Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

MADDE 1 – 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren AIS Klas-B CS cihazı ile donatılacaktır.

a) SOLAS kapsamına giren, uluslararası sefer yapmayan 500 GT veya üzeri tüm yük gemileri,

b) İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinde;

1) Düzenli sefer yapan 12 ve üzeri yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri (SOLAS kapsamına giren ve uluslararası sefer yapmayan tüm yolcu gemileri dahil),

2) Askeri gemiler hariç, arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

3) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler,

4) Tehlikeli yük taşıyan gemiler.

(2) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2008 tarihinden sonraki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır.

a) Özel tekneler ve ardışık liman seferi yapan balıkçı gemileri hariç, boyu ve cinsine bakılmaksızın Denize Elverişlik Belgesine göre liman sefer bölgesini aşacak şekilde belgelendirilmiş tüm gemiler,

b) Askeri gemiler hariç arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

c) Kılavuz, römorkör, acente gemileri ve tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar ile diğer tüm ticari gemiler,

ç) Tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler,

(3) Aşağıdaki gemiler 1 Temmuz 2009 tarihinden sonraki ilk belgelendirilmelerinde AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır.

a) Liman seferi ve/veya ardışık liman seferi yapan tam boyu 15 metre ve üzeri tüm balıkçı gemileri,

b) Liman seferi yapan tam boyu 10 metre ve üzeri ticari yatlar,

c) Tam boyu 10 metre ve üzeri olan ve yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar,

ç) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere, liman seferi yapan ve 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri.''

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.