Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

 

Seyir Fenerleri 

 

FF  

Sabit : Bu fener, ışık şiddetini değiştirmeden ne yanıp sönmezden sabit olarak yanar. Yandaki örnekteki sabit sarı renkli yanan feneri simgelemektedir. 

 

FLFL  

Çakarlı : Bu simge, yanıp sönen feneri simgeler. Karanlık süresi aydınlık süresinden fazladır ve çakma frenaksı dakikada 30'u geçmez. 

 

 QQ  

Seri Çakarlı : Daha hızlı yanıp sönen feneri simgeler. Gene karalık süresi aydınlık süresinden fazladır ve çakma frekansı dakikada 60'ı geçmez. 

 

VQVQ  

Hızlı Seri Çakarlı : En hızlı yanıp sönen feneri simgeler. Gene karalık süresi aydınlık süresinden fazladır ve çakma frekansı dakikada 100'ü geçmez. 

 

IQIQ  

Kesintili Seri Çakarlı 

 

ISOISO   

İzofaz : Karanlık süresi ile aydınlık süresi eşit olan çakardır. 

 

GpGp  

Grup Çakarlı (FLx+Flx) : Grup olarak ikili peyiyotta çakar bileşimidir. 

 

OccOc  

Hüsuflu : Aydınlık süresi karanlık süresinden uzundur. 

 

LFLLFl   Uzun Çakarlı