Ataturk

  • Facebook
  • Twitter
  • instagram
  • instagram
  • instagram
 

Mevzuat 


1. Tekneniz yanmakta ve batma ihtimali var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?

Mayday

2. Tekneniz hareketsiz kalmış durumda, çekiciye ihtiyacınız var. Telsiz telefonla hangi tip mesajla yardım talep edersiniz?

Pan Pan

3. Tehlike ve Aciliyet mesajlarında, tekne adını bildirdikten sonra, öncelikli olarak hangi bilgiyi vermek zorundasınız?

Mevkii

4. Yürürlükteki kanun geregince “denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her araca, adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun ‘Gemi’ denir. Buna göre, amatör denizcilerin kullanacakları hangi tip tekneler, denizde çatma, çatışma ve can kurtarma durumlarında “gemi” olarak değerlendirilecektir.

Yelkenli ve/veya motorlu

5. Yola çıkmadan önce, teknenin yola ve denize elverişli olmasından, yolculuk için gerekli belgelerin ve emniyet teçhizatının tam olmasından kim sorumludur?

Kaptan

6. Kaptanın tutmakla yükümlü oldugu gemi jurnalı (logbook) hangi sürelerde tutulmalı ve hangi bilgileri içermelidir?

Hergün tutulamalı ve önemli olaylar kaydedilmelidir

7. Seyirde olan kazalar tarih, saat ve mevki belirtilerek bütün ayrıntılarıyla rapor haline getirilir.

Bu raporun yazılmasından kim sorumludur? Kaptan

8. çatısan gemi kaptanlarının görevleri nedir?

Tekneleri birbirlerine yardıma ihtiyaçları olmadıgına kanaat getirene kadar olay yerinde kalmalıdırlar.

9. Kaptanın, denizde karşılastığı “can tehlikesine uğramış” kişilere karşı sorumluluğu nedir?

Elinden gelen her yardımı yapmaya zorunludur

10. Başka bir tekneden imdat işareti alan bir tekne kaptanının sorumluluğu nedir?

Yardıma bütün hızı ile gitmek durumundadır.

11. Seyir emniyetini tehlikeye düşürecek cisimler veya 10 kuvvet üstünde fırtına ile karşılaşan tekne kaptanının sorumluluğu nedir?

En yakındaki gemilere ve limana bildirmek durumundadır

12. özel tekneler, Türk karasuları içinde hangi belgeyle seyahat ederler?

Özel Yat / Tekne Kayıt Belgesi ile

13. Amatör denizcilerin kullanacağı “özel tekneler” hangi makam tarafından kayıt altına alınır?

Liman Başkanlıkları tarafından

14. özel Tekne/Yatlar için yurt dışına çıkışta hangi belge düzenlenir.

Transitlog

15. Gemilerin neden olduğu deniz kirliliginin önlenmesi için yapılan uluslararası sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?

MARPOL

16. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolu Yönetmeliği’ne göre, hangi tip deniz araçları Marpol sözleşmesi hükümlerine uymakla yükümlüdür.

400 grostondan büyük gemiler ile 400 grostondan küçük ama 15 kişi taşıyan tekneler

17. Amatör denizcilerin kullandığı özel tekne ve yatlarda hangi tip sular, Marpol anlaşması hükümlerine göre pis su sınıfına girer?

Lağım suyu

18. Marpol’e göre evsel katı atık sınıfına giren çöplerimiz, özel Alan kabul edilen Akdeniz’de, en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir?

12 mil

19. Yiyecek atıklarımız Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil mesafeden daha yakın uzaklıklarda denize boşaltılamaz?

12 mil

20. Marpol’e göre plastik maddeler, sentetik halatlar, plastik çöp torbaları en yakın sahile kaç mil uzaklıktan sonra denize boşaltılabilir?

Hiçbir zaman atılamaz

21. İçine az miktarda yag ve yakıt karısmıs sintine suyumuzu, Marpol’e göre en yakın sahile kaç mil uzaklıkta denize boşaltabiliriz?

12 mil

22. Akdeniz içinde seyrederken teknede biriken çöplerimizi ne yapmalıyız?

Atık kabul tesislerine bırakmalıyız


Çok Okunanlar

B14

B14

B14           İsaf derecesi  Ekip sayısı Ekip ağırlığı Tasarımcı Tasarım yılı Malzeme Trapez sayısı Uzunluk Genişlik Ana yelken alanı Flok yelken alanı Balon yelken alanı Tekne ağırlığı Uluslararası 2 120 - 140 kg Julian Bethwaite 1986 Fiber (GRP) 0 4.25 m 3.80 m 12.00 m2 5.20...

San Gimignano Gezi Rehberi

San Gimignano Gezi Rehberi

San Gimignano Gezi Rehberi  Adını oldukça sık duyduğumuz bu kasabayı internetten araştırdığımızda ilgimizi çeken bir fotoğraf ve bilgi bulamadık. Ne üzüm bağları olduğundan, ne şaraplarından ne kulelerinden ne de daracık harika sokakları olduğunun farkında değildik.  .  

Pisa Gezilecek Yeler

Pisa Gezilecek Yeler

Pisa Gezi Rehberi  İtalya'da bulunan ve sayısız belgesele konu olmuş ve tüm dünya tarafından bilinen Pisa Kulesi'ne gittik. Pisa Şehri, İtalya'nın kuzey batısında kalan ve eskiden denizcilikte kazandığı başarılar ile bilinen bir şehir.  .