunacaktır; buna ek olarak:

 

.1 Gemide bulunan yolcu sayısının en az % 10'u kadar veya her çocuk için bir can yeleği hesabı ile gerekli olabilecek daha fazla sayıda çocuklara uygun can yeleği bulunacaktır.

 

.2 Vardiyadaki kişiler için ve uzakta bulunan can kurtarma aracı mevkilerinde kullanı lmak üzere köprü üstünde,makina dairesinde ve insan bulunan yerlerde yeter sayıda can yeleği bulunacaktır.

 

2.2 Can yelekleri kolay erişilebilecek yerlerde bulunacak ve mevkileri açık şekilde gösterilecektir. Geminin özel düzenlemeleri sebebi ile paragraf 2.1 in gereğine uygun can yeleklerinin çabuk erişilebilecek şekilde yerleştirilememesi halinde, can yeleklerini arttırmayı içeren değişik önlemler idareyi tatmin edici biçimde olacaktır.

 

2.3 Can yelekleri, Serbest düşen can kurtarma araçları hariç can salları civarında olmalıdır. Can sallarının girişine engel olmamalıdır, can salında emniyet kemerleri olmalıdır.

 

2.4 Serbest düşen sallar için kullanılan can yelekleri, giyilebilir veya taşınabilir olmalı, can salını indiren veya can salına girenin girişini engellememelidir.

 

3        Dalma ve Koruma Giysileri

 

3.1 Tahliye partisinde ve Kurtarma botunda görevlendirilen mürettebatın her biri için, bedenlerine uyan, Kod'un Bölüm 2.3 gereklerine uygun dalma giysisi Kod'un bölüm 2.4 gereklerine uygun koruyucu elbise bulunacaktır. İdarenin soğuktan koruyucuyu gereksiz gördüğü ılıman iklimlerde koruyucu giysi bulundurması gerekmez.

 

-249-

 

Kura1 8

 

Role cetveli ve acil durum talimatları

 

 • Bu kural bütün gemilere uygulanır.

 

 • Gemide bulunan her kişi için acil durumlarda uyulacak açık talimatlar bulunacaktır. Bu talimatlarda Bayrak Devleti lisanı ve İngilizce olarak açıklama bulunmalıdır.

 

 • Kura1 37 gereklerine uygun role cetvelleri, köprüüstü, makine dairesi, mürettebat yaşama yerleri dahil olmak üzere gemi boyunca göze çarpan yerlere asılacaktır.

 

 • Yolculara aşağıdaki bilgileri vermek üzere resimler ve gerek duyulan dillerdeki talimatlar yolcu kamaralarına ve toplanma yerleri ile diğer yolcu yerlerine göze çarpıcı biçimde asılacaktır :

 

.1         Toplanma yerleri;

 

.2         Acil durumda hareket tarzları;

 

.3         Can yelekleri giyme yöntemi.

 

Kura1 9

 

Çalıştırma talimatları

 

 • Bu Kural bütün gemilere uygulanır.

 

 • Can kurtarma araçları ve denize indirme kontrollarının üzerinde veya yakınında levha ve işaretler bulunacaktır ve bunlar:

 

.1 Kontrolların maksadını ve araçların çalıştırılmasmı açıklayacak ve ilgili talimat ve uyarılar verecektir;

 

.2   Acil durum aydınlatma koşullarında kolayca görülecektir;

 

.3   Teşkilat önerilerine uygun semboller içerecektir.*

 

Kural 10

 

Can kurtarma aracının gemi adamıyla donatılması ve yönetimi

 

 • Bu Kural bütün gemilere uygulanır.

 

 • Acemi kişilere yardımcı olmak ve toplanmalarını sağlamak için gemide yeterli sayıda eğitilmiş kişiler bulunacaktır.

 

 • Gemideki tüm insanlar tarafından geminin terki için gerekli can kurtarma aracını ve denize indirme donanımlarını kullanabilecek, güverte zahitleri veya belgelendirilmiş kişilerden yeterli sayıda mürettebat bulunacaktır.

 

 

 

 

 

 

 1. 760(18) Kararı ile Teşkilat tarafından uygun bulunan can kurtarma araçları ve donanımları ile ilgili semboller. (MSC.

 

82/70)

 

-250-

 

 • Kullanılacak her can kurtarma aracında bir güverte zabiti veya belgelendirilmiş kişi sorumlu olarak görevlendirilecektir. Bununla beraber, İdare, seferin özelliğine göre, gemideki insanların sayısı ve geminin karakteristiğini göz önünde tutarak can sallarının kullanılması ve çalıştırılmasında deneyimi olan kişilerin yukarda sözü edilen kişiler yerine can sallarında sorumlu olarak görevlendirilmesine izin verilebilir. Can fılikası olması halinde filika amirine bir yardımcı verilecektir.

 

 • Can kurtarma aracından sorumlu kişi, can kurtarma aracı mürettebatını listesine sahip olacak ve kendi kumandası altındaki mürettebatın görevlerini bildiğinden emin olacaktır. Can filikası mürettebat listesi can filikası amir yardımcısında da bulunacaktır.

 

 • Her motorlu can kurtarma aracı, küçük ayarlar yapabilen ve motora müdahale yapabilen personel ile donatılacaktır.

 

 • Paragraf 2, 3 ve 4 ile ilgili olarak, kaptan geminin kurtarma araçlarının personelinin eşit olarak dağıtımını sağlayacaktır.

 

Kural 11

 

Can kurtarma aracı toplanma ve binme düzenlemeleri

 

 • Onaylı denize indirme araçlarına gerek gösteren can filikaları ve can kurtarma araçları yaşam ve görev mahallerinin mümkün olduğu kadar yakınına yerleştirilecektir.

 

 • Toplanma mevkileri binme mevkilerine yakın olacaktır. Her toplanma mevkiinin kendisine tahsis edilen insanları alacak yeterli alanı olacaktır. Her personel için en az 0.35 m² olacaktır.</